Büyük - Türkiye Finans

Yorumlar

Transkript

Büyük - Türkiye Finans
İlerlemek
Büyük
Düşünmektir.
Türkiye Finans
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait
Faaliyet Raporu
İçindekiler
1
2
3
3
4
6
8
9
11
12
13
Kısaca Türkiye Finans
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Yasal Denetçiler ve Bankada Sahip Oldukları Paylar
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Genel Müdür’ün Mesajı
Müşteri Anayasası
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
2015 Yılı Birinci Çeyrek Dönem Değerlendirmeleri
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
2015 Yılı 1. Çeyrek Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Özel Durum Açıklamaları
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Raporun Ait Olduğu Dönem
Banka’nın Ticaret Unvanı
Genel Müdürlük Adresi
Genel Müdürlük Telefon
Genel Müdürlük Faks
Web
E-posta
SWIFT Kod
Ticaret Sicil No
01.01.2015 - 31.03.2015
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 Yakacık 34876 Kartal / İSTANBUL
0216 586 70 00 (pbx)
0216 586 63 26
www.turkiyefinans.com.tr
[email protected]
AFKBTRIS
401492 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Kısaca Türkiye Finans
The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Boydak Grubu
ve Ülker Grubu’nun ortak bir girişimi olan Türkiye Finans, köklü bilgi
birikimi ve deneyimini, ülkemiz katılım bankacılığının geleceğine
adını yazdırma kararlılığı ve vizyonuyla “gelişim refleksine” çevirme
başarısını göstermiş öncü bir kurumdur.
Türkiye Finans; 1991 yılında %100 yerli sermayeli ilk özel finans
kurumu olarak kurulan “Anadolu Finans” ile 1985-2001 yılları
arasında “Faisal Finans Kurumu” adıyla katılım bankacılığı hizmeti
sunan “Family Finans”ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle
kurulmuştur.
Boydak Grubu ve Ülker Grubu’na ait bu iki kurum, 2005 yılında
tek çatı altında birleşerek Türkiye için daha fazla değer yaratmak
ve rekabet üstünlüklerini pekiştirmek misyonuyla güç birliğine
gitmişlerdir.
Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesi Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 28 Aralık 2005
tarihli kararıyla resmen tescil edilmiş ve 30 Aralık 2005 tarihinde
Banka’nın unvanı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Birleşmeyi takiben yeni ve güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan
Banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni
bir soluk getirmiştir.
Türkiye Finans için en büyük değişim ve atılım dönemi, %60
hissesinin 31 Mart 2008 tarihinde The National Commercial Bank
(NCB) tarafından satın alınması ile başlamıştır. Ülkemizin önde
gelen sanayi gruplarından Boydak Grubu ve Ülker Grubu ile Orta
Doğu’nun en büyük sermayeli bankasının güçlerini birleştiren
ortaklık, katılım bankacılığı iş koluna sermaye yapısıyla ve
vizyonuyla öne çıkan bir oyuncu kazandırmıştır.
2015 yılında da büyüme ivmesini sürdüren, gücünü kanıtlamış bir
Türkiye Finans
Mükemmel müşteri deneyimini temel çıkış noktası olarak belirleyen
Türkiye Finans, 2013 yılında Müşteri Deneyimi ve Çoklu Kanal
Stratejisi Projesi ile iş yapış şekillerinde ve süreçlerinde değişiklik ve
iyileştirmeleri hayata geçirmek üzere yeni bir inisiyatifi başlatmıştır.
Banka bu yeni dönemde deneyimi, teknolojik yetkinliği ve
vizyonuyla tercihini daha güçlü bir büyümeden yana kullanmıştır.
Sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye
Finans, 2015 yılı ilk çeyrek dönemi itibarıyla 4.615 çalışanı, 282
şubesi ve etkin alternatif dağıtım kanallarından oluşan güçlü
hizmet platformuyla ticari/kurumsal bankacılık, girişimci bankacılık
ve bireysel bankacılık segmentlerinde geniş bir müşteri kitlesine
yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çözümler
sunmaktadır.
