VIP Gateway Ürün No. 1456 / No. 1456S için Teknik kılavuz

Yorumlar

Transkript

VIP Gateway Ürün No. 1456 / No. 1456S için Teknik kılavuz
TR
TEKNİK
KILAVUZ
VIP SYSTEM
Art.1456
FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
HOME 1
SETTABLE POE
HOME 2
HOME 3
NO POE
HOME 4
VIP Gateway Ürün No. 1456 / No. 1456S için Teknik kılavuz
Tutku.Teknoloji.Tasarım.
Uyarılar
• Kurulumu çok titiz bir şekilde üretici tarafından verilen talimatlara ve yürürlükteki kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştiriniz.
• Tüm aygıtlar yalnızca kullanıma yönelik olmalıdır, bunun için tasarlanmışlardır. Comelit Group S.p.A., aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir
sebep ve amaç doğrultusunda yapılan değişikliklerden, orijinal olmayan aksesuarların ve malzemelerin kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
• Tüm ürünler 2006/95/CE (73/23/CEE direktiflerinin ve sonraki düzeltmelerin yerini alan) direktiflerinin mevzuatına uygundur ve bu üzerlerinde CE damgasının bulunması ile kanıtlanmıştır.
• Dayanak/destek tellerini besleme (230/400V) kablolarının yakınına yerleştirmekten kaçının.
• Elektrik aygıtlarında yapılacak kurulum, montaj ve teknik yardım müdahaleleri mutlak suretle uzman elektrikçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce beslemeyi kesiniz.
1456 / 1456S aşağıdaki işlevi yerine getiren bir apartman ağ geçididir:
• Ücretsiz olarak indirilebilen App ComelitViP Remote, yüklü olduğu tablet ve akıllı telefon üzerinden görüntülü diyafon sisteminin
kullanılabilmesine olanak sağlar. Bu işleve gerek yerel Wi-Fi ağından gerekse mobil 3G (veya daha üstü) şebekeleri ile erişilebilir.
• 15 slave aygıta kadar (mevcut bant genişliğinin sınırlamalarına bağlı olarak) eş zamanlı olarak 4 audio/video akış olmak üzere, yönetebilme
kapasitesine sahiptir (görüntülü diyafon, akıllı telefon, tablet ve PC).
• Hizmet verilen 15 cihazın her biri arasında “intercom” bağlantısı sağlar.
• Web sayfası aracılığıyla uzaktan konfigürasyon yapma olanağı sağlar.
• Master (Ürün No. 1456) versiyonunda görüntülü diyafon mevcudiyeti gerekli değildir.
Ürün No.1456/1456S Açıklaması
FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
HOME 1
1
2
SETTABLE POE
HOME 2
HOME 3
NO POE
HOME 4
3
Art.1456
Art.1456S
4
5
6
7
8
9
1. Giriş yükseltici ViP sistemi için ethernet portu (varsayılan adresleme: Autoip).
2. “Ön-tanımlı ağ parametreleriyle yeniden başlatma” sayfa 12 ve “Fabrika ayarlarını yükleme” sayfa 12 prosedürünü gerçekleştirmek için Dip
Switch.
3. Ürün No. 1441, Ürün No. 1441B aracılığıyla güç girişi.
4. HOME2 port ayarı için CV1 ve CV2.
5. HOME3 port ayarı için CV3 ve CV4.
6. HOME4 ethernet portu NO POE - PC veya router bağlantısı için (default: Statik IP adresi 192.168.1.200, ağ maskesi 255.255.255.0).
7. HOME3 ethernet portu POE ayarlanabilir NO POE (varsayılan: Statik IP adresi 192.168.1.200, ağ maskesi 255.255.255.0).
8. HOME2 ethernet portu POE ayarlanabilir NO POE (varsayılan: Statik IP adresi 192.168.1.200.
9. HOME1 ethernet portu POE (varsayılan: Statik IP adresi 192.168.1.200, ağ maskesi 255.255.255.0).
AYARLANABİLİR POE
CV1 CV2
CV3CV1
CV4CV2
HOME2
HOME3
CV3 CV4
CV1 CV2
VARSAYILAN
AYARLANABİLİR
CV3CV1
CV4CV2
CV3 CV4
POE
POE
STANDART ETHERNET
KULLANMAYINIZ*
STANDART ETHERNET
KULLANMAYINIZ*
CV1 CV2
CV3CV1
CV4CV2
NO POE
CV1 CV2
* Router (yönlendirici) veya
PC’ye sadece kırmızı Comelit
2E7T000500 kablo ile bağlantı
yapınız.
