Artvin Yöresine Göre Türküler

Yorumlar

Transkript

Artvin Yöresine Göre Türküler
Ezgi Diyarıdan Türküler
Ağlarım (Yaptı Duvarları)
Yaptı duvarları dikti ağacı
Daha bura gelmez bu gamlı bacı
Ciğerime koydu zehirden acı
Yüreğimde ayrılık var ağlarım
Bu işin başını İbrahim yaptı
Hemen aceleyle yerleri sattı
Gitti de muhtarın kolundan tuttu
Yüreğimde ayrılık var ağlarım
Firkatli Fadime dertli Elmas'ı
Emine Miyase koydunuz nası
Gidin de unutun kardeşler bizi
Yüreğimde ayrılık var ağlarım
Kaynak: Emine Karadeniz
Ah Ben Ölende
Ah ha bu dağın o yüzünde neyim var
Ah beriki yüzünde nazlı yarim var
Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Ah bir çift turna gördüm yolda yorulmuş
Ah avcı vurmuş kol kanadı kırılmış
Ah o da benim gibi yardan ayrılmış
Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Sayfa 1
O sizin babaza sözüm geçmiyor
Baba vatanıdır köyden geçmiyor
Ağlarım sızlarım elden ne gelir
Yatakta yataram kalkmıyor kollar
Gene bahar geldi açmadı güller
Yavrular ortaya döktüğümüz diller
Çalıp dinliyorum elden ne gelir
Mehmet’im küçüktür hala okuyor
Bu hasretlik ciğerimi yakıyor
Ananız gözünden yaşlar akıyo
Ağlarım sızlarım elden ne gelir
Akşam Olanda (Tuntul'un Kızı)
Akşam olanda
Bade dolanda
Gönlüm hoş olur
Lamba sonanda
Vursun oynasın Tuntul’un kızı
Çalsın oynasın yosmanın kızı
Mavilim atlas
İğneler batmaz
Yar bensiz yatmaz
Tuntul’un Kızı
Vursun oynasın Tuntul’un kızı
Çalsın oynasın yosmanın kızı
Ah bir çift turna gördüm allı karalı
Ah avcı vurmuş kol kanadı yaralı
Ah o da benim gibi yardan yaralı
Saçları lüle
Benziyor güle
Akşam olanda
Get güle güle
Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Vursun oynasın Tuntul’un kızı
Çalsın oynasın yosmanın kızı
Kaynak: Bekir Karadeniz
Ah Gidi Yavrular (Elden Ne Gelir)
Ah gidi yavrular benim yavrular
Düşürdüz gurbete kendi özüzü
Hasret kaldım ben de sisin yüzüze
Ağlarım sızlarım elden ne gelir
Buralar soğuktur beni açmıyor
www.ezgidiyari.com
Allı Yeşilli Kızlar
Merdivene yukarı
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Çıksam odalarına
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
İki güzel yanyana
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Girsem aralarına
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 2
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Affolursam ne devlettir
Merdiven basak basak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Çıkma yukarı yasak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Paşadan emir geldi
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Kızlara oğlan yasak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Düşünüp de fikir etmek
Birliğine şükür etmek
Seni daim zikir etmek
Bana lütf u saadettir
Merdivenin başında
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Bir ambar bir de çardak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Nazlı yarin elinde
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Bir tabak bir de bardak
Allı yeşilli kızlar pullu yeşilli kızlar
Kaynak: Bekir Karadeniz
Ama Geldim Bu Cihana (Divan)
Ama geldim bu cihana etmedim firkat-ı ah
Evrağımı böyle yazmış büyük ilahım benim
Beni yakıp ihrak eden dilber-i cemal-i mah
Ey peri insaf eyle ki tutacak ahım benim
Böyle gelmiş böyle gider sevenler oda yanar
Gül dalına bülbül değil sakar kargalar konar
Bir ateş saldın özüme yandıkça içim kanar
Neden bana çektirirsin afet-i şahım benim
Ulu hakkın kelamını görmeden hıfz eyledim
Erenlerin meclisinde aşk deryasın boyladım
Kimseye avuç açmadım şerre hiç meyletmedim
Der Rufai o cananı yakar günahım benim
Kaynak: Aşık Rufai
Aman Yarab Kusurumu
Aman Yarab kusurumu
Affetmek bir adalettir
Sana karşı günahım çok
Benim için rezalettir
Düşmüşüm ah ile zara
Aldandım nefs ü envara
Elim boştur yüzüm kara
www.ezgidiyari.com
Pervani bu dünya fani
Eyleme cürmü, isyanı
Zikreyle Gani Yezdanı
Şefaatçı Muhammet'tir
Kaynak: Aşık Pervani
Arayı Arayı Bir Sanat Buldum
Arayı Arayı Bir Sanat Buldum
Ne Zaman Nerdesin Belli Etmiyor
Sefayı Cefayı Yollara Serdim
Kilometre Taşı Hesap Tutmuyor
Bu Sanatı Kim Sevdirdi Bilemem
Yirmi Yıldır Bir Mekanda Duramam
Sağlığımdan Başka Bir Şey Dilemem
Kırküçümü Otuzbeşe Çekmiyor
Azerbaycan Eli İsfahan Çölü
Bağdat’ı Basra’yı Kerbela Yolu
Cidde’yi Riyad’ı Mekke’nin Eli
Kavurup Sıcağa Hile Katmıyor
Sefil Seyyah Ne Gezersin Bilinmez
Ne Desen Haklısın Sana Gülünmez
Bu Dalgada Bu Denizde Durulmaz
Kader Falı Hiç Numara Yutmuyor
Kaynak: Sefil Seyyahi
Aşığım (Canım Anam Nasıl Diyem)
Canım anam nasıl diyem derdimi
Gözlerinden akan sele aşığım
Fikr-i Mecnun oldum hayal-i Kerem
Bir bülbülem ben o güle aşığım
Yığılmış berhanen gider göçlerin
Ana bilemedim neydi suçların
Bir örükten bir örüğe saçların
Gerdanında sarı tele aşığım
Hıfzı'nın gönlünde inceden sızı
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Olmadı gönlümün baharı yazı
Beni Mecnun eden o emmim kızı
İşte böyle bir güzele aşığım
Kaynak: Hıfzı Baba
Aşkın İle Eyle Hasta
Aşkın ile eyle hasta
Kavuşmak isteriz dosta
Tevhid ile son nefeste
Ölenden eyle Allah'ım
Aşk bülbülü eyler dadı
Zikretmede binbir adı
Felah bulmaktır muradı
Olandan eyle Allah'ım
Zat-ı mutlaksın Yarabbi
Resube olmuşuz tabi
Olsam ayağın turabi
Sürenden eyle Allah'ım
Pervani kulun kemterin
Ümmetiyiz Muhhemed'in
Yarabbi, hüsn ü didarın
Görenden eyle Allah'ım
Sayfa 3
Atıma verdiler sarı samanı
Sarı samanı oy sarı samanı
Aldılar yarimi yar size mani
Yar size mani oy yar size mani
Kapının önünden gelir geçersin
Gelir geçersin oy gelir geçersin
Karanfil kokulu tütün içersin
Tütün içersin oy tütün içersin
Kapının önünde ekin biçersin
Ekin biçersin oy ekin biçersin
Ne beni alırsın ne vazgeçersin
Ne vazgeçersin oy ne vazgeçersin
Kaynak: Bekir Karadeniz
Ay Çiçeğim Çiçeğim
Ay çiçeğim çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Senin gibi yosmadan (of)
Ben nasıl vazgeçeyim
Ha buradan aşağı
Endim basmalüne
Hiçbir şeye yanmadım (of)
Yandım yosmalığına
Kaynak: Aşık Pervani
Atabarı (Bahçası Var Barı Var)
Ay Dolanaydı Gün Dolanaydı
Bahçası var barı var
Ayvası var narı var
Atamızdan yadigar
Bizde Atabarı var
Ay dolanaydı gün dolanaydı
Yar o saçların bende olaydı
Saçları sende saç bağı bende
Git git hey oğlan küsmüşem senden
Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Benim ala gözlümü
Gurbete yollamışlar
Ayrılık badesi içmişem senden
İnce bel senden kemeri benden
Kaşları senden sürmesi bendin
Geç geç hey oğlan küsmüşem senden
Atabarıdır barı
Bahçada gördüm yarı
Sesledim ses vermadi
Ağladı zarı zarı
Kaynak: Cevri Altıntaş
Atıma Verdiler Sarı Samanı
www.ezgidiyari.com
Ay İran'da İran'da
Ay İran'da İran'da
Ay buluta girende
İki gece bir olsa
Yar koynuma girende
Ay gidiyor gidiyor
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gözüm ayı buduyor
Kurşun bilekli yarim
Atı tımar ediyor
Gel yamaçtan yamaçtan
Leçeğim düştü baştan
Ander kalasın leçek
Ayırdın beni eşten
Kaynak: Bekir Karadeniz
Ayağında İki Çorap
Ayağında iki çorap
Kimin dokuduğudur
O benim nazlı yarim balam
Lise okuduğudur
Ormana gidiyorum
Balta vuramıyorum
Yar senin ateşinden
Evde duramıyorum
Atım kula ben kula
Beni vermeyin dula
Kim dula kız verirse
Azrail ona kona
Ayakkabı Giyerim De
Ayakkabı giyerim de yar yar
Üstü beyaz olursa da can yar
Kaynanamı severim de yar yar
Kızı (oğlu) güzel olursa da can yar
Sayfa 4
Alnımın yazısıymış
Ben burada garip düştüm
Garibem vatanım yoktur
Yesirem satanım yoktur
Düşmüşem derin göllere
Elimden tutanım yoktur
Kalk gidelim taş ayvana
Yapılışı hoş ayvana
Ben söyliyem yar ağlasın
Dökülsün yaş ayvana
Kaynak: Bekir Karadeniz
Bad-ı Saba (Bir Name Yazmışım)
Bir name yazmışım dilden kan ile
Götür o canana ver bad-ı saba
Ağlatmasın beni yar efkarına
Meksetme yetişir er bad-ı saba
Gidersen yanına diz be diz otur
Engeller duymasın sen nehan yetir
Tez yazıp mefhumum sen geri getir
Ben gelsem dizimde fer bad-ı saba
* ağlıyor gülene kadar
Arayıp yarini bulana kadar
O yar bana aşna olana kadar
Korkem bu dert beni yer bad-ı saba
Kaynak: Mehmet Muratoğlu
Bağlar (Bu Abdal Postudur)
Ayakkabımın altında yar yar
Çizgi çekiyor çizgi de can yar
Sevdik birbirimizi de yar yar
Çekemediler bizi de can yar
Bu abdal postudur sakın hor bakma
Cihanı terk eden deriyi bağlar
Kurb u ilahiye vasıl olanlar
Soyunur kemhayı deriyi bağlar
Ayakkabım çözüldü de yar yar
Gel bağla bağlarını da can yar
Terkedip gidiyorum da yar yar
Artvin’in dağlarını da can yar
Arif kibr eylemez hale varınca
Süleyman'a ne söyledi karınca
Bir Ali kahraman gence varınca
Kuşanır silahın deriyi bağlar
Ayvanın Altından Geçtim
Ayvanın altından geçtim
Eğildim suyundan içtim
www.ezgidiyari.com
La-mekan şehrinde var mıdır namın
Temcid et dünyanı yele ver şanın
Sultan-ı Kevneyne inen Furkan'ın
Mücella üstüne deriyi bağlar
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Neylerim dünyada mülk ü iradı
Hamd olsun terk ettim evlad-ı yari
Şükr olsun görmüşem rü'yet-i nuri
Ol nuru görenler deriyi bağlar
Açılsa bizlere varlık kapısı
Mücevher altından olsa yapısı
Almazam bir pula olsa tapusi
Maksuda erenler deriyi bağlar
Doğru derviş isez hani teberiz
Acep bu sözlerden var mı haberiz
Vücutta üç yüz altmış altı damarız
Üzerine Halık deriyi bağlar
Ayağın depredip çıkarma saftan
Cihanı yarattı Nun ile Kef'ten
Güneş baş gösterse kulle'i kaftan
Her san'atın piri deriyi bağlar
Anka bezirganım alın bac'ımdan
Ser verir sır vermem ölsem acımdan
Mihnet-i dünyanın kahr-ı ucundan
Bu sefil İrşadi deriyi bağlar
Sayfa 5
Boşa mı gidecek tüm emeklerim
Ne bitmez çileymiş düş oldu bana
Bir damla haram su bile içmedim
Dürüst oldum yanlış yoldan geçmedim
İyi kötü diye insan seçmedim
Her canlıyı sevmek coş oldu bana
Kaynak: Murat Muratoğlu
Bana Bir Yol Göster
Bana bir yol göster gani yezdanım
Kader koymaz bilmem neyin alayım
Dert üstüne artar günbegün derdim
Bu devranda birgün nasıl bulayım
Gece gündüz hayli fırsat dilerim
Hayal ile gam dağların elerim
Dedim belki bu seferlik gülerim
Talih gül demiyor nasıl güleyim
Kaynak: Sefil İrşadi
Çekerim meşakkat sonu ey olur
Umarım ki zebercetten pay olur
Hur-i gılmanların yüzü ay olur
Ağlattın fanide Noksan kalayım
Bana (Birgün Bile Hak Yolundan)
Kaynak: Hodlu Noksani
Birgün bile hak yolundan şaşmazken
Yine de her cefa eş oldu bana
Dürüst olup yanlış yola düşmezken
Ağustosta günüm kış oldu bana
Bana Kaldı (Kahpe Felek)
En sonunda düştüm ben de buraya
Garibim bir dostum yoktur ki araya
Yarden başka derman olmaz yaraya
Düşündükçe gönlüm hoş oldu bana
Ağlama sen anam bana ağlama
Yoksam bayramlarda kara bağlama
Sakın ola yüreğini dağlama
Bir feryat duyunca beş olur bana
Görmek için gelip düşme peşime
Benden selam eyle sen kardeşime
Hergün girer iken benim düşüme
Özgürlük umudum boş oldu bana
Bu yerlerde günü güne eklerim
Çıkacağım diye hergün beklerim
www.ezgidiyari.com
Kahpe felek ile kavle tutuştum
Sıhhat kendisinde dert bana kaldı
Ne kadar isterdim dostlarla gezmek
Seyyah kendisinde yat bana kaldı
Bir değil beş değil yediğim darbe
Geldi benim ile bulaştı harbe
Kanunsuz destursuz çok fazla zorba
Her yanı zaptetti yurt bana kaldı
Yalvarmakla hiç insafa gelmiyor
Pençesine düşen asla gülmüyor
Kurban kessen bildiğinden kalmıyor
Aleme güler yüz sert bana kaldı
Gözden dökme Noksan kanlı yaşları
Feleğin hesaba gelmez işleri
Tevhit şahadettir işin başları
Herkes bir hayalde virt bana kaldı
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 6
Kaynak: Hodlu Noksani
Gönül gülşeninde coşuna geldi
Bana Mı Verdin
On sekizde libas giyer süslenir
Gezip dolaşmadan gayet hazlanır
Gezer gönlü bir güzele yaslanır
Gördüğü güzeller düşüne geldi
Ezeli ezelden taksimde mevla
Bu noksan kısmeti bana mı verdin
Ellere sefalar eyledin ihsan
Dert ile mihneti bana mı verdin
İçirdin feleğin gam-ı zehrini
Dalgası yakıyor gönül şehrini
Çekiyorum bir dilberin kahrını
Firkatı hasreti bana mı verdin
Hıfzı'yım kalmışım daim cefada
İtibar kalmadı gayrı vefada
Yaren yoldaş vatanında sefada
Diyar-ı gurbeti bana mı verdin
Kaynak: Mehmet Koç
Başlangıç (Lem-Yezeli Kün Emrine)
Lem-yezeli kün emrine deyince
Herkes dereceyle zamana geldi
Bekledi bir zaman ezel ervahı
Zaman hitam buldu dehana geldi
Dokuz ay yaşadı karanlık yerde
Yoktur bir haberi bilmez ne derde
Doluyor çilesi encam seferde
Dokuz aydan sonra cihana geldi
Gelince dünyaya ağladı güldü
Bilmek kar zararı bir karar kıldı
Bir zaman kundakta beşikte kaldı
İşitti öğrendi lisana geldi
Dolaştı bir zaman elde kucakta
Deyince üç beş yaş gezer sokakta
Sevilir her zaman evde otağda
Yedisinde aklı başına geldi
Ahbap buldu sağa sola dolaştı
Yaşı vardı on on bire yanaştı
Ceht ederek işe güce karıştı
Varıp da on dört on beşine geldi
On beş yaş deyince çok ahbap düzdü
Arzedip seyranı düşünde gezdi
Gördüğü güzelden bir himmet sezdi
www.ezgidiyari.com
Şükrolsun hüdanın bin bir işine
Su katmasın felek pişmiş aşına
Mevlam hayırlısın versin başına
Geçti günler otuz yaşına geldi
Vardı otuz beşe erdi kemale
Fazla sahip oldu servete mala
Yaşadı bir zaman eşiyle bile
Yaş kemalde hayat hoşuna geldi
Cennete benziyor hiç yoktur farkı
Dilleri dönüyor her zaman şarkı
Yaş tecavüz etti otuz beş kırkı
Geçti günler çağı boşuna geldi
Çarnaçar bağlıdır gönül eşine
Çağ erişti tamam kırk beş yaşına
Yatarken hanımı gitmez hoşuna
Yokuşta ayaklar geriye geldi
Artmıyor eşine olan sevgisi
Küskün birbirinden bilmez hangisi
Düşmüştür gönlüne ahret sevgisi
Atladı kırk beşi elliye geldi
Düşer öz haline düşmez niyaza
Kılar beş vaktini koymaz kazaya
Gece gündüz devam eder namaza
Yaşı altmış gönül seyrana geldi
Yaşı altmış usandırdı evini
Kuvveti yok avlayamaz avını
Pas tutmuştur dizlerinin yayını
Binde bir yoldaşı aklına geldi
Seksen doksan dedi kalkıp oturmaz
Tevhidini dil ucundan götürmez
Ecel geldi yatağına yatırmaz
Yüz yaşında önü toprağa geldi
Hoca telkin verdi okudu Kuran
Yardım etsin orda ol gani yezdan
Açıldı bir kapı emroldu tezden
Sual melekleri peşine geldi
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kabir melekleri sual sorunca
Rabbin kimdi nebin kimdir deyince
Dünyadan yaptığı inceden ince
Her suale cevap diline geldi
Cevap verdi asla kalmadı noksan
Yaradanım orda eyledi ihsan
Kıldı beş vaktini dünyada baksan
Dünyalık yaptığı güşuna geldi
Fazla değil dersim bildim bu kadar
Bekledi bir zaman bilmem ne kadar
İsrafil sürunu vurana kadar
Emroldu mahlukat divana geldi
Açtılar evrakın okundu bir bir
Emroldu cennete durmadan gir
Verildi emrine gılman ile hur'
Dünyadaki eşi yanına geldi
Geçirdi üç alem dördüncüdür bu
Yedi cennet taam' içti Kevser su
Bu yalan dünyadır hakikati o
Buldu yaşanacak yerine geldi
Dileğim mevladan her saat her an
Mevlam nasip eyle edeyim seyran
Herkese tam verdin ben neden Noksan
Tevhidin dilimde birine geldi
Kaynak: Hodlu Noksani
Bayramda (Felek Sana Malum)
Felek sana malum bu bizim haller
Gönlüme bir sürür deyin bayramda
Sılaya ne zaman dönecek yollar
Nasıldır halleri köyün bayramda
Yerinde sıhhati kaldım gedayi
Derdimi duyan yok kılam nidayı
Gurbet elde dinlemezler sedayı
Ne olur bir kere duyun bayramda
Noksani talihin ezelden bozuk
Beyhude ah çekme gençliğe yazık
Feleğin kahrından bağrım çok ezik
Gurbette mezara koyun bayramda
Sayfa 7
Bayramda (Ne Kadar Gezersem)
Ne kadar gezersem ayağım bağlı
Dostlara bir selam deyin bayramda
Bayram kara geçti yüreğim dağlı
Sağlara bir selam deyin bayramda
Çoktan hazırlandım yolum açılmaz
Gurbet elde gam kederim seçilmez
Herkesten geçilir senden geçilmez
Pedere bir selam deyin bayramda
Bayram gelir alem seyrana başlar
Ağlamadan akar gözümden yaşlar
Zalim felek ayrı kaldı kardeşler
Kardeşe bir selam deyin bayramda
Hayra tebdil olsun her zaman düşüm
Gitmiyor hayalden hiç asla kışım
Sorar mısın bilmem aziz yoldaşım
Yoldaşa bir selam deyin bayramda
Gönül hasret kaldı tezden anaya
Burda geçen günler benzer seneye
Dört aydır ayrıyım bizim haneye
Haneye bir selam deyin bayramda
Yetişsin dar güne kırklar erenler
Ahbap yoldaş konuştuğum yarenler
Hatırlayıp Noksani'yi soranlar
Soranlara selam deyin bayramda
Kaynak: Hodlu Noksani
Belasıdır (Kimse Rızasıyla Çıkmaz)
Kimse rızasıyla çıkmaz vatandan
Lakin ab u dane dar belasıdır
Meşakkatle püryan oldu her yanım
Namerdin töhmeti ar belasıdır
Çok kimseler ayran bulmaz içime
Gözü yoktur bu dünyada geçime
Altmışında kır karışmaz saçıma
Berduşluk temelde har belasıdır
Yolu düşmez bu dünyada yokuşa
Kurban kessen eli gitmez bir işe
Sevdasını vermiş alış verişe
Zararı var ise kar belasıdır
Kaynak: Hodlu Noksani
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gönlünü verenler var zanaata
Zanaatın yoksa gir kanaata
Çalışıp kazanıp kon saltanata
Fazla zengin olmak zor belasıdır
Neden sana mevlam az taksim etmiş
Taksimde kısmetin yapana atmış
Herkes çalışırken Noksani yatmış
İdare midare var belasıdır
Kaynak: Hodlu Noksani
Ben (Terkettirdi Vatanımı)
Terkettirdi vatanımı yurdumu
Yoksa buralardan kaçar mıyım ben
Yaratandan başkasına derdimi
Eflatun Lokman'a açar mıyım ben
Yarattı cenneti hem de niranı
İndinde beyandır orya gireni
Hayli yol gösterdi verdi Kuranı
Başka kitapları açar mıyım ben
Dört kitap başında yazdı bismillah
Okuyanı makbul kıldı indallah
Emretti beş vakti kullara Allah
Geçerse bir vakit geçer miyim ben
Daim görür yaradanım halimi
Ezelden bulaşık kılmış yolumu
Asla çekmem divanından elimi
Başka bir dergaha kaçar mıyım ben
Ezeli ervahta illallah dedim
Hakkın resulünü ikrarım kadım
Kevser bulağından ellerim yudum
Nasip mi Zemzemden içer miyim ben
Daha çekmem bu fanide mihneti
Daim arzederim görmek cenneti
Nasip kıl Noksan'a iman kuvveti
Acaba Sıratı geçer miyim ben
Kaynak: Hodlu Noksani
Beni (Yaşam Meydanında)
Yaşam meydanında girdim savaşa
Haksızlığa esir kıldılar beni
Koşturmaktan geçemedim yavaşa
www.ezgidiyari.com
Sayfa 8
Bir bedendim bine böldüler beni
Dolu düştü bahçelere bağlara
Poyraz esti bu gencecik çağlara
Kar boranda çıkardılar dağlara
Kurtlarla sürüye saldılar beni
Düşmüş oldum bir kez çaresiz aşka
Görmeden geçseydi gözlerim keşke
Kimse yokmuş gibi dünyada başka
Herşeyden sorumlu bildiler beni
Daha gonca güllerimi dermeden
Yerimi yurdumu bana sormadan
Gözlerinin önündeyken görmeden
Arayıp Deniz’de buldular beni
Kaynak: Bekir Karadeniz
Beni Beni
Dinle beni dinle behey zalım yar
Öldürecek bu aşk yar beni beni
Benden başkasına meyil verirsen
O zaman Allahım öldürsün beni
Çardakta oturmuş çamaşır yıkar
Dönüp de çardaktan geriye bakar
Senin bu hallerin ciğerim yakar
Öldürecek bu aşk yar beni beni
Karşıda görünen dumanlı dağlar
Yüreğim efkarlı gözlerim ağlar
Senin bu hasretin kolumu bağlar
Öldürecek bu aşk yar beni beni
Kaynak: Bekir Karadeniz
Benim İçin (Nedendir)
Nedendir de zalim felek nedendir
Yağan yağmur ile kar benim için
Artıyor gün be gün dert ile keder
Niye bir kez gülmez yar benim için
Eller gül gönderir daim dostuna
Kahpe felek düşmüş benim kastıma
Gözün dikmiş mezarımın üstüne
Geniş dünya şimdi dar benim için
Görünmez dağların başı dumandır
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 9
Kaldım gurbet elde halim yamandır
Yatarım burada hayli zamandır
Derdi çekmek olur ar benim için
Noksani kapacak sele benziyor
Dahi mihnet çekti erlerin eri
Nuş etti şerbeti dünyanın varı
Geçen günler geçti dönmezler geri
Bilmem daha neler var benim için
Beter (Nasıl Engel Çıktı)
Bilmem bir günümü hayli zamandır
Yağar boran tipi karlı dumandır
Noksan bu dünyada halın yamandır
Belli ki yaşamak zor benim için
Kaynak: Hodlu Noksani
Benziyor (Bugün Seyran Ettim)
Bugün seyran ettim ben bir güzeli
Emsali bulunmaz güle benziyor
Kaşları bent eder gökte bulutu
Derde derman olan yele benziyor
Bu melek simalar göreni yakar
Bir clefa görenler yoluna bakar
Sanki bir şimşektir üstüme çakar
Bence bu dünyalık güle benziyor
Saçları örülmüş ibrişim sırma
Kimsede görünmez giydiği forma
Yanaklar pembe gül kırmızı elma
Sağda solda çifte hala benziyor
Bilmem bulmuş mudur acep dengini
Mümkün değil tarif etmek rengini
Halların altında gördüm engini
Koynundaki çifte bala benziyor
Günah olur söyler isem yalanı
Top bilezik kaplamıştır kolunu
Süt beyaz kar gibi gördüm elini
Yalancı dünyalık mala benziyor
Gören göz göremez sol ile sağı
Cennete misaldir göğsünün bağı
Eridi kalmadı yüreğim yağı
Uzak durur benden ele benziyor
Aslını sordum ki bir peri peyker
Yaz bahar ayında yağmış pembe kar
Aradım gönlünü biraz gönlü var
www.ezgidiyari.com
Kaynak: Hodlu Noksani
Nasıl engel çıktı önüme bilsen
Benim çektiklerim şerden de beter
Orda tahammülüm kesilmiş iken
Şimdi vaziyetim ordan da beter
Yola çıktım gönül bir parça güldü
Gelince Artvin'e bilmem ne oldu
Çarşıda gezmeden dizler de kaldı
Yanmışım hasrete kordan da beter
Boyabat'a gitmezsen bu olmazdı
Bu yaşımda gönül gülü solmazdı
Başımda saçlarım beyazlanmazdı
Şimdi ağarmıştır kardan da beter
Kardeş mektup yazdı bana gel diye
Her zaman gamlanma biraz gül diye
Memleket cennettir gurbet çöl diye
Peder ziyareti burdan da beter
Bugün yarın derken günler geçiyor
Yüreğim sızlarken kalbim acıyor
Doktorun iğnesi gayet sancıyor
Yakıyor canımı nardan da beter
Bana olan mevladandır kardeşim
Nedendir ki yoktur bir temiz işim
Bilirim yolumu bekliyor eşim
Gönül gitmek ister yardan da beter
Noksan öfkelenme sonu hayırdır
Mevlam ki yarattı seni kayırdır
Birgün olur eşten dosttan ayırtır
