müşteri yolculuğu (customer journey) içerik eğitim yetkinlik ilişkisi

Yorumlar

Transkript

müşteri yolculuğu (customer journey) içerik eğitim yetkinlik ilişkisi
MÜŞTERİ YOLCULUĞU
(CUSTOMER JOURNEY)
İÇERİK
AMAÇ
"Tüketici"nin "Müşteri" olmasına kadar olan ve
olduktan sonraki evrelerini; yani, Müşteri
Yolculuğu`nu anlamaktır. Bankanın istenen ve
mevcut temas noktalarının performansları
arasındaki farkı ortaya koymaktır.
ODAK NOKTALARI
#müşteri #tüketici #yolculuk #deneyim #ilişki
#duygu #marka #performans #ölçüm
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Marka konumlandırmanın ne olduğu bilir.
Müşteri yolculuğunun adımlarını bilir.
❑ “Marka Konumlandırma” Kavramı
❑ Marka İletişim Tonunun Olmazsa Olmazları
❑ Marka Sadakatine Olan Etki
❑ Yolculuk Adımları
▶ Marka
▶ İnsan
▶ Ürün/Hizmet
❑ Örnek Marka Analizleri
❑ Duygusal Dünyayı Anlama
❑ Mevcut temas noktalarını tanımlamak
❑ Duygu haritası içeriğini anlamak
❑ Müşteri süreçlerinin mevcut duygu performanslarını ölçmek
❑ Süreçlerin beklenen performansını ölçmek
❑ Farkı (Pleasure-Pain) belirlemek
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Anlar: Tüketici ile Müşteri arasındaki ilişkiyi anlar.
Markanın müşteri sadakatine olan etkisi anlar.
Duygusal dünyanın tetikleyicilerini anlar.
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Proaktif Davranış ve Duygu
Yönetimi, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yapar: Müşteri Yolculuk Haritasını çıkarır. Temel
Duygu Haritası çizer. Müşteri temas noktalarını
çıkarır. Performans değerlendirme yapar.
Performansı iyileştirecek öneriler getirir.
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon,
Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/
Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma,
Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları
Yönetme
HEDEF KİTLE
Seminere, pazarlama, çağrı merkezi, kurumsal
iletişim, satış, stratejik planlama, bilgi teknolojileri,
insan kaynakları, müşteri ilişkileri, müşteri
deneyimi, müşteri memnuniyeti, finans ve diğer
genel müdürlük bölümleri çalışanları katılabilir.
NOT
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Esra Aksoy
Baş. Tarihi : 8 Aralık 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 9 Aralık 2016 , Cuma
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1578/6051 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
500
GLOBAL TÜKETİCİ
TRENDLERİ VE BANKACILIK
SEKTÖRÜ İÇİN TAPTAZE
FİKİRLERİN ÜRETİLMESİ
AMAÇ
Trendler, tüm pazarlama profesyonellerinin
gündemini ve zihnini meşgul eden bir konu. Ancak
maalesef çok konuşulan `Y Kuşağı` gibi
kavramların çoğu gerçek anlamda trend olma
niteliğini kaybetti. Bu atölye çalışmasının amacı,
dünya üzerinde şu anda dip dalga olarak gelişen
ama 2106 ve sonrasına damga vurması düşünülen
`gerçek` tüketici ve pazarlama trendlerini marka
profesyonelleriyle tanıştırmak ve onların bu
trendleri bankacılık sektörüne uygulayarak
çağımıza uygun pazarlama fikirleri üretme
yaratıcılığını tetiklemektir.
ODAK NOKTALARI
#Global tüketici ve pazarlama trendlerine
hakimiyet #Trendleri bankacılık sektörüne
uygulama yeteneği
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Global pazarlama ve tüketici trendleri bilir.
Anlar: Trendlerin oluşmasına neden olan
toplumsal dip dalgalar anlar.
Yapar: Trendleri kendi işlerine uygulayarak fikir
üretebilir.
HEDEF KİTLE
Seminere, pazarlama iletişimi sürecinde kararlara
etkisi ve katkısı olan profesyoneller (marka
yöneticileri, kurumsal iletişim yöneticileri, reklam
ve pazarlama iletişimi uzmanları ve satış
departmanı çalışanları) katılabilir.
NOT
İÇERİK
❑ Trend’in ‘Trendy’ Bir Tanımı
▶ Trend ne değildir?
▶ Trend nedir?
▶ Atölye çalışlması: Trend sanılan klişeler
❑ Global Anlamda Pazarlama ve Tüketici Trendleri:
▶ Maneviyat markaları
▶ İyilik işleri, iyi işler
