AFFA 201

Yorumlar

Transkript

AFFA 201
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
FRANSIZCA III
AFFA 201
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFFA 102
Dersin Dili
Fransızca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Zehra Gürsoy
Dersi Verenler
Selahattin Alican Çorakçı, , Çiğdem Karalök, Zehra Gürsoy, Halime
Gülin Şişmanyazıcı, Sibel Akyıldız, , Ayşe Atakol, Esra Aydın
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin son adımı ve A2
seviyesinin başlangıcını oluşturan bu derste amaçlanan, öğrenciye
günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme
(yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Öğrencilere hava durumu, gelecekten bahsedebilme, kişi ve nesnelerin
karşılaştırılması konusunda dört dil becerisinin kazandırılması
amaçlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
* bir şey hakkında bilgi verebilir / isteyebilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* öneride bulunmak, fikrini ifade edebilir/
anlayabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* gelecekle ilgili plan yapabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* dilek ve düşüncelerini ifade edebilir/ anlayabilir. 1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* hava durumundan bahsedebilir/ anlayabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* çeşitli konularda karşılaştırma yapabilir/
anlayabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
Öğretim
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Yöntemleri:
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Genel Tekrar
Ön Hazırlık
alıştırma
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
Ders 13:Qu'est-ce qu'on leur offre?
2
* hediye seçmek
Kelime Bilgisi
* tavsiye istemek
* hediye, bayram ve zevklere ait sözcükler
Ünite IV: Demander et exprimer un
avis
Ders 13:Qu'est-ce qu'on leur offre?
3
* pronom COI
* adjectifs possessifs 3
* olumsuz soru
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
Ders 14: On solde!
4
* elbise satın almak
* beden ve ayakkabı numarası ifade etmek
* tavsiyede bulunmak / almak
Ünite IV: Demander et exprimer un
avis
5
Ders 14: On solde!
* adjectifs démonstratifs ( işaret
sıfatları)
* comparatif 1(karşılaştırma)
* moi aussi / moi non plus
* emir kipinin olumsuz hali
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
6
Ders 15: Découvrir Paris en bus avec l'Open Tour
* tavsiye almak, fikir beyan etmek
* impératif + pronom / emir kipi + zamir
7
Genel tekrar
Vize Sınavları
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
8
Ders 15: Découvrir Paris en bus avec l'Open Tour
* pronominal fiiller
* où ve quand
alıştırma
* "tout" sıfatı
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
9
Ders 16: Si vous gagnez, vous ferez quoi?
* plan yapmak. Dilek ve niyetini ifade etmek
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
Ders 16: Si vous gagnez, vous ferez
quoi?
10
* futur simple / gelecek zaman
alıştırma
* varsayımda bulunmak / si
* superlatifs
Unité I: Faire des comparaisons
11
Leçon 17: Parasol ou parapluie?
* iklimden bahsetmek
* iklimleri karşılaştırmak
Unité I: Faire des comparaisons
12
Leçon 17: Parasol ou parapluie?
* futur simple / futur proche (gelecek/ yakın gelecek zamanları)
* karşılaştırma 2
Unité I: Faire des comparaisons
13
Leçon 18: Quand il est midi à Paris
* zamandan bahsetme
* iklimleri karşılaştırma
Unité I: Faire des comparaisons
Leçon 18: Quand il est midi à Paris
14
alıştırma
* "on" zamiri
* être en train de..
* venir de + mastar
15
16
Genel tekrar / Sözlü sınav
Final sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
* Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A.
Vergne-Sirieys
* Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A.
Vergne-Sirieys
* Grammaire 450 nouveaux exercicesNiveau débutant/E. Sirejols, D. Renaud/
Clé International
Diğer Kaynaklar
* Vocabulaire Progressif du français
Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire Miquel
Clé International
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini Fransızca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Fransızca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Fransızca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Fransızca yazılanı anlayabilir.
X
5
Fransızca çeviri yapabilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
X
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3

Benzer belgeler

AFFA 202

AFFA 202 * Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys * Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A. Vergne-Sirieys

Detaylı

Yeni Başlayanlar için

Yeni Başlayanlar için Habitus Kitap Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No.: 39 / 39 Kat: 2 Karaköy-Beyoğlu İstanbul-Türkiye T: 212 244 48 87 [email protected] www.habituskitap.com

Detaylı