Bası Yarası ve Hemşirelik Bakımı

Yorumlar

Transkript

Bası Yarası ve Hemşirelik Bakımı
Şaziye KOYUNLU VARLI
Yara Ostomi İnkontinans Hemşiresi


Yara: Fiziksel(dışsal etkenler), kimyasal(yanlış
ilaç kullanımı), termal radyasyon (ısı), cerrahi
nedenlere bağlı yada spontan olarak gelişen
doku bütünlüğünün bozulması olarak
tanımlanır.
Kronik Yara: Yedi ile on dört günde
iyileşmeyen yaralardır. Bası yaraları, diyabetik
yaralar ve venöz yaralar bu gruptadır.

Bası Yarası: Tek başına basınç yada
yırtılma ile basıncın bir arada sebep
olduğu, genellikle kemik çıkıntılar
üzerinde ortaya çıkan lokalize deri
ve/veya deri altı doku hasarıdır.





Basınç ülseri hastanın fiziksel sağlığını etkileyerek
yaşamını tehdit etmekte,
Bağımsızlığını kaybetmesine ve sosyal izolasyon
gibi psikolojik problemler yaşamasına neden
olmaktadır.
Ayrıca hasta ağrı çekmekte,
Yara bakımı, debritman, greft gibi işlemler
nedeniyle hastanede uzun süre yatmakta ve
Bu durumda hasta ve hastane için ekstra maliyet
oluşturmaktadır.
Hastaya Bağlı Faktörler












Yatağa/sandalyeye
bağımlılık
Hareket kısıtlılığı
Periferik vasküler
hastalık
Ödem
Obezite
Beslenme bozukluğu
Diyabet
Yaşlılık
Zayıflık
Anemi









Hipotansiyon
Ng ile beslenme
Steroid kullanımı
Hipertermi
Hipotermi
Büyük ameliyat
Travma
Anoreksia
Kemoterapik ajanlar
Radyasyon tadavisi
alma veya radyasyona
maruz kalma
Nörolojik hastalıklar







Santral katater
Endotrakeal tüp
Nazogastrik sonda
İdrar sondası
Traksiyon
Alçı
Atel






Fiziksel tespit
Kompresyon
manşonu
Varis çorabı
Bandaj
Su dolu eldiven
Simit
Özel Risk oluşturan durumlar
 Entübe hastalarda entübasyon tüpünün dudak
kenarına basısını önlemek için tüp ağız içinde
dudağın diğer tarafına tespit edilir. Risk varsa tüp ile
dudak kenarına vazalinli spanç yerleştirilir.
 Nazal tüp takılı hastalarda burunda bası yarasını
önlemek için tespit bantı farklı bölgelere uygulanır.
 Fiziksel tespit altındaki hastalarda kısıtlama
araçlarının bası yarası oluşturmasına engel olunur.
 Non invaziv ventilasyon maskesi takılı olan
hastalarda basınç bölgeleri gözlenir.








Ense
Kulak
Skapula
Dirsek
Omurga
Sakrum
Koksiks
İliak çıkıntı

Trokanter bölge
İskial tuberosit
Üst bacak ön yüz
Diz
Alt bacak

Ayak bileği (iç yada dış)

Topuk
Ayak parmak(ları)






1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
DUYUSAL ALGILAMA: Basınç yada rahatsız edici
durumları algılama
Tamamen Cevapsız (tamamen sınırlı)
Sadece Ağrılı Uyaranlara Çok Sınırlı Cevap (çok sınırlı)
Sözlü Komutlara Kısmen Cevap (hafif sınırlı)
Normal Sözel Cevap (normal)
NEMLİLİK (vücut temizliği): Derideki nemin
derecesi
Tamamen Nemli (sürekli ıslak)
Çok Nemli (çok sık ıslak)
Ara Sıra Nemli (ara sıra ıslak)
Nadiren Nemli (çok seyrek ıslak)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
AKTİVİTE: Fiziksel faaliyet derecesi
Yatağa Bağımlı
Tekerlekli Sandalyeye Bağımlı (sandalyeye oturabilir)
Aralıklı Yürüyor (ara sıra yürür)
Sık Yürüyor (sık sık yürür)
HAREKET (mobilizasyon): Pozisyon değiştirme derecesi
Tamamen Hareketsiz (immobil)
Çok Sınırlı
Hafif Sınırlı (biraz sınırlı)
Sınır Yok (aktif)