Bulursun gılman-ı hurdan da beter
Kaynak: Hodlu Noksani
Bilir (Gurbet Elde Baştan)
Gurbet elde baştan gönül şehrini
Yıkmayanlar bilmez yıkanlar bilir
İlkbaharda geçip Çoruh nehrini
Sekmeyenler bilmez sekenler bilir
Hiç görmedim baharını yazını
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bile aldım kefenini bezini
Ela gözlü güzellerin nazını
Çekmeyenler bilmez çekenler bilir
Gönlüm çok hoşlanır çalgıdan sazdan
Daima gezerim enginden düzden
Nas içinde siyasetten rumuzdan
Çakmayan ne bilir çakanlar bilir
Gece gündüz hayalımda düşümde
Gönül bağladığım pirin peşinde
Çay olup da gözlerinin yaşmda
Akmayanlar bilmez akanlar bilir
Ah çekenler hasret ile derinden
Faydalanmaz ol rüzgardan serinden
Sönmeyen ateşi sevda yerinden
Yakmayanlar bilmez yakanlar bilir
Hiç bırakmaz avgahım peşini
Göze alır sonbahan kışını
Yar yolunda otuz iki dişini
Sökmeyenler bilmez sökenler bilir
Aşar gider sahraların başından
Hiç ayrılmaz hayaların düşünden
Gurbet elde sevdiğinin peşinden
Bakmayanlar bilmez bakanlar bilir
Noksan besler bir virane bağını
Bakmaz sola daim gözler sağını
Memleketin ölenini sağını
Gitmeyenler bilmez gidenler bilir
Kaynak: Hodlu Noksani
Bilmem (Bu Derdimi Nasıl Edeyim)
Bu derdimi nasıl edeyim beyan
Sayın bey insafa gelir mi bilmem
Layıkken makama oldu perişan
Geçer vakit geri kalır mı bilmem
Maden servisinde emsal yok idi
Malumatta ve bilgide çok idi
Geçen hafta Süleyman Bey tek idi
Arayanlar şimdi bulur mu bilmem
Onurla gururla yolda yürürdü
Gidenleri gelenlerden sorardı
Balı getirene izin verirdi
www.ezgidiyari.com
Sayfa 10
Acep kahvaltıdan olur mu bilmem
Coşkun sular gibi bir yana akmaz
Rüşvetsiz gelenin yüzüne bakmaz
Balı olmayandan alırdı pekmez
Şimdi ayran tası dolar mı bilmem
Oğul balın tereyağsız yemezdi
Lor gibi yer kıymetlidir demezdi
Piyasada kıymetini sormazdı
Süzmeyi yağ diye alır mı bilmem
Korkarım ki alem sana gülmeye
Dilim tutmaz başsağhğı vermeye
Rüşvetsiz gelende artmaz yevmiye
Lor olsa prim de salar mı bilmem
Yine şefim diye inandırıyor
Çorbayı ayranla bulandırıyor
Beyaz köpekleri dolandırıyor
Onlar da kalmadı bilir mi bilmem
Bu sefer talihi elinden tutar
Tünelden ambara terfi de eder
Oradan da hemen köyüne gider
Kader tarlasını sular mı bilmem
Tedbir kar eylemez bir kere düştü
Fabrika görmedi böyle bir puştu
Bu mevladan oldu kullar da şaştı
Bizlere dişini biler mi bilmem
Cansız kalem bu halleri yazarsa
Süleyman Bey işitir de kızarsa
Yarım suratını asar bozarsa
Kimseler eline dalar mı bilmem
Rüşvet ile boğazını kayırma
Helal çalış rüşvete yer ayırma
Fabrikadan nefret ile ayrılma
Kader artık ona güler mi bilmem
İlk bakışta bir kederi görülmez
Fitnelikten hiç usanmaz yorulmaz
Rüşvet yoksa mahiyette durulamaz
İrtikap fikrinde kalır mı bilmem
Çok biliyor Yörüklerin cahili
Buldu Divriği'de Mister Erayl'i
O gelince sanki elleri bağlı
Bu sefer peşinden meler mi bilmem
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Yazarım bu kadar çok fazla yazmam
Farz olmayanlara destanı düzmem
Fabrika şahittir ben yolsuz gezmem
Kendine arkadaş kılar mı bilmem
Dinleyenler bu nahaktır demeli
Doğruluktur herbir işin temeli
Dört kiloluk balı bir dem yemeli
Noksan'ı defterden siler mi bilmem
Sayfa 11
Şimalde cenupta görmek isterim
Çağırdım işitmez yanda mı bilmem
Dergah-ı divandan tevhidim virdim
Bir kul çekmediği derdi ben gördüm
İlacı bulunmaz Lokman'a sordum
Felek kastın tatlı canda mı bilmem
Kaynak: Hodlu Noksani
Noksan bu kahırdan sen misin ölen
Sekize çalışır yediyi bilen
Yalancı dünyada hiç olmaz gülen
Yaratmış birtanem tende mi bilmem
Bilmem (Gönül Gitmek İster)
Kaynak: Hodlu Noksani
Gönül gitmek ister sılaya doğru
Daha burda kısmet bulur mu bilmem
Bir an evvel yurda dönmek niyetim
Felek bana yoldaş olur mu bilmem
Bilmem Nedendir (Diyarı Devran)
Çoktan hazırlandım fırsat vermedi
Gönül giden yere ayak varmadı
İkrar verdi bir sözünde durmadı
Bu sefer sözünü bilir mi bilmem
Hayalle gönlümü ben şen ederim
Gönül kalktı ticareti niderim
İnşallah ki bu yakında giderim
Kimse gurbet elde kalır mı bilmem
Şükrolsun hüdanın herbir işine
Su katmasın felek pişmiş aşına
Otuzunda girdin altmış yaşına
Felek Noksani'ye güler mi bilmem
Kaynak: Hodlu Noksani
Bilmem (Zalim Felek Sana)
Zalim felek sana derdimi desem
Acaba dermanı sende mi bilmem
Cerrahlar bulamaz bu derde çare
Yoksa bu noksanlık bende mi bilmem
Durmadım dermana gittim piyade
Bugünkü ahvalim dünden ziyade
Yalvarırım yıldızlara aya da
Vücutta mikrobum kanda mı bilmem
Huzuri mevlaya varmak isterim
Dertsiz bir murada ermek isterim
www.ezgidiyari.com
Diyarı devranda kalmışız bütün
Etti hep yerinden bilmem nedendir
Sılayı yad etsen hasretle tütün
Çıkıyor serinden bilmem nedendir
Sıhhatim yerinde yoktur rahatım
Elde olsa asla durmam bir adım
Gönlüm gurbet elden olmuştur nadım
Ah eder zarından bilmem nedendir
Aştı rızkım cebellerin belinden
Pişman olsan birşey gelmez elinden
Bu yıl kısmet Arabistan elinden
Hoşlanmam arından bilmem nedendir
Hiç görmedim gurbet elden güleni
Gurbet elde hiç bahtiyar olanı
Günlük olsa beş on altın geleni
Alamam karından bilmem nedendir
Felek vurmuş yaralarım sağ değil
Yola çıksam ayağımda bağ değil
Kaldım çölde bahçe değil bağ değil
Usandım varından bilmem nedendir
Ezelidir gurbet eli gezerim
Birgün olur tatlı candan bezerim
Noksan'ı ben okumadan yazarım
Ders almam pirinden bilmem nedendir
Kaynak: Hodlu Noksani
Bir Güzele Nazar Ettim
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bir güzele nazar ettim ezelden
Aklımı başımdan yitirdi benim
Bütün bu cesedim sana kurbandır
Külli servetimi götürdü benim
Olur olmaz haller gelmez isime
Bu aşkın şerbeti değdi dişime
Nefs-i envareyi düşmüş peşime
Gençlik hayatımı bitirdi benim
Bulali der gitti civan çağlarım
Mahzun kaldı bahçelerim bağlarım
Bülbülüm yuvadan uçtu ağlarım
Bu tatlı canıma yetirdi benim
Kaynak: Aşık Bulali
Bir Nazan-ı Canan
Bir nazan-ı canan bir ela gözlüm
Yüreğime neşe salmadı gitti
Lavanta kokulum o tatlı sözüm
Akan gözyaşımı silmedi gitti
Daim yoldaş oldu gam ile elem
Bana böyle yazmış ol levh-i kalem
Dedim bir şad olam dedim bir gülem
Kör talihim bana gülmedi gitti
Rufai ser verir senin yoluna
Coşmuşum benzerim bahar seline
Naz etme himmet et sen ben kuluna
Bu benim halimi bilmedi gitti
Kaynak: Aşık Rufai
Bir Niyazım Var (Yarin)
Ulu haktan yara bir niyazım var
Bir dahi sarılsam beline yarin
Rakipler koymazlar bizi yakına
Şahin olsam konsam koluna yarin
Bir olmaz sevdaya olmuşum defkar
Gönül o perinin arzusun çeker
Söyleyince lisanından rumuzkar
Müptelayım şirin diline yarin
Der Şamili şahım zulüm etmese
Arada rakibin sözün tutmasa
Eğer uğruna bu malım yetmese
www.ezgidiyari.com
Sayfa 12
Can talep eylerim yoluna yarin
Kaynak: Aşık Şamili
Bir Soğuk Pınar Başında
Bir soğuk pınar başında
Oturmuş gülüm ağlıyor
Dedim gülüm n'oldu sana
Bir ikram eyledi bana
İkramı başımdan aştı
Coştu deli gönül coştu
Coştu hayalımdan aştı
Kırmızı güle dolaştı
Kırmızı gül her dem olsa
Her dertlere derman olsa
Padişahtan ferman gelse
Her seven seveni alsa
Kaynak: Bekir Karadeniz
Birgün (Sultan Süleyman)
Sultan Süleyman'a kalmayan dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır birgün
Nice bir senedir çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir birgün
Ne güzel yapıdır cennet yapısı
Çok aradım bulamadım kapısı
Benim korkacağım Sırat Köprüsü
Cehennem üstünde kurulur birgün
Cennettir mekanın huridir adın
Kırılır da düşer kolun kanadın
Bana cevreyleyen gavur inadın
Bakarsın ölmeden yorulur birgün
Bu dünyada adem oğluyum dersin
Haramı helalı durmayıp yersin
Yeme el malını er geç verirsin
İğneden ipliğe sorulur birgün
Karşıki dağlar da karlı dağ olsa
Çevre yanım mor sümbüllü bağ olsa
Ağa olsa paşa olsa bey olsa
Yakasız gömleğe sarılır birgün
Kaynak: Mehmet Muratoğlu
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bu Babamın Evidir
Bu babamın evidir
Tahtaları kevidir
Tahta çürük mıh tutmaz
Yarim küçük söz tutmaz
Bu babamın yoludur
Yolu neşe doludur
Herkes neşeli bugün
Çünkü düğün günüdür
Kaynak: Cafer Horhoroğlu
Bu Gece (Dinleyin Sözümü)
Dinleyin sözümü behey yarenler
Ne işler başıma geldi bu gece
Bu zalim gurbetin halin söyleyim
Bütün dertler beni buldu bu gece
Akşam olup muhabbete dalınca
Vücudumu soğuk sıcak alınca
Arkadaşlar başucuma gelince
Dünyalar başıma kaldı bu gece
Hasta oldum herbir yerim ağırır
Arkadaşlar sıhhiyeyi çağırır
Kimi n'oldu sana diye bağırır
Halden anlayanlar bildi bu gece
Bakarım görünmez bu bizim dağlar
Öyle bir ah çeksem alemi dağlar
Hatırıma gelir bahçeler bağlar
Ektiğim güllerim soldu bu gece
Dizlerimde can yok yolu yürüye
Yatırdı kardeşler gitti geriye
Nasıl söz geçirem bu serseriye
Canım ateşlere saldı bu gece
Acep bu mu layık böyle mi haktır
Bakarım gelecek bir kimse yoktur
Çektiğim çileler cefalar çoktur
Ömrüm zehir zindan oldu bu gece
On sekiz gün yattım kendi halımdan
Bir haber almadım ev ahvalinden
Memleket ahvali çıkmaz serimden
Dertlerim saçımı yoldu bu gece
www.ezgidiyari.com
Sayfa 13
Hamdolsun kurtulup geldim koğuşa
Mihnet ettim işçilere çavuşa
Cümle alem sılasına kavuşa
Kader bir kez bana güldü bu gece
Der Noksani daim seni gözlerim
Yar sırrını yüreğimde gizlerim
Kamil-i alemin izin izlerim
Mevlam günahımı sildi bu gece
Kaynak: Hodlu Noksani
Bu Gece (Ela Gözlüm Vatanını)
Ela gözlüm vatanını terketmiş
Bahah neye varır halım bu gece
Bülbül idim dost bağına bakardım
El kopardı gonca gülüm bu gece
Dertlilikte beter oldum Kerem'den
Ah çekerim duman çıkmaz serimden
Ayırdılar beni güzel yarimden
Yetsin muradına alem bu gece
Der Dildari yanem ölene kadar
Böyle imiş bize nasip mukadder
Arzuhalim birer birer vasfeder
Viran oldu bülbül dilim bu gece
Kaynak: Aşık Dildari
Bu Gece (Yığılın Ahbaplar)
Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar
Bir sağalmaz derde düştüm bu gece
Hikmet-i pir ile ab u zülalden
Kevser bulağından içtim bu gece
Kudret mektebinde verdiler dersi
Zahirde göründü arş ile kürsü
Hıfzımda zapt oldu Arabi Farsi
Lügat-i imranı seçtim bu gece
Sefil Şenlik haktan buldu kemali
Bu fikirli vasf-i halin demeli
Hilallenmiş gördüm güzel cemali
Tagayyür hal olup şaştım bu gece
Kaynak: Mehmet Muratoğlu
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bu Gönlüm (Karadeniz)
Bu gönlüm de yükseklerden uçarken
Her yer oldu bana düz Karadeniz
Ellerin bağında güller açarken
Bizim bağa geldi güz Karadeniz
Kar fırtına vardır amma kış değil
Çileli yaşarım gönlüm hoş değil
Bilinçli gezersin kafan boş değil
Almanya Türkiye gez Karadeniz
Bana bir verirken ele on vermiş
Durmuş eli dili saza son vermiş
Duyar isen birgün aşık can vermiş
Yetiş cenazeme tez Karadeniz
Garip gönlüm şu dünyadan bezmedi
Güzel gördü boydan boya süzmedi
Yazılan kitaplar beni yazmadı
Aşık Perişan'i yaz Karadeniz
Kaynak: Aşık Perişan
Bu Tepe Pullu Tepe (Hey Gülüm)
Bu tepe pullu tepe (Hey gülüm)
Çıktık su serpe serpe (Hey gülüm)
Baktım ki yar uyumuş (Hey gülüm)
Uyattım öpe öpe (Hey gülüm)
Çay aşağı gittiğim (Hey gülüm)
Deste güle kattığım (Hey gülüm)
Hiç aklımdan çıkmıyor (Hey gülüm)
Senin ile yattığım (Hey gülüm)
Çay aşağı kurt izi (Hey gülüm)
Babam yitirmiş bizi (Hey gülüm)
Babamın kesesinden (Hey gülüm)
Sayacağım beş yüzü (Hey gülüm)
Kaynak: Bekir Karadeniz
Bu Yerlerden Geçen Dilber
Bu yerlerden geçen dilber
Hasret alam yollarından
Ölü insan cana gelir
Onun ruh-i hallarından
Emsem dilin yoktur ruhsat
www.ezgidiyari.com
Sayfa 14
Yaradan eylesin kısmet
Ölürsem kalırım hasret
Deremedim güllerinden
Der Rufai bilmem n'öldum
Aşkından sararıp soldum
Aklım gitti hayran oldum
Nazik parmak ellerinden
Kaynak: Aşık Rufai
Bu Zaman Giden Yar
Karşıda görünen sıralı dağlar
Yüreğim efkarlı gözlerim ağlar
Sanırsın üstüme devrilmiş dağlar
Bu zaman giden yar ne zaman gelir
Karşıda görünen efkar dağıdır
Yarsız şeker yesem bana ağudur
Şimdi nazlı yarin taze çağıdır
Bu zaman giden yar ne zaman gelir
Arafat dağından gönlüm kar ister
Gönül efkarlanmış taze yar ister
Yastıktan usanmış başım kol ister
Bu zaman giden yar ne zaman gelir
Kaynak: Bekir Karadeniz
Bu Zamanda Nerde Kopar
Bu zamanda nerde kopar bilinmez
Yeminli noterli dostluk bağlan
Beş yıl on yıl misal diye alınmaz
Gelip geçer o güzelim çağları
Güvenirsin kendin kadar pek yüce
Konuşurken eksik dersin bir hece
Bakarsın ki apansızın bir gece
Hafif serin rüzgar yıkar dağları
Muhtaç olur isen hergün birine
Ayağın yorgana hafif sürüne
Sefil Seyyah gam yüküne bürüne
Ta içten eriyor yürek yağları
Kaynak: Sefil Seyyahi
Bulamadım (Çok Yerini Gezdim)
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Çok yerini gezdim ben bu vatanın
Bir sözüne sadık kul bulamadım
Dolaştım dem be dem çok şehristanı
Bir kokuda sabit gül bulamadım
Gerek mecburiyet gerek seyahat
Dolaştım çok yeri etmedim rahat
Geldim memlekete buldu bir gurbet
Gurbetten kaçmaya yol bulamadım
Usandım bu kadar az olsun yeter
Az hayırlı ticaret çok yerin tutar
Baktım sağa sola var benden beter
Kendimden bahtiyar kul bulamadım
Bu zalim gurbetin kahrı çekilmez
Uğraştım feleğin kolu bükülmez
Ağlarım gözümün yaşı dökülmez
Gözyaşım silmeye el bulamadım
Noksani derdini aleme deme
Git vatana gurbet kahrını yeme
At bu kederleri başla bir deme
Ne yazık gönlüme hal bulamadım
Kaynak: Hodlu Noksani
Bulunmalı (Bu Gönlüm Çok Sever)
Bu gönlüm çok sever güzel methini
Güzelde yangına sel bulunmalı
Bakması mest eder cansız yatanı
Gülerken yanakta hal bulunmalı
Gezerken ceylandır bakarken maral
İnce narin değil tam orta karal
Gezmesen o bağda solmadan saral
Sevda bahçesinde gül bulunmalı
Güzeli bulmalı eyyam deminde
Yoktur bir kusuru hub endamında
Bulmalı eşini tıfıl çağında
Sinesi üstünde el bulunmalı
Ölçülmez güzelin asla kıymeti
Herbir yerde olur onun rağbeti
Dinlenir mecliste olsa sohbeti
Güzelde hünerli dil bulunmalı
Herbir mahlukatı mevlam yarattı
Kimini çok kimin bir karar etti
www.ezgidiyari.com
Sayfa 15
Güzelin gamzesi canlara battı
Böyle güzellere kul bulunmalı
Güzel olan her dernekte seçilir
Verse bir kadehte zehir içilir
Gezdiği yerlerde güller açılır
Güzelde eda naz fel bulunmalı
Nedendir Noksani fazla yazarsın
Az şeylerden sinirlenir azarsın
Bir gün olur tatlı candan bezersin
Alemde cennete yol bulunmalı
Kaynak: Hodlu Noksani
Bulutlar Oynar Oynaşır 1
Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekte
İçki kurmuş otağında sakinin
İki engel birbirine tokuşur
Didem yaşı deryalara karışır
Doğram doğram olmuş meze tutuşur
İçki kurmuş otağında sakinin
Derya kenarında olur adeler
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Dolmuş kadehlere tatlı badeler
İçki kurmuş otağında sakinin
Kaynak: Hasan Çıtak
Bulutlar Oynar Oynaşır 2
Derya kenarında olur adalar
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Yığılmış kırk huri perizadeler
Meclis kurmuş otağında sakinin
Haydi haydi sarı kız
Bulutlar oynaşır arşı felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekte
Bir elim de ayağında sakinin
İki engel birbirine atışır
Canım kaynar yar cemalin görünce
Mükakkaş ayvanda seyran olunca
Başın gördüm kuşağında sakinin
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Haydi haydi sarı kız
Sayfa 16
Kaynak: Hasan Çıtak
Hıfzı'dır niyazım düşer dillere
Kaptırdım kendimi azgın sellere
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Çavuş Destanı (İşbaşına Çıktı)
Kaynak: Hıfzı Baba
İşbaşına çıktı gezdi dolaştı
Bugün işin aksi gider çavuşum
Vagon gitti kuy' dibine ulaştı
Bundan sonra orda yatar çavuşum
Çift Candarma Geliyor
Yazar gördüğünü elim kalemle
Çalıştırır işçileri tatlı kelamla
Vagon gitti sen arkadan selamla
Bu iş de bizlere yeter çavuşum
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Vagon kazanı şasiye bağlıdır
Yağcılar işlemiş gayet yağlıdır
Arkadaşım Ali Çavuş sağ mıdır
Derdime dertleri katar çavuşum
Bağladı halatı aldı getirdi
Emir verdi hep işçiler oturdu
Vagoncular kesiminı bitirdi
Halatlar derinden öter çavuşum
Çok seviyor pişmiş kuzu etini
Tatlı derler bilmem Kulüp tütünü
Baylar otuz beşe der fiyatını
Üste de az bişe katar çavuşum
Kulübü almasan hırslansan kızsan
Ben sana gücenmem sen bana küssen
Farz oldu da yazdı destanı Noksan
Var mıdır bu işten beter çavuşum
Kaynak: Hodlu Noksani
Çevirdim Şimdi
Ben de bu aşkımdan bak gider oldum
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Feleğin elinden derbeder oldum
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Derdimi anlamaz pederle mader
Yollara düşürdü bu kötü kader
Öldürecek beni bu dert bu keder
Yolum Erzurum'a çevirdim şimdi
Dertliyim ne çare düştüm ellere
www.ezgidiyari.com
Çift candarma geliyor da kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar da gırmızı yanağından
Zeytin yaprağı yeşil de altında gayfe pişir
Benden sana yar olmaz da aklın başına devşir
Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim
Kaynak: Yöre Ekibi
Çift Candarma Geliyor (Baket)
Çift candarma geliyor da
Kaymakam konağından
Al candarma vur beni de
O yarin sevabından
(Bağlantı)
Haydi yarim ninanay da
Ninanay aslan yarim
Haydi canım haydi malım
Gel benim şeker yarim
Cebi dolu paketi de
Giyme yeşil çaketi
Yar Allahın seversen de
Gel dolanak Baket'i
Bağlantı
Karşıda hozan tarla da
Parla sevdiğim parla
Yakına gelemesen de
Uzaktan mendil salla
Bağlantı
Zeytin yaprağı yeşil de
Dibinde kahve pişir
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 17
Benden sana yar olmaz da
Git aklın başan devşir
Diyar-ı gurbetin uzun yolunda
Eşimi dostumu sordum çok şükür
Bağlantı
Gurbet ellerinde çok keder gördüm
Gözümde tütüyor vatanım yurdum
Elin siteminden bin oldu derdim
Kaçıp da sılaya vardım çok şükür
Dağlarda kar sesi var da
Tavlada zar sesi var
Kurban olam Baket'e de
İçinde yar sesi var
Bağlantı
Kaynak: Artvin Folklor Derneği
Çift Candarma Geliyor (Şavşat)
Çift candarma geliyor da le le
Kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar
Yarimin yanağından
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Zeytin yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Benden sana yar olmaz
Git aklın başa devşir
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Havada kar sesi var
Bahçede zar sesi var
Kurban olam Artvin sana
İçinda yar sesi var
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Felek senin hangi suçun görmeli
Aradabir gidip köye varmalı
Diyar-ı gurbette çok mu durmalı
Gelip memlekete girdim çok şükür
Gönül bivefadır ezeli baştan
Vurgundur güzele kirpikten kaştan
Görmezdi gözlerim yolunu yaştan
Noksani sılada durdum çok şükür
Kaynak: Hodlu Noksani
Dağlar Kızı (Leyli Leyli)
Sen gideli sızım sızım sızlarım dağlar kızı
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı
Seni çalar seni söyler sazlarım dağlar kızı
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı
Leyli leyli leyli leyli gül leyli gülüm leyli
Leyli leyli leyli leyli can leyli canım leyli
Leyli leyli leyli leyli güzeller güzeli leyli
Seferdeki gemiler hep döndüler dağlar kızı
Şehrin ışıkları tek tek söndüler dağlar kızı
Bir ben uykusuzum yangınlardayım
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı
Kara tren dolu gidip boş geldi dağlar kızı
Senden gelen sefa geldi hoş geldi dağlar kızı
Bahar bitti bak yaz bitti kış geldi dağlar kızı
Ya sen çıkıpta gel ya ben geleyim dağlar kızı
Kaynak: Düriye Keskin
Kaynak: Mehmet Koç
Çok Şükür (Diyar-ı Gurbeti)
Diyar-ı gurbeti terk eyleyince
Babayı kardeşi gördüm çok şükür
Bana fırsat verdi gani Zül Celal
Hısım akrabaya erdim çok şükür
Gönül çok ağladı gurbet elinde
Sılaya kavuşmak fikrim dilinde
www.ezgidiyari.com
Deli Gönlüm (Çok Dolaştım)
Çok dolaştım bu dünyada
Çok danıştım dosta yada
Olmaz ki bundan ziyade
Yetmiyor mu deli gönlüm
Sıhhat gibi devletin var
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Evlat gibi servetin var
Cemiyette bir katın var
Yetmiyor mu deli gönlüm
Gezmek görmek nasip oldu
Yaş kırk üçe vasıl oldu
Her isteğin hasıl oldu
Yetmiyor mu deli gönlüm
Sefil Seyyah çok çalışır
Döner sılayı dolaşır
Birgün menzile ulaşır
Yetmiyor mu deli gönlüm
Kaynak: Sefil Seyyahi
Demiş (Bugün Yoldaşımdan)
Bugün yoldaşımdan bir haber geldi
Artık gurbet elde kalmasın demiş
Beklerim yolları hep leyl ü nehar
Uzaktan selamın salmasın demiş
Baktım yola gelenlerle gelmedi
Verdim gönül nasihati almadı
Herkes güldü benim yüzüm gülmedi
Ağlatırsa beni gülmesin demiş
Şeyda bülbül gül dalına konmasa
Binde bir olsa da beni anmasa
Bayram gelmez cuma günü gelmese
Gitsin başka yere gelmesin demiş
Çok fazla eylemiş töhmetle mihnet
Gelse de eylemem onunla ülfet
Ülfet eylesem de eylerim minnet
Gurbette başka yar bulmasın demiş
Rahatım yerinde gönül yastadır
Çok bilir herkesten felek ustadır
Noksan burda kaldı gönlü yastadır
Felek fırsat vermez almasın demiş
Kaynak: Hodlu Noksani
Derde Dermana (Gayrı Veda Edem)
Gayrı veda edem hasta haneye
Yolu düşürmesin derde dermana
Sağda solda yaslı yatar hastalar
Kulu düşürmesin derde dermana
www.ezgidiyari.com
Sayfa 18
Bin naz ile büyütmüştür anneler
Hasta düşer inil inil iniler
Arar da bulmaz derde çareler
Salı düşürmesin derde dermana
Attı kısmet Türkiye'de çok gezdim
Başımdan geçeni kalemle yazdım
Çekilmez kahrı var usandım bezdim
Eli düşürmesin derde dermana
Gönül ister yuvasını bulmayı
Dileğimdir kurtar mevlam cümleyi
Zulüm derler gurbet elde ölmeyi
Ölü düşürmesin derde dermana
