KURULUM, DEVREYE ALMA VE ÇALIŞMA

Yorumlar

Transkript

KURULUM, DEVREYE ALMA VE ÇALIŞMA
MHIU
Merkezi Isıtma Sistemleri için, Isı Paylaşımı ve Sıcak Su Üretimi
KURULUM, DEVREYE ALMA VE ÇALIŞMA TALİMATLARI
İçerik
Genel tanımlama ..............................................
Uyarı ........................................................
2
2
Kurulum öncesi ................................................
2
Kurulum............................................................. 2-3
Daire ünitesi montajı.................................
2
Boru bağlantıları.......................................
3
Mbus kablolama.......................................
3
Devreye alma.....................................................
Merkezi sistem..........................................
Ünite kontrolleri.........................................
3
3
3
Kontrol ve ayarlar .............................................
Sıcaklık ayarı............................................
Basınç ayarı..............................................
4
4
4
Bakım veya onarım ..........................................
Balans vanası...........................................
Termal karışım vanası..............................
Basınç düşürücü.......................................
4
4
4
4
Servis.................................................................
4
Ürün şartnamesi................................................
5
Honeywell tüm haklar saklıdır
MHIU
Genel tanımlama
UYARI
UYARI
Mekanik daire ünitesi, normal çalışma koşullarında bile
yanıklara
sebep
olabilecek
yüksek
sıcaklıklara
ulaşmaktadır. Borulara doğrudan temas riskli olabilir.
Honeywell HyBo – Daire Ünitesi kalifiye personel
tarafından bu kılavuzda verilen talimatlara uygun şekilde
kurulmalıdır.
Lütfen kurulumu gerçekleştirmeden önce bu
kılavuzun tamamını okuyunuz!
Honeywell, bu talimatların yanlış şekilde yerine
getirilmesi ile oluşabilecek arıza ve aksaklıklardan
sorumlu değildir.
Kurulum yapıldıktan sonra lütfen talimatları kullanıcıya
teslim ediniz.
İlerde başvurabilmek için bu talimatlar muhafaza
edilmelidir.
Uygunsuz kullanımdan veya kurulum hatalarından,
kalifiye olmayan personelin müdahalelerinden ve genel
olarak bu talimatnamedeki
belirtilenlerin yerine
getirilmemesinden dolayı insanlara, hayvanlara veya
eşyalara verilen zararlar ile ilgili tasarımcı her türlü
sözleşme kapsamı veya dışı sorumluluklardan muaf
tutulmaktadır.
MHIU – Mekanik Daire Ünitesi’ nin standart pompasız
versiyonları, elektrik bağlantısı olmadan çalışmaktadır.
Kurulum öncesi
Ürünü ambalajından çıkarınız. Ürünü ve aksesuarları
kontrol ediniz. Her türlü hasarı, bir Honeywell temsilcisine
bildiriniz.
Ünite, üzerinde bulunan 4 adet Ø10 mm delik sayesinde
dübel ile duvara asılır (dübel dahil değildir). Kurulumu
yapan kişi, duvar tipine göre en uygun bağlayıcı
malzemeyi seçmekle yükümlüdür.
DİKKAT
Monte edilmiş ısı ve su sayaçlarına uygulanmış
mühürlere hasar vermemeye ve kırmamaya dikkat
ediniz.
Mühürlere dokunmayınız.
Hasar görmüş veya kırılmış mühür tespit ederseniz lütfen
yöneticiniz ile irtibata geçiniz.
Sayaçların mühürlerine verilen hasar, sayacın
ölçümlerini geçersiz kılar.
Genel
Honeywell MHIU – Mekanik Daire Ünitesi: İçerisinde
bulunan paslanmaz plakalı eşanjör, sayaç ekipmanları ve
dinamik balans vanası ile daire bazında sıcak su üretimi,
ısıtma gider paylaşımı ve balanslama görevlerini yerine
getirmektedir.
Daire ısıtması, kullanım sıcak suyu talebi olduğunda da
devam edebilmektedir.
