Mert MUTLU Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 24.07.1988 Adres

Yorumlar

Transkript

Mert MUTLU Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 24.07.1988 Adres
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Mert MUTLU
Doğum Tarihi (gg/aa/yy)
: 24.07.1988
Adres
: Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Maden Mühendisliği Bölümü, 68100, Merkez/AKSARAY
Telefon
: 0 382 288 38 19 - 0 535 512 57 64
E-posta
: [email protected]
1. EĞİTİM DURUMU
Unvan
Bölüm/Anabilim Dalı
Lisans
Maden Mühendisliği
Lisans
İşletme
Fakülte / Y.Okul
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
İşletme Fakültesi
Y. Lisans
Maden Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
Yrd. Doç.
Doç.
Prof.
Jeoloji Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü
2. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM
Görev Dönemi
Unvan
Üniversite/Kurum
2013 - …
Araş. Gör.
Aksaray Üniversitesi
Üniversite
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Yıllar
2007 – 2011
2009 – 2014
2011 – 2013
2014 – ...
Bölüm/Anabilim Dalı
Maden Müh. Bölümü
3. BURSLAR ve YURTDIŞI DENEYİM
Başlangıç – Bitiş Tarihi
Bursun Adı ve Amacı
Kurum/Birim ve Ülke
A. BİLİMSEL YAYINLAR VE ATIFLAR
A1. S. Önder, M. Mutlu ve M. Önder, 2011. Açık İşletme Kömür Madenciliğindeki İş Kazalarının
Risk Değerlendirme Karar Matrisi ile Değerlendirilmesi, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Sempozyumu’2011 Bildiriler Kitabı, 24-25 Kasım 2011,155-162, Zonguldak.
A2. S. Önder, M. Mutlu, 2014. Açık İşletme Kömür Madenciliğinde Lojistik Regresyon Analizi ile
İş Kazalarının Değerlendirilmesi, Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 21-23 Mayıs
2014, 341-352, Zonguldak.
A3. M. Önder, M. Mutlu, E. Adıgüzel, S. Önder, 2015. TKİ’ye Bağlı Açık İşletme Kömür
Madenlerindeki İş Günü Kayıplı İş Kazalarının Aşamalı Loglineer Analiz Yöntemi ile
Değerlendirilmesi, Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-17
Nisan 2015, 178-189, Antalya.
A4. M. Önder, S. Önder, M. Mutlu, E. Adıgüzel, 2015. Yerüstü Kömür Madenlerindeki Gün Kayıplı
İş Kazalarının Loglineer Model ve Uyum Analizi ile İncelenmesi, Maden İşletmelerinde İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Adana. (Kabul Edildi).
B. GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ FAALİYETLER
C. BİLİMSEL NİTELİKLİ KAZI FAALİYETLERİ
D. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK
E. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
F. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
G. ÖDÜLLER
G.1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği (İ.Ö.)
Bölüm Üçüncülüğü.
H. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER