İstanbul BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yorumlar

Transkript

İstanbul BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Đstanbul
BĐNALARDA ENERJĐ
VERĐMLĐLĐĞĐ SEMPOZYUMU
COLLOQUE EFFICACITE ENERGETIQUE
DANS LES BÂTIMENTS
29 Nisan 2008
Yapı Fuarı paralelinde
Büyüyen bir pazar
Geçen senelerde hızlı bir büyüme performansı (2006’da +%19,4% ; 2007’nin ilk altı
ayında +%16,1) sergileyen inşaat sektöründe halen pek çok yapı projesi (alışveriş
merkezleri, konutlar, oteller, iş merkezleri) devam etmektedir ve mevcut binalardaki
enerji tasarrufu potansiyelinin ; iklime,
binaların yaşına ve
kullanım
alışkanlıklara göre ; %20 ile %60 arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Fransız şirketler için eşsiz bir fırsat
Sempozyumun size sağlayacakları :
- Sunum : ürün ve teknolojilerinizi 100 civarında davetliye sunum şeklinde
tanıtma fırsatı
- Birebir görüşmeler : ürün ve hizmetlerinizle ilgilenen Türk şirketler ile
görüşme fırsatı
- Türkiye’de yerleşik « Yapı- Đnşaat Klubü » üyesi Fransız şirketler ile
konferanslı akşam yemeği
BĐNALARDA ENERJĐ VERĐMLiLĐĞĐ
SEMPOZYUMUNA KATILIM
1.200 €
Ek bir hizmet için 300 €
KATILIMCILARA SAĞLANACAK HĐZMETLER :
• Sektördeki
profesyonellerden
oluşan
davetlilere 20 dakikalık bir sunum.
• Konferans salonundan ayrı bir bölümde
birebir görüşmelerinizin organizasyonu.
• Davet edilecek Türk şirketlerin ve kurumların
belirlenmesi ve sempozyum sonunda bilgisayar
ortamında gönderilecek bir davetli listesi.
• Davetlilerin tümüne verilmek üzere, katılımcı her
bir şirketin tanıtımını içeren bir dosyanın
oluşturulması.
• Davetiyelerin gönderilmesi : davetiyelerin
postalanması, telefon ile teyit.
• Lojistik hizmetler : tercüme, salonun
kiralanması, projeksiyon ve ses ekipmanı,
kahve molaları ve öğle yemeği.
• Sunumların CD-ROM formatında her bir
davetliye dağıtılması.
KATILIM
Şimdiden teyit ediniz :
Katılım teyidi : e-posta ile bize ulaşabilirsiniz, katılım
formu doldurulup mutlaka faks ile iletilmelidir.
Çek veya havale ile ön ödemenizini yapınız.
Đlgililer :
FRANSA BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ
Şehnaz ÖZDAMAR
Sektör Ataşesi
[email protected]
Tel : +90 212 243 10 11 / ext 946
Faks : +90 212 249 26 58
www.missioneco.org/turquie
Türkiye’de yerleşik Fransız şirketler
nasıl katılacak?
Bu şirketlerin sempozyuma
Fransa’daki ana merkezleri
aracılığıyla katılmalarını rica ederiz.
Ana merkeziniz, Ubifrance yetkililerine
katılımınızı teyit etmelidir.
Daha fazla bilgi veya sorularınız için
lütfen bizlerle irtibata geçiniz.
UBIFRANCE (Fransa)
Arnaud ZERKOVITZ
Proje Şefi
Tel : +33 (0) 1.40.73.34.59
[email protected]
Katia CHAMPROMIS
Asistan
Tel : +33 (0) 1.40.73.31.66
[email protected]
Faks : +33 (0) 1 40.73.30.27
Bölgesel yardımlar
Fransa’daki
bölgesel
yardımlar
koşullara göre, katılım ücretinin
%50’sine kadar karşılayabilmektedir.
Daha fazla bilgi için : DRCE
www.commerce-exterieur.gouv.fr/drce
Sanayi ve Ticaret Odaları www.cci.fr

Benzer belgeler

french pavılıon

french pavılıon yer alan, Telekomünikasyon ve Bilişim sektörünün çok değişik dallarında uzmanlaşmış 9 Fransız firması, ürün ve çözümlerini Türk pazarına sunmaktan mutluluk duydular. Bu firmalar fuara katılımın yan...

Detaylı