Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Yorumlar

Transkript

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1193-10865
WETEX 2015 FUARI HK.
Bursa, 31/12/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 561
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 29. 12.2014
tarih ve 739-23241 sayılı bir yazıda,21-23 Nisan 2015 tarihleri arasında Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenecek olan "WETEX 2015” Fuarı Türkiye milli
katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun
olması durumunda ikinci kez Birliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Söz konusu fuar, Klima, Kazanlar, Kablolar, Hidrolik, Ölçüm Sistemleri, Pompalar, Geri
Dönüşüm, Sağlık Malzemeleri, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Atık Yönetimi, Atık Kullanımı,
Su Yönetimi, Su Teknolojileri, Rüzgar enerjisi konularında 1998 yılından bu yana
düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.
Dubai Elektrik ve Su İdaresi (DEWA) tarafından organize edilen WETEX Fuarı alanında
Dubai Hükümetine ait olan tek etkinliktir. Dubai Hükümeti bu sayede ulusal ve çok uluslu
özel sektör ve devlet kurumlarıyla iş ilişkileri kurmayı ve sürdürmeyi hedeflemekte olduğu,
Su, Enerji Teknolojileri ve Çevre konularında düzenlenecek WETEX 2015 Fuarına
Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalarımız için;
Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer
hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin
(İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 840 $/m2 olacağı
öngörülmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
ilişkin Tebliğ’i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $’ı
geçmeyecektir.
Bu
çerçevede,
söz
konusu
Fuara
katılmak
isteyen
üyelerimizin,
www.tinyurl.com/wetex2015 linkinde yer alan Başvuru Formu’nu 12 Ocak 2014 Pazartesi
gününe kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için
100 $ (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 $ = 2.000
$) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunu Birliğin Kurumsal
İletişim
ve Organizasyon Şubesine
(Fax:
0212 454 00 93;
E-posta:
[email protected]) iletilmesi gerektiği; bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur

Benzer belgeler

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri çok uluslu özel sektör ve devlet kurumlarıyla iş ilişkileri kurmayı ve sürdürmeyi hedeflediği; Su, Enerji Teknolojileri ve Çevre konularında düzenlenecek olan WETEX 2014 Fuarına İMMİB organizasyonu...

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Su, Enerji Teknolojileri ve Çevre konularında düzenlenecek WETEX 2015 Fuarına Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için; Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderler...

Detaylı

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen ilgilenen firmalarımızın, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Vakıfbank - Güneşli Şubesi (Şube Kodu:383) ...

Detaylı