ÖZGEÇMİŞ - Atılım Üniversitesi | Matematik Bölümü

Yorumlar

Transkript

ÖZGEÇMİŞ - Atılım Üniversitesi | Matematik Bölümü
Rezan
Sevinik Adıgüzel
ÖZGEÇMİŞ
Atılım Üniversitesi,
Ankara, Türkiye
H +90 505 3760551
T +90 312 586 8581
B [email protected]
Kişisel Bilgiler
Doğum 25/03/1980, Mardin
Tarihi
Uyruğu T.C.
Cinsiyet Kadın
Medeni Evli
Durum
Eğitim
2011-2012 PostDoc. Sevilla Üniversitesi, Matematiksel Analiz Bölümü, İspanya.
Çalışma Konusu: q-quadratik latis üzerinde tanımlı Krall polinomlar
Danışman: Prof. Dr. Renato Álvarez-Nodarse
2005-2010 Ph.D. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü.
Tez Başlığı: q-Hipergeometrik fark denkleminin analizi üzerine
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Taşeli
Ortalama: 3.82/4.00
2003-2005 M.Sc. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü.
Tez Başlığı: Ayrık değişkenli klasik ortogonal polinomlar
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Taşeli
Ortalama: 3.82/4.00
1998-2002 B.Sc. Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü.
Ortalama: 92.91/100 (Bölüm Birincisi)
İş Tecrübesi
2002- 2011
2011- 2014
2014- 2015
2015- .......
ODTÜ Matematik Bölümü Araş Gör.
Selçuk Üniversitesi Matematik Bölümü Araş Gör. Dr.
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Atılım Üniversitesi, Matematik Bölümü, Öğr. Gör. Dr.
1/5
Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitap
1. R. Sevinik Adıgüzel, Classical Orthogonal Polynomials of Discrete Variable: qClassical Polynomials of the Hahn Class and Generalizations of the q-Polynomials
on Non-uniform Lattices, LAP-Lambert Academic Publishing house, Germany, 2012
(ISBN:978-3-659-23593-1).
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(SCI, SCI-Expanded)
A. SCI ve SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanan
makaleler:
A.1. R. Álvarez-Nodarse, R. Sevinik Adıgüzel, On the Krall type polynomials on qquadratic lattices, Indagationes Mathematicae N.S. 21 (2011), 181–203 (İndex Türü:
SCI-Expanded, UBYT dergi grubu: C).
A.2. Álvarez-Nodarse, R. and Sevinik-Adıgüzel, R. The q-Racah-Krall-type polynomials, Applied Mathematics and Computation (AMC), 23, (2012), 11362–11369 (İndex
Türü: SCI-Expanded, UBYT dergi grubu: A).
A.3. Álvarez-Nodarse, R., Sevinik-Adıgüzel, R. and Taşeli, H. On the orthogonality of
q-classical polynomials of the Hahn class, Symmetry, Integrabilty and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) 8 (2012), 042, 30 pages (İndex Türü: SCI-Expanded,
UBYT dergi grubu:C). (Doktora Tezinden üretilen yayın).
A.4. Álvarez-Nodarse, R. and Sevinik-Adıgüzel, R., On the generalized Askey-Wilson
polynomials, Journal of Approximation Theory (JAT), 170 (2013) 32-43. (İndex Türü:
SCI, UBYT dergi grubu: A).
A.5. Álvarez-Nodarse, R. and Sevinik-Adıgüzel, R., On the limit of generalized nonstandard q-Racah polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics,
259 (2014) 877-886. (İndex Türü: SCI, UBYT dergi grubu: A).
A.6. Álvarez-Nodarse, R., Petronilho, J., Pinzon-Cortes, N. C. and Sevinik-Adıgüzel,
R., On Linearly related sequences of the difference derivatives of discrete orthogonal polynomials, Journal of Computational and Applied Mathematics (2014) doi:
10.1016/j.cam.2014.06.018 (İndex Türü: SCI, UBYT dergi grubu: A) arXiv:1402.0773
[math.CA].
