taşlamalar - Yordam Toplu Katalog

Yorumlar

Transkript

taşlamalar - Yordam Toplu Katalog
TAŞLAMALAR
Kenan ERZURUM
Mart 2009
Hiperlink Yayınları ; 7
Hiperlink Yayınları
Cankurtaran Meydanı, No: 6
Sultanahmet – Eminönü, İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 5164681 - 82 ; Faks: +90 212 5164684
e-mail: [email protected]
URL : http://www.hiperlink.com.tr
1. Baskı, Mart 2009
ISBN 978-9944-157-……
Kapak tasarımı ve mizanpaj : Sönmez ÇELİK
Kapak Resmi : Kenan ERZURUM
© Bu kitabın her türlü yayın hakkı Hiperlink’e aittir. Hiperlink’in
yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı alıntılar hariç olmak üzere,
hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda
yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.
Erzurum, Kenan
Taşlamalar . - İstanbul : Hiperlink Yayınları, 2009.
186 s. ; 21 cm.
ISBN 978-9944-157
1.Türk Şiiri I. Eser Adı
PL 248 .E79 T38 2009
821.42 ERZ__dc20
Baskı & Cilt: Nesil Matbaacılık
Baymer San. Sit. 2. cd. No: 23, Yakuplu / İstanbul. Tel: 0212 876 36 68
Taşlamalar
BİLGİ
Taşlamalar kitaplarımın yedincisi olarak çıkıyor. Çocukluğumda
bizim kazada bazılarının aşık, bazılarının ağıt yazan diye
tanımladığı kişiler vardı. Bunlar özellikle bir sayfalık destanlar
yazar, samanlı kağıda bastırır ve tanesini yanlış hatırlamıyorsam
20, 25 kuruşa satarlardı. Vahap Kocaman bunların en
bilineniydi. Ben de daha ilkokula gitmeden önce, köy yerinde,
biraz da onlara öykünerek acıklı veya alay edilmesi gereken
konuları ele alır ve destan yada ağıtlar yazardım. Bunlar köy
arasında rağbet de görürdü. Bu gün bunların hiç birinin kaydı
elimde olmasa da, şiir yazma serüvenim, o zaman, böyle
başlamıştır. Bunları saymazsak halen de beğendiğim ilk şiirimi
1973 yılında, Yozgat’ta çalışırken yazdım. Bu şiiri anlamlı ve
önemli bulmam nedeni ile daha sonra kimse bilmese de
yazmaya devam ettim.
Taşlama yazmam da bunların içine dahildir. Neden taşlama
denecek olursa; belki de haksızlıklara abukluklara tahammül
edemeyişimden
kaynaklanmaktadır.
Taşlama
yazarak
içimdekileri döküyor ve rahatlıyorum. Bunun zor bir iş olduğunu
ve “Bülbülün çektiği dili belasıdır” dendiğini hatırlıyorum. Ama
bu konuda kendime söz geçiremediğimi itiraf etmeliyim.
Bu kitapta yer alan taşlamaların bir kısmı ilk üç kitabımda
yer alan şiirlerdir. Diğer bir kısmı ise bu kitap basılıncaya kadar
zaman zaman yazdığım taşlamalardır.
Kitabım eline alan okuyucularımın hiç olmazsa birkaç
tanesini sıkılmadan okumaları
Dileğim arasındadır.
Saygılarımla.
Dr. Kenan ERZURUM
Salacak / Üsküdar - İstanbul
Mart 2009
i
Kenan Erzurum
İÇİNDEKİLER
SES YOK ............................................................................. 1
ALİ ..................................................................................... 3
MEMLEKETE HIRSIZ GEREK.................................................. 5
AĞAM SABANCI ................................................................... 7
ÜLKEM DİYEREK.................................................................. 9
YER ARARIM ......................................................................10
EMEKLİ..............................................................................12
ÖLDÜM ..............................................................................14
OLDU ................................................................................16
HEY TANRIM ......................................................................18
DURMUYOR .......................................................................19
HARAM ..............................................................................20
DENİRSE DE İNANMAYIN ....................................................21
MODA OLDU ......................................................................23
ELE SORUN ........................................................................24
BEN UTANDIM ...................................................................25
BU GÜNÜMÜZ ....................................................................26
HERGELELER......................................................................28
İTİRAF...............................................................................29
AĞLARIM ...........................................................................31
GEÇ ONU! ..........................................................................32
ARTIK SANA.......................................................................34
İNTİZAR (HIRSIZLARA, ARSIZLARA) ....................................35
GÖRÜRSÜN (DIR DIR ETME) ...............................................36
EŞŞEK ARISI SOKSUN .........................................................38
HALİMİZ ............................................................................40
BEN UTANIRIM ..................................................................41
ÖZÜM SENDEN ...................................................................42
ÖNERİRİM .........................................................................43
BİTTİ ................................................................................45
PEZEVENK .........................................................................47
ZAHMET BUYURMAYIN .......................................................49
BENİ ANASIN .....................................................................50
AŞIĞIM ..............................................................................51
ii
Taşlamalar
BEN NE BİLEYİM ................................................................52
ÖLÜRÜM ............................................................................54
DÜŞÜNEN YOK ...................................................................55
DOSTLAR ...........................................................................56
BÖYLEYİM BEN ..................................................................57
GÜLÜM BENİ ......................................................................59
EV HALİ .............................................................................60
BU OLSA GEREK .................................................................61
İYİ BİLİN ...........................................................................62
ÖLÜLERE HABERLER ...........................................................63
PEHLİVAN MISIN? ..............................................................64
POHÇA ..............................................................................66
ARAMIZ AÇIK .....................................................................67
BİRİ ALİ BİRİ VELİ .............................................................69
ONLARA ............................................................................70
BAŞIMIN BELASI ................................................................72
GEREK YOK ........................................................................73
FARKLI ..............................................................................75
NENE GEREK ......................................................................76
ŞİİRE DAİR ........................................................................77
EY BAŞIMIN DERDİ ............................................................79
GÖRÜRMÜŞ .......................................................................80
BİRE..................................................................................81
KADER...............................................................................82
SIZLIYOR...........................................................................83
BATIRDIN ..........................................................................84
DEMEDİM ..........................................................................85
BELLİ ................................................................................86
UTANMA ............................................................................87
BİR GÜN ............................................................................88
BAZILARINA .......................................................................89
GÖNDERME .......................................................................89
SEN İSTEMEZSEN ...............................................................91
İNSANCIKLAR ....................................................................93
ANLAMADIM Kİ ..................................................................94
TÜKENDİ ...........................................................................96
NASIL DÜZEN, NASIL BİR İŞ ...............................................97
ÖĞÜT ( ÜZME CANIM ) .......................................................98
ÇAPKIN............................................................................ 100
iii
Kenan Erzurum
DÜRZÜ ............................................................................ 101
BENDEN BAŞKA ................................................................ 102
YANAYIM BEN .................................................................. 103
SİZE DE GELİR ................................................................. 104
ANAMIZI AĞLATTINIZ ....................................................... 105
KALMADI ......................................................................... 107
ZALİM ÇIKTIN .................................................................. 108
ELDEN NE GELİR .............................................................. 109
SANA KARŞI ..................................................................... 110
GÖR ................................................................................ 112
YAVRUM ASLANIM ............................................................ 113
HALLERİM........................................................................ 114
GELDİ ÜSTÜME ................................................................ 115
HE YAPTIK ....................................................................... 117
BU GÜNLER ..................................................................... 119
ÇİNGENENİN ŞARKISI....................................................... 120
UTANIRIM ....................................................................... 121
BEN ................................................................................. 122
ÖĞÜT .............................................................................. 124
ÖMRÜM 2 ........................................................................ 126
BENİM ............................................................................. 127
SİVRİ SİNEK .................................................................... 129
BENİ ARADIM .................................................................. 131
ETTİN ............................................................................. 132
BİLİNİR ........................................................................... 133
ŞİMDİ.............................................................................. 134
SUALİNİ VEREMEM ........................................................... 135
KÖYÜMDÜ BENİM ............................................................. 136
OĞUL .............................................................................. 138
ÇİLEM ............................................................................. 140
İSTİYOR .......................................................................... 142
NE DE ÇABUK GEÇTI YILLAR ............................................. 144
DERTLERİM ..................................................................... 145
OLAMADIM ...................................................................... 146
OĞLUMA MEKTUP ............................................................. 149
OĞLUMDAN CEVAP ........................................................... 151
ENDİŞE ........................................................................... 153
TÜRLÜ TÜRLÜ .................................................................. 154
AĞAM GÖZÜN VAR MI? ..................................................... 156
iv
Taşlamalar
GELEN AĞAM ................................................................... 158
ŞİKAYET .......................................................................... 159
DİLEKÇE .......................................................................... 161
SES YOK .......................................................................... 163
v
Kenan Erzurum
vi
Taşlamalar
SES YOK
Memlekete deccal geldi,
Görülüyor, dedim; ses yok.
Başımıza ne çoraplar,
Örülüyor, dedim ses yok.
Pes eylemiş namus ehli,
Çünkü geçmez oldu dahli,
Kararlar hocalı, şeyhli
Veriliyor, dedim; ses yok.
Anahtar hacı, hocada
Peşinde toku acı da,
Yok hiç ortası ucu da,
Vuruluyor, dedim; ses yok.
Büyüklerde ahda vefa,
Bütün suçlar girdi afa,
Laylalarda zevk-ü sefa,
Sürülüyor, dedim; ses yok.
1
Kenan Erzurum
Ahlakta kalktı sınırlar,
Çoğu Allahtan sanırlar,
İnsan olanda sinirler,
Geriliyor, dedim; ses yok.
Fetva veriyor vaizler,
Karara geçti caizler,
Gericiliğe tavizler ,
Veriliyor, dedim; ses yok.
Ok fırladı artık yaydan,
Perişanız haydan huydan,
Doğru diyen dokuz köyden,
Sürülüyor, dedim; ses yok.
Hırsızlar oldu pirimiz,
Azap olacak yerimiz,
Artık bizim defterimiz,
Dürülüyor, dedim; ses yok.
8- Eylül 2006 / Saat:02:20
14 Eyloül 2006 / Saat:03:00
Salacak / Üsküdar - İstanbul
2
Taşlamalar
ALİ
Yüreğim daraldı, şevkim kırıldı,
İşler gene sarpa sardı be Ali:
Gide gide bir çıkmaza varıldı,
Kılavuzlar bizi yordu be Ali.
Kahpeler el attı çaldı emeği;
Yarıya indirdi bir kap yemeği,
Giydirdiler o yakasız gömleği,
Bankalar salayı verdi be Ali.
Sen bir amelesin, pazarın malı;
Hırsız değilsinki bilesin yolu,
Hal değil görünen milletin halı,
Nasıl desem şu son derdi be Ali.
Birden bire kazanç düştü yarıya:
Kurbanlık kattılar bizi sürüye,
Sulu diye gittik susuz dereye,
Bu yolculuk bizi kırdı be Ali.
Görev zararıyla yeni tanıştık;
Onlar vurdu, biz semere alıştık,
İnsanlıktan robotluğa dönüştük,
Bütün dünya bunu gördü be Ali.
Gömleğin eskimiş, pantalon delik,
Belliki hep açsın; betbeniz soluk
Yandı koca ülke; duyulmaz çığlık,
Bu sessizlik beni gerdi be Ali.
3
Kenan Erzurum
Geçim derdi ile sırtında küfe,
Ne çoraplar kondu bilsen gergefe,
Tartmıyor hortumdan akanı kefe,
Bankalar sıraya girdi be Ali.
Ölsen bin dert ile onlara ne gam;
Görünen bir şey var o da hergün zam,
Ay anam! Vay anam! Oy anam, anam!!!
Kuzuya saldılar kurdu be Ali.
Bizden kuruş kuruş alıp derdiler,
Hepisini dost ahpaba verdiler,
Çaktırmadan altımızdan girdiler,
Taaa eskiden bu hal ardı be Ali!
Hayat bu idiyse yoktur anlamı;
Yıllardır milletçe yaşadık gamı,
Benzettiler inan ölmüş anamı,
Kimileri hayra yordu be Ali!!!
22-26 Mart 2001 / Bahçeşehir - İstanbul
4
Taşlamalar
MEMLEKETE HIRSIZ GEREK
İster bal yer, ister börek,
Adamlar hep çatal yürek,
Devlet oldular giderek,
Memlekete hırsız gerek!
Karınlar tok, sırtları pek
İnce topuk, ipek gömlek
Yok artık devlete gerek,
Memlekete hırsız gerek!
Teslim alsın idareyi,
Onlar bulurlar çareyi,
Uzmanların da dileği;
Memlekete hırsız gerek!
Girdik kurtuluş yoluna,
Millet hem fikir oluna,
Merhem ararsan keline,
Memlekete hırsız gerek!
Sovuduk tüm seçilmişten,
Usandık biz bu gidişten,
Düzen gerek yeni baştan,
Memlekete hırsız gerek!
Ha o hırsız, ha bu hırsız
Hiç el kalmadı ki kirsiz,
Seçim bize göre yersiz,
Memlekete hırsız gerek!
5
Kenan Erzurum
Okul dendi, tahsil dendi
İşte buraya gelindi.
Çare aranırmış şimdi,
Memlekete hırsız gerek!
Başladı pis, pis kokmaya,
Gerek yok canlar yakmaya,
İşi düzene sokmaya,
Memlekete hırsız gerek!
Çalmanın kıymetin bilir,
Yetmezse devletten alır,
Onlar ile düzen gelir,
Memlekete hırsız gerek!
Bize hiç salma salmadı,
Kurt, kuş, arıdan yılmadı
Amca yiğenle olmadı,
Memlekete hırsız gerek!
Hoca dedik, hacı dedik,
Bacıdan fayda görmedik.
Bunca yıl idare eyledik,
Memlekete hırsız gerek!
Büyük büyük konuşulur,
Ufak ufak bölüşülür,
Gide gide alışılır,
Memlekete hırsız gerek!
1-3 Temmuz 2001 / Darıca / Gebze - Kocaeli
6
Taşlamalar
AĞAM SABANCI
Ağam kötü günde saldık selamı,
Son günlerde sohbet, “Çalmak” üzredir.
Söylemeye hacet yoktur olanı?
Yeniden bir talan olmak üzredir.
Gündem dolu rüşvet ile talanla,
Hısım akrabadan gözde olanla,
Dinli dinsiz diye halkı bölenle,
Gidişat milleti bölmek üzredir.
Kimi çanak tutmuş, kimisi hırsız,
Sebep eller demek gereksiz, yersiz.
Bunların tamamı arsızoğlu arsız,
Namuslunun ömrü dolmak üzredir.
Ağam tüm değerler yıkıldı bir, bir
Kimileri var ki hırsızlıkda pir,
Millete yansıyor devletteki kir,
Garip halk pislikten ölmek üzredir.
Aman nolur siz de hortum takmayın,
Doğruluk ümidin tümden yıkmayın,
Karşımıza hırsız diye çıkmayın,
O yönde bir düzen gelmek üzredir.
7
Kenan Erzurum
Milletçe yitirdik inan ümidi,
Bankacı, nayloncu, bunlar kim idi?
Devlet çıkıp doğrusunu demedi,
Kirli el ceplere dalmak üzredir.
Ey be canım ağam sen de çaldıysan,
El ense çekerek alttan daldıysan,
Torpille tehditle ihale aldıysan,
Sizin kese şimdi dolmak üzredir.
Bir millet düşün ki her şeyi yitmiş,
Beyim yemiş içmiş, kuş olup gitmiş,
Demokrasi darda, adalet bitmiş
Millet keçileri salmak üzredir.
Torpil, rüşvet ile dönüyor işler,
Hayra alamet değil Ağam gidişler,
Yorulmuyor artık iyiye düşler
Bahçede çiçekler solmak üzredir.
İşte gündem budur ağam Sabancı,
Sen bilirsin, söyle, biter mi sancı?
Bizler yolcuyuz da, hırsızlar hancı,
Deyiversen haller nolmak üzredir???
8-10 Ocak 2001 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
8
Taşlamalar
ÜLKEM DİYEREK
Akşamdan sabaha ellemen beni,
Ağlayayım ülkem, ülkem diyerek.
Cana mal olsa da bırakmam seni,
Çağlayayım ülkem, ülkem diyerek.
Ses vereyim dağlar taşlar duysunlar,
Uyuyanlar yeter artık aysınlar,
Yas için yanıma yazma koysunlar,
Bağlayayım ülkem ülkem diyerek.
Nolur siz de duyun dostlar çağrımı,
Ben kesemez oldum yürek ağrımı,
Yangınlara siper edip bağrımı,
Dağlıyayım ülkem ülkem diyerek.
Nasıl isyan etmem böyle düzene,
Alıp getirdiler bizi hazana,
Set olayım bari halkı ezene,
Eğleyeyim ülkem ülkem diyerek.
Böylemi olurmuş şu kara yazı,
Ülkede esire saydılar bizi,
Yükseltip göklere doğru avazı,
Söyleyeyim ülkem ülkem diyerek.
29 Nisan 2004 / İşten dönerken, yolda - İstanbul
9
Kenan Erzurum
YER ARARIM
Huyu sattık, suyu sattık
Kardır dey deyi sattık,
Buna rağmen gene battık,
Batılmadık yer ararım.
Doğruluğu attık özden,
Öte gidemedik sözden,
Adam olmaz deyi bizden,
İtilmedik yer ararım.
Kurduk, kurduk battı kurum
Bir gün de artmadı verim,
Deyi deyi Allah Kerim,
Yatılmadık yer ararım.
Genlerden mi, cinlerden mi?
Dinsizden mi, dinlerden mi?
Bizlerden mi, onlardan mı?
Çatılmadık yer ararım.
10
Taşlamalar
Miras kalmadı satacak,
Bu üremeye yetecek,
Vallahi dağ taş bitecek,
Tutulmadık yer ararım.
Bu yüzden mi şehit verdik,
Hani vatan kutsal derdik,
Olanlar ortada gödük,
Satılmadık yer ararım.
Varsıl, yoksul kast oluştu
Hırsız tepede buluştu,
Batmak için fon gelişti,
Ütülmedik yer ararım.
19 Ağustos 2003 / Saat 02.30 / Darıca / Gebze - Kocaeli
11
Kenan Erzurum
EMEKLİ
Telefonu çalmaz, bir ses duyulmaz
Kuma kuşu gibi bekler emekli,
Kırk akşamda bir şeytana uyulmaz,
Yürüse yollarda tekler emekli.
Gece uyku tutmaz, akşam yol yorar
Geç vakit pazarda döküntü arar,
Her gün hesap kitap zihnini yorar,
Kuruşu kuruşa ekler emekli.
Artık emekli ya olamaz işi,
Başta saçı kalmaz, ağızda dişi,
Maaşı tükenir her ayın beşi,
Gene de cebini yoklar emekli.
Sıkıntının şimdi en hat safhası,
Bundan sonar başlar ömrün cefası,
Peyniri, zeytini görmez sofrası,
Görürse de yemez, koklar emekli.
Korkulu ruyası hep faturalar,
O kaygı içinde uykuya dalar
Bazan gizli gizli oturup ağlar,
Yaşları eliyle paklar emelkli.
12
Taşlamalar
Kaygısız bir günü, gecesi geçmez,
Artmaz üç kuruşu bir gazoz içmez,
Utanır, derdini kimseye açmaz,
Halden bilmez diye toklar, emekli.
