Kullanım Klavuzu için Tıklayın.

Yorumlar

Transkript

Kullanım Klavuzu için Tıklayın.
TSE-EN-ISO 9001:2008
“ÇİFTÇİMİZİN DOSTU”
“FARMERS FRIENDLY”
TA 200 PİTON,TA 400 TÜRBO
TA 400S TÜRBO,TA 400 PİTON TÜRBO
TA 400 SÜPER PİTON TÜRBO
TA 600 PİTON GOLD TÜRBO
TRAKTÖRE ASILAN KUYRUK MİLİNDEN HAREKET
ALAN TÜRBO ATOMİZÖRLERİ
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
TRACTOR MOUNTED TURBO MISTBLOWERS
Owner’s Manual
KBK-520-2305002-2
Yayın Tarihi: 29.09.2004
Revizyon Tarihi: 01.03.2007
(2)
BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ !
PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY!
Bu sembol önemli güvenlik kurallarına dikkat etmek için kullanılmıştır. Eğer bu uyarılar ihmal
edilirse kullanıcının, çevresindeki nesnelerin ve canlıların zarar görmesine yol açabilecek durumlar
oluşabilir.
This symbol is used to point out the important safety rules.If these rules are disregarded,situations
that may lead to harms to the user and the nearby objects and living creatures may occur.
Bu sembol önemle dikkat edilmesi gereken konularda kullanılmıştır.
This symbol is used for subjects required to note seriously.
Makina tanıtma ve kullanma kılavuzu.
Machine introduction and operating manual.
Emniyet mesafesini koruyunuz.
Please keep the safety distance.
İşitme kaybı riski.
The risk of hearing loss.
Kullanma komutlarını okuyun.
Read carefully.
‘’Tehlike’’ çocukları makinadan uzak tutun.
Keep children away.
Dönen parçalar çalışırken el ve ayaklarınızı uzak tutun
Risk of cut.Keep your foot away from blades.
Dikkat! Zehirli madde.
Danger! Poisonous material.
Parmaklarınızı fan kısmına sokmayınız.
Do not approach your fingers to the suction side of the blowes.
Koruyucu maske ve kulaklık kullanın.
Use protection mask and earphone.
ALETİN MARKASI/
TRADEMARK OF THE MACHINE :TARAL
ALETİN MODELİ/
MODEL OF THE MACHINE
:TA 200 PİTON, TA 400 TÜRBO, TA 400S TÜRBO,
TA 400 PİTON TÜRBO, TA 400 SÜPER PİTON TÜRBO
TA 600 PİTON GOLD TÜRBO
ALETİN CİNSİ/
TYPE OF THE MACHINE
:TRAKTÖRE ASILAN KUYRUK MİLİNDEN HAREKET
ALAN TÜRBO ATOMİZÖRLERİ
TRACTOR MOUNTED TURBO MISTBLOWERS
İÇİNDEKİLER/INDEX
1-KULLANIM ŞARTLARI/CONDITIONS OF USAGE.....................................................................4
2-GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI/SAFETY INSTRUCTIONS..............................................4-5
3-GARANTİ ŞARTLARI/WARRANTY TERMS..................................................................................6
4-İLK ÇALIŞTIRMA/FIRST OPERATION.........................................................................................6
5-MAKİNANIN KULLANIMI/OPERATION OF THE MACHINE...................................................7
5.1-İLAÇLAMA DONANIMI PARÇALARI ve ALETİN ÇALIŞTIRILMASI/SPRAYER
COMPONENTS..........................................................................................................................................7
5.2-ÇALIŞMA SİSTEMİ/SYSTEM OF THE OPERATION......................................................................7
5.2.1-EMİŞ FİLTRESİ/SUCTION FILTER...............................................................................................8
5.2.2-REGÜLATÖ/REGULATOR.............................................................................................................8
5.2.2.1-STANDART TİP/STANDAD REGULATOR.................................................................................8
5.2.2.2-MİLENYUM TİP/MILLENNIUM REGULATOR.........................................................................8
5.2.3-DEPONUN DOLDURULMASI/FILLING THE TANK..................................................................8
5.3-İLAÇLAMA TABANCASI/SPRAYER GUN......................................................................................9
5.4- FAN GRUBU/BLOWER FAN UNIT..................................................................................................9
5.5-KULLANMADAN ÖNCE/BEFORE USAGE...................................................................................10
5.6-ALETİN TRAKTÖRE BAĞLANMASI/MOUNTING OF THE MACHINE TO THE TRACTOR....10-11
5.7-ALETİN ÇALIŞTIRILMASI/STARTING OF THE OPERATION OF THE MACHINE...................11
6-BAKIM/MAINTENANCE...................................................................................................................12
6.1-HER KULLANIMDAN SONRA/AFTER EVERY USAGE...............................................................12
6.2-YAĞ DEĞİŞİMİ/CHANGING OIL....................................................................................................12
6.3-EMİŞ ve BASINÇ SUPAPLARININ KONTROLU/SUCTION and PRESSURE VALVES..............12
6.4-MEMBRANLARIN KONTROLÜ/DIAPHRAGMS...........................................................................12
6.5-HAVA KABI LASTİĞİNİN KONTROLÜ/AIR CAP CHECK...........................................................12
7-TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS..........................................................12
8-ARIZA ÇİZELGESİ/TROUBLE SHOOTING..................................................................................13-14
9-CE İŞARETİ/CE MARKING..............................................................................................................15
9.1-CE İŞARETİNİN YERLERİ/POSITION OF THE CE MARK..........................................................15
9.2-MAMUL TANITIM ETİKETİ/PRODUCT LABEL...........................................................................15
9.3-CE BEYANI/CE DECLARATION OF CONFORMITY.....................................................................16
10-FİRMA ADRESİ/CONTACT INFO OF THE COMPANY..............................................................16
(3)
1-KULLANIM ŞARTLARI/CONDITIONS OF USAGE
Bu kılavuz makinanın kullanılması ve bakımı hakkında size genel bilgi verir.Herhangi bir teknik sorunla
karşılaşırsınız lütfen yetkili servisimize veya bayimize başvurun.
1-Bu makina tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen tanımlar ve güvenlik talimatları doğrultusunda bir ilaçlama
makinası olarak kullanılır.
2-Bu tanımlamaları aşan hiçbir uygulama doğru değildir. Bu tür bir kullanımda imalatçı ortaya çıkan zararlar ve
yaralanmalardan sorumlu değildir. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.
3-Doğru kullanım; kullanıcının, imalatçının çalışma koşullarına servis ve bakım şartlarına uyması anlamına gelir.
4-Makinayı yalnızca yeterli bilgisi olan ve ilgili tehlikelerden haberdar olan kişiler kullanabilir ve bakımını
yapabilir.
5-Kazaları önleme ve güvenlik ile ilgili şartlara dikkat edilmeli ve uyulmalıdır.
6-Makinada yapılan herhangi bir değişiklikten dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve hasarlardan imalatçı
sorumlu değildir. Bu cihaz kılavuzda belirtilen çalışma güvenlik koşullarının sağlandığı durumlarda kullanılmak
üzere dizayn edilmiştir.
7-Kullanıcının ihmal ve hataları kendisinin ve çevresindeki canlıların ciddi şekilde yaralanmasına veya zarar
görmesine sebebiyet verebilir.
This manual will inform you about the operation and maintenance of the machine in general.If you encounter any
technical problem,please contact our suppliers or authorized services.
1-This machine has been designed to be a sprayer and in compliance with what specified in the machine description
and safety warnings of this instruction manual.
2-Any other use is not allowed.Our company is not responsible for the damages caused by the not prescribed
operation.The user is fully responsible.
3-Correct usage means that the operator works regarding the service and maintenance conditions specified by the
manufacturer.
4-Only people familiar with this sprayer and well aware of its risks can use, repair and maintain it.
5-All the conditions regarding the safety and prevention of accidents must be taken into consideration and satisfied.
6-The manufacturer is not responsible for damages caused by non-authorized changes made on this machine.This
sprayer is designed to be used if all safety measurements,specified in the manual,are taken.
