Sayfa 25 - Burdur

Yorumlar

Transkript

Sayfa 25 - Burdur
DÜNYA MARKASI
Ali GÜR : Gür Mermer Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZET:Hedefimiz 2015 yılında 4 milyar $
la doğal taş pazarında dünyada ilk ikide yer
almak, 2023 yılında da doğal taş üretimi ve
ihracatında dünya lideri koltuğuna oturmak.
Türkiye genelini kapsayan bu stratejik plan
içinde Burdur beji olarak önemli bir katkı
koyup gereken çalışmalara katılmak en başta
gelen görevimizdir.
Halen Burdur çevresinde 120 civarında
fiilen çalışan ocak işletmesinden, 100’ü aşkın
fabrikadan 8000 istihdam ve 350 milyon USD
ihracat gerçekleşmektedir. Stratejik plana göre
2014’de hedefimiz 500 milyon USD ihracat
rakamına ulaşmaktır. Bunu gerçekleştiriyorken
10.000 kişilik istihdam da sağlayacağız.
Madencilik bakanlığı kurularak bütün
işlemler burada toplanmalı madencide sorumlu
olduğu mercii bilmelidir.
ANAHTAR KELİMELR:Burdur beji, bej,
Burdur, Ali Gür, Mermer , Doğal taş
ALİ GÜR: 'Our goal is being the second in
the global natural stone market by exporting 4
billion $ in 2015, and being the world leader of
natural stone production and export in 2023.
Our main mission, as the Burdur Beige Staff, is
contributing to the required studies by sponsoring them in this strategic plan all over Turkey.
At the present , in almost 120 actually
working quarries and over a hundred factories,
8000 workers are employed and it is exported
for 350 million USD. According to the strategic
plan our goal for 2014 is exporting 500 million
USD, in the meanwhile employing 10000. The
ministry of Mining should be formed and whole
procedure should be gathered in this unit thus
the miners will know the responsible authority.'
Sektör olarak ileriki yıllara yönelik stratejik
eylem planımızı hazırlamış bulunmaktayız.
Buna göre 2015 yılında 4 milyar $ la doğal taş
pazarında dünyada ilk ikide yer almak, 2023
yılında da doğal taş üretimi ve ihracatında
dünya lideri koltuğuna oturmak hedefimiz bu.
Türkiye genelini kapsayan bu stratejik plan
içinde Burdur beji olarak önemli bir katkı koyup
gereken çalışmalara katılmak en başta gelen
görevimizdir. Bunun için Burdur’da mevcut
mermer rezervlerinin alınan izinlere uygun
çevreye duyarlı bir şekilde açılması, işletilmesi
elde edilen mamul ve yarı mamul ürünlerimizi
dünya pazarına sunmalıyız.
Önümüzdeki dönem için belirlenen hedef
ülkeler: Çin, Rusya, Hindistan, ABD, Brezilya,
Suudi Arabistan, Nijerya, Libya, Endonezya, Irak,
Kazakistan, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerine yoğunlaşarak doğal taşta Burdur’u üretim
üssü haline getirmek istiyoruz.
Halen Burdur çevresinde 120 civarında
fiilen çalışan ocak işletmesinden, 100’ü aşkın
fabrikadan 8000 istihdam ve 350 milyon USD
ihracat gerçekleşmektedir.
Stratejik plana göre 2014’de hedefimiz 500
milyon USD ihracat rakamına ulaşmaktır. Bunu
gerçekleştiriyorken 10.000 kişilik istihdam da
sağlayacağız.
Bu sektörde gerek ocak işletmeciliği
gerekse fabrika + ocak işleten firmalar olarak
aşağıda sayacağım kriterleri dikkate alarak
hedefimizi gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum.
*Sektörde etkin çalışma ve kalite
standardını geliştirmek,
*Çalışmaların çevre iş sağlığı ve güvenliği
konularında eğitimi
*Teknolojik gelişim Ar-Ge, inovasyona
özenme ve ödüllendirme
*Ulusal ve uluslararası projelere yakın takip
*Tanıtım için özellikle yurtiçi ve yurtdışı
fuarlara katılım
*Sektörel koordinasyonu (TÜMMERİMMİB- EİB) sağlamak gibi sektörümüzce önemli
saydığımız
kurallara
bağlı
kalarak
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Eylem planımızın gerçekleştirilmesinde
sektör olarak bizim yapacaklarımızın yanında
yürütmeye düşen önemli gördüğüm birkaç
maddeyi de sıralamak isterim.
*Başta mevzuat geliyor. Yasal düzenleme-
ler içinde sektör temsilcilerinin yer alması
*Üretimi teşvik etmek ve tüketimi
desteklemek amacıyla yerli ürün kullanılmasının
özendirilmesi ve yasal düzenlemelerin
yapılması
*Yurt içi kullanımlarda özellikle Türk doğal
taşının kullanımının zorunluluk durumuna
getirilmesi ve uygulama da buna özen gösterilmesi
Daha fazla ihracatın anahtarı lojistikte
olduğu belirttikten sonra bu konuda da yapabilecekleri sıralamak istiyorum.
*7-24 hizmet veren gümrüklerimiz olmalı
*Tüm lojistik altyapılar bilişim teknolojileri
tanımlanmalı
*Gümrük işlemlerini lojistik hizmetlerini
hızlandırıcı kolaylıklar sunulmalı
*Ülkemizin gelişen dış ticaretin hedef
pazarlara rakiplerinden daha hızlı daha uygun
maliyetlerle ulaştırılması sağlanmalı,
*İhracat kredilerinin toplam ihracatta oranı
%15-17 aralığındadır.
*Ülkemizde faaliyet gösteren 48 banka için
bu oran çok düşüktür. Afrika ve Ortadoğu
ülkelerine yönelik dış ticarette bankacılık
faaliyetleri geliştirilmeli.
Ayrıca ihracat faktöringi daha da
yaygınlaştırılmalı, ihracatın yurt dışı teminatsız
alacakları güvence altına alınmalı, ihracat bedeli
yurt ekonomisine erken kazandırılmalı, aynı
zamanda ihracatçının dış pazarda rekabet gücü
artırılmalıdır.
*Madencilik bakanlığı kurularak bütün
işlemler burada toplanmalı madencide sorumlu
olduğu mercii bilmelidir.
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 25

Benzer belgeler