Bu yalan dünyanın sonu ölümdür
Genç yaşında derde düşmek zulümdür
Kıyma mevlam Noksan senin kulundur
Hali düşürmesin derde dermana
Kaynak: Hodlu Noksani
Derdi Vardır (Ah Edip Ağlarım)
Ah edip ağlarım kimsem yok benim
Virane gönlümün yar derdi vardır
Korkarım işlerim çıkar meydana
Bilmezler garibin zor derdi vardır
Sürmelidir gözler kalemdir kaşlar
Uzaktan uzağa cilveye başlar
Beni firkatlatır yakar ateşler
Kimse demez bunun nar derdi vardır
Mahalle önünde bir büyük çınar
Bu ateş bağrımda durmayıp yanar
Tutsam yar elinden el beni kınar
O ince belinden sar derdi vardır
Kaynak: Bekir Karadeniz
Derede Değirmenim
Derede değirmenim (Nazlı yar)
Kınalıdır taşları (Nazlı yar)
Yakına gel yakına gel
Yakına gel yakına gel sevdiğim
Öpem kalem kaşların (Sevdiğim)
Yaylanın çimeninde (Nazlı yar)
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Ben böyle değilidim (Nazlı yar)
Ben biridim ben biridim
Ben biridim biridim sevdiğim
Sevdalıktan eridim (Sevdiğim)
İndim dere ırmağa (Nazlı yar)
Zeytin dalı kırmağa (Nazlı yar)
Geldim seni geldim seni
Geldim seni almağa sevdiğim
Başladın ağlamağa (Sevdiğim)
Kaynak: Cafer Horhoroğlu
Sayfa 19
Tabut gider cenazeme
Varan yoktur dertli dertli
Yalan dünyanın nesini
Perişan duyur sesini
Kara vicdan perdesini
Kıran yoktur dertli dertli
Kaynak: Aşık Perişan
Dılo (Yüce Dağ Başının Karı)
Derede Değirmenim (Düz Horon)
Yüce Dağ Başının Dılo Dılo Dılo Karı Eriyor
Gözlerim Her Yerde Dılo Dılo Dılo Seni Arıyor
Şimdi Nazlı Yari Dılo Dılo Dılo Eller Sarıyor
Yaylanın çimeninde
Ben böyle değil idim
Ben biridim biridim
Sevdalıktan eridim
Ya Ben Ağlamayım Dılo Dılo Dılo Kimler Ağlasın.
Şu Garip Gönlümü Dılo Dılo Dılo Kimler Eylesin
Arı konar güllere
Kına koymuş ellere
Sevdalıktan yanarım
Düştüm dilden dillere
Kayalardan kayarım
Yoktur benim ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım
Kaynak: Bekir Karadeniz
Dertli Dertli (Sene Geçer)
Sene geçer dolar yaşım
Gören yoktur dertli dertli
Ne eller ne de kardeşim
Soran yoktur dertli dertli
Yalnız yürüdüm yolumu
Kırdın kanadım kolumu
Birgün seçersin ölümü
Eren yoktur dertli dertli
Tatlı kelime diline
Başka ne geçer eline
Aşık ile sazın teline
Vuran yoktur dertli dertli
Bu alemi koy nizama
Artık razıyım cezama
www.ezgidiyari.com
Yüce Dağ Başında Dılo Dılo Dılo Yayılan Taylar
Varmı Benim Gibi Dılo Dılo Dılo Emeği Zaylar
Vefasız Sevgiyi Dılo Dılo Dılo Bu Gönül Neyler
Ya Ben Ağlamayım Dılo Dılo Dılo Kimler Ağlasın.
Şu Garip Gönlümü Dılo Dılo Dılo Kimler Eylesin
Turnalar Dediğin Dılo Dılo Dılo Derinden Öter
O Yarin Hasreti Dılo Dılo Dılo Serinden Tüter
Ölüm En Kolayı Dılo Dılo Dılo Ayrılık Beter
Ya Ben Ağlamayım Dılo Dılo Dılo Kimler Ağlasın
Şu Garip Gönlümü Dılo Dılo Dılo Kimler Eylesin
Kaynak: Mehmet Koç
Dinleyin Yarenler Müşkül Halimi
Dinleyin yarenler müşkül halimi
Felek ile görülmüyor aramız
Daim muhabbeti başkalarıyla
Ne zaman gelir ki bizim sıramız
Çoklara vermiştir fazla serveti
Bize de göndermiş kahrı mihneti
Taksimde almışız derdi töhmeti
Birgün kurtulamaz clertten birimiz
Hayalle çok kere boşaldım doldum
Çektiğim bir değil sarardım soldum
Derdime dermanı dergahta buldum
Hakka helal olsun külli varımız
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Geçiyor günlerim kahırla yasla
Ağlarım kendimce ağlamam sesle
Bir kuvvet çekemez derdimi asla
Zahir ondan dik durmuyor serimiz
Ne yandan bakarsan kenarda Noksan
Bulaman Lokmanı derdini döksen
Haklı olmaz onu ne yana çeksen
Belki belli olur bizim yerimiz
Kaynak: Hodlu Noksani
Dön Beri Yüzün Göreyim
Dön beri dön beri yüzün göreyim
Bir dakika karşımda durda öyle git
Eyledin cismimi hep kızıl yara
Derin yaralarım sar da öyle git
Sevdiceğim ben karında ötüştüm
Şirin dudu gibi lisan konuştum
Göründün gözüme elimden kaçtın
Bana bir teselli ver de öyle git
Bir telini vermem yüz bin liraya
Neylerim ki perde geçti araya
Cismimi düşürdün kızıl yaraya
Yarama bir derman sar da öyle git
Pervani'nin elden gitti cananı
Gönül feryat eder eyler figanı
Sevdiceğim bulam nerede seni
Bari bir nişane ver de öyle git
Kaynak: Aşık Pervani
Dörtler Destanı (Dörtler'in)
Dörtler dediğiniz bilmem neresi
Belli ki cennettir yolu Dörtler'in
Murabbası mıdır ölçü karesi
Bağda hurileri kulu Dörtler'in
Hayat babhanesi kardeş orası
Arzularım gelmek olsa çaresi
Tazelendi bu gönlümün yaresi
Derde derman olur balı Dörtler'in
Oraya yazarım okunsun ferman
Soğuktur sulan dertlere derman
www.ezgidiyari.com
Sayfa 20
Süslenmiş çiçekler hur' ile gılman
Ne kadar hoş olur hali Dörtler'in
Selam geldi mektup ile bizlere
Canım esirgemem kardeş sizlere
Merak def edici güzel kızlara
Gönlünde akıyor seli Dörtler'in
Akşamdan bir eder hepisi sözü
Çekilir Dörtler'e gelini kızı
Kimi cümbüş çalar kimisi sazı
Zevk ile sefası teli Dörtler'in
Yayan mı yürüdün Dörtler yoluna
Güller saf bağlamış sağı soluna
Çoktandır başladın zevke aleme
Ab-ı Kevser akar sulu Dörtler'in
Kimisi ot biçer kimin buğdaylar
Kız gelinle dolar bahçeler bağlar
Kimisi zevk eder kimisi ağlar
Gençlere mekandır beli Dörtler'in
Hemşiremle bağ bahçeyi gezersin
Soğuk su başında destan yazarsın
Birgün olur oralardan bezersin
Kurursa gülleri dalı Dörtler'in
Bir tarafı yaylalara yaslanmış
Güzergahı meyvalarla süslenmiş
Senin adın Hod elinde seslenmiş
Güzeldir sümbülü gülü Dörtler'in
Ömer'in mezrası karşı görünür
Azı atla çoğu yayan yürünür
Kız gelini siyah çara bürünür
Solmaz kırmızısı alı Dörtler'in
Bir tarafta Mevlüt Çavuş oturmuş
Bir yanı İsmail Bağdat kestirmiş
Bir tarafı Yusuf Kurt'u küstürmüş
İbrahim de olur Veli Dörtler'in
Ahmet Gül yazarım bunu özümden
Ricam budur gücenmeyin sözümden
İncirinden elmasından üzümden
Sizden ayrı değil dili Dörtler'in
Kaynak: Hodlu Noksani
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Dünyanın (Ehl-i Kamil Olan)
Ehl-i kamil olan güşun yetirsin
Eyliyem vasfını dar-ı dünyanın
Kimse bilmez ne zamandan beridir
Bilinmez hikmeti sırrı dünyanın
Sırrı hikmetini bilir yaradan
Bunca insan halkolmuştur turaptan
Bakalım temeli bendi nereden
Temelidir bir gevheri dünyanın
Gevhere hak baktı ab olup aktı
Ol bahir çalkandı köpük bıraktı
Yerler ki halkoldu zamana çıktı
Tamam yedi kattır yeri dünyanın
Yerler ki halkoldu ol vakit gökler
Zemin ki titreşir onu ne eğler
Kudret sahibidir hükmünde bekler
Yerindedir herbir emri dünyanın
Emrine cümlemiz olmuşuz kail
Turabı almaya indi Ezrail
Vermem diye yerler olmadı kail
Çok oldu figanı zarı dünyanın
Zar-ı müşkül oldu vasf-ı hal edem
Onda halkolundu turab-ı alem
Anadan cihana gelende adem
İrşad oldu peygamberi dünyanın
Peygamberin onda neydi atası
İgva veren şeytan idi ötesi
Ol Adem'dir cümlemizin atası
Milleti var ondan beri dünyanın
Beri kaldı yetmiş iki evladı
Evladından nice millet türedi
Ellerine verdi cüzi iradi
Gerek avrat gerek eri dünyanın
Erlerden er idi Hazreti Ali
Muhammet Mustafa sevgili kulu
Nice peygamberler geldi dopdolu
Ol Ahmet'tir bir serveri dünyanın
Zuhur etti iki cihan serveri
Dine davet etti nice küffarı
Çok kafirler ondan çektiler zarı
Ol vakitmiş hoş süruri dünyanın
www.ezgidiyari.com
Sayfa 21
Sürurla kafire kılıç çaldılar
İrşad oldu din İslamı buldular
Hidayet yetişti dine geldiler
Bazı kaldı bir küffarı dünyanın
Küffar milleti içlerinden seçerler
İgma olup mizanlara uçarlar
Nicesi dünyaya gelip geçerler
Kalmamıştır bir tutarı dünyanın
Tutan yok imiş aşk-ı şaraba
Bunca canlar katılırız turaba
Nice memleketler kaldı haraba
Yıkılmıştır köşk ciharı dünyanın
Çaresiz çekmişiz çok cevr u cefa
Zalim pek çok gelen yoktur insafa
Vallahi kimseye eylemez vefa
Yine yerindedir van dünyanın
Varı olan kimse gitsinler hacca
Varın zekatını versinler aca
Hakka şükredelim her gün her gece
Elbette tükenir ömrü dünyanın
Ömrümüz oldukça hakkı zikreyle
Mevlam yaratmıştır daim şükreyle
Alametler çoktur onu fikreyle
Sakın olmayasın kibri dünyanın
Kibirler hasımı Allah'tır Allah
Bu sözlerim hilaf değildir billah
Söyleyen kalmamış hasbeten lillah
Çok türedi hilekarı dünyanın
Hilekar türedi cihan bozuldu
Yalan yere şahadetlik düzüldü
Kalmadı şeriat gitti süzüldü
Yakın oldu ahir şeri dünyanın
Ahir şerden dahi yüzüm gülmedi
Cahiller alimden selam almadı
Yazık olsun büyük küçük kalmadı
Lezzeti yok bundan geri dünyanın
Geri dönmek gece gündüz düş oldu
Bundan sonra ömür sürmek boş oldu
Günden güne noksan yazı kış oldu
Değil imiş hoş süruri dünyanın
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Süruri kalmadı tarihler doldu
Zaman ahir oldu miktarın buldu
Nice Süleymanlar cihana geldi
Vefasın' görmedi biri dünyanın
Birbirine mahlukat kalma kaldadır
Adalet kalmamış zalim eldedir
Kahpe felek nicesini aldadır
Yoğumuş namusu arı dünyanın
Ar kalmadı zahir oldu alamet
Elimizden geçti nice melamet
Tarih doldu yakın oldu kıyamet
Ol vakitten döndü devri dünyanın
Devri döner nası alır vesvese
Gökten iner ol dem Hazreti İsa
Deccal'ı huruca vuran da asa
İsa olur bir hünkarı dünyanın
Hünkar olur adaleti hoş olur
Yecüc Mecüc gelir çok savaş olur
Zerre kalmaz bir saatte nüş olur
Kesilir ırmağı bahri dünyanın
Bahri Yecüc ile Mecüc içerler
Vade tamam olup cümle göçerler
Ay ile gün arş altına geçerler
Ziya vermez şems kameri dünyanın
Kamer ziya vermez çöker zulumat
Kemalini bulur her bir alamet
Hak emri'le ol dem kopar kıyamet
Haçan ki çalınır süri dünyanın
Sür çalınır cümle ruhlar çekilir
İkincide bir kat yerler sökülür
Gökler pare pare olur dökülür
Dahi kalmaz bir eseri dünyanın
Bir eseri kalmaz tarumar olur
Ol vakitte kırk yıl virane kalır
Ahir sürde cümle ruhlar çekilir
Ol vakit sual olur cevri dünyanın
Cevr'ile ol emelimiz sorulur
Cümle dava ol divanda görülür
Hayr u şer tartılır nizam kurulur
Beyan olur günahkarı dünyanın
Günahkardan salih kulu seçerler
www.ezgidiyari.com
Sayfa 22
İgma olup mizanlara uçarlar
Ol vakitte liva ül hamd açarlar
Ol vakit tükenir kahrı dünyanın
Kahırlar tükenir gideriz ordan
Emel bağım açar ol gam-ı merdan
Ol huriler el ederler kabirden
Yüzlerin ziyası şems u kamerden
Dişleri inciden dihanı durdan
Köşkü sarayları yakut zeburdan
Bin bir vasfeylesem tükenmez dilden
Der Şamili ahir zamana geldik
Kaynak: Aşık Şamili
Düşenler Böyle Sevdaya
Düşenler böyle sevdaya
Yanıp ta püryan olmaz mı
Dalanlar muhit deryaya
Coş edip umman olmaz mı
Çekerim aşkın narını
Neylerim dünya varını
Görenler Hak didarını
Acaba hayran olmaz mı
Hakk'ı bilir halayıklar
Hakk'ı zikreder sadıklar
Aşk ile yanan aşıklar
Bu dünyadan usanmaz mı
Var geçtim zevkle sefadan
Gönül ayrılmaz Leyla'dan
Pervani yandım sevdadan
Cismim kana boyanmaz mı
Kaynak: Aşık Pervani
Düşer Mi (Bidayette Yardan)
Bidayette yardan sevda almayan
Benim gibi ah u zara düşer mi
Aşkın ocağında yeri olmayan
Dolanıp da kızıl nara düşer mi
Göz önünde muhit derya olmayan
Dilde hece ilen imla olmayan
Yar yolunda yanar çıra olmayan
Birdenbire söner kora düşer mi
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Aşıklara böyle devran olursa
Günden güne hali noksan olursa
Bir kula yardımcı Süphan olursa
Bu Pervani asla dara düşer mi
Sayfa 23
Kimin al giymiş kimin kareler
Yiğidin sinesin od eğlendirir
Kaynak: Aşık Pervani
Bu aşkın ucundan zarar edemem
Özge vatanımdan firar edemem
Verseler cihanı karar edemem
Hıfzı'yı Livane Hod eğlendirir
Düşesin (İntizarla Başlayayım)
Kaynak: Hıfzı Baba
İntizarla başlayayım sözüme
Bakmaz olsun kimse senin yüzüne
Genç yaşta koyasın elin dizine
En sonunda zalimkara düşesin
Düşürdü (Kime Şekva Edem)
Gittiğin yerlerde bulmasın vefa
Hayatında sürmeyesin hiç sefa
Ahlar çekip ağlayasın her defa
Sonra bir de sitemkara düşesin
Hayatında sürünesin gezesin
Genç yaşında tatlı candan bezesin
Ölür isen vasiyetin yazasın
Yılanı çok bir mezara düşesin
Genç yaşında kör olaydı gözlerin
Hiçbir yerde dinlenmesin sözlerin
Yeryüzünden kesileydi izlerin
En sonunda ah u zara düşesin
Aylarca yıllarca yatasın hasta
Kurtulmasın başın hep olsun yasta
İşitmesin kulakların bir ses de
En sonunda çıkmaz yere düşesin
Yetmez bu intizar sana az gelir
Ne yazsan İskender dediğin olur
O kara toprağı tez günde bulur
Yakın günde bu toprağa düşesin
Kaynak: İskender Karadeniz
Düştüm Yar Ateşine Tıfıl Çağımda
Düştüm yar ateşine tıfıl çağımda
Sevda vücudumu dad eğlendirir
Feleğin elinden aman el aman
Aldılar sevdiğim yad eğlendirir
Nedir bilmem bu derdime çareler
Açtı yüreğime odlar yareler
www.ezgidiyari.com
Kime şekva edem kime yalvaram
Beni bir vefasız yara düşürdü
Muhabbet eylemez selamı kesti
Yaktı dil hanemi nara düşürdü
Ben de o güzeli sadıktır sandım
Tatlı sözlerine aldanıp kandım
Ellere meyletti yandıkça yandım
Dertten kasavetten zara düşürdü
Bana reva gördü derdi efkarı
Tartılmaz bu aşkın zararı karı
Rufai gezemez gurbet diyarı
Felek beni böyle zora düşürdü
Kaynak: Aşık Rufai
Eğletir (Talibi Cifedir)
Talibi cifedir kerkeşi kellat
Mermeri ankayı bedle eğletir
Aşığı bend etmez zinciri polat
Ve lakin aşk ile sevda eğletir
Kemaldir guş iden sohbeti sazı
İrfan bilir bu rumuzu bu razı
Bekliyor bulağı mevladır arzı
Sanmayın Mecnun 'dur Leyla eğletir
Ademde buldu mu ademi ara
Mey için mest olur bakmaz engura
Çekiyor kalyonu nehr ile tura
Katredir İğzari derya eğletir
Kaynak: Mehmet Koç
Ehlo Can
Ceketi çıkar ceketi
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 24
Yelek sana yakışır
Seni bir kez görmek
Benim için cennet olur
Kaynak: Aşık Saidi
Derede iki çuval
Eve götüremedim
Sanki başkasınınsın
Buna dayanamadım
Elveda edelim aziz kardeşim
Gidiyorsun açık olsun yolunuz
Burdan gitmek ile unutmak olmaz
Uzat elin toka yapsın eliniz
Evin arkasında gül var
Gül çiçekle donanmış
Sevgilim nerededir
Evin kapısın kitlemiş
Haydi güle güle yürü yoluna
Sakın gözün dikme elin malına
Çok sırrın söyleme öz helalına
Sevip okşamakla gönül alınız
Eller Şem'a Yakar Uruşan İçin
Ezeli ezelden yazılmış böyle
Beni soranlara çok selam söyle
Daim mukadderat giderse böyle
Kısmet olsun bayram sonra geliniz
Eller şem'a yakar uruşan için
Bu benim ateşim yakıntılıdır
Elin sitem sözü feleğin kahrı
Yapılmaz bu gönlüm yıkıntılıdır
Bir peridir benim kaddımı büken
Yalvardım yakardım geçmedi imkan
Sefil Mecnun gibi olduk la mekan
Aşk ucundan canım sıkıntılıdır
Ne müşkül hal imiş sevdanın işi
Odlanmış yanıyor bağrımın başı
Der Şamili durmaz gözümün yaşı
Ab-ı Fırat gibi akıntılıdır
Kaynak: Aşık Şamili
Elveda (Esti Ruz-i Kasım Sarardı)
Esti ruz-i kasım sarardı dağlar
Bozuldu şirvanı dağlar elveda
Döküklü gazeller sarardı güller
Ötmüyor bülbüller bağlar elveda
Sefinimiz gam gölüne cerh oldu
Yandı bu vücudum nara gark oldu
Dolandı sinnimiz tamam kırk oldu
Elden gitti civan çağlar elveda
Der Saidi felek ile besteyim
Karalar giymişim daim yastayım
İlaç kar eylemez yaman hastayım
Unutmasın bizi sağlar elveda
www.ezgidiyari.com
Elveda Edelim Aziz Kardeşim
Yolum çekmez artık gelem koğuşa
Cümle alem birbirine kavuşa
Selam söyle benden Mevlüt Çavuşa
Gelenlerle bize mektup salınız
Kardeşim sizleri kalbimden silmem
Arkadan konuşup yüzüne gülmem
Tabiatın iyi kaibini bilmem
Bilmez isen bilenlerden sorunuz
Ben seninle kardeş gibi tanıştım
Güzel muhabbetle tatlı konuştum
Bazı bazı ahbaplıkta buluştum
Bir iki ay benden yana kalınız
Gidersen kardeşim köyün içine
Selam söyle ihtiyara gencine
Olamasın ki Mevlüt benden işine
Giderken mektubu bende bulunuz
Ahmet Gül'den böyle yadigar olsun
Sağlık ile kardeş geriye gelsin
Arada mektuplar sizleri bulsun
Okuyup birlikte neşeleniniz
Kaynak: Hodlu Noksani
Erenlerin Yeri (Perişan)
Ben bilirim erenlerin yerini
Çoktandır sırrını buldum perişan
Gençliğimde sevmiş idim birini
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Eller aldı ben de oldum perişan
Ben kendi aklımda karar eyledim
Yaptığım her işte zarar eyledim
Kendi öz köyümden firar eyledim
Yaban ellerinde kaldım perişan
Daha genç yaşımda kendimi gördüm
Mümkünü olmayan hayaller kurdum
Gurbet ellerinde ağladım durdum
Tutacak dalım yok soldum perişan
Perişan kendini saldı gidiyor
Bozuk düzen beni aldı gidiyor
O yar saçlarını yoldu gidiyor
Ben de saçlarımı yoldum perişan
Kaynak: Aşık Perişan
Eyleyin (Şurada Oturan Beyler)
Şurada oturan beyler ağalar
Benim bu halimi irşad eyleyin
Yazdım arzuhalim didem kanıyla
Müşir-ii azama küşad eyleyin
Ben gidip gelemem kesildi rahım
Göklere erişti ferşad ü ahım
Bu hususta çok olursa günahım
Ya affedin ya da cellad eyleyin
Bir el çalın bu fakirin işine
Halkeden hallakın gelir hoşuna
Dolandırın Mecit Han'ın başına
Beyçare Şamil'i azad eyleyin
Kaynak: Aşık Şamili
Eyvah Ey (Gün Be Gün)
Gün be gün başımı saldı dumana
Çıkamadım selamete eyvah ey
Bir of çeksem kafir gelir imana
Sunam gelmez merhamete eyvah ey
Feleğin ettiği bana çok oldu
Kem sözleri yüreğime ok oldu
Gece gündüz işim ağlamak oldu
Gönül düştü bu firkata eyvah ey
Şamil'in cismini nara düşürdü
www.ezgidiyari.com
Sayfa 25
Aşk ateşi her işimi şaşırdı
Kavuşmadan felek ayrı düşürdü
Hasret kaldı kıyamete eyvah ey
Kaynak: Aşık Şamili
Faydalanırsın (Dinle Nasihatım)
Dinle nasihatim ey deli gönlüm
Alış sen de biraz faydalanırsın
Ahbaplar geziyor her eli gönlüm
Dolaş sen de biraz faydalanırsın
Şen tut gönlünü de derbeder kılma
Bak kendi haline kimseye gülme
Sağ elin hakkmı sol ele salma
Çalış sen de biraz faydalanırsın
Çalış her işini atma yarına
Haram katmayasın kendi karına
Asla gözün dikme elin varma
Bölüş sen de biraz faydalanırsın
Eda et beş vaktin koyma kazaya
Düşmeyesin kimse ile nizaya
Düşer isen razı ol her cezaya
Ağlaş sen de biraz faydalanırsın
İncele her yanın kalmasın Noksan
Yaşın otuz gönlün nedendir doksan
Günlerce ağlasan gözyaşın döksen
Gülüş sen de biraz faydalanırsın
Kaynak: Hodlu Noksani
Felek (Bugün Yine Engel Çıktı)
Bugün yine engel çıktı yoluma
Bir dem koymasın ki gülem ey felek
Ne işe doğrulsam çıkar müşkülat
Buldurmuşsun bana belam ey felek
Bugünkü niyetim mezraya gitmek
Fırsat verilmezse boştur ah etmek
İş olmasa eydir ocakta yatmak
Yapamadım senle alem ey felek
Çok kimseler Arap atı alıyor
Benim gibileri yolda kalıyor
Senin hainliğin herkes biliyor
Düşenleri ezme zalim ey felek
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Akla gelir herbir kara ulaşmak
Hayalle kar diye zara ulaşmak
Kula farz olmuştur yara ulaşmak
Farz-ı fasit etme halim ey felek
Yolu böyle gördüm elde alemde
Hayli gün istemek herbir kelamda
Sen kendi içinde ben de yolumda
Eğleme gideyim yolum ey felek
Bahçelerde biter türlü yemişler
Kimi dar geçinir kimi genişler
Onun için sana kahpe demişler
Çoktur ettiklerin zulüm ey felek
Bilmem şikayeti nerye kılmalı
Nasip değil bilmem nasıl gülmeli
Noksan masivadan ayrı kalmalı
Gözün doyurur mu ölüm ey felek
Kaynak: Hodlu Noksani
Felek (Derdimi Ben Sana)
Derdimi ben sana ederim mihnet
Aldın annemi göz göre ey felek
Aradım derdime bir çare bulsam
Ona kim fırsatı vere ey felek
Herkese lazımdır gönül sırdaşı
Asla düşünmedin peder yoldaşı
Yaslı koydun evde üç tek kardeşi
Yatırdın toprağa yere ey felek
Sağalmaz derdine bulmadan çare
Yadıma geliyor günde kaç kere
Açtın yüreğime dermansız yara
Götürdün annemi nere ey felek
Evlat deyip her derdime yanardı
Hasta olsam başucumda dönerdi
Sağalmayan derde orda dinerdi
Attın vücudumu nara ey felek
Gördüm ki düşümde annem hastadır
Yad edince kavim kardeş yastadır
Kılıcı elinde kolu ustadır
Vurdun boynuma kaç kere ey felek
Eyledin gönlüme onulmaz yare
www.ezgidiyari.com
Sayfa 26
Anne kucağında görmedim çare
Gözyaşı dökerim günde bin kere
Akıttın gözümden dere ey felek
Açın bakın bu gönlümün yarasın
Kolay değil sabrederek durasın
Nasıl kıydın kendi elin kırasın
Ecelden olur mu çare ey felek
Noksani etmiyor sana mihneti
Koydun yüreğime derdi töhmeti
Aldın bari ver anneme cenneti
Düşürdün sen beni zara ey felek
Kaynak: Hodlu Noksani
Gel Gel (Gel Efendim El Çek)
Gel efendim el çek fani dünyadan
Bu murdarı sevme bezara gel gel
Çok talip rakibi rüsva eyledi
Yitirdi her birin hezara gel gel
Hezarın çeşmini yurhap eyledi
Nice yiğitleri turap eyledi
Nicenin köşkünü harap eyledi
Encamın fikredip bu zara gel gel
Bu zar ile yaşar isen yüz seksen
Ahir olacaksın hak ile yeksan
Karun u devlete eğer göz diksen
Çeker seni zemin o zırra gel gel
Zırr-i zemin düşün bir kalbi saf ol
İncitme kimseyi kamil arif ol
Bu remzi derd eyle söze sarraf ol
Matahın satın al pazara gel gel
Pazarın yanıldın ahvalın bozuk
Tarıkın azdırdın hayıfsın yazık
Ne tertip eyledin neyin var azık
Birgün çağırırlar mezaar gel gel
Mezardır ahretin evvel ki babı
Orda yardım etsin ol hak cenabı
Rabbin küm Nebin kim olan hitabı
Münkirine cevap ikrara gel gel
İkrarın sadıksa baktırır cana
Kalbi ruşen olur vasfı her yana
Biner burakını gider meydana
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 27
İşaret zümresin ibrara gel gel
Kaynak: Aşık Pervani
İbrar zümresinde hak olmuş razı
O divanda bizzat kendidir gazi
Emmeyi sorar ol muştak bir gazi
Günahkara ferman kenara gel gel
Geldi Geçti Yaz Ayları
Kenarda kalırlar yüzü karalar
Yalvarır hellaka ol biçareler
Haktan olmaz ise affa çareler
Çeker zebaniler finara gel gel
Finarı esharda bulan necati
Sağ yanımdan gelir anım beratı
Kim kaldı resula çok çok selatı
Emrolur Ahmed-i Muhtara gel gel
Ahmed-i Muhtar bize eyle şefaat
Farz-ı eda edip kim kaldı sünnet
Ne güzel makamdır makam-ı cennet
Söyle dilim tevhit ezkara gel gel
Ezkar-ı tevhide olma avare
Vasili hak olur kul vara vara
Mahcuh'um umut ol perverdigara
Davet et kulunu didara gel gel
