db type feeder

Yorumlar

Transkript

db type feeder
Kaliteli Döküm ve Kaliteli Yüzey
Quality Castings and Quality Surfaces
GÜNDOĞDU EKZOTERMİK SİSTEMLERİ
Kalite detaylarda gizlidir
Quality is in the details
Dökümhaneler için
besleme sistemleri
ve çözümleri
GÜNDOĞDU EKZOTERMİK SİSTEMLERİ
DÖKÜM ÜRÜN. MAK. İM. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Address: İstiklal Mah. 12. Cadde No:12 1.OSB Yanı BEYKÖY DÜZCE / TURKEY
Phone : +90 380 551 26 30 - 27 10 • Fax :+90 380 551 26 25
www.gesdokum.com • [email protected]
Feeding systems
and solutions
for foundries
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
G
ES
•
Gündoğdu Ekzotermik Sistemleri; Döküm Sanayi için gerekli Besleyici Gömlek
ve Ekzotermik Besleyici adı verilen döküm için ara ürün üreten ve bu konuda 30 yıllık
tecrübeyi bünyesinde toplayan firmamız kısa sürede Türkiye'de kendi sektöründe ilk
iki firmadan biri olmuştur.
•
Kaliteye önem veren firmamız TSEK, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve CE belgelerine sahiptir.
•
Daha kaliteli döküm yüzeyi için firmamız bünyesinde kurulmuş olan AR-GE
bölümünde ürünlerimize Analiz ve Kalite testleri yapılmaktadır.
•
Uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmekteyiz.
•
Firmamız kendi geliştirdiği patentli ürünlerle Döküm Yüzey Kalitesini
arttırarak çalışmakta olduğu firmalara ve öz kaynakları da kullanarak ülkemize
kazanımlar sağlamaya devam edecektir.
•
Yıllık üretim kapasitemiz 12.000.000 adettir.
•
Türkiye’nin önde gelen döküm firmalarıyla çalışan, ayrıca Avrupa ve komşu
ülkelere ihracat yapan firmamız yeni ve kendi geliştirdiği teknik donanımlarla
müşterilerine daha iyi hizmet vermek, ihracatını artırmak ve sektördeki teknolojik
gelişmeleri takip etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek fuarlarda
yerini almaya devam edecektir.
I
NTRODUCTION
•
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS (G.E.S.) was founded as a sand-based
Mini Risers and Exothermic Feeder Sleeves manufacturer in 2004.
•
G.E.S. became one of the main MINI RISERS and EXOTHERMIC FEEDER
SLEEVES producer of Turkey in a short time.
•
It has administered according to international quality standards of ISO 90012008 and OHSAS 18001:2007 since 2004.
•
In 2014 G.E.S. is moved to its new factory building where is established in total
12.000 square meters production area in Duzce City, Turkey.
•
By the new production facility, G.E.S.’s annual production capacity has
reached to 12,000,000 pieces of all type of exothermic feeder sleeves.
[email protected]
KALİTELİ DÖKÜM VE GÜVENİN ADRESİ...
THE ADDRESS OF QUALITY CASTINGS AND RELIANCE...
GÜNDOĞDU EKZOTERMİK SİSTEMLERİ
DÖKÜM ÜRÜN. MAK. İM. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mah. 12. Cadde No:12 1.OSB Yanı BEYKÖY DÜZCE / TURKEY
TEL : +90 380 551 26 30 - 27 10 • FAX :+90 380 551 26 25
www.gesdokum.com • [email protected]
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
TE
PA
NTE
D
KMQ Seri
DBS 400 TYPE FEEDER
TE
PA
NTE
D
TE
PA
DMQ Seri
ED
NT
DBS S 35 TYPE FEEDER
TE
PA
NTE
D
TEN
PA
TE D
TE
PA
Gradual Con c
Rad us Con c
20
[email protected]
NTE
D
Vert cal Con c
1
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
M
syon;
MİNİ BESLEYİCİ İÇİN SHELL KIRICI
(SHELL CORE FOR MINI RISERS)
shell kırıcı(silica sand breaker cores)
kırılma alanı
(breaking area)
Dökümhanelerde dökümde kullanılmak üzere üret len yüksek, düşük veya
zolasyon karakterl besley c gömlekler kal tel , ucuz ve zamanında tedar k
etmek her dökümhanen n hakkıdır. B z bunu sağlamak ç n çalışıyoruz.
