Anapara Korumalı 12.Fon

Yorumlar

Transkript

Anapara Korumalı 12.Fon
Mayıs 2016
YATIRIM FİKİRLERİ
Japon ve Fransız otomotiv devlerine anapara korumalı yatırım fırsatı!
Anapara Korumalı 12.Fon
Vade sonunda anapara koruması ile önde gelen otomotiv şirketlerinin hisselerine yatırım
yapmak ister misiniz? %100 Anapara Koruma Amaçlı 12. Fon, seçili Japon ve Fransız
şirketlerinin hisse senetlerindeki yükselişlerden getiri elde etmeyi amaçlar.
•
Renault
•
Toyota Motor
•
Peugeot
•
Mitsubishi
•
Nissan Motor
•
Mazda Motor
Yatırım Fikirleri
Japon ve Fransız otomotiv devlerine yatırım fırsatı!..
Mayıs 2016
Japon ve Fransız otomotiv sektöründeki şirketlerin hisse (pay) senetlerindeki yükselişlerden getiri sağlayın…
%100 Anapara Koruma Amaçlı fon 11-18 Mayıs tarihlerinde halka arz ediliyor!
Fon*, yatırım döneminin başlangıcı (20 Mayıs 2016) ile sonu (14 Haziran 2017) arasındaki 391 günlük vadede;
Renault, Peugeot, Nissan, Toyota, Mitsubishi ve Mazda’nın hisse senetlerinin yükselişine katılım sağlama imkanı
sunar. En yüksek getiriyi sağlayan 2 dayanak varlığın getirisi sabit getiri oranına** eşitlenir. Geri kalan 4 dayanak
varlık getirisi ise değiştirilmeden sepet getiri hesaplamasına alınır. Sepetin getirisinden iştirak oranı ölçüsünde TL
cinsinden yararlanır ve kur değişiminden etkilenmezsiniz. Fon getirisinin negatif olması halinde anaparanızın
%100’ü korunur (1).
Örnek Durum
Senaryoları
1.Dayanak Varlık
2.Dayanak Varlık
3.Dayanak Varlık
4.Dayanak Varlık
5.Dayanak Varlık
6.Dayanak Varlık
Ortalama Sepet Getiri
Fon Getirisi
İyi Senaryo
Orta Senaryo 1
Orta Senaryo 2
Kötü Senaryo
Dayanak Varlık
Performansı
Getiri
Dayanak Varlık
Performansı
Getiri
Dayanak Varlık
Performansı
Getiri
Dayanak Varlık
Performansı
Getiri
45%
40%
35%
35%
30%
25%
23%
23%
35%
35%
30%
25%
28,50%
28,50%
25%
20%
18%
10%
4%
-3%
23%
23%
18%
10%
4%
-3%
12,50%
12,50%
-1%
-2%
-3%
-3%
-4%
-4%
23%
23%
-3%
-3%
-4%
-4%
5,30%
5,30%
20%
10%
-30%
-35%
-36%
-37%
23%
23%
-30%
-35%
-36%
-37%
-15,30%
0%
*Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı ŞFB %100 Anapara Koruma Amaçlı 12. Fon
**Sabit getiri oranı %20-25 arasında beklenmektedir. Örnek senaryolarda bu oran %23 alınmıştır.
***İştirak oranının %90 ile %100 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Fon ile ilgili tüm ayrıntıları bulabileceğiniz sirkülere ulaşmak için
.
Halka arza tüm Akbank Şubeleri ve Ak Portföy aracılığıyla katılabilirsiniz.
Yatırımcıların riskli varlıklara ilgisi dikkat çekiyor
Küresel büyümeye yönelik endişeler ve emtia fiyatlarındaki kan
kaybı sebebiyle 2016’ya bir hayli zayıf başlayan piyasalar, Şubat
ayından itibaren yükselişe geçti.
Japonya, Avrupa, Çin ve ABD merkez bankalarından art arda
gelen adımlar ve destekleyici açıklamalar küresel faiz
düzeylerini aşağı çekerken, petrolde yaşanan toparlanma
sistemik kriz korkularını azaltması nedeniyle risk iştahını artıran
gelişme oldu.
Japonya ve Avrupa’da otomotiv hisselerinde değerlemeler cazip
Japon Nissan, Mitsubishi, Toyota ve Mazda ve Fransız Renault,
Peugeot ve hisse senetlerinden oluşan hisse senetleri sepeti
sene başından bu güne %20’den fazla geriledi.
Japonya ve Avrupa hisse senedi fonlarından son iki yılın en uzun
süreli çıkışları kaydedilirken, otomotiv sektörü fiyat/kazanç ve
fiyat defter değeri oranları Japonya’da 2016 başından bu yana
%20 üzerinde gerilerken, Avrupa’da da %15’e yakın düştü.
Likidite bolluğunun ve dolayısıyla tüketici harcamalarının arttığı
son dönemde otomotiv sektörü hisselerini desteklemesi
bekleniyor.
Nissan, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Renault,
Peugeot Hisse Senetleri Sepeti
2400
2000
0
1600
1200
Oca 15
Nis 15
Tem 15
Eki 15
Oca 16
Nis 16
MSCI Avrupa ve Japonya
Otomotiv Sektör Endeksleri
240
265
Japonya
245
225
205
185
220
200
Avrupa
0
180
160
165
140
Oca 15 Nis 15 Tem 15 Eki 15 Oca 16 Nis 16
Yatırım Fikirleri
Fon Hakkında Özet Bilgiler
Para Birimi
Dayanak Varlık
Halka Arz Dönemi
Yatırım Dönemi
Yatırım Vadesi
Koruma Hedefi
Getiri Hesaplama (Brüt)
Fiyat Açıklama Tarihi
Erken Çıkış Ücreti
Vergi
Fonun İtfası
Minimum Katılım
Portföy Yönetici
Opsiyon
Sabit Getiri Oranı
Gözlem Tarihi(3)
Mayıs 2016
Türk Lirası
