Sumo Robotları

Yorumlar

Transkript

Sumo Robotları
SUMO ROBOT PROJESİ KAROT ADLI ROBOTUMUZ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2 Adet Cam Motoru
2 Adet
Sürücüsü
Lmd18245 Nationa l Instrume ntin Motor
4 Adet Omron Renk Se nsörü
PIC 16F84 Mikro Denetleyicisi
Yazılımında PIC Basic Programı
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sumo robotları 154cm çaplı kena rla rı 5 cm genişliğinde beyaz çizgiyle çevrili siyah zemin
üzerinde yarışırlar. Robotta bulunan renk algılıyıcı, beyaz çizgiyi gördüğünde bir çıkış sinyali
üretir. Bu sinyaller mikrode netleyicidede ğerlendirilere k robot ha reketine kara r verir. Sumo
robot güre þinde ama ç, re kibini bulup pistin dışına atmaya ça lışma ktır. Robotla rın a ğırlığı
3 kg'ı ge çemez ve 20X20 cm büyüklüğünde olmalıdır. Robotların boy sınırlaması yoktur. Bu
robot, kulübümüzce üretilen ilk robottur.

Benzer belgeler

asyu-ınısta 2004 bildiri taslağı

asyu-ınısta 2004 bildiri taslağı Sumo robotu; Japonların en popüler sporlarından biri olan sumo’nun robotik ’e uyarlanmış halidir. Sumo Güreşinde iki insanın birbirini sumo ringinin dışına atmaya çalışması yerine, sumo robot yarış...

Detaylı