Flyer Honeywell 4 Seiter D06F

Yorumlar

Transkript

Flyer Honeywell 4 Seiter D06F
Otomatik Doldurma Kombinasyonları
Ürüne genel bakış
Risksiz otomatik doldurma
YENİ: NKtronic – elektronik kontrol üniteli
Güvenli tarafta:
Isıtma sistemlerinin standartlara
uygun olarak kullanılması
Standartlar, yönergeler ve öneriler,
Buna ek olarak, tüm otomatik doldurma
tıpkı sistemlerin ve aygıtların yaptığı
kombinasyonlarında azami tüketici
gibi tüketicinin korunmasını sağlar.
güvenliği sağlanmasına yönelik özellikler
Aynı şekilde Avrupa normu EN 1717
yer alır. Bu bağlamda, Honeywell geri
de 2001 yılından bu yana içme
akış önleyicileri, sıvı kategorileri 3 ve sıvı
suyunun korunmasını sağlamaktadır.
kategorileri 4 için uygundur. Bu aygıtlar
Madde 5.3.2'de şu ifade yer alır:
ısıtma sistemindeki suyun temiz su
“kullanım suyu tesisatında bulunan
tesisaatına geri akışını önler ve içme
tüm bağlantılar sabit bağlantı olarak
suyunun tamamen temiz kalmasını sağlar.
kabul edilir.” Bununla birlikte, ısıtma
Amacımız kullandığınız sistemleri güvenli ve konforlu hale getirmektir. Müşteri için avantajlar: Ek
işe gerek kalmaksızın temiz kullanım suyuu, konforlu oda sıcaklıkları ve yüksek enerji verimliliği
avantajlarından yararlanılabilir.
sistemlerinin doldurulmasına ve yeniden
Tüm Honeywell otomatik doldurma
doldurulmasına yalnızca bir geri akış
kombinasyonları, ısıtma sistemleriyle
önleyici kullanılması koşuluyla izin
bağlantılı olarak içme suyunun verimli
verilmektedir. Honeywell tarafından
ve güvenilir bir şekilde korunmasını
sağlanan tüm yeniden doldurma
sağlar. Modele bağlı olarak, mevcut
kombinasyonları, bu normları güvenilir
işlevlere kullanışlı özellikler eklenmiştir.
bir şekilde karşılamaktadır.
Tüm yeniden doldurma kombinasyonları
da geliştirilmiştir. Önemli kullanım
hatasız işlev ve güvenilirlik sunar.
kolaylıklarından biri, ısıtma sisteminizin
Daha yüksek kapasiteli modellerde,
tam otomatik olarak ayarlanması
işlevsellik ve kullanım kolaylığı daha
vekireçten arındırılmasıdır.
Teknik ilerleme, yeniden doldurma kombinasyonları için de işlevsel güvenilirliğin
artması ve aynı zamanda daha yüksek montaj, kontrol ve kullanım konforu anlamına
gelmektedir.
Başlangıç düzeyi modelleri
kullanım
suyu
ısıtma
suyu
hortum
kullanarak
yeniden
doldurma
Buna artık izin verilmemektedir!
Uzun süre boyunca, ısıtma sistemlerinin bir hortum bağlanarak manuel
şekilde yeniden doldurulması normal bir işlemdi. Belirli koşullarda,
bu işlem suyun geri akışına bağlı olarak içme suyunun kirlenmesine
neden olmaktaydı. Bu nedenle yetkililer, norm EN 1717 adı verilen
ve sistemlerin bu şekilde doldurulmasını yasaklayan yeni bir güvenlik
standardı oluşturmuştur. Honeywell otomatik doldurma kombinasyonları
kullanılarak, ısıtma sistemi güvenli ve standartlara uygun bir şekilde
doldurulabilir.
