Havalandırma sistemlerinde Eksiksiz çözüm

Yorumlar

Transkript

Havalandırma sistemlerinde Eksiksiz çözüm
Havalandırma sistemlerinde Eksiksiz çözüm
yıl garanti
İSVİÇRE KALİTESİ
Damper motorları genel bilgiler
Standart motorlar
Yay geri dönüşsüz motorlar
Sayfa
Tork
1)
Standart kelepçe

Önerilen azami damper boyutu
0,4 m2
yakl. 1)
CM..
LM..A
NM..A
SM..A
GM..A
10
11
11
11
11
2 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
40 Nm
6...12,7 mm
6...20 mm
8...26,7 mm
10...20 mm
12...26,7 mm
1 m2
2 m2
4 m2
8 m2
Belimo motorların kullanım alanı
1)
Damper boyutu
Bu bölümdeki motorlar ISH sistemlerinde hava damperi kumandası için tasarlanmıştır.
Gerekli tork miktarı hesaplanırken damper imalatçısının önerileri (kesit alanı, tasarım, montaj
yeri) ve hava hızı değerleri dikkate alınmalıdır.
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Damper motorları genel bilgiler
Standart motorlar
Yay geri dönüşlü motorlar
Sayfa
Tork 1)
Standart kelepçe

Önerilen azami damper boyutu
0,5 m2
yakl. 1)
0,8 m2
TF..
LF..
NF..A
SF..A
EF..A
12
12
12
12
12
2,5 Nm
4 Nm
10 Nm
20 Nm
30 Nm
6...12 mm
8...16 mm
10...25,4 mm
10...25,4 mm
12...26,7 mm
2 m2
4 m2
6 m2
Özel motorlar
Akülü SuperCap motorlar
Sayfa
Tork 1)

Standart kelepçe
SKM230..
+ CM24K..
GK..A
NKQ..A
LHK..A
SHK..A
14
14
14
14
14
2 Nm
40 Nm
6 Nm
6...12,7 mm
12...26,7 mm
8...26,7 mm
150 N
450 N
0...100 mm
0...100 mm
Kuvvet
Çalışma aralığı
Önerilen azami damper boyutu
yakl. 1)
0,4 m2
1 m2
1,2 m2
3 m2
8 m2
Belimo motorların kullanım alanı
1)
Damper boyutu
Bu bölümdeki motorlar ISH sistemlerinde hava damperi kumandası için tasarlanmıştır.
Gerekli tork miktarı hesaplanırken damper imalatçısının önerileri (kesit alanı, tasarım, montaj
yeri) ve hava hızı değerleri dikkate alınmalıdır.
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Damper motorları genel bilgiler
Özel motorlar
Değişim
ürünleri
Sayfa
Tork 1)
Değişim
ürünleri
Hızlı
motorlar
Çok hızlı
motorlar
LM..A
NM..A
SM..A
GM..A
LH..A
TMC..A
LMC..A
NMC..A
SMC..A
LMQ..A
NMQ..A
SMQ..A
SMD..A
NM..P
SM..P
NKQ..P
15, 16
15
17
18
19
19
19
2...20 Nm
4...16 Nm
10 Nm
20 Nm
6 Nm
14...20 mm
10...20 mm
5...40 Nm

Standart kelepçe
6...26,7 mm
RobustLine motorlar
6...26,7 mm 8...26,7 mm 10...20 mm
Kuvvet
150 N
Çalışma aralığı
0...300 mm
Önerilen azami damper boyutu
yakl. 1)
0,4 m2
0,8 m2
1 m2
2 m2
3 m2
4 m2
8 m2
Özel motorlar
IP66/NEMA4 motorlar
Sayfa
Tork 1)

Standart kelepçe
Önerilen azami damper boyutu
yakl. 1)
GM..G
NF..G
SF..G
GK..G
SMQ..G
20
20
20
20
20
40 Nm
10 Nm
20 Nm
40 Nm
16 Nm
14...26,7 mm
12...26,7 mm
12...26,7 mm
14...26,7 mm
12...26,7 mm
2 m2
3,2 m2
4 m2
8 m2
Belimo motorların kullanım alanı
1)
Damper boyutu
Bu bölümdeki motorlar ISH sistemlerinde hava damperi kumandası için tasarlanmıştır.
Gerekli tork miktarı hesaplanırken damper imalatçısının önerileri (kesit alanı, tasarım, montaj
yeri) ve hava hızı değerleri dikkate alınmalıdır.
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Damper motorları genel bilgiler
Özel motorlar
360 derece
hareketli motor
Sayfa
Tork 1)
Doğrusal hareketli motorlar
Çok hızlı lineer motorlar
LU..A
CH..
LH..A
SH..A
LHQ..A
SHQ..A
21
22
22
22
23
23
125 N
150 N
450 N
100 N
200 N
0...100 mm
0...300 mm
0...300 mm
0...100 mm
0...100 mm
3 Nm

Standart kelepçe
6...12 mm
Kuvvet
Çalışma aralığı
Kare-kesit
8 mm
10 mm 2)
12 mm
Önerilen azami damper boyutu
0,6 m2
1 m2
2 m2
3 m2
Özel motorlar
Klapeli damper motorları
CM..D
24
Sayfa
Damper motoru
CM (2 Nm)
Damper klape çapı
100...160 mm
DIN EN 1506 uygun kanal çapı
DN 100...DN 160
CM..D serisi ile birlikle motor, damper klapesi ve bağlantı takımı temin edilir.
Belimo motorların kullanım alanı
1)
2)
Damper boyutu
Kare-kesit 10 mm
Bu bölümdeki motorlar ISH sistemlerinde hava damperi kumandası için tasarlanmıştır.
Gerekli tork miktarı hesaplanırken damper imalatçısının önerileri (kesit alanı, tasarım, montaj
yeri) ve hava hızı değerleri dikkate alınmalıdır.
ZF10-LUA kare-kesit adaptör ile.
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Aksesuarlar, genel bilgiler
Yay geri dönüşsüz motorlar
CM..
Dairesel hareketli motorlar
SM..A
TMC..A
NM..A
SMC..A
LM..A
NMC..A
SMD..A
LMC..A
LMQ..A
NMQ..A
Doğrusal hareketli motorlar
GM..A
SMQ..A
CH..
LH..A
LHQ..A
SH..A
SHQ..A
Elektriksel aksesuarlar
Geri besleme potansiyometresi 1)
P140A, P200A, P500A, P1000A, P2800A,
P5000A, P10000A
Konum anahtarı 1)
S1A, S2A
Konumlandırıcı 3)
CRP24-B1, SGA24, SGE24, SGF24
Konum gösergesi� 3)
ZAD24
Sinyal çevirici voltaj / akım 3)
Z-UIC
Oransal oda termostatı� 3)
CR24..
Mekanik aksesuarlar
Mil uzatma parçası
AV6-20
AV8-25
AV12-25-I
(sadece SM..A, SMC..A ve SMD..A)
Krank kolu
AH-20
AH-20
(sadece NM..A,
ve NMC..A)
(sadece SM..
A, SMC..A ve
SMD..A)
AH-25
AH-25
Damper krank kolu
KH8
Mafsal
AH-GMA
KH10
KG8
Mafsal
KG10A
Tek yönlü bağlantı kelepçesi
K-ELA..
Ters çevrilebilir mil kelepçesi
K-ENMA
K-ENSA
K-NA
Damper bağlantı takımı
Z-KS2
Z-KS1
Z-AS2
Z-DS1
Z-AS1
Z-DS1
K-ENSA
K-ENSA-I
(sadece SM..
A, SMC..A ve
SMD..A)
K-SA
ZG-SMA
ZG-NMA
(sadece SM..
A, SMC..A ve
SMD..A)
ZG-GMA
ZG-NMA
(sadece NMQ..A)
Taban uzatması
Z-NMA
Z-SMA
(sadece SM..
A, SMC..A ve
SMD..A)
Hareket sınırlama ve dairesel
destek takımı
Z-GMA
(sadece GM..A)
Programlama cihazları
Ayar ve izleme araçları
ZTH-GEN 2)
Kare-kesit adaptörler için
1) LMQ..A,
NMQ..A, SMQ..A
2) ZTH-GEN
3)
ZTH-GEN 2)
Lütfen danışınız
Konum anahtarları ve geri besleme potansiyometreleri ters çevrilebilir kelepçe kısa mile
uygunluk için motorun altına takıldığı zaman sadece Z-SPA adaptörü ile birlikte kullanılabilir.
..24A-MF(..) model motorlara sahada yapılacak ayarlar için
Sadece oransal kontrollü motorlar için
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Aksesuarlar, genel bilgiler
Enerji kesintisi korumalı motorlar
Doğrusal
hareketli
motorlar
Dairesel hareketli motorlar
TF..
LF..
NF..A
SF..A
EF..A
SKM230..
+ CM24K..
GK..A
NKQ..A
SHK..A
Elektriksel aksesuarlar
Geri besleme potansiyometresi 1)
Konum anahtarı 1)
Konumlandırıcı� 3)
P200A-F 2)
P140A, P200A,
P500A, P1000A,
P2800A, P5000A,
P10000A
S2A-F 2)
S1A, S2A
CRP24-B1, SGA24, SGE24, SGF24
CRP24-B1, SGA24, SGE24,
SGF24
ZAD24
ZAD24
Z-UIC
Z-UIC
CR24..
CR24..
Konum göstergesi� 3)
Sinyal çevirici voltaj / akım� 3)
Oransal oda termostatı� 3)
Mekanik aksesuarlar
Mil uzatma parçası
AV6-20
Krank kolu
AH-TF
AV8-25
KH-LF
Damper krank kolu
KH-AFB
KH-10
KH-EFB
KH8
Mafsal
AV6-20
AV8-25
AH-GMA
AH-25
KH10
KH8
KG8
Mafsal
KG8
KG10A
Çevrilebilir kelepçe
K6-1
Dönme açısı sınırlayıcı
Damper bağlantı takımı
ZDB-TF
ZDB-LF
ZG-TF1
ZG-LF1
ZG-LF3
Taban uzatması
KG10A
K7-2
K9-2
ZG-AFB
ZG-EFB
Z-SF
K-SA
ZG-GMA ZG-NMA
Z-GMA
Programlama cihazları
Ayar ve izleme araçları
ZTH-GEN 3)
Kare-kesit adaptörler için
1) GK..A,
NKQ..A
2) ZTH-GEN
3)
4) LF..,
NF..A, SF..A
ZTH-GEN 3)
Lütfen danışınız
GK..A: Konum anahtarları ve geri besleme potansiyometreleri ters çevrilebilir şaft ve Z-SPA
adaptörü ile birlikte kullanılabilir.
NKQ..A: Konum anahtarları ve geri besleme potansiyometreleri sadece Z-SPA adaptörü ile
birlikte kullanılabilir.�.
..24A-MF(..) model motorlara sahada yapılacak ayarlar için
Sadece oransal kontrollü motorlar için
LF.., NF..A ve SF..A serilerinin diğer seçenekleri için arayınız.
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Aksesuarlar, genel bilgiler
Yay geri dönüşsüz motorlar
360 derece Klapeli damper
hareketli motor
motorları
LU..A
CM..D
RobustLine motorlar
IP66/NEMA4 motorlar
NM..P
GM..G
SM..P
SMQ..G
Elektriksel aksesuarlar
Geri besleme potansiyometresi
Konum anahtarı
Konumlandırıcı� 2)
P140A GR, P200A, P500A GR,
P1000A GR, P2800A GR,
P5000A GR, P10000A GR
P140A, P200A, P500A,
P1000A, P2800A, P5000A,
P10000A
S2A GR
S2A
CRP24-B1, SGA24, SGE24, SGF24
Konum göstergesi� 2)
ZAD24
Sinyal çevirici voltaj / akım� 2)
Z-UIC
Oransal oda termostatı� 2)
CR24..
Isıtıcı, termostatlı, AC/DC 24 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HT24-MG
Isıtıcı, higrostatlı, AC/DC 24 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HH24-MG
Isıtıcı, termostatlı, AC 230 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HT230
HT230-MG
Isıtıcı, higrostatlı, AC 230 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HH230
HH230-MG
Mekanik aksesuarlar
Krank kolu
AH-GMA
Damper krank kolu
KH10
Mafsal
KG10A
Tek yönlü bağlantı kelepçesi
K-LU
Dönme açısı sınırlayıcı
ZDB-LU
Damper bağlantı takımı
ZG-GMA
Programlama cihazları
Ayar ve izleme araçları
ZTH-GEN 1)
1)
ZTH-GEN
2)
ZTH-GEN 1)
24A-MF(..), ..24P-MF(..) and ..24G-MF(..) model motorlara sahada yapılacak ayarlar için
Sadece oransal kontrollü motorlar için
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Aksesuarlar, genel bilgiler
Enerji kesintisi korumalı motorlar
RobustLine motorlar
IP66/NEMA4 motorlar
NKQ..P
NF..G
SF..G
GK..G
Elektriksel aksesuarlar
Geri besleme potansiyometresi
** (P140A, P200A, P500A, P1000A, P2800A, P5000A, P10000A)
Konum anahtarı
** (S2A)
Konumlandırıcı� 2)
CRP24-B1, SGA24, SGE24, SGF24
Konum göstergesi� 2)
ZAD24
Sinyal çevirici voltaj / akım� 2)
Z-UIC
Oransal oda termostatı� 2)
CR24..
Isıtıcı, termostatlı, AC/DC 24 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HT24-FG
HT24-MG
Isıtıcı, higrostatlı, AC/DC 24 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HH24-FG
HH24-MG
Isıtıcı, termostatlı, AC 230 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HT230
HT230-FG
HT230-MG
Isıtıcı, higrostatlı, AC 230 V
(sadece fabrikada takılabilir)
HH230
HH230-FG
HH230-MG
Mekanik aksesuarlar
Krank kolu
AH-GMA
Damper krank kolu
KH10
Mafsal
KG10A
Damper bağlantı takımı
ZG-GMA
Programlama cihazları
Ayar ve izleme araçları
ZTH-GEN 1)
**
1)
ZTH-GEN
2)
Değişik kombinasyonlar için
Belimo temsilcinize danışınız.
24P-MF(..) and ..24G-MF(..) model motorlara sahada yapılacak ayarlar için
Sadece oransal kontrollü motorlar için
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ufak motorlar
CM..
2 Nm
0,4 m2
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
AC 230 V
sola dönüş
CM24-L
CM24-T-L
Sağa dönüş
CM24-R
CM24-T-R
sola dönüş
CM230-L
CM230G-L
Sağa dönüş
CM230-R
CM230G-R
Oransal motorlar
AC/DC 24 V
CM24G-R
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
sola dönüş
0V
CM24-SR-L
CM24-SR-T-L
CM24G-SR-L
Sağa dönüş
0V
CM24-SR-R
CM24-SR-T-R
CM24G-SR-R
Oransal motorlar, çalışma aralığı
adaptasyonu
AC/DC 24 V
CM24G-L
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
sola dönüş
0V
CM24-SX-L
CM24-SX-T-L
Sağa dönüş
0V
CM24-SX-R
CM24-SX-T-R
Teknik özellikler
Damper mili