7-The misuse and mistakes of the operator may cause a serious injury or damage to himself and other living beings.
2-GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI/SAFETY INSTRUCTIONS
1-Makinanın kontrol ve kullanımını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu ve pompa tanıtma ve kullanma
kılavuzunu okuyun.Makinanın nasıl kontrol ve stop ettirileceğini öğrenin.
2-18 Yaşından küçükler ve makinayı yeterince tanımayanlar makinayı kullanamazlar.
3-Makinayı kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak
olduğundan emin olmalıdır. Direkt ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur.
4-Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkati gösterin.
5-Güvenli bir kullanım için daima orjinal yedek parça kullanın.
6-Aleti traktöre yüklediğinizde traktöre bağlantı emniyet pimlerinin iyi takılıp takılmadığını
kontrol ediniz.
7-Aletle ilaçlama yaparken kapalı elbiseler, kapalı güvenlik ayakkabıları ,ilaçlamaya uygun
eldiven ve maske kullanın.
8-Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin.
9-Kuyruk mili hızı 540 devir / dakikanın üzerine çıkarılmamalıdır.
10- Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makinayı çalıştırmayın. Sık sık olarak hortum
Şekil.1(Figure.1)
ve bağlantılarını kontrol edin.
11-Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makinayı durdurun ve hasarı kontrol edin.
12-Gün ışığında yada yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.
13-Asla makinayı çalışır vaziyette kullanıcısız bırakmayın.
14-Makinanın orjinal parçalarını çıkarmayınız. Taral A.Ş.Yetkili servis haricindeki şahıslara tamir ve tadil
ettirmeyiniz.
15-Orijinal parça kullanılmamasından doğacak sorumluluklar tümü ile kullanıcıya aittir.
16-Atomizörünüz üzerinde hiçbir parçayı iptal etmeyin.
17-Atomizörünüzü ilaç deposu boş iken çalıştırmayın.
18-Pompa maksimum basıncını kesinlikle aşmayınız.
19-Pompanızı yağsız çalıştırmayınız.
20-Atomizörünüzü yanıcı ve patlayıcı sıvıların nakliye ve pülverizasyonunda kullanmayın.
21-Çalıştırma ve durdurmada regülatör mandalını boşa alın.
22-Asla basınçlı sıvıyı elektirikten güç alan aletlere veya elektrik güç hatlarına doğru direkt püskürtmeyin.
(4)
23-Asla basınçlı sıvıyı insan veya hayvanlara doğru püskürtmeyin.
24-Atomizörünüzdeki pompa hava kabı içerisinde pompa çalışmıyorken dahi basınç (3-4 bar ) vardır. Pompa hava
kabının sökülmesi gerektiğinde hava sübabından mutlaka havanın tahliye edilmesi ve daha sonra civataların
sökülmesi gerekir.
25-Pompa basınç devresinde bulunan emniyet valfini sökmeyin. Ayarını bozmayın. Bu valf pompa maksimum
basıncının % 20 üzerine çıkınca açar ve sıvıyı depoya tahliye eder.
26-Temizlik haricinde her türlü tamir ve bakım işlemlerini yetkili servise yaptırın . Bunun dışındaki
uygulamalardan doğacak hasarlardan kullanıcı sorumludur
27-Her kullanımdan sonra deponuzu iyice yıkayın ve pompayı temiz suyla birkaç saniye çalıştırın.
28-Depoda kalan ilacın ve tortusunun yok edilmesi geçerli emniyet kurallarına göre olmalıdır. Bu konuda ilaç
üreticilerinin geçerli koruma yöntemlerini tatbik ediniz.
29-Makinanızı plastik parçalara zarar veren maddeler içeren ilaçların pülverizasyonunda kullanmayınız.
30-Depo emiş filtresini daima temiz tutunuz.
31-Hareket halindeki parçalar tarafından kolaylıkla kapılacak uçuşan elbiseler giymeyiniz.
32-Pompa üzerine bağlı şaft muhafazayı ve transmisyon şaftı muhafazasını sökmeyiniz.
33-Traktör kuyruk mili ile pompa mili arasına bağlanan transmisyon şaftı mümkün olduğu kadar yatayla düz
olmalıdır.Mümkün değilse dahi yatayla 20 dereceden fazla açı yapmamalıdır.
34-Türbo pervane ve kayış kasnak bölgesine makinanız çalışır vaziyette iken kesinlikle elle veya başka bir cisimle
müdahele etmeyiniz.
35-Bu makina kılavuzda belirtilen tanımlar ve güvenlik talimatları doğrultusunda bir ilaçlama makinası olarak
kullanılır. Aksi kullanımlarda doğabilecek zararlarda sorumluluk tamamen
kullanıcıya aittir.
36-Şaftı kullanırken şunlara mutlaka dikkat edin;
36A-Koruyucu kılıf üzerindeki zincirleri traktör veya alete uygun bir
şekilde bağlayınız.
36B-Şaft üzerindeki koruyucu plastik muhafazayı çıkarmayınız. Basamak
Şekil:B(Figure.B)
olarak kullanmayın. Aksi taktirde ölüm ve yaralanmalara neden olacaktır. Şekil:A(Figure.A)
1-Read this manual carefully and completely before operating the machine.Get familiar with how to control and
stop your machine.
2-People under 18 or not familiar with the machine should not operate the sprayer.
3-The operator should keep distance with people as well as equipments.The user is responsible for injuries or
damages caused by direct or indirect incorrect usage of the machine.
4-Take special care to your hand and legs while working with the machine.
5-For your safety always use original spare parts.
6-When you öount the machine to the tractor, make sure that the safety pins for the connection with the tractor are
mounted well.
7-Use appropriate clothing, shoes, gloves and mask while using the machine.
8-Check all connecting elements if in good condition.
9-Do not exceed 540 rpm for the pump.
10-If any part or control does not work properly, stop the machine and check if need replace with new parts.Check
hoses and connections regularly.
11-If you hit anything while in operation stop immediately and check your machine.
12-Operate your machine during day time or well illuminated areas.
13-Do not leave the machine unattended while in operation.
14-Do not remove any part of your machine.Get it served with authorized people of TARAL A.S.
15-Any injuries caused by using incorrect or fake parts are not accepted as warranty.
16-Do not omit any part of the machine.
17-Do not operate your machine when the chemical tank is empty.
18-Do not exceed maximum operating pressure of the pump.
19-Do not operate the pump without oil.
20-Do not spray explosive or flammable fluids with the machine.
21-Release regulator valve before first start or stopping the machine.
22-Do not spray directly to machines which operates with electricity.
23-Do not direct pressurized liquid to people.
24-There is pressure in the air container of the pump even not in operation.(3-4 bar) If service needed for the pump,
release this pressure first using the valve and then dismantle screws.
25-Do not remove the safety valve on the pump.Do not adjust it.This valve opens and let the liquid flow in to the
tank, when the pressure is above 20% of the maximum pump pressure.
26-Contact authorized service centre for all kind of repair and adjustment except cleaning.The user is responsible
for all the damages caused by other applications.
(5)
27-Wash throughly your tank after every usage and run the pump with clean water for a few seconds.
28-While cleaning the tank take necessary safety measurements as described by chemical manufacturer.
29-Prevent using chemicals which can damage plastic part of your machine.
30-Keep suction filter always clean.
31-Do not wear clothes that can be grasped by moving parts.
32-Do not remove the shaft covers of the pump and transmission shaft cover.
33-The transmission shaft between P.T.O. Shaft of the tractor and pump shaft should be parallel to the ground.If not, it
should make a max.angle of 20°with the horizontal level.
34-Do not approach to the fan and belt-pulley with your hand or anything else during operation.
35-This machine is used as a chemical sprayer according to the instructions given in the manual.The user is
responsible.For damages caused by applications performed otherwise.
36-Take the following points into consideration.
36A-Connect the chains on the cover regarding the tractor and machine.
36B-Do not remove the plastic cover of the shaft.Do not step on it, otherwise it may cause death or injury.
