Öğrenci Kontratı ve Kurallar Formu

Yorumlar

Transkript

Öğrenci Kontratı ve Kurallar Formu
CIP ÖĞRENCİ KONTRATI
Özel Amerikan Robert Lisesi L__sınıfı öğrencisi ben _____________________________ CIP programı
çerçevesinde __________ ders yılında aşağıdaki projede çalışarak sorumluluk almayı üstleniyorum.
Projenin ismi: .................................................................................................................................
Projenin amacı: ...............................................................................................................................
Projenin zamanı:
 ders yılı içinde : ........................................................... günlerinde
 sonbahar ara tatili
 sömester tatili
 ilkbahar ara tatili
 yaz tatili döneminde
Bu doğrultuda bu yıl en az 25 saat çalışmaya veya 50 saati tamamlamaya, projenin bitimini takip eden iki
hafta içinde günlükleri ve tezi teslim etmeye söz veriyorum.
Öğrenci imza, cep no: _________________________________________________
e-posta:_______________________________________________________________
RC öğrencilerinin mezuniyet sorumluluğu olan CIP(THP) çalışmaları en az 50 saattir.
Ben ,______________________________________________________ yukarıda ismi belirtilen
öğrencinin velisi olarak, kızımın/oğlumun değinilen CIP(THP) toplum hizmeti çalışmasına katılmasında
herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. Bu projesini okul dışında kendi sorumluluğunu üstlenerek
gerçekleştirmesine izin veriyorum. Okul kurallarına ve resmi yönetmeliklere CIP çalışması süresince
uymak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu proje çalışmaları ile ilgili isim, yazı ve fotoğraflarının RC-web
sayfasında yayımlanmasına izin veriyorum.
Velinin Adı Soyadı, İmzası ve tarih : _________________________________________________________
Eposta: _________________________________ Telefon No: _________________________
Öğrencinin Sağlık Sigorta Poliçesi: _______________________________________________
Bu formun bir kopyası veli tarafından saklanacaktır.
ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Topluma Hizmet Projeleri için Kurallar
1) CIP de bir okul etkinliğidir, dolayısıyla tüm okul kuralları, resmi yönetmelikler ve ilgili diğer
mevzuat bu süre içinde geçerlidir.
2) Öğrencilerimiz bu projelerde okulu temsil ettiklerini unutmamalı ve onurlu ve saygılı
davranmalıdırlar.
3) Öğrenci kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışmana vermeli ve proje
çalışmalarında yapacakları değişiklikleri öncelikle danışmana bildirmelidir. Ayrıca topluma
hizmet çalışmalarını düzenli olarak kaydetmeli, danışman öğretmene çalışma bitiminde
imzalatmalıdır. Öğrencilerin davranış ve çalışmaları danışmanları tarafından değerlendirilecek,
kazandıkları saatler buna göre belirlenecektir.
4) Kurallara uymayan ve okulumuzun manevi şahsiyetini zedeleyen öğrencilerimizin velileri,
sorumlu yönetici veya öğretmenler tarafından hemen uyarılır. Velilerimiz böyle bir durum
karşısında, mali yükümlülük kendilerine ait olmak üzere hemen bulunulan yere ulaşıp sorun
yaratan öğrenciyi almayı ve varsa zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler.
5) Öğrencilerin lider, danışman ve/veya CIP ofisi tarafından duyurulan toplantılara katılmaları
zorunludur. Toplantılara katılamayacak öğrenciler geçerli mazeretlerini toplantı öncesinde lider,
danışman ve CIP ofisine bildirmelidirler.
6) Önceden belirlenen saatlere sadık kalınması ve bireysel davranılarak grubun programının
bozulmaması gereklidir.
7) Projeden ayrılmak için geçerli bir mazereti olan öğrenciler CIP ofisinden izin almalıdır. Projeye
katılan öğrenciler projenin başlangıcından sonuna kadar çalışmalarda yer almalıdır.
8) Veliler CIP giderleri, gidilecek yerler vb ayrıntıları içeren ve varsa o projeye özgü diğer kuralları
kapsayan veli bilgi/izin formunu ve bu belgeye ekli olan kontratı okuyup imzalamalıdırlar. Okula
yapılan ödemeler iade edilmez.
Yukarıdaki kuralları okuduk ve kabul ettik
Öğrencinin Adı Soyadı ve İmzası: ________________________________
Velisinin Adı Soyadı ve İmzası:
________________________________
Bu formun bir kopyası veli tarafından saklanacaktır.

Benzer belgeler