6...12,7 mm
Çalışma süresi
75 saniye / 90°
Elle kumanda
Manuel müdahale mıknatıs ile
Bağlantı
Kablo 1 m
Klemens
Kablo 1 m
Dönme yönü
Kablo 1 m
Klemens
Dönme açısı
0...287,5°
/ sonsuz
������
SR: maks.
���������
95° , her iki yönde de ayarlanabilir
mekanik sınırlama imkanı
SX: maks. 3600° ,
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤35 dB(A) @ 75 s
Koruma derecesi
IP 54
IP20
IP 66
EMC
IP54
IP20
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Diğer modeller için arayınız
CM24.., CM230..
CM24.., CM230..
CM24-SR.., CM24SX..
Aç/kapa kontrol
Yüzer kontrol
oransal
(CM230-1.. 'e uygun değil)
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
L
N
L
T
~
T
~
–
+
T
N
+
–
–
~
Elektrik bağlantıları
+
Y
U
0
1
2
3
1
L
R
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
10
Kablo 1 m
Sipariş kodu ile belirlenir
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
2
1
3
L
R
2
3
5
IP 66
Damper motorları
LM..A 2)
NM..A 2)
SM..A 2)
GM..A 2)
5 Nm
10 Nm
20 Nm
40 Nm
1 m2
2 m2
4 m2
8 m2
LM24A(-TP)
NM24A(-TP)
SM24A(-TP)
GM24A(-TP)
LM24A-S(-TP)
NM24A-S(-TP)
SM24A-S(-TP)
LM230A(-TP)
NM230A(-TP)
SM230A(-TP)
LM230A-S(-TP)
NM230A-S(-TP)
SM230A-S(-TP)
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
AC 230 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
Oransal motorlar
GM230A(-TP)
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V
LM24A-SR(-TP)
NM24A-SR(-TP)
SM24A-SR(-TP)
AC 230 V
LM230ASR(-TP)
NM230ASR(-TP)
SM230ASR(-TP)
GM24A-SR(-TP)
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
LM24A-MF(-TP)
NM24A-MF(-TP)
SM24A-MF(-TP)
GM24A-MF(-TP)
6...20 mm
8...26,7 mm
10...20 mm
12...26,7 mm
Teknik özellikler