1.
2.
3.
4.
BESLENME: Yiyecek alımı.
Çok Zayıf (kaşektik)
Muhtemelen Yetersiz (kısmen yeterli)
Yeterli Besleniyor (yeterli)
Mükemmel (çok iyi)
SÜRTÜNME VE YIRTILMA (sürtünme ve
çizilme):
1.
2.
3.
Sorun var (problem var)
Potansiyel Problem (problem olabilir)
Görünen Problem Yok (problem yok)
YÜKSEK RİSK: Toplam puan 12 ve altı
ORTA RİSK: Toplam puan 13-14
RİSK YOK: Toplam puan 15-16
75 yaş üzerindekiler 15-18 puan
Toplam puan < 23 ise risk altında

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
HAREKETLİLİK
Tamamen Hareketsiz
Çok Sınırlı
Hafif Sınırlı
Sınırsız (Kısıtsız)
AKTİVİTE:
Yatağa Bağlı
Sandalyeye Bağlı
Nadiren Yürür
Yürümek İçin Yaşı Çok Küçük Olan Hastalar Yada Sıkça Yürüyenler

SÜRTÜNME – MAKAS:
1.
Ciddi Problem
Problem
Muhtemel Problem
Görülen Problem Yok
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
BESLENME:
Çok Zayıf
Yetersiz
Yeterli
Mükemmel
DOKU PERFUZYONU – OKSİJENLENME :
Son Derece Tehlikeli :
Tehlikeli
Yeterli
Mükemmel

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
DUYGUSAL ALGILAMA:
Tamamen Kısıtlı
Çok Kısıtlı
Hafif Kısıtlı
Bozulma Yok
NEMLİLİK :
Sürekli Nemli
Çok Nemli
Bazen Nemli
Nadiren Nemli




Deri bütünlüğünde bozulma
yok
Deride,bastırmakla veya 30
dk basıncın kaldırılmasıyla
geçmeyen kızırıklık var.
Koyu tenli kişilerde renk
açılması belirgin olmayabilir
ancak dokunun rengi çevre
dokulardan farklıdır.
Çevre doku ile
karşılaştırıldığında bölge,
ağrılı, sert, daha soğuk ya da
sıcak olabilir.




Kısmi kalınlıkta doku
(dermis) kaybı var.
Yara derin olmayan
çukur şeklindedir.
Yara yatağı pembe
renklidir ve slough (sarı,
bronz, gri ya da
kahverengi fibrinli doku
yoktur.
Klinik olarak derinin
sıyrılması ya da içi
serum dolu büller
şeklinde gözlenebilir.





Tam kalınlıkta doku
kaybı var. (derin çukur)
Subkutan doku ve/veya
üst fasyaya kadar
uzanan doku hasarı ya
da nekroz var.
Yarada subkutan yağ
görülür ancak kemik,
tendon ya da kaslar
etkilenmemiştir.
Slough doku olabilir.
Tünelleşme olabilir.




