16/02/2016 F507 Fizikte Matematik Metotlar

Yorumlar

Transkript

16/02/2016 F507 Fizikte Matematik Metotlar
16/02/2016
F507 Fizikte Matematik Metotlar - I
Ödev Set # 1
Soru 1)
a) Şayet
b)
) ise,
ve
c)
Soru 2)
(
olduğunu ispatlayınız.
olmak üzere,
olduğunu ispatlayınız.
olduğunu ispatlayınız.
hızıyla hareket eden bir
̂
elektrik yükü
(mks birim sisteminde)
ile verilen bir B manyetik indüksiyon üretmektedir, burada ̂,
(Biot-Savart kanunu).
a) İkinci bir
hızlı
’den ’nin ölçüldüğü noktaya yönelmiştir
yüklü parçacık üzerindeki manyetik kuvvetin
̂
ile verildiğini gösteriniz.
b)
’nin üzerinde uyguladığı
manyetik kuvvetini yazınız. Birim radyal vektörünüzü
tanımlayarak
ve ’yi nasıl karşılaştırırsınız.
c)
ve yan yana paralel doğrultuda hareket ediyorsa,
ve ’yi nasıl karşılaştırınız.
Soru 3) | ⃗
bulunuz.
⃗⃗|
√ |⃗
⃗⃗| ve | ⃗⃗|
| ⃗| olmak üzere, ⃗ ve ⃗⃗ vektörleri arasındaki açının kosinüsünü
NOT: Ödev Setler bir sonraki haftanın ilk dersine kadar getirilmelidir. Ödev Setlerin ortalaması Final
notunun ve her haftanın ilk ders saatindeki quizlerin ortalaması ise Vize notunun %50 oluşturacaktır.