Wir zählen auf Sie! - Robert-Schumann

Yorumlar

Transkript

Wir zählen auf Sie! - Robert-Schumann
ir
W
en
l
äh
z
f
au
Sie
!
FREUNDE UND FÖRDERER
DER ROBERT-SCHUMANN-SCHULE E.V.
HEDDERNHEIMER-KIRCHSTRASSE 13
60439 FRANKFURT AM MAIN
www.robert-schumann-schule.de
Fördern heißt
Zukunft gestalten
Jeder Beitrag zählt
Frankfurter Volksbank
Kto.Nr.: 0300252370, BLZ: 50190000
1. Vorsitzender: Herr Jens Oliver Kreiter, E-Mail: [email protected]
Kassenwart: Herr Dirk Pope, E-Mail: [email protected], Schriftführer: Herr Markus Schmid, E-Mail: [email protected]
Derneùimiz 1964 yılından bu yana çocuklarımıza iyi
bir okul yaüamı sunmaya çalıümaktadır. Bununla
birlikte okul projesinde olan (mal selber anpacken)
yardımcı ve gerekli malzemelerin alımmasını da
üstlenmiütir.
2007 yılında derneùimizin yardımıyla gerçekleüen
projeler:
Bunların dıüında dernek üunlarıda organize etmiütir.
(Das Schulfest) Okul üenliùi ; ‘Lichterfest und
Budenzauber’ bu üenlikler 2005’ten beri büyüyerek
ve ilgiyi artırarak kutlanmaktadır.
(Die Frühbetreuung) Erken Bakım; Bu öùretim yılının
baüından itibaren burada çocuklarla ilgilenecek bir
pedegog bulunarak iüe baülatılmıütır.
Eùitim ve öùretim odalarının desteklenmesi;
çocukların kendi istek ve arzularına göre
çalıüabilecekleri , kendilerini geliütirebilecekleri, yeni
etkinliklerde bulunma fırsatı sunulan yerler.
Gelecekte de bu olanakları çocuklarımıza
sunabilmek için her türlü desteùinize ihtiyaç vardır.
Yardımlarla, kütüphaneye yeni kitaplar alınıp,
konulabildi.
Sizde katılabilirsiniz: Derneùimize üye olarak, para
veya araç- gereç baùıüında bulunarak yada yapılan
etkinliklerde görev alarak katılabilirsiniz.
Her birinci sınıfa baülangıç
ba
olarak 100 Euro verildi.
Her üçüncü sınıfın úngilizce çalıüma kitaplarının
parası ödendi.
Dersi olmadıùı halde erkenden okula gelmek
zorunda olan öùrencilerin dıüarıda kalmaması için
kütüphanede erken bakım olanaùı saùlandı.
Bizim yardım derneùimizin yıllık ödentisi enaz 12
Euro’dur. Yapılan baùıülar karüılıùında herkese baùıü
makpuzu verilir.
Çocuklarımızın geleceùini birlikte üekillendirelim.
Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu eder.
Sizleri önemsiyoruz!
Sizleri hesaba katıyoruz!
Yardıma gereksinim duyan ailelerin çocukları,
yapılan gezilere katılabilmeleri için desteklendi.
Bitte geben Sie den untenstehenden Coupon ausgefüllt im Sekretariat der Schule ab.
dabeiOkul
! üenliùi
(Ich
Dasbin
Schulfest)
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein:
Frau/Herr:_____________________________________________
( Die Frühbetreuung)Erken Bakım;
Straße: _______________________________________________
PLZ/Ort: _____________________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-Mail: _______________________________________________
Kind/er in der Robert-Schumann-Schule:
Vorname/n: ___________________________________________
Name/n: _______________________ Klasse/n: _____________
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf den Verein der „Freunde
und Förderer der Robert-Schumann-Schule e.V.“ den Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______ Euro einmal jährlich von nachstehendem Konto abzubuchen. Die Mitgliedschaft endet automatisch, wenn das Kind die Schule verlässt.
Kontoinhaber: __________________________________________
Kontonummer: _________________________________________
Bank: _________________________________________________
BLZ: __________________________________________________
Frankfurt am Main, Datum: _______________________________
Unterschrift: ________________________________________