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
31/03/2015 Dönemine Ait Özet Finansal Göstergeler (Bin TL)
Aktif Hesaplar
NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR
MENKUL DEĞERLER
KREDİLER
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SABİT KIYMETLER ( NET )
DİĞER AKTİFLER
36.614.599
7.105.954
2.729.693
24.397.239
1.352.600
455.618
573.495
Pasif Hesaplar
TOPLANAN FONLAR
- ÖZEL CARİ HESAPLAR
- KATILMA HESAPLARI
ALINAN KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖDENMİŞ SERMAYE
DİĞER PASİFLER
36.614.599
19.933.475
4.159.270
15.774.205
10.373.273
3.197.113
2.600.000
3.110.738
GAYRİ NAKDİ KREDİLER
11.161.503
Gelir / Gider Hesapları
KÂR PAYI GELİRLERİ
KÂR PAYI GİDERLERİ
NET KÂR PAYI GELİRİ
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER
KÂR PAYI DIŞI GİDERLERİ
VERGİ ÖNCESİ KÂR
VERGİ KARŞILIĞI
NET DÖNEM KÂRI
2 - Türkiye Finans
TOPLAM ŞUBE SAYISI
TOPLAM PERSONEL SAYISI
SERMAYE YETERLİLİK ORANI
ÖZKAYNAK KARLILIĞI (YILLIK)
KREDİLER / AKTİF TOPLAMI
CARİ HESAPLAR / TOPLANAN FONLAR
TAKİPTEKİ KREDİLER ( BRÜT ) / TOPLAM KREDİLER
655.919
(335.886)
320.033
39.113
53.483
(331.721)
80.908
(16.805) 64.103
282
4.615
%12,60
%8,07
%70,33
%20,87
%2,93
Sermaye ve Ortaklık Yapısı*
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
NATIONAL COMMERCIAL BANK
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(HACI) MUSTAFA BOYDAK (1934)
BOYDAK HOLDİNG A.Ş.
BEKİR BOYDAK
MEMDUH BOYDAK
MUSTAFA BOYDAK (1963 - Sami oğlu)
YUSUF BOYDAK
ŞÜKRÜ BOYDAK
HACI BOYDAK
Toplam
Pay Tutarları (Bin TL)
1.742.676
274.838
60.994
58.090
49.275
49.275
49.275
46.381
41.080
39.521
2.600.000
Pay Oranları (%)
67,03
10,57
2,35
2,23
1,90
1,90
1,90
1,78
1,58
1,52
100,00
(*) Tabloda %1 ve üzeri pay sahiplerine yer verilmiştir, %1’in altında yer alan 130 adet diğer hissedarların toplam payı %7,25’tir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile
Yasal Denetçiler ve Bankada Sahip Oldukları Paylar
Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı ve Soyadı
Mustafa Boydak
Saeed Mohammed
A. Alghamdi
Tahsil Durumu
Lisans
Sorumluluk Alanları
Yönetim Kurulu Başkanı
Lisans
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Oğuz Kayhan
Y. Lisans
Halil Cem Karakaş
Alsharif Khalid AlGhalib
Doktora
Y. Lisans
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Lisans
Veysel Derya Gürerk
(Genel Müdür)
Y. Lisans
Denetim Komitesi Üyeleri
Oğuz Kayhan
Y. Lisans
Lama Ahmad M Ghazzaoui
Lisans
Genel Müdür Yardımcıları
Osman ÇELİK
İkram GÖKTAŞ
Zühal Ulutürk
Erol GÖRGÜN
Menduh KARA
Fahri ÖBEK
Semih ALŞAR
Abdüllatif ÖZKAYNAK
Ali GÜNEY
Dursun ARSLAN
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Ticari Bankacılık
Dağıtım ve Hizmet
İnsan Kaynakları
Krediler
Girişimci Bankacılık
Bilgi Sistemleri
Bireysel Bankacılık
Finans
Hazine
Operasyon ve Strateji
Sahip Oldukları Pay (%)
1,90
-
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Türkiye Finans, gerek yurt içinde, gerekse
yurt dışında hissedarlarımızın ve profesyonel
ekibimizin vizyonuyla, sağladığı başarılarla
adından söz ettirmeye devam etmektedir.
Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı
yapmayı sürdüreceğiz.
Düşük enerji fiyatları ve destekleyici politikaların dünya
büyümesini hızlandırması beklenmektedir.
2013 yılında olduğu gibi, 2014’ü ılımlı büyüme ile tamamlayan
dünya ekonomisinde 2015 yılında sınırlı ölçüde güçlenen bir
performans öngörülmektedir. Bu beklentinin arka planında 2014
yılının ikinci yarısında başta enerji fiyatları olmak üzere küresel
emtia fiyatlarında görülen sert düşüş ve gelişmiş ekonomilerdeki
destekleyici para politikası duruşu yer almaktadır. Öte yandan,
başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerdeki ivme
kaybı ve jeopolitik riskler ise dünya büyümesini sınırlayabilecek
riskler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bir süredir para
politikalarında ayrışma beklentileri ile finansal piyasalarda görülen
fiyatlama da dünya ekonomisinin önündeki bir diğer sorun olarak
görülmektedir.
4 - Türkiye Finans
Küresel ekonomide var olan kırılganlıklar ve belirsizlikler nedeniyle
gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici duruşlarını genel
itibarıyla korumaktadırlar. Öte yandan, genişlemeci politikalar
açısından daha sınırlı alana sahip gelişmekte olan ekonomiler
ise büyümeyi hızlandırabilmek için farklı politikalar geliştirmek
zorundadırlar. Bu noktada yapısal reformların önemi daha da çok
ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin dünyadan olumlu ayrışması için yapısal reformlar
büyük önem taşıyor.
