Buraya tıklayıp indirebilirsiniz. - Ögr. Gör. Engin UÇAR

Yorumlar

Transkript

Buraya tıklayıp indirebilirsiniz. - Ögr. Gör. Engin UÇAR
Öğr. Gör. Engin UÇAR
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Lisans
Y. Lisans
Üniversite
Fırat Üniversitesi
Bölüm / Program
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fak. Bilgisayar Öğretmenliği
Fen Bil. Ens. Bilgisayar Mühendisliği
Yıllar
2003-2008
2012-2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon
Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Bölümü,
Kırkağaç, Manisa
+90 236 588 18 28 - 141, 0 582 000 00 00, VOIP: 1684
Faks
e-posta
+90 236 588 52 54
[email protected]
Web sayfası
enginucar.cbu.edu.tr
Adres
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Görev Unvanı
Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO
MEB
Öğretim Görevlisi
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
TEZLER
Y. Lisans
Yıllar
20112007-2011
Görme engelli bireyler için web tasarım kuralları. (Danışman: Doç. Dr. Tolga GÜYER)
NİTELİKLERİ
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Ms SQL, My SQL, Oracle, Microsoft Access
Görsel Programlama
Visual Studio, Visual Basic, Delphi, C++, Java, C#, .NET MVC
Genel Programlama (Giriş)
İnternet Programlama
Turbo Pascal, Turbo C, GW Basic
Html, Asp, Asp.NET, Php, AJAX, Javascript, XML, JQuery, Css
Framework
Mobil Programlama
Bootstrap, Sass, Less, Codeİgniter, Laravel, Entity
Java Android, Objective C, Adobe AIR
Kodlama Programları
Frontpage, Adobe Dreamweaver, Eclipse, Netbeans, Notepad++
Tasarım Programları
3D Tasarım Programları
Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Flash ( Flash Action Script)
3ds max, cinema 4d, Solidworks
Windows İşletim Sistemleri
Microsoft Office Programları
Windows 95/98/2000/7/8, Windows 2003 Server
Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint
Yabancı Dil
İngilizce [Okuma:2/5 Yazma:2/5 Konuşma: 2/5 ]
YARIŞMALARIDAKİ BAŞARILARI
4. Manisa Web Tasarım Yarışması
2.lik ödülü
6. Manisa Web Tasarım Yarışması
7. Manisa Web Tasarım Yarışması
2.lik ödülü
3.lik ödülü
SERTİFİKALARI
1
Meslek etiği
2
İş güvenliği ve işçi sağlığı
3
4
Kariyer planlama teknikleri
Linux eğitimi
ÖZGÜN YAYINLARI
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Uçar E., Uçar M. “Görme Engelli Bireyler için Web Sayfalarında Erişebilirlik Kuralları”, Uluslararası
1
Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, 23-25 Eylül İzmir, 2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Uçar M., Uçar E., Hanaylı M., “Atutor Ve Moodle Öğrenme İçerik Yönetim Sistemlerinin Kıyaslanması”,
1
Akademik bilişim 2014, 6-7 Şubat Mersin, 2014
VERDİĞİ DERSLER
Yıl
Dönem
Verildiği Yer
2010-2011
Bahar
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2011-2012
Güz
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2011-2012
Bahar
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2012-2013
Güz
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2012-2013
Bahar
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2013-2014
Güz
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2013-2014
Bahar
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
2014-2015
Güz
Celal Bayar Üni. Kırkağaç MYO
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
07.Aralık.2014
Ders
Bilgisayar Donanımı
Görsel Programlama 2
Grafik ve Animasyon 1
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İnternet Programcılığı 1
Grafik ve Animasyon 2
İnternet Programcılığı 2
İnternet Programcılığı 1
İçerik Yönetim Sistemi
Veri Tabanı 2
İnternet Programcılığı 2
Grafik ve Animasyon 2
İnternet Programcılığı 1
Veri Tabanı 2
İnternet Programcılığı 2
Grafik ve Animasyon 2
İnternet Programcılığı 1
Veri Tabanı 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Düzey
Önlisans
Önlisans
Önlisans
Önlisans
Önlisans
Önlisans
Önlisans
Önlisans