CV3 CV4
NO POE
CV3CV1
CV4CV2
STANDART ETHERNET
CV3 CV4
STANDART ETHERNET
2
Ürün No.1456/1456S Konfigürasyonu
√√ ViP Manager versiyon 2.3.0 ve müteakip versiyon yazılımına (www.comelitgroup.com sitesinden indirilebilir) sahip bir PC gereklidir.
√√ Aktif bir internet bağlantınızın olması gerekir.
Ürün No. 1456S için, ana monitör için bir ahize (handset) bulunması gereklidir.
1) Bağlantı
„„ 1456/1456S cihazı, farklı sistemlerin gereksinimlerini karşılamak için ayrı, ayrı konfigüre edilebilen ve etikete göre tanımlanabilen ‘HOME’
ve ‘VIP SYSTEM’ olmak üzere 2 adet ağ arayüzü ile donatılmıştır. Konfigüre edilmek istenen sistem tipine göre aygıtları aşağıdaki şekillerde
gösterildiği gibi bağlamak mümkündür:
ÇOK KONUTLU SİSTEM
SİSTEM KURULUM SETİ
APARTMAN DAİRESİ İÇİN ViP SİSTEMİ
Ürün No.1441
Ürün No.1441B
ARAYÜZ VIP SYSTEM
VIP SYSTEM
VIP SYSTEM
IP ADRESİ: OTO. IP
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
HOME 1
SETTABLE POE
HOME 2
HOME 3
Art.1456
ARAYÜZ HOME
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
NO POE
HOME 4
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200 (varsayılan)
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
HOME 1
SETTABLE POE
HOME 2
HOME 3
NO POE
HOME 4
INTERNET
APARTMAN İÇİN
ViP AYGITLARI
ARAYÜZ HOME
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200 (varsayılan)
INTERNET
ViP SİSTEMİ
ROUTER
bkz. syf. 2
PC Kurulumcusu
HOME ve VIP SYSTEM arayüzlerini aynı adresler
veya parametreler ile yapılandırmaktan kaçınarak, ağ
arayüzlerinin ayarlarına özellikle dikkat ediniz: Her
bir IP adresi özgün olmalıdır, HOME ve VIP SYSTEM
arayüz adresleri aynı alt ağa ait olamazlar.
ROUTER
bkz. syf. 2
PC Kurulumcusu
Sistemin tüm aygıtları tek bir ağın parçasıdırlar, dolayısıyla
sade ‘HOME’ arayüzünü konfigüre etmek gereklidir.
Bu durumda, VIP SYSTEM arayüzü konfigürasyonlarına
müdahale etmeyiniz.
3
2) ViP Manager’dan adresleme
DURUM 1
DURUM 2
ihazın varsayılan adresi (192.168.1.200) aynı router ağına aittir
c
(örn.: 192.168.1.1)
Art.1456
Art.1456
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
SADECE COMELIT KIRMIZI
KABLOSUYLA
SETTABLE
POE 2E7T000500
ONLY HOME
WITH COMELIT
2E7T0005003
2 RED CABLEHOME
FIXED POE
SETTABLE POE
HOME 1
HOME 2
HOME 3
Art.1456
Art.1456
ARAYÜZ HOME
ARAYÜZ
HOME
STATİK IP ADRESİ
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
HOME 1
ihazın varsayılan adresi (192.168.1.200) aynı router ağına ait
c
DEĞİLDİR (örn.: 192.168.0.1)
NO POE
HOME 4
NO POE
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
HOME 1
FIXED POE
HOME 1
STATİK
IP ADRESİ
192.168.1.200
192.168.1.200
(varsayılan)
(varsayılan)
HOME 4
ARAYÜZ HOME
ARAYÜZ
HOME
STATİK IP ADRESİ
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
SETTABLE POE
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
HOME 2
HOME 3
SETTABLE POE
HOME 2
HOME 3
NO POE
HOME 4
NO POE
STATİK
IP ADRESİ
192.168.1.200
192.168.1.200
(varsayılan)
(varsayılan)
HOME 4
192.168.1.X
192.168.1.X
...
...
...
...
192.168.1.X
...
...
...
...
ROUTER
ROUTER
192.168.1.1
192.168.0.X
ROUTER
ROUTER
192.168.1.1
192.168.1.1
192.168.0.1
bkz. syf. 2
bkz. syf. 2
bkz. syf. 2
bkz. syf. 2
PC kurulumcusu
PC kurulumcusu
PC kurulumcusu
PC kurulumcusu
‘HOME’ arayüzüne, ‘HOME’ arayüzü üzerinde bağlı
olan aygıtlarla aynı ağa ait olan yeni bir tane Statik IP
adresi atamak gereklidir.