Hükümetimizin 2014 yılının sonlarına doğru ve 2015’in
ilk çeyreğinde açıkladığı planlar Türkiye ekonomisinde
önümüzdeki dönemlerde büyük bir dönüşüm sağlayabilecek
niteliktedir. Söz konusu reform programlarının hayata geçmesi
ile Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesi yeniden ivme
kazanabilecekken küresel gelişmelerden de daha az etkilenmemiz
mümkün olabilecektir. Önümüzdeki günlerde bu alanda atılacak
adımlarla Türkiye ekonomisinin diğer birçok ekonomiden olumlu
yönde ayrışması mümkün olabilecektir.
Türkiye Finans, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında
hissedarlarımızın ve profesyonel ekibimizin vizyonuyla, sağladığı
başarılarla adından söz ettirmeye devam etmektedir. Türkiye
ekonomisinin geleceğine katkı yapmayı sürdüreceğiz.
Ancak 2015’in ilk çeyreği Türkiye ekonomisinin, küresel
ekonomideki gelişmelerden hem finansal piyasalar kanalıyla hem
de dış ticaret üzerinden önemli ölçüde etkilediği bir dönem olarak
geride kalmıştır. Gerek döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında
görülen dalgalanma gerekse jeopolitik gelişmeler dünya ile
ticaretimiz üzerinde sınırlayıcı etki yapmıştır. Belirsizliklerin
yüksek olduğu bu dönemde tüketim ve yatırım kararlarında
temkinli yaklaşımların hâkim olduğu görülmüştür.
Saygılarımla,
Bu dönüşüme ve Türkiye’nin geleceğine olan güvenimizle
büyümeye devam ediyoruz.
Gerek küresel ekonomideki gerekse yurt içindeki zorlu koşullara
rağmen Bankamız, geçmiş yıllarda olduğu gibi sektörün
üzerinde büyüme performansını kararlılıkla ve katılım bankacılığı
prensiplerine bağlılığını koruyarak sürdürmüştür. Hemen her gün
değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen Bankamız,
ürünlerini devamlı olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda çeşitlendirmektedir. Ancak ilkelerimizden taviz
vermeden müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın her zaman yanında
yer almayı da sürdürmekteyiz. Hizmetlerimizin sürdürülebilirliği
noktasında, güçlü finansal ve sermaye yapımız en önemli
avantajımızdır.
Mustafa Boydak
Yönetim Kurulu Başkanı
Kararlılığımızı koruyoruz.
Bankamız, bugüne kadarki kazanımlarını korumak kadar, kararlı
bir şekilde gelişimini sürdürmek konusunda da hissedarları ve
çalışanları ile fikir birliği içerisindedir. Bu doğrultuda ilkelerimizden
taviz vermeden hedeflerimize ilerlerken emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Genel Müdür’ün Mesajı
Katılım bankacılığı sektörü güçlü
potansiyeliyle daha geniş kitlelere ulaşma
başarısını devam ettirmektedir. Sektöre
getirdiğimiz yenilikçi soluk ve anlayışla ürün
ve hizmetlerimizi önümüzdeki dönemde de
sunmaya kararlıyız.
Türkiye Finans 2015 yılına hızlı bir giriş yapmıştır. Bankamız bir
taraftan şube ağını genişletmeye devam ederken, bir taraftan da
sukuk ihraçlarındaki öncü konumunu yeni işlemlerle pekiştirmiş,
uluslararası ödüllerine yenilerini ekleyerek sektörün büyümesi ve
gelişmesi adına üstlendiği önemli rolü bir kez daha tescil etmiştir.
2015 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, Bankamızın aktif büyüklüğü
2014 yılsonuna göre %9,3 artarak 37 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bankamızın en önemli fon kaynağı olan toplanan fonlar, 2014
yılsonuna göre %4,3 artarak 20 milyar TL seviyesine yükselmiş,
bilanço içindeki payı ise %54 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kiralama
işlemlerinden alacaklar dâhil kullandırılan fon toplamımız ise %6
artış kaydederek 25,7 milyar TL olmuştur. Geçmiş yıl kârlarının
bünyede tutulması politikamız sürdürülürken, özkaynaklarımız 3,2
milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bankamız vergi öncesi kârı 81 milyon TL, net dönem kârı ise 64,1
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
6 - Türkiye Finans
Sermaye yeterlilik standart rasyosu 2014 yılsonunda %12,47 iken
2015 Mart dönemi itibarıyla ise %12,60 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamız, ayrıca faaliyetlerinden elde ettiği fonlar ile sermayesini
güçlendirmesinin yanında hâkim ortağı The National Commercial
Bank’tan temin ettiği 10 yıl vadeli 100 milyon ABD doları tutarında
sermaye benzeri kredi ile de sermayesini güçlendirmeye devam
etmiştir. Türkiye Finans, böylece döviz kurlarındaki hareketliliğin
sermaye üzerindeki etkisini etkin bir şekilde yönetme konusunda
kararlılığını ortaya koymuştur.
