SybronEndo Elements Diagnostic Unit için Kullanım Talimatları

Yorumlar

Transkript

SybronEndo Elements Diagnostic Unit için Kullanım Talimatları
SybronEndo Elements Diagnostic Unit için Kullanım Talimatları
Diagnostic Unit, Vitalite Ölçer ve Apeks Bulucunun bir arada olduğu bir sistemdir.
Apeks Bulucu (AL) Modu
Apeks bulucu, endodontik eğe ucunun apekse uzaklığını, iki elektrot arasındaki öz direnç değişikliklerinin ölçümü
ile hesaplar. Birinci elektrot dudak klipsidir. İkincisi ise, kanalın içine yerleştirilen eğe yada plugger ile temas
kuran prop yada eğe klipsidir.
Vitalite Ölçer (VS) Modu
Vitalite ölçerin patentli titreşimli uyarıları, pulpanın canlılığını acı hissetmeden belirlemeye olanak sağlar.
Uyarı direnci, huzursuzluğu önlemek için düşük değerden başlayarak otomatik olarak artar ve tutarlı sonuçlar
elde etmek için elektronik olarak stabilizedir.
Apeks Bulucu Kullanım Talimatları
Not: Apeks Bulucu, sadece yardımcı olarak normal endodontik tedavilerde kullanılmalıdır. Gerekli olan
radyografik sayısını azaltabilse de çalışma uzunluğunu belirlemek için başlangıç radyografisi çekilmelidir. Kök
kanal anatomi bilgisini içeren kliniksel kanı sonuçları yorumlarken çok önemlidir.
1- Satellite kablo fişi, kırmızı noktalar yan yana gelecek şekilde tırtıklı bölümden tutarak ünitin önündeki prize
sokulur. Kablo, sadece tırtıklı bölümünden tutularak prize sokulmalı veya çıkarılmalıdır.
2- Hasta kurşun kablo bağlantısı Satellite kablo yuvasına yerleştirilir.
3- Ya çatallı prop ya da eğe klipsi, hasta kurşun kablo yuvasına yerleştirilir.
4- Φ butonuna basılarak ünit açılır.
5- Cihazın üst sağ köşesinde “apex” okuması ile Apeks Bulucu modunda çalıştığından emin olunur. Değilse, a/v
butonuna basılarak mod değişikliği yapılır.
6- Dudak klipsi hastanın dudağına yerleştirilir. Doğru çalışma için mukoza ve dudak klipsi arsında direkt bağlantı
sağlanmalıdır.
7- Prop ucu diş etine dokundurularak cihazın doğru çalıştığından emin olunur. Ekranda bir değişim görülmelidir.
8- Kanal içindeki endodontik eğeye, çatallı prop dokundurulur ya da eğe klipsi ile bağlantısı sağlanır.
9- Temas olduğunda Sayısal Ekran ve altındaki küçük çizgi, temas kopana kadar belirecektir.
10- Sayısal ekran “0,0” okuyana kadar apikale doğru eğe ile çalışılır, grafiksel ekran katı eğeyi gösterir ve siyah
“apeks” çubuğu belirir.
Not: Cihaz hassastır ve eğe pozisyonundaki çok küçük değişikliklere yanıt verir.
11- Dar kısma yaklaşık 0,5 mm ulaşıldığında geri çekilir. Böyle yapılırsa,
tamamı dar kısımda yanacaktır.
bölümleri görülecektir. Sembolün
12- Eğe durdurucu pozisyonu ayarlanarak istenilen çalışma uzunluğu ayarlanır.
13- Temas koptuğunda Sayısal ekranda iki kesik çizgi görülecek ve eğe ikonu kaybolacaktır.
Vitalite Ölçer Kullanım Talimatları
1- Satellite kablo fişi, kırmızı noktalar yan yana gelecek şekilde tırtıklı bölümden tutarak ünitin önündeki prize
sokulur. Kablo, sadece tırtıklı bölümünden tutularak prize sokulmalı veya çıkarılmalıdır.
2- Hasta kurşun kablo bağlantısı Satellite kablo yuvasına yerleştirilir.
3- Ya Standart ya da Mini Kron Test Probu, hasta kurşun kablo yuvasına yerleştirilir.
4- Φ butonuna basılarak ünit açılır.
5- Cihazın üst sağ köşesinde “vitality” okuması ile Vitalite Ölçer modunda çalıştığından emin olunur. Değilse, a/v
butonuna basılarak mod değişikliği yapılır.
6- Titreşim artış oranı Ξ v panel anahtarı ile ayarlanır. Bu oran test süresince tekrar ayarlanabilir.
7- Dudak klipsi hastanın dudağına yerleştirilir. Doğru çalışma için mukoza ve dudak klipsi arsında direkt bağlantı
sağlanmalıdır.
8- Test edilecek diş kurutulur.
9- Probu ucu az miktarda lokal anestezik yada jel diş macununa batırılır ve diş üzerine yerleştirilir. Diş eti ile
temas ettirilmez.
10- Temas olduğunda Sayısal Ekran altında küçük yatay çizgi belirir ve temas kopana kadar orda kalır.
11- Hasta titreşim basıncı, sıcaklık ya da karıncalanma hissedene kadar diş ile temas muhafaza edilir. Normal
tepki grafiği bu bölümü takip eder.
12- Temas kopar ve 1 sn içinde yeniden kurulursa, test sıfırlanmadan devam eder. Bu özellik anlık temas kaybı
oluşursa kazara sıfırlanmayı önler. Ünit, birçok dişin hızlı testine yardımcı olmak için temas kaybından 1 sn sonra
sıfırlanır.

Benzer belgeler

Dökümanı Görüntüle Micro Mega Apex + Kullanım Kılavuzu

Dökümanı Görüntüle Micro Mega Apex + Kullanım Kılavuzu Đlk şekil preapikal bölgeyi göstermektedir. Đkinci şekil apekse 0.5 mm kalan bölgeyi göstermektedir. Eğe bu bölgeye geldiğinde cihaz sesli uyarı vermeye

Detaylı