Arş.Gör. HAKAN İSLAMOĞLU - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Arş.Gör. HAKAN İSLAMOĞLU - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Arş.Gör. HAKAN İSLAMOĞLU
ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
1986
Rize
T: 46453284542365
F:
[email protected]
[email protected]
RTEÜ Eğitim Fakültesi
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2014Yüksek Lisans, The University of Georgia, College of Education, Learning, Design, and Technology, A.B.D., 2011-2013
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Bİlgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim, 2004-2008
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
İngilizce, Çok İyi
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
eğitim
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
İslamoğlu H., Ay O. , İlic U., Mercimek B., Dönmez P., Kuzu A., et al.,"Infographics: A new competency area for
teacher candidates", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.10, no.1, pp.32-39, 2015
İslamoğlu H., Ursavaş Ö., Reisoğlu İ., "FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi", Eğitim
Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.5, pp.161-183, 2015
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Reisoğlu İ. , İslamoğlu H. , Çebi A., Çolak C., Bahçekapılı T., "The Relationship of Presence, Self-regulation, and
Achievement in Educational Social Networks", Society for Information Technology & Teacher Education 2016
International Conference, Savannah, GA, A.B.D., 21-25 Mart 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
İslamoğlu H., "Who Are the Real Immigrants? Technology Utilization Habits of the Members of Digital Era", 6th World
Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, pp.0-0
Ursavaş Ö., Bahçekapili T., Camadan F., İslamoğlu H., "Teachers’ behavioural intention to use ICT: A structural
equation model approach", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015,
Las Vegas, NV, A.B.D., 2-6 Mart 2015, vol.2015, no.1, pp.2875-2880
Ursavaş Ö., Bahçekapili T., Camadan F., İslamoğlu H., "Teachers’ behavioural intention to use ICT: A structural
equation model approach", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015,
Las Vegas, NV, A.B.D., 2-6 Mart 2015, vol.2015, no.1, pp.2875-2880
İslamoğlu H., Barut E., Kuzu E.B., "Öğretmen adaylarının yeni medya okuryazarlık becerilerini etkileyen güdüleyici ve
engelleyici etmenlerin belirlenmesi", 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, AFYON,
TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.58-58
İslamoğlu H., Çelebi S., "A proposal for Turkish Language Association’s online dictionaries in terms of multimedia
design principles", The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015),
ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, pp.519-521
İslamoğlu H., Başeğmez Özcan S., Ursavaş Ö., "Fatih Projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi", 8.
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.12-12
Ursavaş Ö., Mc Ilroy D. , Şahin S., İslamoğlu H., Palanci M., "Eğitim Teknolojisi Alanında Yürütülen Açımlayıcı Faktör
Analizi Çalışmalarında Yapılan Yaygın Raporlama Hataları", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.227-227
İslamoğlu H., Branch R.M., "Promoting Interest, Engagement, and Deep Learning Approach in Online Higher
Education Settings", the 2013 International Convention of the Association for Educational Communications and
Technology (AECT), Anaheim, CA, A.B.D., 30 Ekim - 2 Kasım 2013, vol.2, pp.444-451
DESTEKLENEN PROJELER
"Öğretmen Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Kullanımının Buradalık, Meşguliyet, Etkileşim
Bağlamında İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.105.03.01, Araştırmacı, Devam Ediyor

Benzer belgeler