EK - 4A - Güzel Sanatlar Fakültesi

Yorumlar

Transkript

EK - 4A - Güzel Sanatlar Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Mail
: AYŞE NESRİN AKÖREN
: [email protected]
Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Grafik Tasarım
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Üniversite
Marmara Üniversitesi AEF.
İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Ens.
İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Ens.
Yıl
1986
1989
2011
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
İ.T.Ü. Dergi/b Makale, “Neo-Liberal Politikalar Sonucunda Gelişen Dış Mekan Grafiklerinin İstanbul’un
Kültürel Dokusu Üzerine Etkileri (1980-2010), İngilizce- Türkçe, 2011
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Adana Life Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi, “Mürekkebi Seksen Bin Tokmaktan Geçen Kelimelerin
Ressamı, ETHEM ÇALIŞKAN”, Makale ve Röportaj, Türkçe, Sayı 6, 2007
SAYED Sanat Yazarları ve Eleştirmenleri Dergisi, “Hollywood Sinemasının Oluşumu ve Set Arkası
Teknolojilerinin Gelişimine Etkili Katkısı”, Makale, Türkçe, Sayı 2, 2009
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Sanatta Yerellik ve Evrensellik Ulusal Sempozyumu, “Küreselleşme Sürecinde Yeni Nesil Uygulamaların
Türk Reklam Sektörüne Etkileri”, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Bildiri, Türkçe, 2012
İdari Görevler
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü Sorumlusu (2012)
Ödüller ve Katıldığı Faliyetler
2014
‘Büyük Buluşma’ Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Işık Üniversitesi, İstanbul
2010
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, “Sanatın Anadolu Aydınlanması
Erguvan Grubu”, Fotoğraf, Film ve Foto-Gravür çalışmalarıyla katılım,
Tophane-i Amire İstanbul
2009
Doğuş’ta Sanat, Karma Sergi, Fotoğraf çalışmasıyla katılım
12/ 2008
Genk, Belçika, Fotoğraf ve Videola Sergisi
2004
4. Ulusal Kırkpınar Afiş Yarışması, Edirne
Sergileme
1996
Belgesel Film (2 Bölüm)
Konu: “Kültürel Mirasımıza GAP Projesinin etkileri”
1995
Belgesel Film Montaj
“Safranbolu”. Kültür Bakanlığı, Prof. Dr. Metin Sözen Danışmanlığında
1992
Channel Four Televizyon Kanalı, ITV Motor Mouth Programı,
Londra-İngiltere.
Model Animasyonu Çalışmasının Gösterimi ve para ödülü
Başlık: “Nuah”
Süre : 1’20’’ (1dk. 20 sn.)
1992
Channel Four & MOMI Museum ortaklığında Film Festivali,
Londra-İngiltere
Katılım Proje Adı: “Pessimist”
Teknik: Cell Animasyon Proje
1986
Dia Bank, İstanbul, Fotoğraf Yarışması
3 Dia Pozitifle Arşive giriş
Verdiği Dersler
Storyboard Sanatı ve Teorisi, Animasyon Sanatının Temelleri, Karakter Animasyonu, Görsel Efekt
Animasyonu, Bilgisayar Animasyonu Sanatı, Çizgi Film Animasyonda Film Analizi, Sayısal Görüntü
İşleme, Çizgi Roman Sanatı, Bilgisayarda Tasarım, Çevre Grafiği Tasarımı, Grafik Üretim Teknikleri,
Televizyonda Program Yapımcılığı, Film Yapımı Yöntemleri (I ve II), Bitirme Projesi, Kamera
Kullanım Teknikleri, Tv’de Kayıt ve Montaj, Senaryo ve Yazım Teknikleri.