program

Yorumlar

Transkript

program
PROGRAM
1. Gün
4 Kasım 2013
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No:90
Beyoğlu 34445, İstanbul
2. Gün
5 Kasım 2013
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi, No: 84
Eminönü 34378, İstanbul
Pazartesi, 4 Kasım 2013
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
Konferans Salonu
10:30 – 12:00
Konferans Salonu
Kayıt
Açılış Seramonisi ve Karşılama
Steve Webster – Kuzey Amerika Türk Kaynak Merkezi Eş-Direktörü
Prof. Dr. Nazım Ekren – İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
İbrahim Çağlar – İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
İş Dünyası: Ekonomik ve Finansal Trendler
Küresel ekonomiye güncel bir bakış. Güncel trendler neler ve gelecek nasıl
görünüyor? Uzmanlardan öneriler ve dikkat edilmesi gerekenler.
Moderatör: Kerem Alkin – İstanbul Ticaret Üniversitesi
•
•
Bölgenin Parlayan Yıldızı Türkiye: Türkiye Ekonomisini Bekleyen
Zorluklar ve Ekonomideki Gelişmeler
o Ekim Alptekin – Türk Amerikan İşadamları Derneği
Ekonomik ve Finansal Trendler: Türkiye’ nin Değer Zincirine
Odaklanmak
o Merih Alanbay – Dow Türkiye
•
10:30 – 12:00
E-503 Anfi
Turquality İle Markalar İçin Pazar Fırsatları
o Bülent Ozan – EY Danışmanlık Hizmetleri
Tasarım : Tasarımda Yenilikçiliğin Rolü
Yaratıcılık ve tasarım, gelilmiş bir bilgi ekonomisinin önemli özelliklerindendir.
Tasarım, yaratıcı fikirleri yeni ürünlere, servislere ve sistemlere dönüştürür.
Yaratıcılığı yenilikçiliğe bağlayan tasarımın marka imajını, satış ve karlılığı
arttırmaya da büyük etkisi vardır.
Moderatör: Oğuz Borat – İstanbul Ticaret Üniversitesi
•
•
•
•
Tasarım, Meraklı Tasarım, Bir Pazarda Dikkatleri Üzerine Nasıl
Toplar
o Benjamin Gott – Kendall College of Art & Design
Yaratıcı Ürün Geliştirme & Avrupa’ daki Otomotiv Endüstrisi
o Brad Kenoyer – Ford Motor Company Otomotiv
Başarı için Ortak Yaratıcılık Formülü: İnsan, Yer ve Proses = Tutku
o Sheila Sasser – Eastern Michigan University
Hedef Kitleyi Dönüştürmek için Duygusal Tasarımda Yaratıcılık
o Terry Terry – Message Makers
12:00 – 12:15
Ara
12:15 –13:45
İş Dünyası: Pazar Fırsatlarını Keşfetmek
Konferans Salonu
Uluslararası ticarette pazarınızı iyi tanımak sizi rakipleriniz karşısında güçlü
yapar. Bu panelde, pek çok farklı alandan uzmanlar Türkiye ve Amerika’ daki
pazar fırsatlarını tartışıp, stratejiler geliştirirken aynı zamanda sizlerle
tecrübelerini ve önerilerini paylaşacaklar.
Moderatör: Donald Green – Ferris State University
•
•
•
•
•
12:15 –13:45
E-503 Anfi
Rekabetçi Pazarlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk
o Serdar Dinler – Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği
Detroit’ in İflası ve Bu Bölgede İş Yapma
o Kim Clayson – Schneider Miller, PC
Detroit için Kullanım Kılavuzu
o Heide Beebe – University of Michigan
Yeni Pazarlara Ulaşmada Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Kavramlarının Değerlendirilmesi
o Selda Eke – İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim
ve Sosyal Sorumluluk Araş. ve Uyg. Merkezi
Tedarik Zinciri Yönetimi: Güç Dengelerini Gerçekten Değiştirebilir mi?
o Keith Niblett – Michigan State University
Tasarım: “Placemaking”; Tasarımla Kentsel Dönüşüm
Güzel ve sürdürülebilir mekanların bileşenlerinin keşfi ve bu alanların toplum
için anlamı. Kentsel dönüşümün vazgeçilmezi olan “Placemaking” sanatı,
insanların gitmeyi tercih edecekleri mekanlar yaratabilmek için, kentsel
tasarım, peyzaj mimarisi, ekonomik gelişim, görsel sanatlar ve natürel ve
kültürel sanatla birleşiyor.