Yeniden çalışsa kimler iş verir,
Kalan günlerinin içinde erir,
Her gün kuyruklarda işkence görür,
Cefayı umutla denkler emekli.
Ruyasına girer varlık her gece,
Ümüğünü sıkar darlık her gece,
Çaresizlik gider en çok da güce
Ama söyleyemez saklar emekli.
İşte böyle emeklilik halimiz,
Devlet bize, biz devlete zulümüz
Daha fazlasına varmaz dilimiz,
Tez günde bir ölüm bekler emekli!
14-15 Ekim 2003 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
13
Kenan Erzurum
ÖLDÜM
Beni sormayın dostlarım,
Kızıla kızıla öldüm.
Kimi alt kimi üstlerim,
Büzüle büzüle öldüm.
Sıka sıka bitti dişim,
Amma yapılmıyor işim,
Meğer ne dertliymiş başım,
Üzüle üzüle öldüm.
Laf geliyor samır samır,
Benim için herkes amir,
Vallahi dayanmaz ömür,
Ezile ezile öldüm.
Yakındım her gördüğüme,
İlk kez selam verdiğime,
Ofisine girdiğime,
Sızıla sızıla öldüm.
14
Taşlamalar
Derdim şurda iş görülsün,
Yapana hakkı verilsin,
Herkesten hesap sorulsun,
Vezile vezile öldüm.
Diyemedim ki oynum hort,
Ölemde sen üstümü ört,
Bana edilen zavur zort,
Kızıla kızıla öldüm.
Talebenin tavırına,
Üstlerimin zavırına,
Müslümanın gavırına,
Bozula, bozula öldüm.
10 Ocak 2008 / Saat:18:52 Beşiktaş / İstanbul
15
Kenan Erzurum
OLDU
Yazık ettik bu millete,
Olanlar yoksukla oldu.
Tutulduk biz bir illete,
Talanlar yoksula oldu.
Ele alanlar yuları,
Bulandırdılar suları,
Yediler onca doları
Yalanlar yoksula oldu.
Dense de Allah’a ayan,
Zaten her şey ayan, beyan
İnanmıyor amma duyan,
Bilenler yoksula oldu.
Umut tarlası ekildi,
Tutup elense çekildi,
Ta kulak dibi mikildi,
Planlar yoksula oldu.
16
Taşlamalar
Pes ettik biz, topyekun pes
Ne nefes var , ne de bir ses
Ne ad kaldı, ne de adres
Şölenler yoksula oldu.
Etme bulma denirse de,
Ayrı yere konursa da,
Eşek gibi anırsa da,
Ölenler yoksula oldu.
Çoluk, çocuk ölmeleri
Korkak, sesiz kalmaları
Bundandır hep yılmları,
Çalanlar yoksula oldu.
23 Aralık 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
17
Kenan Erzurum
HEY TANRIM
Madem ki herkesten saklanacaktı
Ey Tanrım bu teli niye yarattın!
Zamanla bembeyaz aklanacaktı,
Hey Tanrım bu halı niye yarattın!
Dünyada kalıyor dünyanın malı,,
Size hep ayandır bizlerin halı,
Eğer çok gördünse bir tutam kılı,
Ey Tanrım bu kulu niye yarattın!
Sarı rengi bir dert, karası bir dert
Gönlüme açtığı yarası bir dert,
Yeni çıktı; türban töresi bir dert,
Ey Tanrım bu yolu niye yarattın!
Eskiden yoğidi, nedir bu örtü
Bir yerden beslendi bence bu dürtü,
Her yeri eksi de saçı mı artı!
Ey Tanrım bu kılı niye yarattın!
Mademki yarattın bari örtseydin,
Saçlarını yolsan, yüzün yırtsaydın,
Bakma diye böğrümüze dürtseydin,
Ey Tanrım bu kolu niye yarattın!
Sığındım lütfuna ey yüce yarap,
Gönlüm bir çaresiz dert ile harap,
Eğer günah ise küfürle şarap,
Ey Tanrım bu dili niye yarattın!
12 Aralık 2007 / Saat:06:15 Salacak / Üsküdar - İstanbul
18
Taşlamalar
DURMUYOR
Öğüt haddim değil amma,
Ağzımdaki dil durmuyor.
Ben güzele gül vermem de,
Elimdeki gül durmuyor.
Başbakanım, iş bakanım
Arıyoruz iş bakanım,
Yazlar bize kış bakanım,
Gözümdeki sel durmuyor.
Haberiniz var mı ağam,
Koyun yokki dutup sağam,
Duman duman göğe ağam,
Ocaktaki kül durmuyor.
Tükenmiyor yürek acım,
Hırsıma yetmiyor gücüm,
Gicişiyor; gicim, gicim
Başımdaki kel durmuyor.
Görünüşe bakıyorum,
Gemileri yakıyorum
Bazan rahmet okuyorum,
Belimdeki döl durmuyor.
Bir gün yesem, bir gün acım
Her gün bunu diyor bacım,
Bağlasa da üç, beş sicim
İçimdeki kul durmuyor.
26 mart 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
19
Kenan Erzurum
HARAM
Kaç kişi bilirim doğruluk satan,
Yediği, içtiği, tuttuğu haram.
Utanmaz yüzlerle hep caka satan,
Aldığı, verdiği, sattığı haram.
Şimdi bu yönlere gidiyor akım,
Bizim törelere en büyük yıkım,
Vallahi, billahi zehir ve zıkkım
Kaşığı, lokması, yuttuğu haram.
Parayla her şeye gücü yetiyor,
Piştovu gösterip hava atıyor
Beleşe alıyor, beşe satıyor
Çaldığı, çırptığı, tutuğu haram.
Zihniyet çok kötü, olmuyor timar
Ne bir sökük diker, ne yama yamar
Bunlar için zaten hayat bir kumar,
Kağıdı, pokeri, üttüğü haram.
Ne varsa elinde malı ve mülkü,
Ahlak hep yozlaştı, çıkıyor cılkı,
Bankası, marketi, dağdaki yılkı,
İneği, davarı, güttüğü haram.
20 Ekim 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
20
Taşlamalar
DENİRSE DE İNANMAYIN
Çete değil olay tekten,
Denirse de inanmayın.
Tedbir alıyoruz kökten
Denirse de inanmayın.
Yapanlar hep ezilecek,
Tüm olaylar çözülecek,
Oyun kökten bozulacak,
Denirse de inanmayın.
Yanlarına kalmayacak,
Sürünecek, ölmeyecek
Bundan sonra olmayacak,
Denirse de inanmayın.
Biz bu işi bitiririz,
Fitil fitil getiririz,
Kırk yıl hapis yatırırız,
Denirse de inanmayın.
21
Kenan Erzurum
Davet ettiler gelmedim,
Gelsem de orda kalmadım,
Hırsız ile gaz yolmadım,
Denirse de inanmayın.
Ne oynaşım, ne de dostum
Zaten konuşmazdım, küstüm
Öyle demek değil kastım,
Denirse de inanmayın.
Anasında yok hiç gözüm,
Elbet bulunacak çözüm,
Maksadını aştı sözüm,
Denirse de inanmayın.
çözüm bulundu soruna,
Güvenmek lazım yarına,
Mercimeği biz fırına...
Denirse de inanmayın.
10 Eylül 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
22
Taşlamalar
MODA OLDU
Moda oldu bu yıllar, her gün biriyle yatmak
Barlarda, pavyonlarda bununla hava atmak,
Sonra TV’ye çıkıp yaptığını anlatmak,
Bunu bilmeyen mi var demen Allah aşkına,
Ağlanacak halimiz; gülmen Allah aşkına.
TV bunlarla dolu, gazeteler yazıyor
Kırk elliye gelenler yavaş yavaş azıyor,
Bu öyle revaçta ki yapmayanı üzüyor,
Bunu bilmeyen mi var demen Allah aşkına,
Ağlanacak halimiz; gülmen Allah aşkına.
Kanunlar Avrupai; vatandaş da hürümüş,
Bu coşkulu saadet, inan almış yürümüş
Apaçık görünüyor; koca tarih çürümüş
Bunu bilmeyen mi var demen Allah aşkına,
Ağlanacak halimiz gülmen Allah aşkına.
Para orda, pul orda, evli orda, dul orda
İstiyorsan sen de gel; becer becer kal orda,
Yemek ye, viskini iç; coş, eğlen ve gül orda
Bunu bilmeyen mi var demen Allah aşkına,
Ağlanacak halimiz; gülmen Allah aşkına.
Nerden gelir hiç sorma değirmene gelen su,
Ne yüzlerde ar-haya, ne de Allah korkusu
En büyük itibarlı, o günün orospusu …
Bunu bilmeyen mi var demen Allah aşkına,
Ağlanacak halimiz gülmen Allah aşkına.
6 Aralık 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
23
Kenan Erzurum
ELE SORUN
Nolur sorman beni benden,
Ele sorun, güle sorun
Bana kimdir zulüm eden,
Konuştuğum dile sorun.
Olmaz yollardan gitmedim,
Ben kimseye zulm etmedim,
Hırsın çölünde yitmedim,
Yürüdüğüm yola sorun.
Ben mi yaptım bu planı?
Ben mi başlattım talanı?
Ben mi oldurdum olanı?
Toplanın da bile sorun!
Yalvaranlar; “ Susuz açım,”
Gördüğüme yanar içim,
Gene yol almıyor göçüm,
Siz bu yolda çile sorun!
Ne sazımdan, ne sözümden
Şikayetim yok özümden,
Akmasa da yaş gözümden,
Siz gönlümü Nil’e sorun!
22 Ağustos 2003, Gece saat 02.00 / Darıca.
24
Taşlamalar
BEN UTANDIM
Çok konuşma anamızı
Beller dendi, ben utandım.
Çaktırmadan oramızı,
Eller dendi, ben utandım.
Heves ile özenilen,
Mala mülke bezenilen,
Haramımış kazanılan
Mallar dendi, ben utandım.
Rüşveti hediye duymuş,
Alınca bankaya koymuş,
Bir kere şeytana uymuş,
Kullar dendi, ben utandım.
Yalanmış yardımı aca,
Kesesine etmiş boca,
Kırkıncı kez gitmiş hacca...
Eller dendi, ben utandım.
Helal yemek değil konu,
Umma hiç bulaman onu,
Bu imiş sofrada mönü,
Deller dendi, ben utandım.
Anlayamadım kastı ne,
Bürünmüş kuzu postuna,
İti köpeği üstüne,
Çullar dendi ben utandım.
2 Nisan 2007 / Beşiktaş - İstanbul
25
Kenan Erzurum
BU GÜNÜMÜZ
Ne de çok istedik yeni düzeni;
Onun da başında babalar oldu,
Farketmedik mi hiç düzen bozanı,
Şimdi el açılan obalar oldu
Eskiden sağ-soldu yönler değişti,
İmanlar değişti, dinler değişti
Saygı uyandıran ünler değişti,
Şimdi en ünlüsü babalar oldu.
Kadir kıymet artık döndü o yana;
Babaya temenna sayan sayana;
Daha da alası cana kıyana;
Devlete de kıyan hibeler oldu.
Yakın dostlar hibe aldı gelirden,
Sorulmadı nasıl oldu bilirden?
Olanlar ortada; budur delirden
Rantın yolu şimdi kabeler oldu.
Ekonomi çöktü, yoksul perişan
Bunu bilmez ihaleyi kırışan,
Büyükten kalmadı şu hale şaşan,
Onun da cahili bebeler oldu.
26
Taşlamalar
Yönümüz değişti, kıblemiz para,
İnsanlığın yeri artık son sıra,
Bu noktaya geldik biz vara vara:
Yönü döndürmeye çabalar oldu.
Ankara’da düzen her gün düzüldü,
Eşe dosta ihaleler yazıldı,
Konan vergilerle yoksul ezildi;
Güya öldürenler ebeler oldu.
İşsizlik gizliydi birden hortladı,
Baba evde olunca nüfus patladı
Kıçlar açık ardamarı çatladı;
Ortada görülen gebeler oldu.
Seksenlerde geldi yeni anlayış,
Hala devam eder ah! oh! inleyiş,
Götürünce malı yurttan vınlayış;
Bütçeler o yüzden debeler oldu.
Dostlar nolur gerisini sormayın,
Yaram derin üzerime varmayın,
Siz de hırsızlardan yana durmayın
Yanlışı düzelten tövbeler oldu.
22-30 Nisan 2002 / Bahçeşehir - İstanbul
27
Kenan Erzurum
HERGELELER
Her gün böyle iğrenç işler;
Bizar etti hergeleler.
Gitmedi ülkede kışlar,
Üzer etti hergeleler.
Yetkililer ayılmadı,
Mağduriyet duyulmadı
Mahkemede sayılmadı,
Bozar etti hergeleler.
Nasıl da çok can yaktılar,
Gündüz yollara çıktılar,
Nalet gözlerle baktılar,
Nazar etti hergeleler.
Nefret ettirdiler bizi,
Tomar tomar onca yazı..,
Anadan ayrıldı kuzu,
Tezer etti hergeleler.
Kapanmadı gitti perde,
Çare aransa da derde,
Sığdırmadı güzel yurda,
Gezer etti hergeleler.
Yollarda oldu pusumuz,
Devlet yok bundan yesimiz,
Duyulsun diye sesimiz,
Yazar etti hergeleler!
21 Aralık 2004 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
28
Taşlamalar
İTİRAF
Ben kendi halinde bir garibanım;
Başka alemlerde gözüm yok benim,
Bir tenim var bir de emanet canım,
Başka taraklarda bezim yok benim.
Kalemim, kağıdım, bir de ben varım;
Onlarla dost olmak benim de karım,
Gördüklerimdendir inlemem, zarım
Vebal taşıyacak dizim yok benim.
Tahammül yok, dayanamam eleme
Kim katlanır bunca bitmez zulüme,
Sesim yetmez duyuramam aleme,
Vallahi kimseye nazım yok benim.
Görmeseydim keşke her gün olanı;
Göğe çıktı şu ülkenin talanı,
Nasıl da söylüyor beyim yalanı
Zevk almam, bunlardan hazzım yok benim.
29
Kenan Erzurum
Kimi çöplüklerde ekmek arıyor,
Kimisi devlete çorap örüyor,
Gördüklerim bana utanç veriyor,
Sokağa çıkmaya yüzüm yok benim.
Ben susarım amma kalem konuşur
Memleketin derdi elem konuşur
Yüreğime çöken çilem konuşur,
Ama çığırmaya sazım yok benim.
Denilir ki bunlar türkü olsalar;
Ağaların kulağına dolsalar
Yönetimler çekileni bilseler
Bunlar olur diye tezim yok benim.
6 Temmuz-14 Ağustos 2002 / Şarköy ve Darıca
30
Taşlamalar
AĞLARIM
Yurdum sencileyin ben de ağlarım:
Hançeri bağrıma dost bildiklerim...
Talan olup gitti çoktan bağlarım,
Yiyip bitirdiler üst bildiklerim.
Kimi beygir diye yular takıyor,
Kimi hıyar diye yere ekiyor,
Kimi anamıza rahmet okuyor
Kimisi de diyor host bildiklerim.
İş bilenler kurtarıyor gemiyi,
Devlette buluyor büyük gömüyü,
Bizim boynumuza takıp samıyı;
Kağnıya binenler mest bildiklerim.
Seçilmişi bulamıyor yönünü,
Türedisi gün ediyor gününü,
Hırsız, arsız yükseltiyor ününü:
Şimdi yükseklerde ast bildiklerim.
İdareci idaresin ediyor,
Fırsatçıya “Buyur halkı ye” dediyor
Deli gönül çık bunları de diyor:
Sarmaş dolaş oldu küs bildiklerim.
Ses çıkmıyor çalanına çarpana,
Bakıyorlar var mı diye arkana,
Dünya alem vardı bunun farkına;
Memleket veriyor SOS bildiklerim!
1-26 Aralık 2002 / İşe giderken, yolda - İstanbul
31
Kenan Erzurum
GEÇ ONU!
Hak yerini bulur deniyorsa da;
Adalet madalet sorma geç onu.
Her yerde paranın düdüğ’ötüyor,
Adalet madalet sorma geç onu;
Vijdanda arıyor garip, aç onu.
Anında dönüyor binlerce dümen,
Devir devir değil, çok kötü zaman
Sakın yüreklere kötülük koman;
Adalet madalet sorma geç onu;
Enginlere koymak bilin suç onu.
Paras’olan gemi azıya aldı,
Kızgın boğa gibi meydana daldı,
Sormayın kanuna tüzüğe noldu?
Adalet madalet sorma geç onu;
Masalarda doldur, doldur içi onu.
Yapılandan ayrı milletin fikri,
Zaruret oluştu hemi de fakrü,
Zorluyor insanı adalet zikri;
Adalet madalet sorma geç onu;
Başımıza biz eyledik taç onu.
32
Taşlamalar
Delirenler, sapıtanlar çıldıran
Baskı yapan, tehdit eden yıldıran
Gaztelerde manşet; vuran öldüren
Adalet madalet sorma geç onu,
Kanunlarla biz eyledik hiç onu.
Üç kağıtçı ele aldı yuları,
Harcar oldu euro’ları, doları
Isınıyor vijdanların suları,
Adalet madalet sorma geç onu;
Sürüp savurarak ettik cec onu.
Batının desteği ortada açık,
O da etkiliyor elbet az buçuk,
Kimi essah deli, kimisi uçuk
Adalet madalet sorma geç onu;
Yerine oturtmak gayet güç onu.
Özgürlük deniyor, bilmem nasılsa!
Kabulümüz eğer bunlar usulse,
İnanmak istemem amma asılsa
Adalet madalet sorma geç onu;
Bizce susturamaz hiç bir güç onu.
Her gün derde derman, güven seç onu.
19 Aralık 2006 / Üsküdar-Beşiktaş vapuru - İstanbul
33
Kenan Erzurum
ARTIK SANA
Değil telfon eylemek,
Yazmam bile artık sana!
Seninle gönül eylemem;
Tozmam bile artık sana!
İdare eder durumu,
Yere atmam gururumu,
Kırk yıl kalsam uçkurumu,
Çözmem bile artık sana!
Yedin gönül haracımı,
Sonra çattın* dar ağcımı,
Şu bekarlık orucumu,
Bozmam bile artık sana!
Yaz baharda aygır olsam,
Bin senedir bekar kalsam,
Bir yaylada seni bulsam,
Azmam bile artık sana!
Usandım kara kışından,
Şükür düştün ya döşümden,
Bir gün yanılıp peşinden,
Tezmem bile artık sana!
Öğrendim artık suyunu,
Asla tutmadım huyunu,
Yalvarsan da kör kuyunu,
Kazmam bile artık sana!
* Çatmak:Kurmak, “dar ağacını çatmak, çatma çatmak”
2 Ağustos 2006 / Darıca / Gebze / Kocaeli
34
Taşlamalar
İNTİZAR (HIRSIZLARA, ARSIZLARA)
Çaldığınla, çırptığınla
Sürüm sürüm sürünesin!
Canım diye taptığınla,
Sürüm sürüm sürünesin!
İçinde dinmeye acın;
Ahı tuta yoksul acın;
Anan, baban, kardeş, bacın;
Sürüm sürüm sürünesin!
Yüreğinden dertler tuta;
Ölmeyesin yata, yata;
Gözlerine miller bata ;
Sürüm sürüm sürünesin!
Derdi tuta masumların;
Kına yaka hasımların;
Yüz vermeye hısımların;
Sürüm sürüm sürünesin!
Tohumun, neslin sürmeye;
Hasret kalasın görmeye;
Delire, aklın ermeye;
Sürüm sürüm sürünesin!