Kullanım sıcak suyunun sıcaklığı, termal karışım vanası
volanı üzerinden elle ayarlanabilmektedir.
Isı enerjisi tüketimi ve su tüketimi, doğrudan ünite
içerisinde yerleştirilmiş ilgili sayaçlara bakılarak
görülebildiği gibi Mbus sinyali üzerinden gider paylaşım
yazılımı yüklenmiş bir bilgisayar üzerinden de okunabilir.
Eğer kalorimetre Ultrasonik olup pulse girişli ise, su
sayacının pulse çıkışı kalorimetreye bağlanmalıdır.
Kalorimetre, mekanik ölçüm yapan M-Bus çıkışlı tipte ise,
şebeke su sayacı da M-bus çıkışlı seçilmelidir Bu iki
şekilde de tüketim değerleri M-bus kablolama sonrasında
uzaktan okunabilmektedir.
Ünite, merkezi sistemin sağladığı ısıtma suyunu, dinamik
balans vanası sayesinde daireye yalnızca talep
doğrultusunda yönlendirmektedir.
Ürün, 1.5mm kal nl ndaki galvaniz sac üzerine monte
edilmi aksesuarlar yla birlikte sahip oldu u 4 dübel deli i
arac l yla duvara as lmaktad r. Ünitenin monte
edildi i dolap/ aft kapaklar kilitli olmal , anahtarların
güvenli bir yerde muhafaza edilmesi gereklidir. İhtiyaç
durumunda, anahtarların yöneticiden temin edilebilir
olması gerekmektedir.
Kurulum
Ürün, amblajından çıkarıldıktan sonra, taşıma esnasında
borulardan veya aksesuarladan değil, sac gövdeden
dengeli bir şekilde tutulmalıldır. Borulardan taşınması,
boru bağlantılarını gevşetebilir veya zorlayabilir.
Özellikle balans vanası, kalorimetre ve su sayacı hassas
ekipmanlar olduğundan ürün, çarpmaya ve düşmeye
karşı korunmalıdır.
Ünite, montaj deliklerinden duvara sağlam şekilde
asılmalıdır. Dübel somunu sıkıldıktan sonra, boru
bağlantılarının düzgün yapılabilmesi için ürün duvar
üzerinde sıkı bir şekilde sabit durmalıdır.
Boru bağlantısı sırasında, rekorlar 45 Nm yi
geçmeyecek torkta sıkılmalıdır. Ürün içindeki
paslanmaz çelik veya bakır boru kalın cidarlı
olmadığından, ünite borulaması üzerinde boru anahtarı
ile işlem yapılırken temkinli olunmalıdır. Bu sebeple,
rekorlar kontralı olarak sıkılmalıdır.
Rekorlar, tesisata bağlanırken sızdırmazlık için ünite
üzerindeki contalar kullanılmalıdır. Rekor sıkılırken,
2
MHIU
contanın oturma
gerekmektedir.
yüzeyine
düz
olarak
oturması
UYARI
Ünite giriş-çıkışlarında servis amaçlı kesme vanası
kullanılmalıdır.
Merkezi sistem borularının temizliği sırasında, ünite
üzerinden su dolaştırılmamalıdır. Aksi halde sayaçlar
üzerinde hasar oluşabilir! Merkezi sistem tesisatı
tamamen temizlenmeden, ürüne su vermeyiniz.
Boru bağlantıları, ünite üzerine yerleştirilen etiketler
doğrultusunda doğru şekilde yapılmalıdır.
Montaj bitiminden sonra kaçak riskine karşın balans
vanası kılcal borusu gibi hassas parçalar gözle kontrol
edilmelidir.
Sistemde kullanılan kapalı devre su kalitesi, VDI 2035
standartlarına uygun olmalı, su sertliği 15 F’ı
geçmemelidir. Aksi halde, eşanjör üzerinde kireç veya
tortu oluşumu meydana gelebilir. Bu şartları sağlamayan
su kullanımı sebebiyle oluşacak hasarlardan firmamız
sorumlu değildir.
