Programı PDF formatında görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

Programı PDF formatında görüntülemek için lütfen tıklayınız.
V. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ
HEMŞİRELİK PROGRAMI
KANSERDE KEMOTERAPİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİ KURSU
17 Ekim 2014 Cuma
KURS AÇILIŞ OTURUMU
08:30-08:40 Açılış Konuşması
Dr. Süleyman L. Dinçer
Oturum-I: KEMOTERAPİYE GİRİŞ
Oturum Başkanları: Dr. Cafer Aksoy, Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr. Yusuf Ziya Aral
08:40-09:00
Kemoterapi: Tanım ve Amaç / Kemoterapötik Ajanlar ve Sınıflandırılması /
Biyoterapi ve Hedeflenmiş Tedaviler
Dr. Sema Yılmaz
09:00-09:20
Kemoterapide İlaç-İlaç, İlaç-Besin Etkileşimleri
Dr. Cem Kis
09:20-09:40
Kemoterapi Veriliş Yolları
Hem. Çiğdem Akkaya
09:40-10:00
Kemoterapi Uygulamalarında Damar-içi Erişim: Seçimi, Bakımı ve Takibi
Hem. Nurhamide Cirit
10:00-10:15
Kahve Arası
Oturum-II: KEMOTERAPİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA PRENSİPLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Filiz Büyükkeçeci, Dr. Murat Albayrak Dr. Osman Yokuş
10:15-10:35
Kemoterapötik Ajanların Uygulayıcılar Açısından Riskleri
Hem. Neşe Erkmen
10:35-10:55
Kemoterapötik Ajanların Güvenli Şekilde Hazırlanması
Hem. Nuray Gümüş
10:55-11:15
Kemoterapötik Ajanların Güvenli Şekilde Uygulanması
Hem. Nazlı Yılmaz
11:15-11:35
Kemoterapide Atıkların Yönetimi
Hem. Derya Aksu
11:35-13:30
Öğle Yemeği
Oturum-III: KEMOTERAPİDE ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. İlhami Kiki, Dr. Özlem Şahin Balçık
13:30-13:50
Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları, Anaflaksi
Dr. Arzu Akçay
13:50-14:10
Hemorajik Sistit ve Nefrotoksisite
Dr. Fatih Erbey
14:10-14:30
Tümör Lizis Sendromu ve Uygunsuz ADH Salınımı
Hem. Hamide Şişman
14:30-14:50
Ekstravazasyon
Hem. Bedriye Durhan
14:50-15:10
Kahve Arası
Oturum-IV: GASTROİNTESTİNAL YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. Özlen Bektaş, Dr. Sibel Kabukçu, Hem. Bedriye Durhan,
15:10-15:30
Bulantı ve Kusma
Hem. Zerafet Sarı
15:30-15:50
Mukozit ve Tat Değişiklikleri
Hem. Selda Işık Eyyublu
15:50-16:10
Diyare ve Konstipasyon
Dr. Sinan Akbayram
16:10-16:30
Kemoterapiye Bağlı Beslenme Bozuklukları
Hem. Durdu Gül İnan
16:30-17:00
Tartışma ve Değerlendirme
Sayfa 1 / 2
V. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ
HEMŞİRELİK PROGRAMI
KANSERDE KEMOTERAPİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİ KURSU
18 Ekim 2014 Cumartesi
Oturum-V: KEMİK İLİĞİ BASKILANMASINA BAĞLI YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. H. Ahmet Demir, Dr. Cengiz Ceylan
09:00-09:20
Nötropeni ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Nursen Can
09:20-09:40
Trombositopeni ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Pınar Kum
09:40-10:00
Anemi ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Leyla Altaş
10:00-10:20
Sepsis ve Septik Şok
Dr. Didem Atay
10:30-10:45
Kahve Arası
Oturum-VI: KANSER HASTALARINDA GÖRÜLEBİLECEK DİĞER SORUNLAR VE PSİKOSOSYAL DESTEK
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Yılmaz, Hem. Nursen Can
10:45-11:05
Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü
Hem. Birgül Ödül Özkaya
11:05-:11:25 Üreme ve Seksüel Yan Etkiler
Dr. Fatih Erbey
11:25-11:45
Saç Dökülmesi ve Deri Reaksiyonları
Dr. Şükrü Yenice
11:45-12:05
Kanser Hastalarında Psikososyal Sorunlara Yaklaşım
Uzm. Psikolog Gaye Çolak
Çakırgil
Oturum-VII: KEMOTERAPİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanı: Dr. Emin Kaya, Dr. Naci Tiftik
12:05-12:25
İmmünoterapide Subkutan Uygulama: Tecrübe Paylaşımı
Hem. Fatma Kurtaran
12:25-12:45
Biyobenzer
Dr. Bülent Bağcı
12:45-13:00
Tartışma ve Değerlendirme
Sayfa 2 / 2