İlgi ATAY KAYA - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

İlgi ATAY KAYA - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İlgi ATAY KAYA
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Gülbahçe, Urla 35430 İZMİR
[email protected]
EĞİTİM
Eylül 2009 – Bugün
Doktora: Şehir ve Bölge Planlama İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tez Adı: “Limitations in the Planning Process: Land Allocation for Locally
Unwanted Land Uses (LULUs)/ Planlama Sürecindeki Kısıtlayıcılar: Yerelde
İstenmeyen Arazi Kullanımları için Arazi Tahsisi”
Eylül 2006 – Ağus. 2009 Yüksek Lisans: Şehir Planlama İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tez Adı: “Sustainability Measurement in Urban Planning Practice: Evaluating
The Environment Plans of The Cities in Aegean Region/ Kentsel Planlama
Pratiğinde Sürdürülebilirlik Ölçümü: Ege Bölgesi’ndeki Kentlerin Çevre
Düzeni Planlarının Değerlendirilmesi”
Mart 2008 – Haz. 2008 Erasmus Programı ile Yüksek Lisans: Şehir Planlama Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Mimarlık, Şehircilik, Coğrafya ve
Güzel Sanatlar Bölümü, Lizbon, Portekiz
Eylül 2004 – Haz. 2005 İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca
Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İzmir
Eylül 2002 – Haz. 2006 Lisans: Şehir ve Bölge Planlama İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Eylül 1995 – Haz. 2002 Lise Bursa Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
MESLEKİ DENEYİM
Araştırma Görevlisi, İzmir (Mart 2009 - Bugün)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge
Planlama Ana Bilim Dalı
Şehir Plancısı, İzmir (Ağustos 2007 - Şubat 2008)
İşlem CBS Şirketler Grubu
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak İzmir’in İmar Otomasyon Bilgi Sistemi’nin kurulması
Stajyer, İzmir (Temmuz 2005) Büro Stajı: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı, İmar İşleri Şube Müdürlüğü
Muğla (Temmuz 2004) Analitik Etüt Stajı: Fethiye
İzmir (Temmuz 2003) Topoğrafya Stajı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü
İzmir (Haziran 2003) Rölöve Stajı: Silahçıoğlu Hanı, Konak
1
BİLİMSEL YAYINLAR
Uluslararası Konferans Bildirileri
Atay Kaya, İ., & Kaya Erol, N. (2012, 11-15 Temmuz). Conflicts in Planning Process of Locally
Unwanted Land Uses (LULUs): A Case Study in İzmir. The 26th International Annual
Congress of AESOP (The Association of European Schools of Planning – Avrupa Planlama
Okulları Birliği), Ankara.
Atay Kaya, İ., & Kaya Erol, N. (2011, 28-29 Haziran). A Proposal for GIS Based Evaluation of
Urban Plans in Terms of Environmental Sustainability. The International Symposium on
Environmental Protection and Planning: Geographic Information Systems (GIS) and Remote
Sensing (RS) Applications (ISEPP), İzmir. ISEPP Proceedings Book, Ayvaz, M. (eds.), Çevre
Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEVKOR) Publications, İzmir, 2012, 39-44.
Geçer Sargın, F., Duvarcı, Y., İnan, E., Kumova, İ.B., & Atay Kaya, İ. (2011, 6-8 Haziran). Data
Coding and Screening System for Accident Risk Patterns: A Learning System. The 17th
International Conference on Urban Transport and the Environment, Pisa, Italy. Urban
Transport XVII Urban Transport and the Environment in the 21st Century, Pratelli, A. and
Brebbia, C.A. (eds.), WIT Press, 2011, 116, 505-516.
Atay Kaya, İ., Akpınar, F., Demirkesen, A.C., & Bor, A. (2011, 25-27 Mayıs). The Use of
Geographic Information Systems in Urban Planning Education. The International
Educational Technology Conference (IETC), İstanbul. 11th IETC Proceedings Book, İşman,
A. (eds.), İstanbul, 2011, Vol. 1, 1177-1184.
Atay, İ., & Kaya, N. (2009, 13-15 Aralık). Sustainability Measurement in Urban Planning Practice.
The Ecocity World Summit 2009, İstanbul. Congress E-Book CD, 2009, 236-243.
Ulusal Konferans Bildirileri
Atay Kaya, İ., & Kaya Erol, N. (2013, 28-30 Kasım). İzmir’de Katı Atık Tesisinin Yer Seçimi
Sürecindeki Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu, İzmir.
TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, 2013, 547-562.
Çınar, A.K., Duvarcı, Y., Kumova, İ.B., Atay Kaya, İ., & Selvi, Ö. (2011, 10-12 Mayıs). İzmir'deki
Trafik Kazalarının Veri Analizi ve Mekansal İstatistik Kullanılarak Sınıflandırılması.
Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı, Ankara. Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, 2011, No. 205,
12-13.
