Madencilik Türkiye Dergisi`nin 24. sayısındaki editör

Yorumlar

Transkript

Madencilik Türkiye Dergisi`nin 24. sayısındaki editör
Editörden
www.madencilik-turkiye.com
Yabancı Sermayeli Şirketler
Onur Aydın | [email protected]
Geçtiğimiz sayılarda yerli sermayenin madencilik sektöründe yatırımlarını giderek arttırdığını, hatta yurt dışında bile faaliyet gösterecek kadar geliştiğini sizlerle paylaşmıştım.
İlgili yazılarda ülkemizde yabancı şirketlerin varlığına da atıfta bulunmuş ancak bu firmalardan hiç bahsetmemiştim. Bu sayımızda ülke madenciliğine önemli katkıları olduğuna
inandığım yabancı sermayeli şirketlere özetle göz atacağız.
Ülkemizde yabancı sermayeli şirketlerin madencilik faaliyetleri Osmanlı Dönemi’nden bu
yana sürmektedir. Ancak Osmanlı Dönemi’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde
madencilik yapan bu şirketlerin neredeyse hiç biri artık faal değil. Dolayısıyla daha yakın
geçmişe yani 80’li yıllardan bu yana sürdürülen faaliyetlere ve şu anki ülke madenciliğine
direkt etkisi olan şirketlerden kısaca söz etmek istiyorum.
80’li yıllarda ülkemizde aramalara başlayan iki önemli şirket olan Cominco ve Eldorado
Gold şirketlerinin o dönemdeki maden arama çalışmaları, bugün işletmeye dönüştürülmüş olan bazı madenlerin, özellikle de altın madenlerinin temelini oluşturmuştur. Bu
şirketlerin maden aramacılığına getirdiği standartlar ülke madenciliğinin gelişmesine
önemli katkı sağlamıştır.
90’lı yıllarda ise Inco ve Eurogold şirketleri yoğun arama çalışmalarına girişmişler, özellikle Eurogold’un Bergama Ovacık Altın Madeni’ni keşfi Türkiye Madenciliği açısından bir
dönüm noktası olmuştur. Bu şirketler şimdilerde bayrağı yerli ve yabancı diğer maden
şirketlerimize devretmişlerdir. Bahsettiğim bu dört şirketin keşfettikleri sahaların bir kısmı
günümüzde işletilmeye devam edilirken bir kısmında da işletme hazırlıkları sürdürülmektedir.
2000’li yıllara gelindiğinde ülkemizde aktif olarak arama yapan belli başlı bazı yabancı
şirketler ise şu şekilde sıralanabilir: Alamos Gold, Aldridge Minerals, Amr Minerals, Ariana Resources, Centerra Gold, Chesser Resources, Eurasian Minerals, Kefi Minerals, Mediterranean Resources, Red Crescent Resources, Stratex International, Teck Resources. Bu
şirketlerden bir bölümünün, yıllar boyu sürdürdükleri arama çalışmalarının meyvelerini,
önümüzdeki bir iki yıl içinde alacağı ve üretime geçeceği bilinmektedir.
Ülkemizde hali hazırda üretim yapan birkaç yabancı şirket de bulunmaktadır. Inmet Mining - Rize, Çayeli’nde bakır, Eldorado Gold - Uşak, Kışladağ’da altın, Eldorado Gold - İzmir,
Efemçukuru’nda altın, Alacer Gold - Erzincan, İliç’te altın (Çalık grubu ile ortak) madenlerinde aktif olarak üretim yapmaktadır. Sayılan bu madenler, ülkemizin önde gelen maden
işletmeleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizde yabancı sermayeli şirketler daha çok değerli ve metalik madenler alanında faaliyet gösterseler de gerek endüstriyel hammaddeler gerekse mermer alanında da yabancı
şirketlerin yer aldığını görmekteyiz. Bunlara Omya Madencilik, Sibelco (Çine Akmaden),
Likya Minelco (% 50’si Minelco AB) örnek olarak verilebilir.
Yabancı şirketlerin sektörümüze faydaları kesinlikle göz ardı edilemez. Bu şirketlerin
uyguladıkları yeni arama ve üretim teknikleri, kullandıkları son teknolojiler, madencilik
sektörümüzün gelişmesine önemli oranda katkı sağlamıştır, sağlamaya da devam etmektedir. Özellikle maden aramacılığına ayrılması gereken bütçenin ne kadar önemli olduğunu, sektöre yine bu şirketler benimsetmiştir. Altın madenciliği alanında bugün ülkemizde
yaşanan pozitif gelişmeler, ağırlıklı olarak yabancı sermayeli şirketlerin eseri olarak değerlendirilebilir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının ve madencilik faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde sürdürülmesinin önemini de her fırsatta uygulamalarıyla sektöre gösteren yabancı
şirketlerin, bu alanlarda da sektöre bir farkındalık kazandırdığı inancındayım.
Mevcut ya da sektöre yeni giren yerli maden şirketlerinin, madenciliği bir kültür olarak
benimsemiş yabancı sermayeli şirketleri kendilerine örnek alması, sektörümüzün daha
da gelişmesini sağlayacaktır.
4
15 Temmuz 2012
Derginin Adı
Madencilik Türkiye
İmtiyaz Sahibi
MAYEB Madencilik ve Yer Bilimleri
Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Genel Koordinatör - Editör
Onur Aydın
[email protected]
Yazı İşleri Müdürü-Dış İlişkiler
O. Çağım Tuğ
[email protected]
İdari İşler
Volkan Okyay
[email protected]
Grafik Tasarım - Uygulama
M. Anıl Tuğ
[email protected]
Merve Mallı
[email protected]
İnternet Teknolojileri
Bilgin B. Yılmaz
[email protected]
Abonelik İletişim
[email protected]
Reklam İletişim
[email protected]
Ruhsat Bülteni İletişim
[email protected]
Hukuk Danışmanı
Av. Evrim İnal
[email protected]
Akademik Editörler
Baş Editör
Prof. Dr. C. Okay Aksoy
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Editörler
Prof. Dr. Erol Kaya
(DEU, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Ali Sarıışık
(AKÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Hakan Başarır
(İNÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. M. Emin Candansayar
(AÜ, Jeofizik Müh. Böl.)
Doç. Dr. Talip Güngör
(DEU, Jeoloji Müh. Böl.)
Yard. Doç. Dr. Melih Geniş
(ZKÜ, Maden Müh. Böl.)
Yard. Doç. Dr. Melih Iphar
(ESOGÜ, Maden Müh. Böl.)
Yard. Doç. Dr. Niyazi Bilim
(SÜ, Maden Müh. Böl.)
Yard. Doç. Dr. Nuray Demirel
(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Dr. Mete Kun
(DEU, Maden Müh. Böl.)
Yayın İdare Merkezi
1042. Cd. (Eski 4. Cd.) 1335. Sk. (Eski 19. Sk.)
Vadi Köşk Apt. No: 6/8 A. Öveçler ANK.
Tel : +90 (312) 482 18 60
Fax : +90 (312) 482 18 61
[email protected]
Baskı
Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Macun Mah. Anadolu Bulv.
No: 5/15 Yenimahalle - ANKARA
Tel: +90 (312) 379 16 17
Yerel Süreli Yayın
Tiraj 3250 / ISSN 1309-1670
Ulusal Hakemli Dergidir