3-GARANTİ ŞARTLARI/WARRANTY TERMS
Makina tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılması ve normal koşullarda
çalıştırılması şartıyla, Taral firması tarafından imal edilmiş olan ve özellikler garanti belgesinde belirtilen makina,
satış tarihinden itibaren 2 yıl süre ile garanti edilmiştir.23.02.1995 Tarihli 4077 nolu tüketicinin korunması hakkında
kanun ile belirlenmiştir.
1-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce verilen
17.Mayıs.2002 tarih ve 34-2836 no ile verilen garanti belgelerinde belirtilen garanti şartları geçerlidir.
2-Garantinin başlangıç tarihi, satıcı firma tarafından alıcıya teslim tarihini Garanti belgesinde kendine ayrılan yere
yazarak imzaladığı tarihtir.
3-İmalatçı firmanın sorumluluğu, defo veya imalat hatalarına bağlı olsa bile, aracın kullanımı esnasında kişilere ve
eşyalara verilen zararı kapsamaz. Buna bağlı olarak dolaylı ve doğrudan verilen zarar ve hasarın bedeli
ödenmeyecektir.
4-Makina üzerine damgalanmış seri numarası değiştirilmiş ise, herhangi bir değişiklik yapılmış ise, makina bir
kazaya uğramış ise, satın alan sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerine gerektiği gibi uymamış ise, montaj firmanın
yetkili elemanları tarafından yapılmamış ise, imalatçı firmanın onayı alınmadan değişiklik veya onarım yapılmış ise
garanti geçerli değildir.
5-Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.Taral A.Ş. Garanti kapsamına giren her türlü isteği dikkate alacaktır.
6-Aletin kullanım ömrü (10) yıldır.
7-TARAL YETKİLİ SERVİS KİTAPÇIĞI bu makineyle birlikte size verilecektir.Servis ve yedek parça ihtiyaçlarınız
için bu kitapçığı kullanabilirsiniz.
In case of using in accordance with the instructions given in the introduction and operation manual and under the
normal working conditions, the machine produced by the company Taral and of which specifications are stated in
the warranty certificate, is guaranteed for 2 year period.
1-The warranty terms stated in the warranty certificates, given with the number of 34-2836 and dated 17 May 2002,
by the Ministry of Industry and Trade, Istanbul Industry and trade City Management are valid.
2-The warranty period starts, when the company, which makes the sale writes down the date of delivery to the buyer
on the appropriate blank in the warranty certificate.
3-The responsibility of the producer company does not include the damages to the human beings and other items
during operation, even if they depend on the flaw or production errors.Therefore the cost of any direct and indirect
damage and loss will not be paid.
4-If the serial number stamped on the machine is changed,if any modification is made,if the machine is involved in
an accident,if the buyer does not obey the responsibilities in the contract appropriately,if the assembly is not done by
the authorized personnel of the producer company,if any modification or maintenance is performed without the
permission of the producer company,the warranty is not valid.
5-In case of any disagreement, the user can appeal to the General Management of the Protection of the Competition
in the Ministry of Industry and Trade.TARAL A.S. will take all the requests within the warranty into consideration.
6-The operation life of the machine is 10 years.
7-TARAL AUTHORIZED SERVICE BOOKLET will be given to you with the machine.You can make use of this
booklet for your service or spare parts needs.
4- İLK ÇALIŞTIRMA/FIRST OPERATION
Değerli müşterimiz, ürünümüzü kullanmaya başlamadan önce, ürünle birlikte verilen İLK ÇALIŞTIRMA KUPONU
ile birlikte size en yakın TARAL Yetkili Servisine başvurarak makinenizin İLK ÇALIŞTIRMASINI yaptırınız. Bu
işlem için, makinaya eklenecek yağ, yakıt vb. sarf malzemeleri hariç herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Bu işlem
sırasında size makinanın kullanımı ve bakımı hususunda bilgi verilecektir. TARAL Yetkili Servisince İlk Çalıştırma
işlemi yapılmamış makineler GARANTİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKACAKTIR.
(6)
Dear consumers, before starting to use our product, make the first operation of your machine by visiting the TARAL
authorized service, which is nearest to your location, together with the FIRST OPERATION COUPON supplied with the
machine. You will not be charged for this, except for the materials to be added to the machine like oil, fuel, etc. During
this procedure you will be informed about the operation and maintenance of the machine. The machines, which are not
gone through the first operation procedure performed by TARAL authorized service, will be EXCLUDED FROM THE
SCOPE OF WARRANTY.
5-MAKİNANIN KULLANIMI/OPERATION OF THE MACHINE
Tarım alanında hastalıklarla savaş için yapılan zirai mücadelelerde kullanılacak uygun aletin seçimi çok önemlidir.
Zirai mücadelenin başarılı olabilmesi için uygun ilacın seçimi ve bilgili kullanmanın yanında iyi dizayn edilmiş alete
sahip olunmalıdır. Bu bakımdan büyük titizlikle yapılan uzun araştırma ve denemeler sonucunda TA 200 PİTON,
TA 400 TÜRBO, TA 400S TÜRBO, TA 400 PİTON TÜRBO, TA 400 SÜPER PİTON TÜRBO,TA 600 PİTON
GOLD TÜRBO Traktöre asılır türbo atomizörlerin zirai mücadeledeki etkinliği saptanmıştır. "TSE ISO 9001 KALİTE
BELGESİ" ne sahip işletmemizde ileri teknoloji ile üretilen TA 400S TÜRBO,TA400 PİTON TÜRBO ve TA 600
PİTON GOLD TÜRBO içinTAR 100 POMPA ,TA 200 PİTON,TA 400 TÜRBO ve TA 400 SÜPER PİTON
TÜRBO için TAR 60 POMPA donatılmıştır. Türbo atomizörlerin depoları ilacın ve dış şartların oluşturabileceği
korozyona karşı dayanıklı ve hafiftir.Bu tanıtma ve kullanma kılavuzunun içindeki bilgiler baskı anında mevcut olan son
teknik verileri içermektedir.İmalatçı firma önceden haber vermeksizin veya herhangibir cezaya maruz kalmadan
istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
It is very important to choose the suitable machine to be used in the agricultural combat performed against those
blightes in the agricultural sector.In order to be successful in the plant protection, there is a need for a perfect machine
besides the choice of the correct chemical and proper usage. In this respect, after a long time period and detailed
research and tests, the tractor mounted sprayers; TA200 PITON, TA 400 TURBO, TA 400S TURBO, TA 400 PITON
TURBO, TA 400 SÜPER PITON TURBO and TA 600 PITON GOLD TURBO are proven to be effective in the plant
protection.TA400S TURBO,TA400 PİTON TURBO and TA 600 PITON GOLD TURBO with TAR100 pump,TA200
PITON,TA400 TURBO and TA400 SUPER PITON TURBO with TAR 60 pump are manufactured with the advanced
technology completely by local resources in our factory, certified with "TSE ISO 9001 QUALITY CERTIFICATE".The
sprayer tanks are light and resistant against corrosion caused by the chemical and external effects.This introduction and
operation manual does include the latest technical data which are avaiyable.The manufacturing company has the right
to make any modification any time it wishes without releasing any information or without being punished.