Damper mili
Çalışma süresi
150 saniye / 90°
Elle kumanda
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m / Klemens
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤35 dB(A) @ 150 s
≤45 dB(A) @ 150 s
Koruma derecesi
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
%95 r.H., yoğuşmasız
1) Kontrol
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
model numaralı motorlar klemens bağlantılıdır
«-TP» model numarasız modeller kablo bağlantılıdır
2)«-TP»
Diğer modeller için arayınız
..M24A-MF..
..M230ASR..
Yüzer kontrol
oransal
programlanabilir
oransal
(GM..A için uygun değildir)
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol
���������������
sinyali
U = Geri besleme
sinyali
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
N
L
N
L
T
~
T
~
–
+
T
Aç/kapa kontrol
..M24A-SR..
+
–
–
~
..M24A(-S), ..M230A(-S)..
N
+
1
2
S1 S2 S3
3
1
2
SG..24
Y
U
0
Dönme yönü
L
T
Elektrik bağlantıları
3
S1 S2 S3
1
2
3
5
Y
U
1
2
1
2
3
5
0
1
0
1
0
1
0...100%
0...100%
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
11
Yay-geri dönüşlü motorlar
Önerilen azami damper boyutu yakl.
TF..
LF..
NF..A
SF..A
EF..A
2,5 Nm
4 Nm
10 Nm
20 Nm
30 Nm
0,5 m2
0,8 m2
2 m2
4 m2
6 m2
NF24A
SF24A
EF24A
NF24A-S2
SF24A-S2
EF24A-S2
NF230A
SF230A
EF230A
NF230A-S2
SF230A-S2
EF230A-S2
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
TF24
LF24
TF24-S
LF24-S
TF230
LF230
TF230-S
LF230-S
konum anahtarı, 2 x SPDT
AC 230 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
konum anahtarı, 2 x SPDT
AC 24...240 V / DC 24...125 V
konum anahtarı, 2 x SPDT
NFA
SFA
NFA-S2
SFA-S2
NF24A-3
SF24A-3
Yüzer kontrol motor
AC 24 V
TF24-3
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ
Geri besleme sinyali DC 2...10 V or DC 0...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V Giriş DC 2...10 V
TF24-SR
LF24-SR
konum anahtarı, 2 x SPDT
Giriş DC 0...10 V
konum anahtarı, 2 x SPDT
AC 230 V
Giriş DC 2...10 V
NF24A-SR
SF24A-SR
EF24A-SR
NF24A-SR-S2
SF24A-SR-S2
EF24A-SR-S2
NF24A-SZ
SF24A-SZ
NF24A-SZ-S2
SF24A-SZ-S2
TF230-SR
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
TF24-MFT
LF24-MFT
NF24A-MF
SF24A-MF
EF24A-MF

6...12 mm
8...16 mm
10...25,4 mm
10...25,4 mm
12...26,7 mm
Motor
<75 s / 90°
(SR: 150 s / 90°) )
40...75 saniye /
90°
(SR: 150 s / 90°) )
<75 s / 90°
(SR/SZ:
150 s / 90° )
<20 s / 90°
<75 s / 90°
(SR/SZ:
150 s / 90° )
<20 s / 90°
<75 s / 90°
(SR: 150 s / 90°) )
Teknik özellikler
Damper mili
Çalışma süresi
Enerji kesintisinde
<25 s / 90°
20 saniye / 90°
Elle kumanda
<20 s / 90°
Kurma kolu
Bağlantı
Kablo 1 m, PVC
Kablo FRNC 1 m
Dönme yönü
Montaj şekli ile seçilir L / R
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Ses düzeyi
Koruma derecesi
Mekanik, sökülebilir
Motor
Enerji kesintisinde
≤50 dB(A) @ 75 s
=62 dB(A) @ 25 s
≤50 dB(A) @ 75 s
=62 dB(A) @ 20 s
IP 42
EMC
≤45 dB(A) @ 75 s
=62 dB(A) @ 20 s
IP 54
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
%95 r.H., yoğuşmasız
1) Kontrol
2)EF..:
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
IP 66 seçeneği için arayınız.
Diğer modeller için arayınız
12
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
≤50 dB(A) @ 75 s
=62 dB(A) @ 20 s
IP 54 2)
Yay-geri dönüşlü motorlar
Elektrik bağlantıları
..F24(-S), ..F230(-S)
..F24A-S), ..F230A(-S)
Aç/kapa kontrol
N
L
N
L
–
T
~
–
T
~
1
2
1
2
+
S1 S2 S3
<x
>x
+
x = 0...100%
S1 S2 S3 S4 S5 S6
<A
>A
A = 10%
<B
>B
B = 10 ... 100%
TF24-3, ..F24A-3
Yüzer kontrol
~
b
T
a
1
2
3
4
Y1 Y2
..F24A-SR(-S), ..F24A-SZ(-S)
..F24A-MF, ..F24-MFT
oransal
programlanabilir
..-SR: Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
..-SZ: Y = DC 0...10 V
U = DC 0...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme sinyali
T
~
T
~
+
–
+
–
Y
U
1
2
3
Y
U
S1 S2 S3 S4 S5 S6
5
<A
>A
A = 10%
Dönme yönü
<B
>B
1
2
3
5
B = 10 ... 100%
TF24-3
..F24A-3
Yüzer kontrol motorlar
1
1
.8
.8
.6
.6
.4
.4
.2
.2
0
L
R
L
b
(Y2)
a
(Y1)
a
(Y1)
stop
stop
stop
TF24-SR, TF230-SR
R
b
(Y2)
stop
stop
LF24-SR
stop
stop
stop
..F24A-SR(-S), ..F24A-SZ(-S)
Oransal motorlar
1
1
.8
.8
.6
.6
.6
.4
.4
Y=0 Y=0
.2
.2
0
L
.8
.6
.4
.4
.2
.2
1
1
.8
0
R
Y=0 Y=0
L
R
L
Y=0 Y=0
R
R
L
Y=0 Y=0
L
Y=0 Y=0
R
Y=0 Y=0
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 7
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
13
Akülü SuperCap motorlar
SKM230..
+ CM24K..
GK..A
NKQ..A
LHK..A
SHK..A
2 Nm
40 Nm
6 Nm
150 N
450 N
0,4 m2
8 m2
1,2 m2
1 m2
3 m2
CM24K-T-L,
CM24K-T-R
GK24A-1
NKQ24A-1
LHK24A-1-100
SHK24A-1-100
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ
Geri besleme sinyali DC 2...10 V or DC 0...10 V, 0.5 mA
AC/DC 24 V Giriş DC 2...10 V
GK24A-SR
Giriş DC 0...10 V
GK24A-SZ
NKQ24A-SR
LHK24A-SR100
SHK24A-SR100
NKQ24A-SZ
LHK24A-SZ100
SHK24A-SZ100
LHK24A-MF100
SHK24A-MF100
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
GK24A-MF
NKQ24A-MF
Harici SuperCap modüller
AC 230 V
SKM230-T-B12.1
Teknik özellikler