Ağustos 2006
35
Kenan Erzurum
GÖRÜRSÜN (DIR DIR ETME)
Hanım nolur dır dır etme;
Ölürsem eğer görürsün!
Yeter artık fazla gitme,
Gelirsem eğer görürsün!
Oynatma öyle kolunu,
Buldun yoğurdun bolunu,
Çıldırmanın bir yolunu,
Bulursam eğer görürsün!
Şu ömrümü ettim heba,
Niçin delirtmeye çaba,
Nefesimi kaba kaba,
Solursam eğer görürsün!
Öldüreceksin dertleyip,
Çeker giderim cartlayıp,
Bir gün mezardan hortlayıp,
Gelirsem eğer görürsün!
36
Taşlamalar
Bu şiddet, bu celal niye,
Benziyorsun taşkın suya,
Can yoldaşım diye diye,
Melersen eğer görürsün.
Kızdırma gitmem başından,
Girer de çıkmam düşünden,
Ayrıldığım gün peşimden,
Ağlarsan eğer görürsün.
Geçse de gençlik çağları,
Bozulmaz gönül bağları,
Ferhat olup şu dağları,
Delersen eğer görürsün.
9 Temmuz 2006 / Darıca / Gebze - Kocaeli
37
Kenan Erzurum
EŞŞEK ARISI SOKSUN
Şükür sayenizde kaçtı tadımız,
Dilinizi eşşek arısı soksun!
Yola arter, sayıya skor dediniz
Yolunuzu eşşek arısı soksun!
Kulak asmadınız dile çağrıya,
Direkti buldunuz dümdüz doğruya,
Salolom dediniz yılan eğriye,
Belinizi eşşek arısı soksun.
Tüy dediniz bilmem nerdeki kıla,
İhanet ettiniz bu güzel dile,
Hafif kaldı reji, biennial bile
Eliniz eşşek arısı soksun.
En son Kreatör endam eyledi,
Dili kopsun biri bunu söyledi,
Vallahi bunlardan gözüm sayladı,
Çulunuzu eşşek arısı soksun!
CEO oldu güya büyük yetkili,
Ona göre bu söz daha etkili,
Hay gözü çıkası mahv ettin dili,
Kolunuzu eşşek arısı soksun!
38
Taşlamalar
Darp oldu birini dövmenin adı,
Mönü ile kaçtı yemeğin tadı,
Dile hep yabancı kelime yağdı,
Halınızı eşşek arısı soksun!
Stepne dediniz yedek lastiğe,
En önde gazteler girdi pisliğe,
Gurme ile geldi herkes aslığa,
Halınızı eşşek arısı soksun!
Hava alanına liman dediniz,
Çok acaip güzel bir halt yediniz,
Bozuk mudur nedir sizin südünüz,
Kelinizi eşşek arısı soksun!
Spa ile girdğiniz en son otele,
Yukarda verildi kısa çetele,
Ne denir ki bilmem dilde katile,
Ölünüzü eşşek arısı soksun!
13 Ocak 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
* Biennial: Yılaşırı, iki yılda bir olan
39
Kenan Erzurum
HALİMİZ
Allah sonumuzu hayır eyleye,
İbadet gizliydi, düştü sokağa.
Kimler bu kafaya neler söyleye,
Sahte müslümanlar taştı sokağa.
Bu devirde hala üç beş eşliler,
Gittikçe artıyor sıkma başlılar,
Hilafet umanlar, Arap düşlüler
Burkalı, pohçalı, baştı sokağa.
Beterin beteri bir illet sardı,
Araya yep yeni bir nifak girdi,
Başlar pohçalandı, yüzler karardı
Bu halleri gören şaştı sokağa.
Biri yetmez diye sardı bir daha,
Örnek mi istersin Ankara aha!!
Çağ dışı oluyor işte bu safha,
Yönetimler mezar deşti sokağa.
Devrimlerin karşı andı içildi,
Kıyafetler yeni baştan biçildi,
Çor çocuk toplandı, nefer seçildi
Hırsızı, arsızı, puştu sokağa.
20 Haziran 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
40
Taşlamalar
BEN UTANIRIM
Başım yere eğik durur,
Kaldıramam utanıtım.
Yüreğimi yangın bürür,
Söndüremem utanırım.
Bozduk ülke havasını,
Yıktık halkın yuvasını,
Yok eyledik sevdasını,
Güldüremem utanırım.
Yalan dolan ilke olunca,
Yapılanlar halka olunca,
Bu da bizim ülke olunca,
Kaldıramam utanırım.
Satılmadık bir tek hava,
O da yok artık bedava,
Adaletsiz yürürü dava,
Öldüremem, utanırım.
Yiyiciler başa bela,
Yönetimlerle kolkola,
Gurbet oldu artık sıla,
Bildiremem utanırım.
Yokluk gördü bu halk bizden,
Çektikleri hep bu yüzden,
Yaş boşanır iki gözden,
Sildiremem utanırım.
16 Ağustos 2003 / Saat 02.30 / Darıca / Gebze - Kocaeli
41
Kenan Erzurum
ÖZÜM SENDEN
Şu yıllarda olanları,
Oğlum senden, kızım senden
Başımıza gelenleri,
Soruyorum özüm senden.
Yaşıyruz bir talanı,
Nasıl desem şu olanı,
Varsa desin bir bileni,
Vazgeçeyim tezim senden.
Bu soygunlar yeni tür mü?
Yapılan hırsıza kar mı?
Dünyada benzeri var mı?
Utanıyom mazim, senden.
Ey sen ulu devlet baba,
Koca geçmiş oldu heba,
Kar etmiyor şimdi çaba,
Kızarıyor yüzüm, senden!
Toprakla bozuldu barış,
Boşuna artık yalvarış,
Hani nerde o gül veriş,
Esirgiyor gözüm senden.
26 Ağustos 2003 / Darıca / Gebze - Kocaeli
42
Taşlamalar
ÖNERİRİM
A be iş arayan dostum;
Hırsızlığı öneririm!
Kötülük değildir kastım;
Arsızlığı öneririm!
Sakın arlanıp utanma,
Kötü derlerse de kanma,
Büyükler yapmıyor sanma,
Hırsızlığı öneririm!
Baş işin hep soygun olsun,
En iyisi; daha nolsun!
Soranlara de; “Hamd olsun,”
Hırsızlığı öneririm!
Şimdi bu iş büyük hüner,
Sönük kalma ol bir fener,
Bildiklere sen de öner,
Hırsızlığı öneririm!
Işıktan çal, sulardan çal,
Saatleri hep geri al,
Belli etme ha! Saygın kal
Hırsızlığı öneririm!
43
Kenan Erzurum
Kanun neci, tüzük neci?
Avrupa var gözetici,
Seni yazar gazeteci,
Hırsızlığı öneririm!
Boş duranı sevmez Tanrı,
Sokaklarda ol bir arı,
Ceza almaz yapanları,
Hırsızlığı öneririm!
Ne işin var aç, aç böyle,
Düzen bu değil mi? Söyle.
Gez dolaş gönlünü eyle,
Hırsızlığı öneririm!
Kartal gibi gökte dolan,
İşin olsun her gün talan,
Daha ne diyeyim kalan,
Hırsızlığı öneririm!
29 Ağustos 2003 / Saat 03.45 / Darıca - Kocaeli
44
Taşlamalar
BİTTİ
Ayıptan kurtardık göbek alanın,
Utanma, sıkılma, arımız bitti.
Varın hesabını yapın kalanın,
Elde olan tek şey varımız bitti.
Sürüyor Batı’nın ahlak atağı,
Arar olduk eski mini eteği,
Ayrıldı karıyla koca yatağı,
Gerisi çok kolay zorumuz bitti.
Aile umuttu, bitiyor şükür
Kimine çok cazip geldi bu fikir,
Enteller en önde, arkada fakir
Anadolu denen sırrımız bitti.
Bazıları fazla buluyor donu,
Apaçık geziyor arkası, önü
Modada son yıllar bu imiş mönü,
Yeter artık, bizim, çağrımız bitti.
45
Kenan Erzurum
Nerdeyse düşüyor pantol bacaktan,
İnmiyor bazısı koldan, kucaktan,
Umutlar bitiyor tüm gelecekten,
Söyleme, uyarma devrimiz bitti.
Sokak ortasında bütün zevk safa,
Lüzum da yok artık kanuna affa,
Medeniyetmiş bu; gerek yok lafa!
Kabullendik artık, zarımız bitti.
Barlarda, pavyonda hep sazlı, sözlü,
Elle, okşa, sürtün, öp, sizli bizli
Günün modası bu kim kimden hızlı,
Herkes uysallaştı, torumuz bitti.
Kimisi buluyor bu hali fevri,
Çoktan tarih olmuş tek eşli devri,
Farketmiyor; bekar, dul, ya da evli
Sevgiyle anlaşma, devrimiz bitti.
15 Ağustos 2006 / Salacak / üsküdar - İstanbul
46
Taşlamalar
PEZEVENK
Hırsızlıkta pek ünü var,
Arlanmıyor da pezevenk.
Paşalar gibi yaşıyor,
Zorlanmıyor da pezevenk.
Hep bilinir ne yapıyor,
Haram görünce kopuyor,
Anamızı şaapıyor,
Horlanmıyor da pezevenk.
Yanında hep keleşi var,
Yiyip içer beleşi var,
Beş on tane üleşi var
Torlanmıyor da pezevenk.
Yanında silah taşıyor,
Haram peşinde koşuyor,
Üç alıp beşin boşuyor,
Kirlenmiyor da pezevenk
47
Kenan Erzurum
Ne adalet el atıyor,
Ne de kodeste yatıyor,
Ortada caka satıyor,
Derlenmiyor da Pezevenk.
Düğünlerde, derneklerde,
Rağbet görüyor her yerde,
Sabah akşam haberlerde,
Darlanmıyor da pezevenk,
Dünya aleme bakıp da,
Namussuzluktan bıkıp da,
Üstüne toprak döküp de,
Körlenmiyor da pezevenk.
14 Ağustos 2006 / Saat 04.30
Salacak / Üsküdar - İstanbul
48
Taşlamalar
ZAHMET BUYURMAYIN
Zahmet buyurmayın efendim sizler,
Elbet anamızı miken bulunur.
Topyekun hazırız, bekliyor bizler
Elbet bir tenhaya çeken bulunur.
Yokluk ilerliyor hep koşar adım,
Fazlası haramdır, yeter bir tadım
Sizler, merak buyurmayın üstadım
Münasip bir kazığı sokan bulunur.
Bulsak diye inan ekmeği, suyu
Size verdik vallah bu yıl da oyu,
Şükür sayenizde bir seçim boyu,
Elbette hayattan bıkan bulunur.
Atamayız mirim sizi yabana,
Fırsat elinizde vurun abama,
Arkamızdan hep abana, abana
Bizim belimizi büken bulunur.
Sayenizde böyle verildi mola,
Sizinle girilen gerdek bu’mola?
Çoktan geldik gibi biz kafa kola
Elbet künde ile yıkan bulunur.
11 Ağustos 2005 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
49
Kenan Erzurum
BENİ ANASIN
Hay senin gözünün ikisi birden
Kör ola da her gün beni anasın.
Beni terk edip de gittiğin yerden,
Sür ola da her gün beni anasın.
Her akşam sorasın; neden ve niçin
Beni özleyesin hep için için
Kırkına varmadan ağara saçın,
Kar ola da her gün beni anasın.
Eş olasın kadir kıymet bilmeze,
Sabahdek meyhaneden gelmeze,
Sana karşı bir gün yüzü gülmeze,
Yar ola da her gün beni anasın.
Ruyanda göresin beni her gece,
İsmimi anasın hep hece hece,
Çözülmeye gönlündeki bilmece,
Var ola da her gün beni anasın.
Günlerini sara kıştaki karlar,
Ele ibret ola çektiğin zorlar,
Estikçe dalından döke ruzgarlar,
Pür ola da her gün beni anasın.
3 Ağustos 2008 / Darıca - Kocaeli
50
Taşlamalar
AŞIĞIM
Ben bu ülkeye aşığım,
Bu memleket bizim çünkü.
Ben bu halkı seviyorum;
Bu halk benim özüm çünkü.
Bu dünyaya geldiğimde,
İlk nefesi aldığımda,
Bakıp ilk kez güldüğümde;
Onu gördü gözüm çünkü.
Şarkılarda, türkülerde
Dile gelir perde, perde
Doğu, batı tüm her yerde;
Onu çalar sazım çünkü.
Ben onunum, o da benim
Ona döner en son tenim,
Yurdum canan değil, canım
Odur bahar, yazım çünkü.
O var oldu akan kandan,
Uğruna vaz geçtik candan,
Ha Edirne, ha da Van’dan
Odur benim mazim çünkü.
Eğdirme nolur kaşını,
Dizine ko; al başımı
Sil şu gözümün yaşını,
Sana geçer nazım çünkü.
31 Aralık 2007 / Saat:06:50
Salacak / Üsküdar - İstanbul
51
Kenan Erzurum
BEN NE BİLEYİM
Yüzü sahtekardı, yediği haram
Eller diyor bunu, ben ne bileyim!
Bunların yüzünden şu büyük dıram;
Kullar diyor bunu, ben ne bileyim!
Nice sahtekara akıl danıştı,
Randevular aldı, gitti tanıştı
Beni kullanarak kaç kez konuştu;
Teller diyor bunu, ben ne bileyim!
Herkese aşikar çalıp çırptığı,
Bakma laflarına; para taptığı
Ortada apaçık neler yaptığı,
Diller diyor bunu ben ne bileyim.
Onun için bunlar kolay işimiş,
Yaptığı ibadet zaten boşumuş,
Caddelerden her gün haram taşımış;
Yollar diyor bunu ben ne bileyim.
52
Taşlamalar
Şimdi yapacağı kalmadı daha,
Bizi alet etti aldığı aha,
Ayıbını örttük, girdik günaha;
Çullar diyor bunu ben ne bileyim.
Kışta da, yazda da üstünde estik,
Görünce halini buzlara kestik,
En sonunda biz o hırsıza küstük;
Yeller diyor bunu ben ne bileyim.
Taşıdım üstümde şeytana uydum,
Mezarlık yolunda kaç kere duydum,
Kara yere değil, azaba koydum;
Sallar diyor bunu ben ne bileyim.
Bir zaman kıraldı, akçaydı pulu
Tutmaz oldu artık kanadı kolu,
Çok şükür kurtulduk o şimdi ölü;
Haller diyor bunu ben ne bileyim.
15 Nisan 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
53
Kenan Erzurum
ÖLÜRÜM
Sanırım ben de göçerim;
Bir otuzlu yıl içinde.
Ecel şerbetin içerim,
Sersefil bir hal içinde.
Malım mülküm burda kalır,
Yaptıklarım benle gelir,
Hakkı olan hakkın alır,
Alacaklı kul içinde.
Yok amma benim kederim,
Çıkarsa borcum; öderim
Yeni evime giderim,
Omuzlarda sal içinde.
Artık herkes yerim bilir,
Bazan bayramlarda gelir,
Topraktan bir evim olur,
Gelip geçen yol içinde.
Para edenler satılır,
Kalan her şeyim atılır,
Adım bile unutulur,
Lafım olmaz el içinde.
27 Aralık 2007 / Saat:06:15
Salacak / Üsküdar_istanbul
54
Taşlamalar
DÜŞÜNEN YOK
Yapılanlara bakınca,
Bizleri hiç düşünen yok.
Tohum bozuk ekiliyor,
Yazları hiç düşünen yok.
Her şeyin bir ilki varmış,
Dört yanımı ateş sarmış,
Yapılanlar bize armış,
Yüzleri hiç düşünen yok.
Ne ben, ne o, ne de biri
Konuşulur iri iri,
Utanan incinen yeri,
Sözleri hiç düşünen yok.
Yeni dünyalar doğuyor,
Olan insanı boğuyor,
Yollar yokuşa ağıyor,
Dizleri hiç düşünen yok.
Bakışlarla var edityor,
Gönüllerde yer ediyor,
Sabahları zor ediyor,
Gözleri hiç düşünen yok.
16 Aralık 2007 / Salacak-Üsküdar - İstanbul
55
Kenan Erzurum
DOSTLAR
Heyecan bitiyor, düzen bozuldu
Ötesini artık sormayın dostlar.
Ses titriyor bir arıza sezildi,
Aman ha bunları görmeyin dostlar.
Nasılım, nerdeyim fazla sormayın,
Dostluk zamanıdır, aman durmayın
Ufak tefek hataları görmeyin,
Azarlaman nolur, kırmayın dostlar.
Bilseniz yemekler nasıl kokuyor,
Özeniyom; taa içimi yakıyor,
Göz görüyor; tek tek canım çekiyor
Aman ha bir gıdım vermeyin dostlar.
Kimse demez oldu evin direği,
Yiyemiyom baklavayı böreği
Bütün bu olanlar yaşın gereği,
Aczimi yüzüme vurmayın dostlar.
Böyle oldu bu gün halin sunuşu,
Tuzsuz lapa bizde günün mönüsü,
Ordan burdan olsun lafın konusu,
Olmaz laflar edip germeyin dostlar.
Yıllar kendi eleğini eliyor,
Kim verdiyse beni geri alıyor,
Benim için yatsı erken oluyor,
Bizim evde fazla durmayın dostlar.
27 bkasım 2007 / Saat:04:50
Salacak / Üsküdar - İstanbul
56
Taşlamalar
BÖYLEYİM BEN
Sabah uyanırım, akşam yatarım
Bütün gün boyunca hep işteyim ben.
Halin nasıl demen taştan beterim,
Ruhumla ilgili bomboştayım ben.
Neden diye sorman bir sebebi var,
Bir boğaz doyurmk derdim o kadar,
Ne eşim ve dostum, ne sevgili yar
Onları unuttum yarıştayım ben.
Umuttan uzağım, kaygıya yakın
Dostlarım bendeki şu hale bakın,
İçime ufacık bir ateş yakın,
İnsan yanım ile bir kıştayım ben.
Çalışmak kabul de ben de insanım,
Başımda akıl var, bağrımda canım
Çocukları boş ver de garip hanım
Onu dert edecek bir yaştayım ben.
Aklım hep işimde, gönlüm duyguda
Ruh sağlığım için aklım kaygıda,
Kimselere kusur etmem saygıda,
Yaşıyorum sanman bir düşteyim ben.
57
Kenan Erzurum
Duygu tükenmişse eğer insanda,
Boşuna eğlenmek şu koca handa,
Benim gibi başka yoktur cihanda,
Çoktan öldü ruhum bir taştayım ben.
Benim kaygım şu ki; benden uzağım,
Beni ben yapan şu tenden uzağım,
Ruh denen varlığım; ondan uzağım
Bir geçim uğruna hep koştayım ben.
İnsanlığı çoktan dehledim gitti,
Nedendir derseniz duygum yok, bitti
Kaygılarım bana hep gel gel etti,
Bir derdim var ekmek ve aştayım ben.
Etkilenmez oldum ahu figandan,
Korkmaz oldum artık soygundan, kandan
Usandım vallahi işte şu candan,
Şimdilerde böyle zor işteyim ben.
24 Şubat 2005 / İşe giderken, yolda - İstanbul
58
Taşlamalar
GÜLÜM BENİ
Her gün böyle olmaz işler;
Bizar etti gülüm beni,
Gerçeğe dönmedi düşler,
Üzer etti gülüm beni.