2015 yılını ödüllerle karşılayan Türkiye Finans, World Finance
Awards’ta üçüncü kez ödül alarak “Türkiye’nin En İyi Katılım
Bankası” olmuştur. Bankamız ayrıca, World Finance dergisi
tarafından 2010 yılından bu yana global pazardaki en başarılı
100 firmayı belirlemek için hazırlanan listede yerini almıştır.
İslami finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic
Finance News Dergisi Ödülleri’nde (IFN) Türkiye Finans, 2013
yılındaki başarısını sürdürerek 2014 yılında da “Türkiye’nin En
İyi Katılım Bankası” seçilmiştir. Yine IFN tarafından “Türkiye’de
Gerçekleştirilen En İyi Faizsiz Bankacılık İşlemleri” kategorisinde
en başarılı katılım bankası seçilen Türkiye Finans, kazandığı iki
ödülle başarısını bir kere daha kanıtlamıştır.
Türkiye Finans, sukuk ihracında 2015 ilk çeyreğinde de hızını
kesmemiş ve 3 adet yurt içi, 1 adet yurt dışı olmak üzere toplam
4 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Yurt içi ihraçların
ikisi nitelikli yatırımcılara, biri ise halka arz yöntemiyle satışı
gerçekleştirilmiş olup toplam ihraç tutarı 390 milyon TL olmuştur.
Yurt dışı ihracımız ise Malezya’da 150 milyon MYR (Malezya
Ringgiti) olarak gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Finans, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen yönetim
sözleşmesine dayalı (vekâlet) kira sertifikası ihracı işlemine
yatırımcı olarak katılmıştır. 2014 yılında tamamladığımız iki ihraç
sonrasında, 2015 yılının ilk reel sektör kira sertifikası ihracı olan
100 milyon TL tutarındaki bu işlem, tahsisli satış yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira
sertifikası ihracını uygulayan ilk ve tek katılım bankası olarak bu
konumumuzu her geçen gün güçlendirmeye kararlıyız.
Bu dönemde imza attığımız bir diğer “ilk” Vakıf Emeklilik
ortaklığıyla sunulan “Kâr Paylaşımlı Katılım Sigortası - Finansman
Güvencesi” ürünümüzdür. Dünyada uygulanmakta olan çeşitli
Tekafül modellerinden ülkemiz şartlarına en uygun olanını
seçerek, hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre
bölündüğü toplumsal bir sigorta havuzu modeli oluşturmuş
bulunuyoruz. Bu ürünümüz ile bireysel kredi müşterilerimizin,
kendilerini ve sevdiklerini güvenceye almalarının yanı sıra, T.C.
Hazine Müsteşarlığı’nca tasdik edilen tarife teknik esasları
dahilinde, katılım sigortası faaliyetleri kârından ve fonun yatırım
gelirlerinden poliçe primleri oranında pay almalarına olanak
sağlayacağız.
Katılım bankacılığı sektörü güçlü potansiyeliyle daha geniş
kitlelere ulaşma başarısını devam ettirmektedir. Sektöre
getirdiğimiz yenilikçi soluk ve anlayışla ürün ve hizmetlerimizi
önümüzdeki dönemde de sunmaya kararlıyız. Bu konuma
gelmemizde ve her dönem daha ileri taşımamızda emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize
teşekkür ediyorum.
Derya Gürerk
Genel Müdür
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Müşteri Anayasası
Türkiye Finans olarak temel amacımız, varlık sebebimiz ve sevinç kaynağımız olan müşterilerimize ilkeli finansman ve yatırım
sağlayan öncü kaynak olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, tüm müşterilerimize, kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri, ihtiyaç ve
beklentilerine hızlı çözüm alabilecekleri, farklı kanallardan “Yorulmadan Bankacılık” deneyimi yaşayabilecekleri bir hizmet sunarız.
Yanınızdayız
Türkiye Finans olarak
kendimizi müşterilerimizin
“Yol Arkadaşı” olarak görür,
tüm müşterilerimiz ile karşılıklı
faydaya dayanan uzun süreli
ilişkiler kurarız.
Dinleriz
Müşterilerimizin sorunlarını
ve isteklerini bize her yerden
ve her zaman iletmesini
sağlayacak kanallar oluşturarak
müşterilerimize düzenli
olarak ulaşır, onları dinler ve
memnuniyetlerinin en üst
seviyede olması için çalışırız.
Çözeriz
Müşterilerimizden gelen şikayet
ve önerileri önemser; sorunların
hızlı çözümü için gayret ederiz.
Müşterilerimizden gelen
şikayetlere 24 saat içinde cevap
veririz.
Kolaylaştırırız
Bankacılık hizmetlerini
müşterilerimiz için
kolaylaştırmak amacıyla
altyapımızı, ürün ve
hizmetlerimizi sürekli yenileriz.