Kumova, İ.B., Duvarcı, Y., Geçer Sargın, F., Atay Kaya, İ., & İnan, E. (2011, 10-12 Mayıs). Trafik
Kaza Nedenlerinin Araştırılabilmesi İçin Gerekli Veriler. Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyumu ve Fuarı, Ankara. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildiri Özetleri
Kitapçığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, 2011, No. 702, 19.
Atay Kaya, İ., Duvarcı, Y., Kumova, İ.B., Geçer Sargın, F., & İnan, E. (2010, 24-26 Kasım). Trafik
Kazaları ile Arazi Kullanım Arasındaki İlişkinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sorgulanması:
İzmir Örneği. TUJK-2010 Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu, İzmir. TUJK
Bildiriler Kitabı, Demirkesen, A.C. (eds.), İzmir, 2011, 169-178.
Akpınar, F., Bor, A., Atay Kaya, İ., & Demirkesen, A.C. (2010, 24-26 Kasım ). Kent Planlamada
CBS Uygulamaları: Tuzla-İstanbul Analitik Etüdü. TUJK-2010 Mekansal Planlamada Jeodezi
Sempozyumu, İzmir. TUJK Bildiriler Kitabı, Demirkesen, A.C. (eds.), İzmir, 2011, 130-143.
2
ASİSTANLIK YAPTIĞI DERSLER
CP 201 Yerleşim Planı Tasarım Stüdyosu (Güz 2013-2014)
SP 191 Yaz Stajı I: Rölöve (Yaz 2013)
AR 152 Yapı Teknolojisi ve Bilimi I (Bahar 2012-2013)
AR 161 Mimari İletişim Teknikleri (Güz 2012-2013)
SP 192 Yaz Stajı II: Ölçme ve Harita Bilgisi (Yaz 2011)
CP 202 Planlama Tasarımı I (Bahar 2011-2012)
AR 201 Mimari Tasarım I (Güz 2011-2012)
SP 192 Yaz Stajı II: Ölçme ve Harita Bilgisi (Yaz 2011)
CP 302 Planlama Tasarımı III (Bahar 2010-2011)
CP 301 Planlama Tasarımı II (Güz 2010-2011)
CP 290 Planlama Stajı I (Yaz 2010)
AR 152 Yapı Teknolojisi ve Bilimi I (Bahar 2009-2010)
CP 401 Kentsel Tasarım (Güz 2009-2010)
AR 161 Mimari İletişim Teknikleri (Güz 2009-2010)
CP 164 Tasarımcılar için Bilgisayar Uygulamaları (Bahar 2008-2009 & Bahar 2009-2010)
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Bilimsel Araştırma Projesi (04.10.2013 - 03.10.2014; devam ediyor): Yerelde İstenmeyen Arazi
Kullanımlarının Yer Seçimi Süreçlerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü B tipi BAP Projesi, Proje Ekibi: Nursen Kaya Erol, İlgi Atay Kaya, Proje No: 2013-İYTE35.
Tübitak Projesi Bursu (01.09.2009 - 31.03.2011): An Early Warning System in Prevention of
Traffic Accidents by Dynamic Data Management: Case on Izmir’s Critical Streets (Trafik Kazalarının
Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi ile Erken Uyarı Sistemi: İzmir’in Kaza-Yoğun Caddelerinde
Pilot Çalışma), TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı (1001),
02.10.2008 - 31.03.2011, Proje Ekibi: Yavuz Duvarcı, İ. Bora Kumova, Feral Geçer Sargın, İlgi Atay
Kaya, Emrah İnan, Proje No: 108K271.
ARAŞTIRMA KONULARI
Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımları, Planlama Süreci, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çatışma
Yönetimi, Plan Değerlendirme, Sürdürülebilirlik Ölçümü, Çevreye Duyarlı Kent Planlama, Trafik
Kazaları
İDARİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü web
sayfasından sorumlu Araştırma Görevlisi (2010- Bugün): http://web.iyte.edu.tr/arch/city/index.html
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arşivi’nden
sorumlu Araştırma Görevlisi (2009-2010)
YABANCI DİL BİLGİSİ
İngilizce (ileri), Almanca (başlangıç), Portekizce (başlangıç)
3
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Windows, MS Office, ArcGIS, NetCAD, AutoCAD, Photoshop, Adobe Dreamweaver, SketchUp
ÖDÜLLER
Onur Öğrencisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002 – 2003 Bahar Yarıyılı
Yüksek Onur Öğrencisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005 – 2006 Güz Yarıyılı
Onur Öğrencisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005 – 2006 Bahar Yarıyılı
AKTİVİTELER
Organizasyon Komitesi Üyesi, Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Buluşması III, İzmir,
Ocak-Mayıs 2006
MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
TMMOB Şehir Plancıları Odası, İzmir Şubesi (2009- Bugün)
4

Benzer belgeler