dosyayı indir - Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği

Yorumlar

Transkript

dosyayı indir - Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği
“ 2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU ”
14-15-16/KASIM/2013
KURS DÜZENLEME KURULU
Sevinç Kutlutürkan
Onkoloji Hemşireliği Derneği Başkanı
Şerife Koçubaba
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Koordinatörü
Nevin Çetin
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Başkanı
Medine Yılmaz
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Üyesi
Gamze Durgun
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Üyesi
Fatma Tekin
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Üyesi
Sevgül Çil
Onkoloji Hemşireliği Derneği
Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Üyesi
LOKAL ORGANİZASYON SORUMLUSU
Ayşegül Tarla
Dr.A.Y.Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kurs Yeri:
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Korkut Akoğuz Salonu
Demetevler / Yenimahalle
Ankara
Kurs Kayıt Bilgi:
Şerife Koçubaba
Dr.A.Y.Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hematoloji Kliniği ve Kök Hücre Nakli Ünitesi
e mail: [email protected]
tlf: 0 312 336 09 09 / 7200
Nevin Çetin
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesi
e mail: [email protected]
tlf: 0 312 305 19 79
Ayrıntılı Bilgi
http://www.onkohem.org.tr
2.HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURS
PROGRAMI
1.GÜN - 14.11.2013
08.15 - 08.30: AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ayşegül Tarla
Dr.A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Doç.Dr.Sevinç Kutlutürkan
Onkoloji Hemşireliği Derneği Başkanı
Prof.Dr.Mustafa Ertek
Dr.A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi
1. OTURUM : HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ, GENEL BİLGİLER VE
GÜNCEL DURUM
Başkanlar:Prof.Dr.Mustafa Ertek/ Doç.Dr.Sevinç Kutlutürkan / Ayşegül Tarla
08.30- 08.45:
Kök hücre nakline genel bakış
Konuşmacı: Hem.Nevin Çetin
08.45- 09.00 : Dünyada ve Türkiye’de kök hücre nakli
Konuşmacı:Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
2. OTURUM : HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE, HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARI
Başkanlar:Prof.Dr.Hakan Göker / Prof.Dr.Fevzi Altuntaş
09.00- 09.15:
Hematopoez
Konuşmacı: Uz.Dr. Sinem Namdaroğlu
09.15 - 10.00: Lösemiler /MDS
Konuşmacı: Doç.Dr.Emre Tekgündüz
10.00-10.30 :
Kemik iliği yetmezlikleri,Talasemi,Hemoglobinopatiler
Konuşmacı: Doç.Dr.Betül Tavil
10.30-10.45 : KAHVE ARASI
Başkanlar: Prof.Dr.Fevzi Altuntaş/ Doç.Dr.Emre Tekgündüz
10.45 - 11.30: Lenfomalar
Konuşmacı: Doç.Dr.Meltem Yüksel
11.30-12.15 : Multipl Miyelom
Konuşmacı: Doç.Dr.İsmail Sarı
12.15-13.00 : ÖĞLE YEMEĞİ
3.OTURUM: HKHN; BAŞARININ SIRLARI
Başkanlar: Prof.Dr.Fevzi Altuntaş/ Doç.Dr.İsmail Sarı
13.00-13.30:
HKHN başarısını etkileyen faktörler
Konuşmacı: Doç. Dr.Emre Tekgündüz
13.30-13.50 : Hangi kök hücre kaynağını seçelim?Kİ,PK,KK
Konuşmacı: Uz.Dr. Sinem Civriz Bozdağ
13.50-14.10 : AKHN başarısında HLA uyumu ve kök hücre dozu
Konuşmacı: Doç.Dr.Pervin Topçuoğlu
14.10-15.00 : HKH naklinde kullanılan hazırlama rejimleri (MA,NMA,RİC)
Konuşmacı: Doç.Dr.Emre Tekgündüz
15.00-15.15 : KAHVE ARASI
4.OTURUM: HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKİL HAZIRLIĞINDAN KÖK
HÜCRE İNFÜZYONUNA KADAR SÜREÇLER
Başkan: Uz.Dr.Sinem Civriz Bozdağ /Hem.Şerife Koçubaba