Renault, Peugeot, Nissan Motor, Toyota Motor, Mitsubishi, Mazda Motor
11-18 Mayıs 2016
20 Mayıs 2016 – 14 Haziran 2017
391 gün
100%
(Sepet Getiri Oranı×İştirak Oranı)+Anapara Koruma Oranı−%100
Her ayın 1. ve 10. iş günleri
Yok
%10 stopaj
Yatırım dönemi sonunda
500 TL ve katları
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Asya opsiyon(2)
%20-%25 arasında beklenmektedir.
8/6/2016;8/7/2016; 8/8/2016; 8/9/2016; 11/10/2016; 8/11/2016; 8/12/2016; 9/1/2017; 8/2/2017;
8/3/2017; 10/4/2017; 8/5/2017; 8/6/2017
Diğer Operasyonel Bilgiler
Alım
"Halka Arz" yoluyla yapılmaktadır. Halka arz bitiminden yatırım dönemi sonuna kadar geçen süreçte fon
alımı mümkün olmamaktadır.
Halka Arz
Halka arz süresince toplanan talepler Ak Portföy Yönetimi Para Piyasası Fonu ile değerlendirilmektedir.
Halka arzın son günü saat 12:30'a kadar verilen emirler iptal edilebilmektedir. Bundan sonra iptal söz
konusu olamayacaktır.
Fiyat
Fonun içerisinde opsiyon sözleşmesi olmasından dolayı, koruma amaçlı fonun fiyatı yatırım dönemi
içerisinde her ayın 1. ve 10.işgünlerinde ilan edilmektedir.
Satım
(Yatırım dönemi içinde)
Fon fiyatının hesaplanacağı gün saat 10:30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı
hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T), 3 işgünü sonra (T+3) sonra aktarılır. Fiyat hesaplama
günü saat 10:30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
İştirak Oranı
İştirak oranı, alınan opsiyon sözleşmesinin fiyatına bağlı olup, halka arz bitiminde açıklanmaktadır.
İtfa
Yatırım dönemi sonunda, yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar
mevduat hesaplarına geçecektir.
Anapara Koruma Amaçlı Fonların Genel Yapısı
Anapara koruma amaçlı fon, iki temel enstrümandan oluşur. Anapara korumasını sabit getirili menkul kıymetler ile sağlarken;
potansiyel getiriyi ise fonun yatırım stratejisini oluşturan dayanak varlığın üzerine yazılmış opsiyon sözleşmesi ile sunar.
Anapara
Opsiyon
Sabit Getirili
Menkul
Kıymet
Sabit Getirili
Menkul
Kıymetin
vade sonu
değeri
Anapara + Getiri
Opsiyon
Getirisi
Yatırım Fikirleri
Mayıs 2016
Dipnotlar:
(1) Anapara
koruması vade sonu için geçerlidir.
(2) Asya
tipi opsiyon, getirinin, dayanak varlıkların daha önceden belirlenen gözlem tarihlerindeki fiyatlarının
ortalamasına bağlı olduğu opsiyon türüdür.
(3) Getirinin hesaplanmasında,
gözlem tarihlerindeki lokal para birimi cinsi kapanış fiyatları ortalaması dayanak
varlıkların “bitiş seviyesi” olarak belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde Bloomberg Terminal sayfalarında ilan edilen
kapanış seviyeleri kullanılır. Getiriler %10 stopaj hariç brüt miktarlardır.
Anapara korumalı fonlar hakkında her şey...
“Anapara korumalı fonların avantajları, iç dinamikleri ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler
hakkında merak ettikleriniz...”
İdil Hacıhanifioğlu - Ak Portföy Fon Yöneticisi
İzlemek için videoya tıklayınız.
Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Fonları İş Geliştirme, Satış
Ali Emrah Ustacı
Bölüm Başkanı
[email protected]
Irmak Şendil Ayhan
Kıdemli Uzman
[email protected]
Selim Sağır
Uzman Yrd.
[email protected]
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji ve Varlık Dağılımı
Mustafa Demirel
Müdür Yrd.
Gizem Topsakal
Kıdemli Uzman [email protected]
Gözde İlter
Uzman
[email protected]
[email protected]
ÖNEMLİ BİLGİ: Bu döküman sözkonusu yatırım ürününün tanıtımı için özet niteliğinde hazırlanmıştır. Ürün konusundaki tüm
detayları içermeyebilir. Bu sebeple yatırım yapmadan önce ürününle ilgili izahnamenin incelenmesi gereklidir.
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya
güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları
sorumlu değildir. Akbank TAŞ,Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve Ak Portföy
Yönetimi A.Ş. ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve
raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek
dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti,
velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy
Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım
AŞ ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Benzer belgeler