2
NK295C
■■ Sıvı kategorisi 3 (inhibitör bulunmayan ısıtma
sistemleri) düzeyine kadar koruma
■■ CA tipi geri akış önleyici entegre edilmiştir
■■ 1,5 ile 6,0 bar arasında ayarlanabilen çıkış
basıncı
■■ Azami çalışma sıcaklığı: 65 °C
■■ Azami çalışma basıncı: 10 bar
■■ Montaj: tahliye vanası aşağıya bakacak
şekilde yatay
■■ DIN EN 14367 doğrultusunda test edilmiştir
NK300
■■ Sıvı kategorisi 4 (inhibitör bulunan ısıtma
sistemleri) düzeyine kadar koruma
■■ BA tipi geri akış önleyici entegre edilmiştir
■■ 1,5 ile 4,0 bar arasında ayarlanabilen çıkış
basıncı
■■ Azami çalışma sıcaklığı: 65 °C
■■ Azami çalışma basıncı: 10 bar
■■ Montaj: tahliye vanası aşağıya bakacak
şekilde yatay
■■ DIN/DVGW onaylı
3
Bir kuru kontak yardımı ile arıza bilgisi veya alarm
sinyali alınabilir.
Otomatik doldurma kombinasyonu, üst kısımda
bulunan üç düğme ile kontrol edilir. Çalışma
durumu, LED göstergeler ve yedi segmentli
modül aracılığıyla izlenir.
NKtronic: akıllı yeniden
doldurma kombinasyonu
Honeywell, elektronik kontrollü NKtronic
otomatik doldurma kombinasyonu ile
kullanım kolaylığını, konforu ve güvenliği
Honeywell, NKtronic otomatik doldurma kombinasyonu ile ilk defa mekanik ve
elektronik sistemlerin entegre edildiği devrim niteliğinde bir sistem sunmaktadır.
NKtronic, “Musluğa zeka katıyoruz” sloganına uygun olarak, tam otomatik
doldurma ve en modern elektronik sistemlerle izlenebilirlik sağlamaktadır.
■■ Kuru kontak aracılığıyla alarmın
durumunda, dolum işlemi otomatik
olarak durdurulur. Bir başka sensör, her
yeniden doldurmada sisteme eklenen sıvı
bir basamak daha yükseltmektedir.
hacmini kaydeder. Bu şekilde, sistemde
mümkündür
oluşan “küçük sızıntılar” da kaydedilebilir.
Kolaylıkla monte edilen yeniden
■■ Kolay kullanım ve ısıtma sistemleri
Arızalar görüntülü ve sesli olarak bildirilir.
doldurma kombinasyonu, aşağıdaki
için optimize edilmiş sistem ilk
Gerçekleşen arızalar, kuru kontak
özellikleri ile sıra dışıdır:
dolum zamanlaması
aracılığıyla bir monitöre aktarılabilir.
elektronik olarak izlenebilir şekilde
doldurulması
■■ Çeşitli sıvı kategorilerine uygundur
■■ Modüler tasarım sayesinde esnek
uygulama ve düşük satın alma maliyeti
■■ Üç düğme ile basit kullanım
■■ Sürekli izleme ve yeniden doldurma
Basınç sensörü ve bir selenoid vana otomatik
olarak giriş akışını düzenler.
görüntülü alarm
gözlem istasyonlarına iletilmesi
■■ Isıtma sisteminin tam otomatik
Akış sensörü sisteme doldurulan su miktarını
ölçer ve sistemde kaçak olması durumunda,
elektronik kontrol su akışını keser.
■■ Aygıt arızası durumunda sesli ve
Çalışma şekli
sırasında doldurulan su miktarının
Ünite, ısıtma devresindeki basıncı sürekli
kaydedilmesi
olarak izler. Bir sensör, sürekli olarak
■■ Elektronik basınç monitörü
bağlı sistemin basıncını gözlemler.