Moderatör: Mark Wilson – Michigan State University
•
•
•
•
•
Placemaking ve Kentsel Gelişim
o Mark Wilson ve Irene Shim – Michigan State University
Kentsel Dönüşümde Yeni Trendler
o Mehmet Çete – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Türkiye’ de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
o Yakup Eğercioğlu – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Türkiye’ de Kentsel Dönüşüm için Motivasyonlar
o Salih Yılmaz – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Yarışan ve Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm
o İbrahim Baz – İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul
Araş. ve Uyg. Merkezi
13:45 – 14:45
Öğlen Yemeği
14:45 – 16:00
İş Dünyası: Uluslararası Hukuk: Türkiye ve Amerika’da
Karşılaştırmalı Uzlaştırma Modelleri
Konferans Salonu
Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret arttıkça ve benzer şekilde Türk ve
Amerikan eğitim kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar arası kurulan
ortaklıkların sayısı arttıkça, doğal olarak taraflar arası anlaşmazlıklar da daha
çok gözlenmeye başladı. Anlaşmazlıkların daha iyi giderilebilmesi ve ilişkilerin
korunabilmesi için, uluslararası tarafların her iki ülkedeki uzlaştırma
metodlarını çok iyi anlamaları kritik bir önem taşıyor. Bu panel, Türk ve
Amerikan hukuk sistemleri arasındaki temel farklıklıkları, her iki ülkedeki
uzlaştırma metodlarını, uzlaştırma uzmanlarının eğitim ve seçimini, ve kültür
ve dile baskın çıkan uzlaştırmanın temel değerlerini ve özelliklerini kapsıyor.
Moderatör: Carrie R. Feeheley – Michigan State University College of Law
•
•
•
•
•
14:45 – 16:00
E-503 Anfi
Türk ve Amerikan Hukuk Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’
deki Temel Uzlaştırma Metodları
o Yasin Güzel – Michigan State University College of Law
Amerika’ da Uzlaştırma: Temel Bakış (video)
o Brian A. Pappas – Michigan State University College of Law
Uzlaştırma Uzmanlarının Eğitim ve Öğretimi
o Carrie R. Feeheley – Michigan State University College of
Law
Kültürlerarası Uzlaştırmanın Temel Prensipleri ve Değerleri
o D.G. Mawn – CSII/Intuitive Synergies
Milletlerarası Tahkim Uygulamaları ve Türkiye
o Ebru Şensöz – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Tasarım: Tasarım’la Sürdürülebilirlik
İnsanlar yaratıcıdırlar ve inşa ederler – ama daha düşünceli ve atık
yaratmadan nasıl inşa edebiliriz? Bu panel, sürdürülebilir tasarımı keşfediyor
– hem geçmiş hem de gelecekte – ve onun ilham veren sonuçlarını.
Moderatör: Marty Lier – Ferris State University
•
•
•
Binacılıkta Sürdürülebilir Tasarım: Üniversiteler Örneklerle Başı
Çekiyor
o Amy Butler – Oakland University
Tasarım ve Sürdürülebilirlik
o Mehmet Zaman Saçlıoğlu – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Afetler için Tasarım
o Ayşe Özcan – Giresun Üniversitesi
•
•
Çevresel Sürdürülebilirlik
o Gayle DeBruyn – Kendall College of Art & Design
Titreyen Şehir: Tasarım, Kentleşme ve Teknoloji
o Cezanne Charles – ArtServe Michigan
16:00 –16:15
Ara
16:15 – 17:30
İş Dünyası: İş Dünyasında Kültürlerarası Zorluklar
Konferans Salonu
Bu panel size farklı kültür ve değerlerin kapılarını aralayarak, uluslararası
ticarette tarafların ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamanıza yardımcı
olacak.
Moderatör: Özgür Çengel – İstanbul Ticaret Üniversitesi
•
•
•
16:15 –17:30
E-503 Anfi
Türk ve Amerikan Kültürel Zihin Yapılarının İş İlişkileri ve
Performansa Etkisi
o Arzu Wasti – Sabancı Üniversitesi
Uluslararası Stajlarda Kültürel Zorluklar
o Marty Lier – Ferris State University
İlişki Kurma ve Yerel Girişim
o Glen Okonoski – Ferris State University
Tasarım: Tasarım Eğitimi
Bu panel tasarım projelerinin, fikirlerin ve kurumların hareketlerini çok geniş
küresel bir kapsamda inceleyerek, tasarım eğitimi hakkında ve tasarım
eğitimcilerinin küresel içeriklere nasıl daha iyi karşılık veren bir yönetim ve
araştırma hedefi koyacakları hakkında tartışma ortamı yaratacak.