C. Hazırlık aşamasında olan makaleler:
C.1. Sevinik Adıgüzel, R., Reccurence relations of the hypergeometric type functions
on the quadratic-type lattices, arXiv:1402.0773 [math.CA].
C.2. Ratio asymptotic for the Krall-type discrete orthogonal polynomials.
D. Preprints:
D.1. Sevinik Adıgüzel, R., Reccurence relations of the hypergeometric type functions
on the quadratic-type lattices, arXiv:1402.0773 [math.CA].
D.2. Álvarez-Nodarse, R., Sevinik-Adıgüzel, R. and Taşeli, H. The orthogonality of
q-classical polynomials of the Hahn class: A geometrical approach, arXiv:1107.2423v4
[math.CA].
2/5
Alınan Atıflar (Makale Yazarı haricinde kişilerce SCI, SCIExpanded indexlerce taranan dergilerde
1. Luis Verde-Star, Recurrence coefficients and difference equations of classical discrete orthogonal and q-orthogonal polynomial sequences, Linear Algebra and its Applications (SCI), 440 (2014), 293-306. Atıf Yapılan Eser: A.3. numaralı yayın
2. Plamen Iliev, Bispectral extensions of the Askey–Wilson polynomials, Journal of
Functional Analysis (SCI), 266 (2014), 2294-2318. Atıf Yapılan Eser: A.4. numaralı yayın
3. Luis Garza, Francisco Marcellán and Natalia C. Pinzón-Cortés, (1, 1)-Coherent Pairs on the Unit Circle, Abstract and Applied Analysis (SCI-Expanded), 2013 (2013),
8 pages Article ID 307974. Atıf Yapılan Eser: A.6. numaralı yayın
Uluslararası Okullar
A post-graduate intensive school, Doc-Course: Constructive approximation, Optimization and Mathematical Modeling, 1 Mart- 28 Mayıs, 2010, Sevilla Üniversitesi Matematik Enstitütüsü (IMUS), İspanya.
Yurtdışı Ziyaretler
1. 20 Haziran-5 Temmuz, 2009, Sevilla Üniversitesi Matematik Bölümü, Sevilla, İspanya’da Prof. Dr. Renato Álvarez-Nodarse danışmanlığında bilimsel çalışma.
2. 1 Mart-28 Mayıs, 2010, Sevilla Üniversitesi Matematik Bölümü, Sevilla, İspanya’da
Prof. Dr. Renato Álvarez-Nodarse danışmanlığında bilimsel çalışma.
3. 28 Ağustos 2011 -15 Mart 2012, Sevilla Üniversitesi Matematik Bölümü, Sevilla,
İspanya’da doktora sonrası bilimsel çalışma.
Bilimsel Organizasyonlar
1. 2. Ankara Matematik Günleri, 14-15 Haziran, 2007, Atılım Universitesi, Ankara,
Türkiye.
2. 4. Ankara Matematik Günleri, 4-5 Haziran, 2009, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Ankara, Türkiye.
3. 13. International Congress on Computational and Applied Mathematics, 7-11
Temmuz, 2008, Ghent Üniversitesi, Belçika.
4. A post-graduate intensive school, Doc-Course: Constructive approximation, Optimization and Mathematical Modeling, 1 Mart- 28 Mayıs, 2010, Sevilla Üniversitesi
Matematik Enstitütüsü (IMUS), İspanya.
5. The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society (ICJMS),
20-23 Temmuz, 2011, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
6. International 11th Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and
Applications (OPSFA 11), 29 Ağustos- 2 Eylül, 2011, Carlos III Üniversitesi, Madrid,
İspanya.
7. Workshop on Generalized Special Functions of Mathematical Physics, 26-27 Ocak,
2012, Granada Üniversitesi, Granada, İspanya.
8. International Conference on applied and computational mathematics (ICACM),
3-6 Ekim, 2012, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
3/5
9. 1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı, 12-13 Ekim,
2012, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.
