c ğuna göre alanı kaç

Yorumlar

Transkript

c ğuna göre alanı kaç
A
2012 _
A
A
A
A
A
A
2013. DzL - 6. sıNlF _ T/5
13.
c
15. Şekildekİ ABCD karesi'
nin çevresİ 48 cm p!du-
ğuna göre alanı kaç
dm2'dir?
AB
B) 14,4
A) 16,e
c)
t
1,6e
D) 1,44
,J
i
Yukarıda verilen kareli kağıtta A şeklinİn boşluğa
tam olarak oturması için nasıl bir öteleme hareke
tiyapılmalıdır?
A)
B)
C)
1 br aşağıya 6 br sola
1 br aşağıya 5 br sola
2 br.aşağıya 6 br sola
D) 2 br aşağışa 5 br sola
I
Şekilde ABCD dikdörtgendir.
lABl = 12 cm, lEBl = 2 cm, lFCl = 3 cm ve
lADl = 8 cm olduğuna göre, AEF üçgeninin alanı
kaç cm2'dİr?
z'
.
A)
3e
B) 40
c)
D) 42
41
7
ı
,":
_{
G
Şekilde;
?
1gç1 = 12 cm, lKHl = lDCl = 2 cm ve lFEl = 3 cm'dir.
Buna göre, pu şeklin çevresi kaç cm'dir?
\,,
A)
36
B) 38
c)
40
D't
--)MATEMAT|K TESTi SONA ERDI
42
LüTFEN cEVAPLARlNlzl KoNTRoL EDiNiz.

Benzer belgeler