Tam kalınlıkta doku
kaybı (derin çukur) var.
Kemik, tendon ya da
kaslar etkilenmiştir.
Yarada kemik ve
tendonlar görülebilir
yada palpe edilebilir.
Yaranın bazı
bölümlerinde slough ya
da eskar (bronz,
kahverengi, siyah) doku
vardır.
Sıklıkla tünel ve cepler
vardır.
ŞÜPHELİ DERİN DOKU HASARI (ŞDH)


Cilt bütünlüğü bozulmamış ancak ciltte mor ya da kestane
renginde değişiklik ya da içi kan dolu büller vardır.
Doku, çevre dokular ile karşılaştırıldığında ağrılı, sert,
ezik, daha soğuk, daha sıcak ve daha yumuşak olabilir.
EVRELENDİRİLEMEYEN BASINÇ ÜLSERİ (EBÜ)


Tam kalınlıkta doku kaybı var, ancak ülser slough doku ile
ve/veya eskar dokusu ile kaplıdır.
Ölü doku uzaklaştırılıncaya kadar yaranın gerçek evresi
belirlenemez.
Eksudanın Miktarı




Yok
Az
Orta
Çok
Eksudanın Rengi





Seröz
Hemorojik
Pürülan
Serohemorojik
Seropürülan
Yara Yatağının
Değerlendirilmesi








Nemli
Kuru
Islak
Granülasyon
Epitelizasyon
Sarı nekroz
Siyah nekroz
Tendon- kemik
Bası Yarası Etrafındaki
Cildin Değerlendirilmesi












Sağlıklı
Islak
Ödemli
Masere
Kabuklaşma
Hipergranülasyon
Frajil
Kuru
Eritem
Bül
Selülit
Sutur



İmmobil hastalarda kontrendikasyonu yoksa
en az 2 saatte bir planlı bir şekilde pozisyon
değiştirmelidir. (Havalı yatakta da 2 saatte bir
planlı bir şekilde pozisyon verilmelidir).
On beş dakikada bir basıncı azaltan egzersizler
yaptırılmalı, bu yapılamıyorsa saat başı
pozisyon değiştirilmelidir.
Sürtünme ve yırtılma kuvvetlerini azaltmak
için transfer araçları kullanılmalıdır. Hastaya
pozisyon verirken çekip sürüklenmemeli,
kaldırılmalıdır. Kullanılan araçlar hastanın
altında bırakılmamalıdır.



Hastaya, doğrudan basınç ülserinin bulunduğu
bölge üzerine pozisyon vermeyin.
Tekerlekli sandalyeye bağımlı kişilerde
anatomiye uygun pozisyon sağlanmalı, ağırlık
uygun şekilde dağıtılmalı, ayaklar
desteklenmeli, tekerlekli sandalyenin yüksekliği
ayarlanmalıdır.
Yatakların ve tekerlekli sandalyelerin
oluşturduğu basıncı azaltmaya yardımcı olan
araçlar (yastıklar, köpüklü pedler, havalı
yataklar) kullanmalıdır.






Her pozisyon değişiminde riskli bölgeler ,
kızarıklık , sıyırık , bül , çatlak ve lezyon
açısından değerlendirilir.
Cilt bakımında alkali olmayan sabunlar
kullanılır.
Cilt bakımında pudra kullanılmaz.
Hassas ve kuru cilt üzerine masaj yapılmaz.
Daima cildin kuru ve temiz olması sağlanır.
Hastanın giysilerinin her zaman temiz , kuru ,
terletmeyen ve emici kumaştan olması sağlanır.





Derinin kuruluğunun giderilmesi ve gerekli
görülürse nemlendirilmesi gerekir.
Sürgü verirken cildin tahriş olmamasına dikkat
edilir. Hasta gerektiğinden uzun süre sürgü
üstünde tutulmamalıdır.
Hastada halka ya da simit şeklinde araçlar
kullanılmamalıdır.
Basınç ülserleri üzerine doğrudan ısıtıcı araç ve
cihaz (sıcak su şişesi, ısıtıcı pedler, yatak
ısıtıcıları) uygulanmamalıdır.
Yatak takımları günlük çarşaflar iyice
gerilerek değiştirilmelidir.