DHCP’DE SISTEM TARAMASI YAPINIZ VE BIR VIP ADRESI ATAYINIZ.
Aşağıdaki prosedür HOME ve VIP SYSTEM arayüzüne bağlı tüm aygıtları bulmak için DHCP'de sistem taramasının nasıl yapılacağını
tanımlamaktadır:
Art.1456
• Autoip adresleme modundaki cihazlara (VIP SYSTEM arayüzüne bağlı) otomatik
olarakHOME
bir IP adresi atanacaktır;
ARAYÜZ
• Sistem aktif DHCP fonksiyonlu bir sunucuya
DHCP
adresleme
modundaki
cihazlara
(HOME arayüzüne bağlı) otomatik
HOME 1 bağlı
HOME ise
2
HOME 3
HOME 4
STATİK IP ADRESİ
olarak bir IP adresi verilecektir;
192.168.1.200
(varsayılan)
• Statik IP adresi özellikli aygıtlar sadece ‘HOME’ arayüzü ile uyumlu bir ağ adresine
sahip iseler belirlenecektir.
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
SETTABLE POE
NO POE
1. [a] seçeneğinden /yerel bağlantılar [b] DHCP [c] etkinleştirmeyi kontrol ediniz ve onaylayınız [d].
192.168.1.X
...
a
...
ROUTER
192.168.1.1
bkz. syf. 2
b
PC kurulumcusu
192.168.1.X
DHCP
ÜZERİNDEN
BİR SİSTEM
TARAMASI
c
PC'YE SİSTEMLE
UYUMLU BİR
IP ADRESİ
ATANIR
ÖRN.: 192.168.1.30
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200
(varsayılan)
ARAYÜZ HOME
Sistem taraması esnasında...
..
kurulumcusu
HOME 3
SETTABLE POE
COMELIT RED CABLE 2E7T000500
ME 2
Art.1456
NO POE
Kurulumcu PC'si
bkz. syf. 2
HOME 4
ROUTER
192.168.1.1
d
MELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
DURUM 1
DURUM 1 İÇİN AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRÜ İZLEYİNİZ
4
DURUM 1
2. Scan Sistema [e] (Sistemi Tara) tuşuna basarak sistem taramasını başlatınız.
»» cihazlar listesinde, sisteme bağlı olan tüm cihazları görürsünüz.
3. 1456/1456S [f] cihazını seçiniz, adresleme/ViP [g] adresini seçiniz, aygıta özgün bir ViP adresi [h] atayınız ve geçerli ayarları
kaydetmek için Sayfayı Yazdır [i] (Scrivi pagina) tuşuna basınız.
e
f
h
i
192.168.1.X
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200
(varsayılan)
ARAYÜZ HOME
g
Art.1456
HOME 3
SETTABLE POE
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
ARAYÜZ 'HOME' IÇIN YENI BIR Statik IP adresi ATAYINIZ
...
HOME 2
Aşağıdaki prosedür, 1456/1456S ürününe “HOME” arayüzüne bağlı aygıtların ayarları ile uyumlu ağ ayarlarının nasıl atanacağını
tanımlamaktadır.
Art.1456
1. Versiyon 2.3.0 veya daha üstü olan ViP Manager yazılımını açınız (www.comelitgroup.com
ARAYÜZ HOME websitesinden indirilebilir).
2. Seçeneklerde [a] / Yerel bağlantılarda
DHCP
etkinleştirme
imlecini
HOME 1 [b]
HOME
2
HOME
3
HOME 4
STATİK IPkaldırın
ADRESİ ve kendi PC'nize [c] A arayüzünün IP
192.168.1.200A arayüzünün IP adresinin aynı ağına ait bir
adresinin aynı ağına ait bir IP adresi tahsis edin (örneğin: 192.168.1.2 örneğinde)*
(varsayılan)
IP adresi tahsis edin (varsayılan=192.168.1.2) ve teyit edin [d].
*son değer 2 ve 253 arasında olmalıdır: 200 (1456/1456S ağ geçidine atanmış) ve ağa bağlı diğer aygıtlara önceden atanmış
değerler hariç.
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
...
FIXED POE
HOME 1
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
SETTABLE POE
NO POE
192.168.1.X
...