10. 12th International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and
Applications (OPSFA 12), 24 Mart- 29 Mart, 2012, Tunus.
11. 26th EURO/INFORMS conference, 1-4 Temmuz, Roma, İtalya.
Bilimsel Organizasyonlardaki Sunumlar
1.On the q-hypergeometric difference equation, ICCAM, Ghent, 2008.
2.On the q-Racah-Krall Polynomials, ICJMS, Konya, 2011.
3.On the q-analysis of the q-hypergeometric difference equation, OPSFA 11, Madrid,
İspanya, 2011.
4.Krall-type polynomials on non-uniform lattices, Workshop on Generalized Special
Functions of Mathematical Physics, Granada, İspanya, 2012 (Poster).
5.Some limit formulas of the q-Racah polynomials, International Conference on applied and computational mathematics (ICACM), 3-6 ekim, 2012, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
6. Qualitative analysis of a chemical reaction model with impulsive perturbations,
26th EURO/INFORMS conference, 1-4 Temmuz, Roma, İtalya.
Seminerler
1.Extensions of the classical polynomials: Krall-type polynomials on the non-uniform
lattices, Doc-Course IMUS, Sevilla, İspanya, 2010.
2.q-Hipergeometrik Fark Denklemleminin q-Analizi, Ankara Üniversitesi, 2013.
3.q-Analysis of the q-Difference Equation of Hypergeometric Type, Atılım Üniversitesi, 2015.
4.q-Polynomials of the Hahn Class, Gebze Teknik Üniversitesi, 2015.
Editörlük
1. Matematik-12, Öğretmenler için Öğretim Materyali, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2013)
2. Matematik-9, Öğretmenler için Öğretim Materyali, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2013)
3. Matematik-9 (Eski Müfredata göre), Öğretmenler için Öğretim Materyali, T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2011)
4. Matematik-11, Öğretmenler için Öğretim Materyali, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2010)
Burslar
1. Doc-Course: Constructive Approximation , Optimization and Mathematical Modeling bursu, Sevilla Üniversitesi, Sevilla, İspanya, 1 Mart-28 Mayıs, 2010.
2. Sevilla Üniversitesinde Sevilla Üniversitesi Matematik Enstitüsü (IMUS) ve
MTM2009-12740-C03-02 (Ministerio de Economía y Competitividad) tarafından verilen 6 aylık Doktora sonrası araştırma bursu.
4/5
Uluslararası Organizasyonlardaki Görevler
Lokal komite üyesi, The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical
Society (ICJMS), 20-23 Temmuz, 2011, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Uluslararası Dergilerde Hakemlikler
- Abstract and Applied Analysis
- Journal of Mathematical Analysis
Jüri Üyelikleri
- Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği, ODTÜ Matematik Bölümü, Haziran 2014.
- Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Isparta Üniversitesi, Matematik Bölümü, Şubat
2016.
Araştırma Alanları
- Ayrık değişkenli klasik ortogonal polinomlar,
- Lineer latis üzerinde tanımlı q-klasik ortogonal polinomlar (q-Polynomials of the
Hahn class)
- Krall-type polynomials on the q-quadratic lattice
Verdiği Dersler
ODTÜ Matematik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak:
- Math 119 Calculus with Analytic Geometry
- Math 120 Calculus for functions of several variables
- Math 125 Basic Mathematics I
- Math 126 Basic Mathematics II
- Math 219 Introduction to Differential Equations
- Math 487 Applied Mathematics I
Selçuk Ünivesitesi Matematik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak:
- Matematik 1
- Diferansiyel Denklemler
Selçuk Ünivesitesi Matematik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak:
- Lineer Cebir
- Diferansiyel Denklemler
- Matematik 1
- Genel Matematik
- Matematik Analiz ve Analitik Geometri
- Meslek Yüksek Okulları için Temel Matematik
Atılım Ünivesitesi Matematik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak:
- Extended Calculus I
- Extended Calculus II
- Classical Orthogonal Polynomials
5/5

Benzer belgeler