▶ Belirsizlik ekonomisi
▶ Teknoloji sadece tekonoloji değildir
▶ Pos-demografi Devri
▶ Yerel Aşkı
▶ Statü Avcılığı
▶ İyileşme Çareleri
▶ Benim Evrenim
▶ Tüketim Oyunları
▶ Geçicilik
▶ Yeni değer perspektifleri
❑ Atölye Çalışması: Trendlerin Türk Tüketicisi İçin Anlamı :
▶ Önce insan, sonra tüketici
▶ Hiç bir şey göründüğü gibi değildir
❑ Atölye Çalışması: Trendler Ve Türk Bankacılığı için Yeni Fikirler
▶ Vaka çalışması
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/ Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Kurgulamak, Değişim ve Düşünce
Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Haluk Sicimoğlu
Baş. Tarihi : 14 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 15 Aralık 2016 , Perşembe
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1571/6064 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
500
FİNANSAL KURUMLARDA
YENİ NESİL PAZARLAMA:
STRATEJİ VE ÖRNEKLER
AMAÇ
Dijital pazarlamayı tek başına kullanmak
istemeyen, dijital ve diğer mecraları entegre etme
vizyonu içerisinde hareket eden markalarla
beraber, yeni bir pazarlama yaklaşımı da
oluşmaya başladı. Pazarlama iletişimi
kampanyalarının dijital merkezli olmaya başladığı,
ancak sadece dijitalde sınırlı kalmadığı yeni nesil
pazarlama dünyasının örneklerle anlatılacağı bu
eğitimde, öncelikle bu yeni yaklaşımın stratejik
planlama modeli ele alınacaktır. Mecralar arası
düşünebilen fakat tüm mecraları dijital merkezli ve
interaktif olarak kurgulayabilen bir planlama
anlayışı ile beraber, hem finans dışı, hem de
finans sektörüne özel en iyi örnekler üzerinden
yeni nesil pazarlama kavramı irdelenecektir.
ODAK NOKTALARI
İÇERİK
❑ Strateji Modeli Nedir? Markalara Ne Sağlar?
❑ Konumlama Odaklı Strateji Modelinden, İlişki (Engagement) Odaklı Strateji
Modellerine Geçiş. Entegre Kampanyalar İçin Strateji Modeliniz Nasıl Olmalı?
❑ Yeni Nesil Pazarlama Anlayışı Nedir? Yeni Nesil Pazarlama Anlayışında Tüketici,
Marka ve Mecra Arasındaki İlişki Nasıl Değişiyor?
❑ Dijitalde Kampanya Yapmaktan, Dijital - Merkezli Entegre Kampanya Yapmaya
Nasıl Geçilebilir?
❑ Markanız İçin “Engagement” Stratejileri Neler?
❑ Büyük Veri (Big Data), Stratejinin Neresinde?
❑ Yeni Nesil Pazarlama İletişimi Araçları Neler? Nasıl Kullanılmalı? Nasıl Ölçülmeli?
❑ Dijital Strateji Modeli Örneği Olarak DEEP (Digital Efficiency & Effectiveness Plan)
ve Adımları
❑ Finansal Kurumlara Ait En İyi Kampanya Örnekleriyle, Yeni Nesil Kampanya
Modelini Anlamak
❑ Fütürizm Pazarlama İle Birleşirse: Gelecekte Bizi Nasıl Bir Dünya Bekliyor?
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Kendine Liderlik,Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme ve
Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Bilir:Dönüşen pazarlama iletişimi dinamiklerini bilir
Dijitalin pazarlamayı nasıl dönüştürdüğünü bilir.
Dijital strateji oluşturmanın temel adımlarını bilir
Mesleki/ Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Verimlilik,İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve
Kilit Ortaklıklar Kurma
Anlar:Dijital araçların yönetimi ile ilgili temel
açıklamaları anlar
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak,Dijital
Okur-Yazarlık
#PAZARLAMA İLETİŞİMİ #DİJİTAL PAZARLAMA
#STRATEJİ #SOSYAL MEDYA #KURUMSAL
İLETİŞİM #DİJİTALPR
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Yapar: Dijital pazarlamaya stratejik bakıp planlama
yapabilir Dijital araçları kullanırken ölçümleme
mekanizmalarını işletir.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
1 gün
Serhat Akkılıç
HEDEF KİTLE
Bankaların, pazarlama; pazarlama iletişimi, sosyal
medya uzmanları, marka yöneticileri katılabilir.
NOT
Baş. Tarihi : 23 Aralık 2016 , Cuma - Bitiş T.: 23 Aralık 2016 , Cuma
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1376/6071 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
250