5.1-İLAÇLAMA DONANIMI ve PARÇALARI /SPRAYER COMPONENTS
Şekil 2-Figure 2
1-Çek valfli harici filtre/Suction filter
2-Emiş hortumu/Suction hose
3-Pompa/Pump
4-Pompa basınç hortumu/
5-Regülatör/Regulator
6-Sirkülasyon hortumu/Agitator hose
7-İlaçlama hortumu/Spraying hose
8-Türbo fan/Blower
9-İlaçlama memeleri/Nozzles
10-Geri dönüş hortumu/Bypass
11-Ejektör/Ejektor
12-Ejektör basınç hortumu/Ejektor hose
5.2-ÇALIŞMA SİSTEMİ/SYSTEM OF THE OPERATION
Depo dışına monte edilmiş çek valfli harici filtre (1) ile filtre edilerek emilen mayi, emiş hortumu (2) ile pompaya (3)
gelir. Pompadan yüksek basınçla çıkan mayi pompa basıç hortumu(4) vasıtası ile regülatöre(5) ulaşır.Burada regüle
edilen mayinin bir kısmı sirkilasyon hortumuna(6) gelerek depo içerisine basınçla akar ve depo içerisindeki ilacın
karışmasını sağlar. Regülatörden gelen mayinin bir kısmıda ilaçlama hortumları(7) vasıtası ile ilaçlama kollarına(8) ve
memelere(9) veya ilaçlama tabancalarına gelerek yüksek basınçla pülverize olur ilaçlama sağlanır. Regülatöre gelen
mayinin fazlası da bu esnada geri dönüş hortumu(10) ile depo içerisine boşaltılmaktadır. Depoya dere havuz v.b.
yerlerden mayi doldurma işlemi içinde depo üzerine monte edilmiş ejektöre(11) harici emiş hortumubağlanmakta
ejektör basınç hortumu (12) ile verilen basınçlı mayi ejektörde vakuma sebep olmakta ve bu durumda harici emiş
hortumu ile emiş yapılmaktadır.
The sucked liquid after being filtered by the external filter (1) with the check valve, mounted outside the tank comes
through the suction hose (2) into the pump (3). The highly pressurized liquid, coming from the pump reaches the
regulator (5) via the pump pressure hose (4). Some of the liquid regulated in the regulator flows through the suction
(7)
hose (6) into the tank and makes it possible for the chemicals in the tank to be mixed. Some of the fluid coming from the
regulator comes through the sprayer hoses (7), to the boom (8) and nozzles (9) or to the spraying guns, where they are
atomized with high pressure and the spraying is done.The overflow coming to the regulator is drained with the backflow
hose (10) into the tank.There is an ejector (11) located on the tank in order to fill the tank with water from a reservoir like
small river, pool, etc. A suction hose is connected to this ejector, the pressurized liquid given via the ejector pressure hose
creates vacuum in the ejector and suction is made in this fashion.
5.2.1-EMİŞ FİLTRESİ (Şekil.3)/SUCTION FILTER (Figure.3)
Depo dolu iken çek valfli harici filtrenin temizlenmesi gerektiği zaman çek valfli harici filtre kolunu şekil 2 'de
olduğu gibi sola çevirip çekiniz. ( Bu durumda çek valf emiş deliğini kapatacak mayi akışı önlenecektir.)Çek valfli
harici filtre kapağını çevirip sökerek filtreyi temizleyiniz.Temizleme işlemi bittikten sonra filtre ve kapağını yerine
takıp çek valfli harici filtre kolunu ileri itiniz sağa çevirip kilitli pozisyona getiriniz.(Şekil.3)
If the external filter with the check valve is to be cleaned, when the tank is full, turn the lever
1
of the external filter with check valve to the left and pull (In this position check valve closes
the suction hole and prevent the flow). Clean the filter by turning and removing the cap of the
external filter with check valve. After finishing the cleaning assemble the filter and its cap
on to the appropriate position, push the external filter with check valve forward, turn right
2
and fix to the locked position (Figure.3)
Şekil 3-Figure 3
5.2.2-REGÜLATÖR/REGULATOR
5.2.2.1-STANDART TİP (Şekil.4)/STANDARD REGULATOR (Figure.4)
Regülatör basınç mandalını (8) bastırarak valf teli (1) yardımı ile regülatör gövdesinde yer alan ve üzerinde 4
kademe bulunan basınç seçme kolunun (7) 2. Kademesine takın.Buradaki 4 kademe yardımı ile basıncı 5 ile 40 bar
8
arasında ayarlayabilirsiniz.Kilitleme mandalı(2) ile sistemi kilitleyin.
OFF
1-Valf teli/Wire
1
Daha hassas ayarlar için yay üzerinde bulunan somunu(9) aşağı-yukarı 3
2-Kilitleme
mandalı/Locking
ON
9
hareket ettirebilir ve manometreyi takip ederek istediğiniz basıncı elde
2
latch
7
edebilirsiniz.İstenen basınçların elde edilmesi için traktör çıkış milinin
3-Manometre/Manometer
4-Sağ musluk/Tap,to right
ayarı 540d/dak’ da olmalıdır. Şafta hareket vermeden önce bütün
5
5-Sol
musluk/Tap,to left
muslukları kapatın ve kilitleme mandalının (2) yukarıda (kapalı) olmasına
6-Ejektör musluğu/Ejector tap
dikkat ediniz.Şaftı çalıştırdıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve kilitleme
7-Basınç ayar kolu/Pressure
4
6
mandalını(2) istediğiniz kademede kilitleyin.İstediğiniz çalışma
set latchs
basınçlarını manometreden (3)okuyun.Çalışmalarınızda 40 barı aşmayın.
8-Mandal/Latch
9-Hassas basınç ayarı
Press down the arm (8), clamp it with wire (1) matching desired latch (7) on
regulator body and clamp it with lever (2). There are 4 pressure level latches Şekil 4-Figure 4 somunu/Fine adjustment nut
on regulator body that allows you to adjust the pressure among 5-40 bars.
More precise adjustment use the nut (9) down or upwards and read the gauge.To adjust your working pressure run
the tractor at a speed getting 540 rpm from the PTO output shaft.Close all taps,run the transmission shaft while
regulating at “off” position and after a few second bring it to “on” position.Adjust desired pressure by reading it
from the gauge (3) and set it. Do not exceed 40 bars.
5.2.2.2-MİLENYUM TİP (Şekil.5)/MİLLENNIUM REGULATOR (Figure.5)
Regülatör aç-kapa kolunu (1) kapalı (aşağı) pozisyona getirin.Şaftı traktör kuyruk miline bağlayın ve 540d/dak’ya
ayarlayın. Bütün muslukları (3,4,5,7)kapatın ve şaftı çalıştırın. Birkaç saniye sonra aç-kapa
1
2
Kolunu (1) yukarı kaldırarak‘’Açık’’ pozisyonuna getirin.Manometreye (2) bakarak,basınç
6
3
ayar vidasını (6) döndürerek, çalışma basıncınızı ayarlayın.Çalışmalarınızda 40 barı aşmayın.
4
Pull down the on/off lever (1) on the regulator. To adjust your working pressure run the tractor
at a speed getting 540 rpm from the PTO output shaft.Close all taps (3,4,5,7), run the
5
transmission shaf and bring regulator on/off lever (1) to “ON” position after a few seconds.
Adjust desired pressure by using the adjustment knob (6) while reading it from the gauge (2)and
7
set it.Do not exceed 40 bars.
5.2.3-DEPONUN DOLDURULMASI(Şekil.6)/FILLING THE TANK (Figure.6)
Şekil 5-Figure 5
1.Ejektör üzerindeki kapağı çıkararak 6metrelik harici emiş hortumunu (4) bağlayınız. Hortum ucundaki o-ringlerin
yuvaya iyi oturmalarına dikkat ediniz. Hortumun diğer ucundaki alüminyum filtreyi depoyu dolduracağınız suyun
içerisine daldırın.Emiş yapacağınız derinlik 6 metreyi aşmamalıdır.
2.Mamulle birlikte verilen ejektör hortumunun (3) bir ucunu regülatör üzerindeki boş musluklardan birine bir ucunu
da ejektöre (2) bağlayın.
1
3.Pompanın kuru çalışmasını önlemek amacı ile depoya 5-10 litre su doldurunuz.
4
4.Bütün muslukları kapayarak regülatör basınç mandalını kapalı (boşta) pozisyonuna getirin.
5.Traktörün kuyruk milini çalıştırın.
6.Pompa birkaç saniye çalıştıktan sonra regülatörü en üst basınca (max.40 bar alçak.
basınçlı pompalarda max. 20bar) getirerek ejektöre bağladığınız hortumun musluğunu
2 3
açın.Deponun hacmine, pompa tipinize ve traktör kuyruk mili devrine bağlı olarak
5-10 dakikada deponuz dolacaktır.