Genel tesisatın test aşamasında, ünite içerisine su
girmemelidir. Şaft içindeki su kaçaklarından kaynaklı
oluşacak hasarlara karşı ünitenin üzeri korunmalıdır.
Kalorimetreler, (su sayacı M-bus çıkışlı ise kalorimetre ile
aynı prensipte, pulse çıkışlı ise direkt kalorimetreye
bağlanır) aşağıdaki resimde gösterilen düzende bir M-bus
ağıyla iki damarlı kablo üzerinden iletişim sağlamaktadır.
M-bus iletişiminde polarite bulunmamaktadır. Kablo, son
olarak M-bus dönüştürücüsüne bağlanmalı, buradan
bilgisayara veri aktarmalıdır. Bilgisiyar bu verileri yalnızca
bir yazılım aracılığıyla okuyabilmektedir.
Ürün performansının uzun yıllar korunabilmesi için iyi
filtre edilmiş su kullanılmalıdır. Gerekli ise şebeke suyuna
pislik tutucu konulmalıdır.
Ünite üzerinde, talep edilen performansı karşılaması için
gerekli kazan debisi bilgisi yer almaktadır. Sistemin bu
çalışma aralığında olduğundan emin olunuz. Aksi halde
performans sorunu yaşanabilir.
DİKKAT
Düşük kullanım durumunda (yaz ayları), merkezi sistem
üzerinde fark basıncının yükselmemesi için, frekans
kontrollü pompa kullanımı mevcut olsa dahi kolon
sonlarına otomatik fark basınç vanası takılması önerilir.
Aksi halde, ünite üzerinde oluşacak yüksek basınç farkı
nedeniyle sıcaklık kontrol kabiliyetinde azalma meydana
gelebilir.
Kablolama için düz ağ veya yıldız ağ tipi önerilmektedir.
Halka tip kablolama tavsiye edilmez.
Ünitenin maksimum/minimum çalışma basıncı ve
sıcaklığı, ürün üzerindeki etikette belirtilmektedir. Lütfen
sisteminizin çalışma koşullarını buna bağlı olarak gözden
geçiriniz.
Maksimum çekilebilecek Mbus kablo uzunluğu,
kapasitans ve direnç hesabına göre belirlenmelidir. Bu iki
hesaba göre daha küçük çıkan değer, maksimum kablo
mesafesi olarak kabul edilir. Daha uzun mesafeler için
daha kalın kablo tercih edilmelidir.
Kontrol ve ayarlar
Fabrika çıkışında, ürün standart olarak 45°C sıcaklık
verecek şekilde ayarlanmaktadır. Sıcaklık ayarını
değiştirmek için termal karışım vanası 30 ila 50°C
arasında ayarlanabilir. Termostatik vana kafası 50°C’ye
sabittir, ayarlanmaz. Bu sebeple, termal karışım
vanasını 50°C üzerine getirmeyiniz.
M-Bus hattı ve elektrik kabloları ayrılmalıdır.
Kalorimetre üzerindeki Mbus kartı, maksimum 36 V
gerilime dayandığından, yanlış elektrik bağlantısı sonucu
bu kart hasar görebilir.
DİKKAT
Devreye alma
Fark basınç kontrollü balans vanası, sistem koşullarına
göre fabrikada set edilir. Bu ayarı, firma yetkilisine
danışmadan değiştirmeyiniz.
Ürünün devreye alınması merkezi sistemin devreye alma
hazırlıklarını takiben yapılmalıdır.
3
MHIU
Bakım veya Onarım
Servis
Ürün montaj talimatları yerine getirildiği durumda, gerekli
su kalitesi sağlanır ve montaj edildiği mahal kontrol
altında tutulur ise bakım gerektirmez. İlk 6 ay sonunda,
ürün üzerinde bulunan pislik tutucuların temizlenmesi
önerilir. Bunun haricinde ürün üzerindeki herhangi bir
aksesuar üzerinde tamirat gerekiyorsa, aşağıdaki
yönlendirmeleri takip ediniz.