Pozisyon verilirken basıncın abdomen , sırt ,
ekstremitelere eşit dağılımı sağlanmalıdır. Baş
pozisyonu hekimin izin verdiği en alçak seviyede
tutulur. Solunum ve santral sinir sistemi sorunu olan
hastalarda hekim istemi uygulanır.
Hastanın yan pozisyonunda vücudun tüm ağırlığının
altta kalan extremitelere yüklenmesi yerine sırttan ve
kalçadan vücudun ağırlığı eşit dağılacak şekilde yan
pozisyon verilir.
Gerekli olduğu durumlarda 24 saatlik aldığı – çıkardığı
sıvı takibi yapılmalıdır





Kontrendikasyon yoksa hastanın beslenmesi ve diyet
düzenlenmesi yapılmalıdır,yüksek kalorili , elektrolit
dengeli bir beslenme listesi hazırlanmalıdır.
Hastaya takılı olan materyallerin ( İdrar sondası, EKG
kabloları vb.) ciltte basınç bölgesi oluşturmasına engel
olunur.
Bası yarası oluşumu gözlendi ise hekime bilgi verilerek
“Bası Yarası Bakım Protokolü” ne göre bakım verilir.
Hasta ve hasta yakınlarına bası yarasının önemi ,
korunma yöntemleri ve yapılan işlemler hakkında
bilgilendirme yapılmalıdır.
Yapılan tüm işlemler, uygulamalar ve risk değerlendirme
puanı ‘‘Hemşire Gözlem Formu’’ na kaydedilir.
Hastaya yapılacak tüm girişimlerden
önce ve sonra eller “El Yıkama
Protokolüne” göre yıkanır.
 Bası yarasının oluştuğu bölgeye göre
uygun pozisyon verilerek bası yarası
değerlendirilir ve yara bakımı
uygulanır.
 1 ve 2. derece bası yaralarında koruyucu
önlemler devam ettirilir. 2.derece bası
yarasında pansuman malzemeleri
kullanılabilir.




3. 4. derece bası yaralarında koruyucu
önlemler devam ettirilir. Aynı zamanda yara
bölgesi büyüklüğü, nekrotik durumu, drenaja
olup olmadığı, yara çevresi cilt bütünlüğü
değerlendirilir.
Yara bölgesi yara iyileşmesini hızlandırdığı için
serum fizyolojik veya laktatlı ringer ile
temizlenir.
Antiseptik solüsyon kullanılması gereken
akıntılı, enfekte yaralarda öncesinde ve
sonrasında serum fizyolojik veya laktatlı ringer
ile temizlenir.




Bası yarasını temizlerken mümkün olduğunca
az miktarda mekanik güç kullanılmalıdır.
Kaviteli ülserlerde irrigasyon yapılmalıdır.
Akıntısı olmayan yaralarda yarayı nemli
tutacak pansuman malzemesi kullanılır. Yara
serum fizyolojik veya laktatlı ringer ile
temizlendikten sonra uygun yara bakım ürünü
veya nemli steril gazlı bezle kapatılır.
Akıntılı yaralarda fazla eksudayı emecek
ancak yarayı kurutmayacak pansuman
malzemesi kullanılır . Yara serum fizyolojik ile
temizlendikten sonrauygun yara bakım ürünü
veya kuru steril gazlı bez/ped ile kapatılır.





Debritman enfeksiyon ortamını kaldırmak,
iyileşmeyi hızlandırmak ve yaranın derinliğini
değerlendirmek için doktora danışılarak ve
doktor eşliğinde yapılmalıdır.
Debridman yara üzerindeki ölü dokuların
kaldırılarak canlı doku ortaya çıkana kadar
yapılmalıdır.
Bası yarasının vücut atıklarıyla ve enfekte
meteryallerle kontomine olmasını önleyin.
Bası yarası en az haftada bir tekrar
değerlendirilmek üzere uygun metaryelle
kapatılır.
Bakım sonrasında oluşan atıklar “Atık
Toplama Protokolüne” göre toplanır.