“Yorulmadan Bankacılık”
anlayışı ile müşterilerimizin,
şubelerimiz ve diğer tüm
kanallarımızdan hızlı ve hatasız
olarak hizmet almalarını
sağlarız.
Şeffafız
Adil fiyat politikamız ile
müşterilerimize alacağımız
tüm ücretleri açık bir şekilde
anlatır ve eksiksiz bilgi sağlarız.
Müşterilerimizin bilgisi dahilinde
olmayan hiçbir ücreti talep
etmeyiz.
Bilgilendiririz
Müşterilerimize finansal
durumları, işlemleri, hesapları
ve ödemeleri ile ilgili düzenli
olarak bilgilendirme yapar;
ürün ve hizmetlerimizle ilgili
ihtiyaç duydukları tüm bilgileri
zamanında ve anlaşılır şekilde
sunarız.
8 - Türkiye Finans
Bize güvenerek bankamızla çalışan, ürün ve hizmetlerimizi kullanan müşterilerimize duyduğumuz minnettarlığımızı güler yüzümüz
ve içten teşekkürlerimizle ifade ederiz.
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
Global makroekonomik görünüm
2015 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomideki ana tema, gelişmiş
ekonomilerin para politikalarında yaşanması muhtemel ayrışma
beklentilerinin tetiklediği güçlü Dolar eğilimi oldu. Dolar’ın küresel
bazda güçlenmesi dünya ekonomisini etkiler bir nitelik kazanırken
gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ve emtia
fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu.
ABD ekonomisinde makul büyüme sürerken Merkez
Bankası (Fed) düşük seviyedeki enflasyon nedeniyle faizleri
artırmaya henüz başlamadı. Ayrıca Fed’in faiz artırımının
zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken artırımların
agresif olmayabileceği mesajı verildi. Euro Bölgesi’nde açıklanan
birçok veri ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelerek Avrupa
Merkez Bankası’nın (ECB) niceliksel genişlemesinin ve Euro’daki
düşük seviyelerin olumlu etkilerinin görünmeye başlıyor
olabileceğine işaret ediyor. Çin başta olmak üzere gelişmekte
olan ekonomilerde ise büyümede zayıflayan bir görünüm söz
konusu. Çin’den ekonomiyi destekleyici para politikası tepkileri
gelirken diğer gelişmekte olan ekonomiler finansal piyasalardaki
oynaklıklar nedeniyle genişlemeci adımlar atmakta zorlanıyorlar.
Finansal piyasalarda ise Dolar dünya genelinde yükseliş eğilimini
devam etti. Dolar endeksi ilk çeyrekte %9 yükselirken gelişmekte
olan ekonomilerin para birimlerinde ortalama %5 değer kaybı
yaşandı. ECB’nin niceliksel genişlemesine yönelik beklentilerle
gelişmiş ekonomilerde tahvil getirileri geriledi. Hisse senetleri
piyasalarında ise ayrışma ön planda olsa da tahvil getirilerindeki
gerilemenin desteği ile dünya genelinde %2’yi bulan yükselişler
kaydedildi. Başta enerji fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında ise
dünya büyümesindeki kırılganlıklar ve Dolar’ın güçlü seyri ile sert
düşüşler görüldü.
Son günlerde ise ABD’den gelen zayıf veriler kademeli olması
beklenen faiz artırımlarının yılın sonlarına doğru kalabileceği
beklentileri güçlenirken jeopolitik risklerin hafiflediği görülüyor.
Bu da dünya genelinde risk algılamasını desteklerken Dolar’daki
yükselişin de ivme kaybetmesine yol açıyor. Enerji fiyatlarındaki
düşük seviyeler ve gelişmiş ekonomilerdeki destekleyici
politikalar küresel büyümeyi destekleyebilecekken gelişmekte
olan ekonomilerdeki sorunlar aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor.
Genişlemeci adımların etkili olmaya başlaması ve belirsizliklerin
azalması ile küresel büyümenin bu yılın ortalarından itibaren ivme
kazanması bekleniyor.
Yılın ilerleyen dönemlerinde gerek
makroekonomik görünümdeki iyileşme gerekse
geçen yılın zayıf baz etkisi ile bankacılık
sektöründe ve katılım bankacılığında büyüme
ve kârlılık performansının iyileşmesi beklenebilir.
Türkiye ekonomisinin görünümü
Türkiye ekonomisi 2014 son çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %2,6 oranında büyüdü. Son çeyrekte net dış talep
büyümeyi sınırlayıcı bir unsur olurken özel sektör iç talebindeki
kademeli toparlanma ve stoklardan gelen pozitif katkı dikkat
çekti. 2014’ün genelinde ise büyüme oranı 2013’teki %4,2’den
%2,9’a gerilemiş oldu. Dolar bazında milli gelirimiz TL’deki değer
kaybına rağmen 800,1 milyar Dolar’da tutunabilirken kişi başına
milli gelirimiz 2013 yılındaki 10 bin 821,7 Dolar’dan 10 bin 404,1
Dolar’a geriledi. 2015’in ilk çeyreğine ilişkin öncü veriler ise
büyümenin ivme kaybetmeye devam ettiğine işaret ediyorlar.