Damper mili
Çalışma süresi
6...12,7 mm
Motor
Enerji kesintisinde
Elle kumanda
Bağlantı
Dönme yönü
8...26,7 mm
4 saniye / 90°
120 s / 100 mm
4 saniye / 90°
35 s / 100 mm
Buton ile dişliler serbest bırakılır
Kablo 1 m
Anahtar ile seçilebilir
2)
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik
sınırlama imkanı
Çalışma aralığı
Konum göstergesi
Ses düzeyi
0...100 mm
Mekanik, sökülebilir
≤35 dB(A) @ 75 s ≤52 dB(A) @ 150 s ≤60 dB(A) @ 4 s ≤45 dB(A) @ 120 s ≤52 dB(A) @ 120 s
≤55 dB(A) @ 15 s ≤61 dB(A) @ 35 s
≤60 dB(A) @ 4 s
≤65 dB(A) @ 35 s ≤61 dB(A) @ 35 s
IP 20
IP 54
2004/108/EC 'ye uygun CE
–30...+50°C
–40...+80°C
%95 r.H., yoğuşmasız
Motor
Enerji kesintisinde
Koruma derecesi
EMC
Ortam sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Ortam nemi
1) Kontrol
12...26,7 mm
75 saniye / 90°
150 saniye / 90°
15 saniye / 90°
35 saniye / 90°
Mıknatıs ile dişliler
serbest kalır
Klemens
Model ile seçilebilir
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Sola dönüş / CM..-R: Sağa dönüş
2)CM..-L:
Diğer modeller için arayınız
AC 198 ... 264 V
50/60 Hz
..24A-MF
oransal
programlanabilir
..-SR: Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
..-SZ: Y = DC 0...10 V
U = DC 0...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri Besleme
voltajı
SKM230-T-B12
T
–
2
1
OUT 1
3
+
–
2
1
OUT 2
~
–
T
3
+
–
+
2L
1N
1
2
–
+
1
3
2
1
3
0
1
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 7
14
L
+
–
+
L
R
L
R
IN
N
~
CM24K..
..24A-SR, ..24A-SZ
Aç/kapa kontrol
T
CM24K..
GK24A-1, NKQ24A-1, ..HK24A-1-100
~
CM24K..
T
SKM230..
~
Elektrik bağlantıları
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
2
Y
U
3
1
1
0
2
3
5
Değişim ürünleri
LM24A-MF-TP
NM24A-MF-TP
SM24A-MF-TP
GM24A-MF-TP
LH24A-MF..-TP
5 Nm
10 Nm
20 Nm
40 Nm
150 N
1 m2
2 m2
4 m2
8 m2
1 m2
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
LM24A-MF-TP
NM24A-MF-TP
SM24A-MF-TP
GM24A-MF-TP
Maks. 60 mm strok
LH24A-MF60-TP
Maks. 100 mm strok
LH24A-MF100-TP
Maks. 200 mm strok
LH24A-MF200-TP
Maks. 300 mm strok
LH24A-MF300-TP
Teknik özellikler

Damper mili
Çalışma süresi
6...20 mm
8...26,7 mm
150 saniye / 90°
(35...150 s)
150 saniye / 90°
(43...173 s)
Elle kumanda
10...20 mm
150 saniye / 90°
(86...346 s)
12...26,7 mm
150 saniye / 90°
(75...290 s)
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Klemens
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Çalışma yönü
Anahtar ile seçilebilir
Strok boyu
20 mm adımlar ile
ayarlanabilir
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤35 dB(A) @ 150 s
Koruma derecesi
≤45 dB(A) @ 150 s
≤35 dB(A) @ 150 s
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
1) Kontrol
150 s / 100 mm
(LH..60..: 90 s / 60 mm)
%95 r.H., yoğuşmasız
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Diğer modeller için arayınız
Elektrik bağlantıları
..24A-MF-TP
programlanabilir
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme sinyali
~
T
–
+
Y
U
1
Dönme yönü
2
3
5
Çalışma yönü
0
1
1
1
0
0
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
15
Değişim ürünleri
SM24A-MA
SM24A-PC
SM24A-R9
20 Nm
20 Nm
20 Nm
4 m2
4 m2
4 m2
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V Kontrol 4...20 mA
SM24A-MA
Kontrol 0...20V phase-cut
SM24A-PC
Kontrol 0...135 Ω
SM24A-R9
Teknik özellikler
Damper mili

10...20 mm
10...20 mm
Çalışma süresi
10...20 mm
150 saniye / 90°
(86...346 s)
Elle kumanda
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤45 dB(A) @ 150 s
Koruma derecesi
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
%95 r.H., yoğuşmasız
1) Çalışma süresi ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı ile ayarlanabilir
Diğer modeller için arayınız
Elektrik bağlantıları
SM24A-MA
SM24A-PC
SM24A-R9
U = Geri besleme (DC 2...10 V)
C1 = Kontrol sinyali (0...20V phase-cut)
U = Geri besleme (DC 2...10 V)
oransal
T
~
–
–
~
+
T
T
–
+
~
Y = Kontrol sinyali (4...20 mA)
U = Geri besleme (DC 2...10 V)
U
+
135 Ω
Y
U
1
2
3
5
U
C1
1
2
5
6
1
2
5
6
7
Dönme yönü
0
U C1
1
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
16
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
C1 C2
Hızlı motorlar
Önerilen azami damper boyutu yakl.
TMC..A
LMC..A
NMC..A
SMC..A
2 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
0,4 m2
1 m2
2 m2
4 m2
TMC24A
LMC24A
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
TMC24A-S
AC 230 V
TMC230A
konum anahtarı, 1 x SPDT
LMC230A
TMC230A-S
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V
TMC24A-SR
AC 230 V
TMC230ASR
LMC24A-SR
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
NMC24A-MF
SMC24A-MF
8...26,7 mm
10...20 mm
Teknik özellikler

