Fratar ve Gravite Modeli – Türel Dağılım Ödevi

Yorumlar

Transkript

Fratar ve Gravite Modeli – Türel Dağılım Ödevi
KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi
Soru 2.1.
Doç. Dr. Darçın AKIN
Ödev verilem tarihi:
Ödev Teslim tarihi:
Temel yıla ait verilen bir OD tablosu ve büyüme faktörlerine göre, Fratar yöntemi ile gelecek yıla ait OD matrisini hesaplayınız.
O\D
1
2
3
4
TOTAL
BF
1
3
4
2
9
18
3
2
5
1
4
12
22
0,5
3
8
9
2
8
27
4
4
12
10
7
4
33
1
TOTAL
28
24
15
33
100
O\D
1
2
3
4
TOTAL
1
?
?
?
?
?
2
?
?
?
?
?
3
?
?
?
?
?
4
?
?
?
?
?
TOTAL
?
?
?
?
?
1
2
3
4
TOTAL
9
12
6
27
54
3
2,5
0,5
2
6
11
0,5
32
36
8
32
108
4
12
10
7
4
33
1
55,5
58,5
23
69
206
1
2
3
4
TOTAL
9,0810811
4,9230769
15,652174
25,826087
55,482419
2,5225225
0,2051282
5,2173913
5,7391304
13,684172
32,288288
14,769231
20,869565
30,608696
98,53578
12,108108
4,1025641
18,26087
3,826087
38,297629
56
24
60
66
206
54
11
108
33
0,973
0,804
1,096
0,862
1
2
3
4
TOTAL
8,8384463
4,7915386
15,233968
25,136047
54
2,0277257
0,164892
4,1939916
4,6133908
11
35,389532
16,187794
22,874057
33,548617
108
10,43322
3,5350652
15,734883
3,2968326
33
56,688923
24,67929
58,036899
66,594887
206
54
11
108
33
1
2
3
4
TOTAL
8,7310353
4,659653
15,749258
24,911509
54,051455
2,0030833
0,1603534
4,3358536
4,5721797
11,07147
34,959454
15,74223
23,647773
33,24893
107,59839
10,306428
3,4377636
16,267116
3,2673822
33,278689
56
24
60
66
206
54
11
108
33
0,999
0,994
1,004
0,992
1
2
3
4
TOTAL
8,7227237
4,6552172
15,734265
24,887794
54
1,9901528
0,1593182
4,3078642
4,5426648
11
35,089941
15,800988
23,736039
33,373032
108
10,220117
3,4089744
16,130888
3,2400198
33
56,022935
24,024498
59,909057
66,043511
206
54
11
108
33
BF
2
1
4
2
ADIM 1
O\D
1
2
3
4
TOTAL
BF
ARZU
EDİLEN
TOPLM
HESAPLAN
AN SATIR
FAKTÖRÜ
56
24
60
66
1,009
0,410
2,609
0,957
ADIM 2
O\D
1
2
3
4
TOTAL
ARZU
EDİLEN
TOPLAM
HESAPLANAN
SÜTUN
BÜYÜME
FAKTÖRÜ
ARZU
EDİLEN
TOPLM
56
24
60
66
ADIM 3
O\D
1
2
3
4
TOTAL
ARZU
ELİDEN
TOPLAM
ARZU
HESAPLAN
EDİLEN AN SATIR
TOPLAM FAKTÖRÜ
56
24
60
66
0,988
0,972
1,034
0,991
ADIM 4
O\D
1
2
3
4
TOTAL
ARZU
EDİLEN
TOPLAM
HESAPLANAN
SÜTUN
BÜYÜME
FAKTÖRÜ
ARZU
EDİLEN
TOPLM
56
24
60
66
ADIM 5
O\D
1
2
3
4
TOTAL
ARZU
ELİDEN
TOPLAM
03.05.2011
16.05.2011
ARZU
HESAPLAN
EDİLEN AN SATIR
TOPLAM FAKTÖRÜ
56
24
60
66
1,000
0,999
1,002
0,999
HATA
0,000
0,001
0,002
0,001
KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi
Doç. Dr. Darçın AKIN
Ödev verilem tarihi:
Ödev Teslim tarihi:
Soru 2.2.
ZON
Pi
Aj
Aj denge
Kij=1
tij(dak)
FFij
4 adet zonda üretilen ve çekilen yolculuklar, FFij ve yolculuk süreleri verildiğine göre
yolculuk dağılım tablosunu Gravite Modeli ile hesaplayınız.
1
1000
3000
2100
2
2000
3000
2100
3
3000
2000
1400
2
3
3
2,5
5
2,3
4
TOPLAM
1000
7000
2000
10000
1400
7000
