4.Avrupa`ya Gelen Araştırmacı Bursu MARIE

Yorumlar

Transkript

4.Avrupa`ya Gelen Araştırmacı Bursu MARIE
MARIE-CURIE
4.Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Bursu
Çağrı No: FP7-PEOPLE-2011-IIF
Bütçe: 40 Milyon €
Çağrı Açılış-Kapanış: 16.3.2011 – 11.8.2011
International Incoming Fellowships-IIF

Avrupa dışında bulunan Türk veya yabancı uyruklu
araştırmacıların Türkiye’ye gelerek bilgi ve deneyimlerini
aktarmalarını destekler. Araştırma projelerine ilişkin konu
sınırlaması yoktur.
Kimler Yararlanabilir?

Doktora derecesine sahip veya lisans’tan sonra dört
yıl tam zamanlı araştırma deneyimi bulunan, oldukça
deneyimli ve kariyerlerinin ileri aşamalarında olan, hem
akademi hem de sanayi sektöründe çalışan araştırmacılar
yararlanabilirler.

Proje süresi 1 veya 2 yıldır. Zorunlu geri dönüş
süresi bulunmamaktadır. Ancak belirli ülkelerden gelen
araştırmacıların ülkelerine geri dönmeleri durumunda 1 yıl ek
destek
söz
konusudur.
Araştırmacıların,
Türkiye’de
bulundukları sürenin son 3 yılda 12 aydan fazla olmaması
gerekmektedir.
ARAŞTIRMA PROGRAMLARI VE BURSLARI
Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları (People Specific
Programme:
Marie
Curie
Actions)
araştırmacıların,
mühendislerin, sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin, araştırma
merkezlerinin,
kamu
kurumlarının,
laboratuvarların,
mükemmeliyet merkezlerinin yararlanabileceği programlar
aracılığı ile 2007-2013 yılları arasında 4,7 milyar € destek
sunmaktadır.
Marie Curie Action
Initial training
of researchers
(1900 M€)
Initial Training Network (ITN)
Intra-European Fellowships
(IEF)
Life-long
training and
career
development
(1170–1400 M€)
Career Integration Grants
(CIG)
Co-funding of regional,
national,
internationalprogrammes
(COFUND)

Avrupa
dışında
çalışmalarına
devam
eden
araştırmacılarımız çalışmalarına bir süreliğine Türkiye’de
devam etmek için bu burstan yararlanabilecekleri gibi;
üniversitelerimiz,
araştırma
merkezlerimiz,
sanayi
kuruluşlarımız Avrupa dışında bulunan ülkelerden Türk veya
yabancı
araştırmacı
istihdam
etmek
için
de
bu
bursu kullanabilirler.
Burs Kapsamında?

Araştırmacıların yaşam giderleri, seyahat giderleri
karşılanmakta ayrıca araştırmacılara dolaşım, araştırma ve
kariyer gelişim desteği sağlanmaktadır. Araştırmacıların
projelerini gerçekleştirecekleri ev sahibi kuruluşlar için de
yönetim masraflarını karşılamak üzere destek bulunmaktadır.
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3351
&pid=0&cid=10252
Industry
dimension
(250-450 M€)
International
dimension
"World
fellowships"
(1170–1400 M€)
Industry-Academia
Partnerships and Pathways
(IAAP)
International Outgoing
Fellowships (IOF)
International Incoming
Fellowships (IIF)
International Research Staff
Exchange Scheme (IRSES)
Objective
Improve career
perspectives of early
stage researchers in
both public & private
sector
Career development
of experienced
researchers by e.g.:
diversification
skills/competencies;
reintegrate after
mobility/resume
research
Open and foster
dynamic pathways
between public
research
organisations and
private
commercial
enterprises
Reinforce extraEuropean
dimension of the ERA
through
mobility through
training,
knowledge transfer
and
cooperation
Tüm programlar için:
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3350
Bu broşür, Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri
Koordinasyon Ofisi tarafından; Marie Curie Araştırma
Program ve Burslarından “Bireysel Bursları”
araştırmacılarımıza tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgi: Özge Kaya AYVAT - 0216 578 07 48
1.Avrupa’ya Geri Dönüş Hibeleri
2.Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Bursları
3.Avrupa İçi Dolaşım Bursları
Çağrı No: FP7-PEOPLE-2011-CIG
Bütçe: 40 Milyon € / 2
Çağrı Açılış-Kapanış: 20.10.2010 – 6.9.2011
Çağrı No: FP7-PEOPLE-2011-IOF
Bütçe: 40 Milyon €
Çağrı Açılış-Kapanış: 16.3.2011 – 11.8.2011
Çağrı No: FP7-PEOPLE-2011-IEF
Bütçe: 110 Milyon €
Çağrı Açılış-Kapanış: 16.3.2011 – 11.8.2011
Career Integration Grants-CIG
International Outgoing Fellowships-IOF
Intra-European Fellowships-IEF

Teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde bulunan deneyimli
araştırmacıların AB’ye Üye / Aday Ülkelere dönmelerini teşvik
etmek ve bu şekilde beyin göçünün tersine çevrilmesine
katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
devam etmek isteyen araştırmacılarımız içindir. Araştırmacılar
aynı zamanda sektörlerarası dolaşım (sanayi-akademi,
akademi-sanayi) da gerçekleştirebilirler. Araştırma projelerine
ilişkin konu sınırlaması yoktur.
Kimler Yararlanabilir?
Kimler Yararlanabilir?


Teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde (Amerika, Kanada,
Japonya gibi), en az 3 yıl araştırmacı olarak çalışmış ve oradan
Türkiye’ye geleli 1 yıldan az olmuş Avrupalı/Türk
araştırmacılar ve Ar-Ge Personeli bu programdan yararlanabilir.

Sanayi/Akademi kuruluşlarımız, programdan 2-4 yıl süre
ile yararlanabilirler. Program kapsamında her yıl için 25.000 €
destek verilmektedir.
Türkiye’den başvurular ne durumda?

Henüz sonuçları açıklanmayan son çağrıda araştırmacıların
çeşitli sanayi ve akademi kuruluşlarına araştırmacı olarak
dönmek üzere başvuru sayısı bakımından 1.ülke (Eylül 2010)

Avrupa dışından en çok araştırmacı çeken ülkelerarasında
1.ülke (Mart 2010)
 Bu programdan en fazla yararlanan Avrupa’da 2.ülke (20072010)
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3351
&pid=0&cid=10254
 Çalışmalarına bir süreliğine Avrupa dışındaki bir ülkede
Doktora derecesine sahip veya lisans derecesinden sonra 4
yıl tam zamanlı araştırma deneyimi bulunan hem akademi
hem
de
sanayi
sektöründe
çalışan
araştırmacılar
yararlanabilir. Ancak bu burs ile Avrupa dışındaki bir ülkeye
gidecek araştırmacıların son başvuru tarihi itibari ile
gidecekleri ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış
olmaları gerekmektedir.
 1 veya 2 yıl süresince Avrupa dışında desteklenecek Avrupa
Dışına Giden Araştırmacı Bursu projelerinde 1 yıllık zorunlu
dönüş süresi bulunmaktadır. Bu 1 yıllık zorunlu Avrupa’ya
dönüş sürecinde araştırmacı, araştırmalarını sürdüreceği ev
sahibi kuruluşunu da proje önerisini hazırlamadan önceden
belirlemelidir.
Burs Kapsamında?

Araştırmacıların yaşam giderleri, seyahat giderleri
karşılanmakta ayrıca araştırmacılara dolaşım, araştırma ve
kariyer gelişim desteği sağlanmaktadır. Araştırmacıların
projelerini gerçekleştirecekleri ev sahibi kuruluşlar için de
yönetim giderlerini karşılamak üzere destek bulunmaktadır.
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=12&rid=102
54&pid=0&cid=10255&sid=3351

Çalışmalarına bir süreliğine Avrupa'da devam etmek
isteyen araştırmacılarımız ve Avrupa'dan araştırmacı getirerek
istihdam etmek isteyen üniversite, araştırma merkezi, sanayi
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar bu burslardan
faydalanabilirler. Araştırmacılar aynı zamanda sektörlerarası
dolaşım
(sanayi-akademi,
akademi-sanayi)
da
gerçekleştirebilirler. Araştırma projelerine ilişkin konu
sınırlaması yoktur.
Kimler Yararlanabilir?

Doktora derecesine sahip veya lisans derecesinden sonra 4
yıl tam zamanlı araştırma deneyimi bulunan hem akademi
hem
de
sanayi
sektöründe
çalışan
araştırmacılar
yararlanabilir.
 Araştırmacıların 7. Çerçeve Programına katılan başka bir
ülkeye gitmeleri ya da bu ülkelerden Türkiye’ye gelmeleri
gerekmektedir. Ancak bu burs ile başka bir Avrupa ülkesine
gidecek araştırmacıların son başvuru tarihi itibari ile
gidecekleri ülkede son 3 yılda bir yıldan fazla bulunmamış
olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde bu burs ile Türkiye’ye
gelmek isteyen araştırmacıların son 3 yılda bir yıldan fazla
Türkiye’de bulunmamış olmaları gerekmektedir.
Burs Kapsamında?

Araştırmacıların yaşam giderleri, seyahat giderleri
karşılanmakta ayrıca araştırmacılara dolaşım, araştırma ve
kariyer gelişim desteği sağlanmaktadır. Araştırmacıların
projelerini gerçekleştirecekleri ev sahibi kuruluşlar için de
yönetim gideri bulunmaktadır.
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3351
&pid=0&cid=10362

Benzer belgeler

Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları

Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları araştırmacılarımız çalışmalarına bir süreliğine Türkiye’de devam etmek için bu burstan yararlanabilecekleri gibi; üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, sanayi kuruluşlarımız Avrupa dışında bu...

Detaylı