Kaynak: Aşık Mahcubi
Geldi Bu Eyyam-ı Bahar
Geldi bu eyyam-ı bahar
Güllere soralım yari
Çekilir mi hasretle zar
Ben ağlarım zarı zarı
Bülbül olsam yar bağında
Yandım aşkın ocağında
Yatsam yarin kucağında
Koklasam misk ü amberi
Saçlarından olur bir saz
Gelmem diye eyledi naz
Dudağı bal yüzü beyaz
Sanırsın dağların karı
Pervani saldı ateşe
Sürme çekmiş kirpik kaşa
Benziyor gökte güneşe
Göklerin şems ü kameri
www.ezgidiyari.com
Geldi geçti yaz ayları yürümez
Yüce dağlar imiş kar eğlencesi
Sevda çeken asla karar kılamaz
Elbette olmazsa bir eğlencesi
Tıfıl şebhezerler ala sevinir
Dünyada zenginler mala sevinir
Bülbül gonca iken güle sevinir
Biçare aşığın yar eğlencesi
Aşk ateşi sakin oldu bu serde
Sen beni uğrattın kavgaya derde
Said nice durur Hod gibi yerde
Elbette gönlünün var eğlencesi
Kaynak: İlyas Şirin
Geldi Nebiler Serveri
Geldi nebiler serveri
Doğdu cihana Muhammet
Saçıldı mü'minler nuru
İndi lisanı Muhammet
Bunca seksen bin alemin
Hem peri hem de ademin
Cümle Arap ve Acemin
Dini, imanı Muhammet
O'dur nebiler Sultanı
Kör olsun sevmeyen onu
Cem'etti Osman Kur'an'ı
Duyuldu şan-ı Muhammet
Zir ü zemin, asumanın
Biz gibi mahcur kalanın
Ağlayan Aşık Pervan'ın
Derdi dermanı Muhammet
Kaynak: Aşık Pervani
Geldik (Cesetler Yok İken)
Cesetler yok iken ruhlar var idi
Ezeli ezelden imana geldik
Hakkın peygamberi ümmetin şahı
Hulus-i kalp ile gümana geldik
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gel ey deli gönül kendini tanı
Uyma bu dünyaya fanidir fani
Gelenler nic'olmuş aldatır seni
Feleğin ilenden amana geldik
Bir yanımız küffar biri millidir
İzhar oldu alametler bellidir
Tarih oldu bin iki yüz ellidir
Der Şamili ahir zamana geldik
Kaynak: Aşık Şamili
Gelen Sahi Nazlı Yari Gördün Mü
Gelen sahi nazlı yari gördü mü
Zülfü mah yüzüne taralı mıdır
Sevdiceğim mesken kurdu gelmedi
Bilmem o çöllerin maralı mıdır
Ben gidip gelemem kesildi rahım
Vardı asumana dayandı ahım
Yardan ayrılalı gül yüzlü şahım
Allar mı giyinmiş karalı mıdır
Der Şamili hayal mıdır düş müdür
Doğru bir söyle ki bağrın taş mıdır
Sorup öğrenin hatrı hoş mudur
Yoksa bencileyin yaralı mıdır
Kaynak: Aşık Şamili
Geleyim (Sana Anlatayım)
Sana anlatayım vasfı halimi
Mektubuma cevap yaz da geleyim
Bakışların açtı sinemde yara
Haber ver ilkbahar yazda geleyim
Bakışların yüreğimi deliyor
Konuşurken kaşın gözün gülüyor
Gidersem de gönlüm sende kalıyor
Artık mezarımı kaz da geleyim
Oldum senin için yürekten hasta
Yüzüm gülse bile kalbimdir yasta
Adettir bergüzar vermesi dosta
Göğsün düğmelerin çöz de geleyim
İstemezdim zarar gelsin gülüme
Nasip olsa elin alsam elime
www.ezgidiyari.com
Sayfa 28
N'olur acı bak bu müşkül halime
Ümit ver sevdiğim az da geleyim
Noksan yazdım içimdeki derdimi
Dilerim göndersin mevlam yardımı
Terkedeyim vatanımı yurdumu
Bahar yaz geçerse güzde geleyim
Kaynak: Hodlu Noksani
Gelin Ağlatma
Ana geldik kapınıza
Ağlama gelin ağlama
Selam verdik hepinize
Ağlama gelin ağlama
Dalda kırarlar cevizi
Ağlama gelin ağlama
Hani gelinin çeyizi
Ağlama gelin ağlama
Gelin kalkmış hanesinden
Ağlama gelin ağlama
Öğüt almış anasından
Ağlama gelin ağlama
Gelin atladı eşiği
Ağlama gelin ağlama
Sofrada kaldı kaşığı
Ağlama gelin ağlama
Gitti evin yakışığı
Ağlama gelin ağlama
Anasının göz ışığı
Ağlama gelin ağlama
Bizi yollarda eyleme
Ağlama gelin ağlama
Bizi yollarda eyleme
Gelir Geçer (Gece Gündüz)
Gece gündüz bir hayale yanarım
Belki o sevdiğim yar gelir geçer
Meşakkatle pür yan oldu her yanım
Yangın yüreğimden kar gelir geçer
Kalmadı takatim durdu dizlerim
Bir an için o cananı özlerim
Leyl ü nehar yollarını gözlerim
Belki o sevdiğim er gelir geçer
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Tarar saçlarını süzer kaşım
Çok kıymetli bilir kendi başını
Bilmem ki bilir mi müşkül işimi
Usuldur ehli dil der gelir geçer
Atamız halkoldu kara topraktan
Gönül daim korkar narda yanmaktan
Bilmem akşam gelir bilmem sabahtan
Gün bir sitemli söz dur gelir geçer
Kara talih kör bahtımdan usandım
Gönül karda yar koluna yaslandım
Dünkü cehaletten bugün uslandım
Sinnim adladıkça ar gelir geçer
Gönül bazı dolar aşkın bağrına
Hata söz söylemem nasıl hakrına
Samyeli esmede sinem şehrine
Noksan'm günleri zor gelir geçer
Kaynak: Hodlu Noksani
Gemideyim Gemide
Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Gemici baba gemiyi eğlet
Nişanlım var geride
Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
Sana bir nişan versem
Koynunda taşır mısın
Sayfa 29
Düz geldim deli giderim
Kaynak: Aşık Şamili
Giderim (Sabah Erken Gelir)
Sabah erken gelir dava kurarsın
Üç beş gün misafir durur giderim
Yapmadığm gönlü neden kırarsın
Belki de ahrette sorar giderim
Gezersin salonda durmaz yel gibi
Bahçelerde biter kokmaz gül gibi
Selamsız geçersin neden el gibi
Birkaç günden sonra varır giderim
Bilmem anlar mısın garip halinden
Kaşların çekilmiş sürme kalemden
Gidenler eğlenir varmaz yolundan
Bu derde bir çare arar giderim
Gören göz göremez kendi yolunu
Beyazlı kar gibi gördüm elini
İnce bağlar incitmesin belini
İzin versen belden sarar giderim
Mevlam onar bu güzelin işini
Bir yay gibi görebildim kaşını
Üç örük etmişsin güzel saçını
Sırma saçlarını tarar giderim
Kaynak: Cevri Altıntaş
Noksan ister bu dünyada gülmeyi
Zulüm derler gurbet elde ölmeyi
Gidersem de gönül sende kalıyor
Kurarım seninle karar giderim
Giderim (Hey Yarenler)
Kaynak: Hodlu Noksani
Hey yarenler gam hicranda
Boş geldim dolu giderim
Aşkımız kaynayıp coştu
Nevbahar seli giderim
Girdim Yarin Bahçesine
Yüreğime vurdu narı
Artırdı ah ile zarı
Göremedim nazlı yari
Sağ geldim ölü giderim
Mecnun tek melül oturdum
Yarı yadıma getirdim
Der Şamil aklım yitirdim
www.ezgidiyari.com
Girdim yarin bahçesine gülleri fena gibi
Ak gerdanın üzerine halları mercan gibi
Gel yanıma sevişelim ikimiz bir can gibi
Küsme dilber barışalım cümle işhan bendedir
Ya ilahi yine gayet kaldım bugün ben naçar
Bir güzele gönül verdim o benden durmaz kaçar
Selamına kail oldum onu da vermez geçer
Küsme dilber barışalım cümle kusur bendedir
Aşık Ömer ah edince Hızır İlyas yetişir
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Böyle günde dostla düşman birbirine karışır
Buna bayram günü derler küsülüler barışır
Küsme dilber barışalım cümle aşyan bendedir
Kaynak: Mehmet Muratoğlu
Gönül (Haydi Gel Vatana)
Haydi gel vatana aziz yoldaşım
Gitmek niyetimdir gitmesin gönül
Gönlüm dolaşıyor dostun bağında
Bitmek niyetimdir bitmesin gönül
İnatlık yok idi gönül atanda
Elimi çözdürdün felek vatanda
Gönül hoştur yar bağrında yatanda
Yatmak niyetimdir yatmasm gönül
Yaz olur çıkarsın gönül dağlara
Gezmeden inersin neden bağlara
Yaşın erdi dem sürecek çağlara
Tatmak niyetimdir tatmasın gönül
Vatandan ayrıldım gönlüm taşlıdır
Ne kadar gülersen gözüm yaşlıdır
Gam ile ticaret iki başlıdır
Satmak niyetimdir satmasın gönül
Ezelden gamlıdır bu garip başım
Asla yoktur felek bir kolay için
Giderim vatana gelmesin niçin
Tutmak niyetimdir tutmasın gönül
Uyarım ben sana uymasın asla
Daima kederle kahırla yasla
Babaya kardeşe sülale nesle
Yetmek niyetimdir yetmesin gönül
Ben gülünce sen nedendir ağlarsın
Susuz derelerde kendin çağlarsın
Ben al giysem sen karayı bağlarsın
Çatmak niyetimdir çatmasın gönül
Ben giderim sen benimle varmasan
İkrar verip ikrarında durmasan
Noksan sevdiğinin gülün dermesen
Batmak niyetimdir batmasın gönül
Kaynak: Hodlu Noksani
Sayfa 30
Gönül Bin Eğlence
Gönül bin eğlence nazdan ayrılmış
Efkarda mı yoksa ah u zarda mı
Yeşil baş sunalar güller nic'olmuş
Dostlar pazarında ziyankarda mı
Gelecek günleri hayırsız sanma
Bin türlü cilveye naza inanma
Boyalı pudralı kıza aldanma
Akıl yaşta mıdır yoksa serde mi
Noksan'ım günlerim ah u zar oldu
Aşkın çiçekleri sarardı soldu
Ağardı saçlarım ihtiyar oldu
Ah bülbül misali gülde harda mı
Kaynak: Hodlu Noksani
Gönül Gitmek İster
Gönül gitmek ister sılaya doğru
Felek fırsat vermez kaldım burada
Gözden ırak bizim yerin seyranı
Gönül köyde kendim ara derede
Sılanın hasreti bağrım yakanda
Bilemezler gözümden yaş akanda
Gelir diye annem yola bakanda
Göz erişmez dağlar vardır arada
Giden gitti hasretine kavuştu
Eş dostuyla ahvalini soruştu
Yari olan köşe bucak savuştu
Bilmem bize nasip hangi sırada
Nedendir gurbetin saati aydır
Fazla düşüncenin encamı zaydır
Kalıp gurbet elde günleri saydır
Hayalin burdadır gönlün nerede
Gidenler şenli de kalanlar yasta
Sıhhatim yerinde vücudum hasta
Noksani kuş gibi kaldın kafeste
İnşallah ki kavuşursun yara da
Kaynak: Hodlu Noksani
Gördüm (Kader Layık Gördü)
Kader layık gördü gurbet elini
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gönlümü sılada eğlerken gördüm
Erken kalkıp hazırlığa başlarken
Çorap çamaşırı bağlarken gördüm
Aldım da çantamı çıktım kapıya
Nazar ettim bağ bostana yapıya
Değer vermem mala mülke tapuya
Yarimi peşimden ağlarken gördüm
Yola çıktım ayaklarım gitmiyor
Yokuşu çıkmaya dizim tutmuyor
Ah ederim elim yare yetmiyor
Hasretlik gönlümü dağlarken gördüm
Bilmem nasip midir yoksa ki kader
Kimseye küsemem böyle mukadder
Gittikçe gönlümü aldı bir keder
Bahar seli gibi çağlarken gördüm
Gel vazgeç Noksani gurbet karından
Asla fayda yoktur dünya varından
Git al muradını kendi yarinden
Dermansız devayı sağlarken gördüm
Kaynak: Hodlu Noksani
Göründü (Şükür Olsun Yaradana)
Şükür olsun yaradana çok şükür
Gözümüze hub bir mekan göründü
Şeyda bülbül gibi gurbet ellerde
Nevreste goncalı gülşen göründü
Hayıf bize mesken oldu yad eller
Üstümüze güldü sahralar çöller
Peder mader mesken tuttuğu yerler
Ahıbbayı sadık yaren göründü
Aşkın deryasına bir yelken açtım
Ab u danem çekti gurbete düştüm
Nasip oldu yüce dağlardan aştım
Dil şehriyle hubbel vatan göründü
Hıfzı der ki sergeristan elimiz
Ayrılık firkati büktü belimiz
Nasip memlekete döndü yolumuz
Cenneti okşayan her yan göründü
Kaynak: Hıfzı Baba
www.ezgidiyari.com
Sayfa 31
Gözlerin (Seyahat Seyrimde)
Seyahat seyrimde gördüm bir güzel
Bence bir ülkeyi değer gözlerin
Siyah kirpiklerin ceylan bakışın
Bütün Dağıstan'ı değer gözlerin
Bilirim çokları imrenip kalır
Edalı gezişin aklımı alır
Sana hurilerden ilham mı gelir
Hint'i Gürcistan'ı değer gözlerin
Yüz bin eda ile gelip geçersin
Bilirim aşıksın yanıp tütersin
Nice yiğitlerin belin bükersin
Çin ile Moskof'u değer gözlerin
Trabzon ilinin Yomra kolundan
Sanki aşk fışkırır sağı solundan
Göz yorulmaz bakmak ile halinden
Büsbütün cihanı değer gözlerin
Sağalmaz sinemde açtığın yaran
Var mı bu dünyanın sonuna eren
Erkenden olsaydı arayı gören
Paris'i Belgrat'ı değer gözlerin
Gönül arzu eder daim varmayı
Al yanaktan çifte haldan almayı
Mevlam sana vermiş güzel gülmeyi
Acem'i Kafkas'ı değer gözlerin
Mevlam halkeylemiş çok yosma kılmış
Güzel seni saran ezelden gülmüş
Noksan mah cemale bir nazar kılmış
Umumi efkarı değer gözlerin
Kaynak: Hodlu Noksani
Gözüme (Bundan Öte Neresinden)
Bundan öte neresinden bakarsam
Bütün alem bir görünür gözüme
İnsan rengi ayıran bu insanlar
İçten içe hor görünür gözüme
Sevgiyle birleşir mutlak beş duyu
Sevgisiz bir yaşam karanlık kuyu
Bir parmak aksa da sevginin suyu
Yüreğimde gür görünür gözüme
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Yağmur olup yeryüzüne yağamam
Yeter artık ben boynumu eğemem
Bu dünyada bir yerlere sığamam
Dağlar taşlar dar görünür gözüme
Kollarım suların dinginlerini
Sevda yarasının yangınlarını
Sorarım Deniz’in enginlerini
Anladıkça sır görünür gözüme
Kaynak: Bekir Karadeniz
Gurbet (Görün Arkadaşlar)
Görün arkadaşlar vasf-ı halimi
Günümü ay eder bu zalim gurbet
Felek gurbet ele salmış yolumu
Ömrümü zay eder bu zalim gurbet
Bazen olur beraberce güleriz
Belki uzun müddet burda kalırız
Elbet birgün yuvamıza döneriz
Sılaya hay eder bu zalim gurbet
Güzel olur sonbaharın havası
Gözler yolu her kimsenin yuvası
Yardım eder gariplere mevlası
Dertleri ey eder bu zalim gurbet
Daralınca Hızır İlyas yetişir
Ah eyleyen muradına erişir
Ahbap yaren tatlı tatlı konuşur
Gurbeti köy eder bu zalim gurbet
Nasihat ederse Noksan yerinde
Asla dertsiz yoktur fani alemde
Herkes bir fikirde kendi yolunda
Kimini bey eder bu zalim gurbet
Kaynak: Hodlu Noksani
Gurbet Elden Kurtulmuyor
Bağdat'ı Musul'u dolaştım geldim
Hep hasret türküsü söyler dilimiz
Sefa arar iken çok cefa buldum
Gurbet elden kurtulmuyor yolumuz
Gayret ettik tez dönelim sılaya
Çaktırmada nhep düşürdü belaya
N'ettik sana hep alırsın alaya
www.ezgidiyari.com
Sayfa 32
Engel olma felek kötü halımız
Kumlu sular başımızın belası
Ne hamamı vardır ne de helası
Her günümün ayrı olur çilesi
Çok darlandı yarab Seyyah kulunuz
Kaynak: Sefil Seyyahi
Güzel (Bir Güzel Seyrettim)
Bir güzel seyrettim aşkın kaynağı
Cana can verip de katması gibi
Toplamış nergisi gülden yanağı
Bağrıma korlarda tutması gibi
Saçları yakıyor baksan esmerin
Gönülde açtığı yara çok derin
Gezdiği yerlerde yel eser serin
Ela göz gamzesi batması gibi
Dolandım dünyayı usandım bezdim
Aşkın kitabım okudum yazdım
Bir güzel seyrettim aşk ile gezdim
Bakarken kaşları çatması gibi
Gören deli olur kendinden geçer
Aşkın kaynağım bendinden içer
Güzeller içinde tek onu seçer
Kul edip kendine satması gibi
Yakıyor canları şımgın bakışı
Hep gezer gönül de çıkmaz yokuşu
Takınmış altını süsü nakışı
Bir ceylan misali gitmesi gibi
Hayal ile gam dağların bitirsin
Seni alan diyar diyar götürsün
Gece gündüz hep kolunda yatırsın
Ömrümün koynunda bitmesi gibi
Zararda gezenler bir kar bulamaz
Bir görüp görmeyen karar kılamaz
Benzerin bulmayan asla gülemez
Trabzon'un yeni yetmesi gibi
Tabip sağlayamaz bahtı karalı
Görenin kesilir sabrı kararı
Görmedim ülkede böyle maralı
Dağların başından itmesi gibi
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bir şahine benzer kolda bakışı
Hep gezer gönülde çıkmaz yokuşu
Gerdan sıralamış süsü nakışı
Aslanın ininde yatması gibi
Okudum Farisi biraz Arabi
Bezdim bu günlerden yeter yarabbi
Bana derler hasta Noksan harabi
Üşüttü hastalık sıtması gibi
Kaynak: Hodlu Noksani
Güzel (Bu Akşam Seyrimde)
Bu akşam seyrimde gezerken gördüm
Mevlam hub yaratmış eşinden güzel
Boyuna bosuna meylimi verdim
Dökülmüş saçları başından güzel
Yanaklar kırmızı sanırsın elma
Salınıp görenin bağrım delme
Dedim öz başıma hayale dalma
Gördüm kirpikleri kaşından güzel
Gülerse gülleri açılır tende
Yüz bin naz dökülür yolda gezende
Görmedim çok gezdim asla bir yanda
Ağzındaki inci dişinden güzel
Ela göz üstünde sırmadan kaşı
Yakıyor canları çılgın bakışı
Tahmin ettim ancak on beştir yaşı
Öğrenmek isterim yaşından güzel
Erer muradına kız seni alan
Vallahi sözümde hiç yoktur yalan
Nice gönülleri eylersin talan
Çoklar gezmek ister peşinden güzel
Görenler hep seni olur perişan
Gönlünde yer varsa sen al bir nişan
Babana yalvarsın izine düşen
Noksan vurulmuştur düşünden güzel
Kaynak: Hodlu Noksani
Hacıbey (Bir Destan Yazayım)
Bir destan yazayım okusun herkes
Şansına bilmem ne çıkar Hacıbey
Hacıbey'e güler korkarım
www.ezgidiyari.com
Sayfa 33
Elmas Küsüp suratını döker Hacıbey
Seni fabrikada herkesler bilir
Arayan belasın mevlasın bulur
Oğuldan oğula hediye kalır
Al insan içine çıkar Hacıbey
Terfi etse hiç kabında duramaz
Sağdan soldan gelenleri göremez
Başçavuşu Şef Poryon'u sallamaz
Yürüyende döner bakar Hacıbey
Yirmi bir mayısta oldu bir çavuş
Eğer aklın varsa önünden savuş
Vagonlar dolunca tumbaya kavuş
Başka yere gözü diker Hacıbey
On bir Haziranda kadro açıldı
Hacıbey'e çavuş unvanı biçildi
Düşmanların bugün yaşı saçıldı
Derdini madene eker Hacıbey
İşçilerden var mı hiç memnun olan
Yok mudur yarabbi imdada gelen
Kim gördü intizar yerinde kalan
Sanırsın kırk yıllık bekar Hacıbey
Yukarıya terfi etti az kaldı
Merak etme önümüzde yaz kaldı
Çavuşların gelmesine az kaldı
Birazdan selamı çakar Hacıbey
Çavuş geldi durdu onun başına
Sular kattı onun pişmiş aşına
Kan karıştı Hacıbey'in yaşına
Çağlayıp dereden akar Hacıbey
Madenden gitmeye kararın verdi
Yevmiye artırmak onun tek derdi
Ha bu ay gelecek ay olsun derdi
Sabredip dişini sıkar Hacıbey
Başçavuşu koydu şefe konuştu
Ben böyle işçiyim ona demişti
Servis şefi Hacıbey'e demişti
O günleri iple çeker Hacıbey
Sana söylüyorum işte bu sözdür
Saklama sırrını aleme sezdir
Kendini şeflerin emrine yazdır
Belki nasip olur şeker Hacıbey
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Çok fazla düşkündür ticaret kara
Kendisini satsan etmez on para
Her ayda alıyor seksen yüz lira
Yoksa omuzundan çöker Hacıbey
Faydası yok kirli tabanca elde
İşçi kemerleri bağlıdır belde
Akşama giderken tanınmaz yolda
Gözüne kara bağ tıkar Hacıbey
Parayı bol bulur Kulüp savurur
Ahbaplık deyince düşer bayılır
Ahmet Çavuşu uykudan çağırır
Sözün geçiremez bıkar Hacıbey
Aşçıbaşı gelir ecel hastası
Akşam olur mesainin ustası
Yalan değil makinistler destesi
Kurnazları mutlak takar Hacıbey
Tabancayı ele almasa bile
Çoktur Hacıbey'de dubara hile
Gider tumbalara yatar hep küle
Olur mu bu kadar sakar Hacıbey
Lirayı fırlatır destan yazdırır
Çavuşların aleyhine gezdirir
İğne ile kuyusunu kazdırır
Denginin dişini söker Hacıbey
Hacıbey feleğe bilmem ki n'etti
Kaderin ettiği ona kar etti
Ahir encam fabrikayı terketti
Ahı dağı taşı yıkar Hacıbey
Bilmeyenler Hacıbey'i bilsinler
Asilzademize selam salsınlar
Destanımı dinleyenler gülsünler
Kendini boşuna yakar Hacıbey
Sabahleyin kalkıp el yüze sürdüm
Hacıbey'e destan düzmektir derdim
Noksani zamanı gelmişti gördüm
Korkarım boynunu büker Hacıbey
Kaynak: Hodlu Noksani
Hasta Gelen Sağlam Gider
Atatürküm temel atmış bu yurda
www.ezgidiyari.com
Sayfa 34
Hasta gelen sağlam gider buradan
Düşse bir vatandaş bir müzmin derde
Hasta gelen sağlam gider buradan
Hergün sabahleyin sayısız hasta
Mevlam bir kulunu koymasın yasta
Her tabip serviste Lokman'dan usta
Hasta gelen sağlam gider buradan
Felek pençesinden çoklar ağlıyor
Cerrahlar sayısızca yara bağlıyor
Bu vatan uğrunda canlar sağlıyor
Hasta gelen sağlam gider buradan
Çokları kader bir kıla bağlıyor
Hasta düşüp zarı figan ağlıyor
Başvuranlar derde derman sağlıyor
Hasta gelen sağlam gider buradan
Gelir her taraftan Garp ile Şarktan
Hasta yatan sağlam kalkar sabahtan
Gönlü şifa bulur kan ağlamaktan
Hasta gelen sağlam gider buradan
Hakikat yazarım palavra yazmam
Hayatsız cenneti verseler gezmem
Her tabip serviste Lokman'dan uzman
Hasta gelen sağlam gider buradan
Kış gelse de Trabizon yaz olur
Günlerce yazılsa vasfı az olur
Şair olsan Noksan elde saz olur
Hasta gelen sağlam gider buradan
Kaynak: Hodlu Noksani
Hey Ağalar Size Tarif Eyleyim 1
Hey ağalar size tarif eyleyim
Alem taciz oldu virdimden benim
Ağlayarak gözü yaslı giderim
Ayrılan vatandan yurdumdan benim
Köylü yüz çevirdi cümlesi küstü
Kiminin yareni kiminin dostu
Elamandır kement kollarım kesti
Hiç kimse anlamaz derdimden benim
Der Şamili gezdiğim bağlar elveda
Emek sarfettiğim çağlar elveda
Validem yaş döker ağlar elveda
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kardeşim gönderir ardımdan benim
Kaynak: Aşık Şamili
Hey Ağalar Size Tarif Eyleyim 2
Hey ağalar size tarif eyleyim
Dünyada akıldır ar eğlencesi
Şeriki yok neziri yok mevlanın
Hulusi pakların bir eğlencesi
Ey hüda emri ve olayın kurban
Yarattın kevkebi ziynetli şaban
Gökyüzünde döner mah ile taban
Ahir peygamberin nur eğlencesi
Der Şamili alametler çıkacak
Bu dünyayı şiddet-i nar yıkacak
Müntezirler hak emrine bakacak
İsrafil elinde sur eğlencesi
Kaynak: Aşık Şamili
Hicret Edip Geldim
Hicret edip geldim Yusufelinden
Haki payen yüzüm sürmeğe geldim
Bülbül vaz geçer mi gonca gülünden
Açılan gülleri dermeğe geldim
Ben de meftun oldum kaşı alaya
Halimiz ayandır Gani Mevla'ya
Oltu'dan uğradım Samikale'ye
Sümmani Baba'yı görmeğe geldim
Pervani eyledi derd ü figani
Erenlerden almış lütfu ihsanı
Aşıkların piri Baba Sümmani
Huzurunda divan durmağa geldim
Kaynak: Aşık Pervani
Ilgın Ilgın Esen Seher Yelleri
Ilgın ılgın esen seher yelleri
Gel doğrusun söyle gelir mi yar yar
Huzur-i mahşerde ulu divanda
Herkes sevdiğini bulur mu yar yar
Bahar olur biter sümbüller güller
Her dalın üstünde öter bülbüller
www.ezgidiyari.com
Sayfa 35
O beyaz gerdana sarılan kullar
Bin yıl yerde yatsa ölür mü yar yar
Der Şamili ayva olsa nar olsa
O benim sevdiğim sadık yar olsa
Herkes sevdiğini alıp sarılsa
Gurbet ele giden kalır mı yar yar
Kaynak: Aşık Şamili
İçindir (Mor Menevşe)
Mor menevşe lale sümbül bağlarda
Açılıp goncalar bitmek içindir
Bülbül figan eyler gülün üstünde
Arzu maksadına yetmek içindir
Okudum pirimden aldım ihsanı
Bana beyan etti ol has mekanı
Yedi kafes derinine ummanı
Nuş edip badeyi tatmak içindir
Pervani'yim giydim siyahı akı
Açıldı kapılar gördüm dergahı
Hazineden aldım malı metahı
Götürüp sarrafa satmak içindir
Kaynak: Aşık Pervani
İncinir (Ela Gözlerine Kurban)
Ela gözlerine kurban olduğum
Salhı gezme kemer belin incinir
Dökme zülüflerin yüzün üstüne
Yel vuranda sırma telin incinir
Eridi kalmadı yüreğim yağı
Dolmuş da gidiyor o civan çağı
Beyaz bileğine gümüş kol bağı
Sıktırma sevdiğim kolun incinir
Der Şamili gelip melul olursun
Ah eylerim intizarda kalırsın
Benden ayrısına meyil verirsin
Örselerler gonca gülün incinir
Kaynak: Aşık Şamili
İndim Dere Başına
İndim dere başına
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sabun koydum taşına
Anası vermiyormuş
Kızını oynaşına
Karşıdan atlı geçti
Atlı kanatlı geçti
Ellere selam verdi
Beni ağlattı geçti
Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
Elinde bir demet gül
Burcu burcu kokuyor
Denizin ortasında
Koca fener yanıyor
Odada üç güzel var
Dönüyor da dönüyor
Kaynak: Emine Karadeniz
İndim Dere Irmağa
İndim dere ırmağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Zeytin dalı kırmağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Geldim seni almağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Başladın ağlamağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
(Bağlantı)
Nayda nayda nanay da hoy nanay da
Cilveloy nanay da
Pınar başı pıtırak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel burada oturak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bir sen söyle bir de ben
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bu sevdadan kurtulak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bağlantı
Karşıda gül menevşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel güneşe güneşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
www.ezgidiyari.com
Sayfa 36
Senin yarin gül ise
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Benim yarim menevşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bağlantı
Kaynak: Osman Aksu
İstanbul (Gönlüm Hasret Kaldı)
Gönlüm hasret kaldı köşke seyrana
Bakarım uzaktan yaslı İstanbul
Bilmem nasip midir bir daha gezmek
Ağlarım gözümde tuzlu İstanbul
Görünür uzaktan baksan camiler
Dizilmiş sıraya evler haneler
Gezer sokaklarda çiftler sunalar
Övmeye münasip süslü İstanbul
Her dakika vardır mevcut vesayet
Otobüs taksi tramvay transit
İstasyonu iskelesi müsait
Yoktur bir emsali özlü İstanbul
Gezerken olmalı cepte bol paran
Parasız gidene gezmesi haram
Zevki eğlencesi her saat her an
Seyirli neşeli sazlı İstanbul
Gelir vesayetler Garp ile Şarktan
Gezmekten doyulmaz sinema parktan
Çokları kahrolur hasta yatmaktan
Elemli kederli gizli İstanbul
Belli olmaz gecesiyle gündüzü
Farkedilmez sonbaharı yaz kışı
Denizleri tepeleri var düzü
Yokuşlu engelli düzlü İstanbul
Her yandan üstündür süslü Beyoğlu
Ne hoş görünüyor bak Cağaloğlu
Çok fazla gezemem yüreğim dağlı
Şanı üç beş değil yüzlü İstanbul
Haydarpaşa Eminönü Üsküdar
Gezmeyenler bu dünyadan küs gider
Görenlerde elem kalmaz yas gider
Kahırlı mihnetli nazlı İstanbul
Gözün açıp bu aleme baksana
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gezmek lazım Eminönü Taksim'i
Fazla yazıp kederlenme Noksani
Bedeldir dünyaya bizli İstanbul
Kaynak: Hodlu Noksani
Kadar (Hayli Demdir Arıyorum)
Hayli demdir arıyorum cerrahı
Gezerim peşinden varana kadar
Bugün tabibimden aldım bir ilham
Salı çarşambaya görene kadar
Çarşambadan gelir cuma ertesi
Yakıyor canları derdin fortası
Geldim Trabzon'a yurdun ortası
Ara İstanbul'u girene kadar
Binersin vapura bin ayak birden
Görünmez bir kara yol yok eyerden
Bin türlü alem var bakan seyirden
Gezer deryalarda arana kadar
Dolmuyor haftası olmuyor sabır
Görünür deryadan sıralı şehir
Gurbette olanı mevlam sen kayır
Gönder sılasına varana kadar
Bin bir meşakkatle çıktık karaya
Her adımda ihtiyaç var paraya
Gezersen perişan derler nereye
Güldür sen garibi sorana kadar
Otursan kahveye çaydır geliyor
Parası olanı garson biliyor
Parasızlar sokaklarda kalıyor
Cepten meteliği verene kadar
Kimisi oturmuş yüksek sarayda
Peşinen maaşı geliyor ayda
Altında taksisi gezmez yayan da
Gezer meramına erene kadar
Sokaklarda boyacılar geziyor
Meslek için birbirini eziyor
Birbirinin kuyusunu kazıyor
Gezer aleyhinde bir ana kadar
Yazmak ile bitiremem bu halı
Hanımların dudakları boyalı
Gerdanında yüz bir nakış oyalı
www.ezgidiyari.com
Sayfa 37
Arıyor eşini sarana kadar
Geçti bir on beşlik elinde çanta
Çantaya çok uymuş sırtında manto
Ayakta iskarpin topuklar yayda
Göreni yandırır kırana kadar
Her ne yana baksan başka bir forma
Çekmesin kısmetin yüzünü görme
Berduş tayfasının halını sorma
Yatar sokaklarda yarına kadar
Hep boştur bu yolda yazmak istemem
Üç günlük dünyada azmak istemem
Fena fiillerden sezmek istemem
Ağlarım yaşımı durana kadar
Herkeste bir dert var bendeki başka
Ummazdım başıma geldi bu yaşta
Meşakkat çekerim hayalde düşte
Kulun derdi bitmez kurana kadar
Ağlama Noksani birgün gülersin
Bu elinle gözyaşını silersin
Sağlık olsun memlekete dönersin
Kalırsın burada yorana kadar
Kaynak: Hodlu Noksani
Kaldı (Gönlüm Arzederdi)
Gönlüm arzederdi köye varmayı
Bırakmaz bedbahtım güzlere kaldı
Artar her an için kahrım firakım
Derdimin dermanı sizlere kaldı
Gezmek için vardı güllü bağlarım
Uzak dur zalim dert gençtir çağlarım
Halim bilen olsa vardır ağlarım
Bağrımda yaralar sızlara kaldı
Sılada çok vardır kavim kardeşim
Candan arkadaşlar aziz yoldaşım
Nedendir dinmiyor gözümde yaşım
Çağlayıp akanlar bizlere kaldı
Düşen ödevimi yaptım vatanda
Şimdi ikametim elan madende
Sorar arkadaşlar posta gidende
Ulaşır mı acep yazlara kaldı
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Yazdı lem-yezelim bana bu işi
Geldi bizim yerin sonbahar kışı
Geçmeye yol vermez dağların başı
Noksani bugünler düzlere kaldı
Kaynak: Hodlu Noksani
Kalksa Kısmet Burdan Gitse
Kalksa kısmet burdan gitse engine
Bilmem fırsat olup dönmek var mıdır
Meşakkatle püryan oldu her yanım
Dertsizlere dert çekmesi kar mıdır
Ah edersem bakan yoktur halime
Dert ki girmiş vücuduma koluma
Mevlam fırsat ver de gidem yoluma
Belki bulam derde derman var mıdır
Yetişti çektiğim elliye yüze
Daha başka var mı hep verdin bize
Kavuşmak nasip mi bahara yaza
Baharım yok kışım bana kar mıdır
Telkin ile beni tutup eğliyor
Yüzüme gülüp de özüm dağlıyor
Düşmanlar sevinir dostlar ağlıyor
Eller güler benim bağrım kor mudur
Durmaz kısmet gider yola uzuna
Yolum engel yokuş ile düzene
Canım kurban bu yazıyı yazana
Güldürmedin benim işim zar mıdır
Güvenmem dünyada servete vara
Gittim çok tabibe bulamaz çare
Teslim eyleyince cesedi yara
Münkir nekireyne cevap ar mıdır
Ezelden serimden dumanım gitmez
Çağırdım yalvardıın nasıl işitmez
Er eder geç eder asla güç etmez
Kader nasıl yazdı yerim dar mıdır
Tevekkül ol bir mevlaya ah etme
Kader yerin bulur fazla yas tutma
Bu yalan dünyadan muratsız gitme
Bu bir yoldur Noksan sana zor mudur
Kaynak: Hodlu Noksani
www.ezgidiyari.com
Sayfa 38
Kalmadı (Bir Dinleyen Yoktur)
Bir dinleyen yoktur derdimi desem
Asla bir meslekte elim kalmadı
Çok başvurdum sağa sola fayda yok
Döktü yaprak gazel gülüm kalmadı
Daim arz ederim ticaret karı
Asla sevmez oldu evdeki karı
Arayan bulurdu serveti varı
Soramam kimseye dilim kalmadı
Üç beş kuruş bulunurdu arasan
Şapkam kopmuş saçlarımı tarasan
Çıra yakıp meteliği arasan
Gitti kazanç servet pulum kalmadı
Gitmez hayalimden aşk-ı ateşim
Silsem de tükenmez gözümden yaşım
Ezelden yoksulluk boşlamaz peşim
Savruldu dumanım külüm kalmadı
Geçti bir devranım tıfıl çağlarda
Bülbül sesi dinler idim bağlarda
Vardı sürüm çobanlarım dağlarda
Şimdi seyretmeye malım kalmadı
Yorulmadan yüce dağlar aşardım
Bulanmadan kaynayıp da coşardım
Rençperliğe beş on boyun koşardım
Büküldü kametim belim kalmadı
Halılar yerinde yoktur hasırım
Düşündüm taşındım bilmem kusurum
Sular akmaz kol vermiyor mısırım
Düşsem tutunacak dalım kalmadı
Şimdi ticaretim yolcu bacından
Dizlerimde can yok öldüm acımdan
Kar edemem kuvvetimden gücümden
Gitti kuvvet derman halim kalmadı
Gönül müpteladır daim güzele
Yaprağım yok bağlar hasret gazele
Akla gelir bir Murgul'u tazele
Başka da gidecek yolum kalmadı
Sabreyle Noksani dert ile zora
Yokuşta yorulan bir düze vara
Bir gün devredersin kara toprağa
Görsem sağ tarafı solum kalmadı
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kaynak: Hodlu Noksani
Karakuşu Vurdular
Kız ana ana Karakuşu vurdular
Kız ana ana Kanadını kırdılar
Kız ana ana Daha ben ne idim ki
Kız ana ana Anamdan ayırdılar
Kız ana ana Samanlıkta serçeler
Kız ana ana Ayağında nalçalar
Kız ana ana Gece gelme güzndüz gel
Kız ana ana Fino seni parçalar
Kız ana ana Ben babamın evinde
Kız ana ana Gezer idim kibari
Kız ana ana Gittim elin evine
Kız ana ana Oldum duvar hibari
Kız ana ana Karakuş yuva yapmış
Kız ana ana Cevizin kovuğunda
Kız ana ana Bekarlar yari ister
Kız ana ana Zemheri soğuğunda
Kaynak: Bekir Karadeniz
Kardeşim (İkinci Mektuba)
İkinci mektuba vermedin cevap
Gönder bir mektubu telden kardeşim
Muhabbetin namesini kastedip
Bilirim anlarsın halden kardeşim
Birinci mektubunu çokça hatmettim
Bilmem ki suçum ne feleğe n'ettim
Bu yaşta sinemi derde terkettim
Biraz da vasfedem elden kardeşim
Gönüllü gönülsüz işe gitmeli
Ticaret ziyaret mecbur yapmalı
Bu zalim feleğin kolu kopmalı
Gitmiyor dumanım yelden kardeşim
Akşama dönerim bahçeden bağdan
Sinem mahrum kaldı eyyamdan sağdan
Yatmaktan usandım evde yataktan
Sabahtan kalkamam daldan kardeşim
Sayfa 39
Bilmem böyle midir alnımın bahtı
Gözyaşım çoğaldı selden kardeşim
Düşünürken gönül bahre dalıyor
Gençlik alemleri akla geliyor
Yaz baharım hiç gelmeden soluyor
Benzimin cilası külden kardeşim
Çekerim meşakkat sonunu bilmem
Eflatun ki gitti gözyaşım silmem
Lokman da yetişse dünyada gülmem
El çektim dünyadan saldan kardeşim
Çok yalvardım felek halim görmedi
Dostlar yasta düşman halim sormadı
Arttı derdim bir kararda durmadı
Fayda yok dünyada maldan kardeşim
Hazreti Eyüp'ü kurtlar öğüttü
Hak nahak Mansur'u darda sallattı
Nemrut ki Halil'i odlara attı
İbret almak lazım elden kardeşim
Sabreyle Noksani derde töhmete
Daha genç yaşında düşme mihnete
Bu dünya fanidir uyma zihnete
Giyindim libası şaldan kardeşim
Kaynak: Hodlu Noksani
Kayalar Gölgelendi
Kayalar gölgelendi
Güzeller suya indi
Her güzelden bir öptüm
Yine can tazelendi
(Bağlantı)
Kayaların yılanı
Gel dolanı dolanı
İnsan sevdiği yare
Nasıl söyler yalanı
Kayalar merdin merdin
Kimbilir kimin derdin
Ağaçlar kalem olsa
Yazılmaz benim derdim
Bağlantı
Gönül zevkten eğlenceden el çekti
Söylemek istemem dert beni büktü
www.ezgidiyari.com
Kaynak: Bekir Karadeniz
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kısmet Olsa Varsam Yarin Yanına
Kısmet olsa varsam yarin yanına
Hem taş ile toprağından bus etsem
Varsam yedi yerde kılıp temenna
Sekizinci ayağından bus etsem
Sevdiğim ahdında vereydi vefa
Gireydim koynuna süreydim sefa
Bu hasta gönlüme kılaydı şifa
Dilin emip dudağından bus etsem
Korku geçmez aşıkların aynına
Kısmet olsa gire idim koynuna
Der Şamili kol aşırıp boynuna
Beyaz gerdan buhağından bus etsem
Sayfa 40
Kız Zemişan Zemişan canım
Mendilim sana nişan
Aldın gittin aklımı canım
Koydun beni perişan
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kız civelek civelek canım
Kendin güzel bir melek
Kışı birlikte geçirdik canım
Yazın ayırdı felek
Kaynak: Aşık Şamili
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
Kız Belin İncedir
Kaynak: Hasan Çıtak
Kız belin incedir ince
Zatikan incedir ince
Kızhanım (Nice Bir Çekeyim)
Kız saçın kumraldır kumral
Anadan kumraldır kumral
Nice bir çekeyim firkati nazı
Kareyledi şirin cana Kızhanım
Alma bu düşkünün ah u zannı
Nice yalvarayım sana Kızhanım
Kız gözün eladır ela
Babadan eladır ela
Kız dişin incidir inci
Ezelden incidir inci
Kız adın Fatma mı Fatma
Yok hayır Ayşe'dir Ayşe
Kız beni seven mi seven
Tabi ki severim sever
Kaynak: Murat Coşkun
Kız Gülbeden
Kız Gülbeden Gülbeden bala
Ne sen güldün ne de ben
Hani ayrılmam derdin bala
Bu ayrılışın neden
Kaşı kara gözü ela yandırdın beni
Saçı sümbül dili bülbül kandırdın beni
Mahvettin beni a canım öldürdün beni
www.ezgidiyari.com
Batum Livaneli vasfın neylesin
Kars ile Erzurum saçını örsün
Alay Gürcistanlı selamın dursun
Gene azdır ol ilvana Kızhanım
Bülbüller zar eder güllere karşı
Gel beni ağlatma ellere karşı
Gönderme Mahcubi çöllere karşı
İnsaf edip gel imana Kızhanım
Kaynak: Aşık Mahcubi
Koççeri (Yatma Yeşil Çimene)
Yatma yeşil çimene
Oy nenni Koççeri
Uyur uyanamaz mısın
Haydi haydi Koççeri
Verme beni ellere
Oy nenni Koççeri
Görür dayanmaz mısın
Haydi haydi Koççeri
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Koççeri benim yarim
Oy nenni Koççeri
Koççeri'den kime ne
Haydi haydi Koççeri
Yayladan gel yayladan
Oy nenni Koççeri
Yollar çamur olmadan
Haydi haydi Koççeri
Eğil eğil öpeyim
Oy nenni Koççeri
Gül sineler solmadan
Haydi haydi Koççeri
Koççeri benim yarim
Oy nenni Koççeri
Koççeri'den kime ne
Haydi haydi Koççeri
Yaylanın çimeninde
Oy nenni Koççeri
Kuzu kestim yediler
Haydi haydi Koççeri
Gönderdim elçileri
Nişanlıdır dediler
Oy nenni Koççeri
Haydi haydi Koççeri
Koççeri benim yarim
Oy nenni Koççeri
Koççeri'den kime ne
Haydi haydi Koççeri
Kaynak: Nurettin Demir
Köyüm (Acın Tatlın Sıra Sıra)
Acın tatlın sıra sıra dizeyim
Bana çok cefalar çektirdin köyüm
Söyle bana seni nasıl yazayım
Beni uzaklardan baktırdın köyüm
Sende çok çalıştım ter kana battım
Yolculuğu yaptım meyvayı sattım
Cecimin altında dağlarda yattım
Tatlı hayatımdan bıktırdın köyüm
Arzumanım kaldı doğduğum yerde
Perişan Bursa'da gönlüm hep orda
Sırtıma yük aldım kırda bayırda
Canımı dişime taktırdın köyüm
www.ezgidiyari.com
Sayfa 41
Derdim doksan dokuz idi yüzledim
Geçmişini yüreğimde gizledim
Çok çektirdin amma yine özledim
Perişan bağrımı yaktırdın köyüm
Kaynak: Aşık Perişan
Leyl ü Nehar Yalvarırım
Leyl ü nehar yalvarırım mevlaya
Arayan derdine derman bulmalı
Yalancı dünyanın ömrü bitmeden
Daim ağlamadan bir de gülmeli
Asla vefası yok oğulun kızın
Nevbahar faslında çalgının sazın
Can alan yüzünü görmeden gözün
Tövbe edip günahların silmeli
Gülü toplamalı filiz dalından
El değmemiş buse almak halından
Daha koklanmamış taze gülünden
Toplayıp da doyasıya almalı
Bulduysa takdirin eğer ezeli
Dili şeker dudakları mezeli
Koynun içi cennet kaşlar gamzeli
Bir güzelin sinesine salmalı
Ela gözlü kaşlar nadan olunca
Tatlı dilli olup bazen gülünce
Aşkın her dertlere derman bulunca
Saçları sırmadan gülden olmalı
Takıp yar koluna bile gezmeli
Gerdanına inci mercan dizmeli
Yaslanınca yar kolunu ezmeli
Durulunca akan sular dolmalı
Verdi serin yar yolunda Ferhat'ın
Yad edince yar gelmeli bir adım
Almalıdır yar koynundan muradın
Doyasıya bir yastıkta kalmalı
Yaman derler zalim hali gurbetin
Usandırdı şirin canı mihnetin
Tatlı olur muhabbetin sohbetin
Yeter gurbet Noksan köye gelmeli
Kaynak: Hodlu Noksani
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Lezzetin (Yatağımda)
Yatağımda erken ben uyanınca
Hatırladım senin baldır lezzetin
Çok yeri dolaştım yoktur menendin
Şekerden şerbetten boldur lezzetin
Methetmekle hiç kıymetin biçilmez
Çok soğuktur bir tek bardak içilmez
Derde şifa aramadan geçilmez
Ab-ı Kevser ile doldur lezzetin
Oturdum bir parça hayale daldım
Mevla bilir beni ne hale kaldım
Bir tek emsalini Cebel'de buldum
Arasat'ta kalma kaldır lezzetin
Münasip kıymete emsalin yoktur
Nerde sual etsem bilenin çoktur
İster Noksani'yi tez elden bıktır
Şekerdir ağzında dildir lezzetin
Kaynak: Hodlu Noksani
Mehmet Çavuş (Usanmaz)
Usanmaz yorulmaz çelikten canı
Yaşar bu muhitte bir Mehmet Çavuş
Bu Uzunyah'da söylenir şanı
Deryalar yüzünde var Mehmet Çavuş
Çok gezmiş bu yerde uzun enine
Çoklar selam ile gelir yanına
Mevlam bereketler versin gününe
Aslından neslinden er Mehmet Çavuş
Tartsan bilgisini çıkar birinci
Çok merttir seviyor aşçı fırıncı
Soyunup çalışır işe girince
Alpay madeninde pir Mehmet Çavuş
Kaynak: Hodlu Noksani
Misafirhanedir Dünya
Misafirhanedir dünya
İşte geldik gidiyoruz
Geçen günler oldu rüya
İşte geldik gidiyoruz
Emekler oldu nafile
www.ezgidiyari.com
Sayfa 42
Çektiğimiz bunca çile
İnsan-ı kamil bizimle
İşte geldik gidiyoruz
Kalır dünyada servetin
Eğer verdinse zekatın
Ameldir senin cennetin
İşte geldik gidiyoruz
Bu dünya sana kala mı
Mevla'dan yardım ola mı
Dilimiz mübin kelamı
İşte geldik gidiyoruz
Üç günlük yalan dünyaya
Emekler gitti havaya
İşimiz kaldı kübraya
İşte geldik gidiyoruz
Ağlayanın yüzü gülsün
Dünya malı sana kalsın
Kalanlara selam olsun
İşte geldik gidiyoruz
Bu dünyaya konan göçer
Yarap bizi etme naçar
Hak Kerim'dir kapı açar
işte geldik gidiyoruz
Pervani arttı ahımız
Affet Yüce Allah'ımız
Topraktır son durağımız
İşte geldik gidiyoruz
Kaynak: Aşık Pervani
Muhtaç Eyleme
Ulu tanrım senden bir niyazım var
Kulunu namerde muhtaç eyleme
Derdimin dermanı her an sendedir
Lokmana tabibe muhtaç eyleme
Dermanım zehirse sen ver içeyim
İzin ver her yerden dümdüz geçeyim
Kanat ver de denizlerden uçayım
Köprüye sandala muhtaç eyleme
Yokluk verip başım dara getirme
Mezarımda kara çalı bitirme
Hasta edip döşeklerde yatırma
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Senden başkasına muhtaç eyleme
Günden güne artmaktadır dertlerim
Eşten dosttan hem köyümden ırağım
Tek dağbaşı olsun benim durağım
Senden başkasına muhtaç eyleme
Yolsuza düşünme kulun yolunu
Sen bilirsin garip bahtım halimi
Yaya aşam şu dağların belini
Senden başkasına muhtaç eyleme
Kaynak: Hodlu Noksani
Münasiptir (Alemi Yıldırmış)
Alemi yıldırmış hüsnü ziyası
O elvan yanağa gül minasiptir
Mahın on beşine benzer cemalin
O billur yanağa hal münasiptir
Seni gören aşık böylece över
Tamam bir busesi bin altın değer
Kırk örgü saçların topuklar döver
O sırma saçlara tel münasiptir
Sayfa 43
Bedirlenmiş ayın on beşi yüzü
Seni saran yiğit eder cümbüşü
Leblerin emmeye dil münasiptir
Kaynak: Aşık Saidi
Narino
Hey Hey Ben Deli Oldum Deli Narino
Hey Hey Tutun Bağlayun Beni Narino
Hey Hey Gideyirum Buradan Narino
Hey Hey Kizlar Ağlayun Beni Narino
Hey Hey Bu Dere Akar Gider Narino
Hey Hey Taşları Yıkar Gider Narino
Hey Hey Ne Ettum Sevduğume Narino
Hey Hey Yuzume Bakar Gider Narino
Hey Hey Bu Dere Yılan Olsa Narino
Hey Hey Derdumi Bilen Olsa Narino
Hey Hey Oturup Da Ağlardum Narino
Hey Hey Yaşumi Silen Olsa Narino
Nasılsınız (Gurbeti Terkedip)
Çok çektirdin bana ah ile zarı
Ne güzel yaratmış cenabı bari
Bin beş yüz altına elmas kemeri
Zernişan kemere bel münasiptir
Gurbeti terkedip görünce yurdu
Doldum ben kardeşim siz nasılsınız
Memleket derdime merhemler sürdü
Buldum ben kardeşim siz nasılsınız
Ne ararsız bilmem yolcu yolunda
Vala gitti baştan kimler belinde
Hayıf kalmış bir kadirsiz elinde
Sana İrşad gibi kul münasiptir
Yollarda bir parça müşkülde kaldım
Üç beş gün sürmedi köyüme geldim
Aradıklarımı sağ salim buldum
Güldüm ben kardeşim siz nasılsınız
Kaynak: Sefil İrşadi
Münasiptir (Dünyada Bulunmaz)
Dünyada bulunmaz misli menendin
Sana erbap sinem al münasiptir
O selvi kametin o ince belin
Tamam yüz liralık şal münasiptir
övmüş de yaratmış yaradan halik
Hubların sultanı canlara layık
Seksen bin cariye yüz bin halayık
Hizmetin görmeye kul münasiptir
Belki bir iki ay burda kalırım
Sağlık olsun bayram sonra gelirim
İnşallah sizleri esen bulurum
Kaldım ben kardeşim siz nasılsınız
Bu yıl memleketin çok fazla işi
Bilmem nasıl olur sonbahar kışı
Kızartmadan iyidir buranın aşı
Bildim ben kardeşim siz nasılsınız
Kardeş yazdığıma bir cevap eyle
Ayrı kaldık nidem kaderim böyle
Yusuf Kurt çavuşa çok selam söyle
Kıldım ben kardeşim siz nasılsınız
Der Said sürmeli kaş ile gözü
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Deli gönül çok ahbaba naildir
Gurbette çok evde aza kaildir
Ayrı ayrı yazmak mümkün değildir
Aldım ben kardeşim siz nasılsınız
Gönül daim pervanedir fenere
Girmedim ortaya durdum kenara
Selamımı dostum Şiko Ömer'e
Saldım ben kardeşim siz nasılsınız
Yazarım buranın biraz vasfını
Gönül görmek ister dostun resmini
Sorarsanız Noksani'nin cismini
Öldüm ben kardeşim siz nasılsınız
Kaynak: Hodlu Noksani
Nasip Kısmet Ne Verdiyse Ezelden
Nasip kısmet ne verdiyse ezelden
Takdir mukaddere boyun eğmeli
Gönlüm geçemiyor hiçbir güzelden
Bilmem şimdi hangisini övmeli
Ezelden ervahın olduysa kara
Bir yar bulamazsın yaranı sara
Göremezsin yolun ne yana vara
Bilmem başım hangi taşa değmeli
Erkenden ervahın yazıldıysa ağ
Çağın nevcivandır gezdiğin hep bağ
Rahatın yerinde vücudun da sağ
Vardır bir yoldaşm göğsü düğmeli
Dünyada takdire olmalı razı
Talep vecedana kılmalı bazı
Noksani görmedi baharı yazı
Talihin yar değil ona sövmeli
Kaynak: Hodlu Noksani
Ne Minnet (Erişti Gönlüme)
Erişti gönlüme baharın yeli
Mart ayından gelen yaza ne minnet
Harf içinden fehm ederiz kelamı
Ağızdan söylenen söze ne minnet
Aşk bahrine gark eyledim cismimi
Akıbet divana koydum ismimi
Derun u kalbimden açtım çeşmimi
www.ezgidiyari.com
Sayfa 44
Şu kafadan bakan göze ne minnet
Kaynar derunumda aşkın kazanı
Hakikat babında buldum nizamı
Mürşid-i kamilden aldık düzeni
Telimiz dildedir saza ne minnet
Fakir Pervani'yim geçtim canımdan
Hem canından hem de dünya malından
Bu sevdiğim kılavuzdur yanımdan
Kör yollara giden ize ne minnet
Kaynak: Aşık Pervani
Olmayınca (Gönlüm İster)
Gönlüm ister meramına ermeyi
Neyleyim talihim var olmayınca
Çok isterim bülbül sesi duymayı
Bülbül gülü sevmez har olmayınca
Nasihatim gezme gönül yabanda
Bir umudum kaldı karasabanda
Düşmüşüm efkara iş yok tabanda
Gönül ziyan eder kar olmayınca
Devrettim otuzu kırka yüz tuttum
Hiçbir gün gülmedim daim yas tuttum
Bir dem için bir ateşi dost ettim
Yandırır cismimi kar olmayınca
Gözüm yaşı akar eli işlemez
Bülbül figan eder gülü beslemez
Gönül verip yar kolunu yaslamaz
Dostun seni sevmez yar olmayınca
Feryat eder daim sende kar bülbül
Ah eder bülbülü için gonca gül
Yüz bin mihnet etsen yine eldir el
Kalpte senin için ar olmayınca
Hoşa gider güzellerin oynağı
On sekizde yakar gönül sığnağı
Terkedemez güzel seven sevmeyi
Bulanıp da sonra dur olmayınca