(8)
Şekil 6-Figure 6
1.Attach 6m suction hose with filter (4) to ejector connector after openning its cap
(Figure 6,2). Pay attention to that the O-rings at the end of the hose are well seated.Plunge the aluminium filtered
end of the suction hose to water source. Height difference should not be more than 6 meter for sucking.
2.Attach ejector hose (Figure 6,4) (can be found in tank basket filter under the tank lid) to one of empty tap of regulator
and other side to ejector (2).
3.Pour 5-10 liters of water inside to tank to prevent dry running of the pump.
4.Keep the regulator main tap at off position and all taps close position except ejector tap.
5.Run the tractor ‘s PTO shaft.
6.After a few seconds of work of the pump, adjust the pressure to highest level (max.40 bar for high pressure
pumps,max.20 bar for low pressure bars) by screwing down the pressure adjustment knob. Your tank will be filled within
5-10 minutes depending on PTO rpm, pump type and tank volume.
5.3-İLAÇLAMA TABANCASI/SPRAYER GUN
Tamamen prinç malzemeden imal edilmiştir. Pratik olarak kapama dar ve geniş hüzme verebilmektedir.80 Atmosfer
basınca dayanıklı olup değişik plaket çaplarına bağlı olarak 10 - 15 metre mesafeyi ilaçlayabilmektedir. 2 Tabanca
ile ilaçlama yapılabilmektedir. 15 Metrelik hortum uçları dağıtım musluklarına takılarak yüksek basınç sayesinde
uzun mesafeye çok iyi bir dağılım sağlayarak ağaç ve mahsülünüzü sis perdesi içine alabilmektedir.
Ağaç dallarında gövdeye doğru ilaç sızıntısı olmadığı gibi yaprakların bütün sathına toz bulutu halinde nüfuz ederek
yapışmaktadır.
It is produced of brass, only. The closing position enables narrow and wide orifice sections. It can withstand
pressure levels of 80 atm, can spray a range of 10-15 m depending on the different plate's diameter. 2 spraying guns
can be used. The hose tips for 15 meters can be plugged onto the distribution taps, can cover your tree and crop
inside the fog curtain by making a very good distribution over the long distance with the help of the high
pressure.While there is no chemical leakage from the branches of the tree to its stem, the atomized chemical can still
penetrate into the whole surface of the leaves.
5.4-FAN GRUBU TÜRBO FAN/BLOWER (FAN) UNIT
Pompa ve fan arasındaki hareket iletimi kayış kasnak ile yapılmaktadır. Böylece transmisyon mili pompayı
çalıştırdığında türbo fan da çalışmış olur.
Transmission between pump and tank is via V-belts and pulleys. So, whenever
transmission shaft is engaged to pump, blower unit also runs.
KAYIŞ AYARI/BELT ADJUSTMENT
Fan belli bir süre çalıştıktan sonra kayış gevşeyebilir. Bu durum,
ilk çalıştırmada anormal bir sesten, lastik kokusundan ve makinenin
titreşiminden anlaşılabilir.Kayış ayarı için şasinin her iki tarafındaki
Somunları (1) gevşetin (tamamen sökmeyin) ve tüm fan grubunu
kaldırıp somunu sıkın (2). Daha sonra her iki taraftaki tüm fan
grubunu taşıyan cıvataları sıkın (Şekil 7).
After some usage, V-belts of fan unit can get loose. This might be
understood by having abnormal sound at first start, smell of rubber
and vibration of the machine. To adjust V-belts, unfasten the nuts (1)
on both sides of the frame (do not remove completely) and move the
complete blower unit up and fasten the nut (2). Then fasten the screws
on both sides, which hold complete frame of the blower (Figure.7)
Şekil 8-Figure 8
İLAÇLAMA DEPOSU KAYIŞLARI/CHEMICAL TANK BELTS
Şekil 7-Figure 7
Her kullanımdan önce ve sonra kayışların sıkılığını kontrol edin.
Eğer gevşemiş ise üstteki somunu (1) gevşetip alttaki somunu sıkın (2).
Eğer kayış yeterince sıkıysa (deponun yukarı kalkmasını engelleyecek
kadar) kancayı sabitlemek için üstteki somunu sıkın (1) (Şekil 8).
Before and after each use, check if tank belts are tight. If loose, unfasten
upper nut (1), Fasten lower nut (2). When the belt is tight enough
(not allowing the tank move up) fasten upper nut (1) to secure the hook.
(Fig.8).
FAN AYARI/BLOWER ADJUSTMENT
Eğer traktör gücü makinenin çalışması için yeterli değilse ya da daha
az veya daha çok hava debisi gerekiyorsa pervanenin kanatlarının
açısı ayarlanabilir. Pervane ayarı fabrikada 3 pozisyonuna getirilmiştir.
Farklı ayarlar için aşağıdaki adımları uygulayın.
The angle of the wings on the propeller can be adjusted,if less or more
air volume required or the tractor power is not enough to operate the
machine. Propeller of the machineis set to position 3 at factory. To set differently proceed the steps below.
(9)
Fan ayar işlemlerini Türbo fanı traktörden söktükten ve fan muhafazayı kaldırdıktan sonra uygulayın.
1-Metal aparatı kullanarak pervanenin merkezindeki kırmızı parçayı (1) alın ve merkezdeki kapağı (2) çekin.
2-Kanatları istenen açıya ayarlayın.
3-Kapaktaki 5 numarasını pervanedeki nokta ile çakışacak şekilde kapağı yerleştirip sağa çevirin. Kapak üzerindeki
numara ayarlanmış olan kanat seviyesini göstermelidir.
4-Kırmızı kapağı kanatları tutarak yerleştirin ve aparatla kırmızı kapağı sıkın.
Execute blower adjustment procedure after removing the sprayer from the tractor and remove the protection shield of the
fan unit.
1-Using the metal apparatus, take the red part in center of propeller (1) and pull the center cover (2).
2-Rotate the wings to desired angle.
3-Place the cap matching 5 on the cap and dot on the propeller body then turn it to right. The number on the cap should
show the level of wing adjusted.
4-Place the red caps, while the wings are holded, fasten the red cap with apparatus.
Ayarladıktan sonra pervane muhafazasını yerleştirip sabitleyin./After the adjustment, place and fix the propeller
protection shield.
DİKKAT/ATTENTION
Pervane üzerindeki daha büyük sayılar daha küçük hava debisine ve gücüne tekabül etmektedir.
Bigger position number on the propeller stands for smaller air volume and power requirement.
MEME AÇMA-KAPAMA/NOZZLE On-Off
Memeler ayarlanabilen ve sabit ilaçlama tipleri için çift taraflı olarak yerleştirilmiştir. Ayarlanabilen taraf 1,5 mm, sabit
taraf ise 1,2 mm seramik uçlara sahiptir. Ayarlanabilen taraf genellikle yüksek (uzak) mesafelerin ilaçlanması
gerektiğinde kullanılır.
Meme yönü herhangi bir açıda döndürmek suretiyle ayarlanabilir. Her 90° 'lik dönüşte 2 “açık” 2 “kapalı” pozisyon
vardır.
Nozzles are double sided with adjustable spray pattern and fixed pattern. Adjustable side has 1.5 mm; fixed side has 1.2
mm ceramic tips. Adjustable side is mostly used if high distance spraying required.Nozzle direction can be adjusted by
turning it any angle. In general there are 2 ''on'', 2 ''off'' positions for each rotation of 90°.
5.5-KULLANMADAN ÖNCE/BEFORE USAGE
Yapılan zirai mücadelede başarıya ulaşmak için aşağıdaki hususlara uymanız gerekmektedir.
1-Mücadelenize uygun ilacı seçiniz.
2-Mücadele zamanını, iklim koşullarını da dikkate alarak iyi tayin ediniz.
3-Kullanacağınız ilaç karışımlarını ilaç üreticilerinin direktifleri doğrultusunda yapınız.
4-Aletin verimi, ömrü ve arızalanmadan çalışması genellikle dikkatli bakım ve düzenli servise bağlıdır. Bu konuyu
ihmal etmeyiniz.
5-Makinanızı çalıştırmadan önce mutlaka pompa tanıtma ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
6-Pompa yağ seviyelerini kontrol ediniz.