...
a
ROUTER
192.168.1.1
bkz. syf. 2
İki cihazın iletişim
kurabilmesi için,
PC'ye 1456/1456S
ağıyla uyumlu (örn.:
192.168.1.2) bir IP adresi
atayınız
c
192.168.1.X
PC kurulumcusu
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200
(varsayılan)
ARAYÜZ HOME
b
urulumcusu
bkz. syf. 2
ROUTER
192.168.1.1
HOME 3
ABLE POE
Art.1456
ED CABLE 2E7T000500
NO POE
HOME 4
d
ZI KABLOSUYLA 2E7T000500
DURUM 2
NO POE
DURUM 2 İÇİN AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRÜ İZLEYİNİZ
PC kurulumcusu
HOME 4
ROUTER
192.168.1.1
bkz. syf. 2
2 adet, 1456/1456S cihazı ile donatılmış sistemlerde aygıtlardan birinin “HOME” arayüzüne yeni bir Statik IP adresi
tahsis etmek gereklidir (“Durum 2” için tanımlandığı gibi), çünkü her bir aygıtın özgün bir IP adresi olmalıdır.
5
DURUM 2
3. Scan Sistema [e] (Sistemi Tara) tuşuna basarak sistem taramasını başlatınız
» cihazlar listesinde, 1456/1456S [f] cihazı belirir
4. Adreslemede/IP adresi [g] 1456/1456S cihazına birStatik IP adresi [h] ve kendi sistemi ile uyumlu bir IP ağ maskesi [i] atayın,
örneğin: 192.168.0.5, ağ maskesi: 255.255.255.0 (dikkat: IP adresi zaten kullanımdaolamaz).
5. “Önceden belirlenmiş ağ geçidini kullan” [l] ibaresini SADECE router'a bağlı arayüzde etkinleştirin (varsayılan arayüz ‘HOME’)
6. Ağ geçidi adresini [m], örneğin 192.168.0.1 olarak ayarlayınız, geçerli ayarları kaydetmek için Sayfayı yazdır [n] tuşuna
basın.
e
f
192.168.1.X
PC kurulumcusu
“Önceden belirlenmiş ağ
geçidini kullan” ibaresini
SADECE router'a bağlı
arayüzde etkinleştirin
(varsayılan arayüz
‘HOME’)
bkz. syf. 2
ROUTER
NO POE
HOME 3
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
m
n
...
HOME 2
SETTABLE POE
» cihaz 1456/1456S böylece router ile aynı ağ üzerindedir (192.168.0. X)
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
FIXED POE
HOME 1
SETTABLE POE
HOME 2
HOME 3
NO POE
HOME 4
...
FIXED POE
HOME 1
Art.1456
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
h
i
l
192.168.1.1
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200
(varsayılan)
1456/1456S elemanına,
iletişime geçebilmeleri
için
‘HOME’ arayüzüne
bağlı araçların ayarları
ile uyumlu olan ağ
ayarlarını atayın.
HOME 4
ARAYÜZ HOME
g
ARAYÜZ HOME
STATİK IP ADRESİ
192.168.0.5
192.168.0.X
...
...
ROUTER
192.168.0.1
PC kurulumcusu
ViP ağlı + internet bağlantı ağlı sistemlerde HOME ve VIP SYSTEM arayüzlerini aynı adresler veya parametreler ile
yapılandırmaktan kaçınarak, ağ arayüzlerinin ayarlarına özellikle dikkat ediniz: Her bir IP adresi özgün olmalıdır,
HOME ve VIP SYSTEM arayüz adresleri aynı alt ağa ait olamazlar.
6
Aşağıdaki prosedür HOME ve VIP SYSTEM arayüzüne bağlı tüm aygıtları bulmak için DHCP'de sistem taramasının nasıl yapılacağını
tanımlamaktadır:
• Autoip adresleme modundaki cihazlara (VIP SYSTEM arayüzüne bağlı) otomatik olarak bir IP adresi atanacaktır;
• Sistem aktif DHCP fonksiyonlu bir sunucuya bağlı ise DHCP adresleme modundaki cihazlara (HOME arayüzüne bağlı) otomatik
olarak bir IP adresi verilecektir;
• Statik adresli aygıtlar sadece ‘HOME’ arayüzü ile uyumlu bir ağ adresine sahip iseler belirlenecektir.
1. [a] seçeneğinden /yerel bağlantılar [b] DHCP [c] etkinleştirmeyi kontrol ediniz ve onaylayınız [d].
a
b
c
192.168.1.X
PC kurulumcusu
NO POE
HOME 4
ROUTER
Kurulumcu PC'si
Art.1456
bkz. syf. 2
d
192.168.1.1
DHCP
ÜZERİNDEN
BİR SİSTEM
TARAMASI
PC'YE SİSTEMLE
UYUMLU BİR
IP ADRESİ
ATANIR
ÖRN.: 192.168.0.30
STATİK IP ADRESİ
192.168.1.200
(varsayılan)
ARAYÜZ HOME
Sistem taraması esnasında...
SADECE COMELIT KIRMIZI KABLOSUYLA 2E7T000500
HOME 3
...
