Kılavuzu - Animasyon Bölümü

Yorumlar

Transkript

Kılavuzu - Animasyon Bölümü
Animasyon
Özel Bölümü
Ek Kontenjan
Yetenek Sınavı
2016Kılavuzu
Ön Kayıtlar:
26 Ağustos - 02 Eylül 2016
Sınav Tarihi:
05 Eylül 2016
Kesin Kayıt:
06-07 Eylül 2016
Selçuk Yaşar Kampüs
Üniversite Cad. No:37-39 Bornova, İZMİR
Tel:+902324115423•Fax:+902323745474 www.yasar.edu.tr
ANİMASYON BÖLÜMÜ EK KONTENJAN SINAVI
BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan en az 150 puan alan öğrenciler
özel yetenek sınavlarına katılabilirler.
ÖN KAYITLAR
Ön Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler:
1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
2. 2016 YGS sonuç belgesi/internet çıktısı
3. 2 adet 4,5 x 6 cm boyutunda, son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf
4. Adayın sınava girmek istediği grup ve program tercihlerini belirten dilekçe (Basılı dilekçe ön kayıt sırasında verilecektir.)
5. Orta Öğretim Başarı Puanı gösterir belge (Örn. LYS)
6. Sınav giderlerini karşılamak üzere ön kayıt ücreti olarak 200 TL, Garanti Bankası İzmir Ticari Şube:
TR36 0006 2000 1000 0006 2963 28
Hesap no: 100-şube kodu 629-63-28
“ÖYS Ücreti” ibaresi ile adayın ad ve soyadının yazılması zorunludur. Bankadan alınan ödeme dekontu ön kayıtta teslim edilecektir. Birden fazla bölüme başvuru yapılacak ise dekontu fotokopi ile çoğaltınız.
Bilgi: Kayıtlar D Blok D105 No’lu odada yapılacaktır.
ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİSİ
Yetenek Sınavı 05 Eylül 2016 09:00-17:30 arası Yaşar Üniversitesi Selçuk
Yaşar Kampüsü Animasyon Bölümü G1 No’lu atölyede düzenlenecektir.
Adaylar sınav saatinden yarım saat önce, Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı ile
kampüste hazır bulunmalıdırlar. Adayların birinci ve ikinci aşama sınavları
için yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtraş ve iki adet kıskaç getirmeleri
gerekmektedir. Sınav için resim kağıdı ve duralit altlık fakülte tarafından
verilecektir.
Birinci Aşama: Portfolyo İnceleme (09:00-11:30) Adaylar daha önce
yaptıkları çizim, eskiz v.b çalışmaları yanlarında getirmelidirler.
İkinci Aşama: İmgesel Çizim (12:00-14:00).
Üçüncü Aşama: Desen (14:30-16:30).
KESİN KAYITLAR
Asil Kayıtlar - Yedek Liste Kayıtları
Asil listede yer alan adaylar asil kayıt tarihinde kayıt yaptırmadıkları
takdirde haklarını yitireceklerdir.
Not: Listelerde zamanında kayıt yaptırmayan adayların yerine alttaki
adaylar bir üst basamağa geçmiş olacaktır ve burslar da bu şekilde
verilecektir.
Kesin Kayıtta Gereken Belgeler:
1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.
2. YGS Puan kartının aslı.
3. Nüfus Cüzdanı tasdikli örneği.
4. 1995 yılı öncesi doğumlu olanlar ilgili Askerlik Şubesi’nden alınacak
“Bir Fakülte ya da Yüksekokula kayıt olmasında sakınca olmadığına”
dair belge.
5. 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm).
6. 2016-2017 Akademik Yılı Eğitim Ücreti (Güz ve Bahar döneminde olmak üzere ödenir).

Benzer belgeler