In order to be successful in the plant protection you have to follow the instructions below.
1-Choose the appropriate chemical for your plant protection.
2-Determine the time of spraying properly, considering the climate conditions.
3-Prepare the chemical mixtures according to the instructions of the chemical producers.
4-The effectiveness, life and operation without any defect of the machine depend on the proper maintenance and regular
service. Do not neglect this issue.
5-Read the introduction and operation manual of the pump carefully before running the machine.
6-Check the pump oil level.
5.6-ALETİN TRAKTÖRE BAĞLANMASI/MOUNTING OF THE MACHINE TO THE TRACTOR
Taral türbo atomizörler bütün üç nokta hidrolik sistemli traktörlere monte edilebilecek şekildedir. Aletinizi traktöre
şaftlı sistemde bağlamak için; Traktörünüzün kaldırma kollarını , aletin bağlama pimlerine yanaşacak şekilde manevra
yaparak yaklaştırınız. Traktörden inerek sağ ve soldaki kaldırma kollarını pimlere geçirerek emniyet pimlerini takınız.
Standart traktör orta kolunu, aletin tam dikey pozisyonu sağlanacak şekilde alet şasisi üzerinde bulunan 2 delikten uygun
olanına bağlayıp emniyet pimini takınız.Transmisyon şaftını traktöre kuyruk mili ile pompa mili arasına bağlayınız.
Transmisyon şaftı mümkün olduğu kadar çalışma şartlarında yatayla düz olmalıdır. Her ne olursa olsun yatayla 20ºden
fazla açı yapmamalıdır.
NOT : Bu şekilde şaftı kuyruk mili ve pompaya monte ettikten sonra traktör hidrolik kollarını ve
şaftı birbirine veya traktörün herhangi bir yerine değip değmediğini kontrol ediniz. Bu arada şaft
boyunun yeterli olup olmadığını kontrol ederek ayarlayınız.Şaft muhafazasını asla sökmeyin.
Şaftı monte ettikten sonra, şaft zincirini plastik muhafazanın dönmesini önleyecek şekilde uygun
bir yere bağlayın.
(10)
Şekil 9- Figure 9
Taral sprayers can be mounted on all the tractors with 3-point linkage hydraulic systems.
To be able to mount your machine to the tractor with shaft system; Bring the lifting levers of your tractor closer to the
connection pins of your machine by making maneuvers. After getting out of the tractor, mount the safety pins by
connecting the lifting rods at the right and left to the pins. Assemble the safety pins by connecting the standard tractor
middle rod to one of the suitable 2 holes located on the chassis of the machine in such a way that the vertical position of
the machine is enabled. Connect the transmission shaft between the tractor P.T.O. shaft and the pump shaft. The
transmission shaft should be parallel to the ground in working conditions. It must not make any angle larger than 20o
with the horizontal level in any circumstances.
NOTE: After completing the assembly of the shaft to the P.T.O. and pump, check that the tractor hydraulic levers and
shaft do not touch each other or any point on the tractor. Check also whether the length of the shaft is suitable or not,
adjust it if necessary.Do never remove the shaft protection. After mounting the shaft, connect the shaft chain on an
appropriate place in such a way that the plastic cover is not rotated.
5.7-ALETİN ÇALIŞTIRILMASI/STARTING OF THE OPERATION OF THE MACHINE
İlaçlamaya başlamadan önce aşağıdaki hususlara uymanız gerekmektedir.
1-Çek valfli harici filtrenin (Şekil 3)' daki gibi kolunun ileri (çek valf açık) konumda olmasına dikkat ediniz.
2-Depoya 1 - 2 teneke su koyunuz.
3-Emiş hortumunun bir ucunu kuyu veya su kanalına daldırınız. Diğer ucunu ejektöre (depo doldurma aparatına)
takınız
4-Traktörünüzü çalıştırın ve kuyruk miline hareketi debriyaj ile tatlı bir şekilde iletin. Rolanti çalışmada pompa ve
regülatörün faal olup olmadığını geri dönüşün çalışıp çalışmadığını gözleyin Tutukluk varsa arızayı giderin.
manometrede basıncı basınç mandalının çeşitli kademelerinde gözle görün.
5-Regülatör basınç seçme mandalını 2 veya 3 no'lu çentiğe takarak ejektör basınç hortumunun bağlı olduğu musluğu
açın, emiş hortumundan mayi emilinceye kadar traktör gazını yükseltin, emişi görün.Bu sistem sayesinde deponuz
kısa sürede dolacaktır. Bu aparatı diğer su nakil işlerinizde de kullanabilirsiniz. Yalnız aparatla su seviyesi
arasındaki düşey mesafe 6 metre' yi geçmemelidir. Depo doldurma işlemi bitince regülatör mandalını boşa alarak
ejektör basınç hortumu musluğunu kapatınız. Emiş spiral hortumunu yuvasından çıkarınız. Alet ilaçlamaya hazır
hale gelmiştir.
6-Dağıtım musluklarını açarak ilaçlamaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz çalışma basıncını regülatör mandalı ile
ayarlayınız. Tarla ilaçlama kolları ile yapacağınız ilaçlama da en fazla (maksimum) çalışma basıncınız 8 Atmosfer
olmalıdır. Tabanca ile yapacağınız ilaçlamalar için regülatör basınç ayar mandalını 40 atmosferi geçmeyecek şekilde
ayarlayınız.
7-Depo dolu iken çek valfli harici filtrenin temizlenmesi gerektiği zaman çek valfli harici filtre kolunu şekil 2 'de
olduğu gibi sola çevirip çekiniz. ( Bu durumda çek valf emiş deliğini kapatacak mayi akışı önlenecektir.)Çek valfli
harici filtre kapağını çevirip sökerek filtreyi temizleyiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra filtre ve kapağını yerine
takıp çek velfli harici filtre kolunu ileri itiniz sağa çevirip kilitli pozisyona getiriniz.(Şekil 3 )
You have to follow the instructions below before starting to operate.
1-Make sure that the lever of the external filter (Figure 3) with the check valve is in the forward position (check valve is
open).
2-Put 1-2 barrels of water to the tank
3-Plunge one of the tips of the suction hose into the well or water channel. Connect the other end to the ejector (Tank
filling apparatus).
4-Run the tractor and transfer the rotation to the P.T.O. via the clutch smoothly. At idling observe the operation of the
pump and regulator and check whether the backward flow exists. If there is a malfunction, fix the problem. See the
pressure pawl in the manometer at different levels.
5-By positioning the regulator pressure choice pawl to 2 or 3 open the tap connected to the ejector pressure hose,
increase the speed of the tractor until liquid is coming from the suction hose, see the suction. In this way your tank will be
full in a short time. You can use this apparatus in your other water filling works. But the vertical distance between the
apparatus and water level must not exceed 6 m. After filling the tank, close the ejector pressure hose tap by releasing the
regulator pawl. Remove the suction spiral hose from its housing. The machine is ready for spraying.
6-You can start spraying by opening the distribution taps. Adjust your desired value of working pressure by using the
regulator pawl. The maximum value of working pressure must be 8 atm during spraying with the boom. For the usage of
the spraying gun you can adjust the regulator pawl so that the pressure does not exceed 40 atm.
7-If the external filter with check valve is needed to be cleaned, when the tank is full, turn the external filter with check
valve lever to left and pull, as shown in Figure 2 ( In this way check valve will close the suction hole and the liquid flow is
prevented). Clean the filter after turning and removing the cap of the external filter with check valve. After finished with
cleaning mount the cap and filter into their positions, push the external filter with check valve, rotate to right and fix in
the locked position (Figure 3).
(11)
6-BAKIM/MAINTENANCE
6.1-HER KULLANIMDAN SONRA/AFTER EVERY USAGE
Her çalışma sonunda, bu çalışmalar kısa süreli dahi olsa kullanılan sıvı ile temasta olan pompa parçaları temiz su
ile yıkanmalı ve temizlenmelidir.Bu yıkamayı yapabilmek için pompayı 4-5 dakika temiz su ile çalıştırın.Daha
sonra emiş hortumunu sökün, temiz suyun tamamen boşalmasını sağlayın.Bu suyu sıvının kullanıldığı yere veya
kullanımının zarar vermeyeceği bir yere boşaltın.
