sembol ve formül bilgisi

Yorumlar

Transkript

sembol ve formül bilgisi
A B B Y Y.c
Y
F T ra n sf o
to
bu
y
rm
re
he
k
C
lic
he
k
lic
C
w.
om
w
w
w
w
PD
ABB
www.dersimizkimya.com
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
SEMBOL VE FORMÜL BİLGİSİ
Aşağıda formülleri verilen bileşikleri adlandırınız.
KClO3
..........................
NH4OH
..........................
Pb(NO3)2
..........................
P2O5
..........................
N2O3
..........................
CuCl2
..........................
Hg(NO3)2. 2H2O
....................................................
Mg3(PO4)2
..........................
OF2
..........................
SF6
..........................
SnBr4
..........................
(NH4)2Cr2O7 ..........................
S2Cl2
..........................
ClF3
..........................
IF3
..........................
Cu2O
..........................
AgNO3
..........................
FeS
..........................
Sb2O5
..........................
Ba(CH3COO)2 .......................... CaCrO4
..........................
Pb(NO3)4
..........................
S2Cl2
..........................
K2C2O4
..........................
Al(IO3)3
..........................
NaHSO4
..........................
AgHSO3
..........................
KCN
..........................
LiHCO3
..........................
Zn(ClO4)2
..........................
Co2(CO3)3
..........................
HgSO3
..........................
Fe(NO2)2
..........................
BiP
..........................
CrN2
..........................
Cl2O
..........................
BaH2
..........................
Cr2(SO 4)3
..........................
Mg3(PO4)2
..........................
Cu(OH)2
..........................
N2O5
..........................
www.dersimizkimya.com
1
w.
A B B Y Y.c
om
A B B Y Y.c
Y
F T ra n sf o
to
bu
y
rm
re
he
k
C
lic
he
k
lic
C
w.
om
Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
Sodyum oksit ...........................
Baryum sülfür.........................
Magnezyum nitrat......................
Kalsiyum karbonat..................
Gümüş asetat ...........................
Amonyum kromat .................
Kalay(IV) oksit...........................
Çinko fosfat ......................
Nikel(II) klorat ...........................
Alüminyum hidroksit ..............
Potasyum permanganat...............
Kurşun(II) asetat .................
Krom(III) iyodür..........................
Kükürt dioksit ........................
Diazot tetroksit..........................
Difosfor pentoksit ..................
Potasyum bisülfat.......................
Brom triflorür ........................
Bakır (II) sülfat penta hidrat
...........................................
Demir (III) sülfat hepta hidrat
..........................................
Kalay (II) nitrür ..........................
Berilyum hidrür ......................
Dihidrojen monosülfür .................
Amonyum nitrat .....................
w
w
w
w
PD
ABB
www.dersimizkimya.com
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
Aşağıdaki iyon çiftleri arasında oluşacak bileşiğin formülünü yazıp adlandırınız.
Adı
Formülü
Na+ ve S2O3-2
.....................
..................................
K+ ve HPO4-2
.....................
..................................
Al+3 ve NO3-
.....................
..................................
Ca+2 ve N-3
.....................
..................................
Bi+3 ve Cl-
.....................
..................................
Cr+3 ve S2O3-2
.....................
..................................
Mg+2 ve P-3
.....................
..................................
www.dersimizkimya.com
2
w.
A B B Y Y.c
om
A B B Y Y.c
Y
F T ra n sf o
to
bu
y
rm
re
he
k
C
lic
he
k
lic
C
w.
om
w
w
w
w
PD
ABB
www.dersimizkimya.com
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
Aşağıda verilen bileşik veya köklerde altı çizili elementin değerliğini bulunuz.
K2Cr2O7
SCl6
BaCrO4
P2O5
PbO2
KH
Al2(SO4)3
H2O2
MnO4-1
MnO4-2
K2S
AlPO4
Co(NO3)3
CaCO3
Na3AsO3
PO4-3
CO3-2
HSO4-1
NaClO4
H3BO3
V2O5
ClO2-1
C2O4-2
S2O3-2
www.dersimizkimya.com
3
w.
A B B Y Y.c
om

Benzer belgeler

chemıstry 112 test #2 - Enka Teknik Okulları

chemıstry 112 test #2 - Enka Teknik Okulları Aşağıdaki formüllerden hangisi moleküler bir bileşiğe aittir? ZnO Xe SO2 BeF2 Mg3N3

Detaylı

enka teknik kimya teknolojisi alanı

enka teknik kimya teknolojisi alanı 29. Al4C3 + H2O ---> CH4 + Al(OH)3 30. BaCl2 + Al2(SO4)3 ---> BaSO4 + AlCl3 31. V2O5 + HCl ---> VOCl3 + H2O 32. (NH4)2Cr2O7 ---> Cr2O3 + N2 + H2O 33. Ag2S + KCN ---> KAg(CN)2 + K2S 34. NaHCO3 ---> ...

Detaylı

enka teknik kimya teknolojisi alanı

enka teknik kimya teknolojisi alanı ÖĞRENCİNİN ADI – SOYADI: NUMARASI: SINIFI:

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince sunulmuş olan ürünlerin ...

Detaylı

Devamı

Devamı MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki “28.09” satırı kaldırılmış ve aynı listeye “25...

Detaylı

inorganik bileşiklerin adlandırılması soruları

inorganik bileşiklerin adlandırılması soruları II. ZnSO4 III. Zn(NO3)2 Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin formülü doğru yazılmıştır? A) Yalnız I

Detaylı

Nomenclature Worksheet

Nomenclature Worksheet ADLANDIRMA SORULARI Temel Kimya 1. Aşağıdaki bileşiklerin karşısına formüllerini yazınız. a. Lityum bromür

Detaylı

yükseltgenme basamakları

yükseltgenme basamakları Yükseltgenme basamaklarının belirlenmesindeki kurallar; 1.Elementel halde tüm elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Örneğin; Fe, Zn, C, H2, O2, F2, P4, S8... 2.Tek atomlu iyonların yükseltge...

Detaylı