15.15-15.45: HKHN hasta ve donör hazırlık işlemleri
Konuşmacı: Hem.Sevilay Ünal
15.45-16.15 : Akraba dışı verici taranması
Konuşmacı: Hem.Türkan Özdaş
16.15-16.45 : HKH mobilizasyonu ve kriyoprezervasyon
Konuşmacı: Hem.Vildan Çeliker
16.45-17.10 : HKH infüzyonu ve infüzyona bağlı yan etkiler
Konuşmacı: Hem.Sevgül Çil
2.GÜN - 15.11.2013
1.OTURUM : HKHN DESTEK TEDAVİSİ ,İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE FEBRİL
NÖTROPENİK HASTA YÖNETİMİ
Başkanlar: Uz.Dr.Sinem Civriz Bozdağ / Hem.Nevin Çetin
08.15-08.45: HKH naklinde destek tedavileri ,profilaksi kullanımı ve ilaç
etkileşimleri
Konuşmacı: Hem.Hatice Kalkan Yeşil
08.45-09.30: Febril nötropenik hasta yönetimi
Konuşmacı: Hem.Şerife Koçubaba
2.OTURUM : HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE ERKEN DÖNEM
KOMPLİKASYONLAR
Başkanlar: Doç.Dr.Emre Tekgündüz / Hem.Fatma Varal
09.30-10.15 : Sık rastlanan komplikasyonlar (bulantı-kusma, mukozit, diyare,
elektrolit ve sıvı desteği,kalsinörin inhibitörünce indüklenen hipertansiyon,ilaca
bağlı diyabet ve kardiyak komplikasyonlar…)
Konuşmacı: Hem.Sibel Ongün Kıran
10.15-10.45 : Erken dönem komplikasyonlar
(SOS, Trombotik Mikroanjiyopati, Graft Yetmezliği, Engrafman Sendromu,
Hemorajik Sistit, İdiyopatik İnterstiyel Pnömoni)
Konuşmacı: Hem.Nebahat Öztürk
10.45-11.00 : KAHVE ARASI
3.OTURUM: GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI
Başkanlar:Prof.Dr.İlhami Kiki / Doç.Dr.Emre Tekgündüz
11.00-11.45 :
Akut Graft Versus Host Hastalığı
Konuşmacı: Hem.Şerife Koçubaba
11.45-12.30 : Kronik Graft Versus Host Hastalığı
Konuşmacı: Hem.Fatma Tekin
12.30-13.30 : ÖĞLE YEMEĞİ
4.OTURUM: HEMŞİRE GÖZÜYLE HKHN
Başkanlar:Hem .Fatma Gündoğdu / Hem.Fatma Tekin
13.30-14.00: HKHN yapılmış hastanın hemşirelik takip ve değerlendirmesi
Konuşmacı: Hem.Nevin Çetin
14.00-14.30: Kök hücre nakli sonrası taburculuk eğitimi ve evde bakım
Konuşmacı: Hem.Hümeyra Deniz
14.30-14.45: KAHVE ARASI
5.OTURUM: HKHN: TRANSFÜZYON VE UYGULAMALARI
Başkanlar:Prof.Dr.Fevzi Altuntaş/ Doç.Dr.Emre Tekgündüz
14.45-15.30: Kan ve kan ürünleri uygulamalarında temel noktalar
Konuşmacı:Prof.Dr.İlhami Kiki
15.30-16.00 : ABO kan grubu uyuşmazlığında HKHN
Konuşmacı: Hem.Zeliha Genç
3.GÜN - 16.11.2013
1.OTURUM: HKHN: AFEREZ UYGULAMALARI VE MKH NAKLİ
Başkanlar:Prof.Dr.Fevzi Altuntaş / Hem.Gamze Durgun
08.30-09.15 : Aferez işlemlerine genel bakış (donör trombosit
aferezi,fotoferez,plazmaferez,immünabsorbsiyon,lökoferez,tromboferez)
Konuşmacı:Hem.Neslihan Tiryaki
09.15-09.30 : Mezenkimal KH nedir?MKH uygulamaları
Konuşmacı: Hem.Gülşen Adıbelli
2.OTURUM: HKHN: SOSYAL HİZMETLER VE PSİKOLOJİK DESTEK
Başkanlar:Prof.Dr.Fevzi Altuntaş/ Yard.Doç.Dr.Medine Yılmaz
09.30-10.00 : KHN uygulamalarında sosyal hizmetler desteği
Konuşmacı :Sos.Hizm .Uzm.Aytaç Dinçer
10.00-10.45 : KHN uygulamalarında psikiyatri desteği
Konuşmacı:Uz.Dr.Hayriye Dilek Yalvaç
10.45-11.00 : KAHVE ARASI
3.OTURUM : HKHN :KALİTE VE ARAŞTIRMA
Başkanlar:Prof.Dr. Osman İlhan / Prof.Dr.Fevzi Altuntaş
11.00-11.30 : JACİE nedir?KHN üniteleri için JACİE'nin standartları nedir?
Konuşmacı: Hem.Fatma Varal
11.30-12.00 : Klinisyen hemşireler için hemşirelikte araştırmanın önemi
Konuşmacı:Yard.Doç.Dr.Medine Yılmaz
12.00-13.00 : ÖĞLE YEMEĞİ
 KHN üniteleri ziyareti

Benzer belgeler

Bilimsel Programa buradan ulaşabilirsiniz.

Bilimsel Programa buradan ulaşabilirsiniz. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Detaylı