Bilenimiz ayılmadı,
Mağduriyet duyulmadı
Mahkemede sayılmadı,
Bozar etti gülüm beni.
Nasıl da çok can yaktılar,
Gündüz yollara çıktılar,
Nalet gözlerle baktılar,
Nazar etti gülüm beni.
Tomar tomar bunca yazı,
Nefret ettirdiler bizi,
Anadan ayrıldı kuzu,
Tezer etti gülüm beni.
Kapanmadı gitti perde,
Çare aransa da derde,
Sığdırmadı güzel yurda,
Gezer etti gülüm beni.
Yollarda oldu pusumuz,
Devlet yok bundan yesimiz,
Duyulsun diye sesimiz,
Yazar etti gülüm beni.
21 Aralık 2004 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
59
Kenan Erzurum
EV HALİ
Aşk dendi, meşk dendi, sandık ki bitmez
Papucumuz şimdi dama atıldı.
Sevginin bitmesi gör neler etmez,
Şimdi kıçımıza yama atıldı.
Öğrendik ki sevgi ince bir iştir,
Gençlik yıllarında görülen düştür,
Bir yarısı bahar, çokçası kıştır
Artık bu noktası yoma atıldı.
Onu yaşamayan ne bilir halden,
Arı da doyunca uçuyor baldan,
Günlerimiz böyle eksildi yıldan,
Alev alev aşklar güme atıldı.
Hele de çökünce ekmek aş derdi,
Kim düşünüp böyle olacak derdi,
Günler azalınca sevgi de durdu,
Yatak kör karanlık hime atıldı.
Gönül eskileri giydi kuşandı,
Ömür yollarına azap döşendi,
Günler iyi kötü böyle yaşandı,
Şimdi bağrımıza kama atıldı.
3 mart 2008 / Saat:04:10
Salacak / Üsküdar - İstanbul
60
Taşlamalar
BU OLSA GEREK
El, ayak yorulur, göz görmez olur
Yaşlanmak denilen bu olsa gerek.
Kulakların duyamaz, baş ermez olur
Kışlanmak denilen bu olsa gerek.
Ne gelen seslenir, ne giden tanır
O halde görenler bir garip sanır,
Ayrı masalarda yemeğin konur,
Dışlanmalk denilen bu olsa gerek.
Biri gülüverse bir an yüzüne,
Derman olmaz amma yürek sızına,
Hayat güzel gelir o an gözüne,
Hoşlanmak denilen bu olsa gerek
Sen candan, çocuklar senden bezerler
Her gün yeni yeni kural yazarlar,
Bazı oğlun, bazı kızın azarlar,
Haşlanmak denilen bu olsa gerek.
Yıllarla beraber yorulur beden,
Sen ki; ağır ağır meçhule giden
Ne hal-hatır soran, ne sohbet eden...
Boşlanmak denilen bu olsa gerek.
20 Mayıs 2006 / Darıca / Gebze - Kocaeli
61
Kenan Erzurum
İYİ BİLİN
Sanılmasın bu memleket,
Sahipsiz kaldı yıkılır.
Sanılmasın ki bu millet,
Sizin çiğire* çekilir.
Biz devletiz klan değil,
Sen ben diye bölen değil,
İyi bellen yalan değil;
Korkarım canlar yakılır!
Zehir etmen aşımızı,
Eğdirmeyiz başımızı,
Çiğnemeden döşümüzü,
Sanman ki bilek bükülür!
Bu milleti, bu ülkeyi
Seviyorum deyi deyi,
İyi bellen, hem çok iyi
Araya nifak sokulur!
Bölün diyenler bilin ki!
Çıkyor bu işin cılkı,
Böyle olmadı mı ilki!
Gene zaferle çıkılır!
2 Aralık 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
Çiğir:Patikadan daha küçük yol
62
Taşlamalar
ÖLÜLERE HABERLER
Ah siz emmi dayı; ah anam, babam
Köyden su çıkardık, ne keleş oldu.
Tekaüde çıktı; gem ile yabam
Atlarla eşekler hep beleş oldu.
Yol geçiyor; dere, tepe yollandı
Koyunlar, keçiler bile kullandı
Bizim evler çerçilerce bellendi,
Köyün her tarafı fırdolaş oldu.
Yağmur yağsa bile sular çekildi,
Olanı da borulara tıkıldı,
Derelerin hep anası mikildi,
Büvetler müvetler hep üleş oldu!
Makinada esvap yüyor insanlar,
Yürürken konuşup, yiyor insanlar
Telefonla ihbar diyor insanlar,
Şimdi hayatımız pür telaş oldu.
Bizim köyün kara yağız erleri,
Güreşin de çıktı yeni türleri,
Şenlenmeye devam harman yerleri,
Düğünlerde gene çok güleş oldu.
Herkesde telefon cepte gidiyor,
Köy araba doldu düt, düt ediyor,
Vatandaş bankaya faiz ödüyor,
Bu da banka için hep çalış oldu.
4 Eylül 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
63
Kenan Erzurum
PEHLİVAN MISIN?
( PARA )
Hey gözün kör ola nedir bu halin?
Tokat’ta yetişmiş pehlivan mısın?
Kimse duramıyor senin karşında,
Dünyayı zapteden Cengiz Han mısın?
Darphaneden çıktın bir ilah oldun,
Dünyaya hükmeden tek silah oldun,
Ne canları yaktın, ne canlar aldın
Ölümü getiren zalim sen misin?
Girmediğin bir yer delik kalmadı,
Emmediğin bir tek ilik kalmadı,
Başımıza sensiz sultan gelmedi,
Osmanlı’da Yavuz Selim Han mısın?
Dünyayı döndürdün devir eyledin,
Nice müslümanı gavur eyledin,
Gene hangi dümenleri peyledin?
Vahşet mi, zulmet mi, yoksa kan mısın?
64
Taşlamalar
Hastalandım haşa bana can verdin,
Tek bir ev yeterdi, koca han verdin
Zenginlik denilen büyük ün verdin,
Beni hünkar eden yoksa sen misin?
Başımıza bankaları yarattın,
Vallah bana ilk çağları arattın,
Altın olup aynı yastıkta yattın,
Gönlümü feth eden o sultan mısın?
Zulüm oldun aptalların elinde,
Zalim oldun Ortadoğu çölünde,
Dilin yok dese de, elin zulümde,
Irakı zapt eden o düşman mısın?
Ey sen zaptolunmaz gücün manası,
Acının, zulmetin, hırsın anası
Ey sen insanlığa geri dönesi,
Dolar mı, euro mu, yoksa yen misin?
2 Eylül 2004 / Saat 07.00
Doğancılar Parkı / Üsküdar - İstanbul
65
Kenan Erzurum
POHÇA
Başa pohça sarmak marifet amma,
Bu pohça anamın pohçası değil!
Güya bahanesi ahiret amma,
Bu pohça canımın pohçası değil!
Bu bir hastalıktır akıldan uzak,
Bu ülke halkına kurulmuş tuzak,
Çok gerekse eğer al bir yazma tak,
Bu pohça dinimin pohçası değil!
Hava kırk derece sarmışsın başı,
Dudak boya küpü, almışsın kaşı
Bir çoğunun on beş, yirmidir yaşı
Bu pohça yönümün pohçası değil!
Yobazlık hortladı, eğitim durdu
Şimdi pohçacılar başa taht kurdu
Akıllar tükendi, izan kudurdu;
Bu pohça anımın pohçası değil!
Şimdi dolabı var, çekmecesi var
Çağdaşlığı tutup yıkmacası var,
Göremedim neresinde namus, ar
Bu pohça sonumun pohçası değil!
Garipleri karanlığa çektiler,
Cehaleti sokaklara döktüler,
Laikliğe böyle karşı çıktılar,
Bu pohça günümün pohçası değil!
29 Ağustos 2008 / Darıca - Kocaeli
66
Taşlamalar
ARAMIZ AÇIK
Eşim Gülsel’e Taşlama
Şu bizim hanımla her gün aramız,
Sormadan yaptığı işlerden açık.
Yıllar boyu böyle geçti günümüz,
Kırmdan yaptığı işlerden açık.
Sofraya gelmeden eli yudurur,
Yeter nolur artık verme dedirir
Yemek diye her gün parmak yedirir,
Germeden yaptığı aşlardan açık.
Kapıdan çıkarken kaşkolu dolar,
Akşam karşılarken gözleri güler,
Her gün dokuz öğün tabaklar dolar,
Durmadan yaptığı işlerden açık.
Alıştımı insan bu hale birken,
Gözü hiç doymuyor yemeği yerken,
Çorbası, etlisi,tatlısı derken...
Karmadan yaptığı işlerden açık.
67
Kenan Erzurum
Ölümsüz bir aşktır onda tutkular,
Az değildir keselere katkılar,
Kazaklar, hırkalar ve de atkılar;
Örmeden yaptığı işlerden açık.
Nar ekşili yerik bizler dolmayı,
Unutmadık Adana’lı olmayı,
Herkes istesinler bunu bilmeyi,
Sarmadan yaptığı işlerden açık.
Anadır kuzunun peşinde meler,
Sevinçleri alır, üzüntü eler
Bu sayede işte her zaman güler,
Kırmadan yaptığı işlerden açık.
13 Aralık 2007 / Saat:05:15
Salacak / Üsküdar - İstanbul
68
Taşlamalar
BİRİ ALİ BİRİ VELİ
Biri Ali, biri Veli
Bizim köyün adamları.
Kabuk kabuk bütün eli,
Bizim köyün madamları.
Mallar ile haşır, neşir
Her gün dağ dere dolaşır,
Ne tahta, ne de tebeşir...
Bizim köyün çobanları.
Dağda taşta görünürler,
Yağmurlarda arınırlar,
Sürüm sürüm sürünürler
Bizim köyün yabanları.
Sırtımızda gezer bitler,
Yoldaşımız mallar, itler
Çimdiğimiz o büvetler
Bizim köyün Keban’ları.
Derelerde yunur yunak,
Mağralar hep bize konak,
Keçi kılından keypenek
Bizim köyün kabanları.
Geceleri böcü ulur
Hatırlatman bana nolur,
İlk baharda gelin olur,
Bizim köyün bademleri.
16 Mayıs 2007 / İşten dönerken / Üsküdar - İstanbul
69
Kenan Erzurum
ONLARA
Soyguna mı çıktın bire mebusum,
Dağ başını geçti inan Ankara.
Ah başımın derdi, bitmez kabusum
Sizlere aldanan kanan Ankara.
Anlamadım gitti, nasıl bir yüz var
Gördüm ki sizlerde doymaz bir göz var,
SSK da siz var, gazi de siz var
Bu yüzden sizlerle açtım arayı.
İnsaf! Biraz mola, azıcık durun
Alıkla binmeyin, bir semer vurun
“Aradığı bir tek gözümüş körün”
Böyle mi sardınız siz bu yarayı.
Vatandaş diyorki bize baksınlar,
Aman gitmesinler, kazık çaksınlar
Münasip yerlere kına yaksınlar,
Siz uygun yerlere yakın kınayı.
70
Taşlamalar
Malumdur vaziyet; her vurgun kardır
Halkını soymamak büyük bir ardır,
“ Zehir, zıkkım ” denen bir tabir vardır
Böylemi kurdunuz siz bu sofrayı.
Üstünüze yoktur bize öğütte,
Sözsüzlük olur mu bire yiğitte,
Güya el altından giriyor madde,
Böyle mi tuttunuz siz bu fareyi.
Doğru diye seçtik, meğer çalanmış
İşleri güçleri bizi talanmış
Kanunu tüzüğü her şey yalanmış
Bir daha unutun siz bu yöreyi.
07 Mart 2008 / Beşiktaş - İstanbul
71
Kenan Erzurum
BAŞIMIN BELASI
Bire başımın belası,
Ölmedin ki kurtulayım.
Şu bana ettiklerini,
Bulmadın ki kurtulayım.
Bunca emek, bunca çaba
Hepisi oldular heba,
Günahına bir kez tövbe,
Bilmedin ki kurtulayım.
Yıllar yılı verdin elem,
Sen de oldun benim çilem,
Kırk yılda olsun bir selam,
Salmadın ki kurtulayım.
Kalbinde iz yok vefadan,
Bana ettiğin cefadan,
Cefa üstüne sefadan,
Yılmadın ki kurulayım.
5 Nisan 2008 / Eminönü - Üsküdar Vapuru - İstanbul
72
Taşlamalar
GEREK YOK
Ben seni beğenirsem gözlerimle avlarım,
Hacet yok hiç elinde güller ile gezmene.
Sen yüzüme bakınca büyülensem tavlarım,
Ne hacet saatlerce bakıp, bakıp süzmene.
Evimizin önünden on bin kere geçsen de,
Kollarını, bağrını, eteğini açsan da
Rakıların üstüne biraları içsen de,
Gerek yok benim için sokaklarda azmana.
İstersen tövbe eyle; sen de yazıl, git haca
Dermanı yok bu derdin; para verme ilaca
Su hiç karın doyurmaz ömür boyu hep aca,
Gerek yok benim için tatlı candan bezmene.
73
Kenan Erzurum
Boşuna üsteleme numaraların tutmaz,
Bu yapmacık halini kimse inanıp yutmaz,
Senin ettiklerini Ç... bile etmez,
Yalancıktan yol sorup, mahalle de tezmene.
Boşa havaya girip, kendi kendine azma,
Para verme kağıda, boşa mektuplar yazma,
Tövbe eyle yürekten; tam tut, kalbini bozma
Gerek yok benim için orucunu bozmana.
Bunca uykusuz kalıp, etme kendini heba...
Artık biz birbirimizden uzakta iki oba,
Boşuna gayretlerin, boşuna bütün çaba,
Gerek yok böyle eski koltuklarda sızmana.
27 Temmuz 200 6 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
74
Taşlamalar
FARKLI
Şehirden farklıdır köyün hayatı,
Celfini, horozu, tavuğu farklı.
Öküzü, tarlası, eşşeği, atı
Şalvarı, ceketi, kavuğu farklı.
Doğayladır onun bitmeyen cengi,
Başı dik, gururu dağların dengi
Traşsız yüzünün bakırdır rengi,
Yağmuru, güneşi, sovuğu farklı.
Yazların sıcağı, kışların yeli
Yağmuru, gıcısı, dolusu, seli
Yaylası, deresi, tepesi, beli
Enişi, yokuşu, eğiği farklı.
Dağlarda sıkışıp kalınca darda,
Bazan yem olsa da kuşlara, kurda
Sığındığı yerler yağmurda karda;
İnniği, mağrası, kovuğu farklı.
29 Mart 2008 / İlbistanlı Köyü / Kadirli-Osmaniye
75
Kenan Erzurum
NENE GEREK
Oynaşta hep gözün senin,
Apdest senin nene gerek.
Secde bilmez yüzün senin,
Rüku senin nene gerek.
Helal ile açık aran,
Yediğin içtiğin haram,
Bok içinde oran, buran
Namaz senin nene gerek.
Ağarsa da saçın senin,
Fitne ficir için senin,
Az değilki suçun senin,
Sevap senin nene gerek.
Cenneti anma boşuna,
Gitmez Tanrı’nın hoşuna,
Haram kattıkça aşına,
Helal senin nene gerek.
Hep zehir zıkkım yediğin,
Her gün go gıybet dediğin,
Pürtlemiş karnın gıdığın,
Güzel senin nene gerek.
16 Eylül 2007 / Darıca / Gebze - Kocaeli
76
Taşlamalar
ŞİİRE DAİR
Virgülü yok, noktası yok, düzen yok
Bunları yazana şair deniyor.
Anlamı yok, duygsu yok, izan yok
Şimdi düz yazıya şiir deniyor.
Yan yana, alt alta üç beş kelime,
Ne gerek şiire böyle zulüme,
Sade okuyana değil kaleme,
Bunları Türkçe’me küfür deniyor.
Cümleyi parçala, virgülleri sil
Birkaç yarım cümle, anlamsız bir dil
İstersen alay et, istiyorsan gül
Böylesi yazana mahir deniyor.
Yeni moda böyle, kurmuş düzeni
Ayıptır göstermek dile özeni,
Ne bir okuyanı, ne de yazanı
Karalama yapmış zahir deniyor.
77
Kenan Erzurum
Şairdir kendince şiir yazıyor,
Satır tek kelime; yazı uzuyor
Dilde olan usulleri bozuyor,
Nasıl yazmış bunu kafir deniyor!
Halk ne beğeniyor, ne de okuyor
Ne de bunu kafasına takıyor,
Kısaca aldırma deyip çıkıyor;
Bunu da yazana kahır deniyor.
El atarak birbirini çekmese,
Bir garabet ateşini yakmasa,
Kimse umursamaz adı çıkmasa,
Al kalemi ele üfür deniyor.
Bunu kıyamete zuhur deniyor.
13 Temmuz 2008 / Darıca - Kocaeli
78
Taşlamalar
BAŞIMIN DERDİ
Ey başımın derdi bunca zamandır,
Geldin de başımdan ne istiyorsun?
Görüyorsun işte başım dumandır,
Bildin de başımdan ne istiyorsun?
Oturdun başıma duygusuz, hissiz,
Utanma bilmedin; astarsız, yüzsüz
Beni böyle garip ve böyle sessiz,
Buldun da başımdan ne istiyorsun.
Sanki ateş gibi kızıl korlaştın,
Ben inceldim, sen başımda gürleştin
Bir yıl değil, beş yıl değil yerleştin,
Kaldın da başımdan ne istiyorsun.
Bu sayede ettin beni işimden,
Gölge gibi hep yürüdün peşimden,
Bunca hayalimi bir bir başımdan,
Aldın da başımdan ne istiyorsun.
Ne bir çıkınım var, ne de bir saklım
Benimle yaşlandın sakalı boklum,
Ne zamanım kaldı, ne de hiç aklım
Çaldın da başımdan ne istiyorsun.
16 Temmuz 2008 / Saat:01:35
Darıca - Kocaeli
79
Kenan Erzurum
GÖRÜRMÜŞ
Derlerki yananı Allah görürmüş,
Beni ne gördüğün ne ettiğin var.
İsteyene Allah rızkın verirmiş,
Bana ne verdiğin ne üttüğün var.
Sanki o bir bıçak, ben de bileği
Bu yüzden çekerim onca çileyi,
Ne deyi taş ettin, beni ne deyi?
Ne hiç kullandığın, ne attığın var.
Ey Tanrım şu kulun sana ne etti,
Günler gençliğimi sırtladı gitti,
Aylar bitti, mevsim bitti, yıl bitti
Ne azleylediğin, ne tuttuğun var,
Temana eyledim günde beş vakit,
Borcumu ödedim hemi de nakit,
Ne burda kal diyon, ne de hadi git
Ne kul eylediğin, ne sattığın var.
Gösterişsiz, hiç endamsız edasız
Ben de çekiniyom; kaldım vedasız
Böyle garip garip aşksız, sevdasız
Ne hiç yaşatığın, ne katlettiğin var.
9 Temmuz 2008 / Balıklı Köyü-Paşalimanı Adası / ErdekBalıkesir
80
Taşlamalar
BİRE
Üst yanı pohçalı, alt yan Diordan,
Böylemi olurmuş yobazlık bire!
Ne yardan geçiyor, ne de serden
Maşallah be anam sana kırk kere.
Son moda giydirp tombul kıçını,
Ne ile doldurdun başın içini,
Boşa bohçalama gel sen saçını,
Kendini aldatma aman boş yere.
Fayda eylemiyor uzun giymeler
İpekli eşeraplar, kemik düymeler,
Sana benzemiyor çoğu deymeler,
Yerde sürünüyor ar namus yerde.