V
zyon;
Ĭ ĢĜI I FÎ Ī Ĝ
Yen l klere ve teknoloj ye ayak uydurmak; çok çalışmak, araştırmak ve teknoloj y
tak p etmekle mümkündür. G.E.S teknoloj y ve gereks n mler tak p ederek,kend
alanında ler y gören çalışmalar yapıp müşter ht yaçlarını karşılamayı prens p
ed nm şt r.
O
ur M ss on;
DB-DBS 12 40/15
DB-DBS 15 40/15
DB-DBS 19 40/15
DB-DBS 20 40/15
DB-DBS 27 58/25
DB-DBS 40 58/18
DB-DBS 40 58/25
DB-DBS 400 58/18
DB-DBS 400 58/25
DB-DBS 61 58/18
DB-DBS 61 58/25
DB-DBS 74.8 65/25
DB-DBS 11.1 78/25
DB-DBS 133 96/25
DB-DBS 193 100/25
D
(mm)
40
40
40
38
56
60
60
60
60
60
60
66
82
98
100
d
(mm)
15
15
15
15
25
18
25
18
25
18
25
25
25
25
25
l
(mm)
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
A (cm2)
Ì Ĝİ ĖI CORE
DB-DBS 12 40/15
DB-DBS 15 40/15
DB-DBS 19 40/15
DB-DBS 20 40/15
DB-DBS 27 58/25
DB-DBS 40 58/18
DB-DBS 40 58/25
DB-DBS 400 58/18
DB-DBS 400 58/25
DB-DBS 61 58/18
DB-DBS 61 58/25
DB-DBS 74.8 65/25
DB-DBS 11.1 65/25
DB-DBS 133 96/26
O
ur V s on;
Adaptat on to modern zat on and technology s poss ble only to work much,
nvest gate and follow up the develop ng technology.
G.E.S motto s to meet the customers needs mak ng foreseen works on ts field by
tak ng nto cons derat on the technology and needs
2
1,76
1,76
1,76
1,76
4,90
2,54
4,90
2,54
4,90
2,54
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
MİNİ BESLEYİCİ İÇİN METAL KIRICI
(METAL CORE FOR MINI RISERS)
Qual ty, affordable and t mely supply of h gh and low dens ty exotherm c feeder
sleeves wh ch produced to be used n cast ng s the r ght of every foundry and we
work hard to ensure th s.
[email protected]
h
(mm)
9.5
9.5
9.5
9.5
11
11
11
11
11
11
11
11
12.5
12.5
12.5
D
(mm)
40
40
40
40
58
58
58
58
58
58
58
65
65
96
d
(mm)
15
15
15
15
25
18
25
18
25
18
25
25
25
25
h
(mm)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
19
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
EKZOTERMİK BESLEYİCİ İÇİN SHELL KIRICI
(SHELL CORE FOR EXOTHERMIC FEEDER)
Ĭ ĢĜI I CORE
KX 3.5/5
KX 4/7
KX 4/95
KX 5/8
KX 6/9
KX 6/12
KX 6/13
KX 7/10
KX 8/11
KX 9/12
KX 10/13
KX 11/14
KX 12/15
KX 14/15
KX 16/15
A
B
h
C
A
53
62
57
73
80
80
80
94
101
114
126
139
154
173
197
B
20
20
30
30
30
30
30
35
40
45
50
55
60
70
80
C
52
60
56
72
79
79
79
93
100
113
125
137
152
172
196
T
ekn k Özell kler&Avantajlar
h
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
14
*
*
*
*
*
Yüksek ısı ve düşük ısılı besley c ler steğe bağlı florsüz ve düşük florürlü olarak
üret lmekted r.
Nötr CO2 salınımı ve reç nes z yapısıyla h ç b r zararlı gaz çermemekted r.
Metal kırıcı kullanımıyla döküm yüzey le daha az temas ve döküm sonrası daha az
şç l kle; kal tey artırır, şç l ğ azaltır.
İsteğe bağlı özel ölçülerle üreteb len Yüksek ve düşük ısılı besley c ler dökümhaneler n
kompleks döküm hatlarında b le kolay uygulama ve besleme mkânı sunmaktadır.
Gundogdu Ekzoterm k S stemler nde bulunan; patentl 100-300 m kron arası özel üret m
hammadde yapı ve n tel ğ bakımından ürünler m ze; basınca dayanıklılık, sıcaklığı zole
etme, ısı kaybını önleme ve geç soğumayı sağlama g b özell kler katmaktadır.