Moderatör: Vic Liptak – Kendall College of Art and Design
•
•
•
Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitimi: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek
o Alpay Er – Özyeğin Üniversitesi
Eğitimde Tasarım İçerikli Yetkinliğin Etkileri
o Maria Luisa Rossi – College for Creative Studies
Türkiye’ de Gelişmekte Olan İletişim Endüstrileri için İletişim Tasarımı
Eğitimine Yaratıcı bir Yaklaşım
o Özlem Özkal ve Simge Esen Orhun – Özyeğin Üniversitesi
İletişim Tasarımı Bölümü
Salı, 5 Kasım 2013
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Yerleşkesi
09:30 – 10:00
Kayıt
10:00 – 10:15
2.Güne Hoş Geldiniz
Nurten Ural – Kuzey Amerika Türk Kaynak Merkezi
10:15 – 11:30
İş Dünyası: Yatırımlar, Teşvikler ve Fırsatlar
Bu panelde yatırımlar ve teşviklerle birlikte bunların nasıl fırsatlar
yaratabileceği de tartışılacak. Yeni projelerin finansmanı ve göçmen
teşvikleriyle yeni iş imkanları yaratabilmek için yabancı yatırımcıların ülkeye
çekilebilmesi amacıyla Türkiye ve Amerika’da özel programlar
oluşturulmuştur. Bu panel, hem yurt dışında yatırım gerçekleştiren şirketler ve
hem de yatırımların yapıldığı ülkeler için çok gerçekçi ve pratik olma özelliği
taşıyor.
Moderatör: Steve Webster – Kuzey Amerika Türk Kaynak Merkezi
•
•
•
•
•
Michigan’ da Yatırım Yapmak: Yatırımcılar İçin "EB5" Vizesi
o Joe Borgstrom – Michigan State Housing Development
Authority
İstanbul’un Kalkınmasında Kreatif Ekonominin Önemi
o Burcu Özüpak – İstanbul Kalkınma Ajansı
İş Amaçlı Göçmenlik: Zorlukları ve Faydaları
o Efe Poturoğlu – Butzel Long Hukuk Firması ve Kuzey
Amerika Türk Kaynak Merkezi
Ar-Ge Politikasını Haritalandırmak: Genel Anatomi ve ABD ile İşbirliği
o Çağatay Telli – International Center for Strategy and Policy
Research
Türkiye’de Büyük Altyapı Yatırımları
o Murat Yülek – İstanbul Ticaret Üniversitesi
11:30 – 12:00
Üniversitelerarası İmza Töreni ve Ara
12:00 – 13:15
Tasarım: Yaratıcı Arabulucular ve Tekno-Parklar
Yeni buluşlar üretebilmek, yeni kurulan şirketleri destekleyebilmek ve
büyütebilmek için, bilim, teknoloji ve endüstri sektörlerinin yatırımcılar ile nasıl
ortaklıklar kurabileceklerine ait güncel ve yaratıcı yaklaşımlar.
Moderatör: Abdülhalim Zaim – İstanbul Ticaret Üniversitesi
•
•
•
Yaratıcı Sektör için Ticari Hızlanma
o Matt Clayson – Detroit Creative Corridor Center
Türkiye’de Teknopark Uygulamalarında Üniversiteler
o Çetin Karakaya – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Tekno-Parklar: Değişen Küresel Yaratıcılık Ekosisteminde Gelişen
Bir Rol
o Süheyl Baybalı – TAYSAD
13:15 – 13:30
Ara
13:30 – 14:30
İş Dünyası: Amerika – Türkiye Yatırımları
Moderatör: Nurten Ural – Kuzey Amerika Türk Kaynak Merkezi
•
•
14:30 – 14:45
Yabancı Yatırımcılar için Amerika’ da Pazara Giriş Fırsatları
o Jeffrey Justice – İstanbul Amerikan Konsolosluğu
Türkiye’ de Yatırımlar
o Zeynep Bilgi – Ekonomi Bakanlığı
Kapanış Notları
Can Bilgili – İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Kreatif Ekonomi
Merkezi
14:45 – 16:00
Kapanış Resepsiyonu