Baş boyundan sıkma, pantol ondan dar
O da yetmez anam üst üste de sar,
Sakladığın kıldan keçide de var,
Akıl galip gelse de Allah vere…..
Ebenle anan da böyle mi giydi?
Memleketi böldün, yaptığın deydi,
Bu tarz giyinmeler Suudi’deydi
Bizim ülkemizde yok böyle töre.
7 Temmuz 2008 / Balıklı Köyü / Erdek-Balıkesir
81
Kenan Erzurum
KADER
Suç sende değil ki; kötü olan kader,
Zor eyledi geçen yolları bana.
Utanıp sakladım el-alem ne der?
Ar eyledi olan halleri bana.
Dikenmiş gönlümün konduğu güller,
Sarp çıktı aşkımın gittiği yollar,
Bu yüzden zehr oldu geçen şu yıllar;
Dur eyledi tatlı dilleri bana.
Dikeni seçmişim gonca sanarak,
Baktığım güllerde renge kanarak,
Hayıflandım gençliğime yanarak;
Kor eyledi pamuk elleri bana.
Elde bahar iken bende kış oldu,
Seni sevmek bir çekilmez iş oldu,
Gençlik hayallerim olmaz düş oldu;
Dar eyledi bütün elleri bana.
Baharı görmeden getirdim güzü,
Yolum yokuş geldi, kaybettim düzü
Kader bu yollarda yorunca dizi;
Dur eyledi kalan milleri bana.
Kaderimi çizdim kendi elimle,
İkrarını verdim kendi dilimle,
Denkleştirip yaşamımı ölümle;
Sır eyledi kalan yılları bana.
25 Temmuz 2004 / Darıca / Gebze - Kocaeli
82
Taşlamalar
SIZLIYOR
İçimde o bitmez tasa,
Satır satır yazılıyor.
Gönül çoktan girdi yasa;
Sızım sızım sızılıyor.
Başımdaki kaygılarım,
Ya kalırsa her şey yarım,
Kalbimdeki duygularım;
Sızım sızım sızılıyor.
Yine bulutlu gözlerim,
Tükendi, gitti hazlarım
Kolum, bacağım, dizlerim
Sızım sızım sızılıyor.
Bundan sonra budur hava,
Dağılıyor artık yuva,
Yad yabancı, dost akraba
Sızım sızım sızılıyor.
İşte bitti bütün varım,
Gene kaldı düşler yarım,
Canımdan tek yadiğarım,
Sızım sızım sızılıyor.
Gün gün artar oldu yaşım,
Böyle zora girdi işim,
Kalbimi unuttu başım,
Sızım sızım sızılıyor.
19 Aralık 2005 / saat 01.45
Salacak / Üsküdar - İstanbul
83
Kenan Erzurum
BATIRDIN
Ne diyeyim sana bire emşerim,
Gene ortalıga sıçtın, batırdın
Bu günler de geçer Allahım Kerim,
Gene tarihlere geçtin, batırdın.
Travma diyerek bir ahkam kestin,
Memleket üstüne sam olup estin,
İçinde olanı sokağa kustun,
Gene attın, tuttun, uçtun batırdın.
Akılı zorladın, bozdun izanı
Fazla satydın bize layık düzeni,
Sendeki bu avaz devrim hazanı,
Gene bu düzenden geçtin, batırdın.
Devrim mi istedin yoksa Sevri mi?
Göremedin olan büyük evrimi,
Çok gördün ülkeye layık devrimi,
Gene olmaz bir şey açtın, batırdın.
Anlaşılan sen bu düzene taktın,
Şeriata açsın, devrime toktun
Zaten zerre kadar gözümde yoktun,
Kendini yok ettin, hiçtin batırdın.
26 Haziran 2008 / Saat:00:30
Salacak / Üsküdar - İstanbul
84
Taşlamalar
DEMEDİM
Öldürdün de diriltmedin,
Kalpsizleri aratmadın,
Haşa ki sen yaratmadın,
Beni sana kul dedimse.
Beni benden çal demedim,
Cenazemi kıl demedim,
Elleri de bil demedim,
Beni tanı bil dedimse.
Derdim çok ki susmuyor dil,
Uğrada bir göz yaşım sil,
Azıcık da acımı al,
Şu aşkımı al dedimse.
Sana derim, ele demem
Petekli bal versen yemem,
Azarlanmak da istemem,
Bu ne tatlı dil dedimse.
Delik bulunca yamadım,
Saygımı geri komadım,
Zehir sözleri demedim,
Dudakların bal dedimse.
Her gün bana gel demedim,
Yıllar yılı kal demedim,
Her varımı çal demedim,
Şu gönlümü çal dedimse.
10 Aralık 2004 / İşe giderken, yolda - İstanbul
85
Kenan Erzurum
BELLİ
Gene ortalıkda her şey toz duman,
Ne ağlayan belli, ne de ağlatan.
Gene karışıyor sap ile saman,
Ne söyleyen belli, ne de söyleten.
Adama benziyor nutuk verişi,
Tehlike kokuyor bütün görüşü,
Apayrı yerlerde halkın duruşu,
Ne eğleyen belli, ne de eğleten.
Sessiz sessiz pusulara yatmalar,
Yapışkan keneler, kara fatmalar
Rağbet görür oldu atıp tutmalar,
Ne çağlayan belli, ne de çağlatan.
Ayıran yok şimdi eşşeği attan,
Bazan rezidanstan, bazan da yattan
Huri melek oldu başıma fettan,
Ne yeğleyen belli, ne de yeğleten.
Aklını tavana asmış da dinsiz,
Halinden apaçık bellidir densiz,
Üst kısmı pohçalı, alt kısmı donsuz,
Ne yağlayan belli, ne de yağlatan.
Başında pohçası, sadece gözü
Dışıyla müsemma, inanki yüzü
Başı sarmalayan o kara bezi,
Ne bağlayan belli, ne de bağlatan.
13 Haziran 2008 / Saat:01:30
Salacak / Üsküdar - İstanbul
86
Taşlamalar
UTANMA
Bire gardaş eğme başın,
El çalıyor sen utanma.
Boşa acı etme aşın,
El biliyor, sen utanma.
Neden kederlendi yüzün,
Hırsıza verdiler izin,
Hazin, hazin çok da hazin
El alıyor sen utanma.
Biliyorum artık yetti,
Namuslunun devri bitti,
Alan çaktırmadan gitti,
El gülüyor, sen utanma.
Hırsızlıkda ehlimiz yok
Bu işlerde dahlimiz yok,
Ne diyorsun gidiş bombok,
El ölüyor sen utanma.
Anlaşılan bozuk maya,
Aldıran yok haya, huya
Çalıyorlar atlı, yaya
El doluyor sen utanma.
Herkesin karnında gazı,
Deniyor ki bunlar azı
Her gün abdestsiz namazı,
El kılıyor, sen utanma.
2 Nisan 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
87
Kenan Erzurum
BİR GÜN
Ben gitsem de gene dünya var olur,
Bir ben olmam ağlayanla gülenle.
Zengine bol, yoksullara dar olur,
Hayat sürer gene elde olanla.
Konduğum an bir karanlık tabuta,
Hakkım kalmaz ne eşya, ne yapıda
Veraset ilamım çıkar tapuda,
Bölüşülür kanundaki planla.
Ayıp değil, böyle olur bu işler
Kanun böyle yazar, böyle de işler
Gide gide herkes unutur boşlar,
Devam eder hayat artık kalanla.
Devam yine; ağlanır ve gülünür,
Belki yılda bir kez kabre gelinir,
Gide gide bütün her şey silinir,
Ölünmez ya Kenan denen ölenle.
19 Eylül 2004 / Darıca / Gebze - Kocaeli
88
Taşlamalar
BAZILARINA GÖNDERME
Sizler havuduyla götürüyorsa,
Azıcık da bize verin efendim.
Kurtlar sofrasına oturuyorsa,
Bir dürüm de bize dürün efendim.
Sizde nedir bilemeyiz de usul,
Soran yok bizlere halimiz nasıl,
Bu halk hangi suyla ediyor gusul,
Bizde hiç gizli yok, sorun efendim.
Bir hedefi var mı gidilen yolun?
Açın ve susuzun, yetimin dulun,
Kime neyi vereceksen sen bilin,
Başımıza çorap örün efendim.
Mihmandarlar aldı, aldı götürdü
Yedi, içti, en sonunda batırdı
Gelip giden vura vura bitirdi,
Bir iki de sizler vurun efendim.
Ekin biçer, mercimeği yolardık
Yoğurdu yer, ekmekleri bölerdik.
Öküzlerle harmanlara dalardık
Dirgenlerle karın yarın efendim.
89
Kenan Erzurum
Çor çocuk çalışır toplanır mahsul,
Sonra borcumuzu vermektir usul,
Size arz olundu halimiz hasıl,
Buğdayı, arpayı görün efendim.
Allah size vermiş olan tüm aklı,
Bizdekiler hala mağrada saklı,
Zaten siz büyükler ne dese haklı,
Sövüp sayın bize, kırın efendim.
2 mart 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
90
Taşlamalar
SEN İSTEMEZSEN
Zaten bundan böyle olamaz bu iş,
Ben de hayır derim sen istemezsen.
Yaşadığım gerçek değilmiş, bir düş
Önden buyur derim sen istemezsen.
Çekilmez oluyor gittikçe yıkım,
Sakın ha! Düşünme dünyada tekim,
Eğer mahkemede sorarsa hakim,
Hemen ayır derim sen istemezsen.
Bundan sonra hala burda işin ne?
Uzaklara çek git, yakın taşınma
Beni kaygı etme, beni düşünme
Sen kendini kayır, sen istemezsen.
Onca dayandımsa yarın da yılmam,
Sokakta yaşar da kapını çalmam,
Sen pişirmesen de asla aç kalmam,
Sen kendini doyur, sen istemezsen.
91
Kenan Erzurum
Eskiden de yandım, gene yanarım
Sanmaki ağlarsan sana kanarım,
Sen olmayınca da ben uyanırım,
Sanmaki hep uyur sen istemezsen.
Gelmezmiş bir daha bir kere giden,
O güzel aşkımı bana zehr eden,
Neden yaptın bunu? Söyle sen, neden?
Sanmaki aşk büyür sen istemezsen.
Vijdanım çok rahat, bunu hak ettin,
Kapris kapris artık canıma yettin,
Farzet her şey bitti, beni terkettin
El-aleme duyur sen istemezsen.
11 Ağustos 2004 / İşe gelirken, yolda - İstanbul
92
Taşlamalar
İNSANCIKLAR
Kimi yollarda sürünür,
Kimi yokluğa yerinir,
Kimi aldırmaz görünür,
Ölen de var, yaşayan da.
Kimi dünyayı dışlamış,
Kimi dağlarda kışlamış,
Kimi ne haltlar işlemiş,
Seven de var, boşayan da.
Kimi aç açık sokakta,
Kimi saplanmış batakta,
Kimi yatıyor toprakta,
Yanan da var, üşüyen de.
Kimi bir çivi çakamaz,
Kimi bir ocak yakamaz,
Kimi bir sökük dikemez,
Eli de var, aşiyan da.
Yaşlı da var, genci de var
Yolcu da var, hancı da var
Gelen de var,öncü de var
Dişsiz de var, dişeyen de.
Satan da var, alan da var
Ağlayan da, gülen de var
Bilmeyen de, bilen de var
Bütün yükü taşıyan da.
4 Mart 2004 / İşe giderken, yolda - İstanbul
93
Kenan Erzurum
ANLAMADIM Kİ
Bir karış etekle yeldiriyorsun,
Darı ne bu işin anlamadım ki!
Önüne çıkanı öldürüyorsun,
Karı ne bu işin anlamadım ki!
Seviyorsun sen bu kısa eteği,
Çılgın arıların ballı peteği,
Göğsüne dikmişsin iki otağı,
Sırrı ne bu işin anlamadım ki!
Gene nerelere çapkın bu halle?
Sen yürürsün anca bu kadar elle,
Peşinden koşuyor bütün mahalle,
Biri ne bu işin anlamadıkm ki!
Başlatmışsın işte sürüyor akın,
İstersen vurursun gözünde okun,
Ruzgara karışıp geliyor kokun,
Teri ne bu işin anlamadım ki!
94
Taşlamalar
Kız sen görenleri öldürüyorsun,
Gözünle haddini bildiriyorsun,
Bakılmazsan eğer çıldırıyorsun,
Arı ne bu işin anlamadım ki!
Ey! senin haberin yok mu şu kıştan,
Açmışsın, turunçlar fırlamış döşten,
İnşallah geç kalman, geçmez iş işten,
Hürü ne bu işin anlamadım ki!
Ayakların bir hoş yan yan gidiyor,
Hallerin göreni davet ediyor,
Gözlerin aleme borcun ödüyor,
Yeri ne bu işin anlamadım ki!
3 Kasım 2005 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
95
Kenan Erzurum
TÜKENDİ
Eskiden sokakta ar haya vardı,
Çok şükür hepisi bitti, tükendi.
İçimizde öyle bir maya vardı,
Ekşidi, bozuldu, yitti, tükendi.
Evde saygı vardı, sokakta saygı
Duymazdık ölümden başka bir kaygı,
Yerlere serilen nakışlı yaygı,
Alındı, satıldı, gitti tükendi.
Teknoloji ile bozuldu düzen,
Yok idi sokakta birbirin ezen,
İnsanın sesinden gelirdi ezan,
Onun da güzeli kıttı, tükendi.
Hinlik olsa bile kulun içinde,
Bazı şeyler ardı elin içinde,
Kekik kokusunu yelin içinde...
Şimdi dağlar yandı, tüttü tükendi.
Erkekler saçını yana tarardı,
Kızlar omuzuna belik örerdi,
Sıkma baş türedi, renkler karardı
Bunlar geleneği yuttu, tükendi.
Kimse birbirine böyle kıymazdı,
Baba çocuğundan azar duymazdı,
Eskiden anamız böyle giymezdi,
Sıkma baş içine etti, tükendi.
Hepsi birer birer battı, tükendi.
19 Ocak 2008 / Saat:06:35
Salacak / Üsküdar - İstanbul
96
Taşlamalar
NASIL DÜZEN, NASIL BİR İŞ
Nasıl düzen, nasıl bir iş
Aç yiyecek bulamıyor.
İnsan bunlara bakıp da,
Bir diyecek bulamıyor.
Ne yamalı, ne de küçük
Her şey belli açık saçık,
Sırtı çıplak, götü açık,
Bir giyecek bulamıyor.
Toprak gibi üşünüyom,
Yüreğimden aşınıyom,
Düşünüyom, düşünüyom
Bir öyecek bulamıyom.
Aç orada sürünürken,
Ayan beyan görünürken,
Hırsız gert gert gerinirken,
Bir söyecek bulamıyom.
7 Ocak 2008 / Saat:7:52
Salacak / Üsküdar - İstanbul
97
Kenan Erzurum
ÖĞÜT ( ÜZME CANIM )
Kendini hiç üzme canım,
Ne hacca git, ne hocaya.
Eğer bir iş yapacaksan,
Süslen, püslen git kocaya.
Günah sanıp türban takma,
Kendini boş yere yakma,
Sakın böyle canın sıkma,
Kanma sen aklı cüceye.
Senin başın duman, duman
Görünen o; halin yaman,
Seni kesmez din ve iman
Tuz ve biber bas acaya.
Gezme plajda, hamamda,
Anlat yanına çömem de
İnanca saygı tamam da,
Gitme sakallı böcüye.
98
Taşlamalar
Ne kapanma, ne de örtü
Getirmez dinine artı,
Al kendine çağdaş pırtı,
Evet deme bir hacıya.
Gençlik bile olsa serde,
Takılma pavyonda barda,
Dileğim murada erde,
Yaklaşma hiç bir öcüye.
Örtü kar eylemez dine,
Onun yeri vijdan, sine
Rezil olma ele güne,
Sakın ha gitme falcıya.
Okuma kalbine gazel,
Ne yazılı, ne de sözel
Sevgi çok hoş, sevgi güzel,
Evlen katlanma acıya.
7 Ocak 2007 / Üsküdar / Beşiktaş Moturu - İstanbul
99
Kenan Erzurum
ÇAPKIN
Hay gözün çıkmasın bu nasıl tavır,
Bu günü mü buldun fistan giyecek?
Etek tam bir karış, saç kıvır kıvır
Böyle mi oluyor histen giyecek!
Yüzün yaradanın İlahi işi,
Bütün görenlerin gözleri şaşı,
Bahse girenler var on dörttür yaşı,
Başka bir şey yok mu kasten giyecek?
Turunçlar büyümüş göğsünde tek, tek
Dudakları dersen bir ballı petek,
Vallahi del’eder bu kısa etek,
Bari bir şey bulsan üstten giyecek?
Ya böyle giyinme, ya burdan geçme
Nolur insaf eyle bu kadar açma,
Ya böyle sallanma, ya böyle içme
Başka bir şey yok mu dosttan giyecek?
Bacakta minisi, dekolte döşte
Bir kasıt var gibi bana bu işte,
Kız nedir bu halin tam saat beşte
Bunu mu istedi ustan giyecek?
4 Kasım 2005 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
100
Taşlamalar
DÜRZÜ
Bere üç kağıtçı dürzü,
Atışın halinden belli.
Garibana vurdun gürzü,
Satışın halinden belli.
Dost edindin karaları,
Amma sarmaz yaraları,
Zehir zıkkım paraları,
Tutuşun halinden belli.
Sanki baba mülkü gibi,
Av avlamış tilki gibi,
Yaz baharda yılkı gibi,
Yatışın halinden belli.
Bilmem ki nasıl kıyarsın,
Yetim gözünü oyarsın,
Haram yiyerek doyarsın,
Ötüşün halinden belli.
Belli; kaybettiğin yolu
Gene için fesat dolu,
Sağlamına çürük malı
Katışın halinden belli.
İster yıkat, ister yıka
Temizlenmez sende yaka,
Boğazına kadar boka
Batışın halinden belli.
7 Ocak 2008 / Salacak / üsküdar - İstanbul
101
Kenan Erzurum
BENDEN BAŞKA
Sanmayınki benim böyle üzülen,
Benden başka nice eller de böyle.
Dile düşen, göze batan, ezilen
Benden başka nice kullar da böyle.
Bir benmiyim böyle divane gezen,
Hayat koşusundan yorulan, bezen
Kalemi elinde derdini yazan,
Benden başka nice eller de böyle.
Kış mevsimim geldi gene gitmiyor,
Konuşmak boşuna; söz kar etmiyor
Uzuyor uzuyor ama bitmiyor,
Benden başka nice yollar da böyle.
Kara bahtım gene beni deniyor,
Duygularım yavaş yavaş sönüyor,
Göz yaşım boşandı, sele dönüyor
Benden başka Fırat, Niller de böyle.
Çalışmak, didinmek, gayret yetmiyor,
Söylenenler birbirini tutmuyor,
Niçin kimse bana haber etmiyor,
Benden başka nice haller de böyle.
Devir döndü artık, söz geçmez oldu
Mesafe uzadı, göz seçmez oldu
Kışım geldi çiçekler açmaz oldu
Benden başka nice dallar da böyle.
3 Şubat 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
102
Taşlamalar
YANAYIM BEN
Sizler ne derseniz deyin,
Utanmaktan yanayım ben.
Bizi biz yapan çok şey var,
Tutunmaktan yanayım ben.
