Çölle Kucaklaşan Solucan - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha

Yorumlar

Transkript

Çölle Kucaklaşan Solucan - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha
Çölle Kucaklaşan Solucan - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
Çölle Kucaklaşan Solucan
Ayvaz BAŞARAN Bizler hâlâ bir kısım şeyleri imkânsız, bir kısım canlıları da hakîr
görmeye devam edelim!
Solucanla çöl, çokdan zifaf olma yoluna girdiler...
Kimbilir belki de yakın bir gelecekde bu mutlu izdivaç yeryüzünü yeniden cennetlere
çevirecekdir.
Milyonlarca yıl süren fizikî ve kimyevî parçalanmalar neticesi meydana gelen toprak, canlılar
için en mühim ihtiyaçlardan biridir. Her sene erozyonlarla meydana gelen toprak kayıplarını
Önlemek için dünya çapında araştırmalar yapılmakta, diğer yandan da bu kaybı azaltıcı tedbirler
düşünülmektedir. Bu mevzu ile alâkalı araştırma projelerinden birisi de, solucanların çölün
yeşertilmesinde kullanılmasıdır.
Bu proje ile, hakir ve hor gördüğümüz toprak havalandırıcıları olan solucanların binlercesi,
çöpleri ve kumları verimli toprak hâline çevirmede kullanılacaktır. Çöpleri besin olarak alan
solucanlar, bunları sindirdikten sonra verimli bir toprak şeklinde geri iade ederler. Laboratuvarda
çiçek kasalarında neon lâmbası ile yapılan küçük bir tecrübe, oldukça müsbet netice verdi.
Bunu müteakiben çölde büyük çapta bir tecrübe yapmak için 10 milyon TL, tutarında yatırım
yapıldı. Plânlanan çalışma kısaca şöyledir; 100 m2 lik bir çölün sathında 30 cm. kalınlığında
toprak tabakası kaldırılarak yerine 2 cm kalınlığında sun'i bir tabaka döşenecek. Sentetik tabaka
üzerine 5 cm kalınlığında yayılan çöplere solucanlar konarak, üzeri de 25 cm kalınlığında bir
kum tabakası ile örtülecektir.
Solucanların günde yaklaşık olarak 2,4 kg. verimli solucan toprağı meydana getirmesi
beklenmektedir. Solucanların çok hızlı ürediği düşünülürse bu değer oldukça iyidir. Belirli bir
müddet sonra çöl kumu, bitki yetişebilecek bir toprak hâline gelecektir. Solucanlar W.Nickel adlı
araştırmacı tarafından ultra-viyole ışınları ile çöl sıcaklığına dayanacak hale getirilmiştir. Ama bu
ultra-viyole ışınlarına maruz bırakılan solucanların kumlu bir vasatta yaşayıp yaşayamayacakları
hususu şüphelidir.
İlk bakışta faydasız gibi görünen bu canlılar bile, İnsanlığa çok faydalı olabilmektedir.
1/1

Benzer belgeler