Eğitim seviyesi ve türü

Yorumlar

Transkript

Eğitim seviyesi ve türü
Address: Abdullah Cevdet Sok. No. 8,
06680 Çankaya, Ankara
Phone: (312) 438.03.92 - 440.21.69
440.17.96 – 441.59.92
Fax: (312) 440 33 27 (Consular Section)
Telefonla bilgi alma saatleri 12.30-13.30
EMBAJADA DE ESPAÑA
İSPANYA BUYÜKELÇİLİĞİ
[email protected]
Adı – Soyadı:
Name-Surname:
Nombre y apellidos:
Türkiye’de öğrenim gördüğü Üniversite, Fakülte ve
Bölüm:
University, Faculty and Department in Turkey:
Nombre del centro educativo en Turquía:
Eğitim seviyesi ve türü:
Study type and level:
Tipo de estudios y nivel:
İspanya’da öğrenim göreceği Üniversite, Fakülte
ve Bölüm:
Name of University, Faculty and Department in Spain:
Nombre del centro educativo en España:
Öğrenim göreceği eğitim merkezinin irtibat bilgileri
o adres
o telefon ve faks
o email
Contact info of the educational centre in Spain:
Address/telephone and fax/ email:
Información de contacto del centro educativo en España:
Dirección/teléfono y fax/ email:
İspanya’da alacağı eğitim türü ve seviyesi:
Type and level of the studies to be followed in Spain:
Tipo y nivel de estudios a realizar en España:
Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri:
Dates of start and end of studies:
Fechas de comienzo y fin de los estudios:
İspanya’daki ikamet adresi:
Address in Spain:
Dirección en España:
Masrafları karşılayacak kişinin:
In the case of some person sponsoring the student:
En caso de que otra persona se haga cargo de los gastos del
estudiante:
o adı ve soyadı:
Full name:
Nombre completo:
o Öğrenciye yakınlığı:
Relationship with the student:
Relación con el estudiante:
o Çalışmakta olduğu kurum / kuruluş ve görevi
veya sahibi olduğu şirket adı:
Occupation:
Ocupación:
2393/2004 sayılı Kraliyet Kararnamesinin Bölüm II, madde 55, d bendiyle onaylanan Yabancılar
Yönetmeliği uyarınca, mesleki staj yapabilmek için belirli süreli çalışma ve oturma izni alınması
gerekmektedir.
Gelir kaynakları (belgelerle ispatlanmalıdır):
Economic means (with copies of the supporting documents)
Medios económicos (con copias de los documentos correspondientes)
Kendisi
Baba Adı – Soyadı: Anne Adı – Soyadı:
Him/herself
El estudiante
Name-Surname of the
father:
Nombre completo del
padre:
Name-Surname of the
mother:
Nombre complete de la
madre:
Akrabalık derecesi
(Anne, baba, kardeş, vs)
Relationship with applicant
Relación con el solicitante
Aylık Maaş:
Monthly salary
Salario mensual
SSK / Bağ-kur / Emekli Sandığı
numarası
Social security number:
Número de la seguridad social:
Kira Gelirleri:
Income from rents:
Ingresos por alquiler:
Diğer Gelirler (açıklayınız):
Other means (specify):
Otros (especificar):
Aylık Toplam Gelir:
Total Monthly Income:
Ingresos mensuales totales:
Banka Hesaplarında bulanan varlık
miktarı:
(Hesap numarası belirtmeye gerek yok)
Bank accounts (only balance, account number
is not necessary):
Cuentas bancarias (sólo el balance, el número
de cuenta no es necesario)
Gelir kaynaklarını belirtmemek veya bu formda yer alan bilgilerin yanlış olması, burslu
ERASMUS programı öğrencileri için de geçerli olmak üzere, öğrenim vizesi talebinin
reddedilme sebebidir.
Bu formda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
The lack of details or accuracy in the information about economic means stated above
(including Erasmus program students) can result in the refusal of the visa.
Ad - Soyad / Full name / Nombre y apellidos:
Tarih / date / fecha:
İmza / signature / firma:
2393/2004 sayılı Kraliyet Kararnamesinin Bölüm II, madde 55, d bendiyle onaylanan Yabancılar
Yönetmeliği uyarınca, mesleki staj yapabilmek için belirli süreli çalışma ve oturma izni alınması
gerekmektedir.