Sazımızdan, sözümüzden
Tarihteki özümüzden,
Bunca yıllık mazimizden,
Çekinmekten yanayım ben.
Tekniği alalım amma,
Oynayıp gülelim amma,
Batıyı bilelim amma,
Yetinmekten yanayım ben.
Geçmiş bir yana koyuldu,
Çıplaklık moda sayıldı,
Cümle aleme duyuldu,
Yakınmaktan yanayım ben.
Ateş düştü, yandı bağır
Bazıları kör ve sağır,
Gelenekten yana tavır,
Takınmaktan yanayım ben.
Elde olan sazla, sözle
Geçmiş denen yüce özle,
Tarihe alıcı gözle,
Bakılmaktan yanayım ben.
1 Ocak 2008 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
103
Kenan Erzurum
SİZE DE GELİR
Unutmasın kimse, hüzünlü günler
Bir gün bizden geçer size de gelir.
Dün bizimle olan çaresiz anlar,
Bir gün sizi seçer, size de gelir.
Bana hüzün verir mezar taşları,
Bir yokluğu beklemektir işleri,
Siz özlerken giden göçmen kuşları;
Bir gün baykuş uçar size de gelir.
Çıkınca karşına bir kötü kader;
Bir yarısı korku, yarısı keder
Kimler haber verir, kim davet eder
Bir gün kefen biçer size de gelir.
Bir gün acılarla yanar ki için;
Durmadan korlanır hep için için,
Kaderinden başka yok ama suçun,
Ölüm yara açar, size de gelir!!!
19 Ocak 2007 / saat 05:35
Salacak / Üsküdar - İstanbul
104
Taşlamalar
ANAMIZI AĞLATTINIZ
Bu gün gene borçlu çıktık,
Anamızı ağlattınız.
Vallahi biz candan bıktık,
Anamızı ağlattınız,
Karaları bağlattınız.
Gene sürüyor talanlar,
Ortada dönen yalanlar
Bizi hep garip sananlar,
Anamızı ağlattınız,
Karaları bağlattınız.
Doğan günler tuzak oldu,
Tercih bizden uzak oldu,
Gene halka yazık oldu,
Anamızı ağlattınız,
Karaları bağlattınız.
105
Kenan Erzurum
Ne iş, ne de aşımız var
Dertle dolu başımız var,
Uykumuz yok, düşümüz var
Anamızı ağlattınız,
Karaları bağlattınız.
Yaşıyoruz kara kışı,
Düşünen yok üçü beşi
Sizlerki ey hırsız başı,
Anamızı ağlattınız,
Karaları bağlattınız.
Bize öğüt veriliyor,
Diller boşa yoruluyor,
He rşey açık; görülüyor
Anamızı ağlattınız,
Karaları bağlattınız.
25 Aralık 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
106
Taşlamalar
KALMADI
Gitmem için zor etmeyin,
Gidecek yolum kalmadı.
Mektuba tarih atmayın,
Ömrümde yılım kalmadı.
Yıllar bana dargın şimdi,
Aşkım benden sürgün şimdi,
Ayaklarım yorgun şimdi,
Gezmeye halım kalmadı.
Hey gidi geçen günler hey!
Şarkı, türkü içilen mey,
Canımla tükendi her şey
Bahçede gülüm kalmadı
Odalara yazıldılar,
Ayaklarla ezildiler,
İlmik ilmik çözüldüler,
Odamda kilim kalmadı.
Ey sevdiğim buluşmamız
Ne güzeldi tanışmamız,
Günler alan konuşmamız,
Söz için dilim kalmadı.
Şu göğsüme oturacak,
Beni alıp götürecek,
Selviliğe yatıracak,
Tatlı bir ölüm kalmadı.
20 Kasım 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
107
Kenan Erzurum
ZALİM ÇIKTIN
Beni eller vurdu ama;
Sen ellerden zalim çıktın!
Beni diller yordu ama;
Sen dillerden zalim çıktın!
Yıllar aldı günden beni,
Bu gün aldı dünden beni,
Sen de aldın benden beni..
Sen yıllardan zalim çıktın!
Aşkındı kalbimi yakan,
Hasretti boynumu büken,
Olmadı hiç böyle kokan,
Sen güllerden zalim çıktın.
Her gün bir dert, her gün çile
Başımda ikisi bile,
Ömrüm bitti gide gele,
Sen yollardan zalim çıktın!
Cahildim yüze aldandım,
Şairdim söze aldandım,
Bir güzel kıza aldandım
Sen çöllerden zalim çıktın.
Alan oldu, veren oldu
Aşk dünyama giren oldu,
Ölümümde tören oldu,
Sen sallardan zalim çıktın!
18 Aralık 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
108
Taşlamalar
ELDEN NE GELİR
Boşa eza etme yazık kalbine,
Sen kendin yarattın; elden ne gelir
Bu acı besteyi, sözü kalbine
Sen kendin var ettin; elden ne gelir.
Öfkeyle söyledin hep sözlerini,
Boşuna ıslatma kor gözlerini,
O güzel, aydınlık gündüzlerini
Sen kendin kararttın, elden ne gelir!
Yüreğini öfke ile doldurdun,
Afra tafra ile beni yıldırdın,
Aşkımızı suya hasret soldurdun,
Sen kendin sararttın, elden ne gelir!
Her gün olmaz dedin, ben peşindeyken,
On yedi, on sekiz yaşımda iken,
Söyleseydin keşke başında iken,
Sen kendin zor ettin, elden ne gelir!
Öylesine dert ki çekilmez haldın,
Bütün kararları sen kendin aldın
İstemem diyerek hep haber saldın,
Sen kendin yarattın, elden ne gelir!
22 Ekim 2006 / Sabah 03:00
Salacak / Üsküdar - İstanbul
109
Kenan Erzurum
SANA KARŞI
Aşkımızın yitişini,
Bu sevginin bitişini,
Yüreğimin atışını,
Biliyorum, bildim bile.
Bittim araya, araya
Gelmem artık hiç oraya,
Döndürdüm yolu geriye,
Geliyorum, geldim bile.
Şu verdiğin büyük acı,
Olmadı ortası ucu,
Bir güzel yazdı ilacı,
Alıyorum, aldım bile.
Uzatmam hiç süresini,
Şaşırtmam hiç sırasını,
Şu aşkımın çaresini,
Buluyorum, buldum bile.
110
Taşlamalar
Bıraktım artık peşini,
Çevirdim, bakmam başımı
Durmaz akan göz yaşımı,
Siliyorum, sildim bile.
Çıkart şu beni düşünden,
Gidemem artık peşinden,
Son aşkımın ateşinden
Ölüyorum, öldüm bile.
Çıldırttın garip başımı,
Kararttın güzel düşümü,
Sana gönderdim naaşımı,
Salıyorum, saldım bile.
1 Eylül 2004 / İşten dönerken, yolda - İstanbul
111
Kenan Erzurum
GÖR
Bilir misin bizde yokluk nasıldır,
Gel bizim köye de sen, halımı gör.
Böyle gelmiş böyle gider usuldür,
Gel bizim köye de sen, zulumu gör.
Bir şey gelir durur aha şurama,
Bir göz at istersen açıp yarama,
Su yok, ekmek aşı zaten arama
Gel bizim köye de, sen ölümü gör.
Sabah, akşam çaresizce debeler
Yokluk kötü, aç susuzdur bebeler
Nerden bilsin bu halini obalar
Gel bizim köye de sen, Selimi gör.
Derdin demez el aleme sakınır,
Her gün tan vaktinden önce yekinir,
Nakış nakış heybe, çuval dokunur,
Gel bizim köye de sen, kilimi gör.
Ebem omuzlarda çıkığı arar,
Babam yumurtayla kırığı sarar
Anam düşümüzü hayıra yorar,
Gel bizim köye de sen, bilimi gör.
Derelerde keçileri sağarık,
Yeşil incir için dala ağarık,
Öğle vakti telemeyle doyarık,
Gel bizim köye de sen, teleme gör.
19 Temmuz 2007 / Saat 07;10
Salacak / Üsküdar - İstanbul
112
Taşlamalar
YAVRUM ASLANIM
Duam o ki; sen çok yaşa,
Ey benim yavrum aslanım!
Günlerin geçiyor boşa,
Oy benim yavrum aslanım!
Ezim ezim eziliyom,
Gizli gizli üzülüyom,
Üvez gibi vızılıyom,
Hey benim yavrum aslanım!
Kalbine biçemem paha,
Amma yaptıkların aha,
Hala çok genç, çocuk daha
Toy benim yavrum aslanım!
Nolur biraz anla beni,
Bir kere de dinle beni,
Ayıplıyor cümle seni,
Vay benim yavrum aslanım!
Hani bir iş bulacaktın,
Eve erken gelecektin,
Sen böylemi olacaktın?
Ay benim yavrum aslanım!
Hey garip! Allahın kulu
Bulamadın doğru yolu,
Taşar her gün deli, deli
Çay benim yavrum aslanım!
17 Mayıs 2007 / Eminönü-Üsküdar Motur / İstanbul
113
Kenan Erzurum
HALLERİM
Bana ölüm yakışmaz da,
Günler onu getirmese!
Saçlarıma ak düşmez de,
Yıllar onu yetirmese!
Kaynayıp dururdu kanım,
Dünyayı sarardı ünüm,
Böyle mi geçerdi günüm,
Şansım beni bitirmese.
Seller gibi çağlar mıydım,
Ateş gibi dağlar mıydım,
Ben hiç böyle ağlar mıydım?
Dert içime oturmasa!
Bu dünyadan bıkar mıydım,
Her olanı takar mıydım,
Musallaya çıkar mıydım,
Ölüm beni götürmese!
7 Ekim 2006 / Saat:05:30
Salacak / Üsküdar - İstanbul
114
Taşlamalar
GELDİ ÜSTÜME
Aşıklarım kesti sözü sohbeti,
Bazısı naz ile geldi üstüme.
Bana asla kurşun işlemezdi de;
Bazısı söz ile geldi üstüme.
Baharıma daha yeni girerken,
Çiçeklerin goncasını dererken,
Bilmediğim bir dünyayı ararken,
Bazısı yüz ile geldi üstüme.
Bakışlarla bana saldıran oldu,
En tatlı uykumu böldüren oldu,
Bu aşkın uğruna çıldıran oldu,
Bazısı köz ile geldi üstüme.
Allah’tan korkarım veremem isim,
Kimi Nisan’ımdı, kimisi Kasım
Aynı gün üstümden geçti dört mevsim,
Bazısı buz ile geldi üstüme.
115
Kenan Erzurum
Bazan açık renkli, bazan koyuda
Saçları da sevdim, selvi boyu da
Beraber aradım güzel huyu da,
Bazısı göz ile geldi üstüme.
Kimisi yüzüme ne laf attılar,
Bu aşk kumarında kaçı battılar,
Niceleri yolda caka sattılar,
Bazısı poz ile geldi üstüme.
Kimisi yabancı, kimi yarenim
Kimi bu dünyada fındık kıranım,
Az değildi düğün dernek kuranım,
Bazısı saz ile geldi üstüme.
Silahla kapımda duranım oldu,
Gözlerle kalbimden vuranım oldu,
Ölümleri reva görenim oldu;
Üç arşın bez ile geldi üstüme.
23 Eylül 2006 / Darıca / Gebze - Kocaeli
116
Taşlamalar
HE YAPTIK
Ne yapmadık ki şu geçim derdinden,
Bazan sola döndük, bazan sağ yaptık.
Ne yapmadık ki şu seçim derdinden,
Garibi efendi, ya da ağ yaptık.
Eğriye hak dedik, doğruya eğri
Duymadık yürekte en ufak ağrı,
Nerde oldu bilmem bu işin karı,
Yanlışla doğruyu alıp teğ yaptık.
Yalakası olduk gücü olanın,
Marabası ile acı olanın,
Hırsızlıktan yana tacı olanın,
Sülalesin alıp, başa ağ yaptık.
Denen her söz için salladık başı,
Korktuk zengin biri yıkınca kaşı,
Sıraya girdik de hep erkek dişi,
Salladık başları; eğ ha eğ yaptık.
117
Kenan Erzurum
Para başımıza oldu bir illet,
Ne memleket kaldı, ne devlet, millet
Müfredata aldık okulda bellet;
Çalmayız diyeni döv ha döv yaptık.
Doğruluk yolundan böyle ayrıldık,
Doğrusu ya ancak böyle kayrıldık,
Sıkıntıdan, dertten böyle sıyrıldık,
Bilime, doğruya söv ha söv yaptık.
Hasılı ne dense hep evet dedik,
Bu sayede işte onca halt yedik,
Demedik haksıza: “ git ulan düdük!”
Başları salladık, he de he yaptık.
20-26 Ağustos 2004, gece saat 01.20
Salacak / Üsküdar - İstanbul
118
Taşlamalar
BU GÜNLER
Sağlığı sıhhati aman sormayın,
Gittikçe artıyor fire bu günler.
Gelen gün gideni aratır oldu;
Gittikçe artıyor yara bu günler.
Umut eleğimi elemez oldum,
Mahalleye çıksam gelemez oldum;
Kendimi yitirdim, bulamaz oldum;
Usandım hep sora, sora bu günler.
Ben beyaz umarken kara bağlandım,
Vefasız, insafsız yara bağlandım,
Ömrümün yettiği süre bağlandım,
Bahtım eskisinden kara bu günler.
İnsafsız sevdiğim kandırdı beni,
Pervane misali döndürdü beni,
Tuttu yüreğimden indirdi beni,
Canıma geliyor sıra bu günler.
Yazık oldu bana bitiyor ömrüm,
Gözümün önünde yitiyor ömrüm,
Son oyunda beni ütüyor ömrüm,
İniyorum kara yere bu günler.
17 Aralık 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul.
119
Kenan Erzurum
ÇİNGENENİN ŞARKISI
Bir yarim var açık saçık;
Ben o yari çok severim.
Hemi tatlı, hemi kaçık,
Ben o yari çok severim.
Hemi sever, hem döverim.
Bazan söver, kızar bana
Deli deli tozar bana,
Her gün şarkı yazar bana,
Ben o yari çok severim.
Hemi sever, hem döverim.
O benim gülüm, çiçeğim
Hem eşim, hem de köçeğim
Döktürür salkım saçağım,
Ben o yari çok severim.
Hemi sever, hem döverim.
Etekleri yırtık mırtık,
Sokakların dostu sürtük,
Karı değil o bir hörtük,
Ben o yari çok severim.
Hemi sever, hem döverim.
27 Ağustos 2006 / Darıca / Gebze - Kocaeli.
120
Taşlamalar
UTANIRIM
Ben sana neler derim de;
Sövmek için utanırım.
Kapıma köle etmem de,
Kovmak için utanırım.
Su olsam dolmam testine,
Çökelek basmam postuna,
Yağmur olsam da üstüne,
Yağmak için utanırım.
Bağırsan yırtınsan bile,
Açılsan örtünsen bile,
Sen bana sürtünsen bile,
Değmek için utanırım.
Everes’e teğ olsan da,
Toroslarda dağ olsan da,
Yamaçlarda bağ olsan da,
Ağmak için utanıtrım.
Önce memleketi satsan,
Sonra dönüp atıp tutsan,
Önümde temanna etsen,
Eğmek için utanırım.
Elinden geleni koma,
Olmam yırtığına yama,
Gücüm sana yeter ama,
Boğmak için utanırım.
Eylül 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
121
Kenan Erzurum
BEN
Ben de eller gibi yiyip içerim;
Bir halım, bir yolum, bir de yarim var.
Gönülden gönüle konar göçerim;
Bir gülüm, bir balım, bir de perim var.
Bazan ayrılırım dostlardan bile,
Ama ömürmde hiç düşmedim dile,
Yoldaşlar bilin ki bende yok hile,
Bir özüm, bir sözüm, bir de arım var.
Ne hayaller kurdum kendi başımda,
Dertlerim bitmedi kara kışımda,
İsteridim amma ancak düşümde;
Bir koyun, bir kuzu, bir de sürüm var.
Ne flörtüm oldu, ne de oynaşım
Bir şu hatun kişi, bir de şu başım
Çok şükür yetiyor ekmeğim aşım;
Bir ekmek, bir peynir, bir de dürüm var.
122
Taşlamalar
Daha ne isterim olanlar yeter,
Evime gelince dertlerim biter,
Gönül ateşimde dumanım tüter,
Bir yarim, bir hurim, bir de birim var.
Kısmet bu kadarmış, yetindik azla
Anayla, babayla, oğlanla, kızla
Çok şükür utanmaz dostumuz bizle;
Bir seven, bir güven, bir de pirim var.
İnşallah everrim oğlan uşağı,
Onlara devrolur “ Ahi ” kuşağı,
Bundan sonra ta şeyimden aşağı,
Oğlanlar, gelinler, bir de hurim var.
17. Ocak 2007 / Saat:02:30
Salacak / Üsküdar - İstanbul
123
Kenan Erzurum
ÖĞÜT
Mal bıraktım, mülk bıraktım;
Öve öve yiyin yavrum.
Şu başımı kel bıraktım,
Döve, döve yiyin yavrum.
Gelir isem kapınıza,
Bacı kardeş hepinize,
Helal olsun topunuza,
Kova kova yiyin yavrum.
Tersleyin atın dışarı,
Şu moruk; aklı şaşarı,
Yaparsanız çok başarı,
Söve, söve yiyin yavrum.
Malım, mülkümü bölüşün,
Enayi diye gülüşün,
Yokluğuma tez alışın,
Tava, tava yiyin yavrum.
124
Taşlamalar
Masaya toplu oturun,
Ne varsa hepten götürün,
Aman tezgünde bitirin,
Eve, eve yiyin yavrum.
Çeki senedi boşlayın,
Önce nakitten başlayın,
En son evleri düşleyin,
Yuva yuva yiyin yavrum.
Böyle kurulmuş bu evren
Böyle dönermiş bu devran,
Utanma, cin gibi davran,
Seve, seve yiyin yavrum.
3 Temmuz 2006 / Darıca / Gebze - Kocaeli
125
Kenan Erzurum
ÖMRÜM 2
Dertler beni benden aldı,
Ölüm gene benim ile.
Çektiklerim az mı geldi;
Zulüm gene benim ile.
Aklımdır başımın tacı,
Canım tenimde kiracı,
Bazan tatlı, bazan acı
Halım gene benim ile.
Kimler yapmışlar yapısın,
Bana vermişler tapusun,
Zaman bitirdi hepisin,
Dilim gene benim ile.
Bir sesler gelir ıraktan,
Yandım, kavruldum kuraktan
Bekliyorum korkaraktan,
Çölüm gene benim ile.
Bana yazgımı okutan,
Dilimi dertle şakıtan,
Gözümden yaşlar akıtan,
Zalim gene benim ile.
25 Ekim 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
126
Taşlamalar
BENİM
Korkuyorum gökyüzümü çalmışlar,
Haberim olmamış bunca yıl benim.
Ormanımı kesmiş, otu yolmuşlar
Bunu dedim diye kötü kul benim.
Ayırmışlar tarla ile dağlardan,
Haberim olmamış yanıp ağlardan,
Ölüden vaz geçtim kalan sağlardan,
Uzaklarda kalan yaban el benim.
Unutmuşum dağ taş nedir, orman ne?
Kekik ne, nane ne, derde derman ne?
İpin büküldüğü iğ ne, kirman ne?
Çocukluktan kalan eski yıl benim.
Tanımaz olmuşum kuşu ve kurdu,
Yokedilen dağlar onların yurdu,
Kimi kovalamış, kimisi vurdu
Ormanı yakılmış tepe, bel benim.