■■ Sızıntıların saptanması ve buna bağlı
Basıncın önceden belirlenmiş bir değerin
olarak otomatik doldurma işleminin
altına düşmesi durumunda, vana açılır ve
durdurulması
doldurmayı başlatır. Sistemde bulunan bir
sızıntı nedeniyle basıncın yükselmemesi
Takım oyuncusu olarak NKtronic
kullanım
suyu
ısıtma
suyu
Konforlu ve güvenilir
NKtronic yeniden doldurma kombinasyonu, ısıtma devresindeki koşulları
tam otomatik olarak düzenler ve güvenilir kullanım suyu koruması sağlar.
Modüler yapı, bu yeni yeniden doldurma kombinasyonunun benzersiz
özelliklerinden biridir. Buna bağlı olarak, örneğin sistemde önceden
mevcut olan geri akış önleyici kullanılarak maliyet tasarrufu sağlanabilir.
4
NK300T-½A
Geri akışa karşı daha önce koruma
uygulanmış veya kendinden korumalı
sistemlere uygundur
■■ 1,5 ile 4,0 bar arasında ayarlanabilen
çıkış basıncı
■■ Azami çalışma sıcaklığı: 65 °C
■■ Azami çalışma basıncı: 6 bar
■■ Montaj: tahliye vanası aşağıya bakacak
şekilde yatay
■■ Alarm kontağı: potansiyelsiz kapatıcı,
azami 24V/2A
■■ Servis arabirimi: mini-USB port
■■ DIN/DVGW onaylı
NK300T-½ACA
CA tipi geri akış önleyici ile
■■ Sıvı kategorisi 3'e kadar koruma
■■ 1,5 ile 4,0 bar arasında ayarlanabilen
çıkış basıncı
■■ Azami çalışma sıcaklığı: 65 °C
■■ Azami çalışma basıncı: 6 bar
■■ Montaj: tahliye vanası aşağıya bakacak
şekilde yatay
■■ Alarm kontağı: kuru kontak kapatıcı,
azami 24V/2A
■■ Servis arabirimi: mini-USB port
■■ DIN/DVGW onaylı
NK300T-½ABA
BA tipi geri akış önleyici ile
■■ Sıvı kategorisi 4 (inhibitör bulunan ısıtma
sistemleri) düzeyine kadar koruma
■■ 1,5 ile 4,0 bar arasında ayarlanabilen
çıkış basıncı
■■ Azami çalışma sıcaklığı: 65 °C
■■ Azami çalışma basıncı: 6 bar
■■ Montaj: tahliye vanası aşağıya bakacak
şekilde yatay
■■ Alarm kontağı: kuru kontak kapatıcı,
azami 24V/2A
■■ Servis arabirimi: mini-USB port
■■ DIN/DVGW onaylı
5
Kolay kombine edilir: elektronik NKtronic
yeniden doldurma kombinasyonu.
NKtronic yeniden doldurma kombinasyonu,
bir su yumuşatma ünitesi (Yumuşatma ünitesi
VE300 ve kartuş PE300) ile birlikte ısıtma
sistemini kireçlenmeye karşı da korur.
Optimum kombinasyon:
Kireçsiz su, ısıtma
sisteminizi korur
Modern ısıtma sistemlerinde ısı transfer
Bakım ve onarım için daha az çaba
yüzeyleri giderek küçülmektedir.
Kireç birikiminin azalması sayesinde,
Daha küçük alanlardaki performansta
pompalar, kazanlar, vana ve regülatörler
gerçekleşen bu artış, sonuçta çok
gibi en önemli bileşenler daha az
daha önemli bir performans kaybına
arızalanmaktadır. Bu özellik de bakım
neden olmaktadır. Etkinlik azalmakta ve
ve onarım için gereksinim duyulan çabayı
enerji gereksinimleri artmaktadır. 1 mm
azaltır. Bu şekilde tüm kullanım maliyetleri
kalınlığında kireç tabakası, aynı ısıtma
düşürülebilir. Suyun kireçten arındırılması
kapasitesinin elde edilmesi için enerji
aynı zamanda sistemin kullanım ömrünü
gereksinimlerinde yaklaşık yüzde 10 artış
uzatır.