Tüm bakım uygulamalarında hastanın
mahremiyeti korunur. Yara pansumanlarında
asepsi ,antisepsi kuralları uygulanır. Bası
yarasının bulunduğu bölge dikkate alınarak
uygun pozisyon verilir.
Hasta taburcu edilirken hasta ve yakınlarına
yatak yarası oluşumunu önleme ve bakım ve
tedavisi ile ilgili gerekli olan eğitimler verilir.
Yapılan bütün değerlendirme ve uygulamalar
“Hemşire Gözlem Formuna” kaydedilir.
PUSH SKALASI (Bası Yarası İyileşme Ölçeği)
Boy ×
genişlik
cm²
0
0
1
< 0.3
2
0.3-0.6
3
0.7-1.0
6
3.1-4.0
7
4.1-8.0
Eksuda
0
Yok
1
Hafif
2
Ilımlı
3
Fazla
Doku
Tipi
0
1
2
3
Kapalı
8
9
8.1-12.0 12.1-24.0
Epitelyum Granülas
yon
Kabuk
4
1.1-2.0
5
2.1-3.0
Toplam
10
> 24.0
Toplam
4
Toplam
Nekrotizan
Doku
Genel Toplam
PUSH’tan alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan 17 dir. Toplam
puanın artması ülserin ciddiyetinin arttığını göstermektedir.
II. EVRE . Sarı nekroz
ÜSTTEKİ NEKROTİK FİBRİNLİ DOKU MEKANİK YADA OTOLİTİK
DEBRİTMANLA TEMİZLENİP YARA SF İLE TEMİZLENDİKTEN SONRA
İYİLEŞMESİ İÇİN UYGUN METERYALLE PANSUMANI YAPILARAK
KAPATILMALIDIR.
IV. EVRE SARI NEKROTİK - FİBRİNLİ DOKU
FİBRİNLİ DOKU TEMİZLENMELİ , SF İLE YIKANMALI
KAVİTELER UYGUN METERYALLE DOLDURULARAK YİNE
UYGUN PANSUMAN MATERYALİ İLE KAPATILMALI.
ŞÜPHELİ DERİN DOKU HASARI (ABD KULLANILAN TANIMA GÖRE)
I. EVRE BASI YARASI
SADECE BAKIMA YÖNELİK UYGULAMALAR YAPILARAK BÖLGENİN UZUN SÜRE
YADA YÜKSEK BASI ALTINDA KALMASI ENGELLENMELİ.
EVRELENDİRİLEMEYEN BASINÇ ÜLSERİ (ABD İÇİN EVRELENDİRMEYE GÖRE
IV. EVRE OLMASI MUHTEMEL AMA NEKROZ OLDUĞU İÇİN
DEĞERLENDİRME MÜMKÜN DEĞİL
ÖNCELİKLE NEKROTİK DOKU YA CERRAHİ DEBRİTMAN YAPILIR VEYA OTOLİTİK
DEBRİTMAN YAPACAK PANSUMAN MALZEMESİ KULLANILARAK ÖLÜ DOKUNUN
KALDIRILMASI GEREKİR Kİ CANLI DOKU YARA İYİLEŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLSİN.
ABD İÇİN EVRELENDİRİLEMEYEN BASINÇ ÜLSERİ
-IV. EVRE BASI YARASI.
ÖNCELKLİ TEDAVİ NEKROTİK DOKUYU KALDIRMAYA
YÖNELİK OLMALI Kİ CANLI DOKU YARA İYİLEŞMESİNİ
GERÇEKLEŞTİREBİLMELİ.
KATEGORİ
FİRMA
İSİMLERİNDEN
ÖRNEK
YARA
TEMİZLEYİCİLER
NORMAL SALİNE
TEMİZLEYİCİ
SOLÜSYONLAR
**Serum
fizyolojik
Tegapore yara
kontak materyali
Convacere
Temizleme
mendili
Prontason
solüsyon
GAZLI BEZ
İÇERİK
KULLANIM ALANI
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
%0.9 saline,
steril su
Uygun
sürtaktanlar
Yara temizleme.
Nemli
pansuman.
Yara temizleme
Mekanik
debritman
Ucuz.
Yara yatağı ile
nekrotik doku