Kader gül demezse asla gülünmez
Gönül kuşu pervaz etse yorulmaz
Dostun güzel olsa yine sarılmaz
Baştan iki gönül bir olmayınca
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bu sene kısmet çok fazla gezdi
Gözüm gördüğünü elim de yazdı
Zalim gurbet elden usandı bezdi
Noksan Hod'da durmaz zar olmayınca
Kaynak: Hodlu Noksani
Olsa Da (Güzeller Güzeli)
Güzeller güzeli şahane dilber
Seni terketmezem bin kan olsa da
Ne mümkün sevdiğim vazgeçmem senden
Cümle alem bana düşman olsa da
Herkese meyledip su gibi akmam
Vücudum şehrini odlara yakmam
Senden gayrı gülüm cemale bakmam
Karşımda Yusuf-i Kenan olsa da
Emrahi derdinle sararıp solsun
Sana kemlik eden Tanrıdan bulsun
Olursa sevdiğim sen gibi olsun
Aşığa dünyada canan olsa da
Sayfa 45
Düşsün o başına taş Ömer Çavuş
Mantonun üstünde tayyörün mintan
Gömlektir her yanın kahrını tutan
Hususi işlerde giyersin kaftan
Artık sen bağrını deş Ömer Çavuş
Yürü asfaltlarda manton tozlanır
Mantosunda ne saklasan gizlenir
Güzelsin deyince güler hazlanır
Beğenirsen böyle coş Ömer Çavuş
Yemeseydin Ömer n'olurdu yağı
Vurmazdım yüreğen onulmaz dağı
Farklı değil birdir ikimiz çağı
Kalkıp dağdan dağa koş Ömer Çavuş
Pire işlemeyen çok tüylü postun
Okumam destanı olursa kastın
Yine de Noksani senin tek dostun
Bütün akranlara eş Ömer Çavuş
Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Mehmet Muratoğlu
Perişan Gönlüm (Bugün Seyran)
Ömer Çavuş (Döndüm İşbaşından)
Bugün seyran ettim bağı bostanı
Varmaz olsa idim perişan gördüm
Efkar boyun eğmişler mevlaya
Görmez olsa idim perişan gördüm
Döndüm işbaşından geldim koğuşa
Getirdin başıma iş Ömer Çavuş
Yedin ballarımı girdin savaşa
Gel de sen bağrımı deş Ömer Çavuş
Ne kadar reddetsem gelir takılır
Nerye gitsem yakınıma sokulur
Reddedince hep karşıma dikilir
İşlerin hep olsun yaş Ömer Çavuş
Gördü Ömer burda lezzetli malı
Gece yedi geldi yağ ile balı
İşiten anlasın iyice bu hali
İster çatla ister şiş Ömer Çavuş
Koymadı sandıkta yağı reçeli
Ahbaplar oturmuş iki geçeli
Sanki yüzü kaplı kara peçeli
Fark atar şeytana beş Ömer Çavuş
Adet olmayınca sonra ekilmez
Kendisi kuvvetli kolu bükülmez
Akıl başa çivi gibi çakılmaz
www.ezgidiyari.com
Vardım bağa seyran ettim her yanı
Tez iken okunmuş gördüm fermanı
Su yetişse yara bulur merhemi
Sormaz olsa idim perişan gördüm
Evvelce gezerken bostan dolu
Bu sefer bükülmüş hepsinin beli
Herkese malumdur bunlarm hali
Yarmaz olsa idim perişan gördüm
Süpürgeler uzamışlar nereye
Akşam sabah bakıyorlar dereye
Sararmıştır tam boyları yarıya
Girmez olsa idim perişan gördüm
Domatesler başın yana atmışlar
Uzamışlar sağa sola gitmişler
Sıtmalılar gibi boyun etmişler
Durmaz olsa idim perişan gördüm
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sahip ki yok felek okun yürütmüş
Samyel vurmuş soğanları kurutmuş
Işıltı yok yaprakların çürütmüş
Vurmaz olsa idim perişan gördüm
Kocabaşlar her tarafa saçılmış
Kuvvetlenmiş sağa sola açılmış
Susuzluktan ona kefen biçilmiş
Sarmaz olsa idim perişan gördüm
Noksan az şeylerden ibret almasın
Sulamaya zamanında gelmesin
Öbür sefer onları da bulmasın
Vermez olsa idim perişan gördüm
Kaynak: Hodlu Noksani
Sabahın Yemişi (Ay Osman)
Sabahın yemişi bir tane vişne
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman
Yörü ha yörü ha küsmüşüm senden
Ayrılık badesin içmişim elden ay Osman
Sabahın yemişi bir tane elma
İlahi canım al yarimi alma ay Osman
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman
Sabahın yemişi bir tane kişniş
Uyandım yanımdan nazlı yar uçmuş ay Osman
Giderim gelirim ardıma düşme ay Osman
Sayfa 46
Bağınızda yetişti mi yemişler
İbrahim'e evden gelsin demişler
Bu feleği bundan kahpe bilmişler
İnsanlar canından bezmiş sabahtan
Niçin yoldaşını gönderdin dağa
Yalınız çalıştın bahçeye bağa
Erken döndün girdin soğuk yatağa
Üşüyüp ayağın büzmüş sabahtan
Yenmediğin işe yalınız çatma
Yoldaşın var iken yalınız yatma
Artık kabahati Murgul'a atma
Herkes niyetini bozmuş sabahtan
Bir zaman da gurbet elde eğlendik
Destan yazıp alemlerde söylendik
Eniş yokuş yürümeden huylandık
Kader bizim ile gezmiş sabahtan
Boru çalar çıkıyoruz genişe
Alçak olur yürüyoruz yenişe
Giriyoruz rutubetli koğuşa
Soğuk mezarımız kazmış sabahtan
Ahmet Gül derdini kime söylesin
Şaşırdı nidecek halin neylesin
Kendini bu yerde daim eylesin
Mektubun ağrımı ezmiş sabahtan
Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Muazzez Turing
Sağım Yalan Solum Yalan
Sabahtan (Kardeşimin Mektubu)
Saçlarıma rüzgar değdi
Elin gibi elin gibi
Ben o rüzgarı tanırım
Gül kokulu tenin gibi
Kardeşimin mektubunu okudum
Bana selamını yazmış sabahtan
Biraz da feleğe mihnet eylemiş
Bütün dertlerini dizmiş sabahtan
Cevabın akşamdan yazayım diye
Sabah yazsam saat gelir yediye
Çabuk memlekete ulaşam diye
Demezdi doktoru üzmüş sabahtan
Gitmez kardeş bu havadis hoşuna
Mevlam büyük hiç üzülme boşuna
Kahpe felek zehir kattı aşına
Kardeşin bağrına közmüş sabahtan
www.ezgidiyari.com
Sağım yalan solum yalan
Giden yalan dönen yalan
Döndüm baktım dünya yalan
Senin gibi senin gibi
Geldin öldüm güldün öldüm
Elattın uykumu böldün
Ben bülbüldüm sen de güldün
Bakma bana bir el gibi
Bu yol gidip dönülmezmiş
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Bu iz tarif edilmezmiş
Varmı yokmu bilinmezmiş
Sezilmezmiş sezilmezmiş
Benim gibi benim gibi
Kaynak: Zülfü Beyhan
Savuştun (Yalan Çıktın)
Sayfa 47
Bir dahi saraydım bu cana seni
Sen bir şehzadesin vasfın tükenmez
Hak ile yazsalar divana seni
O hubların şahı serdarın enmiş
Köşk ü sarayına ziyalar konmuş
Sanma ki sevdiğim meylimiz dönmüş
Verseler değişmem cihana seni
Yalan çıktın bulunmadın sözünde
Sormadın hatırım çıktın savuştun
Arzumanım kaldı ela gözünde
Serimi sevdaya saldın savuştun
Sait müpteladır o çifte hala
Dil şekere benzer leblerin bala
Kaşların karadır gözlerin ela
Benzettim sevdiğim gılmana seni
Su gibi nazile akmadın gittin
Gün gibi karşıma çıkmadın gittin
Bir kere yüzüme bakmadın gittin
Beni ataşına yaktın savuştun
Kaynak: Aşık Saidi
Kul Pervane'm der yolun gözettim
Geldiğin yollara güller bezettim
Öz yarimdir deyi elim uzattım
Hemen hatırımı yıktın savuştun
Kaynak: Aşık Pervani
Senden Bana Yar Olmaz
Senden bana yar olmaz
Olsa vefakar olmaz
(Bağlantı)
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyım yaralı
Her ağaçta bar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
Senin (Ela Gözlerine Kurban)
Ela gözlerine kurban olduğum
Yar aşkına sararıp da solduğum
Sevdiceğim bakışma yandığım
Çok mu yanacağım ateşen senin
Mahalle önünde bir büyük çınar
Ateş bu sinemde durmayıp yanar
Tutsam yar elinden el beni kınar
Çok mu yanacağım ateşen senin
Çiçekten bal yapar kovanda an
Sensin bu gönlümün devleti varı
Gözümün ışığı sanırsın huri
Çok mu yanacağım ateşen senin
Komşulardan sordum onun soyunu
Gördüm de vuruldum orta boyunu
Ben bilirim nazlı yarin huyunu
Çok mu yanacağım ateşen senin
Kaynak: Emine Karadeniz
Bağlantı
Senin (Güllü)
Yar ki yardan ayrılsın
Ağlamaktır neşesi
Faniden bekaya hicret eyledin
Feth-i gülşad olsun yolların senin
Münkiren hazreti soran da sual
Açıla bülbül gibi dillerin senin
Bağlantı
Kaynak: Hasan Çıtak
Seni (Sallanı Sallanı)
Sallanı sallanı gelen sevdiğim
www.ezgidiyari.com
Nurdan gark eylemiş yaradan cismin
Aylar yıllar geçse unutmam resmin
Dillerde söylenir Güllü'dür ismin
Açıla her yana dalların senin
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Biz nice dayanak derd ü kedere
Şefaat kıl orda ata pedere
Yaren yoldaş kavim kardeş madere
Açıla her yana güllerin senin
Bazı rivayette olunur haber
Kuzusu yanında olur muteber
Cennette nevaya varırsan eğer
Huri kılman olur kulların senin
Kamil Usta çeker daim firkati
Der Sadık vird eyle her zaman hakkı
Cennet-i alada kalırsın baki
Açıla her yana kolların senin
Kaynak: Aşık Sadıki
Sevdiğim (Bu Sevda Bir Sırdır)
Bu sevda bir sırdır yürekte gizli
Ortalığa saçılır mı sevdiğim
Bazen şekerlidir bazense tuzlu
Ha deyip de içilir mi sevdiğim
Bir dem enginlerde bir dem yücede
Söylenir sözcükte herbir hecede
Gönül gözü görür günde gecede
Hiç önünden kaçılır mı sevdiğim
Bazen davalıdır bazen kadıdır
Bazen can dostudur bazen yadıdır
Ölüm bu Deniz’in öbür adıdır
Aşka kefen biçilir mi sevdiğim
Kaynak: Bekir Karadeniz
Sevdiğim (Gel Sana Vasfedem)
Gel sana vasfedem gurbet elleri
Acep bilir misin halden sevdiğim
Gönül arzediyor gonca gülleri
Ehli dil tatlıdır baldan sevdiğim
Artıyor gönlümün derdi hergünü
Gitti civan çağlar bilmem birgünü
Dedim bu bayramda verem terkini
Çekmiyor kısmetim elden sevdiğim
Geçiyor durmadan hergün bu çağlar
Kaldım gurbet elde kalbim kan ağlar
www.ezgidiyari.com
Sayfa 48
Bakarım görünmez vay bizim bağlar
Gönlüm pek naziktir gülden sevdiğim
Bayram geldi küsülüler barıştı
Dost düşmanı birbirine karıştı
Ana baba kardeş ile görüştü
Bekleme gelen yok yoldan sevdiğim
Nasip değil bilmem nasıl güleyim
Aht ettim bayramda orda olayım
Fırsat ise bayram sonra geleyim
Yazarım bir mektup telden sevdiğim
Giderken pek yakın gurbetin yolu
Benim için kokmaz bağların gülü
Durmaz bir kararda gurbetlik hali
Bilmem anlar mısın dilden sevgilim
Ümidim var belki izin alırım
Gül dalında bülbülümü bulurum
Sağlık olsun bayram sonra gelirim
Usandım Noksani elden sevdiğim
Kaynak: Hodlu Noksani
Sini Kalaylı Sini
Sini kalaylı sini
Ben sevdim birisini
Cellat boynumu vursa
Söylemem doğrusunu
Ambar dolu gendime
Daldım kendi kendime
Babam inat ederse
Kaçarım ben dengime
Terekte var kaşıklık
Allahtandır aşıklık
Ben yarime el etsem
Alır mı yakışıklık
Kaynak: Hasan Çıtak
Sivri Sivri Sinekler
Sivri sivri sinekler
Camları kıracaklar
Ulaş da gel nazlı yar
Ellere verecekler
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
Ulaş da gel nazlı yar
Ben de Allah kuluyum
Denize dalacağım
Bir balık alacağım
Eller ne derse desin
Ben sana varacağım
Denize dalmayasın
Bir balık almayasın
Talebesin sevdiğim
İkmale kalmayasın
Tren yolu tarladan
Tekerleği aynadan
Okuyanlar değil mi
Bizi böyle eğleten
Hoca geliyor hoca
Elinde yeşil bohça
Şimdiki kızlar istiyor
Başı açık bol paça
Kaynak: Bekir Karadeniz
Şavşat Destanı (Çekti Kısmetimiz)
Çekti kısmetimiz değiliz mecbur
Yıkılsın yamacı yeri Şavşat'ın
Camiden çıkanlar sessiz savuşur
Bakmaz misafire piri Şavşat'ın
Pazarlıkta göz bulsalar oyarlar
Başka cepten sarf etmeyi severler
Beş parayı büyük bir kar sayarlar
Gelmez ola yaz baharı Şavşat'ın
Cimrilikten hep belleri bükülmüş
Meyvası yok daldan yere dökülmüş
Rüzigar üstüne reyhan ekilmiş
Ekini büyütmez yarı Şavşat'ın
Hazır bulsa teklifsizin başlarlar
Cömertliği birbirine aşlarlar
Kırk para kaybetse orda kışlarlar
Var mı merdi bilmem bari Şavşat'ın
Neden saldın felek bizi bu derde
Burda rastlamadım merdoğlu merde
www.ezgidiyari.com
Sayfa 49
Sizleri mat etmek farzdır bir yerde
Yanacak bağrmda koru Şavşat'ın
Nasıl mihnet etsem azclır feleğe
Düşürmesin mevlam asla dileğe
Beş on cinsten un dökerler eleğe
Ondandır tuzları kuru Şavşat'ın
Küheylanı tavlasında beslenir
Uzak yerden adı büyük seslenir
Her meziyet misafirden istenir
Bulanmaz çayları duru Şavşat'ın
Bahçelerde biter kokmaz gülü var
Yokuşlu engelli düzlü yolu var
Başkadır şivesi nasıl hali var
Lezzetsiz meyvası narı Şavşat'ın
Hangi yana baksan aynı görürsün
Kar görmeden bir zarara varırsın
Ne lazımsa hep kendinde bulursun
Temmuzda yağıyor karı Şavşat'ın
Büyüklüğü zapdetmiştir herbiri
Yüklenmiş geziyor ölüye diri
Eksik değil vardır zengini beyi
Baylar yatağıdır yeri Şavşat'ın
Üç öğünde ayran cadi yiyorlar
Söz başında hep babacan diyorlar
Asır sonra insanlığı duyarlar
Halkı meziyetten geri Şavşat'ın
Tek tek baksan bulamazsın merdini
Hasta olur söylemeyen derdini
Kahpe felek ayrı koydun yurdunu
Bana lazım değil kan Şavşat'ın
Kısmet daim gezer gönül kardadır
Gezer bulmaz acep nasıl nerdedir
Gönül havalanmış kısmet burdadır
Kalmamış edebi arı Şavşat'ın
Öz ehli kamildir sevmez namerdi
Bu cimri millete göstermek merdi
Gezip de görmeli gurbeti derdi
Düşerse bizlere biri Şavşat'ın
Bir çöl yerde merkez çoktur sıcağı
Gezmeden işittim birkaç bucağı
Merkezde vardır üç parti ocağı
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 50
Yıkıla kalesi suru Şavşat'ın
Telaşı Var (Yığılmış Ahbaplar)
Ahmet Bey Mehmet Bey beydir herbiri
Ne kadar azmolsa geridir yeri
Rehberlik ediyor gençlere piri
Kendine sağolsun van Şavşat'ın
Yığılmış ahbaplar umut verirler
Düşmanın benimle kan telaşı var
Yedi derya nur evladı söndürmez
Yanar yüreğimin hun telaşı var
Düşünmeyen hata kılar her işi
Bayramda pişiyor her evde bişi
Çok sağolsun belediye çavuşu
Bir Habip Yılmaz'dır eri Şavşat'ın
Bu can emanettir durur kafeste
Ömrümüz kesilir herbir nefeste
İlaç kar eylemez vücudum hasta
Bir değil gönlümün bin telaşı var
Noksani yazıyor daim kahrına
İcap etse dalar aşkm bahrine
Beddua alanlar Şavşat şehrine
Kendine yar olsun sırrı Şavşat'ın
Elveda yarenler yüklendi göçüm
Bağışla yarabbim çoğaldı suçum
Yığılın mollalar kitaplar açın
Beyçare Şamil'in can telaşı var
Kaynak: Hodlu Noksani
Kaynak: Aşık Şamili
Şen Kayadan At Beni
Türkü (Deli Çoruh Yeşil Yeşil)
Şen kayadan at beni
İn aşağı tut beni
Al göğsün arasına
Salla da uyut beni
Deli Çoruh yeşil yeşil akarken
Kaçkar'ın başında kar olur türkü
Düğünde sevdalar yürek yakarken
Kolkola girer de bar olur türkü
Kaya dibi düz gibi
Bir su içtim buz gibi
Git kocandan boşan gel
Kabul edem kız gibi
Sazı omuzunda gezer dolaşır
Bir lokma ekmeği dostla bölüşür
Kerkük'ten uzanıp Kars'a ulaşır
Aşığın elinde tar olur türkü
Kaya dibi kışlamış
Kar yağmaya başlamış
Sevip de terkedenler
Yalvarmaya başlamış
Ürgüp'ten de çıktığını bilirler
Araba kırılır yolda kalırlar
Bu aleme ıslah için gelirler
Semaha dönerken pir olur türkü
Kaynak: Bekir Karadeniz
Şenkaya Yolları Bükülür Gider
Şenkaya yolları bükülür gider
Zülüf dal gerdana dökülür gider
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
Ömrü arkasından sökülür gider
Kalenin kapısı demir değil mi
Demiri eriten kömür değil mi
Güzel ile yatmak ömür değil mi
Çirkin ile yatmak zulüm değil mi
Çarşamba'yı sele boğan nehirdir
Vefasız dostlara varan kahırdır
Şamili'nin kahvesinde zehirdir
Genç yaşta ölene zor olur türkü
Bin bir mihnet ile dosta varılır
Gün olur ki nazlı yare darılır
Bir bakarsın dertli sazı kırılır
Aşığın bağrına har olur türkü
Ramazan Ustanın cura sazıyla
Torosların mor çiçekli yazıyla
Ceylan gibi seker eda nazıyla
Tuzağa düşüren tor olur türkü
Kaynak: Bekir Karadeniz
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kütahya'nın pınarından içer de
Doldurup badeyi serden geçer de
Gönül kapısını dosta açar da
Kötüye yol vermez sur olur türkü
Devrent deresinde vadesiz ölür
Gurbet ellerinde çaresiz kalır
Bir tek teselliyi kendinde bulur
Karanlık gecede nur olur türkü
Turnalarla diyar diyar dolaşır
Koyun olur ardısıra meleşir
Gizli gizli tenhalarda buluşur
Bir kiraz dibinde yar olur türkü
Emrah'ın tütünü arşa çıkarsa
Bir ah edip Kerem gibi yakarsa
Gün gelir de hayatından bıkarsa
En son gideceği yer olur türkü
Giresun'da Eşref Beye yakılır
Erzincan'da ağ gerdana takılır
Vefasız yar için boyun bükülür
Dosta verilmeye ser olur türkü
Bir yar için gurbet elde kalınca
Garip başın dertten derde salınca
Ağrı'dan aşmayı göze alınca
Geçit vermez yolda dar olur türkü
Umut kalmamışken köşe bucakta
Yol alırken küçük yavru kucakta
Bunalırsa insan sarı sıcakta
Serin bahçelerde nar olur türkü
Al'İzzet'le düzen verir sazına
Veysel yüreğiyle bakar yüzüne
Akarsu'yu yakar aşkın közüne
Sivas'ta yüreğe kor olur türkü
Birgün bu yerlerde divan kurulur
Bolu'da zalime hesap sorulur
Çamlıbel'den yayan çıkar yorulur
Alında beş damla ter olur türkü
Gün olur gülleri açmadan solar
Yari düşününce gözleri dolar
Devran Baba gibi saçını yolar
Bir bakarsın başta kır olur türkü
Bir güzelin sevdasına yanmadan
www.ezgidiyari.com
Sayfa 51
Ak çeşmeden sular içip kanmadan
Ürgüp çöllerinden geri dönmeden
Atlar azgın sele ar olur türkü
Şerbet vardır dudağında dilinde
Kemer olur sevgilinin belinde
İlkbaharda leylakların dalında
Çiçekten çiçeğe mor olur türkü
Arı her çiçekten yaratır balı
Kimine bir çalı akasya dalı
Kimi yeşil sever kimi de alı
Bütün gönüllerde bir olur türkü
Gördüğü rüyayı hayra yoramaz
Bağlasalar gurbet elde duramaz
Serenlerden gece geçer göremez
Bakan gözler ile kör olur türkü
Daimi'yle bağlaması coşar da
Her güzele başka türkü koşar da
Durmaz bu yerlerde dağlar aşar da
Gider diyar diyar sır olur türkü
Nurhak dağlarında oba kurulur
Mezar arasında kama vurulur
Bakar sol yanında canlar verilir
Bir düşmanla bin bir şer olur türkü
Dost yüreğe ateş olup aksalar
Mahzuni'yle zindanlara soksalar
Kollarına kelepçeler taksalar
Koparıp atar da hür olur türkü
Sümmani'yle bir sualdir sorulur
Şenlik olur tüm cevaplar verilir
Deniz Pir Sultan'la ölür dirilir
Her an yüreklerde var olur türkü
Kaynak: Bekir Karadeniz
Uyanıktır (Uyan Bir Kere Kıl İdrak)
Uyan bir kere kıl idrak
Gani süphan uyanıktır
Ezelden kuhni zatından
Veli her an uyanıktır
Sıva endişesin atan
Marifet kenzine batan
Hakikat rahını tutan
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kamu irfan uyanıktır
Huda haffından ol dağlar
Ruz-i şeb daim ağlar
Gözünde yaşları çağlar
İdar giryan uyanıktır
Semada cümle melekler
Dahi deryada semekler
Dolanır bunca felekler
İder devran uyanıktır
Seherde açılır güller
İdemez vasfını diller
Anın meftunu bülbüller
Kılar efgan uyanıktır
Eleste bezm-i ayetine
Bakın nur-i sıfatına
Hudanın şem-i zatına
Olan pervan uyanıktır
Elemi aşkıla meczup
Ki iğndellah ola merğup
Utan ki yattın ey Mahcup
Nice hayvan uyanıktır
Kaynak: Aşık Mahcubi
Uydurmuş
Lavantalar kokuşturmuş
Ne de güzel yakıştırmış
Bugün biraz çekiştirmiş
Huri mensuba uydurmuş
Kısa kesmiş saçlarını
Hak ey etsin suçlarını
Zülüfünün uçlarını
Ah u kemana uydurmuş
Nazları var samur yelek
Dize kadar ipek çorap
Bu ne haldir aman yarab
Ay-ı figana uydurmuş
Kaynak: Mehmet Muratoğlu
Vardır (Cevdet Bey)
Cevdet Bey herkese uzatır eli
www.ezgidiyari.com
Sayfa 52
Arkadaşa canı vermesi vardır
Konuşması lezzet bal gibi dili
Aslanca işine varması vardır
Şükrü Usta uyar daim hırsına
Çok sağlamdır kavl ederse bahsine
Çalışır çok zaman usta işine
Yağmurlu da suya girmesi vardır
Kaydi Beydir daim okur selayı
Umanm ki mevlam vermez fenayı
Bir çapa kazmadır onun silahı
Maden dağlarını yarması vardır
Casim Bey de işler aşkın kaynağı
Onsuz şantiyemiz arı sönüğü
Yoktur tiyatronun böyle komiği
Varda mamalisa demesi vardır
Abdullah çalışır asla durmadan
Gönlü köyde gezer kendi varmadan
Çok fazla iş yapar kendin yormadan
Sonradan murada ermesi vardır
Mehmet de çalışır aslana benzer
Bir yere göndersen yel gibi gezer
Masaya tabaklar sırayla dizer
Çok tatlı pişirir çorbası vardır
Alem eyler bir geçinme savaşı
Mevlam bilir tembel ile yavaşı
Bağışlayın suçu varsa Çavuşu
Noksan'ın gönlünü kırması vardır
Kaynak: Hodlu Noksani
Vardır (Servis Ser Tabibi)
Servis ser tabibi Eşref Bey Hoca
Derde derman olan elleri vardır
Gelir sabahleyin dert sorar bir bir
Çok tatlı konuşur dilleri vardır
Cafer Bey takdire değer bir baba
Tanıyor İstanbul Cerrah Guraba
Yapar ameliyat vatana heba
Her yanda anılır dalları vardır
Hakikat yazarım palavra yazmam
Hayatsız cenneti verseler gezmem
Faruk Bey tabibi dertlere uzman
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Metin cerrahlığa yolları vardır
Baksan Galip Beye bir kardeş dersin
Görünmez dertlere o merhem sürsün
Mevlam ona bitmez ömürler versin
Merhamette derya gölleri vardır
Süt beyazdan giyer elbisesini
Şeker bütün hastaların yasını
Hemşire hanım da sayar nabzımı
Konuşur çok şirin dilleri vardır
Yatar sağda solda ağır hastadır
Açsan yürekleri hepsi yastadır
Hastabakıcılar gayet ustadır
Erinmez üşenmez halleri vardır
Attı kısmet bu diyara getirdi
Dert ki verdi hastanede yatırdı
Hasta arabası aldı götürdü
Mevlamın daralmış kulları vardır
Noksan seni mevlam dertli yaratmış
Çok şükrolsun son nebiye kul etmiş
Bu yalan dünyaya her gelen gitmiş
Dilerim kabrimin gülleri vardır
Kaynak: Hodlu Noksani
Vatana Doğru (Gönül Havalandı)
Gönül havalandı uçmak isterim
Gel gönül gidelim vatana doğru
Gurbet ellerinden kaçmak isterim
Gel gönül gidelim vatana doğru
Dersini almışsın gönül atandan
Elimi çözdürdün felek vatandan
Ne beklersin gurbet elde yatandan
Gel gönül gidelim vatana doğru
Tutmazsın sözümü neyleyim seni
Müşküle atmazdın sevdiğim hani
Gelsin diye ısmarlamış yar beni
Gel gönül gidelim vatana doğru
Bilmem ki nedendir serime çöktü
Akşamdan düşünce belimi büktü
Talihim yüzüme pek hoyrat baktı
Gel gönül gidelim vatana doğru
www.ezgidiyari.com
Sayfa 53
Noksani derdini alem bilmesin
Durma git vatana eller gülmesin
Topladığın hayrı felek silmesin
Gel gönül gidelim vatana doğru
Kaynak: Hodlu Noksani
Verir Bir Hudam (Gönlümde Var)
Gönlümde var bugün yine bir firak
Her derde dermanı verir bir hudam
Aleme yardımcı ol şems ü çırak
Her derde dermanı verir bir hudam
Dertlerin dermanı her zaman birdir
Kimse gideceğin bilmez ne yerdir
Tedbir alınacak ancak bu kardır
Her derde dermanı verir bir hudam
Karışma kimsenin kar zararına
Güvenme dünyanın bir kararına
Herkes amel işler öz yararına
Her derde dermanı verir bir hudam
İsteyene verir istemeze yok
Hakkı hak batılı eylemez çırak
Belki tezden kılar belki de ırak
Her derde dermanı verir bir hudam
Der Noksan dünyanın sonu yakındır