Even after very short time of usage, all parts which in contact with chemical should be washed with clean water.
Run the pump for 4-5 minutes with clean water. We suggest to spray this liquid to orchard that just have been
sprayed. During this operation we suggest to use higher PTO speed and lower pressure.
6.2-YAĞ DEĞİŞİMİ/CHANGING OIL
Bu işlem sırasında pompa çalıştırılmamalıdır.İlk yağ değişimi yaklaşık 50 saat kullanım sonunda, diğer değişimleri
300-350 saat arasında yapın. Yağ olarak 20W-50 Motor yağ (dizel) evsafta veya aynı kalitede bir yağ kullanın.
Do not run the pump while performing oil change.Change oil after 50 hours of first usage and regularly after 300350 hours. TARAL recommends 20W-50 engine oil or equivalent.
6.3-EMİŞ ve BASINÇ SUPAPLARININ KONTROLU/SUCTION and PRESSURE VALVES
Bu işlem esnaında pompa çalıştırılmamalıdır.Yılda en az bir kere supaplar kontrol edilmelidir.Taral supap
bakımlarının yetkili servislerde yapılmasını tavsiye etmektedir.
Do not run the pump while servicing the valves.The valves should be checked at least once a year against blockage
and wear. We recommend that valve checks have to be done by autorized service centers.
6.4-MEMBRANLARIN KONTROLÜ/DIAPHRAGMS
Bu işlem esnasında pompa çalıştırılmamalıdır.Membranlar senenin belirli zamanlarında bilhassa sonunda kontrol
edilmelidir. Pompayı sökün, membranların üzerinde çizik olup olmadığına veya gözle görülebilir zarar görüp
görmediğine bakın gerekirse değiştirin.
Do not run the pump during this operation.Pump diaphragms should also be checked regularly especially at the
end of the year against wear and tear.Disasemble the pump, check whether there’s scratch on the diaphragm or any
damage can be seen, replace it if needed.
6.5-HAVA KABI LASTİĞİNİN KONTROLÜ/AIR CAP CHECK
Bu işlem pompa çalışmazken yapılır ve hava kabı içindeki hava tahliye edilmeden açılmaz. Hava kabında yaklaşık
TAR30,TAR50,TAR60 ve TAR80 pompada 4kg/ cm2 , TAR25,TAR55 AB,TAR90 AB pompada 2kg/ cm2 ,TAR100,
TAR125 ve TAR150 pompada 5kg/ cm2, basınç vardır. Önce supapı kullanarak bu havayı tamamen tahliye edin.
Sonra civataları sökerek hava kabı lastiğini kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin.Tekrar işlemi tersten yaparak hava
kabını toplayın, içine gerekli basınçlı havayı basın, basıncı kontrol edin.
The pump should not be run during this operation.The air chamber is not opened without releasing the air inside.
There’s approx.4kg/cm² of air pressure in pumps TAR30,TAR50,TAR60 and TAR80, 2kg/cm² of air pressure in
pumps TAR25,TAR55AB, and TAR90AB,5kg/cm² of air pressure in pumps TAR100,TAR125 and TAR150.Firstly,
release all the air using the valve.By removing the bolts check the air chamber rubber, replace it if needed.Make
the assembly by performing these steps in reverse order, pump the pressurized air inside and check the pressure.
7-TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL
TA200 PITON
TA400 TURBO
TA400-S TURBO
TA400 PITON TURBO
TA400 SUPER PITON
TURBO
TA600 PITON GOLD
TURBO (Bos-Dolu
Sanzimanli)
dev/dak/
rpm
kg/cm2
litre/liter
tip/type
lt/dak/min
200 (Polietilen)
Tar 60
Tar 50
58
50
0-40
Tar 100
90
0-50
Tar 60
58
Tar 100
90
400 (Polyester)
400 (Polietilen)
600 (Polietilen)
540
0-40
0-50
(12)
En/
Width
Boy/
Length
Yukseklik/
Height
Agirlik/
Weight
95
cm
122
122
110
148
135
119
152
kg
115
194
208
236
140
110
150
220
145
135
165
270
110
8-ARIZA ÇİZELGESİ / TROUBLESHOOTING
TÜRBO ATOMİZÖRÜN ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞABİLECEK ARIZALAR, NEDENLERİ ve TAMİRİ/FAILURES,
THEIR CAUSES AND REPAIR DURING THE OPERATION OF TURBO MISTBLOWER
NEDENİ/CAUSE
TAMİRİ/REPAIR
ARIZA/FAILURE
Bir veya birkaç sübap iyi oturmuyor. /Valves are not
seated well.
Sübap oturma yüzeylerini kontrol et. (Teknik servise
müracaat)/Check valve seats. Service.
Harici filtre süzgeci tıkanmış./The external filter is
clogged.
Harici filtre kapağını sök filtreyi temizle./Remove
external filter cap, clean the filter.
Emiş hattından hava alıyor ./Air in the suction line.
1-Emiş hortumu kelepçelerini sık./Tighten the suction
hose clamps.
2-Emiş dirsek oringlerini kontrol et./Check the suction
elbow O-rings.
3-Çek valfli harici filrte kapağını ve bağlantılarını
sık./Tighten the cap of the external filter with check
valve and its connections.
Pompa su çekmiyor veya az
çekiyor./Pump does not suck enough
water or is not working.
Ejektör bağlantılarından hava alıyor. /Ejector takes air Ejektör bağlantılarının sıkılığını kontrol et./Check the
from the joining elements.
tightness of the ejector connections.
Ejektör memesini temizle./Clean the ejector nozzle.
Ejektör memesi tıkalı./Ejector nozzle is clogged.
1- 6m Harici emiş hortumu kelepçelerini sık./Tighten
6 m Harici emiş hortumu emiş yapmıyor.
the 6 m external suction hose clamps.
Ejektör emiş yapmıyor./ 6 m external
6m Harici emiş hortumundan hava alıyor./ Air in the 6
2-Harici emiş hortumunun ejektöre giriş tarafının
suction hose is not sucking. Ejector does
m external suction hose.
oringlerini kontrol et./Check the O-rings on the ejector
not work.
side of the external suction hose.
6 m Harici emiş filtresi tıkanmış./6 m external suction 6 m Harici emiş filtresini temizle./Clean 6 m external
suction filter.
filter is clogged.
Emme devresinden hava alıyor veya hava pompadan Emiş hortum ve devresini kontrol et musluklar açık
tamamen tahliye edilmemiştir./Air in the suction line olarak pompayı çalıştır./Check suction hose and line,
or air is not released from the pump thoroughly.
run the pump while the taps are open.
Manometre çok titriyor.Mayi akışı
düzensiz./Manometer is vibrating too
much. The flow is irregular.
Hava kabında hava kalmamış. Veya hava kabı
membranı patlak./Not enough air pressure in the air
chamber or diaphragm is torn.
Hava kabındaki basınç doğru değil./Air in the air
chamber is not correct.
Dağıtıcı vana arızası./Distributing valve failure.
Mayi ya çok düşük veya basınçsız
pompalanıyor./Low volumetric rate or
pressure is not enough.
Çıkış debisi düşüyor ve pompa
gürültülü./The output flowrate is
decreasing or pump is noisy.
Emiş sisteminden hava alıyor./Air in the suction line.
Basınç hortum bağlantılarından su
kaçırıyor./Water leakage from pressure
hose connections.
chamber pressure(It must be 1/10th of the working
pressure).Replace the diaphragm if torn.
Hava kabı basıncını kontrol et. (Çalışma basıncının 1 /
10’u olmalı)/Check the air chamber pressure(It must
be 1/10th of the working pressure).
Teknik servise müracaat./Service.
1-Emiş hortumu kelepçelerini sık./Tighten the suction
hose clamps.
2-Emiş dirsek oringlerini kontrol et./Check the suction
elbow O-rings.
