Halka Arz Bilgileri Şirket Ünvanı Seyitler Kimya

Yorumlar

Transkript

Halka Arz Bilgileri Şirket Ünvanı Seyitler Kimya
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK’nın VII-128.1 nolu Pay
Tebliği’nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin
herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin KAP’ta yayınlanan
İzahname setini inceleyerek kararlarını vermelidirler.
Şirket Hakkında
1991 yılında Seyit Derviş Şanlı tarafından İzmir’de kurulan şirket, kendi markaları ile hastane ve sağlık
kuruluşlarında kullanılan tıbbi flasterler, yara örtüleri, ilkyardım bantları ve romatizma yakısı
üretiminde bulunmaktadır. Seyitler Kimya ürünlerinin büyük bölümünü kendi tesislerinde üretip satan
bir firma olup, tüm ürünleri, CE, GMP, GLP sertifikalarına sahiptir. Üretimi, kauçuk ve akrilik esaslı
olmak üzere iki ana bölümden oluşan şirketin satışlarının %30,1’i, yurtdışı satışlardan oluşturmaktadır.
2014 Nisan ayında mevcut fabrikasının satışını gerçekleştiren şirket, aynı yıl içerisinde satın aldığı
Manisa-Turgutlu OSB’de yeni bir fabrika binası yatırımına başlamıştır. Şirket yeni tesislerine Ağustos
ayında taşınmayı hedeflemektedir.
Halka Arz Hakkında Özet Bilgi
Halka Arz Bilgileri
Şirket Ünvanı
BİST Kodu
Halka Arz Fiyatı
Sermaye Artırımı
Halka Arz Öncesi Sermaye
Halka Arz Sonrası Sermaye
Halka Açıklık Oranı
Halka Arz Yöntemi
Halka Arz Şekli
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
SEYKM
2,80 TL
1.800.000 TL
6.600.000 TL
8.400.000 TL
21,43%
Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi
Sermaye Artırımı
Seyitler Kimya - Halka Arz Bilgileri
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
Halka Arz Taahhütleri ve Teşvikleri
Halka Arz Taahütleri ;

Halka arz tarihinden itibaren 12 ay süre ile bedelli sermaye artırımı yapmama,
Halka Arz Teşvikleri ;

Halka arz teşviği olarak bulunan pay fiyatına %19,7 iskonto uygulanmıştır.
Piramit Menkul Değerler A.Ş. tarafından Hazırlanmış ve KAP’ta yayınlamış olan, Halka Arz Fiyat
Tespit Raporu’na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme

Hazırlanan Fiyat Tespit Raporunda, halka arz teşviki olarak hisse fiyatına %19,7 iskonto
uygulanarak Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’nin hisse fiyatı 2,80 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz fiyat tespit raporunda;
1. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi,
2. Piyasa Çarpanları Yöntemi,
A. Benzer şirket çarpanlarına göre,
B. Borsa İstanbul Sektör endeksleri çarpanları ile yapılan,
 Borsa İstanbul Sanayi Sektör endeksi çarpanlarına göre,
 Borsa İstanbul Kimya Sektör endeksi çarpanlarına göre,
C. BIST-TÜM endeksi F/K ve PD/DD çarpanlarına göre,
kullanılmıştır.
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
Piramit Menkul Değerler, İndirgenmiş nakit akımı analizine göre, %15,05-%14,64 Ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti ve %3,0 sürekli büyüme oranına göre Seyitler Kimya Sanayi
A.Ş’nin özsermaye değerini 26.183.262 TL olarak hesaplamıştır.
Projeksiyon Yıl Sayısı
Son Terminal Değer İskontosu
Sürekli Büyüme Oranı
Terminal Değeri
Terminal Değerinin Net Bugünkü Değeri
Nakit Akımlarının Net Bugünkü Değer Toplamı
ŞİRKET DEĞERİ
Terminal Değere Oranı %
Net Nakit
Özsermaye Değeri
5
14,64%
3,00%
31.562,07
16.903,60
8.549,23
25.452,83
66,4
730,43
26.183,26
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Beta
Risksiz Faiz Oranı
Piyasa Risk Primi
Borç Oranı
Özsermaye Oranı
Borç Maliyeti
Semaye Maliyeti
Vergi Oranı
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
1,00
9,25%
6,00%
5,00%
95,00%
14,00%
15,25%
20,00%
15,05%
Seyitler Kimya - Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
Projeksiyon (Bin TL)
2012
2013
2014
Net Satışlar
11.034,98 11.851,41 7,4% 13.204,98 11,4%
Brüt Kar
3.801,32 4.067,70 7,0% 4.443,78 9,2%
Brüt Kar Marjı (%)
34,4%
34,3%
33,7%
Esas Faaliyet Karı
2.327,77 2.223,46 -4,5% 2.492,25 12,1%
Esas Faaliyet Kar Marjı
21,1%
18,8%
18,9%
Amortisman Giderleri (+)
200,41 238,52
257,96
FAVÖK
2.528,18 2.461,98 -2,6% 2.750,21 11,7%
FAVÖK Marjı
22,9%
20,8%
20,8%
Net Kar
1.862,14 1.891,43 1,6% 2.492,48 31,8%
Net Kar Marjı
16,9%
16,0%
18,9%
2015(T)
14.610,00
4.916,60
33,7%
2.768,93
19,0%
395,46
3.164,39
21,7%
2.408,97
16,5%
2016(T)
10,6% 17.600,00 20,5%
10,6% 6.001,60 22,1%
34,1%
11,1% 3.414,40 23,3%
19,4%
470,46
15,1% 3.884,86 22,8%
22,1%
-3,4% 2.970,53 23,3%
16,9%
2017(T)
19.712,00
6.721,79
34,1%
3.824,13
19,4%
520,46
4.344,59
22,0%
3.250,51
16,5%
2018(T)
12,0% 21.288,96 8,0%
12,0% 7.259,54 8,0%
34,1%
12,0% 4.130,06 8,0%
19,4%
510,00
11,8% 4.640,06 6,8%
21,8%
9,4% 3.469,25 6,7%
16,3%
2019(T)
22.566,30
7.672,54
34,0%
4.355,30
19,3%
460,00
4.815,30
21,3%
3.658,45
16,2%
6,0%
5,7%
5,5%
3,8%
5,5%
Seyitler Kimya - İNA Analizi
Piyasa Çarpanları Yöntemi
Benzer şirket çarpanlarına göre
Benzer şirket çarpanlarına göre Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’nin piyasa değeri 23.667.919 TL
olarak hesaplanmıştır.
Borsa İstanbul Sektör endeksleri çarpanları ile
Borsa İstanbul Sanayi Sektör endeksi çarpanlarına göre
Sanayi sektör endeksine göre Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’nin piyasa değeri
31.626.125 TL olarak hesaplanırken;
BIST- İmalat sektör endeksi F/K (19,12) ve PD/DD (2,28) çarpanlarının eşit
ağırlıklandırılmasıyla söz konusu çarpanların işaret ettiği Şirket piyasa değeri
ise 35.211.082 TL olarak hesaplanmıştır.
Ancak, sanayi ve imalat sektör endekslerinin Seyitler’in piyasa değeri için daha
yüksek bir değerlemeye işaret etmesi nedeniyle, ağırlık fiyatlandırmada söz
konusu endeks çarpanları tercih edilmemiş, onun yerine BIST Kimya sektör
endeksi değerlemede dikkate alınmıştır.
Borsa İstanbul Kimya Sektör endeksi çarpanlarına göre
Borsa İstanbul A.Ş. Kimya sektör çarpanlarına göre Seyitler Kimya Sanayi
A.Ş.’nin piyasa değeri 28.298.518 TL olarak hesaplanmıştır.
BIST-TÜM endeksi F/K ve PD/DD çarpanları ile yapılan değerleme
Borsa İstanbul A.Ş BIST-TÜM endeksi F/K ve PD/DD çarpanlarının işaret ettiği Şirket piyasa
değeri eşit ağırlıklandırılarak Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’nin piyasa değeri 24.264.258 TL
olarak hesaplanmıştır.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
Çarpanlara Göre Şirket Değerleri
F/K
PD/DD
FD/S
FD/FAVÖK Ortalama
Benzer Şirket Çarpanları
Çarpan
Çarpan Değeri
Net Nakit
Şirket Değeri
10,80
1,20
1,20
9,80
26.985.002 12.026.002 15.477.497 27.080.397
730.430
730.430
26.985.002 12.026.002 16.207.927 27.810.827 23.667.919
BIST Kimya Endeksi
Çarpan
Şirket Değeri
13,88
2,21
34.601.642 21.995.393
-
-
28.298.518
BIST Tüm Endeksi
Çarpan
Şirket Değeri
13,36
1,53
33.297.616 15.230.900
-
-
24.264.258
Seyitler Kimya - Çarpanlara Göre Şirket Değerleri
Sonuç
Piramit Menkul Kıymetler, Piyasa Çarpanları ile İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemine
eşit ağırlık vermiştir. İNA değeri ağırlıklandırmada %50, Piyasa Çarpanlarında ise benzer
şirket çarpanları %30, Kimya sektör endeksi %10 ve Endeks Çarpanı %10 ağırlıkla
kullanılmıştır.
Ağırlık fiyatlandırma sonrası şirketin piyasa değeri 25.448.284 TL, hisse başı değeri ise
3,86 TL olarak hesaplanmıştır.
Değerleme
İNA
Benzer Şirketlere göre
BIST Kimya Sektör Endeksine göre
BIST Tüm Endeksine göre
Toplam Ağ. Şirket Değeri
Sermaye
Pay Fiyatı
Şirket
Değeri
26.183.262
23.667.919
28.298.518
24.264.258
Ağırlıklandırılmış Şirket
Değeri
50%
13.091.631
30%
7.100.376
10%
2.829.852
10%
2.426.426
25.448.284
6.600.000
3,86
Ağırlık
Seyitler Kimya - Değerleme
Şirket esas sözleşmesinde, A grubu paylara, birinci kar payı dağıtımından sonra kalan net
karın %10’u oranında kar dağıtım imtiyazı öngörülmektedir. Kar payı imtiyazı dikkate
alındığında, işlem görecek olan B Grubu hisselerin birim pay fiyatı 3,49 TL olarak
hesaplanmış ve hesaplanan pay fiyatına %19,7 halka arz iskontosu uygulanarak halka arz
birim pay fiyatı 2,80 TL olarak belirlenmiştir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
Sonuç olarak;