OKX TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ İÇİN SHELL KIRICI
(SHELL CORE FOR OKX TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
T
echn cal Characters & Advantages
A1
B1
A
B
C1
C
Ĭ ĢĜI I CORE
OKX 4
OKX 5
OKX 6
OKX 7
A
90
120
140
164
B
35
35
40
45
C
87
115
135
159
A1
174
200
240
284
18
[email protected]
B1
100
112
140
168
C1
170
195
235
279
h
8
14
14
14
*
*
*
*
*
H gh den sty and low dens ty feeder sleeves opt onally can be manufactured w th low
fluour ne or w thout fluour ne.
W thout res n-free structure and CO2 em ss ons feeder sleeves do not conta n harmful
gases.
W th the use of metal breaker, feeder sleeves less contact w th the cast ng surface and after
cast ng process the metal breakers prov de less workmansh p, save t me and mprove
qual ty.
H gh and low dens ty feeders wh ch can be manufactured accord ng to spec al d mens ons
prov de easy appl cat on and feed ng solut ons even n the complex cast ng l nes of the
foundr es.
The patented and spec al 100-300 m crons raw mater al wh ch developed by Gundogdu
Exotherm c Systems n terms of the ts structure and character st cs adds to the products
some of the propert es such as res stance to pressure, temperature, solat ng, heat-loss
prevent on and prov d ng late cool ng.
3
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
DÖKÜMDE BESLEME SİSTEMLERİ
EKZOTERMİK VE MİNİ BESLEYİCİLER
OKX OVAL TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ
(OKX OVAL TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
Döküm yapılırken, katılaşan metal n hac msel çekmes
sonucu meydana gelecek boşlukları
doldurab lecek kadar sıvı metal n s stemde var olması gerek r.
ØA
Bu büzülme
Øa
le oluşacak boşlukların, b r kaynaktan (rezervuar) sıvı metalle beslenmes ne,
dökümün beslenmes bu sıvı metal kaynağına da besley c adı ver l r.
ØB
Øb
Besley c ler n ç ndek er y k metal, esas döküm parçası katılaşana dek sıvı halde kalmalı yan
döküm parçasından daha sonra katılaşmalıdır.
H
* Besley c ler, mutlaka esas döküm parçasından sonra katılaşmalıdır.
* Besley c ler, döküm parçasının çek lmes n karşılayacak kadar sıvı metal kapas tes ne sah p
olmalıdır.
* Besley c tasarımında, besley c sayısı, besley c boyutu ve kes lme mal yet m n mum olmalıdır.
* Besley c ler, besleme mesafes kurallarına uygun ve yönlenm ş katılaşmayı tem n edecek şek lde
tasarlanmalıdır.
H
B r döküm parçası üret m nde, besley c ler şu temel koşulları yer ne get rmel d r.
FEEDING SYSTEMS, EXOTHERMIC AND
MINI FEEDERS (RISERS) IN CASTING
D
ur ng cast ng , suff c ent quant ty of l qu d metal must ex st n the system that can fulf ll to cav t es
wh ch w ll occur as a result of volumetr c shr nkage of sol d f ed metal.
Feed ng by l qu d metal from a source (l ke a reservo r) of these cav t es that w ll be formed by
shr nkage called FEEDING OF CASTING and that l qu d metal source s called FEEDER.
Molten metal wh ch s n FEEDERS must be l qu d unt l ma n cast ng part s sol d, namely t must be
sol d f ed after cast ng part.
n a manufactur ng of a cast ng part, feeders must prov de the follow ng bas c cond t ons.
I
* Feeders must be sol d f ed absolutely after ma n cast ng part.
* Feeders must have l qu d metal hold ng capac ty that w ll be enough to fulf ll the shr nkage the
cast ng p ece.
* In feeder des gn, number of feeders, s ze of feeders and cutt ng and clean ng costs after cast ng s
done must be m n mum.
* Feeders should be des gned accord ng to the rules of feed ng d stance and they should also ensure
of or ented sol d f cat on.
