Seri Giriş/Çıkış Uygulama Yönergesi

Yorumlar

Transkript

Seri Giriş/Çıkış Uygulama Yönergesi
Seri Giriş/Çıkış Uygulama Yönergesi
Öğrenciler, deneye gelmeden önce, bilgisayarların dış dünya ile iletişimi sağlayan seri haberleşme
yöntemleriyle ilgili bir araştırma yapmalı, aşağıdaki hazırlık sorularının cevaplarını kendi el yazılarıyla
okunaklı olarak yazmalı ve deneyin başlangıcında sorumluya teslim etmelidir.
Hazırlık Soruları (%20)
1. Seri veri haberleşmesinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
2. Seri veri haberleşmesinde senkron ve asenkron yöntemlerinin birbirlerine göre üstünlükleri
nelerdir?
3. Senkron ve asenkron seri veri haberleşmesi yöntemlerinde aynı anda ne kadar veri iletilebilir? 4. Seri haberleşmede UART veya USART tümdevreleri hangi amaçlarla kullanılır?
5. Baud hızı (bps) nedir ve nasıl hesaplanır?
6. Seri haberleşmeyi kullanan cihazlar kaç farklı sınıfa ayrılır?
7. RS232 standardı nedir?
8. Seri haberleşmede modem ne gibi bir işlev görür?
9. Z80 CPU emir takımları kullanılarak herhangi bir program nasıl yazılır, derlenir ve koşulur?
10. Intel 8251A cihazı senkron ve asenkron haberleşmesi için Z80 CPU emir takımları kullanılarak
nasıl programlanır?
Deneyde Yapılacaklar (%50)
1. Hazırlık aşamasında cevaplanan soruların doğruluğunun kontrol edilmesi
2. Intel 8251A cihazının asenkron seri veri haberleşmesi için Z80 CPU emir takımları kullanılarak
programlanması
Bireysel Deney Raporu (%30)
1.
2.
3.
4.
5.
Deneyle ilgili özet bir bilgi verilmesi
Deney esnasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların nasıl giderildiğinin açıklanması
Deneyde yapılanlar
Sonuç ve değerlendirme
Yararlanılan kaynaklar
Hedef Kazanımlar
1. Seri ve paralel veri haberleşmesi arasındaki avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi
2. Seri veri haberleşmesinde senkron ve asenkron yöntemleriyle bilgi alma ve gönderme işlemlerinin
gerçeklenmesi

Benzer belgeler

Seri Giriş Çıkış - KTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Seri Giriş Çıkış - KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Senkron çalışma modunda 8251A cihazı gönderilecek veri olmadığı zaman bir veya iki SYNC karakterini otomatik olarak araya sokabilmekte; ve bu yüzden bayt yönlendirmeli (oriented) senkron haberleşm...

Detaylı