Tüketici güven endeksi 66,4 ile Mart 2009 sonrası en düşük
seviyeye geriledi. Sanayi üretimi Ocak – Şubat döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre %0,6 daraldı. İmalat sanayinde kapasite
kullanım oranı Mart itibarıyla Şubat 2013 en düşük seviye olan
%73,9’a gerilerken satın alma yöneticileri endeksi PMI 48 ile
Nisan 2009 sonrasındaki dip seviyesine indi. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı verilerine göre ihracatımız ilk çeyrekte paritedeki
düşüşün de etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre %7,05
azalırken zayıf iç talep ve düşük enerji maliyetlerinin katkısı ile
ithalat %8,89 geriledi.
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Makroekonomik Görünüm ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler
10 - Türkiye Finans
2014 yılı sonunda %8,2 olan yıllık TÜFE enflasyonu baz etkisinin
desteği ile Ocak’ta %7,2’ye gerilemişti. Ancak sonraki iki
ayda yüksek seyreden gıda fiyatları nedeniyle enflasyonda
iyileşme duraksadı ve Mart itibarıyla yıllık enflasyon %7,6 olarak
gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüksek baz etkisi ve iç talebin
ılımlı seyri sayesinde 2014 sonundaki %8,7’den Mart ayında %7,1’e
geriledi. Enflasyon görünümünde ve beklentilerde iyileşmenin hız
kesmesi ile TCMB Ocak ve Şubat’taki indirimin ardından Mart’ta
faizleri değiştirmeyerek temkinli duruşunu korudu. 2014 sonunda
%8,25 olan haftalık repo faizi Mart itibarıyla %7,50 seviyesinde.
Mart itibarıyla gecelik borçlanma faizi %7,25, borç verme faizi
ise %10,75 seviyesinde seyrediyor. 2014 yılını %7,97 seviyesinde
tamamlayan gösterge tahvilin bileşik getirisi ilk çeyrekte dalgalı
bir seyir izlerken Mart sonunda %8,73 olarak gerçekleşti. Dolar/
TL ilk çeyrekte 2014’ün son çeyreğine göre ortalama olarak %8,7
yükselirken Euro/TL’de %1,9 düşüş yaşandı. Sepet kur ise %2,8
yükselmiş oldu. Yeni yıla reel olarak değer kazanarak başlayan
TL’de sonraki aylarda gerileme görüldü. Böylece ilk çeyrekte 2014
sonuna kıyasla TL reel olarak %1,3 değer kaybetmiş oldu.
Türk bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı
2015’in ilk çeyreği Türk bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı
açısından, toparlanmanın başladığı bir çeyrek olarak görülebilir.
BDDK haftalık verilerine göre bankacılık sektörü kredilerinin
yıllık büyüme oranı 2014 sonundaki %18’den Mart sonunda %21,5
seviyesine yükseldi. Söz konusu toparlanmada döviz kurlarındaki
yükselişin desteği ile geçen yılın düşük bazının etkisi görülürken
kur etkisinden arındırılmış verilerde ilk çeyrekte %15-%20
arasında dalgalı bir seyir izleyen büyüme oranı kaydedildi. Bu
büyüme eğilimi sektörün geçen yıla göre daha güçlü, önceki
yılların ortalamasının ise hafif altında bir performans işaret etti.
Bankacılık sektöründe mevduatların yıllık büyüme oranı ise
2014 sonundaki %11,2’den %17,4’e çıktı. Sektörde tahsili gecikmiş
alacakların toplam kredilere oranı %2,9’dan %2,8’e inerken öz
kaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre %18,6 artışla 275 milyar
TL seviyesinde gerçekleşti. Katılım bankacılığı sektöründe ise
kredilerin yıllık büyüme hızı 2014 sonundaki %4,9’dan %10,6’ya
yükselirken mevduatların büyüme hızı %4,5’ten %11,8’e çıktı.
Katılım bankacılığında öz kaynaklar ise Mart sonunda geçen
yılın aynı dönemine göre %7 artışla 11,14 milyar TL olarak
gerçekleşti. Yılın ilerleyen dönemlerinde gerek makroekonomik
görünümdeki iyileşme gerekse geçen yılın zayıf baz etkisi ile
bankacılık sektöründe ve katılım bankacılığında büyüme ve
karlılık performansının iyileşmesi beklenebilir. Ayrıca bu dönemde
belirsizliklerin azalması ile piyasa getirilerinde sağlanabilecek
istikrar sektörün toparlanmasını destekleyebilecektir.
