Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

Yorumlar

Transkript

Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TARİH
01/01/2016-
11/04/2014-31/12/2015
18/11/2011 -10/04/2014
16/06/2011- 17/11/2011
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ
YATIRIM STRATEJİSİ
%75 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi
%15 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi
%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Endeksi
%95 KYD USD Eurobond Endeksi
%3 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)
%90* KYD USD Eurobond Endeksi
%8* KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi(TL)
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi(USD)
%60* KYD USD Eurobond Endeksi
%30* KYD FX-DIBS USD Endeksi
%8* KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi (TL)
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi
(USD)
-.-
Eurobond: %80-100
Ters repo/Takasbank para piyasası: %0-20,
Mevduat/katılma hesabı: %0-20
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %10’u oranında
yapılacaktır.
Eurobond %80-100
Ters repo/borsa para piyasası işlemleri %020
Mevduat/katılım hesabı %0-20
Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %20’si oranında
yapılacaktır.
Eurobond: %45-%75
FX-DIBS:%15-%45
Ters Repo/Borsa Para Piyasası*:%0-%30
Mevduat/Katılım Hesabı:%0-%20
*Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %20’si oranında
yapılacaktır.
01/07/2010- 15/06/2011
%60* KYD USD Eurobond Endeksi
%30* KYD FX-DIBS USD Endeksi
%8* KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi (TL)
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi
(USD)
Eurobond: %45-%75
FX-DIBS: %15-%45
Ters Repo: %0-%30
Ters Repo: %0-%30
19/07/2006-30/06/2010
%60* KYD USD Eurobond Endeksi
%30* KYD FX-DIBS USD Endeksi
%10* KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
Eurobond:%45-%75
FX-DIBS: %15-%45
Ters Repo: %0-%30
27/09/2005-19/07/2006
%60* KYD USD Eurobond Endeksi
%30* KYD FX-DIBS USD Endeksi
%10* KYD ON Repo (Net) Endeksi
Eurobond: %45-%75
FX-DIBS: %15-%45
Ters Repo: %0-%30

Benzer belgeler

n xx − = ) ( σ x : yatırım aracının ortalama aylık getirisi n: veri adedi x

n xx − = ) ( σ x : yatırım aracının ortalama aylık getirisi n: veri adedi x Beta (β) katsayısı risksiz fon getirisi ve pazar getirisinin kovaryansının, risksiz Pazar getirisinin varyansına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Başka bir ifade ile Beta katsayısı, fonun, piyasadaki ...

Detaylı

n xx − = ) ( σ Sapma Standart Ortalaması Getiri Risksiz

n xx − = ) ( σ Sapma Standart Ortalaması Getiri Risksiz  Alfa ve Beta katsayıları hesaplanırken aşağıdaki formüller kullanılmıştır. Beta katsayısı risksiz fon getirisi ve pazar getirisinin kovaryansının, risksiz Pazar getirisinin varyansına bölünmesi y...

Detaylı

satınıque

satınıque ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TEMEL BAKIM

Detaylı

başak emeklilik a - Ziraat Emeklilik

başak emeklilik a - Ziraat Emeklilik Şirket’in 1,500,000 TL olan sermayesinin %50’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş., %24.90’ı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., %24.90’ı Groupama Emeklilik A.Ş., %0,1’i Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve...

Detaylı

İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı

İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri İlgili Dönem Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) :

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 19.750.000.-TL Nominal

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 19.750.000.-TL Nominal TALEP EDİLEN PAY MİKTARI TALEP MİKTARI (Adet)

Detaylı