4
[email protected]
TYPE
OKX 4
OKX 5
OKX 6
OKX 6/300
OKX 7
OKX 7/300
OKX 8
OKX 8/300
OKX 9
OKX 10
OKX 10/300
OKX 10,5/300
OKX 11
OKX 11/300
OKX 12/300
OKX 13/300
OKX 14/300
MODULE (cm)
OKX
GEOM
2,60
1,70
3,00
2,00
3,90
2,60
4,20
2,80
4,40
2,90
4,80
3,20
4,80
3,20
5,60
3,70
5,20
3,60
5,50
3,80
6,40
4,40
6,50
4,50
6,10
4,20
6,80
4,70
7,50
5,20
7,90
5,50
8,80
6,10
DIMENSIONS(mm)
a
A
b
60
90
144
80
120
160
100
140
200
100
140
200
120
164
240
120
164
240
140
188
280
140
188
280
160
212
320
180
236
360
180
236
360
235
287
325
200
260
400
200
260
400
230
296
455
250
314
495
300
359
600
B
174
200
240
240
284
284
328
328
372
416
416
377
460
460
521
559
659
H
150
150
200
300
200
300
200
300
200
200
300
300
200
300
300
300
300
VOLUME
dm3
1,2
1,7
3,5
5,3
5,1
7,7
7,0
10,5
9,1
11,6
17,3
19,7
14,3
21,4
28,0
33,1
48,2
17
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
BO TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ
(BO TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
*
EKZOTERMİK BESLEYİCİLER
*
EXOTHERMIC FEEDER SLEEVES
*
MİNİ BESLEYİCİLER
*
MINI RISERS
Gündoğdu Ekzoterm k S stemler tarafından üret len Ekzoterm k Besley c ler dem r ve çel k
dökümde kullanılmaktadır. G.E.S. bünyes nde şu anda 7 farklı modelde kum bazlı Ekzoterm k
Besley c üret m yapılmakatadır. Ekzoterm k Besley c ler b r çok ölçü ve şek lde standart olarak
üret leb ld ğ g b müşter ler n özel stek ve talepler ne göre kalıp hazırlama ün tem zde kısa süre
çer s nde de üret leb lmekted rler.
Exotherm c Feeder Sleeves wh ch are manufactured by Gundogdu Exotherm c Systems. can
be used for ron and steel cast ng. 7 d fferent model of sand-based exotherm c feeder sleeves
can be manufactured n G.E.S. for now. Exotherm c sleeves can be produced n many s zes and
shapes and also can be des gned and produced accord ng to customer requests n our sleeve
mold preperat on un t n a short t me.
M n Besley c ler yüksek ekzoterm k özell kler neden yle Ekzoterm k Besley c lere göre daha
yüksek derecelerde daha uzun sürelerde yanmakta ve daha yüksek besleme kapas tes
sağlamaktadır. M n Besley c ler dem r ve çel k dökümünde kullanılırlar ve d ğer Ekzoterm k
Besley c lere göre yaklaşık yüzde 60-70 oranında daha fazla ver ml l k sağlayab lmekted rler.
M n Besley c ler özel yapıları sayes nde normal ekzoterm k besley c ler n kolaylıkla
uygulanamayacağı küçük ve dar döküm parçaların üret m nde daha ver ml b r şek lde
kullanılab lmekted rler.
TYPE
BO 5/8
BO 6/9
BO 7/10
BO 8/11
BO 9/12
BO 10/13
MODULE (cm)
BO
GEOM
1,50 0,95
1,70 1,05
2,00 1,25
2,25 1,40
2,50 1,55
2,80 1,75
DIMENSIONS(mm)
∅du
∅Du ∅do
51
69
47
57
74
51
69
88
64
78
98
70
88
107
80
97
118
90
16
[email protected]
∅Do
75
80
95
104
116
128
H
80
91
101
108
119
131
VOLUME
dm3
0,15
0,21
0,35
0,46
0,66
0,89
M n R sers have h gh exotherm c features therefore they w ll burn hotter for a longer t me and
prov de a greater feed ng capab l ty then exotherm c feeder sleeves. They are used for ron and
steel cast ng and M n R sers can prov de an eff c ency rat ng of about 60-70% compared to
other sleeve models. M n R sers w th the r spec al shapes, can be used n manufactur ng of
small and narrow cast parts more eff c ently wh ch standard exotherm c sleeves cannot be
appl cated on those parts well.
5
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
M
*
*
*
*
*
*
*
*
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
BOX TİPİ BESLEYİCİ
(BOX TYPE FEEDER)
ANUFACTURING AND QUALITY
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS (G.E.S) has adm n stered accord ng to
nternat onal qual ty standards of ISO 9001-2008 - OHSAS 18001:2007 s nce ts founded.
