HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ

Yorumlar

Transkript

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ
Pazartesi, 18 Mayıs 2015 14:15
İSAD YK Başkanı Turusan Bağcı'nın ve Eksperler Derneği Başkanı Ahmet Erdem'in konuşmacı
olduğu "Sigorta Acenteliğinin ve Eksperlerin Sigorta Sektöründe yeri ve Önemi" konusunu
sunulduğu Sigorta Konferansı 18 Mayıs 2015 Haliç Üniversite'si Kağıthane Kampüsün de
Yapıldı
1/5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ
Pazartesi, 18 Mayıs 2015 14:15
2/5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ
Pazartesi, 18 Mayıs 2015 14:15
Öğrencilerin
plaket
takdimilgi
edildi.
ile izlediği panel sonrası SED ve ISAD YK Başkanları'na katkılarından dolayı
3/5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ
Pazartesi, 18 Mayıs 2015 14:15
4/5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SİGORTA PANELİ
Pazartesi, 18 Mayıs 2015 14:15
5/5