Nasihati kendi başan takındır
Arasat'a bir kendisi hakimdir
Her derde dermanı verir bir hudam
Kaynak: Hodlu Noksani
Yamadan Gel Yamadan
Yamadan gel yamadan
Yollar çamur olmadan
Eğil eğil bir öpem
Al yanaklar solmadan
Bu dağı aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Şu benim deli gönlüm
Yare kavuşmak ister
Dağbaşı yeşil kaya
Aya benzersin aya
Genç ömrümüz çürüdü
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Günleri saya saya
Yayla yolunda atlar
Hem gelir hem de otlar
Kız sen bana varırsan
Düşmanlarımız çatlar
Bizim yaylanın yolu
Gider boş gelir dolu
Ander kalsın külekler
Kırıldı yarin kolu
Kaynak: Hasan Çıtak
Yanakların (Güzeller Sultanı)
Güzeller sultanı benim efendim
Açılmış nevneste gül yanakların
Elmadan kırmızı pamuktan beyaz
Lezzetli ziyade bal yanakların
Görenler mest olur aşığa cefa
Dertlere devadır hastaya şifa
Gözlere zarardır canlara sefa
Bulunmaz kıymeti hal yanakların
Hıfzı müpteladır aklın yitirir
Bedirlenmiş kıymetini artırır
Herbir köşesinde bir han oturur
Cevahir yeridir al yanıkların
Kaynak: Hıfzı Baba
Yarabbi (Gece Gündüz Yalvarırım)
Gece gündüz yalvarırım mevlaya
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kesildi takatim çok çektim cefa
Bir senin aşkına derman yarabbi
Oturup kalkması ne kadar zordur
Dertlerin dermam her zaman birdir
Tevhit getirirsem o bana kardır
Bir senin aşkına derman yarabbi
Bu yaşımda düştüm gurbet ellere
Sam yel vurdu bağımdaki güllere
Yalvarırım muhtaç etme kullara
Bir senin aşkına derman yarabbi
Leyl ü nehar ağladım ya duymadın
www.ezgidiyari.com
Sayfa 54
Acımadın çok fazla da kıymadın
Edna kulun kullarından saymadın
Bir senin aşkına derman yarabbi
Sekiz yıldır bir baharım gelmedi
Yapraklarım hiç açıp da solmadı
Vücudumda bir tutarım kalmadı
Pir senin aşkına derman yarabbi
Eğletti koca pir ağzının bari
Ejderha zehrinden Ebu Bekir'i
Ebu Bekir Ali Osman Ömer'i
Bir senin aşkına derman yarabbi
Alem saltanatta ben kaldım yayan
Vücut ezilmekte kaynıyor beyin
Ulu şehitlerdir Hasan Hüseyin
Bir senin aşkına derman yarabbi
Sağlamken çok gezdim vatanda seyyar
Muhabbet eylemek alemde eyyar
Uçtu göğe gitti Cafer-i Tayyar
Bir senin aşkına derman yarabbi
Yığılanda halim sorun yarenler
Kavim kardeş bir mevlaya varanlar
Üçler beşler yedi kırklar erenler
Bir senin aşkına derman yarabbi
Bakmak ile göremedim yaranı
Mevlam sana yakın eyle aranı
Yemen ellerinde Veysel Karani
Bir senin aşkına derman yarabbi
Her kulun borcudur bu kara ölüm
Genç yaşta gidene oluyor zulüm
Hazreti Eyüp'tür sabırlı kulun
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kula tedbir kurmak daim vesile
Bu hal sana hep ayandır hasılı
Çok zulme uğrattm garip Mansur'u
Bir senin aşkına derman yarabbi
Sinem düştü günden güne kedere
Ümit kesmem bir ilacım göndere
Gönül müştak göz görmeden didara
Bir senin aşkına derman yarabbi
Balçıktan yarattm cümle alemi
Nurdan da yarattın göğe imamı
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gelir Cebrail'in verir selamı
Bir senin aşkına derman yarabbi
Yalancı dünyada çok verdin cefa
Cümle mahlukata dilerim vefa
Gafur u rahimsin kulunu affa
Bir senin aşkına derman yarabbi
Akşam olur herbir alem yuvada
Çok kulun var süphan sana duada
Yalvarırlar elleri hep havada
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kesildi Noksani takatim halim
Bilmem nasıl yazdı ervahta kalem
Hayalden geçiyor eğlenip gülem
Bir senin aşkına derman yarabbi
Kaynak: Hodlu Noksani
Yengacan
Yenga Galdi Hoş Galdi
Can Can Yengacan
Kil Hegbesi Boş Galdi
Can Can Yengacan
Yenga Yerin Dar Midur
Etrafi Duvar Midur
Biz Kete İstiyoruz
Hiç Haberin Var Midur
Kazan Kaynar Sac Oynar
Can Can Yengacan
Kızlar Kalkmış Ac Oynar
Can Can Yengacan
Yenga Adın Fadidur
Can Can Yengacan
Gaturduğun Cadidur
Can Can Yengacan
Yenga Galdi Oturdi
Can Can Yengacan
Bize Neler Getirdi
Can Can Yengacan
Bu Yenga Ağır Yenga
Can Can Yengacan
Kulaktan Sağır Yenga
Can Can Yengacan
www.ezgidiyari.com
Sayfa 55
Bahçede At Kişniyor
Can Can Yengacan
Eğersiz Yakışmıyor
Can Can Yengacan
Yengalar Uyuzludur
Can Can Yengacan
Keteleri Tuzludur
Can Can Yengacan
Yer Değil (Eline Yakmıştır)
Eline yakmıştır al yeşil kına
Biçme bağrım biçilesi yer değil
Canlar kurban olsun senin yoluna
Kaçma güzel kaçılası yer değil
Parmağında vardır altmdan yüzük
Takma bileziğin koluna yazık
Salınıp çarşıdan gel nazik nazik
Geçme burdan geçilesi yer değil
Saçların benziyor sırma teline
Yanakların gonca bağın gülüne
Kısmet olur sarar eller beline
Açma yaram açılası yer değil
Gördüm sinesini al yeşil yayla
Aht eyleyenlere sen de aht eyle
Beni ağlatıp da gözyaşım böyle
İçme kurban içilesi yer değil
Talan ettin güzel herbir yanımı
Noksani'yim şaşırttırdın günümü
Vurup da sineme dökme kanımı
Saçma zalim saçılası yer değil
Kaynak: Hodlu Noksani
Yerim Var (Düştü Aşkın Nikabına)
Düştü aşkın nikabına ağlarım
Erenlerin durağında yerim var
Hakikat babına gönlümü verdim
Erenlerin yatağında yerim var
Dervişanlar kulak verir gazele
Yazıldı tarihim ezel ezele
Müştak oldum bin bir adlı güzele
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 56
O cananın kucağında yerim var
Kaynak: Hodlu Noksani
Zikrullah muradım örtündüm tacı
Cenab-ı bariden iste ilacı
Bana beyan etti ol yedi burcu
Yedi burcun budağında yerim var
Yetişti (Sed Hezaran)
Ah edüben düştüm ah u zarına
Okudum mürşitten daldım derine
Ağalar yanmışım firkat narına
Pervaneyim ocağında yerim var
Ağlarım giderim has mekan için
Yüz dört kitap beyan olur can için
Feda kıldım canı bir canan için
Başında hem ayağında yerim var
Pervani dünyada bulmadı lezzet
Cenab-ı mevladan geldi hidayet
Nebiler rehberi ulu Muhammet
Muhammet'in sancağında yerim var
Kaynak: Aşık Pervani
Yeter (Niçin Uslanmazsın)
Niçin uslanmazsın divane gönlüm
Bunca güzelleri öptüğün yeter
Uyma cehalete nefsin peşine
İlm-i alimlerden kaptığın yeter
Yaşın otuz dedi çağın yarısı
Nefsini hep öldür kalsın birisi
Başka değil budur yolun doğrusu
Yanlışa eğriye taptığın yeter
Çağın yarılandı gördün ne günü
Düşünsen bilirsin ancak üç günü
Hayr ile aydmlat yol kabirini
Artık hakikatten koptuğun yeter
Gidenler bu yoldan hiç geri gelmez
Bir kamil düşünce dünyada gülmez
Çok nasihat verdim öz başım almaz
Dünyada fenalık yaptığın yeter
Baktım öz şehrime Noksani vardır
Yolda yoldaş lazım tehlike vardır
Edeceğim amel ahrete kardır
Şimdi hak yoluna saptığın yeter
www.ezgidiyari.com
Sed hezaran şükrü minnet hüdaya
Kereminden lütf ü ihsan yetişti
Taksim-i ezelde elest bezminde
Beli dedik bize iman yetişti
İman-ı devletle hoş oldu amin
Hem eshabi yemin muvahhid mümin
Yok iken bu eşya felekler zemin
Murad-ı ilahi ferman yetişti
Ferman kün emriyle yarattı gevher
Bir kez nazar kıldı su oldu her yer
Kemal sıfatından ecel ü ekber
Halketti bir bahr-i umman yetişti
Ol umman çalkandı küf oldu peyda
Bir duman halketti ol hudavende
Köpükten yerleri yarattı hüda
Ol dumanda seb asuman yetişti
Asuman üstünde şems ile kamer
Hangi şahte vardır böyle bir hüner
Mağripten maşrığa çekmiştir kemer
Bir bütün muallak bu an yetişti
Bu anda her anda şükretti dedem
Getirdi Azrail turab-ı Adem
Andan beri yerler ağlar dem be dem
Gözyaşıdır sular veran yetişti
Su çar anasırdan Adem yarattı
Havva'yı cisminden ana yar etti
İblis hasedinden iğva yarattı
Cennetten atıldı şeytan yetişti
Şeytan şerre sebep çıktı cihana
Taktir böyle imiş oldu bahane
Üç yüz yıl yalvardı gani süphana
Nihayet hitabı süphan yetişti
Süphanın affıyla oldu muteber
Geliptir neslinden nice peygamber
Kıssa dıraz olur yazsam serteser
Ol nebi-i ahir zaman yetişti
Ahir zaman peygamberin zuhuru
Anda karar kıldı nübüvvet nuru
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Ref edip mahvetti ehl-i fücuru
Şeriat-ı garra Kuran yetişti
Kuran muciziyle cihan pak oldu
Nice hükümdarın bağrı çok oldu
Hamdolsun din İslam ferahnak oldu
Nam-ı Haydar Ali Aslan yetişti
Huda aslanıdır mübariz gezer
Şereflendi İslam diyar be diyar
Muhammet vefatı emri gerdigar
Biraz müddet ibn-i Mervan yetişti
Mervan oğlu Yezit canına lanet
Yetmiş yıl zulm ile kıldı hükümet
Çar yar ismin hutbelerde kıraat
Ettirmedi zalim düşman yetişti
Ol sahip kıranın hoştur haberi
Kudretten düzüldü anın teberi
Aldı Haçlılardan nice diyarı
Ol Abbas nesline devran yetişti
Devr etti bir zaman ol nesli Abbas
Müçtehit azaldı çoğaldı hannas
Az kaldı tarikten çıka cümle nas
İmam azam Hoca Numan yetişti
Numan İbni Sait mezhebe sahip
Fütühatta şöhret yap çoğaldı talip
Neşroldu her yerde din İslam galip
Çok cihangir nice sultan yetişti
Sultanlarda Abdülhamit şaz olsun
Devletler içinde serfinaz olsun
Dostları çok düşmanları az olsun
İlme rağip ol Gazihan yetişti
Ol Gazihan vardır çok ıslahatı
Sayesinde İslam buldu şöhreti
Mekke Medine'ye vapur hayratı
Bu şerefe ol Alişan yetişti
Lütfi yezdan ola ahirdir zaman
Hak cümleye versin kamil ül iman
Mahcubi dilinden düşünmez heman
Yarene yadigar destan yetişti
Kaynak: Aşık Mahcubi
www.ezgidiyari.com
Sayfa 57
Zalim Felek Nasıl Durdun Kahrıma
Zalim felek nasıl durdun kahrıma
Bilmem bana neler verdin almadan
Tezden zehir kattın gönül bahrime
Sineme de bir velvele salmadan
Çekmediğim bir meşakkat var mıdır
Ah eylemek deyin bana ar mıdır
Soran yoktur dert çekmesi zor mudur
Sinem dertli bir tutarım kalmadan
Tam yıl oldu sıraladım dertleri
Girdi vücuduma ecel kurtları
Terkedeyim memleketi yurtları
Kışım geldi yapraklarım solmadan
Saltanat süren var saray katında
Dertli gönlüm gam kederle yatanda
Sayan var mı günü bilmem yatakta
Kurtar mevla ecel beni bulmadan
Dert kalmadı sinem üzre toplandı
Gönül kuşu kafesine saplandı
Çok kıymetsiz yerde kaldı yıprandı
Dertli Noksan bu dünyada gülmeden
Kaynak: Hodlu Noksani
Zamanı Geldi (Yine Bahar Oldu)
Yine bahar oldu bulandı çaylar
Kalkıp da geçmenin zamanı geldi
Heves köprüsünü sır yaylasını
At binip aşmanın zamanı geldi
Es bre gözünü sevdiğim rüzgar
Gel beni aşkınla daha çılgın sar
Muhabbet köşkünde yine cümbüş var
Çalıp da coşmanın zamanı geldi
Meğer sen yarattın bu merhem tuzu
Bunca sızlatılmaz bir yanık kuzu
Sevdiğim unutma verdiğin sözü
Pınarın çeşmenin zamanı geldi
Yıllardır içimde bir kuzu meler
Gönlü Ferhat olan dağları deler
Böylelikle bitmez bu uzun yollar
Dört nala koşmanın zamanı geldi
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 58
Seyyahi'nin sevdasında hile yok
Yar senin hasretin içimde bir ok
Senin için çektiğim çok çile çok
Yollara düşmenin zamanı geldi
Kaynak: Sefil Seyyahi
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 59
İçindekiler
Ağlarım (Yaptı Duvarları)..........................................................................................................................................
1
Ah Ben Ölende...........................................................................................................................................................
1
Ah Gidi Yavrular (Elden Ne Gelir)............................................................................................................................
1
Akşam Olanda (Tuntul'un Kızı).................................................................................................................................
1
Allı Yeşilli Kızlar.......................................................................................................................................................
1
Ama Geldim Bu Cihana (Divan)................................................................................................................................
2
Aman Yarab Kusurumu .............................................................................................................................................
2
Arayı Arayı Bir Sanat Buldum...................................................................................................................................
2
Aşığım (Canım Anam Nasıl Diyem)..........................................................................................................................
2
Aşkın İle Eyle Hasta...................................................................................................................................................
3
Atabarı (Bahçası Var Barı Var)..................................................................................................................................
3
Atıma Verdiler Sarı Samanı .......................................................................................................................................
3
Ay Çiçeğim Çiçeğim..................................................................................................................................................
3
Ay Dolanaydı Gün Dolanaydı....................................................................................................................................
3
Ay İran'da İran'da .......................................................................................................................................................
3
Ayağında İki Çorap ....................................................................................................................................................
4
Ayakkabı Giyerim De ................................................................................................................................................
4
Ayvanın Altından Geçtim ..........................................................................................................................................
4
Bad-ı Saba (Bir Name Yazmışım) .............................................................................................................................
4
Bağlar (Bu Abdal Postudur).......................................................................................................................................
4
Bana (Birgün Bile Hak Yolundan).............................................................................................................................
5
Bana Bir Yol Göster...................................................................................................................................................
5
Bana Kaldı (Kahpe Felek)..........................................................................................................................................
5
Bana Mı Verdin..........................................................................................................................................................
6
Başlangıç (Lem-Yezeli Kün Emrine).........................................................................................................................
6
Bayramda (Felek Sana Malum) .................................................................................................................................
7
Bayramda (Ne Kadar Gezersem) ...............................................................................................................................
7
Belasıdır (Kimse Rızasıyla Çıkmaz)..........................................................................................................................
7
Ben (Terkettirdi Vatanımı).........................................................................................................................................
8
Beni (Yaşam Meydanında) ........................................................................................................................................
8
Beni Beni....................................................................................................................................................................
8
Benim İçin (Nedendir) ...............................................................................................................................................
8
Benziyor (Bugün Seyran Ettim).................................................................................................................................
9
Beter (Nasıl Engel Çıktı)............................................................................................................................................
9
Bilir (Gurbet Elde Baştan) .........................................................................................................................................
9
Bilmem (Bu Derdimi Nasıl Edeyim) .........................................................................................................................
10
Bilmem (Gönül Gitmek İster) ....................................................................................................................................
11
Bilmem (Zalim Felek Sana) .......................................................................................................................................
11
Bilmem Nedendir (Diyarı Devran) ............................................................................................................................
11
Bir Güzele Nazar Ettim..............................................................................................................................................
11
Bir Nazan-ı Canan......................................................................................................................................................
12
Bir Niyazım Var (Yarin) ............................................................................................................................................
12
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 60
Bir Soğuk Pınar Başında ............................................................................................................................................
12
Birgün (Sultan Süleyman)..........................................................................................................................................
12
Bu Babamın Evidir.....................................................................................................................................................
13
Bu Gece (Dinleyin Sözümü) ......................................................................................................................................
13
Bu Gece (Ela Gözlüm Vatanını) ................................................................................................................................
13
Bu Gece (Yığılın Ahbaplar) .......................................................................................................................................
13
Bu Gönlüm (Karadeniz).............................................................................................................................................
14
Bu Tepe Pullu Tepe (Hey Gülüm) .............................................................................................................................
14
Bu Yerlerden Geçen Dilber........................................................................................................................................
14
Bu Zaman Giden Yar .................................................................................................................................................
14
Bu Zamanda Nerde Kopar .........................................................................................................................................
14
Bulamadım (Çok Yerini Gezdim)..............................................................................................................................
14
Bulunmalı (Bu Gönlüm Çok Sever)...........................................................................................................................
15
Bulutlar Oynar Oynaşır 1 ...........................................................................................................................................
15
Bulutlar Oynar Oynaşır 2 ...........................................................................................................................................
15
Çavuş Destanı (İşbaşına Çıktı)...................................................................................................................................
16
Çevirdim Şimdi ..........................................................................................................................................................
16
Çift Candarma Geliyor...............................................................................................................................................
16
Çift Candarma Geliyor (Baket)..................................................................................................................................
16
Çift Candarma Geliyor (Şavşat).................................................................................................................................
17
Çok Şükür (Diyar-ı Gurbeti) ......................................................................................................................................
17
Dağlar Kızı (Leyli Leyli) ...........................................................................................................................................