Exotherm c feeder sleeve product on s made by sem -automat c mach nes wh ch are
operated by exper enced and expert mach ne operators.
G.E.S.’s Research and Development Team has always developed new and nnovat ve
exotherm c feeder sleeves n ts R&D Laborator es and has tens of nternat onal patented
products now.
W th the pr nc ple of “Qual ty s a cont n ous journey not a stat on, all raw and
supplementary mater als are tested before they are entered nto the product on area
accord ng to our standard test procedures by qual ty control experts.
Internat onal qual ty standards of ISO 9001-2008 and OHSAS 18001:2007 are followed
n all management and manufactur ng processes from purchas ng of each mater als to
packag ng of fin shed products.
After ser al manufactur ng process, temperature analys s tests and pressure res stant
analys s tests are mplemented on each fin shed products by our laboratory experts.
In collaborat on w th the foundr es, var ous necessary tests are appl ed by cast ng
experts and our techn cal people n the foundr es.
In order to prov de best qual ty for customers, qual ty control and analys s tests are
appl ed before and after of the ser al product on process.
TYPE
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4
BOX 5
BOX 6
BOX 6/150
BOX 7
BOX 8
BOX 9
BOX 9/300
BOX 10
BOX 10/300
BOX 11
BOX 11/300
BOX 12
BOX 12/300
BOX 13
BOX 14
BOX 15
BOX 16
BOX 17
BOX 18
6
[email protected]
MODULE (cm)
BOX
GEOM
1,40
0,90
1,95
1,25
2,40
1,60
2,80
1,90
3,20
2,15
3,90
2,60
3,80
2,50
4,30
2,85
4,70
3,10
4,80
3,35
5,40
3,75
5,60
3,85
6,40
4,40
6,20
4,30
7,30
5,00
6,80
4,65
8,00
5,55
7,00
5,00
7,40
5,30
7,80
5,55
8,10
5,80
8,10
6,00
8,40
6,20
DIMENSIONS(mm)
∅d
∅D
40
64
60
86
80
110
100
140
120
160
140
180
150
190
160
205
180
230
200
250
200
250
250
305
250
305
300
360
300
360
350
415
350
415
400
465
450
515
500
565
550
618
600
670
650
722
H
150
150
150
150
150
200
150
200
200
200
300
200
300
200
300
200
300
200
200
200
200
200
200
VOLUME
dm3
0,20
0,40
0,80
1,20
1,70
3,10
2,70
4,00
5,10
6,30
9,40
9,80
14,70
14,10
21,20
19,20
28,90
25,10
31,80
39,30
47,50
56,50
66,40
15
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
B TİPİ BESLEYİCİ
(B TYPE FEEDER)
KX K KONİK TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ
(KX K CONIC TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
TYPE
KXK 0
KXK 0/150
KXK 1
KXK 1/150
KXK 2
KXK 2/150
KXK 3
KXK 4
KXK 4.5
KXK 5
KXK 5,5
KXK 6
KXK 7
KXK 8
KXK 9
KXK 10
KXK 11
MODULE
KXK
1,50
1,61
2,10
2,20
2,30
2,50
2,70
3,20
3,60
4,10
4,40
4,80
5,10
5,50
6,20
7,00
7,70
(cm)
GEOM
1,00
1,07
1,40
1,45
1,50
1,70
1,80
2,10
2,40
2,70
2,90
3,20
3,50
3,80
4,30
4,80
5,30
DIMENSIONS(mm)
∅du
∅Du
∅do
30
55
50
34
55
50
38
69
78
38
69
78
45
74
85
45
74
87
48
76
94
60
97
118
65
109
135
70
120
147
80
128
165
87
132
175
100
150
200
110
160
225
124
180
252
150
210
300
175
240
355
14
[email protected]
∅Do
75
75
100
100
114
115
130
157
177
192
211
222
250
278
310
360
410
h
15
15
27
27
34
34
43
50
65
68
80
90
100
110
120
140
155
H
100
150
100
150
100
150
150
150
180
195
225
250
250
250
300
300
300
VOLUME
dm3
0,18
0,36
0,41
0,46
0,48
0,81
0,93
1,40
2,16
3,00
4,05
5,10
6,50
8,00
12,20
17,00
22,60
TYPE
B5
B 12
B 20
B 20.5
B 19
B 27
B 31
B 40
B 61
B 74.8
B 11.1
B 133
MODULE
(cm)
0,75
0,85
1,30
1,30
0,95
1,30
1,30
1,40
1,70
1,92
2,20
2,50
VOLUME
(cm3)
8
16
25
25
28
38
45
58
88
121
159
191
DIMENSIONS(mm)
du
do
Du
16
13
28
21
18
40
21
18
36
21
18
50
25
20
40
25
23
44
25
23
45
32
28
60
36
32
60
41
35
82
50
40
90
50
40
100
Do
50
60
78
78
60
78
55
88
87
109
130
140
h
50
50
85
85
70
85
100
80
97
110
100
120
H
57
62
100
100
82
97
115
90
108
135
122
140
7
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
DB TİPİ BESLEYİCİ
(DB TYPE FEEDER)
TYPE
DB 5
DB 12
DB 15
DB 20
DB 20.5
DB 19
DB 27
DB 40
DB 40.1 OV.