Damper mili
6...20 mm
6...20 mm
Çalışma süresi
35 saniye / 90°
Elle kumanda
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤35 dB(A) @ 35 s
≤45 dB(A) @ 35 s
Koruma derecesi
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
1) Kontrol
≤55 dB(A) @ 35 s
IP 54
%95 r.H., yoğuşmasız
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Diğer modeller için arayınız
..MC24A(-S), ..MC230A(-S)
..MC24A-SR
..MC24A-MF
..MC230ASR..
Aç/kapa kontrol
oransal
programlanabilir
oransal
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme
sinyali
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
L
N
L
T
~
T
~
–
+
T
N
+
–
–
~
Yüzer kontrol
N
+
2
S1 S2 S3
3
1
2
SG..24
Y
U
0
1
L
T
Elektrik bağlantıları
3
S1 S2 S3
1
2
3
5
Y
U
1
2
1
2
3
5
Dönme yönü
0
1
0
1
0
1
0...100%
0...100%
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
17
Çok hızlı motorlar
LMQ..A
NMQ..A
SMQ..A
SMD..A
4 Nm
8 Nm
16 Nm
16 Nm
0,8 m2
1,5 m2
3,2 m2
3,2 m2
LMQ24A
NMQ24A
SMQ24A
SMD24A
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
AC 230 V
SMD230A
Oransal motorlar
Kontrol Sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ
Geri besleme DC 2...10 V, maks. 1 mA (0.5 mA for LMQ..A, NMQ..A, SMQ..A)
AC/DC 24 V
LMQ24A-SR
NMQ24A-SR
SMQ24A-SR
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
LMQ24A-MF
NMQ24A-MF
SMQ24A-MF
Teknik özellikler

Damper mili
8...26,7 mm
Çalışma süresi
2,5 saniye / 90°
Elle kumanda
12...26,7 mm
4 saniye / 90°
10...20 mm
7 saniye / 90°
20 saniye / 90°
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤52 dB(A) @ 2,5 s
≤52 dB(A) @ 4 s
Koruma derecesi
2004/108/EC 'ye uygun CE
–30...+40°C (+40...+50°C için arayınız) 2)
Ortam sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
–30...+50°C
–40...+80°C
Ortam nemi
2)Lütfen
≤55 dB(A) @ 20 s
IP 54
EMC
1) Kontrol
≤52 dB(A) @ 7 s
%95 r.H., yoğuşmasız
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Belimo temsilcinize danışınız.
Diğer modeller için arayınız
Aç/kapa kontrol
Aç/kapa kontrol
N
L
~
T
~
T
–
L
–
+
N
L
..MQ24A-MF
oransal
programlanabilir
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme sinyali
+
–
T
N
Yüzer kontrol
..MQ24A-SR
+
–
~
SMD..A
T
..MQ24A
~
Elektrik bağlantıları
+
0
Y
U
1
Dönme yönü
0
1
2
1
3
2
3
0
1
0
1
S1 S2 S3
1
0
1
0...100%
1
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
18
2
S1 S2 S3
3
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
0...100%
2
3
5
RobustLine motorlar
Önerilen azami damper boyutu yakl.
NM..P
SM..P
NKQ..P
10 Nm
20 Nm
6 Nm
2 m2
4 m2
1,2 m2
NM24P
SM24P
NKQ24P-1
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
NM24P-S
SM24P-S
NM230P 2)
SM230P 2)
NM230P-S 2)
SM230P-S 2)
AC 230 V
konum anahtarı, 1 x SPDT
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ
Geri besleme DC 2...10 V, max. 1 mA (0.5 mA for NKQ..P)
AC/DC 24 V
AC 230 V
NM24P-SR
SM24P-SR
NM230PSR 2)
SM230PSR 2)
NKQ24P-SR
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
NM24P-MF
SM24P-MF
NKQ24P-MF
10...20 mm
14...20 mm
10...20 mm
Teknik özellikler

Damper mili
Çalışma süresi
Motor
Enerji kesintisinde
150 saniye / 90°
Elle kumanda
4 saniye / 90°
4 saniye / 90°
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Manuel müdahale,
buton ile
Kablo FRNC 1 m
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Mekanik, sökülebilir
Ses düzeyi
≤35 dB(A) @ 150 s
≤45 dB(A) @ 150 s
Koruma derecesi
≤60 dB(A) @ 4 s
IP 66 + IP 67
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
–30...+50°C (ısıtıcı ile –40°C) 2)
Ortam sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
100% r.h.
1) Kontrol
2)Isıtıcı
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
ve termostat, AC 230 V, veya ısıtıcı ve higrostat, AC 230 V, ile temin edilebilir (bkz «aksesuarlar», sayfa 8 ve 9).
Diğer modeller için arayınız
NKQ24P-1, ..M24P(-S), ..M230P(-S)
..24P-SR
..24P-MF
..M230PSR
Aç/kapa kontrol
Yüzer kontrol
oransal
programlanabilir
oransal
(NKQ24P-1 için uygun değil)
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme
sinyali
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
N
L
T
~
T
~
+
T
L
–
+
–
–
~
N
N
+
2
S1 S2 S3
3
1
2
SG..24
Y
U
0
1
L
T
Elektrik bağlantıları
3
S1 S2 S3
1
2
3
5
Y
U
1
2
1
2
3
5
Dönme yönü
0
1
0
1
0
1
0...100%
0...100%
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 8 ve 9
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
19
IP66/NEMA4 motorlar
GM..G
NF..G
SF..G
GK..G
SMQ..G
40 Nm
10 Nm
20 Nm
40 Nm
16 Nm
8 m2
2 m2
4 m2
8 m2
3,2 m2
GK24G-1
SMQ24G
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
GM24G-T
AC 230 V
GM230G-T
AC 24...240 V / DC 24...125 V
konum anahtarı, 2 x SPDT
Oransal motorlar
NFG-L
SFG-L
NFG-S2-L
SFG-S2-L
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ
Geri besleme DC 2...10 V, max. 1 mA (0.5 mA for GK..G, SMQ..G)
AC/DC 24 V
GM24G-SR-T
konum anahtarı, 2 x SPDT
NF24G-SR-L
SF24G-SR-L
NF24G-SR-S2-L
SF24G-SR-S2-L
GK24G-SR
SMQ24G-SR
GK24G-MF
SMQ24G-MF
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
GM24G-MF-T
NF24G-MF-L
SF24G-MF-L