17
Deli Gönlüm (Çok Dolaştım).....................................................................................................................................
17
Demiş (Bugün Yoldaşımdan).....................................................................................................................................
18
Derde Dermana (Gayrı Veda Edem)..........................................................................................................................
18
Derdi Vardır (Ah Edip Ağlarım)................................................................................................................................
18
Derede Değirmenim ...................................................................................................................................................
18
Derede Değirmenim (Düz Horon) .............................................................................................................................
19
Dertli Dertli (Sene Geçer) ..........................................................................................................................................
19
Dılo (Yüce Dağ Başının Karı)....................................................................................................................................
19
Dinleyin Yarenler Müşkül Halimi .............................................................................................................................
19
Dön Beri Yüzün Göreyim ..........................................................................................................................................
20
Dörtler Destanı (Dörtler'in)........................................................................................................................................
20
Dünyanın (Ehl-i Kamil Olan).....................................................................................................................................
21
Düşenler Böyle Sevdaya ............................................................................................................................................
22
Düşer Mi (Bidayette Yardan).....................................................................................................................................
22
Düşesin (İntizarla Başlayayım) ..................................................................................................................................
23
Düştüm Yar Ateşine Tıfıl Çağımda ...........................................................................................................................
23
Düşürdü (Kime Şekva Edem) ....................................................................................................................................
23
Eğletir (Talibi Cifedir) ...............................................................................................................................................
23
Ehlo Can.....................................................................................................................................................................
23
Eller Şem'a Yakar Uruşan İçin...................................................................................................................................
24
Elveda (Esti Ruz-i Kasım Sarardı).............................................................................................................................
24
Elveda Edelim Aziz Kardeşim ...................................................................................................................................
24
Erenlerin Yeri (Perişan) .............................................................................................................................................
24
Eyleyin (Şurada Oturan Beyler).................................................................................................................................
25
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 61
Eyvah Ey (Gün Be Gün) ............................................................................................................................................
25
Faydalanırsın (Dinle Nasihatım) ................................................................................................................................
25
Felek (Bugün Yine Engel Çıktı) ................................................................................................................................
25
Felek (Derdimi Ben Sana)..........................................................................................................................................
26
Gel Gel (Gel Efendim El Çek) ...................................................................................................................................
26
Geldi Bu Eyyam-ı Bahar............................................................................................................................................
27
Geldi Geçti Yaz Ayları...............................................................................................................................................
27
Geldi Nebiler Serveri .................................................................................................................................................
27
Geldik (Cesetler Yok İken) ........................................................................................................................................
27
Gelen Sahi Nazlı Yari Gördün Mü.............................................................................................................................
28
Geleyim (Sana Anlatayım).........................................................................................................................................
28
Gelin Ağlatma ............................................................................................................................................................
28
Gelir Geçer (Gece Gündüz) .......................................................................................................................................
28
Gemideyim Gemide ...................................................................................................................................................
29
Giderim (Hey Yarenler) .............................................................................................................................................
29
Giderim (Sabah Erken Gelir) .....................................................................................................................................
29
Girdim Yarin Bahçesine.............................................................................................................................................
29
Gönül (Haydi Gel Vatana) .........................................................................................................................................
30
Gönül Bin Eğlence .....................................................................................................................................................
30
Gönül Gitmek İster.....................................................................................................................................................
30
Gördüm (Kader Layık Gördü) ...................................................................................................................................
30
Göründü (Şükür Olsun Yaradana) .............................................................................................................................
31
Gözlerin (Seyahat Seyrimde) .....................................................................................................................................
31
Gözüme (Bundan Öte Neresinden) ............................................................................................................................
31
Gurbet (Görün Arkadaşlar) ........................................................................................................................................
32
Gurbet Elden Kurtulmuyor ........................................................................................................................................
32
Güzel (Bir Güzel Seyrettim) ......................................................................................................................................
32
Güzel (Bu Akşam Seyrimde) .....................................................................................................................................
33
Hacıbey (Bir Destan Yazayım) ..................................................................................................................................
33
Hasta Gelen Sağlam Gider .........................................................................................................................................
34
Hey Ağalar Size Tarif Eyleyim 1...............................................................................................................................
34
Hey Ağalar Size Tarif Eyleyim 2...............................................................................................................................
35
Hicret Edip Geldim ....................................................................................................................................................
35
Ilgın Ilgın Esen Seher Yelleri.....................................................................................................................................
35
İçindir (Mor Menevşe) ...............................................................................................................................................
35
İncinir (Ela Gözlerine Kurban) ..................................................................................................................................
35
İndim Dere Başına......................................................................................................................................................
35
İndim Dere Irmağa .....................................................................................................................................................
36
İstanbul (Gönlüm Hasret Kaldı).................................................................................................................................
36
Kadar (Hayli Demdir Arıyorum) ...............................................................................................................................
37
Kaldı (Gönlüm Arzederdi) .........................................................................................................................................
37
Kalksa Kısmet Burdan Gitse......................................................................................................................................
38
Kalmadı (Bir Dinleyen Yoktur) .................................................................................................................................
38
Karakuşu Vurdular .....................................................................................................................................................
39
Kardeşim (İkinci Mektuba) ........................................................................................................................................
39
Kayalar Gölgelendi ....................................................................................................................................................
39
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 62
Kısmet Olsa Varsam Yarin Yanına............................................................................................................................
40
Kız Belin İncedir ........................................................................................................................................................
40
Kız Gülbeden .............................................................................................................................................................
40
Kızhanım (Nice Bir Çekeyim) ...................................................................................................................................
40
Koççeri (Yatma Yeşil Çimene)..................................................................................................................................
40
Köyüm (Acın Tatlın Sıra Sıra)...................................................................................................................................
41
Leyl ü Nehar Yalvarırım ............................................................................................................................................
41
Lezzetin (Yatağımda).................................................................................................................................................
42
Mehmet Çavuş (Usanmaz).........................................................................................................................................
42
Misafirhanedir Dünya ................................................................................................................................................
42
Muhtaç Eyleme ..........................................................................................................................................................
42
Münasiptir (Alemi Yıldırmış) ....................................................................................................................................
43
Münasiptir (Dünyada Bulunmaz)...............................................................................................................................
43
Narino.........................................................................................................................................................................
43
Nasılsınız (Gurbeti Terkedip) ....................................................................................................................................
43
Nasip Kısmet Ne Verdiyse Ezelden...........................................................................................................................
44
Ne Minnet (Erişti Gönlüme) ......................................................................................................................................
44
Olmayınca (Gönlüm İster) .........................................................................................................................................
44
Olsa Da (Güzeller Güzeli)..........................................................................................................................................
45
Ömer Çavuş (Döndüm İşbaşından)............................................................................................................................
45
Perişan Gönlüm (Bugün Seyran) ...............................................................................................................................
45
Sabahın Yemişi (Ay Osman) .....................................................................................................................................
46
Sabahtan (Kardeşimin Mektubu) ...............................................................................................................................
46
Sağım Yalan Solum Yalan .........................................................................................................................................
46
Savuştun (Yalan Çıktın).............................................................................................................................................
47
Senden Bana Yar Olmaz ............................................................................................................................................
47
Seni (Sallanı Sallanı)..................................................................................................................................................
47
Senin (Ela Gözlerine Kurban)....................................................................................................................................
47
Senin (Güllü)..............................................................................................................................................................
47
Sevdiğim (Bu Sevda Bir Sırdır) .................................................................................................................................
48
Sevdiğim (Gel Sana Vasfedem) .................................................................................................................................
48
Sini Kalaylı Sini .........................................................................................................................................................
48
Sivri Sivri Sinekler.....................................................................................................................................................
48
Şavşat Destanı (Çekti Kısmetimiz) ............................................................................................................................
49
Şen Kayadan At Beni .................................................................................................................................................
50
Şenkaya Yolları Bükülür Gider..................................................................................................................................
50
Telaşı Var (Yığılmış Ahbaplar) .................................................................................................................................
50
Türkü (Deli Çoruh Yeşil Yeşil)..................................................................................................................................
50
Uyanıktır (Uyan Bir Kere Kıl İdrak)..........................................................................................................................
51
Uydurmuş...................................................................................................................................................................
52
Vardır (Cevdet Bey)...................................................................................................................................................
52
Vardır (Servis Ser Tabibi)..........................................................................................................................................
52
Vatana Doğru (Gönül Havalandı) ..............................................................................................................................
53
Verir Bir Hudam (Gönlümde Var).............................................................................................................................
53
Yamadan Gel Yamadan .............................................................................................................................................
53
Yanakların (Güzeller Sultanı) ....................................................................................................................................
54
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 63
Yarabbi (Gece Gündüz Yalvarırım)...........................................................................................................................
54
Yengacan....................................................................................................................................................................
55
Yer Değil (Eline Yakmıştır).......................................................................................................................................
55
Yerim Var (Düştü Aşkın Nikabına) ...........................................................................................................................
55
Yeter (Niçin Uslanmazsın).........................................................................................................................................
56
Yetişti (Sed Hezaran) .................................................................................................................................................
56
Zalim Felek Nasıl Durdun Kahrıma...........................................................................................................................
57
Zamanı Geldi (Yine Bahar Oldu)...............................................................................................................................
57
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 09:03:26

Benzer belgeler