...
SETTABLE POE
HOME 2
FIXED POE
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500
2. Scan Sistema [e] (Sistemi Tara) tuşuna basarak sistem taramasını başlatınız.
» cihazlar listesinde, sisteme bağlı olan tüm cihazları görürsünüz.
3. 1456/1456S [f] cihazını seçiniz, adresleme/ViP [g] adresini seçiniz, aygıta özgün bir ViP adresi [h] atayınız ve geçerli ayarları
kaydetmek için Sayfayı Yazdır [i] (Scrivi pagina) tuşuna basınız.
HOME 1
DURUM 2
DHCP’DE SİSTEM TARAMASI YAPINIZ VE BİR VİP ADRESİ ATAYINIZ.
e
f
h
g
i
7
3) Uzaktan bağlantı için DynDNS konfigürasyonu
DynDNS adresi (Dinamik DNS) internetteki bir DNS ismine, adres zaman içinde değişse bile daima aynı ana sistemin (host) IP adresi ile
ilişkilendirilebilme olanağı sağlar.
Bir DynDNS kaydı 1456/1456S aygıtını web sayfası aracılığıyla uzaktan ulaşılabilir kılmak ve Comelit Vip remote aplikasyonunun çalışmasını
(uzaktan) sağlamak için gereklidir.
√√ Lisansların aktivasyonunu tamamlamak için aktif bir internet bağlantısı gereklidir.
1.
2.
3.
4.
1456/1456S cihazını seçiniz ve Ana Ayarlar/DynDNS'ye [a] tıklayınız.
Ücretsiz Comelit DNS hizmetinden yaralanmak için ComelitDNS [b] seçeneğini seçiniz.
Bir comelitDNS ana bilgisayar adı kaydetmek için CDNS kaydet [c] tuşuna basınız.
Kayıt fişini doldurunuz (Not: girilen verileri not ediniz veya doğrudan konfigürasyon sayfasına kopyala-yapıştır yapınız) ve kaydı
tamamlamak için
tuşuna basınız.
5. “Bilgisayar adı”, “kullanıcı adı”, “şifre” verilerini ViP Manager [d] yazılımının “DynDNS ayarları” ekranına taşıyınız.
6. Geçerli ayarları teyit etmek için Sayfa yazdır [e] tuşuna basınız.
b
d
a
ana makine/bilgisayar adını
tam olarak yazınız, örneğin:
nome_host3.comelitdns.com
c
e
Comelit DNS kayıt kartı
8
5) Uzaktan bağlantı için port yönlendirme ayarı
Port yönlendirme, verilerin bir aygıttan bir diğerine belirli bir iletişim potu aracılığıyla aktarılması işlemidir. Bu prosedür harici bir kullanıcıya
(cep telefonu) lokal ağ (1456/1456S) üzerindeki bir aygıta ulaşma olanağı sağlar.
Web sayfası (TCP 8080 portu) ve App (TCP 64100* portu, UDP 64100* portu) aracılığıyla uzaktan sisteme erişimi sağlamak için 1456/1456S
aygıtı için router üzerindeki port açma prosedürü gereklidir.
* Bazı internet sağlayıcıları için 64100 portu mevcut değildir: App ComelitVip Remote kaydedilemiyorsa portların adreslerini
aşağıdakilerden biri ile değiştiriniz: 25, 80, 110, 143 (ve değerleri ComelitViP Remote App'de değiştiriniz).
√√ PC, 1456/1456S cihazının ethernet kablosu ile halen bağlı haldeyken (bkz. sayfa 3).
1. İnternet tarayıcıyı açın ve router'in IP adresini arama çubuğuna yazın, örneğin: 192.168.1.1
http://192.168.1.1
2. Kullanıcı adı ve şifrenizi (router kullanıcı kılavuzunda mevcuttur) girerek oturum açın.
Her farklı router markası ve tipi için, portların konfigürasyon modları da farklı olabilir
3. “Port açma” veya “Uygulamalar ve Oyunlar” veya “Port Yönlendirme” bölümlerini arayınız (ana menüde görünmüyorlarsa gelişmiş
ayarlarda arayınız) ve biçimlendirmek istediğinin portları ekleyiniz.
4. Konfigürasyon kartını doldurunuz (aşağıdaki şekilde verilen örneğe bakınız):
a. Tanımlayıcı bir ad girin.
b. İstediğiniz protokolü seçin (örneğin: TCP/UDP).
c. Harici port için istenen değeri giriniz (örneğin 8080 / 64100), tek bir port açmak için Start ve End için aynı değeri giriniz.
d. Dahili port için istenen değeri giriniz (8080 / 64100), tek bir port açmak için Start ve End için aynı değeri giriniz.
e. Örneğin Vip ağ geçidinin IP adresini girin (varsayılan= 192.168.1.200).
f. Onaylayın.