İNA’da kullanılan risksiz getiri oranı, pazar risk primini ve sürekli büyüme oranını makul
kabul ediyoruz. Bununla birlikte, 2016 yılında artan kapasite ile satış, FAVÖK ve net kar
tarafında projeksiyonda gözlenen (%20’yi aşan) büyümelerin yakalanamaması, İNA
değerlemesini olumsuz etkileyebilir. İNA’nın da şirket değerlemesinde %50 ağırlığa sahip
olması, hisse halka arz fiyatında aşağı yönlü bir risk unsuru olarak not edilmelidir.

Çarpan analizi tarafında kullanılan yöntem ve açıklamaların anlaşılır ve makul olduğunu
düşünüyoruz.

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun anlaşılır, belirlenen
yöntemler ve ilgili varsayımlar dikkate alındığında pay başına belirlenen 2.80 TL halka arz
fiyatını makul olarak değerlendirebiliriz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. – 28 Temmuz 2015
Çekince:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, ve öneriler nedeniyle ortaya çıkacak kazanç veya
kayıplardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar
yatırımcıları bilgilendirme niteliği taşımakta, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir
tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin KAP’ta yayınlanan İzahname
setini inceleyerek kararlarını vermelidirler.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]

Benzer belgeler

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. “Fiyat Tespit Raporu”

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. “Fiyat Tespit Raporu” Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate...

Detaylı