7
1,5
8
1,2
ZON 1
Çekim
Ffij
Cazibe
GC
Pi
1
2100
3
6300
0,431
431
2
2100
2,3
4830
0,330
330
3
1400
1,5
2100
0,144
144
4
1400
1
1400
0,096
96
TOPLAM
ZON 2
Çekim
Ffij
Cazibe
GC
Pi
1
2100
2,3
4830
0,371
742
2
2100
2,5
5250
0,403
806
3
1400
1,2
1680
0,129
258
4
1400
0,9
1260
0,097
194
TOPLAM
ZON 3
Çekim
Ffij
Cazibe
GC
Pi
1
2100
1,5
3150
0,281
844
2
2100
1,2
2520
0,225
675
3
1400
3
4200
0,375
1.125
4
1400
0,95
1330
0,119
356
TOPLAM
ZON 4
Çekim
Ffij
Cazibe
GC
Pi
1
2100
1
2100
0,238
238
2
2100
0,9
1890
0,214
214
3
1400
0,95
1330
0,151
151
4
1400
2,50
3500
0,397
397
TOPLAM
OD
1
2
3
4
T
İSTENEN
ORAN
Yeni Aij
İTERASYON I
OD
1
2
3
4
T
İSTENEN
ORAN
Yeni Aij
03.05.2011
16.05.2011
1
2
3
431
330
144
742
806
258
844
675
1.125
238
214
151
2.254
2.026
1.677
2.100
2.100
1.400
0,93
1,04
0,83
1956,172 2176,831 1168,47583
10
1,00
14630
1
1000
13020
1
2000
11200
1
3000
8820
1
1000
4
96
194
356
397
1.042
1.400
1,34
1880,425
T
1.000
2.000
3.000
1.000
7.000
1
2
3
4
404
345
121
130
690
835
215
260
812
723
970
494
201
201
114
483
2.108
2.105
1.420
1.367
2.100
2.100
1.400
1.400
1,00
1,00
0,99
1,02
2091,946 2095,505 1379,94126 1433,7343
T
1.000
2.000
3.000
1.000
7.000
KABUL EDİLEBİLİR
11
0,95
12
0,90
Yolculuk Zamanı
tij (dak)
1
2
3
4
1
2
5
7
10
2
5
3
8
12
3
7
8
2
11
4
10
12
11
3
FFij (dak)
1
2
3
4
1
3
2,3
1,5
1
2
2,3
2,5
1,2
0,9
3
1,5
1,2
3
0,95
4
1
0,9
0,95
2,5
KSUY 5117- Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi
Soru 2.3:
Doç. Dr. Darçın AKIN
Ödev verilem tarihi:
Ödev Teslim tarihi:
a) Üç ulaşım türüne ait yolculuk maliyeti (kuruş) ve süresi (dak) değerleri verilmiştir. Bu ulaşım araçlarının yolculuk payları (türel dağılım) nedir?
Sonuçları yorumlayınız.
Türel Dağılım Modeli:
U=a-0,003 Maliyet-0,04 Süre
a
Maliyet
Otomobil
-0,3
200
Otobüs
-0,35
100
HRS
-0,4
150
Süre
30
40
45
b) Eğer otomobil yolculuklarında otopark maliyeti (100 kuruş) uygulanırsa, türel dağılım nasıl değişir?
a
x1
x2
Otomobil
-0,3
300
30
Otobüs
-0,35
100
40
HRS
-0,4
150
45
Cevap 3(a):
Otomobil: Uo=
Otobüs:
Uob=
HRS
Uhrs=
-2,1
-2,25
-2,65
e(vo)=
e(vob)=
e(hrs)=
0,122
0,105
0,071
Yüzde
Po=
Pob=
Phrs=
Toplam=
YORUM:
0,410
0,353
0,237
1,000
41%
35%
24%
100%
Ulaşım araçları içerisinde otomobil kullanım yüzdesi %41,
diğer yolculuk araçları içerisinde en yüksek orana sahiptir.
HRS ise diğer kullanım türlerine oranla daha az tercih edilmektedir.
Cevap3(b):
100 kuruşluk otopark ücreti uygulanırsa: (Tablodaki otomobil maliyeti 200, b kısmında 100 kuruşluk artışla 300 olarak kabul edilmiştir.)
Mode U
e
P
Yüzde
Otomobil
-2,4
0,091
0,340
34%
Otobüs
-2,25
0,105
0,395
40%
HRS
-2,65
0,071
0,265
26%
Toplam
0,267
1,000
100%
YORUM:
03.05.2011
16.05.2011
100 kuruşluk otopark ücreti otomobil
kullanımında %7'lik azalmaya neden olmaktadır.

Benzer belgeler