14...26,7 mm
12...26,7 mm
12...26,7 mm
Motor
150 saniye / 90°
Teknik özellikler
Damper mili
Çalışma süresi
<75 s / 90°
(SR: 150 s / 90°) )
<20 s / 90°
Enerji kesintisinde
Elle kumanda
Buton ile dişliler
serbest bırakılır,
istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
14...26,7 mm
150 saniye / 90°
35 saniye / 90°
Kurma kolu
Buton ile dişliler
serbest bırakılır
Klemens
12...26,7 mm
7 saniye / 90°
Buton ile dişliler
serbest bırakılır,
istenirse kilitlenebilir
Kablo 1 m, FRNC
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir (sadece GM..G, GK..G, SMQ..G)
Dönme açısı
Maks. 95° , her iki yönde de ayarlanabilir mekanik sınırlama imkanı
Konum göstergesi
Ses düzeyi
Mekanik, sökülebilir
Motor
Enerji kesintisinde
≤45 dB(A) @ 150 s
≤45 dB(A) @ 150 s
≤62 dB(A) @ 20 s
Koruma derecesi
≤52 dB(A) @ 150 s
≤61 dB(A) @ 35 s
IP 66
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
1) Kontrol
≤52 dB(A) @ 7 s
100% r.h.
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Diğer modeller için arayınız
..F24G
GM..G, GK24G-1, SMQ24G
Aç/kapa kontrol
T
~
~
+
L
–
..24G-MF
oransal
programlanabilir
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme sinyali
T
T
–
N
..24G-SR
+
–
~
Elektrik bağlantıları
+
Y
U
Dönme yönü
1
2
1
2
1
3
0
0
1
1
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 8 ve 9
20
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
2
3
5
360 derece hareketli motor
LU..A
3 Nm
0,6 m2
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
LU24A
AC 230 V
LU230A
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ
Konum geri besleme DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V
LU24A-SR
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
LU24A-MF
Teknik özellikler
Şaft bağlantısı
Kare-kesit 12 mm veya 8 mm
Çalışma süresi
150 saniye / 360°
Elle kumanda
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m
Dönme yönü
Anahtar ile seçilebilir
Dönme açısı
sonsuz
0...330° , sabit
Ses düzeyi
Koruma derecesi
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
1) Kontrol
maks. 0...1800°
≤35 dB(A) @ 150 s
%95 r.H., yoğuşmasız
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Diğer modeller için arayınız
LU24A, LU230A
Yüzer kontrol
N
L
N
L
T
~
T
~
–
+
+
–
LU24A-MF
oransal
programlanabilir
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme sinyali
T
Aç/kapa kontrol
LU24A-SR
–
~
Elektrik bağlantıları
+
Y
U
0
1
2
1
3
2
3
1
2
3
5
Dönme yönü
0
0
1
1
0
1
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 8
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
21
Doğrusal hareketli motorlar
CH..
LH..A
SH..A
125 N
150 N
450 N
0,8 m2
1 m2
3 m2
CH24-L60.2
CH24-L100.2
LH24A60
LH24A100
LH24A200
LH24A300
LH230A60
LH230A100
LH230A200
LH230A300
Önerilen azami damper boyutu yakl.
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V Maks. 60 mm strok
Maks. 100 mm strok
Maks. 200 mm strok
Maks. 300 mm strok
AC 230 V
Maks. 60 mm strok
Maks. 100 mm strok
Maks. 200 mm strok
Maks. 300 mm strok
CH230-L60.2
CH230-L100.2
Oransal motorlar
SH24A100
SH24A200
SH24A300
SH230A100
SH230A200
SH230A300
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V Maks. 60 mm strok
Maks. 100 mm strok
Maks. 200 mm strok
AC 230 V
Maks. 100 mm strok
Maks. 200 mm strok
CH24-SR-L60.2, CH24-SR-R60.2
CH24-SR-L100.2, CH24-SR-R100.2
Oransal, çalışma aralığı adaptasyonu
LH24A-SR100
LH24A-SR200
LH230A-SR100
LH230A-SR200
SH24A-SR100
SH24A-SR200
SH230A-SR100
SH230A-SR200
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V Maks. 40 mm strok
Maks. 100 mm strok
Çok işlevli motorlar
CH24-SX-L40.2, CH24-SX-R40.2
CH24-SX-L100.2, CH24-SX-R100.2
Programlanabilir 1)
AC/DC 24 V Maks. 60 mm strok
Maks. 100 mm strok
Maks. 200 mm strok
Maks. 300 mm strok
LH24A-MF60
LH24A-MF100
LH24A-MF200
LH24A-MF300
SH24A-MF100
SH24A-MF200
SH24A-MF300
Teknik özellikler
Çalışma süresi
380 s / 100 mm
150 s / 100 mm (LH..60: 90 s / 60 mm)
Elle kumanda
Manuel müdahale mıknatıs ile
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m
Çalışma yönü
Kablo bağlantıları ile değiştirilebilir
(SR:Model numarası ile seçilebilir)
Strok boyu
Anahtar ile seçilebilir
20 mm adımlar ile ayarlanabilir
Ses düzeyi
≤35 dB(A) @ 380 s
≤35 dB(A) @ 150 s
Koruma derecesi
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
%95 r.H., yoğuşmasız
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
..H24A.., ..H230A.. (CH..-L..��������������
dönüş yönü���
0)
Öncelik 3'de
Yüzer kontrol
N
L
N
L
N
L
T
~
T
~
T
~
–
+
–
+
..H24A-SR..
..H24A-MF..
..H230ASR..
oransal
programlanabilir
oransal
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol sinyali
U = Geri besleme
sinyali
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
T
Aç/kapa kontrol
+
–
–
~
Elektrik bağlantıları
N
+
2
1
3
2
1
3
2
3
Çalışma yönü
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
22
SG..24
Y
U
0
1
L
T
1) Kontrol
≤50 dB(A) @ 150 s
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
1
2
3
5
Y
U
1
2
1
2
3
5
Çok hızlı lineer motorlar
Önerilen azami damper boyutu yakl.
LHQ..A
SHQ..A
100 N
200 N
0,7 m2
1,3 m2
LHQ24A100
SHQ24A100
Aç/kapa motorlar
AC/DC 24 V
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V
LHQ24A-SR100
SHQ24A-SR100
Programlanabilir 1)
Çok işlevli motorlar
AC/DC 24 V
LHQ24A-MF100
SHQ24A-MF100
3,5 s / 100 mm
7 s / 100 mm
Teknik özellikler
Çalışma süresi
Elle kumanda
Buton ile dişliler serbest bırakılır, istenirse kilitlenebilir
Bağlantı
Kablo 1 m
Çalışma yönü
Anahtar ile seçilebilir
Strok boyu
20 ... 100 mm, ayarlanabilir 20 mm adımlar
Ses düzeyi
≤52 dB(A) @ 3.5 s
≤52 dB(A) @ 7 s
Koruma derecesi
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
–30...+40°C (+40...+50°C için arayınız) 2)
Ortam sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
1) Kontrol
2)Lütfen
%95 r.H., yoğuşmasız
sinyali, geri besleme sinyali, çalışma hızı ve çeşitli parametreleri PC-Tool programı veya ZTH-GEN cihazı ile ayarlanabilir
Belimo temsilcinize danışınız.
Diğer modeller için arayınız
..HQ24A100
Öncelik 3'de
N
L
T
N
L
~
T
~
–
+
–
..HQ24A-MF100
oransal
programlanabilir
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
Y = Kontrol
���������������
sinyali
U = Geri besleme sinyali
T
Aç/kapa kontrol
..HQ24A-SR100
+
–
~
Elektrik bağlantıları
+
Y
U
Çalışma yönü
1
1
0
0
1
2
3
1
2
1
3
1
0
2
3
5
1
0
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 6
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
23
Klapeli damper motorları
CM..-100D
CM..-125D
CM..-150D
CM..-160D
2 Nm
2 Nm
2 Nm
2 Nm
DN 100
DN 125
DN 150
DN 160
AC/DC 24 V
CM24-L-100D
CM24-L-125D
CM24-L-150D
CM24-L-160D
AC 230 V
CM230-L-100D
CM230-L-125D
CM230-L-150D
CM230-L-160D
DIN EN 1506'ya uygun hava kanalları
Aç/kapa motorlar
Oransal motorlar
Kontrol sinyali Y: DC 0...10 V, 100 kΩ / Geri besleme sinyali DC 2...10 V, maks. 1 mA
AC/DC 24 V
CM24-SR-L-100D
CM24-SR-L-125D
CM24-SR-L-150D
CM24-SR-L-160D
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Teknik özellikler
Kanal çapı
Çalışma süresi
58 saniye / 70°
DIN EN 1751'ye uygun sızdırmaz
Class 3
Açık konumda direnç değeri ζ
Class 2
0,48
0,3
Damper üzerindeki statik �p
≤1000 Pa
Elle kumanda
Manuel müdahale mıknatıs ile
Bağlantı
Kablo 1 m
Dönme yönü
Sola dönüş (kapalı konum)
Dönme aralığı, damper klapesi
70°
Ses düzeyi
(aç-kapa)
≤35 dB(A) @ 58 s
Koruma derecesi
IP 54
EMC
2004/108/EC 'ye uygun CE
Damper klapesi yanmazlık sınıfı
BKZ 4.3 (CH)
Ortam sıcaklığı
–30...+50°C
Depolama sıcaklığı
–40...+80°C
Ortam nemi
CM24-L-.., CM230-L-..
CM24-SR-L-..
Yüzer kontrol
N
L
N
L
T
~
T
~
–
+
oransal
Y = DC 0...10 V
U = DC 2...10 V
T
Aç/kapa kontrol
+
–
–
~
Elektrik bağlantıları
%95 r.H., yoğuşmasız
+
Y
U
0
1
2
3
1
2
Elektriksel ve mekanik aksesuarlar için bkz sayfa 8
24
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
3
1
2
3
5
Uygulamaya özel motorlar
Bazı motorlarda müşteri ihtiyaçlarına göre özel üretim yapılabilir.
Değişik açma süreleri, çalışma aralıkları ve hatta kablo boyları temin edilebilir.
Lütfen Belimo temsicinize danışınız
Örnekler
LM..A
Kablo uzunlukları
1 m, 3 m, 5 m
Mekanik bağlantılar
çeşitli mil kelepçeleri, kare kesitler, vs...
Açma süreleri
35 s, 45 s, 90 s, 150 s
Çalışma aralığı
0,5...10 V / 2...10 V
Listede olmayan seçenekler için arayınız
Haber vermeden değişiklik yapılabilir
25
Her şey dahil sistem!
5-yıl
garanti
Global
organizasyon
Tek kaynaktan
tüm ihtiyaçlarınız
Kanıtlanmış
kalite
Hızlı
teslim
Kapsamlı
destek
BELIMO Otomasyon AŞ
Turcan Caddesi 17
34775 Şerifali İstanbul
+90 216 527 98 70
[email protected]
www.belimo.com.tr
www.belimo.com.tr
O2 • tr • 01.2014 • Değişiklik yapılabilir
Belimo Türkiye