DB 400
DB 61
DB 74.8
DB 11.1
DB 132
DB 133
DB 231
DB 164
DB 166
DB 193
DB 237
DB 238
DB 286
DB 287
DB 420
DB 540
DB 544
MODULE
(cm)
0,75
0,85
1,20
1,30
1,30
0,95
1,30
1,40
1,40
1,40
1,70
1,90
2,20
2,50
2,50
2,90
2,20
3,30
2,70
2,80
3,20
3,20
3,40
3,40
3,60
4,20
VOLUME
(cm3)
8
16
22
25
25
27
36
56
56
81
88
121
159
191
266
200
238
240
267
276
339
339
408
415
590
770
DIMENSIONS(mm)
du
do
Du
16
13
30
21
19
40
21
18
40
21
18
38
21
18
50
25
20
40
25
23
56
32
28
60
32
28
54
40
37
60
36
32
60
41
35
66
50
40
82
50
40
90
58
48
98
58
32
95
60
50
90
45
37
78
65
60
100
58
48
100
65
55
98
60
57
110
60
50
82
60
50
110
80
75
110
80
75
110
8
[email protected]
Do
50
58
66
80
80
60
78
88
88/76
87
87
106
116
140
133
140
133
142
121
138
140
148
148
148
145
172
KX SX TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ
(KX SX TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
h
50
50
70
85
85
70
81
80
79
70
97
110
102
120
120
100
100
180
90
122
122
120
175
175
125
165
H
59
62
85
100
100
84
98
98
90
92
115
135
122
140
141
122
125
205
115
140
144
144
204
202
150
203
TYPE
KX SX 3,5/5
KX SX 4/7
KX SX 4/95
KX SX 5/8
KX SX 6/9
KX SX 6/12
KX SX 7/10
KX SX 8/11
KX SX 9/12
KX SX 10/13
KX SX 12/15
MODULE (cm)
KX SX GEOM
0,90
0.60
1.05
0.75
1.20
0.80
1.40
0.95
1.55
1.05
1.60
1.10
1,80
1.25
2.05
1.40
2.25
1.55
2.55
1.75
2,90
2.00
DIMENSIONS(mm)
du
Du
do
35.0
53.0
30.5
41.5
62.5
35.5
42.5
63.0
36.0
52.0
73.5
48.0
57.5
80.0
52.5
57.5
80.0
52.5
69.5
94.0
65.0
79.0
102.0
71.5
89.0
115.0
81.0
97.0
127.5
91.0
118.0 154.5
112.0
Do
49.0
59.0
59.0
70.0
76.0
75.0
89.5
99.0
110.0
119.0
148.0
h
39.5
63.0
85.0
70.0
78.5
105.0
87.0
96.5
104.5
117.0
130.0
H
49.5
71.5
97.0
80.0
91.0
120.0
99.0
108.0
120.0
133.0
150.0
VOLUME
dm³
0.03
0.07
0.10
0.13
0.18
0.26
0.30
0.42
0.58
0.80
1.35
TYPE - DIMENSIONS(mm)
KX SX
a
b
KX SX 3,5/5
12 2
KX SX 4/7
14 2
KX SX 4/95
14 2
KX SX 5/8
16 2
KX SX 6/9
18 2
KX SX 6/12
18 2
KX SX 7/10
20 3
KX SX 8/11
22 3
KX SX 9/12
24 3
KX SX 10/13
26 3
KX SX 12/15
-
13
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
KX S TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ
(KX S TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
TYPE
KX S 3.5/5
