15.05.2 O14 1007n - Ankara Ticaret Borsası

Yorumlar

Transkript

15.05.2 O14 1007n - Ankara Ticaret Borsası
/
TOBB
ANKARA TICARET BORSASI
GENEL SEKRETERL!~!'NE
MAClJli MAR. ı71. SOKAK NO: 4 YENİMAHALLE
TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
BiRıiGi
06105
ANKARA
Tarih
15.05.2 O14
1007n
Sayı
Konu
Fas Yatırım Konferansı
L
İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 02.05.2014 tarihli ve FAS / 2014 - 783 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fas İş Konseyi ve Fas
Yatırım Ajansı (AMDI) işbirliği ile, 27 Mayıs 2014 tarihinde, İstanbul TOBB Plaza'da, 09:0016:00 saatleri arasında Fas Yatırım Konferansı 'nın düzenleneceği
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Fas Ankara Büyükelçisi Sayın Lotfi Aouad'ın da onurlandırması beklenen
konferansta, Fas'taki serbest bölgeler, tanm, sanayi ve otomobil, tekstil, metalürji ve
elektromanyetik sektörlerindeki yatırım fırsatlanna ilişkin sunumların gerçekleştirileceği
bildirilmektedir.
Bu kapsamda, Faslı işadamlarının da katılmasının planlandığı ve ikili görüşmeler
gerçekleştirme imkanı da sağlayacak söz konusu konferansa katılmak isteyen katılımcıların,
katılım teyitlerini ekte yer alan katılım formunu doldurarak 22 Mayıs 2014 tarihine kadar
DEİK'e (İlgili Kişi: Özge Karagöz; Tel: 0212 339 50 70; Email: [email protected] )
iletmeleri gerekmektedir .
.zi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulması nı rica ederim.
li mre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı
Ekler:
1. Katılım Formu ( 1 sayfa)
2. Taslak Program (2 sayfa)
--
r, 'ı H S .".
..
I&fh
--
1 6 Mayıs 2014
-
"i~'
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Krn.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 2182000 (PBX) e Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
e-posta: [email protected] e Web: www.lobb.urglI
Ayrıntılı Bilgi Için: Şehla ALİ HASAN TELEFON: 0090312218222
i E-MAiL ([email protected])
..
.
Birliğirnizde
ıso 9001 :2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır
/-6. Ma ı. 2 014 13: 02
//
N,). 6719
DEIK
/
Fas Yatırım Olanakları Konferansı
27 Mayıs 2014, istanbul TOBB Plaza
KATILIM FORMU
KATılıMCı ADI i SOYADı:
KATılıMCı
UNVANı:
ŞiRKETi:
FAALiYET ALANI:
FAS'DAKi MEVCUT
FAALiYETLER (VARSA):
TEL:
CEP NO:
E-MAIL:
NOT: Toplantıda Türkçe-Fransızca slmültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.
P. 4
/ 6. May.
2014
13:03
DEIK
N,). 6719
//
//
P. 5
(t)DEil(
""ınvest tn MRL~~S
015 EKONOMIK lLişKil.ı:rı KURULU
;obfK;N
cCCMOMJC ,?E"v'\T/(?M BOARO
FAS YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSı
"Fas: Türkiye'nin Afrika'daki Stratejik Partner]"
TOBB Plaza, Istanbul
27 Mayıs 2014
TASLAK PROGRAM
09.00 :Kayıt
Açılış Oturumu
09.30!Sn. Osman Kocaman, Türk-Fas İş Konseyi Başkanı
09.40: Sn. Youssef Rouissi, Fas-Türk İş Konseyi Başkanı
09.50 :Sn. AdilCHIKHI, Fas Yatırımları Destekleme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı
10.05 :Sn. Lotfi Aouad. Fas Krallığı Ankara Büyükelçisi
Panel 1 : Fas'taki Iş Yapma Koşulları ve Fırsatlar
10.10 ıModeratör: Sn.Osman Kocaman, Türk-Fas İş Konseyi Başkanı
10.1S:Fas'taki
Yatırım Fırsatlarına
İlişkin Sunum-
Sn. AdiICHIKHl, Fas Yatırımları Destekleme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı
10.30 :Serbest Bölge Temsilcilerinin
Sunumları
Sn. Mehdi TAZI-RIFFI, Tanger Serbest Bölgesi Genel Müdürü,
Sn.
Omar ELYAZGHI,MedZ Başkanı
11,00 :Güney Fas Bölgesindeki Yatırım Olanakları
Sn. Ahmed HAJJl, Güney Fas Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ve Destekleme
Ajansı Genel Müdürü
11.15: Kahve Arası
._.~----------_ .. _------_._ .•..•..•..-----_._----_ ... - •.. --~--_._._--_...•..~...•._-_._--_ ..-----..._- .. •.. --------_
-
_-- ._---- ~-----
....-. .. .,._----- .._.- _ .•..
/6. May.
/
201413:03
,.lnVf!5t
_.
DEIK
ın Mgfg~
No.6719
P. 6
(t)OEil<
DIS EKONOMIK ilişKILER KIJRl)lll
fOlıF.IGN
ı;<:CWOM:C
:ıt::ATIONS
Panel 2 :Sektörel Sunumlar
11.30:Moderatör:Sn.
Youssef Rouissi, Fas-Türk İş Konseyi Başkanı
11.40:Plan Maroc Vert Sunumu:
Sn. Abderrahim
Birimi Müdürü
BENYASSINE, Tarım Kalkınma Ajansı Birleştirme ve Ortaklık
11.55:0tomobil Sektöründeki
Yatırım Fırsatlarına ilişkin Sunum:
Fas Sanayi ve Otomobil Ticareti Kurumu"
12.10:Tekstil Sektöründeki
Yatırım Fırsatlarina
ilişkin Sunum
Fas Tekstil ve Giyim Sanayii Kurumu"
12.25:Metalurji ve Elektrornekanik Sektöründeki Yatırım Fırsatlanna İlişkin Sunum
Sn. Abdelnamid
SOUIRI, Metalurji, Mekanik ve Elektromekanik
Sanayii
Federasyonu Başkanı
12.40 : Başarı Hikayeleri
12.50: Soru-Cevap
13.00: Öğle Yemeği
14.00- 16.00: Sektörel İkili Görüşmeler
*Teyit Beklenmektedir.
~Oill1P

Benzer belgeler

Fas Yatırım Olanakları Konferansı

Fas Yatırım Olanakları Konferansı 11.40:Plan Maroc Vert Sunumu : Sn. Abderrahim Benyassine, Tarım Kalkınma Ajansı Birleştirme ve Ortaklık Birimi Müdürü 11.55:Otomobil Sektöründeki Yatırım Fırsatlarına İlişkin Sunum: Fas Sanayi ve O...

Detaylı