Benzer belgeler

Kara Bulutları Dağıtmak Elimizde!

Kara Bulutları Dağıtmak Elimizde! (DEÜ, Maden Müh. Böl.) Prof. Dr. Erol Kaya (DEÜ, Maden Müh. Böl.) Prof. Dr. Talip Güngör (DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.) Doç. Dr. Ali Sarıışık (AKÜ, Maden Müh. Böl.) Doç. Dr. M. Emin Candansayar (AÜ, Jeof...

Detaylı

Madencilik Türkiye Dergisi`nin 44. sayısındaki editör

Madencilik Türkiye Dergisi`nin 44. sayısındaki editör (DEÜ, Maden Müh. Böl.) Prof. Dr. Erol Kaya (DEÜ, Maden Müh. Böl.) Prof. Dr. Talip Güngör (DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.) Doç. Dr. Ali Sarıışık (AKÜ, Maden Müh. Böl.) Doç. Dr. M. Emin Candansayar (AÜ, Jeof...

Detaylı

Sayı 49 - Onur AYDIN

Sayı 49 - Onur AYDIN (DEÜ, Maden Müh. Böl.) Prof. Dr. Erol Kaya (DEÜ, Maden Müh. Böl.) Prof. Dr. Talip Güngör (DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.) Doç. Dr. Ali Sarıışık (AKÜ, Maden Müh. Böl.) Doç. Dr. M. Emin Candansayar (AÜ, Jeof...

Detaylı