ENG 232 AKTS - Yabancı Diller Yüksekokulu

Yorumlar

Transkript

ENG 232 AKTS - Yabancı Diller Yüksekokulu
ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
AÇIKLAMALAR
Dersin Adı
Akademik İngilizce IV
Dersin Kodu
ENG 232
Dersin Türü
(Zorunlu,
Seçmeli)
Dersin Düzeyi
(Önlisans,
Lisans, Yüksek
Lisans
Doktora)
Zorunlu
Lisans
Dersin Yılı
2
Dersin Yarıyılı
2
AKTS Kredisi
5
Dersin
Öğretim
Elemanı
Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
ÖÇ1. Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerini geliştirme
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ2. Anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı
metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceleme ve
anlam ilişkilendirmeleri yapma
ÖÇ3. Akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenme ve yazılı ve
sözlü ifadede kullanma
ÖÇ4. Akademik metin yazım kurallarına uyarak akademik makale yazma
Dersin Veriliş
Biçimi (Yüz
yüze, Uzaktan
Eğitim, vb.)
Dersin
Önkoşulları ya
da Eş Koşulları
Yüzyüze
ENG 231
Önerilen
Dersler
Yok
HAFTA
Dersin İçeriği
KONULAR
1. Introduction to the course
2. Unit 1
Reading: Effective reading skills
Writing: Writing a comparing and contrasting essay
Vocabulary Development: Dictionary work
Review & Supplementary Materials
3. Unit 2
Reading: Predicting content
Writing: Writing a paragraph
Vocabulary development: Recording vocabulary
Review & Supplementary Materials
4. Unit 3
Reading: Paragraph purpose and text cohesion
Writing: Writing a persuasive article
Vocabulary development: Collocations
Research: Finding information
Review and Supplementary Materials
5. Unit 4
Reading: Finding information from one than more source & identifying
language for rephrasing and giving examples
Writing: Writing to describe and explain
Vocabulary Development: Compound nouns and adjectives
Review & Supplementary Materials
6. Unit 5
Reading: Distinguishing between facts, speculation, and reported opinions &
identifying a point of view
Writing: Writing an opinion essay
Vocabulary Development: Multiple meanings
Review and Supplementary Materials
7. Unit 6
Reading: Dealing with longer texts
Writing: Writing an evaluation essay
Vocabulary development: Collocations
Review and Supplementary Materials
8. Unit 7
Reading: How to make reading easier
Writing: Writing a summary
Vocabulary Development: Word-building
Research: Crediting sources
Review and Supplementary Materials
9. Unit 8
Reading: Making notes
Writing: Writing a discursive essay
Vocabulary development: Synonyms and antonyms
Research: Crediting sources
Review and Supplementary Materials
10. Unit 9
Reading: Understanding visual information (graphics)
Writing: Writing a report using visual information
Vocabulary development: Word-building
Review and Supplementary Materials
11.Unit 10
Reading: Dealing with longer texts
Writing: Giving a presentation
Vocabulary development: Formal and informal vocabulary
Review and Supplementary Materials
12.Review
Zorunlu ya da
Önerilen
Kaynaklar
(1) Harrison, Richard (2015). Headway Academic Skills Reading, Writing and
Study Skills (Level 3), Oxford University Press: Oxford
(2) Writing Booklet (ELDBU-CDU) (2008)
(3) ENG 231-232 Supplementary Materials Booklet (ELDBU-CDU) (2008)
Öğrencilerin eğitim alanlarına uygun bireysel çalışma materyalleri önerilmektedir
Öğretim
Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirm
e Yöntemi ve
Kriterler
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) metot ile geliştirilir
1 Arasınav, 1 Son Sınav, Derse katılım ve ödevler
Dersin
Öğretim Dili
İngilizce
Staj/Uygulam
a
Yok

Benzer belgeler

ENG 206 AKTS

ENG 206 AKTS Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora)

Detaylı

öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu

öğretim elemanları için ders tanıtımı veri girişi kılavuzu ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU BAŞLIKLAR

Detaylı