Bir “kendini keşif” yolculuğu: Atlarla koçluk…

Yorumlar

Transkript

Bir “kendini keşif” yolculuğu: Atlarla koçluk…
Advertorial
Bir “kendini keşif” yolculuğu:
Atlarla koçluk…
Atlarla koçluk alanının
Türkiye'deki öncüsü Sevgi Saybaşılı,
yeni dünyanın liderlik modelini anlatıyor.
oradan öğrenmeniz gerekenleri tamamen
algılamış bir şekilde çıkıyorsunuz. Ardından
yaşadıklarınız değerlendiriliyor, keşfettiklerinizi gündelik hayatınıza nasıl uyarlayacağınız belirleniyor ve çalışmamız bunlar için
almanız gereken aksiyonların planlaması ile
tamamlanıyor.
Koçluk programlarımızda, atlarla koçluk
seansları, birbiri ardına düzenli yapılacak
seanslardan çok, birer keşif seansı görevini
üstleniyor. Kendimizi tanıma ve sorunların
kaynağına inme konularında çok etkili bir
yaklaşım... Örneğin yönetici koçluklarımızda
ikinci veya üçüncü seansı atlarla yaparak, özgün benliğimizin izinde gidilecek yolun bir
haritasını çıkartmış oluyoruz.
Programlarınızda sık sık bu kavrama
rastlanıyor, nedir bu "Özgün Benlik"?
Starseed Training & Consultancy bünyesinde atlarla koçluk yapıyor ve kişisel gelişim, liderlik, yönetim becerileri, takım
çalışması gibi eğitimler veriyorsunuz.
Atlardan bu alanda faydalanmak ülkemizde oldukça sıra dışı bir yaklaşım. Peki,
nasıl gelişti bu fikir?
Atları oldum olası sevmişimdir, çocukluğumdan beri de at binerim. Ancak onların, insanları iyileştirme ve geliştirme yönündeki bilinçli çabalarını fark etmem, kişisel bir trajedi
yaşamamdan sonraya rastlıyor. Kızım henüz
kırkını çıkarmamışken kardeşimi kaybettim.
Bu olay hem hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığını hem de yaşanan her anın değerli
olduğunu tam anlamıyla fark etmemi sağladı ve son yıllarda iş hayatı nedeniyle ara
verdiğim biniciliğe geri döndüm. Ancak atlar
hep bildiğim atlar değildi artık. Son derece
sıradışı davranışlar gösteriyorlar, bastırdığım
duyguların yüzeye çıkmasına yol açıyorlardı.
Resmen her gün, bir diğeri yanına çağırıyor
ve gün geçtikçe yaşadığım travma ile yüzleşmemi, iyileşmemi ve güçlenmemi sağlıyorlardı.
Atların bu yönlerinin başkalarınca da bilinip bilinmediğini araştırdım ve Amerika ve
Avrupa'da bu çalışmaların neredeyse 30
yıldır yapıldığını keşfettim. Atlarla yapılan
çalışmalar o kadar iyi sonuç veriyor ki, günümüzde, aile içi iletişim, kadının güçlenmesi
gibi grup çalışmalarından, sorunlu gençler,
bağımlılar, savaştan dönen askerler, mah-
kumlarla yapılan psikoterapi seanslarına ve
kurumsal çalışanlar için düzenlenen liderlik
ve takım çalışması eğitimlerine kadar pek
çok alanda atların yardımına başvuruluyor.
Zaten eğitmen ve yaşam koçu olarak çalışıyordum, yurtdışına gidip atlarla koçluk yapmak ve eğitim vermek için alınması gerekli
eğitimleri aldım ve bunları ülkemiz koşullarına ve atlarına uyarlamak için çalıştım. 3 yıldır,
her çalışmada atların mucizesi beni şaşırtmaya devam ediyor.
Atların hangi özellikleri koçluk ve
eğitimlerde etkin olmalarını sağlıyor?
Atlar son derece hassas, duygusal zekaları
doğuştan güçlü ve hayatı sürekli yüksek bilinçlilik düzeyinde deneyimleyen varlıklardır.
Bu da onların, iletişim kurmada beden
dili sinyallerinin yanı sıra, enerji düzeyinde algıladıkları duyguları da veri olarak kullanıyor olmaları demektir. Ayrıca
atlar çok güçlü bir sürü iç güdüsüne sahip,
av hayvanlarıdır. Bu ise onların güç kullanmaktan çok birlikte var olma temelli sürü
dinamiklerine dayanan ileri bir sosyal
zeka geliştirmiş olmaları anlamına gelmektedir.