127
Kenan Erzurum
Dereler kurumuş, kuyu kirlenmiş,
Kirletmeyen aptal diye horlanmış,
Ağaçlar utanmış, taşlar arlanmış
Doğaya edilen bunca zul benim.
Yağmaz olmuş artık kar lapa lapa,
Yok olmuş bülbüller otağı tepe,
Ne uzaklar kalmış, ne de bir sapa
Eskilerde orman, şimdi çöl benim.
Korkuyorum bütün çabalar boşa,
Kuzgunlar konuyor sahipsiz leşe,
Adamı olana her şey beleşe
Bunları dediğim bir tek dil benim
3-8 Haziran 2004 / Bahçeşehir - İstanbul
128
Taşlamalar
SİVRİ SİNEK
İniliyor sazlar gibi,
Tele ayar verdi sinek.
Tepelerden gözler gibi,
Yedi koldan sardı sinek.
Ne tel zaptetti ne kapı,
Zangır zangır titrer yapı,
Bir kuş kadar desem çapı,
Bacalardan girdi sinek.
Gece tam saatin biri,
Biri uçtu, kondu biri
Parçalıyor diri diri,
Koltuğumdan yardı sinek.
Geldi birden koşa, koşa
Kapınmak, kaşınmak boşa
Karşı durmak... tövbe haşa!
Muradına erdi sinek.
Dört bir koldan saldırmaya,
Ferman almış öldürmeye,
Çok az kaldı çıldırmaya,
Kollarımı burdu sinek.
129
Kenan Erzurum
Bardak bardak emdi kanı,
Ne de çok istemiş canı,
Bir o yanı, bir bu yanı,
Döne döne yordu sinek.
Görülmedi hiç böylesi
Kemanlarda yoktu sesi,
Kurşun gibiydi busesi,
Ta alnımdan vurdu sinek.
Tek bir yanım oysun diye,
Kalanını koysun diye,
Seslenmedim doysun diye,
Bu işlerde pirdi sinek.
Beni sevmiş geliyormuş,
Korumaya alıyormuş,
Çok eskiden biliyormuş,
Bu işlerin kurdu sinek.
Aramızda sır kalmadı,
Görmediği yer kalmadı,
Namus bitti, ar kalmadı,
Her yerimi gördü sinek.
18 Temmuz 2006 / Onsekiz Mart Üniversitesi,
Dardanos Tesisleri-Çanakkale.
130
Taşlamalar
BENİ ARADIM
Anladım kendimle barışmam gerek,
Bu gün döne döne beni aradım.
Yarından tezi yok görüşmem gerek,
Bu gün yana yana beni aradım.
Düşündüm, bu günden geriye gittim,
Şaşırdım yollarda, takvimde yittim
Dostlarım söyleyin, ben beni nettim?
Bu gün sene sene beni aradım.
Yarının kaygısı sardı başımı,
Günler talan edip böldü düşümü,
Gözlerde başlattım gene kışımı,
Bu gün kana kana beni ardım.
Çizgiler çizilmiş baktım alnıma,
Bu günüm yabancı olmuş dünüme,
Aynalar gösterip girmen kanıma,
Bu gün ine ine beni aradım.
Korktum; ya birisi “ Sen misin? ” derse,
Nederim sokakta yolu keserse,
Kimse farketmese de Allah verse,
Bu gün sine sine beni aradım.
2 Aralık 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
131
Kenan Erzurum
ETTİN
Şu güzel günümü zehir eyledin,
Hey gözü çıkası, başı kopası.
Yalanla, dolanla çıkar peyledin,
İtin kunnadığı, eşşek sıpası.
Adam görünümlü bostan sırığı,
Üçkağıtçı dalkavuğun sarığı,
Deyyus sülalenin ırzı kırığı,
Soyunu sopunu eşşek tepesi.
Hırsızın uşağı, arsız suratlı
Padişahtan dalkavukluk beratlı,
Fok ayısı gibi gıdığı katlı,
Lağım çukurunun ağız tıpası.
Şeytanına lanet, şerrin başına
Yağlı kurşun girsin boklu döşüne,
Karışılmaz amma Tanrı işine,
Depremde üstüne damlar kepesi.
Velfecir okuyor gözleri kaşı,
O malum sokakta pezevenk başı,
Boklu ayakların kaldırım taşı
Oynak karıların kulak küpesi.
Gözün çıksın dört yanını göreme,
Dilin kopsun sualini vereme,
Neslin bitsin bundan sonra türeme,
Dudağından AİDİS’li öpesi.
13 Nisan 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
132
Taşlamalar
BİLİNİR
Bakın çevrenize böyle kazançlar
Emekler olmasa nasıl bilinir?
Böylesi yoksullar, böylesi açlar
Yemekler olmasa nasıl bilinir?
Birisi aç gezer, biri şişmanlar
Varlık ile yokluk zaten düşmanlar
Bu dünyaya geldiğine pişmanlar,
Kemikler olmasa nasıl bilinir.
Birisi bulamaz, biri der bayat
Nice tersliklerle doludur hayat,
Yerken duyduğumuz o ekşi, o tat
Sumaklar olmas nasıl bilinir.
Çukurova’lının ikram-izzeti
Tuzuyla biberi, soğanı, eti
Nasıl bilinir di etin lezzeti?
Damaklar olmasa nasıl bilinir?
Bakınca bilinmez pire mi, bit mi?
Yoksa delikanlı, mert bir yiğit mi?
Nerden bileceğiz insan mı, it mi?
Yamıklar olmasa nasıl bilinir?
Yanında piştovu, adımlar kostak
Kanunlar, tüzükler millete köstek,
Devletin hırsıza verdiği destek,
CUMUK’lar olmasa nasıl bilinir?
25 Şubat 2007 / Saat 04:00
Salacak / Üsküdar - İstanbul
133
Kenan Erzurum
ŞİMDİ
Garibanın derdi ekmekği bulmak;
Böyle tutuluyor dilekler şimdi.
Hırsızların derdi garibi yolmak;
Böyle bükülüyor bilekler şimdi.
Kimisi yığıyor dağlar misali,
Kimisi bakıyor ağlar misali,
Yoksulun gözleri çağlar misali,
Böyle yaşanıyor helaklar şimdi.
Götüren biliyor yolu yordamı,
Tavan yaptı hırsızların erdemi,
Devletle övünsün süren bu demi,
Böyle eşiliyor yalaklar şimdi.
Kar etmiyor artık ne yağmur, ne kar
Hırsız iş başında sabaha kadar,
Kanun ondan yana, savunan da var
Böyle kapanıyor delikler şimdi.
Eğrilerden yana bütün yol yordam,
Kalmadı doğruluk tükendi erdem,
Yeni gelişmeler oluyor her dem,
İş başı yapıyor sülükler şimdi.
Çok şükür giderek doğru bulundu,
Sistemden dense de hırsız olundu,
Tutulduğu yerde kazlar yolundu,
Böyle açılıyor yolaklar şimdi.
1 Niasn 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
134
Taşlamalar
SUALİNİ VEREMEM
Nasıl bilirdiniz diye sorunca,
Ben nasıl diyeyim iyi insandı?
Gerçeği söylemek dinimin emri,
Ben nasıl diyeyim koyu insandı!
Tuz basma be hocam gene yarama,
İyiliği böyle puştta arama,
Bir gün de uymadı inan töreme,
Ben nasıl diyeyim soyu insandı!
İnsan gibi aramızda gezse de,
Yalanları doğru gibi düzse de,
Korkağın tekiydi dayı olsa da,
Ben nasıl diyeyim dayı insandı!
Dışı sahtekardı, bilinmez içi
Muteber sayamam ben böyle piçi,
Bize benzese de sakalı saçı,
Ben nasıl diyeyim tüyü insandı!
İki’ayağı, iki eli olsa da,
İyi söz demezdi, dili olsa da
İnsanlığın türlü hali olsa da,
Ben nasıl diyeyim huyu insandı!
Hırsızdı, arsızdı, puşttan beterdi,
Nerede hırsızlık orda biterdi,
Milleti aldatmak, soymaktı derdi
Sen söyle be hocam neyi insandı!!!
15 Nisan 2007 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
135
Kenan Erzurum
KÖYÜMDÜ BENİM
Dağlar arasında kır tepelerde,
Evlerde ne pencere, ne de perde,
Anlatayım sana birazcık durda,
Orası ilkeldi, köyümdü benim;
Uzaklarda eldi, köyümdü benim.
Öküzlerle sürerdik tarlaları,
Eller kabuk kabuk, benizler sarı
Yarı açtı, yarı tok karınları
Orası yoksuldu, köyümdü benim;
Patikası yoldu, köyümdü benim.
Çocuklar dağlarda davar güderdi,
Kadınlar dereye suya giderdi,
Gömmüştü içine her türlü derdi,
Orası hastaydı, köyümdü benim;
Sınıkçı ustaydı, köyümdü benim.
Her gece ulurdu çakallar kurtlar,
Havlayıp koşardı onlara itler,
Ayrılmaz parçamız eşekler atlar,
Orası vahşiydi, köyümdü benim;
Kuzular yahşiydi, köyümdü benim.
Akşamları ebem masal söylerdi,
Çocukları ne de güzel eylerdi,
Kahramanı paşalardı, beylerdi,
Orası ümmiydi, köyümdü benim;
Okul da neyidi! köyümdü benim.!
136
Taşlamalar
Gecemizi mehtap aydınlatırdı,
Bize sizden yakın yıldızlar vardı,
Elimiz çok çok uzak diyardı,
Orası dağ idi, köyümdü benim
Sahibi yoğ idi, köyümdü benim.
Uyanırdık horozun ötmesiyle,
ısınırdık atların nefesiyle,
Benim ağam ince tatlı sesiyle,
Orası kavaldı, köyümdü benim
Dert ortağı maldı, köyümdü benim.
Yavaş yavaş tükenmişti ormanı,
Tepelerden öte, dağların yanı,
İçimde kor gibi küllenmez anı,
Orası bizsizdi köyümdü benim,
Yurtları ıssızdı, köyümdü benim.
1988 / TÜBİTAK-MAM-Gebze - Kocaeli
137
Kenan Erzurum
OĞUL
Ekmeğin önünde aşın önünde,
İnan geziyorum başım önümde,
Sen de anlarsın ya günün birinde,
Şu yanlış yollara gitmesen oğul.
Gel hatırla bu yılların kıymetin,
Çekersin hayatta bunun zahmetin,
Senin de boş gezmek oldu illetin,
Bu haline yazık etmesen oğul.
Yıllar geçer, ömür geçer onunla,
Çok bulunur lak lak eden seninle,
Düşün, yarın konuşursun kiminle?
Böyle çok uçarı gitmesen oğul.
Tutmazlar elinden yarın kimseler,
Bir gün askerlik der polis enseler..
Görecek gün, yapacak neler neler,
Onları göz ardı etmesen oğul.
Kimi ağam der şimdi, kimisi paşam
Boşa geçen günler boşuna yaşam
Okumak mutluluk, okumamak gam
Orda burda böyle sürtmesen oğul.
Tez elden karar ver geçmesin zaman,
Avuç açma kimseye deme el-aman,
Çoğu garip bile okuyor taman,
Kendini pul ile satmasan oğul.
138
Taşlamalar
Başlayıp bir yere bitirsen onu,
Lak lak ile geçirmesen gününü,
Görmek istiyorum onduğunu,
Öğlelere kadar yatmasan oğul.
Hafta tükenmiyor, bitmiyor günler,
Yollar eniş yokuş dik merdivenler,
Acıyor koşarken beni görenler,
Bu kadar kötülük etmesen oğul.
Kurslara gidiyor aldığım para,
Niye kazandığım içimde yara,
Bakıyorum yatakda duvarlara,
Defteri, kitabı yırtmasan oğul.
Bu haline senin içten yanan var,
Saçları süpürge eden anan var,
Anlayarak bu yollardan dönen var
Aşımıza zehir katmasan oğul.
Eylül 1999 / İşe giderken, yolda - İstanbul
139
Kenan Erzurum
ÇİLEM
Kaç küçüğün adı oldum,
Kaç yoksula dadı oldum,
Kaç ödleğin ödü oldum,
Yine de bitmedi çilem.
Ayıkken öğüt alındı,
Sarhoşken kafa bulundu,
Dişler düştü, saç yolundu,
Gene de bitmedi çilem.
Herkes gariban buldular,
Birer ikişer yoldular,
Olan varımı aldılar,
Gene de bitmedi çilem.
Akrabalar, makrabalar
Bana sizden yakın dağlar,
Gözlerimden dere çağlar
Gene de bitmedi çilem.
140
Taşlamalar
Kimseler gelmez yanıma,
Canımı kattım canına,
Kılıbık oldum hanıma,
Gene de bitmedi çilem.
Ey dostlarım, komşularım,
Duyulur mu çığlıklarım,
Sürünsem de sürüm sürüm,
Gene de bitmedi çilem.
Başıma hep karlar yağdı,
Dumanım göklere ağdı,
Ruhum ölü, canım sağdı,
Gene de bitmedi çilem.
Azrail haber etmedi,
Ölüm yardıma yetmedi,
Çabalarım kar etmedi,
Gene de bitmedi çilem.
28 Ocak 2004 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
141
Kenan Erzurum
İSTİYOR
Şaşırdım ben bu işin hiç sonu yok,
Kuruş benden pul hakkını istiyor.
Babalar hep birer robot, canı yok
Ev halkı da kul hakkını istiyor
Çalışırım, didinirim kazanır
Ağrılarla, sızılarla bezenir,
Akşamları iki seksen uzanır,
Uykular da dal hakkını istiyor.
Yarısını hanım alır götürür,
Pudra ile rujza biraz yatırır,
Kalanı da kremlerde bitirir,
Dudak boya, dil hakkını istiyor.
Geri kalanın yarıs’oğlanın,
Koşun koşun Layla’larda eğlenin,
Yetmez diye peşimden de söylenin,
Postacı da sal hakkını istiyor.
142
Taşlamalar
Unutulmaz küçük hanım yarıcı,
Meteliğin hesabını görücü,
Kazanmaktan dağıtması yorucu,
Rakamlar da böl hakkını istiyor.
Elektrik ile gaz da var daha,
Hanımdaki görünmezler sır daha,
Babasın ya susuz çölde bir vaha,
Çoraklar da sel hakkını istiyor.
Artan varsa telefonun, iskinin
Hiç hakkı yok şu kazanan miskinin,
Barışması gerek bu ay küskünün,
Dargınlar da gül hakkını istiyor.
Kazanan o, görmeyen o parayı
Açmak olmaz ev halkıyla arayı,
Gözden akan sulandırır dereyi,
Büvetler de dol hakkını istiyor.
Azrail de öl hakkını istiyor.
30 Aralık 2003 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
143
Kenan Erzurum
NE DE ÇABUK GEÇTI YILLAR
Böyle nasıl değiştim ben,
Ne de çabuk geçti yıllar.
Benek benek renklendi ten,
Ne de çabuk düştü kollar.
Dallar misali eğildim,
Geçen günlerde boğuldum
Ben asla böyle değildim,
Ne de çabuk sustu diller.
Ben hiç böyle olmuyordum,
Bunu asla bilmiyordum,
Haber verdim, gelmiyordum
Ne de çabuk bitti yollar.
Zaman ne de çabuk aktı,
Akarken ne canlar yaktı,
Dün yaşayan bu gün yoktu,
Ne de çabuk kalktı sallar.
28.11.2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
144
Taşlamalar
DERTLERİM
Bu yıl azıttılar dertlerim yine;
Birisi bitmeden, biri başlıyor.
Sızlıyor bacaklar, sırtlarım yine
Yaz bahar ayında gönlüm kışlıyor.
Ne geceler belli, ne de gündüzüm
Her gün koşturmaktan yoruldu dizim,
Demek ki sonumuz böyleymiş bizim;
O yüzden ayaklar yolu boşluyor.
Bu günlerde beni sefil gören var,
Bu halimi deliliğe yoran var,
Ne hal, ne de hatırımı soran var
Görenler de azarlıyor, haşlıyor.
Bilenlere sormak gerekir nasıl?
Herkesde de var mı bizdeki usul,
Son şarkıdır bunlar, bitiyor fasıl
Sevdiklerim şimdi beni dışlıyor.
Anlıyorum niçin akar dereler,
Verildiği kadar bizde süreler,
Artıyor içimde gene yaralar,
Biri kapanmadan beşi başlıyor.
25 Kasım 2006 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
145
Kenan Erzurum
OLAMADIM
Artık okul bitti, askerlik bitti
Ömrümün yirmi beş yılı gitti,
Hocalarım bana hep tenbih etti:
Ama hizmet için kul bulamadım.
İş için her türlü yolu denedim,
Buna iyi, ona kötü demedim,
Köy ve kasabayı ili denedim,
Tutunup kalacak el bulamadım.
Giremedim şöyle doğru bir yola,
Yoksulluk ömrümde vermedi mola,
Bir memurluk buldum ben bula bula,
Para değil yağmur, sel bulamadım.
Bütün derdim işe yarar olmaktı,
Her halimle orta karar olmaktı,
Çalışıp, hakedip onu almaktı,
Doğruya gidecek yol bulamadım.
Vergilere gitti aylık kazancım,
Elektrik, su, gaz, telefon sancım,
Düşmanlar ortada, dostlar yabancım
Başıma sürecek kel bulamadım.
Çıkamadım itibarlı katına,
Parasızım söz geçmiyor hatuna,
Torpilim yok ondan döndüm yetime,
Ölsem dedim ipe dal bulamadım.
146
Taşlamalar
Rüşvet veremedim işim olmadı,
Yoksula karıştım aşım olmadı,
Bir günde kaygısız başım olmadı,
Ölsem dedim ama, sal bulamadım.
Ben de açsam dedim özel bankası,
Bunun için gerekmiş adamın hası,
Tüzüğü, kanunu, anayasası,
Onları geçecek hol bulamadım.
Bu ne vergi dedim devlet dediler,
Hayır! dedim asi evlat dediler,
Camiye yöneldim ahret dediler,
Birkez eğlenmeye zil bulamadım.
Dedim hırsız olsam gece kayboldu,
Çalanlar var dedim o da ayıb oldu,
Kiminin çantası çuvalı doldu,
Karnıma girecek yel bulamadım.
Politika dedim, p-sinde kaldım,
Eller kaz yolarken ben saçım yoldum,
Başımı en olmaz taşlara çaldım,
Çalmak için bir tek mal bulamadım.
Amcası, dayısı olanlar gibi,
Siyasette kırk yıl kalanlar gibi,
Her gün kazlar bulup yolanlar gibi,
Bir kul olsam dedim hal bulamadım.
147
Kenan Erzurum
Bankaya uğradım kefil dediler,
Sen de kimsin be hey gafil dediler,
Adamını söyle tıfıl dediler,
Bir isim demye dil bulamadım.
Altın olsam dedim alan olmadı,
Devlet olsam dedim talan olmadı,
Bir hızır bekledim gelen olmadı,
Gitsem dedim ata nal bulamadım.
25 Ekim-14 Kasım 2000 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
148
Taşlamalar
OĞLUMA MEKTUP
Sevgili evladım selam ederim,
İşlerin oldu mu, de sen nasılsın?
Haberin gelmiyor odur kederim,
Talihin güldü mü, ya sen nasılsın?
Çalışıyor musun, işin de var mı?
Karnın aç mı, tok mu aşın da var mı?
Hiç de memleketten yoldaşın var mı?