arasındaki sınırı
bozar
Nötr pH
Koruyucu
içermez.
Açıldıktan sonra
24 saat içinde
tüketilmelidir.
Steril gazlı bezin
sürtünme
kuvvetini azaltır.
% 100 pamuklu
veya sentetik
kumaş
Yara temizleme
Kaviteleri
doldurma
Primer
pansumanları
tutturma
Birçok şekil ve
boyutları vardır.
Ucuz.
Yara şeklini alır.
Eksudayı emer.
Kolay kurur.
Kurursa
kolaylıkla sağlıklı
deriyi bozabilir.
Günde 2 kez
değiştirilmelidir.
Eksudayı kontrol
etmez.
KATEGORİ
FİRMA
İSİMLERİNDEN
ÖRNEK
İÇERİK
KULLANIM ALANI
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
**Comfeel plus
HİDROKOLLOİDL
Hydrocoll
ER
Hydrocoll thin
Gronuflex
Gronuflex
extra thin
Tegasorb
Hidrokolloid
Adheziv yüzey,
absorbant
hidrokolloid
yüzey ve
geçirgen
yüzeyden oluşur.
Minimundan
orta düzeye
kadar olan
eksudalı yüzeyel
tam kat
yaralarda evre 23 bası
ülserlerinde
masere olmuş
doku.
Absorbandır.
Granülasyon
ve
epitelizasyonu
sağlar. Otolizisi
sağlar. Deriyi
sürtünmeden
korur.sekonder
pansuman
gerektirmez. 3-5
gün kalıcıdır.
Köşelerde
katlanabilir. Orta
düzeyde
pahalıdır.
Eksudayı
absorbe
ettiğinde biraz
koku yayar.
Dikkatli
çıkarılmazsa
deride yırtıklara
sebep olabilir.
**Bactigras
TOPİKAL
Tegaderm
PANSUMANLAR matrix
Hydrotül
Grassolind
Su veya petrol
bazlı jel ve
kremler; yara
yatağında primer
pansumanda
(antimikrobiyalla
r,büyüme
faktörleri,
enzimler içerir.)
Her türlü inatçı
yarada; kollojen
göçünü
sağlamak için
Lokal
antimikrobik
etkisi sayesinde
sistemik ilaç
kullanmaya
gerek kalmaz.
Yaranın nemli
kalmasını sağlar.
Reçete gerektirir.
Sekonder
pansuman
gerektirir.
KATEGORİ
KÖPÜKLER
KALSİYUM
ALJİNATLAR
(İP VE
YÜZEYLER)
FİRMA
İSİMLERİNDEN
ÖRNEK
İÇERİK
**Yapışkanlı
köpük sırtlı örtü
Versiva XC
Granflex
Bordered
Pemafoam
Poliüretan
**Sorbalgan
Kaltostat
Tegaderm
absorbant
Seasorb soft
Tegaderm
aljinatlı örtü
Fiber şekline
getirilmiş aljinit
asitteki kalsiyum
tuzları
KULLANIM ALANI
Minumum orta
seviyedeki
eksudalı
yaralarda
kullanılabilir.
Kaviteli
yaralarda.
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
Birçok şekil ve
boyutları
mevcuttur.
Oldukça
absorbandır.
Yara yatağına
yapışmaz
kaldırırken
acıtmaz.
Pahalıdır.
Sekonder
pansuman
gerektirir.
Bazı bölgelere
uygulanması
zordur.
Yer kaplayıcıdır,
büyüktür.
Yüksek
absorbandır.
Yara yüzeyine
uyum sağlar.
Bakteriyostatik ve
birazda
hemostatiktir.
Kokuyu azaltır.
Sekonder
pansuman
gerektirir.
Kemik ve
tendon
uygulanması
tavsiye edilmez
çünkü kuruluk
yapar.