Tüm bu özellikleri ile atlar,
• Düşündüklerine göre değil hissettiklerine
göre davranırlar. Dolayısıyla daha ilk karşılaşma anından itibaren karşısındaki insanı,
kendi kendisine karşı dürüst olmaya zorlarlar.
• Her deneyimi yeni bir deneyim olarak kabul
ettiklerinden her an her olasılığa açıktırlar. Bu
şekilde, süreçte uygulayıcıyla danışan arasında oluşabilecek yargıları nötrlerler.
• Her insanın zihninde ortak mitolojik anlamlar taşısalar da, bu anlamları kişisel deneyimleri doğrultusunda çağrışımlarla öne çıkarırlar. Bu sebeple de her deneyim tamamen
kişiseldir.
• Doğaları gereği, karşı karşıya geldiğimiz
anda kimin lider olduğunu belirleme ihtiyacında olan ve liderliği güç gösterisindense,
duygusal tutarlılık, tecrübe ve net bir vizyona sahip olma ile değerlendiren atlar, bize
özgün liderliği öğretmede son derece etkin
öğretmenlerdir.
Atlarla koçluk nasıl yapılıyor?
Yemyeşil bir doğada, açık havada gerçekleştirdiğimiz atlarla bireysel koçluk seanslarımız,
önce bir koçluk görüşmesi ile üzerinde durmak istediğiniz konuyu belirleyerek başlıyor. Birlikte yapılacak bir takım zihin-beden
farkındalığı egzersizlerinin ardından seçeceğiniz atla, etrafı çevrili bir alanda özgürce
iletişime geçerek çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. Konu ne ise mutlaka özüne iniliyor
ve her zaman ihtiyacınız ne ise, seçtiğiniz at
buna hizmet edecek şekilde davranıyor. Koçunuzun yönlendirme ve müdahaleleriyle
Özgün benliğimiz, çocukluğumuzdan itibaren, sosyal açıdan uyum sağlamak adına
sesini bastırmayı öğrendiğimiz ancak tüm
kişisel gücümüzün kaynağı olan yanımızdır.
Onun sesini bastırmak adına duygularımızın,
bedenimizin mesajlarına kulaklarımızı tıkar,
yargılayıcı düşüncelere ve kısıtlayıcı inançlara teslim oluruz. Özsaygımızı yitirir, sürekli dış
kaynaklı, yanlış hedeflere koşarak ömür tüketiriz. Gerçek potansiyelini asla kullanamayan,
korku ve güvensizliklerin etkisinde, gölge bireyler haline geliriz.
Oysa özgün benliğimizi yeniden keşfetmenin öğrenilebilir araçları vardır ve atlar zaten
bizleri sürekli hisleri ve davranışları birbiriyle
tutarlı bir halde olmaya zorlarlar, hatta bu
konumda olmadığımız zaman ya bizimle
iletişimi tamamen reddeder ya da bizleri
tehlike olarak algılarlar. Bu nedenle atlarla
çalışmalarımızda, hem onların aynaladıklarını
görmeyi öğreniyor hem de somatik psikoloji,
NLP, gestalt ve koçluk teknikleri ile kısıtlayıcı
inanç ve düşünce kalıplarından özgürleşmeyi deneyimliyoruz.
Biraz da "Özgün Liderlik" modelinden
bahsedelim. Atlarla yapılan liderlik eğitimleri neden daha etkili oluyor?
Geleceğin liderlik modelidir özgün liderlik…
Artık günümüzde yaptırımlara ve zorlamalara dayanan liderlik modelleri geçerliliğini
yitirmiştir. Özgün lider, kendinden başkalarına da hizmet eden hedeflere koşan,
insanlara ilham vererek onların gönüllü
katılımını sağlayan ve bunu yapabilmek
için de öncelikle özfarkındalığını geliştirmiş olan liderdir. Y ve Z kuşaklarına liderlik
etmede de izlenebilecek tek yoldur.
