Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin

Yorumlar

Transkript

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin
1918/116
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
Telefon ve Fax No
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: (0212) 318 18 18 / (0212) 318 18 88
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 19 45-57 / (0212) 216 64 22
: 24.03.2016
: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgi
Dokümanı güncelleme hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
İstinye/İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
Bankamız tarafından 4 Mart 2016 tarihinde yapılan “Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin
Bilgilendirme Dokümanı hk.” konulu bildirimin eki olan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’na
ilaveten,
Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ile oluşturulması
Genel Kurul onayına sunulacak yeni Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday olan Inigo Echebarria Garate’nin
CV’leri ektedir.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is
stated below.
In addition to the Information Document for the Ordinary General Shareholders’ Meeting attached to our
Bank’s public disclosure dated March 4, 2016, the CVs of Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, appointed to
the Board of Directors membership vacated as a result of resignation, and Inigo Echebarria Garate,
whose election will be submitted to the approval of the general assembly to be held on March 31, 2016,
are attached herewith.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri
tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
24.03.2016 Saat
Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
24.03.2016 Saat
Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza
Universidad Deusto İşletme Bölümü mezunu olan Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza bankacılık
kariyerine 1993 yılında Banco Exterior de Espana, Argentaria Group’un Londra Şubesinde
Risk Birimi ve Ticari Bankacılık’ta başladı. Sáenz tüm kariyeri boyunca BBVA’nın çeşitli
şirketlerinde sırasıyla; Araştırma Analistliği, Kurumsal Stratejistlik, Genel Müdürlük Ofisi
Başkanlığı, İş Geliştirme (İspanya Ticari ve Kurumsal Bankacılık), Strateji Başkanlığı
(Kurumsal Bankacılık ve Varlık Yönetimi), Strateji Ve Planlama Başkanlığı (İspanya ve
Portekiz) görevlerini üstlendi ve 2013-2015 yılları arasında ise Kuzey İspanya Bölge
Müdürlüğü yaptı. 2015 yılı itibarıyla İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş
Gözlemleme Başkanlığı ve BBVA Compass Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmekte
olup, 24 Mart 2016 itibarıyla Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Sáenz’in bankacılık ve işletmecilik dallarındaki tecrübesi 23 yıldır.
Iñigo Echebarria Garate
Basque Country Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü ve Universidad Deusto İşletme
Yüksek Lisans Programı mezunu olan Iñigo Echebarria Garate, bankacılık kariyerine 1983
yılında Banco de Vizcaya’nın şube ağında başladı. 1984-1989 yılları arasında Yerel İş
Yönetimi Denetmeni olarak çalışan Echebarria, 1989-1990 yıllarında ise Banco Bilbao
Vizcaya’da (BBV) Bireysel Bankacılık Pazarlama Birimi’nde çalıştı. 1990 yıllında BBV
Yönetim Kontrol Birimine yeniden katılan Echebarria, 1994 yılında Bankacılık Kontrol
Direktörü olarak atandı. 1995-2001 yılları arasında, BBV’nin Finans Departmanı, Bilgi
Yönetimi Sistemi Müdürü olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. (BBVA) Amerika Kurumsal Bankacılık Birimi’nde Analiz ve İş
Geliştirme’den sorumlu olarak çalıştı ve 2006 yılında Kurumsal Bankacılık ’ta İş Analizi
Direktörlüğü’ne atandı. 2007 yılında BBVA Güney Amerika Strateji ve Finans
Direktörlüğü’ne atandı. 2011 yılı Mart ayında BBVA Planlama, Raporlama ve Yönetim
Kontrol Direktörü oldu. Echebarria, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren BBVA Küresel
Muhasebe ve Bilgi Yönetimi İlişkileri Direktörü’dür. Echebarria’nin bankacılık ve
işletmecilik dallarında iş tecrübesi 33 yıldır.

Benzer belgeler