work happy - Persona-ik

Yorumlar

Transkript

work happy - Persona-ik
WORK HAPPY
İş’te Mutluluğu Bilimi
Seray Ataman
Licensed Practitioner
İşi de mutlu muyum?
Fark Et
&
Yönet
Mutlu Çalış ak
Potansiyel
Zihniyet
e demektir?
Performans
Mutlu vs Mutsuz Çalışa lar
• %108 ada
ış e gaged
• %47 üretken produ tive
• %40 potansiyellerini gerçekleştiriyorlar
• %180 enerjik e ergized
• %30 hedeflerine ulaşıyorlar
• %82 iş doyumu jo satisfa tio
• %28 iş arkadaşları
• %50 motive
• %25 etkin ve verimli
• %25 kendine inanç self elief
ı saygısı ı
kaza ıyorlar
• %31 yöneticilerinin saygısı
ı kaza ıyorlar
People and Performance Questionnaire (iPPQ)
Edmunds L, Pryce-Jones J. Development of an instrument to assess
happiness in the workplace. Poster presented at The First World
Congress on Positive Psychology, June 18-21, 2009, Philadelphia, USA
Performans – Mutluluk Modeli
Performans – Mutluluk Modeli
Gurur –
Pride
Güven –
Trust
Takdir –
Re og itio
POTAN“İYELE
ULAŞMAK
iPPQ raporları
Birey
Takı
Organizasyon
https://www.iopenerinstitute.com/get-your-free-report.aspx
Bireysel Rapor
Takı
Raporu
Contribution
Conviction
Culture
Commitment
Confidence
Takı
Raporu
Conviction is short-term motivation
Feeling motivated
Feeling efficient
Feeling effective
Feeling resilient
Positive impact
Organizasyon Raporu
Uygulama Adı ları
İletişi
Online Anket
uygulama
Bireysel
Geribildirim &
Koçluk
Takı /Yönetici
Geribildirimleri
& Koçluk
GROW Koçluk Yaklaşı ı
•
•
•
•
Goals – hedef belirleme
Reality – gerçekliği ortaya çıkarma
Options – seçenekler üretme
Will – planlama ve aksiyona geçme
Kaza ı lar
• Çalışa perfor a sı ı ve üretke liği i artır a
• Kültürel hizalanma alig
e t
• Yönetsel farkı dalık sağla a ve yönetici etki liği i artır a
• Yetenekleri elde tutma
• Kariyer yönetimi
• Öğre
e ve bireysel gelişi
ROI
• Hisse senedi fiyatı ı %100 arttırır
• Hedeflere ulaş ayı % 9 artırır
• İşte ayrıl aları %50 azaltır
• Mazeret izni kulla ı ı ı %40 azaltır
• İş kazaları ı %45 azaltır
iOpener Institute
www.iopenerinstitute.com
Referanslar

Benzer belgeler

TOFAS Customer Specific Requirements R7

TOFAS Customer Specific Requirements R7 K o n tr o llü S e v k iy a t m e v c u t n o r m a l k o n tr o lle r e e k o la r a k k o n a n b ir k o n tr o l u y g u la m a s ıd ır . K o n tr o llü S e v k iy a t v e r ile r i ik in c il k...

Detaylı