Broşür İndir - ECOCUT-TECH

Yorumlar

Transkript

Broşür İndir - ECOCUT-TECH
ECOCUT-TECH
Öğütücüler
ECOCUT-TECH ÖĞÜTÜCÜLER metal dışındaki
ECOCUT-TECH ÖĞÜTÜCÜLER, iki önemli özel-
( ağaç, plastik, kauçuk, vb.) belli boyuta
likleri sayesinde yüksek fiyat/performans oranı
küçültülmüş malzemelerin daha da küçük boyut-
sunmaktadır. Bunlardan birincisi rotor üzerine
ÖZELLİKLERİ
lara parçalanması için kullanılmaktadır. Gerek
şaşırtmalı olarak sıralanmış dar yüzey alanlı
endüstriyel, gerek evsel, gerek tehlikeli (tıbbi atık
bıçaklar sayesinde, motor gücünün tamamını dar
Şaşırtmalı dizilmiş bıçaklar
gibi) geri dönüşümü, yeniden işlenmesi, imha
bir alanda kullanmakta ve yüksek basınç üret-
edilmesi, taşınması, depolanması öncesinde
meleridir. Bu sayede daha düşük motor gücüyle
uygun parça büyüklüğünün sağlanmasında
düz bıçaklı makinaların performansını ortaya koy-
kullanılabildiği gibi, ağaç malzemeden yonga
abilmektedirler. Bunun dışında, kullanılan volan
çıkartılması ya da eski otomobil lastiklerinin
ve kayış kasnak düzeneği, dönüş hareketinin
ayakkabı ya da zemin kaplama malzemesi olarak
ataletini malzeme üzerine aktararak daha düşük
kullanılması örneklerinde olduğu gibi imalat süre-
güç tüketimi ve daha düşük motor gücü ile
cinin ara basamağı olarak ta hizmet vermekte-
maliyet/performans oranına olumlu yönde katkı
dirler.
sağlamaktadır. Aynı motor güçüne sahip düz
ECOCUT-TECH ÖĞÜTÜCÜLER, parçalayıcı
bıçaklı makinelerle kayaslandığıda, daha kalın
son mamülünün parça büyüklüğünün belirlen-
ve daha sert malzemeler için kullanılabilmektedir.
mesinde, elek delik çapına (elek göz açıklığı)
ECOCUT-TECH ÖĞÜTÜCÜLER, shredder, gran-
güvenmektedir. Parçalama işlemi, rotor üzerine
ulator ya da chipper olarak anılan bu çok amaçlı
yerleştirilen rotor bıçakları ve makina gövde-
ürün grubu, ister atık işlemede çöp öğütme
sine yerleştirilen sabit bıçaklar vasıtasıyla, mal
makinesi, ister hammadde geri kazanımı, ister
girişinen beslenen malzeme elek delik çapıyla
hammadde ya da ara mamül hazırlamada talaş
belirlenen ölçüye ulaşana kadar ardışık olarak
makineleri olarak kullanılsın, işlenecek malzeme
devam etmektedir.
cinsi, ebadı, ihtiyaç duyulan kapasite gözönünde
Kayış - kasnak sistemi
Geniş özelleştirilebilme imkanı
FAY D A L A R I
Yüksek fiyat performans oranı
Düşük eneji tüketimiyle daha yüksek
verim
Daha sert ve kalın malzeme işleme
kabiliyeti
Makineye göre proses değil, prosese
göre makine seçme imkanı
bulundurularak uygulamaya özel tasarlanıp imal
Saraykent Sanayi Sitesi 73. Sk. No:6 Saray Mah./Kazan/Ankara Turkey
Tel +90 (312) 815 30 02
Fax +90 (312) 815 30 01
W W W. E C O C U T- T E C H . C O M
ECOCUT-TECH® bir KARENPRO Mühendislik İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. ticari markasıdır.
ECOCUT-TECH
Öğütücüler
ÖĞÜTÜCÜ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ECOCUT-TECH ÖĞÜTÜCÜLER, fanlı emiş ve
öğütücünün
siklona boşaltma adımlarıyla birlikte bir sistem
ihtiyaçlarına göre, öğütülmüş malzemenin torba ya
olarak kullanılması önerilir. Bu sistem, öğütücünün
da big-bag’e otomatik dolumunun yaptırılması da
tek başına kullanılmasına kıyasla üç kat kadar
mümkündür.
içersinde
yer
alacağı
sürecin
daha yüksek kapasiteye ulaşır. Bunun yanında,
ÖZELLİK
MODEL ECT-660
Motor Gücü
18 kW
Sürücü Şekli
Kayış-kasnak
Rotor Sayısı
1
•
Plastik enjeksiyon sırasında ortaya çıkan çapak, yolluk, takoz ve bozuk mamüllerin geri kazanılması
Rotor Çapı
380 mm
•
Atık taşıt lastiklerin (otomobil, kamyon, iş makinesi, vb.), ayakabı imalatı, zemin kaplaması gibi uygulama-
Rotor Uzunluğu
660 mm
Bıçak Sayısı
33
Üst Sabit Bıçak Sayısı
2
Alt Sabit Bıçak Sayısı
2
Ortalama Rotor Dönüş Hızı
530 d/d
Üretim Kapasitesi
450 - 750 kg/h
Ağırlık
1,800 kg
AKSESUARLAR (isteğe bağlı)
Yükleme Kayışları
Modüler Oluk
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
lar için hammadde olarak kullanılması
•
Çimentolu yonga levha üretiminde, ham ağacın bir üretim ara mamülüne dönüştürülmesi
•
Kağıt sanayinde mekanik selüloz üretim süreci içerisinde hammadde hazırlama adımı
•
Evsel atıkların yakıt olarak kullanılması amacıyla parçalanması işlemi
•
MDF üretiminde ham ağacın yongalar halinde işlenmesi
•
Her türlü atığın (kağıt, plastik, cam, ahşap, halı vs.) geri dönümüm süreci içerisinde
•
Geri dönüşüme uygun olmayan atıkların (tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, elektrikli, elektronik ve beyaz eşya)
bertaraf edilmesi süreci içerisinde
•
Gizlilik arzeden dökümanların /evrakların ya da optik / manyetik depolama medyalarının yok edilmesi
süreci içerisinde
•
Fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerin kabuklarının öğütülüp MDF gibi üretim süreçlerine dahil edilmesinde
Modüler Perde
Saraykent Sanayi Sitesi 73. Sk. No:6 Saray Mah./Kazan/Ankara Turkey
Tel +90 (312) 815 30 02
Fax +90 (312) 815 30 01
W W W. E C O C U T- T E C H . C O M
ECOCUT-TECH® bir KARENPRO Mühendislik İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. ticari markasıdır.

Benzer belgeler