anlamına gelir. İşte bu nedenle, Alman
İyon değişimi sürecinin işleyiş prensibi
Kartuşun içindeki reçine tanelerinden oluşan
yüzey, suda yüzen kalsiyum iyonlarını absorbe
eder ve her kalsiyum iyonu için iki sodyum
iyonu açığa çıkarır.
mühendisler birliği, ısıtma sistemlerinde
NK300soft standartları belirler
dolum ve tamamlama için kullanılan
NK300soft otomatik doldurma
suyun yumuşatılmasını önermektedir
kombinasyonu, bir geri akış önleyiciden,
(VDI 2035, bölüm 1).
bir basınç düşürme vanasından ve su
ve kireçsiz su en uygun şekilde sağlanır.
yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır.
Aygıt, güncel teknolojisi sayesinde
Su yumuşatma ünitesi, ısıtma
sıra dışıdır ve en yüksek kapasiteli
sisteminizin işlevini ve uzun kullanım
otomatik doldurma kombinasyonumuz
ömrünü destekler. Bu şekilde, içme
olarak Honeywell'in en popüler ürünleri
suyu koruması (EN1717 doğrultusunda)
arasındadır.
Sodyum tuzu doldurulmuş yumuşatıcı kartuşu,
alet kullanmaya gereksinim duyulmaksızın,
hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
Saf su için NK300soft kombinasyon çözümü:
NKtronic ünitesinin kolaylıkla kombine edilebilen modüler tasarımı, aygıtın basit
ve ucuz bir şekilde mevcut sistemlere entegre edilmesine veya modüler bir
yapı oluşturulmasına olanak sağlar. Bu sayede, her kullanıcı ısıtma sistemi için
hangi işlevlere gereksinim duyduğuna kendisi karar verebilir. Yeniden doldurma
kombinasyonu NKtronic-ABA ile su yumuşatma ünitesi VE300/P300, önerilebilir
bir kombinasyondur.
6
NK300soft
BA geri akış önleyicisi, bir basınç düşürme
vanası ve su yumuşatma ünitesi ile
■■ Sıvı kategorisi 4 (inhibitör bulunan ısıtma
sistemleri) düzeyine kadar koruma
■■ Azami giriş basıncı: 10,0 bar
■■ Çıkış basıncı 1,5 ile 4,0 bar arasında
ayarlanabilir, fabrika ayarı 1,5 bar'dır
■■ Montaj konumu: deşarj bağlantısı aşağıya
bakacak şekilde yatay
■■ Azami çalışma sıcaklığı: 30 °C
■■ kvs değeri 0,45 m3/s
7
Genel bakış:
Otomatik Doldurma
Kombinasyonları
Otomatik doldurma
kombinasyonu
Otomatik doldurma
kombinasyonu
Otomatik doldurma
kombinasyonu
Otomatik doldurma
kombinasyonu
Otomatik doldurma
kombinasyonu
Otomatik doldurma
kombinasyonu
NK295C
NK300
NK300soft
NK300T-A
NK300T-ACA
NK300T-ABA
Elektronik kontrol
Kuru kontak
Sızıntı uyarı sistemi
CA tipi geri akış önleyici
entegre edilmiştir
(sıvı kategorisi 3 düzeyine
kadar koruma)
BA tipi geri akış önleyici
entegre edilmiştir
(sıvı kategorisi 4 düzeyine
kadar koruma)
Önceden koruma uygulanmış
veya kendinden korumalı
sistemlere sonradan montaj
Entegre su yumuşatma ünitesi
Su yumuşatma için sonradan
montaj seçeneği
Otomasyon ve Kontrol Çözümleri
Honeywell A.Ş.
Çayıryolu Sokak
Üçgen Plaza, Kat:5-6-7
34752 İçerenköy
İSTANBUL
Tel: 0216-578 71 00
Faks: 0216-575 66 37
www.honeywell.com.tr/konut
EN3H-0723GE23 R1210
Önceden bildirilmeksizin üzerinde değişiklik yapılabilir.
© 2010 Honeywell GmbH.

Benzer belgeler