Ürün, teslim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca garanti
altındadır. Bu süre içerisinde, imalat hatası sebepli
arızalarda her türlü değişim ve servis hizmeti, firma
sorumluluğundadır.
Devreye alma hizmetleri ve garanti süresi içerisinde veya
dışında tüm servis hizmetleri Honeywell tarafından
yürütülmektedir. Ürün arızası, performansta düşüş, vb
şikayetlerinizle ilgili olarak şu telefon numarasından hafta
içi 09:00-18:00 saatleri arasında teknik destek ekibimize
ulaşabilir, servis talebi yapabilirsiniz.
Dinamik balans vanası
Dinamik balans vanası, ısıtma sisteminin fark basıncını
değişken debilerde sabit tutar. Bunu,statik balans vanası
üzerine monte edilen diyafram ile gerçekleştirir. Herhangi
bir nedenle ayar gerektiği durumda veya kılcal borunun
kopası durumunda aşağıdaki yönergelere göre
ayar/montaj yapabilirsiniz.
(0216) 578 71 20
Diyafram, alyan anahtarı ile sıkılaştırılabilir/gevşetilebilir.
Alyan anahtarının saat yönünde her 360° lik dönüşü, fark
basıncını 0,015 bar arttırır.
Bakır kılcal boru 4mm lik olup, diyaframa 14 ve 15 lik
anahtarla sıkılır. Bağlantı sonrası gözle kaçak kontrolü
yapılmalıdır.Bakır
borunun
bükümlerinde
ezilme
olmadığından emin olunmalıdır. Detaylı bilgi için :
http://products.ecc.emea.honeywell.com/turkey/
Termal karışım vanası
Termal karışım vanası, sıcaklık ayarının
yapıldığı cihazdır. Fabrika çıkışında
45°C’ye
ayarlanmıştır.
Bu
ayarın
değiştirilmesi tavsiye edilmez.
Vana,
ürüne
rekorlar
aracılığıyla
bağlanmıştır, Bu rekorların gevşetilmesi ile
vana sökülebilir.
4
MHIU
Ürün şartnamesi
OS No.
Opsiyonlar
MHIU......
MHIU......
Ultrasonik Opsiyon
Mekanik Opsiyon
Isıtma devresi
Akışkan kalitesi
VDI 2035 standardına uygun su
Maksimum sıcaklık
90 °C
Minimum sıcaklık
65 °C
Maksimum çalışma basıncı
10 bar
3
3
0,7 m /h (DN15 Balans vanası) – 1 m /h (DN20 Balans vanası)
Maksimum debi
Kullanım sıcak su devresi
Akışkan kalitesi
Su (Azami 15 Fr. sertliği / pH 7-9)
Maksimum sıcaklık
50 °C
Minimum sıcaklık
30 °C
Maksimum çalışma basıncı
10 bar
Min/maks. debi
4 l/dak – 24,5 l/dak
Borular
Paslanmaz çelik / bakır (opsiyonel)
Malzeme
Çap
Ø18 x 1 mm (Ø22 x 1 opsiyonel)
Boru bağlantıları
Malzeme
Pirinç
3/4" (iç dişli)
Çap
Çerçeve
Malzeme
Galvaniz Sac (1.5mm)
Ortam çalışma koşulları
İç mekan - Duvara asılı
Montaj
Sıcaklık aralığı
5 – 90 °C
Bağıl nem aralığı
0-90%
Ağırlık
16 kg
Standart ünite
720 x 440 x 180
Ünite ebadı (ExbXY)
Eşanjör kapasitesi
24 – 60 kW
Balans vanası
Fark basınç kontrollü balans vanası (standart)
Sıcak su kontrolü
Standart ürün içerisindeki
Honeywell parçalar
1-
Termostatik vana ve termal karışım vanası ile çift kontrol (standart)
V2050ESC15-K
2-
T600150W55PHZHKL
3-
TM50-1/2E
4-
EW7730K1200
EW447M1200
5-
EW147P2001
EW1300BM1200
6-
V5010X0015
7-
V5012C0103
5

Benzer belgeler