5-tık anketi - EuroFinance

Yorumlar

Transkript

5-tık anketi - EuroFinance
5-tık anketi
Türkiye’de Kurumsal Risk Yönetimi
Tarih:
8 Nisan 2015
Konu:
Türkiye’de Kurumsal Risk Yönetimi
Ankete katılanlar: Türkiye’deki 51 önde gelen finans ve hazine yetkilisi
AMAÇ
Bu anket, Türkiye’deki önde gelen kurumsal finans ve hazine yetkilisinin önemli kaygılarını
ölçmek ve finansal hedge etme faaliyetleri ve kuruluşları içindeki risk görünürlüğünü
iyileştirmek açısından önceliklerinin neler olduğunu anlamak amacıyla yapıldı.
Önemli bulgular
•Siyasi ve ekonomik risk Türkiye’de kurumsal risk endişelerini aşıyor, hemen
ardından ise döviz riski geliyor
•Ankete katılan Türk şirketlerinin yarıdan fazlası [%51] döviz hedge etme
politikalarını iyileştirmeyi planlıyor
•Türk şirketlerinin %46’sı şirketlerinin içindeki risk görünürlüğünü artırmayı planlıyor
YÖNTEM VE ÖRNEKLEM
EuroFinance’ın Türkiye’deki şirket veri tabanında bulunan finans ve hazine
profesyonellerinden bazılarına ankete katılmaları için e-posta yoluyla bir davet gönderildi.
Anket kısa çoktan seçmeli sorulardan oluşuyordu. Davetin 26 Mart 2015’te
gönderilmesinin ardından 31 Mart’a kadar süren ankete verilen cevaplar aynı tarihte analiz
edildi. Toplam 51 finans ve hazine profesyoneli anketi cevapladı. Bu kişilerden 40’ı (%80)
şirket yetkilileriydi (Hazine Yetkilileri, CFO’lar ve Finans Direktörleri) - bu raporda
şirketlerden gelen cevaplar hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor.
SORULAR
1. Lütfen aşağıdaki risk kategorilerini şirketiniz açısından yarattıkları endişe seviyelerine göre derecelendirin.
2. Şirketinizin mevcut döviz hedge etme politikasını nasıl buluyorsunuz?
3. Şirketinizin genel risk görünürlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
AYRINTILI BİLGİ:
Bu anket veya EuroFinance araştırma servisi
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime
geçin:
Rupert Keenlyside
Ürün Geliştirme Direktörü
+44 20 7576 8536
[email protected]
5-tık anketi
www.eurofinance.com
Sayfa 1
5-tık anketi
Türkiye’de Kurumsal Risk Yönetimi
SONUÇLAR VE ANALİZ
Soru 1:
Lütfen aşağıdaki risk kategorilerini şirketiniz açısından yarattıkları endişe seviyelerine göre derecelendirin.
(1= hiç endişeye neden olmuyor, 5 = yüksek endişe)
4,26
Siyasi/ekonomik
4,08
Döviz kuru
3,67
Faiz oranları
3,29
Emtia
3,32
Karşı taraf
2,82
Operasyonel
•Siyasi/ekonomik risk, Türkiye’deki kurumsal hazine ve finans profesyonelleri arasında en büyük endişe kaynağını oluşturuyor. Kurumlardan ankete katılanların yüzde 5,53’ü bu kategorideki endişelerini 4,26 ağırlıklı ortalama puanla en üst düzeye yerleştirdiler (beş üstünden beş) yüzde 26’sı ise siyasi/ekonomik riske beş üstünden dört puan verdi.
•Döviz riski de Türkiye’deki kurumlar arasında beş üstünden 4,08 ağırlıklı ortalama
endişe puanıyla önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor. Ankete katılanların toplam
yüzde 37’si döviz riskini en üst risk seviyesine yerleştirirken yüzde 42’si de beş
üstünden dört puan verdi.
Soru 2:
Şirketinizin mevcut döviz hedge etme politikasına kaç puan verirsiniz?
%18
Mükemmel
%36
Yeterli – ancak iyileştirilmesi planlanıyor
%21
Yeterli
%15
Zayıf – ancak iyileştirilmesi planlanıyor
Zayıf – ancak halen önceliklerimiz arasında değil
%10
• Türk şirketlerinin %51’i döviz hedge etme politikalarını iyileştirmek istiyor
• Türk şirketlerinin %18’i döviz hedge etme politikalarını mükemmel olarak değerlendiriyor
•Türk şirketlerinin %57’si döviz hedge etme politikalarını yeterli olarak değerlendiriyor
• Türk şirketlerinin %25’i döviz hedge etme politikalarını zayıf olarak değerlendiriyor
5-tık anketi
www.eurofinance.com
Sayfa 2
5-tık anketi
Türkiye’de Kurumsal Risk Yönetimi
Soru 3:
Şirketinizin genel risk görünürlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
%8
Mükemmel
%38
Yeterli – ancak iyileştirilmesi planlanıyor
%41
Yeterli
%8
Zayıf – ancak iyileştirilmesi planlanıyor
Zayıf – ancak halen önceliklerimiz arasında değil
%5
• Türk şirketlerinin %46’sı şirket içindeki risk görünürlüğünü iyileştirmek istiyor
•Türk şirketlerinin %8’i şirket içindeki risk görünürlüğünü mükemmel olarak değerlendiriyor
• Türk şirketlerinin %79’u şirket içindeki risk görünürlüğünü yeterli olarak değerlendiriyor/yeterli olarak değerlendirmekle birlikte iyileştirmeyi planlıyor
•Türk şirketlerinin %13’ü şirket içindeki risk görünürlüğünü zayıf olarak değerlendiriyor
Türkiye’de çalışan hazine ve finans
profesyonelleri için en önemli etkinlik.
Bu etkinlik Türkiye’nin kurumsal, ticari ve devlet kesimlerinden CFO’lar, finans direktörleri,
hazine yetkilileri, risk yöneticileri ve nakit yetkililerinin ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Türkiye’de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi
20-21 Nisan 2015 | İstanbul, Türkiye
Etkin risk yönetimine farklı yaklaşımlar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız konferansımıza
katılarak şu soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz:
• NASA uzay programlarını risk açısından nasıl yönetiyor?
•Doğuş Holding’in Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı risk yönetimi
ile bütçe ve planlama prosesini nasıl entegre ediyor?
•Assan Alüminyum, Brisa Bridgestone, Sabancı ve Doğan Şirketler Grubu ve başka
şirketler pratik risk yönetimini kullanarak çalışma yöntemlerini nasıl geliştiriyor?
Copyright © 2014
EuroFinance Conferences Limited
The information contained in this
publication is prepared by EuroFinance
Conferences Limited.
Bugün kaydınızı yaptırarak büyük çokuluslu şirketler ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst
düzey CFO’ları, Finans Direktörleri ve Hazine Yetkilileriyle birlikte konferanstaki yerinizi alın.
www.eurofinance.com/turkiye
Disclaimer: While every effort has been taken
to verify the accuracy of this information,
EuroFinance Conferences Limited does not
accept any responsibility or liability for reliance
by any person on this information.
5-tık anketi
www.eurofinance.com
Sayfa 3