BA-61-MG-994

Yorumlar

Transkript

BA-61-MG-994
Ref No: TBF / BA.61.MG.994/ 00
Yayın Tarihi: 20 / 08 / 1996
Sayfa: 01 / 03
TEKNİK BİLGİ FİŞİ
BA-61-MG-994
ÜrünTanımı
--------------------------------Renk
----------------------------------Uygulama Tavsiyeleri
İki Bileşenli Çinko Yüklemeli Astar
Kumlama yapılmış çelik yüzeylerde kullanılan, pas
önleyici, çinkoca zengin, epoxy - poliamid esaslı
astardır. Mükemmel elastikiyet, darbe ve yapışma
özelliklerine sahiptir.
-----------------------------------------------------------Çinko Grisi
------------------------------------------------------------
Uygulama aracı
1.) Emişli veya hazneli tipte havalı tabanca:
Hava basıncı : 3-5 bar, meme çapı : 1.5-2.0 mm.
2.) Havasız spray tabancaları :
Basınç : 90 120 kg / cm2
Tabanca tipi : Graco 163T - 319,321
3.) Fırça
İncelme oranı (boyaya karıştırılan ağırlıkça % tiner miktarı)
1.) Havalı tabanca : 20 35
2.) Havasız tabanca : 10 25
3.) Fırça
: 5 15
Uygulama viskozitesi
1.) 25°C’de, 4 nolu FORD kabı ile 13 - 15 saniye
Karışım oranı
Ağırlıkça, 24 kısım BA.61.MG. 994 ile 2 kısım
BB.05.Z.007 sertleştiricisi karıştırılır.
Kap ömrü
20°C’de, 24 saat
Uygulama sıcaklığı
5 C ile 45 C arasında uygulanmalıdır.
Uygulama kalınlığı
---------------------------------Yaş Boya Özellikleri
30-40 mikron kuru film
-------------------------------------------------------------
Amb. viskozitesi
25°C’de, 110
10 KU
Ref No: TBF / BA.61.MG.994/ 00
Yayın Tarihi: 20 / 08 / 1996
Sayfa: 02 / 03
TEKNİK BİLGİ FİŞİ
BA-61-MG-994
İki Bileşenli Çinko Yüklemeli Astar
3
Amb. visk. de yoğunluk
20°C’de, 2.38
Amb. visk. de katı madde
Ağırlıkça, % 84
Hacimce, % 56
Teorik kaplama alanı
120 g / m2 / 30 mikron
17.5 m2 / litre / 30 mikron
Pratik kaplama alanı
Pratikteki kaplama alanı, konstriksiyonun biçimi yüzeyin
pürüzlülüğü, ugulama yöntemi ve koşulları gibi çok çeşitli
faktörlere bağlıdır.
-------------------------------------------------------------
---------------------------------Kuru Film Özellikleri
0.05 gr/cm
1
2
+
SIS 05 5900-1967, İsveç standardına göre Sa 2 1/2’ye
uygun kumlanmış ve yüzey profili 50 mikron,
temizlenmiş çelik yüzeylere uygulanmış BA-61-MG-994
BB-05-Z-007 sistemi
Sertlik
25°C’de, persöz sarkacı ile 154 - 158 saniye
Parlaklık
Mat
Yapışma
ASTM D3359’a göre 5B
Darbe direnci
500 g / 50 cm / 1/2 inc. (ASTM B 1014)
Esneklik
Çatlama yok. (90° / 1 inc mandrel.)
Nem direnci
Min. % 98 bağıl nemde, 40°C’de, 120 saat:
Etkilenme yok.
Korozyon direnci
120 saat, etkilenme yok. (ASTM B 117)
Test edilen sistem
Ref No: TBF / BA.61.MG.994/ 00
Yayın Tarihi: 20 / 08 / 1996
Sayfa: 03 / 03
TEKNİK BİLGİ FİŞİ
BA-61-MG-994
İki Bileşenli Çinko Yüklemeli Astar
Güvenlik ve Depolama
Bilgileri
Uyarılar
Yanıcıdır.
Etiket üzerindeki uyarılara bakınız.
Taşınması, depolanması ve atıklarının yok
edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere
uyulmalıdır.
Depolama Süresi
Orjinal ambalajının açılmaması durumunda 5 C ile
40 C sıcaklıklar arasında, normal stoklama koşullarında
3 ay süreyle depolanabilir.