KATEGORİ
TRANSPARAN
FİLM
HiDROJEL KAĞIT
FİRMA İSİMLERİNDEN
ÖRNEK
Tegaderm şeffaf
film
Hidrofilm
Opsite yara bakım
örtüsü
İÇERİK
Bir yüzeyi adheziv
polimer kağıt.
Hydrosorb comfort Sekonder
pansuman
gerektirir.
KULLANIM ALANI
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
Otilitik
debritman.
Kemik
yüzeylerindeki
sürtünmeyi
azaltma.
Minimum drenajlı
yüzeyel yarada.
Köpük yada gazlı
bez üzerine
sekonder
pansumanda
Her şekle kolayca
uyar.
Bakteriyi geçirmez.
Yara yatağı ile
diğer temas
yüzeyleri
arasındaki
sürtünmeyi azaltır.
Kuru cilde iyi
yapışır.
3-7 gün kalabilir.
Fiyat efektiftir.
Absorban değildir.
Yara çevresinde
maserasyonlara
yol açabilir.
Hassas ciltlerden
kaldırılırken
dikkatli olunmazsa
yırtıklara yol
açabilir.
Nemli yüzeyler
tutunamaz.
Kaygandır.
Termal yanıklar ve Epitelizasyonu
acılı yanıklar
arttırır.
Yanık yüzeyi
yatıştırır.
Granülasyon
dokusunu korur.
Sekonder
pansuman
gerektirir.
KATEGORİ
HİDROFİBER
FİRMA
İSİMLERİNDEN
ÖRNEK
Aguacel
Tegaderm
Tegaderm
GÜMÜŞ İÇERİKLİ alginatlı ag
HİDROFİBER
Atrauman ag
Aguacel ag
Aguacel surgıcal
Allevyn ag
adhesive
İÇERİK
KULLANIM ALANI
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
Sodyum
karboksimetilsel
üloz
Orta ve ağır
eksudalı
yaralarda
kullanılır.
Nemli ortam
sağlar.
Kaviteli
yaralarda
kullanımı
kolaydır.
Uzun süre
dayanır.
Sekonder
pansuman
gerektirir.
Pahalıdır.
% 1.2 gümüş
içerik sodyum
karboksimetilsel
üloz
Orta ve ağır
eksudalı
yaralarda
enfeksiyon yada
enfeksiyon riski
varsa
Nemli ortam
sağlar
Enfeksiyon
riskine karşı
koruyucudur.
Kaviteli
yaralarda
kullanımı
kolaydır.
Granülasyon
dokusunu korur.
Pahalıdır.
Sekonder
pansuman
gerektirir.
KATEGORİ
FİRMA
İSİMLERİNDEN
ÖRNEK
Granucel
HİDROJELLE Hydrosorb
R
jel
Tegaderm
hidrojel
Purilon jel
İÇERİK
Hidrokolloid
ve pektn
içeren jel
KULLANIM ALANI
Kuru ,
nekrotik ve
sarı nekrozlu
yaralarda
kullanılır.
AVANTAJLARI
DEZAVANTAJLARI
Otolizisi
Sekonder
sağlar.
pansuman
Acısızdır.
gerektirir.
Uygun nem
ortamı
sağlar.
Granülasyon
dokusunu
korur.
Epitelizasyon
u arttırır.
.

Benzer belgeler

Pansuman Uygulama - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri

Pansuman Uygulama - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri tutacak pansuman malzemesi kullanılır. Yara serum fizyolojik veya laktatlı ringer ile temizlendikten sonra uygun yara bakım ürünü veya nemli steril gazlı bezle kapatılır. Akıntılı yaralarda fazla e...

Detaylı