3-Çek valfli harici filtre somununu kapağını ve
bağlantılarını sık.Tighten the nut and cap of the
external filter with check valve and its connections.
Yağ seviyesi çok düşük./Low oil level.
Yağ ikmali yap./Oil change.
Bir yada birkaç sübap kapağı tam oturmuyor,pislik
var./Valves are not seated well. There is dirt.
Sübap oturma yüzeylerini kontrol et. Temizle. (Teknik
servis)/Check valve seats. Clean. Service.
Pompadan yağlı su çıkıyor veya suya yağ
Bir veya birkaç membran yırtılmış./One or more
karışıyor./Water with oil is coming out
diaphragms are torn.
of the pump or water is mixed with oil.
İlaçlama fanı memeleri püskürtme
yapmıyor veya az yapıyor. /Turbo fan
nozzles are not spraying enough.
Hava kabı basıncını kontrol et. (Çalışma basıncının 1 / 10’u
olmalı)Hava kabı membranı patlak ise değiştir./Check the air
Meme giriş filtreleri tıkalı veya bozulmuş./Filters at
the nozzle inlet are clogged or not working.
(Teknik Servis) Pompanın yağını boşalt. Kafaları sök
ve yeni membran tak.Seviyesine kadar 20W-50 motor
yağı (Dizel) doldur./(Technical service) Drain out
pump oil. Remove caps and replace diaphragm. Put
20W-50 engine oil (Diesel) up to the required level.
Sök temizle veya değiştir./Remove, clean or replace.
Meme plaketleri tıkalı veya bozulmuş./Nozzle tips are
Sök temizle veya değiştir./Remove, clean or replace.
clogged or not working.
Basınç hortum contaları yıpranmış./Pressure hose
gaskets are worn.
Değiştir./Replace.
Basınç hortum rakorları gevşek./Pressure hose ring
nuts are loose.
Sık./Tighten.
(13)
Hidrolik karıştırıcı karıştırma
yapmıyor./Pervane sarsıntılı
dönüyor./Hydraulic mixer does not
work.
Hidrolik karıştırıcı memeleri tıkanmış./Hydraulic
mixture nozzles are clogged.
Dağıtıcı vana içi kirlenmiş, tıkanmış, kireçleme
Dağıtıcı vana kolu zor dönüyor veya
dönmüyor./The lever of the distributing yapmış,dağıtıcı vana arızası./Distributing valve is
valve is rotating hard or does not rotate dirty,clogged, calcified, distributing valve failure.
at all.
Türbo pervanesi dönmüyor.Türbo
şanzımana hareket iletilemiyor./Turbo
fan impeller is not rotating. No transfer
of rotation to the gear box.
Türbo pervanesi dönmüyor.(Türbo
şanzumana hareket iletiliyor. Türbo
şanzuman pervane mili
dönmüyor.)/Turbo fan impeller is not
rotating. There is transfer of rotation to
the gear box.The impeller shaft is not
rotating.
Pervane sarsıntılı dönüyor./Impeller is
rotating unbalanced.
Pervane fan muhafazasına
sürtüyor./Impeller is touching the fan
cover.
Teknik servise müracaat./Service.
Şaft arızası./Shaft failure.
Teknik servise müracaat./Service.
Türbo şanzuman arızası./Gear box failure.
Teknik servise müracaat./Service.
Pervane kanatlarından bir veya birkaçı kırık./One of
Teknik servise müracaat./Service.
more than one of the impeller vanes are broken.
Pervane kanatlarına pislik toplanmış./There is dirt
Teknik servise müracaat./Service.
among the the impeller vanes.
Fan , şanzuman sehpası , ve şanzuman bağlantı
civataları gevşemiş veya düşmüş./Bolts for the
Kontrol et. Sık./Check, tighten.
connections of the fan, gear box support and gear box
are loosened or dropped.
Türbo ilaçlama fan memeleri basınç
kesildiği halde damlatma yapıyor./Turbo
Meme stopları kirlenmiş. Arızalı./Nozzle anti-drop
sprayer nozzles are dropping fluid,
parts are dirty. Failure.
although the pressure is decreased.
İlaç deposu şasi üzerinde gevşek
duruyor./Chemical tank is supported
loosely on the chassis.
Sök temizle./Remove, clean.
Depo bağlantı kayışları civataları gevşemiş veya
kopmuş./The bolts of the belts used for the tank
connections are loose or broken.
Teknik servise müracaat./Service.
Sık . Değiştir./Tighten, replace.
9-CE İŞARETİ / CE MARKING
9.1-CE İŞARETİNİN YERLERİ / POSITION OF THE CE MARK
9.2-MAMUL TANITIM ETİKETİ / PRODUCT LABEL
11
1
1. İmalatçı Adı ve Adresi/Name and Address of the Producer
2. Atomizatörün Tipi/Type of
3. Atomizatörün Modeli/Model of
4. Basıncı/Pressure
5. Anma Devir Sayısı/Rpm
6. Atomizatörün Boş Ağırlığı/Net weight
7. Atomizatörün Dolu Ağırlığı/Gross weight
8. Seri Numarası/Serial Number
9. İmalat Yılı/Production Year
10.Ruhsat Tarih ve Nosu/License Date and No
11.CE Yönetmenliğine Göre Uygunluk Markası/
CE mark compatible with the CE regulations.
TARAL
®
2
3
54
6
7
9 8
10
TARIM MAKİNA ve ALETLERİ SAN. A.Ş.
Gümüşsuyu Cad.Hastane yolu No:1
34020 Topkapı-Maltepe-İSTANBUL-TURKEY
Sınıfı ve Tipi/Class and Type :Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Asılır Tip 400Lt’lik
Türbo Atomizör
:Tractor Mounted P.T.O Driven 400Lt.Turbo Mistblower
MODEL/MODEL
:TA 400 Süper Piton
BASINÇ(max)/PRESSURE
:40Kg/cm²
ANMA DEVİR SAYISI/NOMINAL RPM
:540 d/dak./ 540 rpm
AĞIRLIK (Boş)/WEIGHT (Empty)
:220Kg.
AĞIRLIK (Dolu)max./WEIGHT (Full)max.
:620Kg.
SERİ NO/SERIAL NO
:
İMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:
RUHSAT TARİH ve NO/LICENSE DATE and NO :08.02.2007-1588
(14)
(15)
9.3-CE UYGUNLUK BEYANI / CE DECLARATION OF CONFORMITY
Fabrika ve Genel Dağıtım
Factory and General Distribution
TS-EN-ISO 9001:2008
İmalatçı Firma
Taral Tarım Makine ve Aletleri Sanayii
Maltepe mah. Hastane Yolu sk.No:1
34010 Zeytinburnu-İSTANBUL
Tel/Phone: (0212) 567 95 50 (10Hat/Lines)
Fax
: (0212) 612 12 39
(0212) 674 06 79
Mail: [email protected]
Web : www.taral.com
İRTİBAT BÜROLARI/LIAISON OFFICES
ANKARA
TEL/PHONE: (0312) 427 71 82
İZMİR
TEL/PHONE: (0232) 479 33 36
GSM: (0536) 314 87 61
FAX: (0312) 467 73 82
FAX: (0232) 479 17 40
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZ/REGIONAL OFFICES
TARAL BATI AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TARAL WESTERN MEDITERRANEAN REGIONAL AGENCY
TARAL DOĞU KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TARAL EASTERN BLACK SEA REGIONAL AGENCY
TARAL DOĞU AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ
TARAL EASTERN MEDITERRANEAN REGIONAL OFFICE
(16)
GSM: (0536) 314 87 60
GSM: (0532) 525 23 15
GSM: (0537) 424 56 88

Benzer belgeler

Kullanım Klavuzu için Tıklayın.

Kullanım Klavuzu için Tıklayın. 28-Her ilaçlamadan sonra depoyu iyice yıkayın.Pompayı temiz su ile birkaç saniye çalıştırın. 29- Depoda kalan ilacın ve tortusunun yok edilmesi geçerli emniyet kurallarına göre olmalıdır. Bu konuda...

Detaylı