Liderlik konusunda son yıllarda yapılan Primal Leadership (Daniel Goleman), Mindful
Leadership (Bill George) gibi tanımlar da,
hep bunu işaret etmektedir. Ancak bu tanımlar sadece bilgi olarak, kağıt üzerinde
kaldıkça soyut birer kavram olmaktan öteye
geçemezler. Bu tür bir liderliği içselleştirmeyi
öğrenmek ancak onu atlar yardımıyla deneyimlemekten geçer.
Atlar, yanyana geldiğiniz anda hanginizin
lider olduğunu belirleme içgüdüsüne sahiptirler. Üstelik tüm duygularımızı anında
algılayabildiklerinden ve beden dilimizi çok
iyi tercüme edebildiklerinden, onları kandırmak da mümkün olmaz. Dolayısıyla bir ata
liderliğinizi kabul ettirmek için, farkındalığı
yüksek, duygusal açıdan tutarlı, vizyonu kafasında net ve liderliğin gerektirdiği becerileri
içselleştirmiş birisi olmak gereklidir. Üstelik
atlardan anında ve tam olarak objektif geri
bildirim alma imkanı, bize nerede hata yaptığımızı hemen işaret ederek duygu durumumuzu kalibre etmemize olanak sağlar.
Atlarla en son çalışmalarınız neleri içeriyor? "Güç Şifreleri - Saldırgan olmayan
güç" programınızdan bahseder misiniz?
Çok önemli ve geçerli bir diğer modelimiz
de güç duygusunu geri kazanmak üzerine...
Atlar gibi doğadaki güçlü ancak barışçıl türlerin sürü dinamiklerinden çıkartılan bu modele biz "Gücün Zarafeti" diyoruz. Genellikle, gücün saldırgan ve yıkıcı olmayan türüne
nadiren rastladığımız için, kendi gücümüzü
elimize almaktan kaçınıyoruz.
Oysa kendi dominant, besleyici-destekleyici,
lider ve yırtıcı taraflarımızın tümünü kullanmayı öğrenmedikçe mağara döneminden
kalma güç oyunlarının kurbanı oluyoruz. Bu
güç oyunları ailemizde de, işyerimizde de oynanıyor ve hayatımızın liderliğini ele almanın
yolu bunlarla baş etmeyi becerebilmekten
geçiyor. Atlar ise gücün ancak bu saldırgan
olmayan türüne cevap verdiklerinden, geliştirmemiz gereken her bir yön için özel olarak
tasarlanmış uygulamalarla, gücün zarafetini
deneyimliyor ve kullanmayı öğreniyoruz.
Sevgi D. Saybaşılı hakkında…
Eğitmen, yazar ve yaşam koçudur. Ayrıca
At Destekli Yaşam Koçluğu ünvanına da
sahiptir. Kurucu ortağı olduğu Starseed
Training & Consultancy eğitim ve danışmanlık
şirketi bünyesinde, kişi ve kurumlara kişisel
gelişim temelli İletişim, Koçluk, Hikayecilik ve
At Destekli Kişisel Gelişim ve Liderlik eğitim ve
seminerleri veren Saybaşılı, Tamer Dövücü’den
aldığı NLP Practitioner ve Erickson Coaching
International’dan aldığı Yaşam Koçluğu ve
Takım Koçluğu eğitimlerinin yanı sıra kendi
hayatında da deneyimlediği atların iyileştirici
gücünden başka insanların da faydalanması
amacıyla yurtdışına gitmiş ve Kathy Pike’tan
“Equine Experiantial Learning & Coaching
Facilitator” eğitimi ile “The Dance of
Authenticity Through the Wisdom of the Horse”
eğitimlerini almış ve Sharon Bringleson ile atlar
ve enerji alanları üzerine “Medicine Wheel”
çalışmalarına katılmıştır.
Ardından, Tao of Equus ve Power of the Herd
kitapları yazarı ve atlarla yapılan eğitim
alanının öncülerinden Eponaquest kurucusu
Linda Kohanov'dan "Harnessing the Invisible:
A Transformational Approach to Leadership,
Innovation, and Authentic Community Building"
liderlik eğitimi ve "The Power Behind NonViolence: Horse Sense for Challenging Times"
atlarla gücün temsili eğitimleri almıştır.
Ayrıntılı bilgi için:
[email protected]
0532 645 75 75
www.atlarlakocluk.com
Diğer eğitimler & referanslar için:
www.starseed.com.tr
Eğitim duyuruları için:
www.facebook.com/AtlarlaKoclukLiderlik

Benzer belgeler