2015 yılı ilk çeyreğinde, katılım bankacılığı sektöründe
kredilerin yıllık büyüme hızı 2014 sonundaki %4,9’dan %10,6’ya
yükselirken mevduatların büyüme hızı %4,5’ten %11,8’e çıktı.
2015 Yılı Birinci Çeyrek Dönem Değerlendirmeleri
Türkiye Finans’ın strateji ve hedefleri ile sonuçlarının
değerlendirmesi
Türkiye Finans’ın aktif büyüklüğü 2015 ilk çeyrek itibarıyla 2014
yılsonuna göre %9 artışla 36,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Finansal
kiralama alacakları dâhil 25,7 milyar TL’ye ulaşan kullandırılan
fonlarda 2014 yılsonuna göre artış oranı %6 olarak kaydedilmiştir.
Toplanan fonlar, 2015 ilk çeyreğinde %4 oranında bir artışla 19,9
milyar TL’ye ulaşmıştır. Banka’nın vergi öncesi kârı 81 milyon TL,
net dönem kârı ise 64,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2014
yılsonunda %12,47 olan sermaye yeterlilik standart rasyosu, 2015
Mart dönemi itibarıyla %12,6 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ilk
çeyreğinde şube sayısı 282’ye, ATM sayısı ise 545’e ulaşmıştır.
Alınan ödüller
• World Finance 100 Ödülü, World Finance Dergisi, Ocak 2015
• “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası”, Islamic Finance News
Dergisi, Ocak 2015
• “Türkiye İşlemleri” kategorisinde 2014 yılının en başarılı bankası,
Islamic Finance News Ödülleri, Ocak 2015
• “En Çok Başvuru Alan Firma” ve “İnsana Saygı Ödülü”, Kariyer.
net İnsana Saygı Ödülleri, Şubat 2015
• “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası”, World Finance, Mart 2015
• 3 milyar Malezya Ringgiti tutarındaki sukuk ihraç programı ile
RAM Ratings tarafından düzenlenen “RAM Ligi Ödülleri” nde
“Market Pioneer Award” ödülü, Mart 2015
Tamamlanan projeler/ yeni ürün ve hizmetler ve işbirlikleri
• Vakıf Emeklilik ile bir ilke imza atılarak tekafül sistemine göre
Kar Paylaşımlı Katılım Sigortası Finansman Güvencesi ürünü
müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.
• Western Union işlemleri bankacılık sistemimize tam entegre
edilmiş; işlem sürelerinde %75 iyileşme sağlanmıştır.
• Şubelerimizde kurumsal TV’lerimiz yayına alınmıştır.
• Farklı sektör ve meslek gruplarındaki müşterilerimizin
ihtiyaçlarına göre esnek ödeme özellikleri Siftah kart
ürünümüze eklenmiştir.
• Bonus Acquiring ile taksit uygulama, puan kazandırma ve
özel kampanyalardan yararlanma fırsatı sunan özel POS
uygulamamız müşterilerimize sunulmuştur.
Türkiye Finans ile ilgili önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve
öngörüler
Türkiye Finans’ın uyguladığı beş yıllık strateji doğrultusunda, her
yıl bankacılık sektör ortalamasının %20 üzerinde bir büyüme ile
2017 sonunda yaklaşık 50 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşılması
hedeflenmektedir.
Tamamlanan başlıca kampanyalar
• Banka’da ilk defa ihtiyaç ve taşıt finansmanı kullanacak olan
herkese HOŞGELDİNİZ fırsatı ile tahsis ücreti alınmadan özel
oranlar sunulmuştur.
• Akıllı Hesap ürünü ile müşterilere hem yüksek kâr paylaşım
oranlarından hem de BES ödemelerinde avantajlardan
faydalanma fırsatları sunulmuştur.
• Akademik Destek Paketi’yle akademisyenlere özel avantajlar
sunulmuştur.
• Tüm sağlık çalışanlarına özel fiyat avantajı ile konut finansmanı,
taşıt finansmanı ve katılım hesaplarında ek paylaşım oranları
sunulmuştur.
• Hac ve Umre Seyahati Destek Paketi müşterilere sunulmuştur.
2015 yılı için stratejik öncelikler; toplanan fonlarda büyümenin
sağlanması, kullandırılan fonlarda pazar payı artışının sağlanması,
yeni ürünlerin çıkarılması ve satış yetkinliğinin artırılması, dağıtım
ağının güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması, müşteri deneyiminin
iyileştirilmesi ve BS altyapı dönüşümünün yapılmasıdır.
Yılın ikinci çeyreğinde Bahreyn şubesinin faaliyete geçmesini
planlanmaktadır. Bununla birlikte Banka’nın Körfez Bölgesi ile
olan ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi i hedeflenmektedir.
Türkiye Finans, kurumsal markasını güçlendirme adına
gerçekleştirdiği reklam ve iletişim faaliyetlerine aralıksız devam
edecektir.