5. Açmak istediğiniz her port için prosedürü tekrarlayın.
ViP Extender
9
11) Mesajlaşma sunucusu konfigürasyonu
Aşağıdaki prosedür, 1456/1456S aygıtı için IP adresi veya mesajlaşma sunucusu olarak kullanılan 1952 aygıtı için (varsa) ViP belirleme
prosedürünü açıklamaktadır.
1. 1456/1456S cihazını seçiniz ve Ana Ayarlar/Mesajlaşma sunucusu'na [a] tıklayınız.
2. Aşağı doğru açılan menüde [b] ViP adresini veya IP adresini seçiniz ve mesajlaşma sunucusundan çalışan CPS aygıtı adresini giriniz.
3. Geçerli ayarları kaydetmek için Sayfa yazdır [c] tuşuna basınız.
b
a
c
10
Konfigürasyon web sayfalarına bağlantı
Web sayfalarından, lisans aktivasyonları hariç, ViP Manager’de mevcut olan tüm işlemleri yapmak mümkündür.
Yedekleme ve geri yükleme fonksiyonlarına sadece web sayfasından erişilebilir.
1A) Uzaktan bağlantı
1B) Yerel bağlantı
√√ Dyn DNS konfigürasyonu gerçekleştirildikten (bkz. sayfa 8)
ve router üzerinde 8080 portunun açılmasından sonra (bkz.
sayfa 9), uzaktan aygıta erişim mümkündür.
√√ Aktif bir internet bağlantısı gereklidir.
1A.Kayıtlı ana makine adını veya herkese açık IP adresini
aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi girin ve onaylama tuşuna
basın.
http://
kayıtlı ana makine adı .comelitdns.com
örnek = nome_host3.comelitdns.com
:8080
√√ Ethernet kablosu ile 1456/1456S cihazının HOME arayüzüne
bağlı PC ve HOME arayüzünün aynı ağına ait IP adresi ile.
1B.HOME arayüzünün IP adresini aşağıdaki örnekteki gibi girin
ve daha sonra onaylama tuşuna basın.
http://
HOME arayüzü IP adresi
varsayılan = 192.168.1.200
:8080
veya:
http://
herkese açık ip
örnek = 213.149.219.88
:8080
2) Oturum açma
1. Erişim [a] tuşuna basın
2. Montajcı şifresini (varsayılan = comelit) girin ve Erişim [b] tuşuna basarak onaylayın
a
b
11
Ön-tanımlı ağ parametreleriyle yeniden başlatma
Önceden belirlenen ağ parametreleri ile yeniden başlatma işlevi, geri kalan konfigürasyonları değiştirmeden
koruyarak cihazın varsayılan ağ parametreleri (arayüz A= 192.168.1.200) ile başlatılmasını sağlar.
OFF
ON
√√ DIP düğmesi varsayılan (OFF/KAPALI) konumdayken.
1. Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
OFF
ON
2. DIP1 düğmesini ON/AÇIK konumuna getiriniz.
3. Cihazın elektrik beslemesini açınız.
4. LED ışıklarının yavaşça ve dönüşümlü olarak (1 sn. kırmızı, 1 sn. yeşil) yanana kadar 20 - 40 saniye
bekleyiniz.
OFF
ON
5. Tüm DIP düğmelerini OFF/KAPALI konuma getiriniz.
6. Bir sonraki yeniden başlatmanızda, cihaz kayıtlı parametreleri geri yükleyecektir.
»» Yeşil LED 5 saniye boyunca yanıp sönecektir.
»» Cihaz, varsayılan ağ parametreleriyle yeniden başlayacaktır.
Fabrika ayarlarını yükleme
Bu prosedür, tüm parametreleri fabrika ayarına resetlemenizi ve tüm cihaz konfigürasyonlarını silmenizi sağlar.
OFF
ON
√√ DIP düğmesi varsayılan (OFF/KAPALI) konumdayken.
1. Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
OFF
ON
2. Tüm DIP düğmelerini ON/AÇIK konuma getiriniz.
3. Cihazın elektrik beslemesini açınız.
4. LED ışıklarının hızlı bir şekilde ve dönüşümlü olarak (1 sn. kırmızı, 1 sn. yeşil) yanana kadar 20 - 40 saniye
bekleyiniz.
OFF
ON
5. Tüm DIP düğmelerini OFF/KAPALI konuma getiriniz.
»» Kırmızı LED 5 saniye boyunca yanıp sönecektir.