Benzer belgeler

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız 8 ... 26 mm 10 ... 20 mm 14 ... 20 mm 10 ... 20 mm

Detaylı

Teknik katalog Damper motoru LM24A-SR

Teknik katalog Damper motoru LM24A-SR • Kablo cihazdan sökülmemelidir. • Gerekli tork miktarı hesaplanırken damper imalatçısının önerileri (kesit alanı,

Detaylı

Teknik katalog Damper motoru GM24A-SR

Teknik katalog Damper motoru GM24A-SR Kablo boyutlandırması 7 VA Bağlantı Kablo 1 m, 4 x 0.75 mm2

Detaylı

(Orijinal Ürün Kodu (P/N)

(Orijinal Ürün Kodu (P/N) HP® CB541A - 125A - CP1215 - 1218 - 1515 - 1815 - CM1312 . CANON CRG716 - LBP5050 - MF8080CW . 1400 SAYFA HP® CB542A - 125A - CP1215 - 1218 - 1515 - 1815 - CM1312 . CANON CRG716 - LBP5050 - MF8080C...

Detaylı

Belimo Damper Motorları Kataloğu

Belimo Damper Motorları Kataloğu Geri besleme sinyali : DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

Detaylı

Detailed Specification

Detailed Specification Fuel oil tanks – 4200ltr Fresh water tank – 1900ltr Grey water tank – 1000ltr Black water tank – 930 ltr

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi CM24-SR.., CM24SX..

Detaylı