01 Ocak-31 Mart 2015 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
Seçilmiş Aktif / Pasif Hesaplar (Bin TL)
Kullandırılan Fonlar(*)
Aktif Toplamı
Toplanan Fonlar
Özkaynaklar
Aktif Getirisi (ROAA %)
Özkaynak Getirisi (ROAE %)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)
31/12/2013
18.289.610
25.126.629
15.141.718
2.522.381
1,54
14,17
12,81
31/12/2014
24.291.963
33.494.790
19.112.760
3.153.847
1,14
11,78
12,47
31/03/2015
25.749.839
36.614.599
19.933.475
3.197.113
0,73
8,07
12,60
Net Kâr (Bin TL)
Net Dönem Kârı
31/03/2013
76.692
31/03/2014
87.683
31/03/2015
64.103
(*) Kullandırılan Fonlar rakamına Net Takipteki Kullandırılan Fonlar ve Finansal Kiralamalar dahil edilmiştir.
Aktif Kalitesi ve Kârlılık
Bankamızın aktif büyüklüğü 2015 Mart dönemi itibarıyla önceki
yılsonuna göre % 9,3 artarak 37 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankamız
vergi öncesi kârı, 81 milyon TL’ye, net dönem kârı ise 64,1 milyon
TL’ye ulaşmıştır.
Toplanan Fonlar ve Özkaynaklar
Bankamızın en önemli fon kaynağı olan toplanan fonlar, 2015
Mart dönemi itibarıyla önceki yılsonuna göre % 4,3 artarak 20
milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Toplanan fonların bilanço içindeki
payı %54 seviyesinde olup %62’si TL, %38’i döviz hesaplarından
oluşmaktadır. Bunun yanında geçmiş yıl kârları bünyede tutularak
özkaynaklar 3,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
12 - Türkiye Finans
Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu 2014 yıl sonunda %12,47 iken
2015 Mart dönemi itibarıyla ise %12,60 olarak gerçekleşmiştir.
2015 Yılı 1. Çeyrek Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Özel Durum Açıklamaları
22.01.2015
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Şirketimiz 24.Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2015 Cuma
günü saat 10.30’da, Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131
Yakacık/Kartal, İstanbul adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım
Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası 3. Kat toplantı salonunda
yapılmasına karar verilmiştir.
13.02.2015
2014 Yılı Finansalları
Konsolide olan ve Konsolide olmayan Bilanço, Gelir Tablosu,
Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Finansal Tablo
Dipnot Açıklamaları kamuya açıklandı.
17.02.2015
Sermaye Benzeri Kredi Kullanımı
Bankamız ana hissedarı, The National Commercial Bank’tan
250 milyon USD tutarında sermaye benzeri kredi kullanılması
konusunda gerekli tüm işlemleri yapmak ve bu süreçte karar
alınması gereken tüm konularda karar almak üzere Genel
Müdürlüğümüzün yetkilendirilmesine Bankamız Yönetim Kurulu
tarafından karar verilmiştir.
20.02.2015
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2014 yılı dönem karı
425.285.301 TL’den 91.057.078 TL tutarındaki vergi ve yasal
yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 334.228.223 TL net
dönem karından Yeni Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi
gereğince 15.672.516 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına,
kalan 318.555.707 TL’nin da olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılması için Genel Kurul’da önerilmesine karar verilmiştir.
06.03.2015
Faaliyet Raporu
01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ait faaliyet raporumuz kamuya
açıklandı.
06.03.2015
Sorumluluk Beyanı
Yönetim Kurulu karar tarihi 06.03.2015 karar sayısı 5827/1327 olan
2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk
Beyanı kamuya açıklandı.
27.03.2015
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin 27.03.2015 tarihi itibarı
ile yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli
kararlar aşağıdaki gibidir;
Yönetim Kurulunun 2014 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve
müzakere edildi, 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu
Raporu okundu ve müzakere edildi,
2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu ve müzakere
edildikten sonra katılanların oybirliği ile tasdik edildi,
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı
faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler,
2014 yılı karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi
görüşüldü. Bu konuda, 2014 yılı dönem karı 425.285.301,-TL’ndan
91.057.078,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler
düşüldükten sonra kalan 334.228.223,-TL net dönem karından
Türk Ticaret Kanunun 519/1. maddesi gereğince 15.672.516,-TL
tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 318.555.707,-TL’nın
da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların
oybirliğiyle karar verildi.
30.03.2015
Genel Kurul Kararları Tescili
2014 yılı Olağan Genel Kurulumuz 30.03.2015 tarihinde tescil
edilmiştir.
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.turkiyefinans.com.tr

Benzer belgeler

Büyük - Türkiye Finans

Büyük - Türkiye Finans Banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir. Türkiye Finans için en büyük değişim ve atılım dönemi, %60 hissesinin 31 Mart 2008 tarihinde The National C...

Detaylı