KX S 4/7
KX S 4/95
KX S 5/8
KX S 6/9
KX S 7/10
KX S 8/11
KX S 9/12
KX S 10/13
MODULE (cm)
KX S
GEOM
0,95
0,60
1,20
0,75
1,30
0,80
1,50
0,95
1,70
1,05
2,00
1,25
2,25
1,40
2,50
1,55
2,80
1,75
DIMENSIONS(mm)
∅du
∅Du
35,00
43,00
41,00
57,50
42,00
58,00
51,50
68,00
57,50
74,50
69,00
88,00
78,00
97,50
89,00
108,50
97,00
118,00
12
[email protected]
∅do
30,50
35,50
36,00
47,50
52,00
65,00
71,00
82,50
91,50
∅Do
47,00
63,00
63,50
73,00
79,50
94,50
103,50
116,00
128,00
h
39,50
63,00
87,00
71,00
79,00
88,00
95,00
105,00
114,00
H
47,50
71,50
97,00
81,50
92,00
100,00
108,00
120,50
130,50
DBS TİPİ BESLEYİCİ
(DBS TYPE FEEDER)
VOLUME
dm3
0,03
0,07
0,10
0,13
0,18
0,31
0,42
0,61
0,80
TYPE
DBS 5
DBS 12
DBS 15
DBS 20
DBS 20.5
DBS 19
DBS 27
DBS 35
DBS 35.5
DBS 40
DBS 40.1 OV.
DBS 400
DBS 61
DBS 74.8
DBS 104
DBS 11.1
DBS 132
DBS 133
DBS 231
DBS 164
DBS 166
DBS 193
DBS 237
DBS 238
DBS 286
DBS 287
DBS 420
DBS 540
DBS 544
MODULE
(cm)
0,75
0,85
1,20
1,30
1,30
0,95
1,30
1,30
1,30
1,40
1,40
1,40
1,70
1,90
1,90
2,20
2,50
2,50
2,90
2,20
3,30
2,70
2,80
3,20
3,20
3,40
3,40
3,60
4,20
VOLUME
(cm3)
8
16
22
25
25
27
36
35
27
56
56
81
88
121
104
159
191
266
200
238
240
267
276
339
339
408
415
590
770
DIMENSIONS(mm)
du
do
Du
16
13
30
21
19
40
21
18
40
21
18
38
21
18
50
25
20
40
25
23
56
25
23
55
27
25
60
32
28
60
32
28
54
40
37
60
36
32
60
41
35
66
40
36
66
50
40
82
50
40
90
58
48
98
58
32
95
60
50
90
45
37
78
65
60
100
58
48
100
65
55
98
60
57
110
60
50
82
60
50
110
80
75
110
80
75
110
Do
50
58
66
80
80
60
78
60
64
88
88/76
87
87
106
106
116
140
133
140
133
142
121
138
140
148
148
148
145
172
h
50
50
70
85
85
70
81
86
50
80
79
70
97
110
102
102
120
120
100
100
180
90
122
122
120
175
175
125
165
H
59
62
85
100
100
84
98
100
70
98
90
92
115
135
115
122
140
141
122
125
205
115
140
144
144
204
202
150
203
9
www.gesdokum.com
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
GUNDOGDU EXOTHERMIC SYSTEMS
DBS S TİPİ BESLEYECİ
(DBS S TYPE FEEDER)
KX TİPİ EKZOTERMİK BESLEYİCİ
(KX TYPE EXOTHERMIC FEEDER)
AÇIK-KAPALI OPSİYONEL GAZ ÇIKIŞI İÇİN
(ON-OFF OPTIONAL FOR GAS EXIT)
TYPE
DBS S 5
DBS S 12
DBS S 15
DBS S 20
DBS S 20.5
DBS S 19
DBS S 27
DBS S 35
DBS S 35.5
DBS S 40
DBS S 40.1 OV.