»» Cihaz, tüm parametreleri varsayılan ayarlara getirecektir ve normal bir şekilde yeniden başlatılacaktır.
12
VIP/017G
Çok konutlu sistem standart bağlantı şeması
ROUTER
1456
+
1441
-
V
I
P
CV1
CV2
CV3
CV4
HO HO HO HO
1
2
3
1440
L
-
+
V V
N
+
IN IN
1 2
-
1
2
3
6202W+
6231
C
N
1
OUT OUT OUT OUT
4
APP
COMELITVIP
REMOTE
4
6602W
6304
ROUTER
100-240 V
MASTER
MASTER
MASTER
APP
COMELITVIP
REMOTE
1456S
6501
1
2
C
N
3
OP OP S
+ - +
C
F
P
C
N
1
G
C
N AL F
D
P
-
C
N
3
OP OP S
+ - +
C
F
P
P
A
N
0 AL OUT 0
V
1 V
+
-
V
I
P
HO HO HO HO
1
2
3
4
1440
6203W
6501
1
2
S S
+
P
A
N
+
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
4
0 AL OUT 0
V
1 V
1441
L
IN IN
1 2
-
1440
N
-
+
V V
+
-
IN IN
1 2
OUT OUT OUT OUT
1
2
3
4
100-240 V
ORANGE WIRE
1595
-
ORANGE WIRE
1595
WHITE/ORANGE WIRE
GREEN WIRE
+
-
WHITE/ORANGE WIRE
GREEN WIRE
+
WHITE/GREEN WIRE
WHITE/GREEN WIRE
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
120-230 V
V V TX TX RX RX
+ - + - +
-
4682C
J1
J1
J2
33436
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
V V TX TX RX RX
+ - + - +
-
4682C
J1
J2
P
R
G
G
N
D
485 485
D- D+
S
24 24
Vac Vac
J1
J2
3360A
13
VIPK/004IR
Master Ürün no. 1456S olmaksızın apartman yönlendiricili ve ağ geçitli Ürün no. 8512IM / Ürün no. 8531 kablolama kurulum kiti.
VIP 1
6202WK+
6231
C
N
1
6602WK
MASTER
ROUTER
MASTER
SLAVE
VIP ADDRESS
99000001
MASTER ADDRESS 1
1441 B
L
1456S
N
-
+
V V
+
V
I
P
-
HO HO HO HO
1 2 3 4
VIP 1
APP
COMELITVIP
REMOTE
100-240 V
ORANGE WIRE
TX -
WHITE/ORANGE WIRE TX +
1595
-
GREEN WIRE
RX -
WHITE/GREEN WIRE
RX +
+
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
R
V V TX TX RX RX
N T
D E - + - + - +
4894IM/4894HIM
VIP 100
VIPK/005IR
Yönlendiricili ve Ürün No. 1456 daire ağ geçitli (ComelitViP Remote uygulamasının yerel veya uzaktan bağlantısı için) Ürün No. 8513IM /8513HIM
kitinin kablo tertibatı.
ROUTER
MASTER
VIP ADDRESS 1
1441 B
L
1456
N
-
+
V V
+
-
V
I
P
HO HO HO HO
VIP 1
1 2 3 4
APP
COMELITVIP
REMOTE
100-240 V
1595
-
+
ORANGE WIRE
TX -
WHITE/ORANGE WIRE TX +
GREEN WIRE
RX -
WHITE/GREEN WIRE
RX +
120-230 V
S
E
C
O
M
NC NO
G
N
D
R
T
E
V V TX TX RX RX
-+ -+-+
4894IM/4894HIM
VIP 100
14
Sözlük*
• Otomatik ip: Otomatik Özel IP Adreslemesi (APIPA veya Auto IP olarak adlandırılan) ağa bağlanmış aygıtlara IP adreslerinin otomatik olarak
atama yöntemidir.
• Dinamik DNS: Dinamik DNS internetteki bir DNS adresinin, zaman içinde değişmiş olsa dahi tek bir ana bilgisayarın IP adresi ile
ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.
• DHCP: Telekomünikasyon ve bilişim teknolojisinde Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Dinamik IP konfigürasyon protokolü) belirli
bir yerel ağa bağlı aygıtların veya terminallerin bir IP ağına (Internet) her erişim talebini otomatik olarak almalarını, bir bağlantı belirlemek
için gerekli IP yapılandırmasını ve Internet Protokolüne dayanan en geniş ağ üzerinde çalışmasını, yani aynı şekilde IP protokolü ile entegre
olmaları kaydıyla veri alışverişinde bulunarak diğer alt ağlarla çalışmayı sağlayan uygulama seviyesinde bir ağ protokolüdür.