Görünce bildi mi, ya sen nasılsın?
Nasıl yaşanıyor gurbet elinde?
Soygunlar da var mı çete halinde?
Bir yetkili bir hırsızın kolunda,
Düğüne geldi mi, ya sen nasılsın?
Odun alamadık geçen kış karda…
Ebeni kaybettik işte o darda,
Bir mektup yaz, sonra sevgine sarda…
Geliyor yolda mı, ya sen nasılsın?
İş peşinde her gün bizim ev halkı,
Çoktan çıktı inan buranın cılkı,
Vatandaş hep kuzu, yönetim tilki,
Avları elde mi, ya sen nasılsın?
Baktım da ömrümde bitmedi çilem;
Gündüzler sıkıntım, geceler elem.
Bir mendil gönder de göz yaşım silem,
Mendil yok elde mi, ya sen nasılsın?
149
Kenan Erzurum
Gitmedi ülkeye çöken karanlık;
Sandık ki gidecek geldi bir anlık,
Bizim buralarda bitti insanlık,
Orada kaldı mı, ya sen nasıldın?
Sizde de bela mı, yönetim başa?
Devleti demiyom ha! Sümme haşa…
Konması misali kuzgunun leşe,
Dualar ölde mi, ya sen nasılsın?
Desene be oğlum bize noluyor?
Millet iş, aş diye me me meliyor,
Kimi çaktırmadan bizi yoluyor
Keramet kılda mı, ya sen nasılsın?
Orada da açlık, yoksulluk var mı?
Milleti aldatmak yapana kar mı?
Sahipsize hayat bu kadar zor mu?
Yardımlar dilde mi, ya sen nasılsın?
Oturda tez elden cevap yazıver;
Neler olup biter, onu düzüver…
Dal budak gerekmez; kısa özü ver
Gecikme! Oldu mu, ya sen nasılsın?
1-2 Temmuz 2002 / İşe giderken, yolda - İstanbul
150
Taşlamalar
OĞLUMDAN CEVAP
Sevgili pederim, selam ederim;
İş buldum burada çalışıyorum.
Sizlersiniz şimdi benim kederim,
Yavaş yavaş ele alışıyorum.
Demeye hacet yok, iş de aş da var
Bizden buralarda arkadaş da var
Her akşam türkümüz “Yar havar havar...”
Hemşeriler ile bilişiyorum.
Bir düzen var şu gurbetin elinde,
Hilesi yok işlerinde, malında
Düğünde eşler var eşin kolunda
Ben de öğrenmeye çalışıyorum.
Burada idare millet için var,
Derdi toptan yok et, hallet için var
Yolları kesmiyor ne yağmur, ne kar
Ben uzak dostlarla buluşuyorum.
Çok dokundu şu ebemin ölümü;
Çektiren utansın bize zulümü,
Kapadım yüzüme iki elimi,
Ağıtlar söyleyip meleşiyorum.
Duyar gibiyim o iş diyen sesi,
Soran yok ki; bu ses neyin nesin?
Gurbet sanki bir kekliğin kafesi,
İşte ben o kafesde dolaşıyorum.
151
Kenan Erzurum
Ne seçimde vurgun, ne de geçimde
Ah bizde de olsa diye içimde...
Bunları öğrendim düşün kaçımda...
Haksızlık gördümmü dalaşıyorum.
Eldeki yoksulluk bizdeki varlık,
Oturmuş yerine düzenlik dirlik,
Ama kalpden değil kadir bilirlik,
Bu yüzden burayla çelişiyorum.
Üzülme be babam bitecek çile,
Neler yapacağız ikimiz bile,
Sabret biraz nolur, bekle hele
Derdimi seninle üleşiyorum.
Tez elden demiştin kısacık yazdım,
Biraz akıl, biraz duygudan süzdüm,
Her şeyi içime, yüreğe kazdım
Burda yokluk ile güleşiyorum.
1-21 Ağustos 2002 / Darıca / Gebze - Kocaeli
152
Taşlamalar
ENDİŞE
Ne bir bilge söyler, ne tarih yazar
Gün gelir haine af çıkar diye.
Ne böyle bir gaflet akıla gelir,
Yönetimler bezgin saf çıkar diye.
Düşünemez bunu insanın aklı,
Gün gelir de haksız olurmuş haklı,
Kayıtlarda bütün olanlar saklı,
Ellenmez diyenler kof çıkar diye.
Ülkeyi satarak olduk batılı,
Bölücüye yakın tuttuk sitili,
En son düşüncemiz övmek katili,
Biraz da gizledik sef çıkar deyi.
Haince saldıran var değerlere,
Gerek yok içteki derin sırlara,
Mesaj gider yakın uzak yerlere,
Ellenmez ardından yuh çıkar diye.
İki başlı geldi kötülük devi,
Ortada, sahipsiz bulunca avı,
Gevşedi, yerinden çıkıyor çivi,
Korkulur altından maf çıkar diye
16 Şubat-7 Mart 2004 / İşe giderken, yolda - İstanbul
153
Kenan Erzurum
TÜRLÜ TÜRLÜ
Akıl ermez şu devletin işine;
Uyulmadık kural koyar boşuna,
Kurbanım yurdumun dağı taşına;
Devletin yaptığı iş türlü türlü.
Baba bilir yoksul, boynunu eğer,
Zengin olan takmaz; anavrat söver
Doğru olsa böyle mi olurdu eğer?
Bizde düzen türlü, baş türlü türlü.
Kimimiz mecliste kural koyucu,
Kimimizin işi devlet soyucu,
Size değer ise iğnenin ucu,
Hamasi nutuk at, coş türlü türlü.
Düzen değil gibi şu bizim düzen;
Sanki yoktur bizde akıl ve izan;
Katiller, hırsızlar ve topuk çizen;
Sokakta hepisi boş türlü türlü.
Herkes biliyor ki düzen bozuktur;
Yetse artık, garip halka yazıktır.
Çünkü ekmek diye yenen kazıktır!
Önüne sürülen aş türlü türlü.
Allah vergisidir sanki aymazlık;
Bize mahsus mudur bilmem doymazlık?
Her tarafta kural, düzen saymazlık,
Düzensiz yaşamak; hoş türlü türlü!
154
Taşlamalar
Biz sandık ki bitmez devlet imkanı;
Hortumcular emmiş tükendi canı,
Yayılmıştır yedi düvele şanı,
Ama hırsızlarda diş türlü türlü.
Hep kesede olmuş kiminin eli;
Bunun ispatıdır işte şu hali!
Kurbanım hepsine; yetmiş dört ili
Dağlarında toprak, taş türlü türlü.
Yasa; yasa değil, işlemez tüzük
Hep beraber deriz: “Devlete yazık,”
Büyük küçük herkes atarız kazık,
Bizde kazık türlü, baş türlü türlü.
Bir yanda üşütür dağının karı,
Bir yanda ısıtır güneşin harı,
Bir yanda yaşarsın tam ilkbaharı,
Bizim memlekette kış türlü türlü.
14 Nisan-13 Haziran 2002 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
155
Kenan Erzurum
AĞAM GÖZÜN VAR MI?
Ağam gözün var mı görüyor musun?
Nasıl görünüyor sizden manzara?
Verdiğin sözde de duruyor musun?
Onları bekliyor fakir fukara.
Kimisi aç açık, kimisi hasta
Ne sofrada ekmek, ne su var tasta
Gördük ki sizler de bu işde usta:
Bizde ağız paslı, mideler yara.
Ağam feryatlar da duyuluyor mu?
Ankara’ya kadar yayılıyor mu?
Halk da hiç insandan sayılıyor mu?
Suç sizlerde değil, bahtımız kara.
Çözülecek dendi tek tek sorunlar,
Açlıktan ötüyor gür, gür karınlar
Bunu duymak için ise burunlar:
Bir de kulak gerek şu çığlıklara!!!
156
Taşlamalar
Bir teneşir gerek, birde soyacak;
Yokluktan öleni tek tek sayacak,
Bir değil, beş değil binlerce ocak;
Şimdi sönmek için bekliyor sıra.
Gene söndü ümit, güven yitiyor
Sizler oynamadan bizi ütüyor,
Azıcık doğruluk olsa yetiyor,
Doğruluk geldi mi hiç oralara?
Onmadı siyaset gene onmuyor:
Neden sözler tutmak için denmiyor
Birileri sırtımızdan inmiyor,
Benzedik yük çeken katırlara.
Devam ağam devam; yemeye devam
Tutulmaz sözleri demeye devam,
Ülkeyi bu hale getirdi avam!!
Allah sonumuzu hayıra yora.
28 Aralık 2002-2 Ocak 2003 / Bahçeşehir - İstanbul
157
Kenan Erzurum
GELEN AĞAM
Gelen ağam, giden paşam
Bizde değişmiyor yaşam,
Kime car eyleyip koşam,
Düzen gene aynı düzen.
Gene kaldı kanun tüzük,
Vallahi bu düzen bozuk,
Yürek yanık, bağır ezik
Ezen gene aynı ezen.
Mal yerine koyuluyor,
Gece gündüz soyuluyor,
Altta alta oyuluyor,
Düzen gene aynı düzen.
İhaleler, mihaleler
Görünenler yürek deler,
Millet açtır me mem meler,
Hazan gene aynı hazan.
Seçimde savurup esmek,
Ortalığa racon kesmek,
Bize göre değil susmak:
Ozan gene aynı ozan.
15-20 Aralık 2002 / Bahçeşehir - İstanbul
158
Taşlamalar
ŞİKAYET
Başlar taraf oldu yoksula karşı,
Ankara’dan verdi hırsıza marşı,
Onlar şimdi çoktan geçtiler arşı;
Elleri havada bay bay ediyor.
İçeride çete, dışarda çete
Olanlar yargıya bir karış öte,
Kurtarırız diye çıkanlar sete,
Şimdi götün götün geri gidiyor.
Çünkü her dem hazır işi bilenler,
O sayede geldi bütün talanlar,
Uzaktan bakıyor halktan olanlar
Göz’açıklar bankaları yuduyor.
Aldıran yok, var mı polis, zabıta?
Çözülemez oldu bazı rabıta,
Kapkaççı sokakta tam hazır kıta,
Sanki adamlar bir fethe gidiyor.
Belimizi büktü infaz yasası,
Hırsızın biz gibi yokki tasası,
Bu da halka Avrupa’nın cefası,
Onlar bizi yasalarla güdüyor.
159
Kenan Erzurum
Vergi alınmıyor çünkü veren yok,
Milletin haline bakıp gören yok,
Gene de yoksullar varlıklıdan tok,
Çünkü onlar hiç doymuyor, tadıyor.
Ne standardımız var, ne de ölçü
Okul, sağlık, yargı, yok oldu üçü
Yetimin ne hakkı kaldı, ne saçı
Yönetimler buyur sen de ye diyor.
Deniyor olacak yerinden yönet
Siyasette sözler olmuyor senet,
Allahım sen kurtar, ne gavur inat
Seçildikten sonra inkar ediyor.
Bana da dostlarım “sen sus” diyorlar,
“Bunlar çok önemli husus” diyorlar,
Yüz karası değil bir is diyorlar,
Ama deli gönlüm “susma; de,” diyor.
25 Mayıs-13 Haziran 2003 / Salacak / Üsküdar - İstanbul
160
Taşlamalar
DİLEKÇE
Başbakanlık makamına,
Başvurumuz vardı fona,
Kredi hakkımdı bana,
Taze bitti yok diyorlar.
Radyoda haberi duyduk,
Bankaya payımız koyduk,
Dokuzaylık günü saydık,
Sen ağzını dik diyorlar.
Eksper rapor yazdı tek tek;
Tapuda kondu ipotek,
Borçlarım var para gerek,
Çaktırmadan tak diyorlar.
Bankalar para vermiyor,
Bu işe aklım ermiyor,
Devlet sözünde durmuyor,
Sen iflasa bak diyorlar.
Borcum taşçıya kumcuya,
Naletim her gün zamcıya,
Çocuklar Özal Amca’ya,
Fona ağıt yak diyorlar.
161
Kenan Erzurum
Borca gidiyormuş para,
Vermezlermiş konutlara,
Yol bekliyoruz Ankara,
Yapılan na-hak diyorlar.
Devlet durmazsa sözünde,
Düzen bozuktur özünde,
İnan milletin gözünde,
Gidiş borma-bok diyorlar.
20 Haziran 1988 / Darıca - Kocaeli
NOT: Bu şiir, Rahmetli Turgut Özal’ın Başbakanlığı
döneminde verilmeyen bir ferdi konut kredisi ile
ilgili dilekçe olarak Başbakanlığa gönderilmiş
ve Başbakanlığın Halkla İlişkiler Müdürülüğü
tarafından telefonla evimiz aranarak konunun
detayları sorulmuş ve ilgili makamlara verilen
talimatla sorun çözülmüştür.
162
Taşlamalar
SES YOK
Memlekete deccal geldi,
Görülüyor; dedim ses yok.
Başımıza ne çoraplar,
Örülüyor; dedim ses yok.
Pes eylemiş namus ehli,
Çünkü geçmez oldu dahli,
Kararlar hocalı, şeyhli
Veriliyor; dedim ses yok.
Anahtar hacı, hocada
Peşinde toku acı da,
Yok hiç ortası ucu da,
Vuruluyor; dedim ses yok.
Büyüklerde ahda vefa,
Bütün suçlar girdi afa,
Laylalarda zevk-ü sefa,
Sürülüyor dedim ses yok.
Ahlakta kalktı sınırlar,
Çoğu Allahtan sanırlar,
İnsan olanda sinirler,
Geriliyor; dedim ses yok.
Fetva veriyor vaizler,
Karara geçti caizler,
Gericiliğe tavizler ,
Veriliyor; dedim ses yok.
163
Kenan Erzurum
Ok fırladı artık yaydan,
Perişanız haydan huydan,
Doğru diyen dokuz köyden,
Sürülüyor; dedim ses yok.
Hırsızlar oldu pirimiz,
Azap olacak yerimiz,
Artık bizim defterimiz,
Dürülüyor; dedim ses yok.
164
Taşlamalar
İÇİNDEKİLER ALFABETİK
AĞAM GÖZÜN VAR MI? ..................................................... 156
AĞAM SABANCI ................................................................... 7
AĞLARIM ...........................................................................31
ALİ ..................................................................................... 3
ANAMIZI AĞLATTINIZ ....................................................... 105
ANLAMADIM Kİ ..................................................................94
ARAMIZ AÇIK .....................................................................67
ARTIK SANA.......................................................................34
AŞIĞIM ..............................................................................51
BAŞIMIN BELASI ................................................................72
BATIRDIN ..........................................................................84
BAZILARINA .......................................................................89
BELLİ ................................................................................86
BEN NE BİLEYİM ................................................................52
BEN UTANDIM ...................................................................25
BEN UTANIRIM ..................................................................41
BEN ................................................................................. 122
BENDEN BAŞKA ................................................................ 102
BENİ ANASIN .....................................................................50
BENİ ARADIM .................................................................. 131
BENİM ............................................................................. 127
BİLİNİR ........................................................................... 133
BİR GÜN ............................................................................88
BİRE..................................................................................81
BİRİ ALİ BİRİ VELİ .............................................................69
BİTTİ ................................................................................45
BÖYLEYİM BEN ..................................................................57
BU GÜNLER ..................................................................... 119
BU GÜNÜMÜZ ....................................................................26
BU OLSA GEREK .................................................................61
ÇAPKIN............................................................................ 100
ÇİLEM ............................................................................. 140
ÇİNGENENİN ŞARKISI....................................................... 120
DEMEDİM ..........................................................................85
165
Kenan Erzurum
DENİRSE DE İNANMAYIN ....................................................21
DERTLERİM ..................................................................... 145
DİLEKÇE .......................................................................... 161
DOSTLAR ...........................................................................56
DURMUYOR .......................................................................19
DÜRZÜ ............................................................................ 101
DÜŞÜNEN YOK ...................................................................55
ELDEN NE GELİR .............................................................. 109
ELE SORUN ........................................................................24
EMEKLİ..............................................................................12
ENDİŞE ........................................................................... 153
EŞŞEK ARISI SOKSUN .........................................................38
ETTİN ............................................................................. 132
EV HALİ .............................................................................60
EY BAŞIMIN DERDİ ............................................................79
FARKLI ..............................................................................75
GEÇ ONU! ..........................................................................32
GELDİ ÜSTÜME ................................................................ 115
GELEN AĞAM ................................................................... 158
GEREK YOK ........................................................................73
GÖNDERME .......................................................................89
GÖR ................................................................................ 112
GÖRÜRMÜŞ .......................................................................80
GÖRÜRSÜN (DIR DIR ETME) ...............................................36
GÜLÜM BENİ ......................................................................59
HALİMİZ ............................................................................40
HALLERİM........................................................................ 114
HARAM ..............................................................................20
HE YAPTIK ....................................................................... 117
HERGELELER......................................................................28
HEY TANRIM ......................................................................18
İNSANCIKLAR ....................................................................93
İNTİZAR (HIRSIZLARA, ARSIZLARA) ....................................35
İSTİYOR .......................................................................... 142
İTİRAF...............................................................................29
İYİ BİLİN ...........................................................................62
KADER...............................................................................82
KALMADI ......................................................................... 107
KÖYÜMDÜ BENİM ............................................................. 136
166
Taşlamalar
MEMLEKETE HIRSIZ GEREK.................................................. 5
MODA OLDU ......................................................................23
NASIL DÜZEN, NASIL BİR İŞ ...............................................97
NE DE ÇABUK GEÇTI YILLAR ............................................. 144
NENE GEREK ......................................................................76
OĞLUMA MEKTUP ............................................................. 149
OĞLUMDAN CEVAP ........................................................... 151
OĞUL .............................................................................. 138
OLAMADIM ...................................................................... 146
OLDU ................................................................................16
ONLARA ............................................................................70
ÖĞÜT ( ÜZME CANIM ) .......................................................98
ÖĞÜT .............................................................................. 124
ÖLDÜM ..............................................................................14
ÖLÜLERE HABERLER ...........................................................63
ÖLÜRÜM ............................................................................54
ÖMRÜM 2 ........................................................................ 126
ÖNERİRİM .........................................................................43
ÖZÜM SENDEN ...................................................................42
PEHLİVAN MISIN? ..............................................................64
PEZEVENK .........................................................................47
POHÇA ..............................................................................66
SANA KARŞI ..................................................................... 110
SEN İSTEMEZSEN ...............................................................91
SES YOK ............................................................................. 1
SES YOK .......................................................................... 163
SIZLIYOR...........................................................................83
SİVRİ SİNEK .................................................................... 129
SİZE DE GELİR ................................................................. 104
SUALİNİ VEREMEM ........................................................... 135
ŞİİRE DAİR ........................................................................77
ŞİKAYET .......................................................................... 159
ŞİMDİ.............................................................................. 134
TÜKENDİ ...........................................................................96
TÜRLÜ TÜRLÜ .................................................................. 154
UTANIRIM ....................................................................... 121
UTANMA ............................................................................87
ÜLKEM DİYEREK.................................................................. 9
YANAYIM BEN .................................................................. 103
167
Kenan Erzurum
YAVRUM ASLANIM ............................................................ 113
YER ARARIM ......................................................................10
ZAHMET BUYURMAYIN .......................................................49
ZALİM ÇIKTIN .................................................................. 108
168
Taşlamalar
YAYIMLANMIŞ KİTAPLAR
169
Kenan Erzurum
170
Taşlamalar
171
Kenan Erzurum
172

Benzer belgeler