DBS S 400
DBS S 61
DBS S 74.8
DBS S 104
DBS S 11.1
DBS S 132
DBS S 133
DBS S 231
DBS S 164
DBS S 166
DBS S 193
DBS S 237
DBS S 238
DBS S 286
DBS S 287
DBS S 420
DBS S 540
DBS S 544
MODUL
(cm)
0,75
0,85
1,20
1,30
1,30
0,95
1,30
1,30
1,30
1,40
1,40
1,40
1,70
1,90
1,90
2,20
2,50
2,50
2,90
2,20
3,30
2,70
2,80
3,20
3,20
3,40
3,40
3,60
4,20
VOLUME
(cm3)
8
16
22
25
25
27
36
35
27
56
56
81
88
121
104
159
191
266
200
238
240
267
276
339
339
408
415
590
770
DIMENSIONS(mm)
du
do
Du
16
13
30
21
19
40
21
18
40
21
18
38
21
18
50
25
20
40
25
23
56
25
23
55
27
25
60
32
28
60
32
28
54
40
37
60
36
32
60
41
35
66
40
36
66
50
40
82
50
40
90
58
48
98
58
32
95
60
50
90
45
37
78
65
60
100
58
48
100
65
55
98
60
57
110
60
50
82
60
50
110
80
75
110
80
75
110
10
[email protected]
Do
50
58
66
80
80
60
78
60
64
88
88/76
87
87
106
106
116
140
133
140
133
142
121
138
140
148
148
148
145
172
h
50
50
70
85
85
70
81
86
50
80
79
70
97
110
102
102
120
120
100
100
180
90
122
122
120
175
175
125
165
H
59
62
85
100
100
84
98
100
70
98
90
92
115
135
115
122
140
141
122
125
205
115
140
144
144
204
202
150
203
TYPE
KX 2/6
KX 3.5/5
KX 3/9
KX 4/7
KX 4/95
KX 5/8
KX 6/9
KX 6/12
KX 6/13
KX 7/10
KX 8/11
KX 9/12
KX 10/13
KX 11/14
KX 12/15
KX 14/15
KX 16/15
MODULE (cm)
KX
GEOM
0,86 0,54
1,00 0,60
1,10 0,65
1,20 0,75
1,30 0,80
1,50 0,95
1,70 1,05
1,80 1,10
1,85 1,15
2,00 1,25
2,25 1,40
2,50 1,55
2,80 1,75
3,00 1,90
3,20 2,00
4,19 2,62
4,84 3,02
DIMENSIONS(mm)
∅du
∅Du
∅do
24,00
40,00
21,00
35,00
53,00
30,50
32,00
45,50
31,00
41,50
62,50
35,50
42,50
63,00
36,00
52,00
73,50
48,00
57,50
80,00
52,50
57.5
80,00
52,50
57,50
80,00
52,50
69,50
94,00
65,00
79,00
102,00 71,50
89,00
115,00 81,00
97,00
127,50 91,00
107,00 140,00 100,00
118,00 154,50 112,00
134,00 174,00 127,00
160,00 200,00 153,00
∅Do
37,00
49,00
44,00
59,00
59,00
70,00
76,00
75,00
75,00
89,50
99,00
110,00
119,00
133,00
148,00
167,00
193,00
h
50,00
39,50
80,00
63,00
85,00
70,00
78,50
105,00
115,00
87,00
96,50
104,50
117,00
125,00
130,00
133,00
133,00
H
60,00
49,50
90,00
71,50
97,00
80,00
91,00
120,00
130,00
99,00
108,00
120,00
133,00
140,00
150,00
153,00
153,00
VOLUME
dm3
0,01
0,03
0,06
0,07
0,10
0,13
0,18
0,26
0,29
0,30
0,42
0,58
0,80
1,03
1,35
1,71
2,07
11
www.gesdokum.com

Benzer belgeler

2 KASIM 2015 TR-ENG katalog.cdr

2 KASIM 2015 TR-ENG katalog.cdr MİNİ BESLEYİCİ İÇİN SHELL KIRICI (SHELL BREAKER FOR MINI RISERS) shell kırıcı(silica sand breaker cores)

Detaylı

London Collection

London Collection Entellektüelliğin ve stilin birleştiği, sade fakat şıklığı temsil eden serimiz, London Koleksiyonumuz !! Gilchrist & Soames London Koleksiyonu , bugünün gezginlerine hitap edecek şekilde tasarlandı...

Detaylı

GER ÇEK GÜZELLIĞIN VE GENÇLIĞIN UY

GER ÇEK GÜZELLIĞIN VE GENÇLIĞIN UY cildin içeriden parlamasını sağlar.

Detaylı