• Ağ geçidi: Bir gateway (İngilizce'den, geçit anlamında) ISO/OSI modeli ağ seviyesinde ve üst seviyede çalışan bir ağ aygıtıdır. Ana hedefi, ağ
paketlerini harici bir yerel ağın (LAN) dışına iletmektir. Gateway, paketlerin dışarıya iletilmesi hizmetini gösteren genel bir terimdir; bu görevi
sonlandıracak donanımsal aygıt da tipik bir router’dir. Daha basit ağlarda dışarı doğru yönlendirilmiş tüm trafiği internet ağına ileten sadece
tek bir ağ geçidi mevcuttur. Daha karmaşık ağlarda, her biri veri trafiğini diğer alt ağlara yönlendirmekle veya yeniden başka ağ geçitlerine
yönlendirmekle ilgilenecek olan bir ağ geçidini referans alan birkaç alt ağ mevcuttur.
• Dinamik IP adresi: Dinamik adresler bir LAN içinde kalıcı olmayan aygıtları belirlemek için kullanılmaktadır. LAN içinde mevcut olan bir
sunucu, adresi daha önceden ayarlanmış bir aralıktan rastgele seçerek dinamik ve otomatik olarak atar. Ağ maskesini ayarlayarak yani DHCP
sunucusuna kaç adet adresinin kaç bitinin dinamik olarak erişim yapan her bir müşteriye atanabileceğini söyleyerek ağ kullanıcılarının sayısına
göre adres aralığını seçmek mümkündür. Örneğin, ağ maskesinin değeri 255.255.255.0 (burada nokta ile ayrılan her blok 8 bitlik bir grubu
belirtmektedir) ise sadece son 8 bit ana bilgisayarlara atanabilir.
• Statik IP adresi: Statik adresler, kalıcı adreslere sahip yarı-kalıcı aygıtları belirtmek içindir. Sunucu, ağ yazıcısı, vs. genellikle bu adresleme
yöntemini kullanmaktadır. Alt ağın host sayısının düşük olması ve/veya güvenlik nedenleriyle, her bir host’un ve ilgili kullanıcının eylemleri
kontrol altında tutulabildiğinden, dinamikten ziyade statik bir atamaya başvurulabilir.
• Kamusal IP adresi: bilişim ve telekomünikasyon tekniğinde bir kamusal IP adresi özgün olarak tahsis edilen ve herhangi başka bir kamusal
IP adresinden potansiyel olarak ulaşılabilen yani IP protokolü aracılığıyla adresleme ve yönlendirme için kullanılabilen internet ağı adresleme
alanında bir IP adresidir.
• POE: Power over Ethernet veya PoE (kısaltılması), cihazı Ethernet veri ağına bağlayan aynı kabloyu kullanarak cihazın beslenmesini sağlayan
bir tekniktir. Bağlantı ucunun yakınındaki elektrik kaynaklarının temininde zorluklar yaşandığından veya elemanlar ve kabloların sayısını
azaltmak için de yararlıdır; örneğin çalışma masasının üzerindeki IP telefon, güç kaynağı ile ilgili kabloyu elimine ederek doğrudan ethernet ağı
Power over Ethernet kablosu ile beslenebilir ve böylece daha yalın ve temiz bir kurulum sağlanır. Şimdilik bu teknikler öncelikle VoIP, Access
point ve webcam gibi az elektrik tüketen cihazların beslemesi için kullanılmaktadır.
• Port yönlendirme: bilgisayar ağlarında port yönlendirme verilerin özel bir iletişim portu aracılığıyla bir bilgisayardan diğerine aktarılması
(forwarding) işlemidir. Bu teknik, harici bir kullanıcının kamuya açık bir IP portu ile özel IP adresli (bir LAN içinde) bir ana sisteme (host)
ulaşmasını sağlamak için kullanılabilir. Bu işlemi yapmak için, NAT adı verilen, ağ adreslerinin otomatik çevirisini yapacak seviyede bir
yönlendirici (router) gereklidir.
*Kaynaklar
Dynamic DNS. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS
Dynamic Host Configuration Protocol. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
Gateway (informatica). (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Gateway_(informatica)
Indirizzo IP. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP
Indirizzo IP pubblico (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP_pubblico
Power over Ethernet (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Port forwarding. (8 Haziran 2015). Wikipedia, L'enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding
Wikipedia kaynaklı bu sayfanın içindeki bilgiler şu lisansla dağıtılmaktadır: licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0
Bu yayında görünen ticari marka ve isimler kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
15
2. sürüm 12/2015
kod. 2G40001508
w w w.comelitgroup.com
Tutku.Teknoloji.Tasarım.

Benzer belgeler